Sunteți pe pagina 1din 1

Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82,9 MIL.

LEI;

Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate
de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți
autorizați, +7,7 mil. lei.

Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice
care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-
juridică a activității de antreprenoriat.

Modificarea termenului de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit de la 25 martie


la 30 aprilie.

Majorarea cotei de impozitare a veniturilor de la darea în locațiune a imobilului către alți


cetățeni, de la 5% la 7%, +1,08 mil. lei.

Aplicarea cotei standard a TVA de 20% pentru serviciile legate de operatiunile


de acordare de licente şi eliberarea de brevete referitoare la obiectele dreptului
de autor şi ale drepturilor conexe, +80,0 mil. lei;

Acordarea posibilității agentului economic de trecere în cont a sumei TVA pentru serviciile
prestate regulat, în luna în care a avut loc livrarea acestora, dacă agentul economic primeşte
factura fiscală până la data de 10 inclusiv a lunii următoarele celei care a avut loc livrarea.

Continuarea procesului de armonizare la Directivele UE prin majorarea cotei accizului pentru


produsele din tutun și produsele petroliere, +514,5 mil. lei.

Majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot) în mărimea
ratei inflației prognozată pentru anii 2017-2019 (5%), +28,8 mil. lei.