Sunteți pe pagina 1din 9

CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Anexa la Sarcina de lucru nr. 4

Focus: „Evaluarea formativă și feedback-ul”

Formular nr. 1
4 Concepte legate de evaluarea formativă și feedback:

Conceptul 1:

a. Evaluarea formativa se face in timpul implementarii cunostintelor in procesul


instructiv-educativ .
b. Evaluarea formativă ajută profesorul să afle ce știe și ce nu știe elevul.

Conceptul 2:

a. Evaluarea formativa urmareste daca obiectivele concrete propuse au fost atinse


si permit continuarea demersului pedagogic spre obiective superioare .
b. Se poate primi feedback de la profesor sau de la elevi.

Conceptul 3:

a. Evaluarea formativa este axata pe fiecare proces instructiv-educativ in parte si


interna .
b. Evaluarea este o sarcină complexă în procesul de predare-învățare.

Conceptul 4:

a. Obiectivele evaluarii formative sunt centrate pe competente specifice .


b. Evaluarea și feedback-ul oferă posibilitatea de a afla competențele elevilor.

1
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Formularul nr. 2:
Descrieți cele 4 concepte legate de evaluarea formativă și feedback identificate în
secvențele video:

Descrieți cele 4 concepte legate de evaluarea formativă și feedback pe care le-ați


observat în cele 2 secvențe video selectate:
VARIANTA A
Conceptul 1
- Evaluarea formativa este o evaluare intermediara care are ca scop analiza
situatiei si de a usura imbunatatirea procesului instructiv-educativ in vederea
evolutiei .
Conceptul 2
- Scopul evaluarii formative este sa identifice situatii in care elevii intimpina
dificultati si sa ii informeze despre acestea atat pe ei cat si pe profesori .
Conceptul 3
- Evaluarea formativa are loc frecvent la sfarsitul si in timpul fiecarui proces
instructiv educativ , sarcini si grup de sarcini si este punctuala pe fiecare in
parte .
Conceptul 4
- Evaluarea formativa vizeaza cunostintele , competentele si metodologiile
aplicate de profesori in raport cu o sarcina prestabilita , dar si cu o sarcina mai
complexa de invatare ulterioara .

VARIANTA B
Conceptul 1
- Profesorul formulează sarcina de lucru și explică pe scurt ce au de făcut.
Conceptul 2
- Elevii lucrează la început individual apoi in echipă.
Conceptul 3
- Elevii pun intrebări dacă nu înțeleg totul, profesorul răspunde scurt și la obiect
Conceptul 4
- Se poate vedea în secvențe gradul de participare spontană a elevilor pentru a da
răspunsuri corecte

2
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Conceptul 5
- Elevul cunoaște prin evaluare nivelul pregătirii sale față de sarcinile în
activitate și interesul colegilor.
Conceptul 6
- Evaluarea indică succesul și insuccesul școlar. Succesul școlar oferă satisfacții
elevilor și îi stimulează pentru învățătură. Cu o evaluare corectă insuccesul
poate motiva elevul pentru învățare

Formularul nr. 3:

Corelarea situațiilor concrete cu tipul de evaluare

Situație concretă Tipul evaluării Comentariu


„În prima lecție (de la o anumită Inițială X
disciplină) la început de an Acest test e predictiv si nu se
școlar, profesorul ne-a dat un Formativă trec notele .
test de evaluare și apoi a trecut
notele în catalog.” Sumativă
„La examenul final, la una Inițială Acest tip de test ( examen )
dintre disciplinele de studiu, am vizeaza cunostintele pe
luat nota 5, ceea ce a fost șocant Formativă parcursul unui ciclu de
pentru mine deoarece am fost invatare si nu e relevanta in
convins că am rezolvat totul acest caz notarea obtinuta pe
bine, în plus, pe parcursul Sumativă X fragmente mai mici .
semestrului am obținut numai
note bune.”
Inițială
„Bazându-se pe rezultatele Pregatirea diferentiata a
obţinute de noi la testul iniţial, Formativă X elevilor in raport cu testarea
profesorul ne propune exerciții lor initiala .
sau aplicații diferite din lecțiile Sumativă
parcurse deja, pe care le

3
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

rezolvăm și le verificăm în
clasă, înainte de a trece la un
subiect nou. Dacă unii dintre
noi întâmpină dificultăți,
revenim la explicații, pe care,
cel mai adesea, le oferim chiar
noi, colegii (elevii) sau
profesorul.

Formularul nr. 4:

Exemple de bune practici de feedback

2 Exemple feedback pozitiv:

Profesorul trece pe la elevi in timpul sarcinii de lucru si verifica daca au reusit sa o


rezolve utilizand un anumit aspect . In caz afirmativ ii felicita si ii incurajeaza sa
continue dandu-le o alta sarcina mai grea .

„Felicitări! Ați lucrat foarte frumos în echipă”


„Bravo! ”
„Continua , te afli pe drumul cel bun ! ”

2 Exemple feedback negativ:

Profesorul trece pe la elevi in timpul sarcinii de lucru si verifica daca au reusit sa o


rezolve utilizand un anumit aspect . In caz negativ:

„Nu poti duce sarcina la bun sfarsit”


„Ți-ai făcut și tu tema o dată pe an ”
„Am o sugestie, ai vrea să o auzi? ”
„Rezultatele tale sunt foarte slabe”

4
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

2 Exemple feedback formativ:

Daca in timpul rezolvarii sarcinilor profesorul constata ca sunt greseli in rezolvarea


sarcinilor de lucru ii corecteaza oferindu-le intrebari suplimentare de rezolvare corecta
a unei sarcini:

„Azi ai demonstrat că poți mai mult. Bravo! Tot așa în continuare cu mai multă
atenție! ”
„Hraneste si uda plantele-potrivit cu nevoile lor ! ”
„Influenteaza direct cresterea plantelor ! ”

Formularul nr. 5:
Reflectați asupra impactului pe care programul de formare JOBS îl are asupra
elevilor şi asupra propriului feedback.Cum vă veți îmbunătăți abilitățile
dumneavoastră de a oferi feedback? Pașii concreți.

Pașii concreți

Observăm comportamentul elevilor. Feedback-ul este un instrument folosit


permanent atât în viața personală cât și în viața profesională. Consider că este foarte
important de a oferi feedback pornind de la importanța îmbunătățirii
comportamentelor persoanelor cu care relaționăm. Asta va spori efectele comunicării
indiferent de poziția din care îl oferim. (am observat că...)

Prezentăm ceea ce am observat în timpul realizării sarcinii. Feedback-ul este o


reacție cu scopul menținerii echilibrului. În acest caz oferim un feedback evaluativ,
dar asta trebuie să fie pozitiv. (am observat că...)

Descriem sentimentele și gândurile noatre legate de modul în care elevii au


rezolvat sarcinile. Avem posibilitatea de a instrui pe cei cu care lucrăm ca să ajungem
la rezultate remarcabile. Acest tip de feedback este realist, aduce îmbunătățiri, dar cel
mai eficient este dacă este solicitat de participanți. Feedback-ul trebuie să fie eficient

5
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

și constructiv. Descrierea sentimentelor și gândurilor noastre este important în


îmbunătățirea rezultatelor.

Descriem impactul asupra noastră. Vom prezenta ce ne-a plăcut și ce nu, dar
totul într-un mod pozitiv.

Ajungem la concluzia că feedback-ul nu este un sfat. Trebuie să avem


capacitatea să descriem ce părere am avut despre acel lucru, ce simțim în legătură cu
acel lucru, dar nu spunem ce ar trebui să facă persoana respectivă. Dacă elevul cere un
sfat sau ne întreabă cum am fi procedat în acea situație, atunci putem să spunem acest
lucru. Feedback-ul nu este nici critică, nici laudă. Trebuie să ajungem la concluzia că
feedback-ul îi permite elevului să primească un răspuns real vizavi de acțiunea lui.
Feddback-ul va fi constructiv.

Focus: „Înțelegerea propriilor competențe metodologice”

Formular nr. 6

Lucrul cu trusa de Instrumente

Acest instrument este folosit în anul școlar… niciodată o dată 2-3 ori

1 Planificarea procesului de învăţare X

2 Reflecții asupra procesului de învăţare X

3 Reflecții asupra realizărilor X

4 Cercetare în biblioteci X

5 Cercetare pe Internet X

6 Realizarea de interviuri şi anchete X

7 Interpretarea imaginilor X

8 Crearea hărților mentale X

9 Realizarea de postere X

6
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

10 Organizarea de expoziţii X

11 Planificarea şi susţinerea prezentărilor X

Pregătirea diapozitivelor sau a unei prezentări


12 X
PowerPoint

13 Scrierea articolelor de presă X

14 Realizarea unui spectacol X

15 Susţinerea unor dezbateri X

16 Feedback X

7
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Formularnr. 7

Instrumente populare vs. Instrumente nepopulare

Notiţe: instrumente plăcute şi mai puţin plăcute de elevi

Instrumentele placute de elevi au fost :vizitele realizate la diversi angajatori ,


expozitii , conectarea la internet , munca in echipa , realizarea unor spectacole,
referate, prezentări, expoziții, fișe de lucru, interpretarea imaginilor

Instrumentele mai putin placute ar fi: teste de evaluare dezbaterile pentru elevii foarte
timizi

Formularnr. 8
Două instrumente care nu sunt folosite

1. Instrumentul
Diapozitivele pe care nu le mai folosim in scoala
Susținerea unor dezbateri

2. Instrumentul
Realizarea de interviuri și anchete
Scrierea unui articol de presa e foarte rar folosita

8
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Formular nr. 9

Concluzii la brainstorming-ul – Lucrul cu trusa de instrumente

- obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor rezolvatoare;

- costurile reduse necesare folosirii metodei;

- aplicabilitate largă, aproape în toate domeniile;

- stimulează participarea activă şi crează posibilitatea contagiunii ideilor;

-dezvoltă creativitatea,spontaneitatea,încrederea în sine prin procesul evaluării


amânate;
- dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă