Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea CIM
Catedra Mecanică Teoretică

RAPORT
Lucrare de laborator nr.3

La Mecanică realizată în MATLAB


Tema: Grafica în sistemul MATLAB
Varianta 5

A realizat:
A verificat:

Chisinau - 2018
Lucrare de laborator Nr.3

I . De declarat funcţia din tabel file-funcţie şi de construit graficele pe segmentul


dat cu ajutorul plot (cu pasul 0.05) şi fplot:

5 x   0,1

II. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xy) are parametrul de întrare - t (timpul) ,
iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x şi y) pentru timpul
respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de întrare numărul ferestrei
grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişază traiectoria punctului în
intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din
intervalul dat. Chemarea file-funcţiei figpas se face din Comand Window.
1. De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul comenzilor comet şi plot.De
arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. De
experimentat diferite valori ale pasului de calcul.
2. De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii traiectoriei
penru momentul de timp ales.
3. De arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din punctul precedent, utilizînd pentru aceasta
instrumentele ferestrei grafice.
4. De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

III. . De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xyz) are parametrul de întrare - t
(timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x,y şi z) pentru
timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de întrare numărul ferestrei
grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişază traiectoria punctului în
intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din
intervalul dat. Chemarea file-funcţiei figpas se face din Comand Window.

1.De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material cu ajutorul comenzilor comet3 şi
plot3.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat.
De experimentat diferite valori ale pasului de calcul.
2.De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii traiectoriei
penru momentul de timp ales.
3.De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

5
Rezolvarea Sarcinii I.
function f=fun(x);
f=cos(1./(2.*pi./11-atan(x.^x)));

>> x=[0:0.05:1];
>> f=fun(x);
>> figure(1);
>> plot(x,f);
>> grid on ;

>> figure(2)
>> f=fun(x);
>> fplot('fun',[0,1])
>> grid on
Rezolvarea Sarcinii II.
function [x,y]=xy(t);
x=exp(-t).*cos(t);
y=sin(t);
function figpas(fig,pas);

>> tmax=2*pi;
>> t=0:0.1:tmax;
>> [x,y]=xy(t);
>> comet(x,y);
>> plot(x,y);
>> hold on;
>> t=tmax.*rand;
>> [x,y]=xy(t);
>> plot(x,y,'ro-');
>> title('Graficul traiectoriei plane a punctului material');
>> xlabel(' Axa X')
>> ylabel('Axa Y')
>> legend('traiectoria punctului')
>> title(['t= ',num2str(t)]);
>> t=5.1191

Sarcina II b
>> syms t
>> [x,y]=xy(t)
x =exp(-t)*cos(t)
y =sin(t)
>> x=exp(-t).*cos(t)
x =exp(-t)*cos(t)
>> y=sin(t)
y =sin(t)
>> vx=diff(x)
vx =- exp(-t)*cos(t) - exp(-t)*sin(t)
>> vy=diff(y)
vy =cos(t)
>> ax=diff(vx)
ax =2*exp(-t)*sin(t)
>> ay=diff(vy)
ay =-sin(t)
>> v=sqrt(vx^2+vy^2)
v =(cos(t)^2 + (exp(-t)*cos(t) + exp(-t)*sin(t))^2)^(1/2)
>> t=5.1191;
>> vx=diff(x)
vx =- exp(-t)*cos(t) - exp(-t)*sin(t)
>> vy=diff(y)
vy =cos(t)
>> ax=diff(vx)
ax =2*exp(-t)*sin(t)
>> ay=diff(vy)
ay =-sin(t)
>> t=5.1191
t = 5.1191
>> vx=- exp(-t)*cos(t) - exp(-t)*sin(t)
vx =0.0031
>> vy=cos(t)
vy =0.3956
6>> ax=2*exp(-t)*sin(t)
ax =-0.0110
>> ay=-sin(t)
ay = 0.9184
>> v=sqrt(vx^2+vy^2)
v =0.3956
>> a=sqrt(ax^2+ay^2)
a = 0.9185
>> at=(vx*ax+vy*ay)
at =0.3633
>> at=(vx*ax+vy*ay)/v
at =0.9183
>> an=sqrt(a^2-at^2)
an =0.0182
>> ro=v^2/an
ro =8.5769

a,m/s^2 an at ax ay ro vy vx t v

0.9185 0.0182 0.9183 -0.0110 0.9184 8.5769 0.3956 0.0031 5.1191 0.3956

Sarcina III.
>> t=0:0.1:tmax;
>> [x,y,z]=xyz(t);
>> figure(2)
>> comet3(x,y,z); plot3(x,y,z)
>> hold on
>> t=tmax*rand

t = 5.6913
>> [x,y,z]=xyz(t);
>> grid on
>> plot3(x,y,z,'ro-')
>> title(['t= ',num2str(t)])
>> hold on
>> grid on
>> ylabel('Axa Y')
>> xlabel('Axa X')
>> zlabel('Axa Z')
>> legend('z=f(x,y), Traectoria')

>> figpass(24,0.001)
t = 12.0324
>> syms t;
>> [x,y,z]=xyz(t)
x =exp(-t)*cos(t)
y =exp(t)*sin(t)
z =2*t^(1/2)
>> vx=diff(x)
vx =- exp(-t)*cos(t) - exp(-t)*sin(t)
>> vy=diff(y)
vy =exp(t)*cos(t) + exp(t)*sin(t)
>> vz=diff(z)
vz =1/t^(1/2)
>> ax=diff(vx)
ax =2*exp(-t)*sin(t)
>> ay=diff(vy)
ay =2*exp(t)*cos(t)
>> az=diff(vz)
az =-1/(2*t^(3/2))
>> t=12.0324
t =12.0324
>> vx=- exp(-t)*cos(t) - exp(-t)*sin(t)
vx =-2.0928e-06
>> vy =exp(t)*cos(t) + exp(t)*sin(t)
vy =5.9149e+04
>> vz=1/t^(1/2)
vz =0.2883
>> ax=2*exp(-t)*sin(t)
ax = -6.0549e-06
>> ay=2*exp(t)*cos(t)
ay = 2.8942e+05
>> az=-1/(2*t^(3/2))
az = -0.0120
>> v=sqrt(vx^2+vy^2+vz^2)
v =5.9149e+04
>>a=sqrt(ax^2+ay^2+az^2)
a =2.8942e+05
>> an=sqrt(a^2-at^2)
an =2.8942e+05
>> at=sqrt(ax^2+ay^2+az^2)/v
at =4.8931
>> ro=v^2/an
ro = 1.2088e+04
a 2.8942e+05
an 2.8942e+05
at 4.8931
ax 6.0549e-06
ay 2.8942e+05
az -0.0120
ro 1.2088e+04
t t =12.0324
v 5.9149e+04
vx -2.0928e-06
vy 5.9149e+04
vz 0.2883

Concluzie:
În cadrul acestei lucrari de laborator am însusit principalele metode de scriere a M-funcţiei si
a potentialului intern al sistemul MATLAB. Am elaborat diverse M-funcţii care sunt cu mult
mai confortabil de dirijat de prin apelare sau modificare, fără scrierea repetata. Dirijarea M-
functii permite adăugarea sau modificarea mobilă fără scrierea repetata a operatiilor. Am
arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din punctul precedent si de asemenea am calculat
viteza, acceleraţia, raza curburii traiectoriei penru momentul de timp ales.

S-ar putea să vă placă și