Sunteți pe pagina 1din 4

Cap.

1: Rentabilitatea, riscul şi trendul acţiunii SIF IV – Muntenia Bucureşti

1.1. Rentabilitatea medie şi interpretarea acesteia comparativ cu rentabilităţile parţiale, pe


baza reprezentării grafice.

Tabel nr. 1.1 Evoluţia preţului de închidere al acţiunii SIF IV, în luna iulie 2004
Zile cu
şedinţă de n 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
bursă
0,555
0,555
0,555
0,575
0,565
0,560
0,565
0,570
0,565
0,565
0,575
0,605
0,605
0,600
0,615
0,600
0,600
0,595
0,595
0,585
0,585
0,590
Preţ de
P.î.
închidere

a) Rentabilităţile parţiale
Pt  Pt 1
Rt   100 Rt – rentabilitatea din ziua „t” cu şedinţă de bursă
Pt 1
Pt; Pt-1 – preţurile de închidere din ziua „t” respectiv „t-1”
cu şedinţă de bursă
t – numărul intervalelor între şedinţe de bursă; t = 1, n
0,555  0,555 0,555  0,555
R1   100  0% ; R2   100  0% ;
0,555 0,555

0,575  0,555 0,565  0,575


R3   100  3,6036%  3,604% ; R4   100  1,739% ;
0,555 0,575

0,560  0,565 0,565  0,560


R5   100  0,885% ; R6   100  0,893% ;
0,565 0,560

0,570  0,565 0,565  0,570


R7   100  0,885% ; R8   100  0,877% ;
0,565 0,570

0,565  0,565 0,575  0,565


R9   100  0% ; R10   100  1,770% ;
0,565 0,565

0,605  0,575 0,605  0,605


R11   100  5,217% ; R12   100  0% ;
0,575 0,605

0,600  0,605 0,615  0,600


R13   100  0,826% ; R14   100  2,500% ;
0,605 0,600

0,600  0,615 0,600  0,600


R15   100  2,439% ; R16   100  0% ;
0,615 0,600

0,595  0,600 0,595  0,595


R17   100  0,833% ; R18   100  0% ;
0,600 0,595

0,585  0,595 0,585  0,585


R19   100  1,681% ; R20   100  0% ;
0,595 0,585

0,590  0,585
R21   100  0,855% ;
0,585
b) Rentabilitatea medie
n 1

R t
6,443
RA  t 1
  0,307%
n 1 21
c) Reprezentarea grafică a Rt şi R A

d) Interpretarea graficului din figura 1.1.


Cea mai mare pierdere 2,439%, s-a realizat în ziua de 27.07.2004. celelalte pierderi înregistrate
sunt mai mici decât câştigurile obţinute de investitor în luna iulie 2004. pe total, valoarea câştigurilor
este mai mare decât cea a pierderilor însă numărul lor este acelaşi, şi anume şapte câştiguri şi şapte
pierderi. De asemenea, se observă că pe parcursul lunii iulie 2004 s-au înregistrat şi valori constante
ale rentabilităţii acţiunii, adică investitorul nici nu a câştigat, nici nu a pierdut. Observăm de pe grafic
şapte valori constante ale rentabilităţilor parţiale.
Faţă de rentabilitatea medie a acţiunii SIF IV se observă că cele mai multe rentabilităţi parţiale
se află sub medie.
În concluzie putem aprecia că investitorul pierde mai mult, în mai multe zile cu şedinţă de
bursă, faţă de medie, deşi câştigul este de 0,307%.

1.2. Riscul şi estimarea rentabilităţii acţiunii SIF IV pe luna viitoare

a) Determinarea riscului în metoda seriilor cronologice


 R 
n
2
t ( A)  R( A)
 ( A)  t 1
 x%
n 1
b) Interpretarea rezultatului riscului:
Investitorul a câştigat în medie, luna trecută 0,307%, asumându-şi un risc de x%.
c) Estimarea rentabilităţii parţiale pe luna viitoare.
Considerăm probabilitatea p=99,97%. În această situaţie rentabilităţile parţiale sunt cuprinse în
intervalul:
R( A)  3 ( A)  RT  R( A)  3 ( A)

RT = rentabilităţile parţiale estimate pe luna viitoare


0,307  3  x  RT  0,307  3  x
a  RT  b

d) Interpretarea rentabilităţilor parţiale pe luna viitoare:


Luna viitoare, rentabilităţile parţiale se vor situa între o pierdere maximă de a% şi un câştig
maxim de b%.

1.3. Trendul preţului de închidere al acţiunii SIF IV şi interpretarea acestuia.

a) Reprezentarea grafică a evoluţiei preţului de închidere a acţiunii SIF IV.

t = zile cu şedinţă de bursă din luna respectivă


Pt = preţul de închidere de pe piaţă, în ziua „t” cu şedinţă de bursă
b) Reprezentarea grafică a trendului şi identificarea acestuia
În primele 2 zile cu şedinţă de bursă, preţul acţiunii rămâne constant (cererea=oferta; C=O).
Urmează apoi o creştere a preţului, după care acesta oscilează (scade, creşte, scade, este constant),
până în ziua de 14.07.2004. În următoarele 2 zile preţul creşte foarte mult (C>O), după care urmează
iarăşi o perioadă de oscilaţie a preţului până în ziua de 27.07.2004. Până pe 29.07.2004 preţul scade
relativ constant (C<O), iar în ultima zi înregistrează o creştere.
Pe ansamblu, trendul este ascendent, iar semnalul pentru investitori este de cumpărare.