Sunteți pe pagina 1din 27

2 MISIUNI ÎNDEPLINITE DE POSTURILE SI PATRULELE P.F.R.

Posturile si patrulele Politiei de Frontiera, în functie de misiunile specifice, sunt


formate, de regula, din doi sau mai multi politisti de frontiera, dotati cu armamentul si munitia
aferenta si îndeplinesc urmatoarele misiuni:

 supravegheaza o zona sau un obiectiv stabilit, în scopul descoperirii pregatirilor ce se fac în


vederea savârsirii de infractiuni, pentru semnalarea persoanelor suspecte si actioneaza pentru
retinerea celor care au încalcat legea;

 controleaza documentele pentru trecerea frontierei de stat si permit (nu permit) intrarea
(iesirea) persoanelor si bunurilor în(din) România;

 rezolva litigiile de trafic potrivit prevederilor legale, descopera si identifica persoanele date
în consemn;

 cerceteaza terenul din zona de competenta si actioneaza pentru asigurarea respectarii


regulilor regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si strainilor;

 intervin rapid pentru verificarea persoanelor observate de mijloacele de semnalare,


procedeaza la identificarea si, dupa caz, la retinerea acestora;

 urmaresc persoanele descoperite ca au încalcat legislatia de frontiera;

 verifica pe comunicatii sau în punctele obligatorii de trecere, mijloacele de transport si


persoanele despre care se detin informatii ca au savârsit infractiuni sau contraventii la
legislatia de frontiera;

 descopera încalcarile teritoriului national, ale spatiului aerian, apelor de frontiera si pe cele la
regimul marii teritoriale a României;

 verifica modul în care posturile si patrulele politiei de frontiera executa serviciu;

 asigura escortarea persoanelor retinute;

 asigura paza si siguranta obiectivelor proprii sau încredintate.

3. INDATORIRILE GENERALE ALE POLITISTILOR DE FRONTIERA PE


TIMPUL ÎNDEPLINIRII MISIUNILOR:

 sa cunoasca în totalitate prevederile de lege care le reglementeaza activitatea, ordinele M.A.l.


si dispozitiile de linie, tratatele, acordurile si conventiile încheiate cu statele vecine;

 sa-si însuseasca si sa cunoasca misiunea primita;


 sa actioneze cu hotarâre, energie, si initiativa pentru descoperirea, urmarirea si retinerea
infractorilor, sa studieze cu atentie documentele pentru trecerea frontierei;

 sa constate si sa raporteze toate schimbarile în aspectul terenului, al semnelor de frontiera,


desfasurarea unor activitati în apropierea frontierei de stat;

 sa cunoasca si sa asigure, în orice împrejurare, aplicarea regulilor regimului juridic al


frontierei de stat, al celui de navigatie, documentele internationale ce reglementeaza
desfasurarea unor activitati în zona contigua si în zona economica exclusiva, precum si
regulile privind regimul strainilor si regimul pasapoartelor din România;

 sa cunoasca modul de folosire a mijloacelor tehnice din dotare;

 sa cunoasca si sa aplice regulile de executare a misiunilor specifice, de prevenire a


accidentelor, de stabilire a legaturii cu sediul structurii politiei de frontiera caruia i se
subordoneaza, sa observe spatiul aerian si sa supravegheze apele teritoriale;

 sa acorde ajutorul necesar politistilor vecini si altor organe ale M.A.l. pentru retinerea
faptuitorilor de frontiera;

 sa aiba o comportare corecta, civilizata, politicoasa fata de populatia din zona de frontiera, sa
culeaga de la aceasta informatii pentru interesul misiunilor;

 sa initieze cetatenii din zona de frontiera cu care vin în contact pentru ca, la nevoie, sa
participe la supravegherea frontierei de stat;

 sa cunoasca foarte bine zona de responsabilitate a structurii din care fac parte;

 sa execute cu eficienta misiunile încredintate;

 sa acorde primul ajutor faptuitorilor raniti sau accidentati, iar in caz de deces al acestora, sa
pastreze nealterate urmele de la fata locului;

 sa raporteze sefului (celui care i-a dat misiunea) la întoarcerea din misiune, despre
îndeplinirea ei, constatarile de pe timpul executarii misiunii si sa faca propuneri de
îmbunatatire a acesteia;

 sa pastreze permanent confidentialitatea misiunilor executate si a celor pe care urmeaza sa le


execute si sa raporteze sefului nemijlocit toate informatiile, atât cele aflate întâmplator, cât si
cele culese pe timpul executarii misiunilor.

4. COMPUNEREA, DOTAREA, TINUTA, DURATA SERVICIULUI SI MODUL DE


EXECUTARE A SERVICIULUI

Compunerea
Posturile si patrulele Politiei de Frontiera, în functie de misiunile specifice, sunt formate,
de regula, din doi sau mai multi politisti de frontiera, dotati cu armamentul si munitia aferenta.
Unul dintre ei este numit seful patrulei(postului) si raspunde de îndeplinirea întocmai a misiunii
primite.

Dotarea si tinuta

Pentru executarea serviciului dotarea posturilor si patrulelor este determinata de


particularitatile misiunii executate. Astfel, pentru posturile si patrulele care executa misiuni la
frontiera "verde", dotarea este urmatoarea: echipamentul de protectie adecvat anotimpului,
armamentul din dotare, cu munitia aferenta ( pentru pistol mitraliera: 2 încarcatoare x 30 de
cartuse = 60 de cartuse; pentru pistol cal. 7,65 mm., model 1974: 2 încarcatoare x 6 cartuse = 12
cartuse), mijloace de legatura (radiotelefon), mijloace de semnalizare pentru circulatie, catuse,
alte elemente specifice ce pot servi la retinerea infractorilor.

Posturile si patrulele care executa misiuni în punctele de control pentru trecerea


frontierei, vor avea echipamentul adecvat anotimpului, armamentul din dotare cu munitia
aferenta ,mijloace de legatura, de semnalizare pe timpul noptii pentru posturile/patrulele de la
acces intrare/iesire din punctele de control, echipament de protectie si de iluminare pentru
posturile (patrulele) din punctele de control feroviare si portuare, echipament tehnic de verificare
a consemnelor , stampila cu indicativul personal, agenda personala. Politistii de frontiera din
compartimentele de Combatere a Infractionalitatii Transfrontaliere, Combatere a Migratiei
Ilegale si Cercetari Penale, pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice vor purta, de regula, tinuta
civila. Când misiunile se executa prin procedee specifice în scopul identificarii unor persoane
suspecte de savârsire a unor infractiuni la legislatia de frontiera, îndeosebi în centrele urbane, pe
comunicatii sau mijloace de transport în comun, zone aglomerate, tinuta poate fi civila.

Pentru politistii de frontiera cu specialitatea marina, care executa serviciul ambarcat,


dotarea este urmatoarea: echipament adecvat anotimpului si cel de protectie din dotare, centura
de salvare, armamentul individual din dotare cu munitia aferenta; pentru 656f56g motoristi, casti
de protectie auditive, mijloacele individuale de observare pentru observatori.

Durata serviciului este, de regula, pentru toate categoriile de politisti de frontiera, de 12


ore (pentru serviciul în ture). Sunt exceptate de la acest program, persoanele din structurile
centrale si teritoriale, cu exceptia cazurilor când situatia impune un asemenea program.

In situatia executarii serviciului în zone de munte, delta sau în raport cu specificul impus
de dinamica situatiei operative, durata va fi stabilita de seful structurii Politiei de Frontiera
(I.J.P.F.).

Modul de executare a serviciului

Posturile si patrulele executa, "de regula, serviciul într-o singura trimitere pe timpul unei
ture. Pe timp de iarna, când temperatura este sub -7° C, în caz de viscol sau vânt puternic, sau
vara, când temperatura este de peste 30° C, durata serviciului, atât ziua cât si noaptea, nu va
depasi 4 ore. Intervalul dintre cele doua trimiteri va fi de minim 4 ore. Pentru nave/ambarcatiuni
durata serviciului este, de regula, 6 ore.

Posturile si patrulele politiei de frontiera executa misiunile prin deplasare pe jos si cu


mijloace de mobilitate terestre, navale si aeriene, prin ocuparea succesiva a punctelor de
observare - ascultare pe un itinerar (traiect de zbor) sau într-o fâsie de teren, raion, zona de
actiune, zona de observare, ascultare si supraveghere.

De asemenea, misiunile sunt executate si prin stationare intr-un loc stabilit (tonete, pe
comunicatie).

In situatii complexe, caracterizate printr-un înalt grad de dificultate, periculozitate si


durata variabila în timp, se vor adopta actiuni decisive pentru retinerea grupurilor de infractori
sau persoane izolate care actioneaza în forta, manifesta violenta si sunt înarmate, intervenindu-se
în zone si pe directii, cu echipe conduse de ofiteri, în cooperare cu celelalte forte ale Ministerului
Administratiei si Internelor sau ale altor institutii abilitate de pe plan local.

CAPITOLUL 2

1.Descrierea patrulelor si posturilor Politiei de Frontiera; semnele


conventionale;

2.Pregatirea pentru misiune, executarea misiunii, încheierea misiunii si controlul


executarii misiunilor;

3. Particularitati ale executarii serviciului în teren muntos împadurit, la litoral,


delta si apele de frontiera, vara si iarna.

1. DESCRIEREA POSTURILOR SI PATRULELOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ,


SEMNE CONVENŢIONALE

1.1. Postul de observare

Postul de observare face parte din sistemul de observare unitar realizat la frontiera de stat.
Este format, de regula, din doi politisti de frontiera care executa misiunea prin supravegherea
neîntrerupta a frontierei de stat sau a obiectivului încredintat utilizând în acest scop mijloacele
tehnice din dotare.

Observarea se executa într-un sector circular si vizeaza terenul, detaliile de planimetrie si


activitatile ce se desfasoara, atât pe teritoriul propriu cât si pe cel al statului vecin.

In functie de modul de executare a misiunii si de dotarea tehnica postul de observare


poate fi:

- descoperit;
- ascuns;

- mobil

- postul de observare a mijloacelor tehnice de supraveghere ( tehnic ).

a) Postul de observare descoperit

Executa misiunea la vedere din locuri special amenajate sau neamenajate în acest scop.

Pentru executarea eficienta a serviciului, politistii din compunerea postului de observare


descoperit se doteaza cu: binoclu sau luneta si, daca este cazul, schema cu sectorul de observare.
In unele situatii poate fi dotat în plus si cu carnet de observare pentru înscrierea datelor rezultate
în urma executarii misiunii. Postul raporteaza rezultatele observarii sefului turei de serviciu si
operatorului din cadrul dispeceratului.

Misiunile specifice postului de observare descoperit sunt:

 supravegherea terenului si spatiului aerian corespunzatoare sectorului de observare indicat în


misiune;

 descoperirea persoanelor care au comis sau sunt suspecte de a fi savârsit fapte ce constituie
contraventii sau infractiuni de frontiera si anuntarea imediata a sefului turei de serviciu si a
operatorului din cadrul dispeceratului;

 cooperarea cu celelalte Pt(P) de frontiera pentru retinerea faptuitorilor (îndeosebi pentru


coordonarea actiunii Pt(P) care actioneaza nemijlocit în situatia în care faptuitorii actioneaza
la distante mari si pot fi observati direct de catre postul de observare descoperit);

 descoperirea tintelor aeriene care încalca frontiera de stat;

 constatarea degradarii factorilor de mediu în zona sa de responsabilitate si raportarea


imediata a situatiei existente, sefului turei de serviciu si operatorului din cadrul
dispeceratului;

 supravegherea desfasurarii diferitelor activitati în raionul de observare.

Postul de observare descoperit executa serviciul pe timp de zi, într-un sector circular a
carui marime se stabileste în functie de înaltimea punctului de observare, conditiile de
vizibilitate, departarea pâna la posturile de observare vecine, mijloacele de observare la
dispozitie, caracteristicile terenului si importanta directiei pe care se executa observarea.

Sectorul de observare se împarte în zone:

- zona apropiata pâna la 400 m;


- zona mijlocie 400 - 800 m;

- zona îndepartata peste 800 m (pâna la limita posibilitatilor de observare).

Pentru o orientare rapida în cadrul zonei se stabilesc repere de vizare (grupuri de pomi,
poduri, cladiri, margini de culturi, intersectii de drumuri etc.).

De regula, observarea se executa dinspre zona îndepartata catre zona apropiata prin
"maturarea" terenului.

Supravegherea spatiului aerian se executa circular, pe doua nivele:

- primul nivel cuprins între linia orizontului si aproximativ 30° în plan vertical;

- al doilea nivel de la unghiul de aproximativ 30° pâna în plan vertical.

In conditii meteo nefavorabile observarii (ceata, viscol, ninsori abundente, furtuna etc.)
sau care pun în pericol viata politistilor din compunerea postului de observare descoperit (spre
exemplu, descarcari electrice care s-ar putea produce pe înaltimea dominanta unde executa
misiunea), acestia raporteaza situatia sefului de tura si ocupa un loc de serviciu, în apropiere,
continuând executarea misiunii în calitate de post de observare ascuns sau patrula de
supraveghere.

b) Postul de observare ascuns

Se organizeaza si se dispune, în scopul retinerii faptuitorilor de frontiera, în punctele de


trecere obligatorie sau pe directiile probabile de apropiere de frontiera. De asemenea, mai poate
fi folosit pentru culegerea datelor în legatura cu actiunile ce se întreprind de anumite persoane în
vederea savârsirii unor infractiuni de frontiera, sau pentru supravegherea unor activitati
importante, ce se desfasoara în apropierea frontierei de stat, atât pe teritoriul statului nostru cât si
pe teritoriul statului vecin.

Misiunile specifice postului de observare ascuns, sunt:

- supravegherea terenului corespunzator directiei de observare indicata în misiune;

-retinerea persoanelor suspecte care încearca sa treaca frontiera pe directia sa de


observare;

- supravegherea desfasurarii diferitelor activitati.

Ocuparea, schimbarea sau parasirea locului de serviciu de catre postul de observare


ascuns se face mascat, folosindu-se acoperirile din teren si mijloacele de mascare din dotare.

In functie de particularitatile terenului si specificul zonei de responsabilitate locurile


pretabile executarii unor astfel de misiuni pot fi amenajate astfel încât sa asigure conditii optime
de observare si mascare. La actiunea pentru retinerea unor persoane suspecte, politistii se
deplaseaza fara a deconspira locul de serviciu.

c) Postul de observare mobil poate actiona la vedere, sau ascuns, pe caile de


comunicatii în vederea prevenirii încalcarii legislatiei de frontiera si dupa caz, participa la
descoperirea si retinerea persoanelor care au încalcat legea. Postul de observare mobil poate fi
organizat pe autovehicule, nave sau aeronave ale Politiei de Frontiera.

d) Postul de observare a mijloacelor tehnice de supraveghere (Postul de observare


cu echipament de termoviziune), este format din doi politisti înarmati care au în dotare
dispozitivul de supraveghere la mare distanta (montat pe o masina special destinata în acest scop
sau transportat manual).

Postul de observare tehnic are urmatoarele misiuni:

- descoperirea faptuitorilor de frontiera care actioneaza în raionul de observare;

- coordonarea activitatii Pt(P) care actioneaza nemijlocit pentru retinerea faptuitorilor de


frontiera descoperiti;

- descoperirea încalcarilor spatiului aerian din zona de responsabilitate.

Sistemul permite supraveghea unui spatiu mare din zona de responsabilitate, atât ziua cât
si noaptea, pe orice conditii de timp, anotimp sau starea vremii.

Transportarea manuala a acestui sistem asamblat în cele doua valize protectoare este
facuta de catre cei doi politisti si poate fi montat pe un trepied, fixându-se în orice loc favorabil
supravegherii pe o raza întinsa. Transportarea manuala a sistemului poate fi efectuata în zonele
muntoase, iar amplasarea trebuie sa se faca pe înaltimi dominante si în special pe directiile
probabile de actiune a faptuitorilor.

Cele mai eficiente rezultate ale acestui sistem sunt evidentiate atunci când este folosit pe
autoturism, prevazut cu un telescop înalt de 6 m, unde este montat senzorul pentru o vizualizare
extinsa, deoarece permite o mare mobilitate prin schimbarea repetata a locului de
supraveghere.

De asemenea, folosirea lui în aceasta varianta permite realizarea unei economii de forte si
mijloace deoarece nu mai este necesara planificarea altor Pt(P) de frontiera în zona
supravegheata (exceptie face terenul care prezinta denivelari mari sau zonele cu detalii de
planimetrie multiple). Utilizarea sistemului presupune existenta unui echipaj de interventie care
sa actioneze imediat la locul indicat de catre postul de observare tehnic, pentru retinerea
faptuitorilor.

La descoperirea faptuitorilor de frontiera cu acest sistem politistilor le revine misiunea de


a coordona prin radiotelefon deplasarea si actiunea echipajului de interventie, urmarind prin
monitor actiunea faptuitorilor.
Utilizarea dispozitivului la parametri si în conditii normale permite obtinerea
urmatoarelor performante:

- detecteaza oameni de înaltime pâna la 1,75 m, la aproximativ 7 km si îi recunoaste pe


imagine video clara la aprox. 3 km;

- detecteaza autoturismele de teren (în lungime de 3 m) la 11,5 km si le recunoaste la 3


km;

- detecteaza avioanele si elicopterele (în lungime de 4,6 m) ce au încalcat spatiul aerian la


17,7 km si le recunoaste la 4,5 km;

- detecteaza nave si ambarcatii (in lungime de 10 m) la aproximativ 38,5 km si le


recunoaste la 9,7 km.

La frontiera de apa, utilizarea în serviciul de supraveghere a P(Pt) specifice frontierei de


uscat(verzi) se face prin corelarea misiunilor cu a celor executate pe apa cu ajutorul ambarcatiilor
si prin adaptarea misiunilor la nevoile impuse de specificul zonelor de responsabilitate.

Postul de observare la frontiera de apa poate avea în plus urmatoarele misiuni specifice:

- supravegherea suprafetei pânzei de apa si a cailor de acces catre insulele sau ostroavele
apartinând statului român;

- monitorizarea si înscrierea în carnetul de observare a navelor care circula în apele de


frontiera (data si ora, tipul navei, sensul deplasarii, pavilionul);

- supravegherea activitatilor economice, turistice, de agrement etc. ce se desfasoara la


malul sau în apele de frontiera;

- descoperirea încalcarilor apelor de frontiera;

- coordonarea actiunii pentru retinerea faptuitorilor si a diferitelor ambarcatii de catre


politistii de frontiera ce executa misiuni pe apa;

- descoperirea minelor precum si a corpurilor plutitoare în deriva sau esuate la mal;

- supraveghea tuturor navelor/ambarcatiunilor, a locurilor de acostare (ancorare) si a


modului de respectare a regimului juridic al frontierei de stat si de navigatie.

1.2. Postul de control

În functie de complexitatea misiunii postul de control poate fi format din doi sau mai
multi politisti de frontiera, care au o dotare specifica (veste reflectorizante, palete reflectorizante,
lanterne pe timp de noapte). Postul de control poate fi mixt atunci când, conform planurilor de
cooperare, este format din politisti si politisti de frontiera.
Locurile stabilite pentru executarea misiunii se afla pe principalele comunicatii rutiere
situate în zona de responsabilitate. Acestea trebuie sa asigure conditii optime de supraveghere a
tuturor cailor de acces catre postul de control (posibilitatea observarii de la distanta a
persoanelor/mijloacelor de transport care se apropie de post). La stabilirea locului de serviciu se
va avea în vedere si posibilitatea desfasurarii activitatii de control a mijloacelor de transport în
conditii de siguranta deplina atât pentru personalul din compunerea postului, cât si pentru
persoanele aflate în trafic. Astfel, locul stabilit nu trebuie sa se situeze în portiunile de drum
îngust, cu denivelari pronuntate, în curbe sau în panta. De regula, postul de control executa
misiunea pe arterele rutiere cu trafic intens, la intersectii de drumuri, la intrarile/iesirile în/din
localitati sau în statiile pentru mijloacele de transport în comun.

La instalarea politistilor pe locul de serviciu se va executa cercetarea împrejurimilor si,


functie de situatie, se va lua masura îndepartarii eventualelor persoane aflate în zona.

Misiunile specifice postului de control sunt:

- de a descoperi urmari si retine persoanele care încalca legea în zona de frontiera;

- de a descoperi bunurile ascunse destinate contrabandei, precum si cele care ar putea fi


folosite pentru trecerea apelor de frontiera;

- verificarea si asigurarea respectarii legii in zona de frontiera, privind accesul, circulatia


si desfasurarea celorlalte activitati;

- identificarea persoanelor si/sau a mijloacelor de transport care fac obiectul


consemnelor;

- culegerea de date si informatii de interes operativ;

- efectuarea controlului autovehiculelor când exista date si informatii despre încalcarea


prevederilor legale, sau indicii temeinice ca savârsirea unei infractiuni la regimul frontierei de
stat este iminenta si ca persoana sau bunurile cautate se afla în autovehiculul controlat
(identificarea pasagerilor si a autovehiculului, stabilirea genului, provenientei si cantitatii marfii,
confruntarea cu documentele de însotire a acesteia).

In situatia în care exista indicii temeinice ca soferul sau pasagerii autovehiculului


controlat detin sau au ascuns bunuri prohibite (armament, munitii, substante stupefiante, toxice,
radioactive etc.) politistii de frontiera vor proceda la efectuarea controlului amanuntit al
persoanelor, bagajelor, marfii si compartimentelor autovehiculului.

Pentru efectuarea controlului autovehiculelor se procedeaza astfel:

Oprirea vehiculelor în trafic, se executa numai de politisti de frontiera în uniforma,


folosind semnalele regulamentare. Noaptea, oprirea se efectueaza numai de echipaje de politie
formate din cel putin doi politisti, care vor fi echipati cu vesta reflectorizanta, baston
reflectorizant si lanterna.
Semnalul de oprire se va efectua din partea carosabila a drumului, de pe o pozitie cât mai
apropiata de marginea acestuia, dupa care politistul se va retrage în afara partii carosabile.

Locul pentru oprirea autovehiculelor va fi ales astfel încât sa permita pozitionarea


acestora în afara partii carosabile, în localitati de regula, în parcari ori alte spatii în care nu se
stânjeneste circulatia si, care pe timpul noptii sunt iluminate.

Dupa oprirea autovehiculului, politistul se va apropia de autovehicul, în zona usii


conducatorului auto, ocupând o pozitie care sa-i asigure protectie în cazul unei eventuale agre-
siuni din partea celui oprit, saluta, se prezinta si solicita conducatorului auto oprirea motorului,
sa coboare din vehicul si sa prezinte pentru control actele de identitate ale sale si ale pasagerilor,
actele vehiculului si documentele de însotire a încarcaturii. seful postului de control se prezinta
cu formula: ",,Buna (dimineata, ziua, seara) sunt (gradul profesional, numele si unitatea de
politie de frontiera din care face parte), va rog sa prezentati documentele! Opriti motorul si
scoateti cheile din contact!";

Verificarea documentelor nu se va efectua în carosabil, ci în spatele vehiculului care are


motorul oprit si este asigurat.

Tot timpul verificarii politistul va supraveghea vehiculul, conducatorul acestuia si ceilalti


ocupanti, fiind pregatit pentru a actiona în vederea autoapararii ori a evita accidentarea.

Dupa examinarea actelor de identitate ale persoanelor si vehiculului se va verifica


interiorul, atât habitaclul cât si portbagajul sau platforma în cazul camioanelor, confruntând
încarcatura cu cele mentionate în actele de însotire a marfii verificându-se daca în mijlocul de
transport mai sunt si alte persoane care s-au sustras controlului;

Se raporteaza imediat la sediu aspectele care prezinta interes (daca mijlocul de transport
sau persoanele din acestea sunt suspecte, daca s-au constatat aspecte de încalcare a legii etc.);

In cazul descoperirii unor persoane care au încalcat legea sau care sunt date în consemn
se procedeaza la retinerea acestora, inclusiv a mijlocului de transport si se raporteaza sefului
turei de serviciu, respectiv operatorului de serviciu din dispecerat;

In cazul în care exista dubii privind concordanta numerelor de înmatriculare cu vehiculul,


vor fi confruntate seriile înscrise în certificatul de înmatriculare cu cele de pe caroseria
vehiculului.

Daca nu constata probleme deosebite, înapoiaza documentele si foloseste formula: "Va


multumesc! Va doresc drum bun!"

Când controlul se executa de doi sau mai multi politisti de frontiera cel putin unul din ei
va avea rol de protectie, plasându-se lateral si în fata celui controlat, supraveghindu-l.
Postul de control, la frontiera de apa de regula, se organizeaza în adâncimea zonei de
responsabilitate si poate avea in plus ca misiune specifica, verificarea mijloacelor de transport
rutiere, pentru a descoperi transportatorii ilegali de produse piscicole.

1.3. Postul de supraveghere prin radiolocatie

Este format din unu-doi politisti de frontiera specializati, care supravegheaza marea
teritoriala, zona contigua si zona economica exclusiva din puncte special destinate acestui scop si
cu mijloace de radiolocatie.

1.4. Postul de paza si control acces la sediul Politiei de Frontiera executa serviciul la
resedinta acesteia, asigurând paza, siguranta, controlul si accesul în/din institutie.

Executarea serviciului se realizeaza în conformitate cu normele de acces în sediile Politiei


de Frontiera, elaborate la nivelul fiecarei structuri organizatorice.

1.5. Patrula de cercetare

În functie de complexitatea misiunii primite si de gradul de periculozitate a eventualilor


faptuitori semnalati în zona de responsabilitate patrula de cercetare va fi formata din doi sau mai
multi politisti de frontiera înarmati si dotati cu diferite mijloace specifice, care executa
supravegherea frontierei de stat prin cercetarea terenului, a acoperirilor din teren, a cladirilor
izolate sau parasite, comunicatiilor, potecilor, lucrarilor de arta, cu misiunea de a descoperi,
urmari si retine persoanele semnalate sau ascunse, pregatirile ce se fac pentru trecerea ilegala a
frontierei, precum si indiciile lasate de persoanele care au încalcat legea. Astfel, dupa mijloacele
din dotare si animalele de serviciu utilizate în executarea misiunii, patrulele de cercetare pot fi:

- pe jos;

- cu câine de serviciu;

- pe schiuri;

- auto;

- cu elicopterul.

Vitezele de deplasare pe timpul executarii misiunii sunt variabile în functie de mijlocul


de deplasare, de particularitatile itinerarului (teren accidentat, drum amenajat, teren cu multe
acoperiri si detalii de planimetrie etc.), de conditiile de timp, anotimp si starea vremii si sunt
stabilite de catre persoana care planifica misiunea. Ele trebuie sa asigure timpul necesar
cercetarii în conditii optime a tuturor acoperirilor, detaliilor de planimetrie si activitatilor
desfasurate în zona de responsabilitate.

De regula, vitezele de deplasare a patrulei de cercetare sunt:


- pe jos = 3 km/ora;

- pe schiuri = 5 km/ora;

- auto = 12 km/ora;

- cu elicopterul = viteza medie de croaziera.

Când este formata din 2-4 politisti de frontiera, patrula de cercetare executa misiunea pe
o directie sau un raion, iar când este de valoare mare, executa misiunea intr-o fâsie de cercetare,
a carei dezvoltare se stabileste de cel care da misiunea, in functie de anotimp, starea vremii,
vizibilitate, teren, acoperiri, mijloace de deplasare si de legatura.
Misiunile specifice patrulei de cercetare sunt:

 cercetarea terenului pentru descoperirea eventualelor indicii care atesta prezenta sau actiunile
faptuitorilor în zona de responsabilitate (pe itinerarul de deplasare sau în fâsia/raionul indicat în
misiune);

 cercetarea acoperirilor si a detaliilor de planimetrie care pot fi folosite de faptuitorii de


frontiera pentru ascundere sau drept adapost;

 cercetarea raioanelor unde se desfasoara diferite activitati economice, turistice, agricole etc.
(identificarea tipului de activitate, legitimarea si verificarea persoanelor, stabilirea contactului
cu conducatorii activitatilor si cu persoanele care sprijina activitatea politistilor de frontiera si
instruirea acestora);

 identificarea schimbarilor survenite în teren (modificarea cursului albiei unei ape, alunecari
de teren, inundarea unor raioane etc.) si a detaliilor de planimetrie (defrisarea unei paduri,
impracticabilitatea unor comunicatii rutiere, aparitia unor constructii în apropierea frontierei
etc.);

 sa constate eventualele degradari ale factorilor de mediu produse în zona sa de


responsabilitate si sa le aduca imediat la cunostinta sefului turei de serviciu si operatorului din
cadrul dispeceratului;

 legitimarea si identificarea persoanelor suspecte întâlnite pe itinerarul de deplasare (inclusiv


controlul mijloacelor de transport - vehicule sau autovehicule);

 retinerea persoanelor care au comis sau sunt suspecte de a fi savârsit fapte ce constituie
infractiuni de frontiera si anuntarea imediata a sefului turei de serviciu si a operatorului din
cadrul dispeceratului;

 culegerea de date si informatii de interes operativ (de exemplu: pregatirile pe care se fac
unele persoane pentru trecerea ilegala a frontierei de stat);
 popularizarea legislatiei de frontiera si îndeosebi a masurilor stabilite pe plan local, împreuna
cu organele administratiei publice, cu privire la desfasurarea unor activitati de interes pentru
politia de frontiera.

De regula, cercetarea terenului se face seara si în zorii zilei, începând dinspre frontiera
catre adâncimea zonei de responsabilitate, pe directiile si în locurile care pot favoriza deplasarea
sau ascunderea faptuitorilor de frontiera.

Pentru îndeplinirea cu eficienta a misiunii politistii de frontiera din compunerea Pt. Cc.
trebuie sa cunoasca si sa urmareasca permanent modul de respectare a regulilor regimului juridic
al frontierei de stat privind circulatia si efectuarea diferitelor activitati în zona de frontiera.

De asemenea, trebuie sa cunoasca si sa aplice cu rigurozitate tehnica executarii


observarii, ascultarii si cercetarii terenului si a detaliilor de planimetrie. Ei trebuie sa foloseasca
avantajele terenului, sa aplice regulile de mascare si sa actioneze prin surprindere.

Actiunile patrulei pentru cercetarea diferitelor forme de teren, acoperiri, constructii,


culturi, precum si a tuturor locurilor care permit ascunderea faptuitorilor se va executa alternativ,
astfel încât un politist din cadrul patrulei sa poata asigura supravegherea si interventia la nevoie.

La descoperirea indiciilor care atesta actiunile si prezenta faptuitorilor de frontiera în


zona de responsabilitate, patrula de cercetare ia masurile ce se impun in acest caz.

Patrula de cercetare dotata cu câine va folosi animalul de serviciu pentru cercetarea si


scotocirea acoperirilor din teren, precum si pentru actiunea de retinere a faptuitorilor de frontiera.
Pe timpul efectuarii controlului persoanelor aflate la diferite activitati, câinele va fi folosit pentru
supraveghere si în caz de nevoie, pentru interventie. Folosirea câinelui de serviciu se face numai
de catre conductorul care îl are în primire.

Patrula de cercetare auto executa misiunea pe comunicatii, de regula în adâncimea zonei


de responsabilitate, controlând orice persoana sau mijloc de transport suspect. Se interzice
conducerea mijlocului de transport auto de catre alte persoane decât cele special numite în acest
sens.

Patrula de cercetare pe schiuri se organizeaza în zonele muntoase si presupune o pregatire


speciala din partea politistilor de frontiera din compunerea acesteia (executarea instructiei pe
schiuri si o rezistenta fizica deosebita la efort prelungit).

Patrula de cercetare cu elicopterul executa misiunea pe arii extinse, acolo unde situatia
operativa este deosebit de activa si complexa, precum si în zone care sunt greu accesibile altor
mijloace. Traiectele de zbor sunt stabilite anticipat atunci când se face solicitarea pentru alocarea
resursei de aviatie.

Cercetarea se executa neîntrerupt si în strânsa cooperare cu celelalte Pt(P) de frontiera


aflate în misiune. Pe timpul deplasarii pe itinerar, toate Pt(P) vor executa misiunea de
supraveghere a frontierei de stat ca patrula de cercetare.
Obligatoriu, pe timpul deplasarii spre si dinspre locul de serviciu, toate P(Pt.) de frontiera
vor executa misiunea de supraveghere a frontierei de stat ca patrula de cercetare.

Patrula de cercetare fluviala

Executa misiunea între reperele (kilometrii fluviali) stabilite prin mars la viteza de
croaziera.

Pe tot timpul executarii misiunii, patrula de cercetare fluviala va cunoaste pozitia si va


mentine legatura cu Pt(P) de frontiera care executa misiunea pe uscat, în apropierea zonei ei de
responsabilitate.

1.6. Patrula de supraveghere

Este compusa din doi sau mai multi politisti de frontiera care executa serviciul prin
observare ascultare, din mers cu scurte opriri in anumite puncte mai importante, alese in functie
de acoperirile din teren, într-o fâsie bine determinata, de regula pe timp de noapte, cu misiunea
de a descoperi, urmari si retine persoanele care au încalcat legea în zona de frontiera.

Marimea fâsiei de responsabilitate se stabileste în functie de particularitatile terenului, de


timp, anotimp, starea vremii si de dotare (cu sau fara mijloace tehnice de supraveghere si/sau cu
câine de serviciu). Ea are o lungime de 300 la 600 m si o latime de 100 la 150 m. Pe timp de zi,
în teren descoperit, atunci când vizibilitatea este buna si politistii de frontiera sunt dotati cu
mijloace de observare, fâsia poate avea o lungime de pâna la 1000 m. Când patrula de
supraveghere este dotata si cu câine de serviciu lungimea fâsiei poate fi extinsa pâna la 1500 m.

De regula, locurile stabilite pentru executarea misiunii de catre patrula de supraveghere


sunt:

 în apropierea frontierei de stat pe directia probabila de actiune a faptuitorilor;

 în apropierea frontierei de stat pe directiile raioanelor în care se desfasoara diferite activitati


(economice, turistice, agricole, forestiere ele.);

 în adâncimea zonei de responsabilitate pentru a interzice directia probabila de actiune a


faptuitorilor semnalati ca fiind trecuti de pe teritoriul statului vecin;

 pe directia localitatilor situate în apropierea frontierei de stat;

 în vecinatatea detaliilor de planimetrie care pot fi utilizate de faptuitori ca repere pentru


orientare (retele de înalta tensiune, canale, liziere de paduri, drumuri de tara etc.)

La instalarea pe locul de serviciu politistii din compunerea patrulei de supraveghere au


obligatia de a executa cercetarea fâsiei de responsabilitate pentru a stabili daca nu exista indicii
care atesta prezenta sau actiunile faptuitorilor în zona.
La aparitia faptuitorilor patrula de supraveghere va actiona prin surprindere pentru a
închide directia de actiune a acestora, pe cât posibil, dinspre frontiera, utilizând în acest scop
procedeele de mascare, somând de la mica distanta, dar cu atentie pentru a fi evitat atacul asupra
patrulei.

Patrula de supraveghere la frontiera de apa poate fi organizata în apropierea malurilor


apei, pe caile de acces catre locurile de acostare a navelor/ambarcatiilor sau a locurilor de
agrement (plaje, locuri folosite pentru scaldat etc.)

Patrula de supraveghere maritima este formata din echipajele navelor apartinând


Grupurilor de nave ale Politiei de Frontiera care executa misiuni de cercetare si supraveghere
specifice în marea teritoriala a României.

1.7. Patrula de urmarire

Este formata din doi sau mai multi politisti de frontiera care au misiunea de a descoperi,
urmari si retine persoanele care au încalcat legislatia de frontiera si despre care se detin date si
informatii ca se afla în zona de responsabilitate.

Patrula de urmarire se poate deplasa pe jos, pe schiuri, auto si poate fi dotata cu mijloace
de observare (binoclu sau aparatura de observare pe timp de noapte). Atunci când misiunea este
executata pe jos este indicat ca în compunerea patrulei sa intre si conductorul cu câinele de urma.

In functie de situatia concreta, care determina trecerea la urmarirea faptuitorilor, patrula


de urmarire poate fi constituita fie din Pt(P) aflate deja în misiune si care au observat faptuitorii
sau au descoperit indicii care atesta actiunile ori prezenta acestora, fie din politistii de frontiera
aflati în tura de interventie la sediul SPF. În cel de-al doilea caz, este indicat ca transportul
politistilor ce vor constitui patrula de urmarire sa se faca cu mijloace auto pâna la locul
semnalarii faptuitorilor sau al descoperirii indiciilor astfel încât timpul de actiune sa fie micsorat.

Misiunile specifice patrulei de urmarire sunt:

 cercetarea terenului si a locurilor probabile de ascundere a faptuitorilor pe directia probabila


de actiune a acestora;

 culegerea de date si informatii referitoare la actiunile faptuitorilor urmariti, precum si la


eventualii complici;

 descoperirea su ridicarea diferitelor obiecte (bagaje, documente, marfuri etc.) pierdute sau
abandonate de faptuitori si care pot constitui mijloace de proba;

 urmarirea faptuitorilor descoperiti sau despre care exista indicii sigure ca se afla în zona de
responsabilitate si retinerea acestora.

Patrula de urmarire executa misiunea pâna la retinerea faptuitorilor sau clarificarea


situatiei.
Pentru urmarirea faptuitorilor, în functie de situatia concreta, se pot adopta
urmatoarele procedee:

 urmarire directa (la vedere sau pe urmele lasate de faptuitori);

 urmarirea pe directia probabila de actiune a faptuitorilor (în situatia în care faptuitorii au fost
semnalati într-un anumit loc si nu exista indicii referitoare la directia lor de actiune);

 urmarirea paralela (se adopta în scopul devansarii actiunii faptuitorilor si a interceptarii


directiei lor de deplasare - presupune deplasarea pe comunicatiile care favorizeaza deplasarea
cu viteze mai mari decât ale faptuitorilor si care au iesire spre directiile lor de actiune);

 urmarirea coordonata (se adopta atunci când descoperirea faptuitorilor a fost facuta cu
mijloacele tehnice de supraveghere la mare distanta si postul de observare tehnic,
monitorizând în permanenta actiunile faptuitorilor, coordoneaza actiunea patrulei de
urmarire).

La darea misiunii politistii din compunerea patrulei de urmarire trebuie sa retina:

 date care se cunosc despre faptuitori(numarul, nationalitatea, gradul de periculozitate etc);

 locul semnalarii prezentei faptuitorilor sau locul unde au fost descoperite indiciile lasate de
acestia si eventualele mijloace de transport utilizate;

 ora semnalarii faptuitorilor sau descoperirii indiciilor;

 itinerarul de deplasare la locul semnalarii faptuitorilor sau descoperirii indiciilor;

 locurile de serviciu ale Pt(P) de frontiera care executa misiuni în zona de responsabilitate si
modul de realizare a legaturii (eventual parola si semnele/semnalele de recunoastere).

Daca retinerea faptuitorilor urmariti nu s-a realizat în zona de responsabilitate si se


considera ca este posibila, atunci actiunea patrulei de urmarire se continua si în afara acesteia.

Patrula de urmarire poate fi organizata si pe apa, situatie în care se vor coordona actiunile
cu cele ale Pt(P) aflate în apropierea malurilor.

1.8.Patrula de verificare a mijloacelor de control

Este formata din doi politisti de frontiera înarmati care executa misiunea prin verificarea
mijloacelor de control din zona de responsabilitate în scopul descoperirii si semnalarii oricaror
urme de încalcare a frontierei de stat.
Prin mijloc de control se întelege fâsia de teren special destinata cercetarii în scopul
descoperirii urmelor ce atesta actiunile faptuitorilor sau contravenientilor la legislatia de
frontiera. Ea poate fi amenajata sau naturala (de exemplu: amenajata - arata si grapata; naturala -
stratul de zapada). De regula, fâsia de teren amenajata se constituie în cadrul fâsiei de protectie a
frontierei de stat.

De obicei, misiunile patrulei de verificare a mijloacelor de control sunt planificate


dimineata si seara pe lumina. Daca situatia operativa o impune, frecventa misiunilor poate sa
creasca (în acest caz intervalele dintre misiuni trebuie sa fie de cel putin 4-6 ore).

Pentru executarea misiunii în conditii bune, în imediata apropiere a mijlocului de control,


este amenajat un drum auto sau o poteca de patrulare.

Patrula se poate deplasa pe jos, pe schiuri sau auto si va fi dotata cu mijloace specifice
(trusa pentru jalonarea si conservarea urmelor si mijloace de iluminare pe timp de noapte). De
asemenea, mai poate fi dotata cu mijloace de observare si/sau cu câine de serviciu când se
deplaseaza pe jos.

În functie de mijlocul de deplasare, de principiu, viteza medie de executare a misiunii


este: - pe jos: ziua 3 - 4 Km/ora, noaptea 2 - 3 Km/ora;

- pe schiuri: ziua 4 - 5 Km/ora, noaptea 3 - 4 Km/ora;

- auto: ziua 15-20 Km/ora, noaptea 10-12 Km/ora.

Misiunile specifice patrulei de verificare a mijloacelor de control sunt:

 verificarea mijloacelor de control pentru descoperirea urmelor ce atesta actiunile


faptuitorilor/contravenientilor de frontiera;

 jalonarea si conservarea urmelor descoperite, cercetarea acestora, precum si a


împrejurimilor pe o adâncime de 200 - 300 m spre interior, însa fara a deteriora sau
altera urmele (stabilirea perioadei, directiei si sensului de actiune a faptuitorilor,
precum si a numarului acestora);

 supravegherea terenului si a spatiului aerian adiacente frontierei de stat, atât pe


teritoriul României, cât si pe teritoriul statului vecin;

 urmarirea si retinerea persoanelor care au trecut sau încearca sa treaca ilegal frontiera
de stat;

 retinerea/sanctionarea persoanelor care au patruns în fâsia de protectie a frontierei de


stat pâna la culoarul de frontiera, dupa caz, fara documente de identitate sau fara
aprobarea administratiei publice ori fara avizul sefului formatiunii locale a politiei de
frontiera;
 retinerea/sanctionarea persoanelor care efectueaza diferite activitati dincolo de fâsia
de protectie a frontierei de stat, în situatia în care aceasta se constituie mai în
adâncime si care au patruns în raionul respectiv prin alte locuri sau în alte conditii
decât cele stabilite de administratia publica locala sau fara avizul sefului formatiunii
locale a Politiei de Frontiera;

 descoperirea si raportarea imediata la dispecerat despre executarea, pe adâncimea de


500 metri de la linia de frontiera catre interiorul teritoriului românesc, a unor activitati
cum sunt: mineritul, exploatarile de titei, de gaze, de ape minerale sau termale,
exploatarile forestiere, balastiere sau de cariere, lucrarile de îmbunatatiri funciare si
irigatii, îndiguirile, lucrarile sau constructiile pe cursurile de apa, lucrari de asigurare
a conditiilor de navigatie, constructiile st amenajarile turistice, de agrement sau de
alta natura, cercetarile sau prospectarile geologice.

Verificarea mijlocului de control de catre politistii din compunerea patrulei se executa


alternativ (timp de 20-30 de minute un politist verifica fâsia iar celalalt supravegheaza
împrejurimile, dupa care schimba functiunile).

Atentie! stergerea urmelor descoperite pe mijlocul de control se face numai cu aprobarea


sau în prezenta sefului formatiunii Politiei de Frontiera sau al înlocuitorului legal.

Patrula de verificare a mijloacelor de control la frontiera de apa, efectueaza serviciul, de


regula, prin controlul malului apei în vederea descoperirii indiciilor care atesta trecerile ilegale
ale frontierei de stat (urme lasate de diferite ambarcatii acostate la mal sau lasate de faptuitori pe
timpul debarcarii, urme sau obiecte folosite pentru constructia ori lansarea la apa a diferitelor
mijloace plutitoare improvizate, echipamente pentru înot etc.

1.9. Pânda

Este formata din doi sau mai multi politisti de frontiera înarmati, care executa misiunea
dintr-un loc ascuns, de regula pe timp de noapte, supraveghind un raion circular cu raza de 100-
500 m sau un obiectiv punctual precizat în misiune (un imobil, un punct obligatoriu de trecere, o
intrare într-un anumit perimetru etc.). Marimea raionului de supraveghere este stabilita în functie
de dotarea politistilor cu mijloace tehnice de observare si cu câini de serviciu precum si de
particularitatile terenului si a detaliilor de planimetrie care determina posibilitatile de
supraveghere si actiune.

Locul stabilit pentru executarea pândei trebuie recunoscut din timp si ales astfel încât, sa
ofere posibilitati de observare a obiectivului aflat în atentie, de acoperire a prezentei politistilor si
a modului de actiune. În functie de scopul urmarit prin planificarea misiunii pândei, locul de
serviciu poate fi: în apropierea frontierei de stat pe o directie probabila de actiune a faptuitorilor
de frontiera, într-un punct obligatoriu de trecere, în apropierea intrarilor/iesirilor în/din
localitatile situate lânga frontiera, în vecinatatea obiectivelor care prezinta interes informativ-
operativ.
Ocuparea si parasirea locului de serviciu de catre politisti se executa în ascuns si în mod
succesiv, luându-se totodata masurile necesare pentru înlaturarea posibilitatilor de deconspirare a
locului respectiv, în situatia descoperirii locului de serviciu al pândei, el trebuie schimbat
imediat, în asa fel încât, persoanele care executa pânda, sa-si poata executa în continuare
misiunea primita.

Misiunile specifice pândei sunt:

 prinderea în flagrant a autorilor infractiunilor de frontiera (trecerea ilegala a frontierei de


stat, contrabanda, calauzirea);

 retinerea persoanelor urmarite care au savârsit infractiuni de frontiera;

 supravegherea informativ-operativa a locurilor unde se comit fapte ilicite care sunt în


competenta Politiei de Frontiera sau a celor favorabile pregatirii ori savârsirii infractiunilor
de frontiera.

Durata misiunii în calitate de pânda nu trebuie sa depaseasca 3-4 ore.

Actiunea politistilor de frontiera din compunerea pândei pentru retinerea faptuitorilor


trebuie realizata prin surprindere la începutul sau pe timpul activitatii infractionale ori în cazul
persoanelor urmarite, la aparitia acestora.

Pânda fluviala

Se organizeaza si se executa de regula pe timp de noapte, în apropierea malului apei în


locuri cu vegetatie abundenta, favorabile mascarii (zone cu stufaris, salcii plângatoare, intrânduri
pe diferite canale etc.) pe directiile probabile de actiune a faptuitorilor sau pe caile de acces la
uscat.

Misiunile pândei fluviale sunt similare cu cele ale patrulei de cercetare fluviala cu
specificatia ca prin planificarea misiunilor, se urmareste prinderea în flagrant a faptuitorilor de
frontiera.

1.10. Patrula de control serviciu

Este constituita din doi politisti de frontiera înarmati, din care cel putin unul are
competenta necesara efectuarii controlului si instruirii P(Pt) de frontiera aflate în executarea
misiunii.

Dotarea, modul de deplasare si de efectuare a misiunii pâna pe locul/itinerarul de


executare a serviciului de catre P(Pt) controlate sunt similare cu cele ale patrulei de cercetare.

Misiunile specifice patrulei control serviciu sunt:


 verificarea modului de executare a misiunilor de catre politistii din compunerea Pt.
(P) de frontiera, încadrarea în timpul stabilit;

 aplicarea regulilor de mascare de catre P(Pt) controlate;

 cunoasterea modului de actiune în diferite situatii, a regulilor de prevenire a


accidentelor si a evenimentelor deosebite;

 modul de mentinere a legaturii Pt. (P) cu seful turei de serviciu, operatorul din cadrul
dispeceratului, cu celelalte Pt. (P ) din dispozitiv si cu organele de cooperare;

 rezolvarea unor situatii operative sau a eventualelor litigii;

 culegerea de date si informatii de interes operativ.

Procedeele de executare a controlului P(Pt) de frontiera sunt:

 prin asteptare pe itinerarul/locul de serviciu;

 direct pe itinerarul/locul de serviciu;

 prin repetare.

Patrulei control serviciu ii este interzis sa întreprinda actiuni care ar putea fi considerate
de celelalte P(Pt) de frontiera ca fiind ale unor persoane care au încalcat legea. De asemenea, îi
este interzis ca prin actiunea sa, sa demaste locul de serviciu al P(Pt) controlate sau sa le sustraga
de la îndeplinirea misiunii.

Când P(Pt) de frontiera nu sunt gasite pe locul de serviciu se încearca stabilirea legaturii
cu acestea, se anuntata operatorul din cadrul dispeceratului si se solicita interventia unei echipe
de la sediul SPF pentru organizarea actiunii de cautare.

În situatia constatarii unor deficiente sau a unor stari deosebit de grave (pierderea
armamentului sau a munitiei, aflarea în stare de ebrietate, producerea unor accidente rutiere etc.)
politistii din compunerea P(Pt) pot fi scosi din serviciu si înlocuiti de alti politisti de frontiera
(înlocuirea se va face numai cu acordul sefului formatiunii).

La înapoierea din misiune, rezultatul controlului va fi consemnat în registrul de


planificare a misiunii.

Patrula control serviciu la frontiera de apa, poate utiliza pentru deplasare ambarcatiile din
dotarea formatiunilor Politiei de Frontiera.
1.11. Echipa de interventie

Are o compunere variabila, în functie de complexitatea misiunii ce urmeaza a fi executata


si este constituita din politistii de frontiera care fac parte din tura de interventie care se afla la
sediul SPF.

Pentru deplasarea la locul interventiei, echipa poate utiliza orice mijloc de transport, aflat
în dotarea formatiunii, si care este destinat acestui scop.

Misiunile specifice echipei de interventie sunt:

 interceptarea, identificarea si retinerea faptuitorilor de frontiera semnalati de postul de


observare cu echipamente de termoviziune sau de alte P(Pt) de frontiera;

 intervine pentru sprijinirea P(Pt) de frontiera în actiunea de descoperire, identificare si


retinere a faptuitorilor de frontiera semnalati sau despre care se detin date si informatii ca
actioneaza în zona de responsabilitate;

 actioneaza pentru cautarea politistilor de frontiera din compunerea P(Pt) care nu au fost
gasite pe locul de serviciu sau care, la înapoierea din serviciu, au întârziat mai mult de 30 de
minute;

 participa la actiunile specifice, operative sau de frontiera organizate si desfasurate în zona de


responsabilitate;

 intervine pentru mentinerea, sau dupa caz, restabilirea ordinii de drept în cadrul punctelor
politiei de frontiera, în cazul când aceasta este amenintata ori a suferit atingeri;

 în situatia producerii unor tulburari, la solicitarea organelor de cooperare (politie, jandarmi),


participa la restabilirea ordinii si linistii publice, în cadrul localitatilor situate în zona de
responsabilitate;

 în cazul producerii unor catastrofe sau dezastre intervine pentru aplicarea masurilor specifice
protectiei civile, atât la sediul formatiunii, cât si în zona de responsabilitate;

 intervine pentru escortarea faptuitorilor retinuti în zona de responsabilitate sau pentru


însotirea acestora pe timpul transportului de la sediu la parchetul, pe raza de responsabilitate
a caruia se înscrie formatiunea ori, în functie de situatie, în locul stabilit pentru predare
organelor similare ale statului vecin sau la locul efectuarii reconstituirii;

 executa orice alte activitati stabilite de seful formatiunii politiei de frontiera.

La intrarea în serviciu, politistii de frontiera din compunerea turei de interventie, trebuie


sa ia în primire toate materialele si mijloacele necesare si sa le repartizeze pe oameni astfel încât,
functie de situatie, echipele de interventie sa poata fi constituite si sa actioneze în cel mai scurt
timp.
Echipa de interventie la frontiera de apa, va fi folosita atât pentru interventiile cu ajutorul
ambarcatiilor, cât si prin actiuni coordonate cu politistii care executa misiuni pe apa.

1.12 Escorta

Compunerea escortei se stabileste în functie de numarul faptuitorilor, de gradul de


periculozitate a acestora, de caracteristicile terenului si distanta pe care urmeaza sa se efectueze
escortarea. De regula compunerea escortei va fi: 2 politisti pentru 1 - 3 persoane; 3 politisti
pentru 4-6 persoane. Când numarul persoanelor escortate este mai mare de 6, efectivul escortei
se mareste cu un politist de frontiera pentru fiecare doi escortati. Escortarea poate fi facuta pe
jos, situatie în care poate fi dotata si cu câine de serviciu, sau auto.

La plecarea în misiune escortei i se precizeaza:

 pe cine, cum, când si unde escorteaza;

 unde si de la cine vor fi luate în primire persoanele ce trebuiesc escortate;

 unde, cum si cui trebuie predate persoanele escortate si obiectele ridicate (ridicarea
obiectelor se va face pe baza de proces verbal încheiat în doua exemplare);

 timpul afectat pentru executarea misiunii;

 modul de realizare si mentinere a legaturii cu dispeceratul.

În cazul în care numarul faptuitorilor care trebuie escortati este mare, iar prin escortarea
întregului grup se creaza pericolul scaparii de sub control sau de atac asupra politistilor, în raport
de efectivele la dispozitie, este indicata fractionarea grupului si escortarea sa pe parti. Pe timpul
escortarii seful patrulei este obligat sa ia toate masurile pentru a preveni fuga de sub escorta sau
atacul prin surprindere asupra politistilor din compunerea escortei.

Dispozitivul escortei poate fi:

 la escorta formata din doi politisti, deplasarea se va face de o parte si de alta, înapoia
escortati lor la o distanta de 3 - 5 m;

 la escorta formata din trei politisti deplasarea se va face astfel: doi merg la 3 - 5 m de o parte
si de alta a escortatilor, iar seful escortei la 3 - 5 m înapoia escortatilor;

 la escorta formata din patru politisti deplasarea se va face astfel: doi merg la 3 - 5 m de o
parte si de alta a escortatilor, seful escortei la 3 - 5 m înapoia escortatilor, iar al patrulea se
trimite la 5 - 10 m în fata;

 când efectivul escortei este mai mare de patru politisti, formatia acesteia se stabileste în
functie de numarul escortatilor, caracteristicile terenului si acoperirile de pe itinerarul de
actiune, astfel încât sa se excluda posibilitatea de fuga sau de atac prin surprindere.
Distantele la care se deplaseaza politistii din escorta sunt orientative, ele putând fi marite
sau micsorate în functie de particularitatile situatiilor si de caracteristicile itinerarului de
deplasare.

Faptuitorii escortati se deplaseaza în coloana câte unu, doi sau trei în functie de numarul
acestora.

Persoanelor escortate le este interzis sa comunice între ele ori sa se abata de la regulile
stabilite pentru deplasare.

Escortei îi este interzis:

 sa primeasca si sa transmita escortatilor bunuri sau informatii de la diferite persoane;

 sa predea sau sa transmita din partea escortatilor bunuri sau informatii catre alte persoane;

 sa discute cu escortatii;

 sa efectueze alte activitati care ar sustrage-o de la supravegherea escortatilor;

 sa supuna la tratamente inumane sau sa lezeze integritatea fizica a persoanelor escortate.

Când cei escortati încearca sa fuga, se va desfasura, în cel mai scurt timp, actiunea pentru
retinere, angajând si solicitând în acest scop, daca este posibil si alte forte proprii, de cooperare
si/sau de sprijin. Când escorta este atacata se va face uz de arma, conform prevederilor legale
stabilite în acest sens.

Pe timpul escortarii cu autovehiculul, faptuitorii se aseaza într-o pozitie care sa excluda


atacul prin surprindere asupra conducatorului auto, asupra politistilor care-i escorteaza sau fuga
de sub escorta. seful escortei va sta lânga conducatorul auto, având obligatia de a supraveghea
permanent modul cum se asigura escortarea.

In autoturismele special amenajate pentru transportul faptuitorilor,politistii se dispun în


locurile stabilite, astfel încât sa poata supraveghea permanent comportarea acestora.

Pe nave(ambarcatii) persoanele retinute sunt dispuse in pupa navei(ambarcatiei) Politiei


de Frontiera si sunt tinute sub paza. Pe timpul marsului este interzisa ramânerea persoanelor în
ambarcatia retinuta. Ambarcatiile ce apartin persoanelor retinute se predau o data cu acestea.
2. PREGATIREA PENTRU MISIUNE, EXECUTAREA MISIUNII, ÎNCHEIEREA
MISIUNII SI CONTROLUL EXECUTARII MISIUNILOR

Pe timpul executarii misiunii politistilor de frontiera le este interzis:

 sa paraseasca misiunea, cu exceptia situatiilor prevazute;

 sa se lase sustrasi de la executarea misiunii primite;

 sa poarte discutii cu cetatenii pe probleme care nu sunt impuse de nevoile serviciului;

 sa aprinda focul;

 sa efectueze convorbiri peste frontiera sau alte activitati ce contravin tratatelor, acordurilor,
conventiilor si protocoalelor încheiate cu statele vecine;

 sa foloseasca nejustificat sau sa dea armamentul sau mijloacele din dotare altor persoane;

 sa primeasca daruri sau alte obiecte de la cetateni;

 sa utilizeze forta asupra persoanelor care se manifesta pasnic pe timpul retinerii pentru
diferite cauze (trecerea ilegala a frontierei, nu poseda acte de identitate asupra lor, nu-si
justifica prezenta în zona...);

 sa divulge date sau informatii ce constituie secrete de serviciu;

 sa utilizeze mijloacele tehnice din dotare sau câinii de serviciu în alte scopuri decât cele
pentru care sunt destinate;

 sa procure si/sau sa consume bauturi alcoolice;

 sa sustraga produse sau bunuri din avutul public sau privat;

 sa patrunda în localuri publice, indiferent de categorie, case particulare, locuri de agrement,


puncte aglomerate (târguri, stadioane, locuri unde au loc diferite manifestatii...), daca nu au
primit astfel misiunea;

 sa faca baie în apele din zona de responsabilitate;

 sa stea în apropierea liniilor de înalta tensiune sau sub copaci izolati pe timpul furtunilor.

Politistii de frontiera care primesc misiunea si-o însusesc foarte bine, retinând în mod
special:

 ora de plecare si ora de înapoiere în/din serviciu;


 itinerariile de deplasare si orele de ajungere/plecare pe/de pe locurile de serviciu, precum si
care detalii de planimetrie trebuie sa le cerceteze amanuntit;

 tipurile P(Pt) Fr. si zonele (raioanele) de responsabilitate;

 locurile si perioadele de executare a misiunii de catre vecini;

 modul de mentinere a legaturii cu vecinii si dispeceratul;

 regulile de prevenire a accidentelor si locurile periculoase;

 consemnele;

 secretul.

Executarea misiunii

Executarea misiunii începe din momentul în care politistul de frontiera a primit-o si


totodata si-a însusit-o. Executarea misiunii presupune deplasarea pe un itinerar stabilit, ocuparea
locului de serviciu, observarea, ascultarea si interventia pentru retinerea persoanelor care încalca
prevederile legii frontierei si a altor acte normative care au tangenta cu frontiera de stat.
Misiunea se primeste de la seful de tura, de catre fiecare post (patrula) al (a) Politiei de Frontiera,
separat, prin aceasta precizându-se: felul postului, itinerarul de deplasare, locul de serviciu si
modul concret de executare a misiunii, timpul si modul de deplasare, ora ajungerii pe locul de
serviciu (în cazul misiunilor combinate pentru fiecare în parte), locul posturilor Politiei de
Frontiera vecine. Pe timpul deplasarii pe itinerarul de deplasare, posturile si patrulele Politiei de
Frontiera au urmatoarele obligatii:

- sa execute scurte opriri pentru observare si ascultare;

- sa cerceteze terenul pe directiile de deplasare;

- sa verifice respectarea regulilor regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si


strainilor;

- sa retina persoanele care au încalcat prevederile legale;

- sa respecte cu strictete regulile de mascare, la nevoie sa acorde ajutor politistilor de frontiera


vecini care sunt în dificultate;

- sa constate modificarile de mediu produse în zona sa de responsabilitate, activitatile care se


desfasoara si sa informeze imediat sefii ierarhici;

- sa culeaga date si informatii pe care sa le prezinte sefilor ierarhici;


- sa nu comita fapte care contravin prevederilor de lege, ordinelor M.A..l. si instructiunilor.

Actiunea la retinerea faptuitorilor

Prin semnale sau prin mijloace de legatura seful patrulei (postului) îi comunica celuilalt
politist sa închida directia de actiune a persoanelor descoperite, iar acesta actioneaza din spate si
lateral pentru retinere.

Daca persoanele descoperite nu se supun somatiilor prin voce se actioneaza prin forta,
folosindu-se, dupa, caz, focul de avertisment.

Actiunea politistilor de frontiera pentru retinerea persoanelor descoperite în zona de


competenta si care au încalcat prevederile legale, trebuie sa asigure, în primul rând, zadarnicirea
încercarilor acestora de a ajunge la linia de frontiera sau ascunderea în acoperirile din zona.

Pentru retinerea unui grup de persoane care nu s-a supus la somatii, posturile (patrulele)
actioneaza, în primul rând, asupra persoanelor care prezinta cel mai mare pericol de a ataca
politistii de frontiera ori de a trece frontiera si în al doilea rând, asupra acelora care se gasesc în
apropiere si pot fi retinuti imediat.

De fiecare data când sunt în dificultate, posturile (patrulele) Politiei de Frontiera care au
retinut diferite persoane, solicita sprijinul altor patrule (posturi) din apropiere,sau echipei de
interventie de la resedinta structurii Politiei de Frontiera, prin mijloacele de legatura.

Pentru retinerea persoanelor care actioneaza cu ambarcatii, nava (ambarcatia) Politiei de


Frontiera efectueaza manevra de interzicere a continuarii deplasarii ambarcatiei infractoare catre
linia de frontiera, avertizeaza prin semnale sonore dupa care someaza prin voce . În cazul în care
ambarcatia nu schimba directia de mers catre interior, se foloseste focul de avertisment.
Urmarirea si retinerea persoanelor care au încalcat prevederile legii se efectueaza numai în apele
nationale, în apele maritime teritoriale, în zona contigua, iar în marea libera numai dupa
obtinerea aprobarii esalonului superior.

Patrulele(posturile) Politiei de Frontiera pot parasi locul de serviciu în urmatoarele


situatii:

 pentru urmarirea si retinerea persoanelor descoperite în zona de responsabilitate, care nu se


supun la somatie ;

 pentru acordarea sprijinului necesar politistilor de frontiera vecini,la solicitarea acestora,in


vederea urmaririi ori retinerii unor persoane care au încalcat legea ;

 când s-a îmbolnavit subit unul dintre politisti si nu sunt posibilitati de a informa seful ierarhic ;
 în caz de calamitati naturale care ameninta viata politistilor de frontiera (inundatii, furtuni,
viscol, avalanse, alunecari de teren, incendii, etc.). In astfel de situatii posturile si patrulele
ocupa un alt loc de serviciu care prezinta siguranta si îsi continua misiunea, anuntând despre
aceasta la sediu, prin mijloacele de legatura. În caz de incendiu, se da semnalul de alarma si se
iau masuri de localizare si stingere a acestuia;

 la dispozitia sefului care coordoneaza activitatea.