Sunteți pe pagina 1din 3

Numele ……………………… Data………………

EVALUARE – ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR

1.Efectuaţi, respectând ordinea operaţiilor:

a) 356 + 553 – 478 + 365 =


= ………………………………….
= ………………………………….
= …………………………………

b) 2 000 – 496 - 63 – 298 + 1 076 =


= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………
= ………………………………...

c) 735 – 56 x 4 + 48 x 2 =
= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………
= ………………………………...

d) 79 x 86: 2 x 8 : 4 =
= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………
= ………………………………...

e) 400 – 39 x 3 + ( 735 : 5 – 32 x 3 ) =
= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………
= ………………………………...
= ………………………………...
= ………………………………...

f) 180 : 2 + [(50 x 2 : 10 + 90) + 10 - 25 x 4] =


= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………
= ………………………………...
= ………………………………...
= ………………………………...
= ………………………………...
= ………………………………...
2) Se dau numerele:
a = 47 x 3 + 45 : 3 x 10 – 120 : 10
............................................................
………………………………………
………………………………………
………………………………………
b = 900 : [ 34 : 2 + ( 4 x 25 – 85 : 5 )] =
............................................................
………………………………………
………………………………………
………………………………………
............................................................
………………………………………
Să se afle :
 suma acestor numere : ……………………………………………………….
 diferenţa acestor numere : …………………………………………………….
 produsul acestor numere : ……………………………………………………
 câtul dintre aceste numere : ..................................................................

3) Într-o livadă sunt 140 meri, de 3 ori mai mulţi peri, iar pruni cu 143 mai puţini
decât peri. Câte rânduri are livada, dacă sunt câte 9 pomi pe fiecare rând? (Scrieţi rezolvarea
şi printr-un exerciţiu.)
Rezolvare
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………...
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………...
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
Obiective:
O1 – să rezolve exerciţii ce cuprind operaţii de acelaşi ordin;
O2 – să rezolve exerciţii cu operaţii de ordine diferite;
O3 – să rezolve exerciţii cu cele patru operaţii şi paranteze rotunde;
O4 – să rezolve exerciţii ce cuprind cele patru operaţii, paranteze rotunde şi paranteze pătrate;
O5 – să găsească numerele prin calcul apoi să calculeze suma, diferenţa, produsul şi câtul lor;
O6 – să rezolve o problemă;
O7 – să scrie rezolvarea printr-o expresie matematică

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢǍ
ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT
I.1 a.b.c.d. Rezolvǎ corect toate Rezolvǎ 2 - 3 exerciţii. Rezolvǎ 1-2 exerciţii.
cele patru exerciţii.
I.1e Rezolvǎ corect tot Rezolvǎ cu mici erori de Rezolvǎ, cu erori de
exerciţiul ce conţine calcul. calcul, respectând ordinea
paranteza rotundă
I.1f Rezolvǎ integral Rezolvǎ tot exerciţiul cu Rezolvǎ parţial exerciţiul
exerciţiul ce conţine şi mici erori de calcul.
paranteza pătrată
I.2 Găseşte corect cele Calculează cele două Rezolvǎ parţial exerciţiul
două numere şi numere, apoi suma,
calculează suma, diferenţa, produsul, câtul,
diferenţa, produsul, cu unele erori de calcul
câtul lor
I.3 Rezolvǎ integral Rezolvă problema cu unele Rezolvǎ parţial problema
problema, fǎrǎ greşeli. greşeli de calcul
I4 Scrie rezolvarea printr- Scrie rezolvarea print-un Scrie doar o parte din
o expresie matematică exerciţiu, cu unele erori exerciţiu

S-ar putea să vă placă și