Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

ANUL ŞCOLAR 2015 -2016

Nr. TEMĂ PROPUSĂ SPRE DEZBATERE PERIOADA


Crt.
1. • Festivitatea de deschidere a noului an şcolar 16 SEPTEMBRIE
• Stabilirea programului de şcoală al elevilor 2015
• Comunicarea orarului zilnic al elevilor

2 • Analiza evaluărilor predictive ale elevilor 15 OCTOMBRIE


• Stabilirea auxiliarelor didactice ce vor fi folosite pe tot 2015
parcursul anului şcolar

3 • Analiza situaţiei la învăţătură a elevilor 19 NOIEMBRIE


2015
4. • VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN- program artistic dedicat 10 DECEMBRIE
sărbătorilor de iarnă 2015

5 • Analiza situaţiei la învăţătură a elevilor pe semestrul I 22 IANUARIE 2016


• Prezentarea carnetelor de note ale elevilor cu situaţia şcolară
încheiată pe semestrul I

6 • Analiza situației la învățătură a elevilor 25 FEBRUARIE


2016
7 • SURÂSUL MAMEI ÎN PRAG DE PRIMĂVARĂ – program 17 MARTIE 2016
artistic dedicat zilei de 8 Martie

8 • Analiza situaţiei la învăţătură a elevilor 7 APRILIE 2016


• Prezentarea revistei clasei realizată cu directa contribuţie a
elevilor
• Prezentarea portofoliilor tematice întocmite de elevi

9 • Analiza situației la învățătură a elevilor 12 MAI 2016

10 • Analiza situaţiei la învăţătură a elevilor pe parcursul anului 9 IUNIE 2016


şcolar
• Festivitatea de închidere a anului şcolar