Sunteți pe pagina 1din 3

Jocuri Logopedice

⌘ AL CUI GLAS ESTE?


Scopul jocului este de îmbunătăţii acuitatea auditivă, de a relaţiona în funcţie
de simpatiile create.
Obiectivele vizate în cadrul acestui joc sunt :
să pronunţe corect numele colegilor de grupă;
să distingă vocile colegilor;
să utilizeze corect în răspunsurile formulate substantivele în cazul dativ şi genitiv.
Regula jocului : Terapeutul cere unui copil sa răspundă la întrebarea „Al cui glas
este?/ Al cui glas l-ai auzit în timp ce aveai ochii închişi?”.Copilul va alege colegul
care consideră că i-a rostit numele.
Desfăşurarea jocului:
Copii sunt aşezaţi în semicerc cu ochii închişi. Profesorul se plimbă printre
ei atingând uşor unul dintre copii, căruia îi va arăta după ce a deschis ochii un alt
copil, acesta fiind chemat cu ton normal sau voce şoptită. Cel strigat va trebui să
precizeze a cui glas l-a auzit. Poate fi recompensat în caz de reuşită cu faptul că el
să fi următorul care va rosti numele altui coleg.
Variante: - Vocile pot fi înregistrate audio;
- Înregistrările sa fie făcute din poveştile cunoscute.

⌘ CU CE NE JUCĂM ŞI CE RECITĂM?
Scopul jocului este de a exersa pronunţarea unor sunete integrate în
onomatopee şi de a consolida formarea deprinderii de a se exprima corect în
propoziţii.

Obiectivele vizate în cadrul acestui joc sunt :


1. să pronunţe corect onomatopeele;
2. să se exprime în propoziţii corect formulate gramatical;
să efectueze diferite acţiuni specifice jocului cu o anumită jucărie.
Regula jocului : Terapeutul cere unui copil sa răspundă la întrebarea „ Cu ce ne
jucăm?”.
Copilul va alege o jucărie. Copii denumesc în cor jucăria, apoi vor mima acţiunea
de a se juca sau vor recita o scurtă poezioară memorată legată de obiectul ales de
copil.

Desfăşurarea jocului:
Copii sunt aşezaţi în semicerc , având în faţa lor jucăriile. La întrebarea
profesorului „Cu ce ne jucăm?” un copil numit va veni, va alege o jucărie şi o va
denumi. Se solicită formularea răspunsurilor printr-o propoziţie completă. Toţi
copii vor repeta denumirea jucăriei , vor rosti onomatopeele legate de ea, şi vor
recita poezioara.

În cadrul activităţilor la grupa mijlocie am folosit următoarele jocuri:

⌘ DE-A MAGAZINUL
Scopul jocului este de a cunoaşte şi exprima corect obiecte din mediul
copilului.
Obiectivele vizate în cadrul acestui joc sunt :
să pronunţe corect cuvintele ce desemnează obiectele indicate;
să se exprime în propoziţii corect formulate gramatical;
să efectueze diferite acţiuni specifice jocului cu o anumită jucărie.
Regula jocului : Terapeutul cere unui copil sa răspundă la întrebarea „ Ce
cumpărăm?”.
Copilul va alege jucării sau obiecte tridimensionale . Copii denumesc în cor
obiectul, vor recita o scurtă poezioară memorată legată de obiectul ales de copil.

⌘ ÎNDREAPTĂ GREŞALA
Scopul jocului este de a exersa pronunţarea unor sunete integrate în
onomatopee şi de a sesiza erorile făcute de alţii/terapeut.
Obiectivele vizate în cadrul acestui joc sunt :
să pronunţe corect cuvintele;
să se exprime în propoziţii corect formulate gramatical;
să efectueze diferite acţiuni specifice jocului cu o anumită jucărie.
Regula jocului : Terapeutul cere unui copil sa răspundă la întrebarea „Unde am
greşit?”în timp ce arată copiilor un obiect/ animal şi rosteşte două variante,
încercând să denumească obiectul.
Copilul desemnat va spune varianta considerată de el corectă.
Variante: - Pot fi rostite onomatopee
- Vocile unui copil poate fi înregistrate audio şi să recunoască a
ui este;

⌘ HAI SĂ ÎMPERECHEM
Scopul jocului este de a exersa pronunţarea unor sunete integrate în
onomatopee şi de a consolida cunoştinţele legate de familiile de animale.
Obiectivele vizate în cadrul acestui joc sunt :
să pronunţe corect onomatopeele;
să se exprime în propoziţii corect formulate gramatical;
să facă analogiile necesare între animale.
Regula jocului : Terapeutul cere unui copil sa răspundă la întrebarea „ Care îi este
perechea?”, arătând copiilor un jeton pe care e ilustrat un animal cunoscut de genul
feminin.
Copilul va alege, dintre mai multe jetoane pe cel care ilustrează perechea de genul
masculin.
Variantă: - perechea poate fi puiuţul animalului ilustrat
Alături de poezii scurte ritmate, povestiri şi jocuri terapeutice am folosit şi
ghicitorile care am urmărit să conţină şi onomatopee.