Sunteți pe pagina 1din 1

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. din 09.10.2018

Având în vedere:
1. Legea Educației Naționale, numărul 1/2011;
2. Carta Universității Tehnice din Cluj-Napoca, articolul 37: “Autonomia universitară dă dreptul comunității
universitare să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și
funcționarea proprie, gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare.”
3. Contractul colectiv de muncă la nivelul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Consiliul de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca întrunit în şedinţă în data de 09.10.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul universitar 2018 – 2019 se acordă următoarele reduceri de taxe:
1. Pentru orfanii de doi părinți, copiii din centre de plasament:
 reducerea taxei de școlarizare 100%;
 scutirea plății taxei de cămin;
 cartelă de masă gratuită.
2. Pentru orfanii de un părinte, cu venit net pe membru de familie mai mic decât salariul net minim pe
economie:
 reducerea taxei de școlarizare cu 50%;
 reducerea taxei de cămin cu 50%;
 reducerea valorică a cartelei de masă cu 50%.
3. În conformitate cu articolul 33 din Contractul colectiv de muncă la nivelul Universității Tehnice din Cluj-
Napoca, personalul angajat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și copiii personalului angajat,
înmatriculați la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca beneficiază de o reducere cu 50% a tuturor taxelor
stabilite de Senatul Universitar, conform regulamentului de taxe.
Art.2. Reducerea de 10% pentru cei care au achitat în avans taxele de școlarizare pentru întregul an universitar
2018 – 2019, nu se aplică celor care beneficiază de reducerile de la articolul 1, punctele 2 și 3.

RECTOR
Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA

Vizat, Direcția Financiar – Contabilă


Biroul Juridic Director economic
Cons. Jur. Liviu-Alin CUIBUȘ Ec. Adriana OCHIȘ