Sunteți pe pagina 1din 4

Corectarea pronunţiei sunetului S

DE LOGOPEDVIORICA

Pentru pronunţia sunetului S copilul este pus să zâmbească cu buzele cât mai întinse (ca
un elastic).

Distanţa dintre buze este cam de 2 mm.Limba ia poziţia,,lopată,,şi se suflă uşor aer peste
buze, emiţând un sssss prelung.Limba trebuie să fie bine sprijinită de dinţii din faţă în aşa fel
încât să nu permită nici un spaţiu între ea şi maxilar.

I se cere copilului să verifice dacă simte aer rece pe dosul palmei.

Exerciţiile iniţiale se execută în şoaptă.Foarte bune sunt onomatopeele:

-sssssss -sâsâitul sarpelui

-sâ-sâc -a face în ciudă

-ploeosc -ceva care cade în apă

-piss -pisss-a chema pisica

-uups -surprindere, greşeală

La fel ca şi în cazul celorlalte sunete supuse corectării sunetul S se introduce în silabe directe
, indirecte, logatomi, grupuri consonantice, cuvinte mono, bi şi multisilabice.
S-articulare animată

sursa://http: //corectarealimbajului.ro/fisiere/resurse/articulare/gif/S.gif

Modele de exerciţii pentru exersarea sunetului S

sssa, ssse, sssi, ssso, sssu, sssă


asss, esss, isss, osss, usss, ăsss

asssa,esse, isssi, ossso, usssu, ăsssa

sssasss,sssesss, sssisss, sssosss, sssusss

sssasssa, sssessse, sssisssi,sssossso, sssusssu

soi său soc sac sub sun sul

sar ser soţ sur suc sui sus

semn stă stuf stop stea scop scor scap slab sloi surd

sală sapă sare sate sere sete sită soră sobă supă sună

salam salut secat sărat sirop singur senin seară semne sobar

semnal sertar surdă supărată salată serată suferă surâde sârmă serenadă semi
nţe surzenie silabă sufocată supusă suge

masă casă vase lasă nisip coase oase plasă deasă fisă desen

pastă muscă pistol prosop viscol mustos gustos găsit pescar

pasăre fasole nasture fustă cusută mireasă miroase făinoase creste

vis nas dos vas ras dus las pas fâs ras tos gras gros bis

voios miros ploios curajos rămas glas pios vârtos haios miros

pufos jos găunos mieros frumos puls compas urs tuns vărs

Pun sare în supă.

Silvia desenează.

Sabina este somnoroasă.

Sorina scrie.

Costin sare.

Silvia soseşte.
Simion se spală.

Pisica se ascunde.

O muscă stă pe biscuit.

Sorin este la baschet.

Salata este din castraveţi cu usturoi.

Vasile pescuieşte.

Sorin iese afară.