Sunteți pe pagina 1din 1

Planul simplu de idei.

Rezumatul textului narativ

Planul simplu de idei reprezintă ideile principale dintr-un text, care sunt redate în
ordinea apariţiei lor.
Atenţie!
Ideea pricipală
- este o propoziţie sau o frază care conţine informaţia esenţială dintr-un fragment sau
paragraf.
- poate fi extrasă direct din text sau formulată diferit – conţinutul trebuie să fie acelaşi.
- poate fi formulată într-un enunţ scurt (trebuie să conţină răspunsurila întrebările: cine?,
ce face?, unde?, când?).

Rezumatul este prezentarea pe scurt, scrisă sau orală, a conţinutului unui text.

- Atenţie!
Un rezumat corect realizat respectă următoarele criterii:

 Se precizează la început personajele participante la acțiune, locul și timpul acțiunii =>


De aceea, trebuie să se răspundă la întrebările: Cine? Ce face? Unde? Când? Sau
Unde? Când? Cine? Ce face?
 Se bazează pe ideile principale și respectă succesiunea întâmplărilor.
 Prezintă evenimentele pe scurt, fără detalii inutile.
 Verbele sunt majoritar la prezentul indicativului sau la perfectul compus al
indicativului.
 NU se folosesc linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării sau punctele de
suspensie.
 Relatarea se face la persoana a III-a, fără intervenții subiective, fără citate.
 Prezentarea întâmplărilor se face cu fidelitate (nu se inventează acțiuni, personaje, nu se
adaugă nimic în plus).
 se respectă ordinea desfăşurării întâmplărilor din text;
 nu se folosesc citate din text;
 se exclud figurile de stil si imaginile artistice şi se utilizează un vocabular simplu, pe
înţeles.
 nu se prezintă date despre autor și operă;
 Nu se alternează timpurile verabale – prezent, trecut. Dacă folosim timpurile trecute ale
modului indicativ, este recomandat să continuăm în acest mod!