Sunteți pe pagina 1din 3

Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

5. OBIECTE DE JOACĂ
FIŞA TEHNICĂ NR. 5.1 – OBIECTE DE JOACĂ DIN LEMN

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Categorii de obiecte
- leagăne
- balansoare
- sisteme de cățărat
- instalații complexe de joacă
1.2 Materiale/elemente componente
- Structura de susţinere:
Elemente din lemn, de diferite forme sau dimensiuni;
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare.
- Accesorii de prindere/legătură din otel inoxidabil.
- Accesorii suplimentare: cabluri, sfori, plase, lanțuri, piese din cauciuc
1.3 Montaj
- Substructura: în prima etapă vor fi executate lucrările de fundare și ancorare necesare,
inclusiv aplicarea sistemelor hidroizolante și de protecție a lemnului la nivelul terenului.
- În funcție de tip sau destinație, va fi realizată o zonă de protecție în jurul obiectelor de joacă,
dimensionată conform recomandărilor producătorului. Aceasta are rolul de a absorbție a
impactului în caz de cădere și diminuarea riscului de rănire.
- Montajul fiecărui element în parte se va realiza strict conform instrucțiunilor producătorului și
utilizând pentru fixare, legătură, ancorare, etc. numai piesele recomandate de acesta.

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. Larice)
Umiditatea lemnului în obiectul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12-20%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile.
Accesoriile folosite, confecționate din alte materiale decât lemn sau metal vor fi numai cele ale
producătorului de obiecte de joacă și vor fi montate strict conform instrucțiunilor acestuia (sfori,
plase, lanțuri, cabluri, elemente de cauciuc, etc).
Dimensionarea tuturor componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi
în condiţii de siguranţă şi să confere rezistenţă şi stabilitate.
Toate obiectele vor fi însoțite de instrucțiuni de întreținere și verificare periodică.

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de obiecte de joacă pentru
exterior, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

5. OBIECTE DE JOACĂ
FIŞA TEHNICĂ NR. 5.2 – OBIECTE DE JOACĂ DIN METAL

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Categorii de obiecte
- tobogane
- discuri rotative
- jocuri interactive cu apa
1.2 Materiale/elemente componente
- Elemente/obiecte din oțel inoxidabil, de diferite forme sau dimensiuni;
- Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare.
- Accesorii de prindere/legătură din otel inoxidabil.
- Accesorii suplimentare: piese din materiale plastice sau cauciuc, după caz.

1.3 Montaj
- Substructura: în prima etapă vor fi executate lucrările de fundare și ancorare necesare,
inclusiv aplicarea sistemelor hidroizolante.
- În funcție de tip sau destinație, va fi realizată o zonă de protecție în jurul obiectelor de joacă,
dimensionată conform recomandărilor producătorului. Aceasta are rolul de a absorbție a
impactului în caz de cădere și diminuarea riscului de rănire.
- Montajul fiecărui element în parte se va realiza strict conform instrucțiunilor producătorului și
utilizând pentru fixare, legătură, ancorare, etc. numai piesele recomandate de acesta.

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Elementele metalice vor respecta toate cerințele de calitate impuse.
Accesoriile folosite, confecționate din alte materiale decât metal vor fi numai cele ale
producătorului de obiecte de joacă și vor fi montate strict conform instrucțiunilor acestuia.
Dimensionarea tuturor componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi
în condiţii de siguranţă şi să confere rezistenţă şi stabilitate.
Toate obiectele vor fi însoțite de instrucțiuni de întreținere și verificare periodică.

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de obiecte de joacă pentru
exterior, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din metal sau alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: -min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

5. OBIECTE DE JOACĂ
FIŞA TEHNICĂ NR. 5.3 – OBIECTE DE JOACĂ DIN BETON

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Categorii de obiecte
- figurine din beton, colorate
- bazine de apă și cilindri de susținere pentru bazine
1.2 Materiale/elemente componente
- Elemente/obiecte din beton prefabricat, colorat sau natur
- Elemente de prindere/fixare, după caz.
- Accesorii suplimentare: piese din otel galvanizat, otel inoxidabil sau cauciuc, după caz.
1.3 Montaj
- Substructura: în prima etapă vor fi executate lucrările de fundare și ancorare necesare,
inclusiv aplicarea sistemelor hidroizolante, acolo unde indicațiile producătorului indică acest
lucru..
- În funcție de tip sau destinație, va fi realizată o zonă de protecție în jurul obiectelor de joacă,
dimensionată conform recomandărilor producătorului. Aceasta are rolul de a absorbție a
impactului în caz de cădere și diminuarea riscului de rănire.
- Montajul fiecărui element în parte se va realiza strict conform instrucțiunilor producătorului și
utilizând pentru fixare, legătură, ancorare, etc. numai piesele recomandate de acesta.

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Elementele din beton vor respecta toate cerințele de calitate impuse.
Accesoriile folosite, confecționate din alte materiale decât beton vor fi numai cele ale
producătorului de obiecte de joacă și vor fi montate strict conform instrucțiunilor acestuia.
Dimensionarea tuturor componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi
în condiţii de siguranţă şi să confere rezistenţă şi stabilitate.
Toate obiectele vor fi însoțite de instrucțiuni de întreținere și verificare periodică.

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de obiecte de joacă pentru
exterior, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din beton sau alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: -min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original