Sunteți pe pagina 1din 2

Agenția de soluționare a Contestațiilor

În temeiul art.78 alin (5) din Legea privind achizițiile publice nr.131 din
03.07.15, grupul de lucru al CRIP Speranța aduce la cunoștință că au fost
contestate rezultatele procedurii de achiziție publică nr.--------------- achiziționarea
produselor alimentare pentru anul 2018 și anume,

1. Poz.

2. Poz.

3. Poz.

Totodată atenționăm că potrivit art.79 alin (11) din legea menționată ante,
încheierea contractelor de achiziții, cu cîștigătorii licitației vizate, se suspendă pînă
la emiterea unei decizii finale pe marginea contestației de către Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor.

Prin urmare evaluarea ofertelor pentru pozițiile contestate în condițiile


invitației de participare se face incertă, de aceea grupul de lucru decide de a
suspenda achiziționarea pozițiilor contestate prin respingerea tuturor ofertelor și
anularea pozițiilor. Temeiul dat va fi indicat în procesul verbal de evaluare a
ofertelor și darea de seama ce urmează a fi prezentată Agenției Achiziții Publice.
Cu respect