Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

pentru interviul de admitere la programul de studii MASTER


“Managementul instituțiilor şi al serviciilor medicale şi
farmaceutice”
Septembrie 2017

I. SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR –


Cristian Vlădescu, Cartea Universitara, București,
2004.http://www.umft.ro/data_files/discipline-documente-
utile/2/sanatatepublica.pdf

Din care:

Partea I. - Cap. VII. Medicina bazata pe dovezi și ghidurile de practică

Partea a II-a – Cap. X – XII. Politici si sisteme de sănătate

Partea a III-a - Cap. XVIII. Management general

II. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 Privind reforma în domeniul


sănătăţii (disponibila on-line pe internet cu modificile si completarile
ulterioare)

Din care:

TITLUL I - Sănătatea publică

TITLUL VII – Spitalele

TITLUL XVII – Medicamentul

S-ar putea să vă placă și