Sunteți pe pagina 1din 15

Dreptunghiul este paralelogramul care are un unghi drept.

Proprietăţi:
— dreptunghiul are laturile opuse congreunete;
— dreptunghiul are toate unghiurile drepte;
— într-un dreptunghi diagonalele sunt congruente;
— dreptunghiul are două axe de simetrie (mediatoarele laturilor).

Pătratul este dreptunghiul care are laturile alăturate congruente, sau rombul cu un unghi drept.
Proprietăţi:
— pătratul are toate laturile egale;
— într-un pătrat toate unghiurile sunt drepte (au măsura de 90o);
— diagonalele pătratului sunt: perpendiculare, congruente, bisectoare, se înjumătăţesc şi axa de
simetrie;
— pătratul are patru axe de simetrie (două sunt mediatoarele laturilor şi două sunt diagonalele).
Paralelogramul este patrulaterul convex care are laturile opuse paralale.
Rombul este paralelogramul care are laturile alăturate congruente (egale).
Proprietăţi:
— rombul are toate laturile congruente;
— într-un romb unghiurile opuse sunt congruente;
— diagonalele rombului sunt: perpendiculare, bisectoare, se înjumătăţesc şi axe de simetrie;
— rombul are doua axe de simetrie (diagonalele rombului).
Trapezul este patrulaterul convex, care are două laturi paralele şi două neparalele.

Trapezul isoscel are laturile neparalele congruente.


Proprietăţi:
— trapezul isoscel are diagonalele congruente şi formează cu bazele triunghiuri isoscele asemenea;
— trapezul isoscel are unghiurile alaturate aceleiaşi baze congruente;
— trapezul isoscel are o singură axa de simetrie (mediatoarea bazelor).

Trapezul dreptunghic este trapezul care are un unghi drept.


Proprietate:
— trapezul dreptunghic are două unghiuri drepte, deci una dintre laturile neparalele este înălţimea
trapezului.
Piramida triunghiulara regulata

Aria volumul prismei drepte


Aria volumul trunchiului de con, tr de piramida
Definiţie: Într-un triunghi, segmentul ale cărui extremităţi sunt mijloacele a două laturi se
numeşte linie mijlocie a triunghiului.

Teorema liniei mijlocii: Într-un triunghi segmentul care uneşte mijloacele a două laturi (linia
mijlocie) este paralel cu cea de-a treia latură şi are lungimea egală cu jumătate din lungimea
acesteia.
2. Triunghiul

Un triunghi este una din formele fundamentale ale geometriei : un poligon format din trei laturi care se intalnesc
doua cate doua si formeaza trei unghiuri interne .

2.1 Tipuri de triunghiuri

 triunghiul echilateral – este acel triunghi care are toate laturile egale, totodată are şi unghurile egale între ele
cu masura fiecarui unghi de 60°.Triunghiul echilateral este un poligon regulat .
 triunghiul isoscel – are două laturi egale între ele, de asemenea şi cele două unghiuri opuse unghiului dintre
laturile egale sunt congruente.
 triunghiul dreptunghic – unul dintre unghiurile triunghiului are 90 de grade.
 triunghiul obtuzunghic – unul dintre unghiurile triunghiului are măsura mai mare decât 90 de grade

 Triunghi scalen (sau oarecare) – are toate cele trei laturi (şi unghiuri) diferite.

 Triunghi ascuţitunghic – toate din unghiurile mai mici de 90° .

Linii importante în triunghi

1.Bisectoarea– este semidreapta care împarte un unghi în două unghiuri congruente;sunt concurente în I, centrul
cercului înscris in triunghi :

2. Mediatoarea– este perpendiculară pe mijlocul unei laturi ;sunt concurente în O,centrul cercului circumscris :

3. Înălţimea-perpendiculara dintr-un vârf pe latura opusă. Cele trei perpendiculare ale triunghiului se intersecteaza
intr-un punct (H) numit ortocentrul triunghiului. Orocentul triunghiului se gaseste in interiorul triunghiului daca
triunghiul este ascutitunghic ; daca triunghiul este obtuzunghic atunci ortocentrul (H) este pozitionat in exteriorul
repectivului triunghi :
4.Mediana– este segmentul de dreapta care uneşte un vârf al triunghiului cu mijlocul laturii opuse.Medianele sunt
concurente în G,centrul de greutate. Centrul de greutate se gaseste la 1/3 de bază şi 2/3 de vârf.

5. Linia mijlocie in triunghi este segmentul de dreapta care uneste mijloacele a doua laturi ale unui triunghi. Este
paralela cu cea de-a treia latura si masoara jumatate din lungimea acesteia.

3. Proprietati ale triunghiulilor

3.1 Triunghiul isoscel :

a) Dacă un triunghi este isoscel, atunci unghiurile de la baza sunt congruente.

b) Bisectoarea unghiului opus bazei unui triunghi isoscel este înălţime, mediană şi mediatoare.

c) Liniile corespunzatoare laturilor congruente sunt congruente;

d) Oricare ar fi un triunghi isoscel, mediatoarea bazei triunghiului este axa de simetrie a triunghiului

3.2 Triunghiul echilateral

Triunghiul echilateral are uramatoarele proprietati :


– Prezinta trei axe de simetrie ;
– Cele trei unghiuri ale unui triunghi echilateral sunt egale si masoara fiecare 60° ;

– Laturile triunghiului echilateral au aceasi lungime ;

– Medianele,mediatoare, bisectoare şi înălţimi se confunda intre ele;

– Medianele (mediatoarele, bisectoarele si inaltimile) unui triunghi echilateral sunt congruente

– Mijloacele laturilor formează un alt triunghi echilateral

Formule

Presupunand ca laturile au lungimea a atunci sunt valabile urmaoarele formule :


– Perimetrul P este :

– Înalţimea h este :

– Aria A este dată de formula:

r
– Raza cercului circumscris u este :

– Raza cercului inscris r triunghiului este :


ARIA unui Triunghi

Măsoara suprafaţa din interiorul celor trei laturi ale triunghiului.

1.

Aria triunghiului se calculează după forumula :

unde, notatiile anterioare reprezintă :

A – > aria triunghiului ;

b –> baza triunghiului ;

h –> înălţimea triunghiului.


2. In cazul triunghiului dreptunghic, putem calcula aria folosind formula :

3.

In cazul triunghiului obtuzunghic, înălţimea care pleacă din unghiul ascuţit, va cădea întotdeauna pe prelungirea laturii opuse :