Sunteți pe pagina 1din 260
| 1, INTRODUCERE te ie xl cl mama ve Ac dine lg ae Tee a nas Aad ial ce ae ees eel ne 6 Sieh Sect en la See peccl pede cystine PE Be tah ARR core a foo a aan a el ala Pie tata Sehr 25 settee ad a ne a Sa ME Senge Sr eae, pl gl lea ten Iya tua oat denne te als em ‘ing nati cits fe al apie ue Subic Pec # Pe ra 97ace BA te cae lr cope 3 cpp el cee Soman d teeta erat arse iia ay sass pe ne shane tire he Src mepeKslrd Sa Nll wa soot pale FS i ag cexeriatt de dregtoriffaraoalul, de nb, de wert dar sd reo empleo. Actin dim wma au creat au delat wn Rrcabtahe We das crodinge gut pe chil fond mi ‘ate pin la segiul lena af Ween Lent ie'Walel Shalt. Tiel aceta sau putut crea mitologa exp Soa ar # dociinele aferielor gull teologce ain Ept cea Goin Help de ls Mortis dee Hermonthis 1 de fe feb ‘ee in tae pn ita tora {fmpllares lacutorlor Ge pe melo Sifu prin div (elena creat, prin division confictele efora feat dat gtr spt Sets a fist consent seria gees conterpy rani ee au intuit pefet oli jad ke reine tart 3 ner Sieyi in menginees tranel 2 diviiual inte egiptei. fa Rid atesta it inte dpreuiea ceca ce aif etstesc) ‘tied ceipteni nse pot fee nto, Desigur vines Pinenit Gania araonalu ‘a eg rt lomo a egw petra itasttarce iar egiplene im primal ads ftotdeatna ea Meat canis iclagiae, o srtoare a teoagis fo Eept, hind gat tins de tot acest ansarmblo de Gavin, tart gi itor care mE Coot ctedingele egipteae, De unde alwenja totals Gdchre evalu in arta cpiptcani# fiiatea remarcabil pie {fata pe sole pe milena canaundlor sae ‘Ede al porte, tebicleartizanaleexiptene aa fst, utii- zat In pas ceo aot cat (emp Sitsmidcie sul lashee, cum ar fi sulptarie baoreifunte, rtm yave rn ei acest ri aceon Eppa anes set fli dmemat ase dere’ mea Metiteranch, in Onental” Apropat dat din inch Desigar, rau puvet fi infiventata de alte cltur pn ieijoce wend dato Holic ste spritoae, » relueunt Steinem conerstorim igi ce Dar totdeauoa, cultura egipesn 2 exerctat o Jastnalie ame spine maps Tttadexaee admit netarmuril i cli Gricabiee ce tau foe ane de mart acritor st filovlt grec Stan ineepind ce Homer, Herodet, Plato, Arstte, Platarh SSCP ce rn ou est un ‘in ‘St egipemanie su egptoiie, Na esistlwrean ppt tame Meche cove ok foot admirat 9h indegit att: ich Torani nie Jers so fst awit de separ pe et fost de lat {pen in mu mach a depen eto tere olla, dare macar mo mal craw independen. No dor arte ein tit uluten aia a gor ‘vechl chmai cu seam altura egipteand, pe cre Bi omimeste Intelepetonen eeipteand” gf pe care au Conoaeuto Thales, Pil ort, Herodot stu Solon. Egipclogt todcroi au reagit si eluc Stee multe din tainele cule eglptene, dar rimin‘Inct multe sone obscure ce vor trebl claricate in eiptloge. Enigmatica cultura eppteana ia atres pe giniitort romdnk Inc din secolul al XVIC-lea, gi primul care'a sere 0 crate de ciptologie in cultura romink Sate vestital spatar Nicolae Mises trodes, Carcass. dace ere Fille vecilor giptenl ce na fusecrh desefate’ inca, Lucraten se gist in Mamtacrst nr. 170 1 Bblisteck de sat -V. 1 Lenine din Mowcova gia fost sludath 9 desriah de‘O. A elobrova_ in 9, dar fasoue semnalata ines Gin 1897 de 1X Miballovach. ‘Opera mu este terminal, sau pistrat cin ea doar nttoducerea™ prim capitl eu cnc! didnt, Pare fo luctare orginal fin gan acai Pane Olean, tae inch verficareteatologiea spre a se pes afla diet este sau organs, git find i din ele peat 30 de mamuscrse @'at tea Seat Nlodao Nisa: multe Sn caducr Benge, Neealifcle sintconskderate Se autor simbolice: sDemnegen fst simbelizat prin pastteafenix prin arborele"Raie. Bataural Saale simballatar timp? ‘cecal atracte pentru cultura gipteant i face pe Dimitrie canter Invatatel priorpe al Moldova inttalee romana ‘etine itis teogied, Aid el foloseste de fapt 0 alt erere ‘ipteana Filo, rasa fn greacs tn lating Inch dn prmele mile ale vir) eacir, im care nt inafgae temperamentele @ ola pululog, amy vice asta tl iferteloe animale, ce pot Estlel comparate ca oamenitvietuind in sacetatea naar Ale animrlier constitu desigur fonda stuctor Teteril ter. eijie® Dar interes aceata penta cultura gi umes ciptcand mi se pave a fi fost strait in Fale Romane de rashes nares Fopolartate 2 Puericta, opea ena th lainete 4 popheg- Tila atrom aegyproram ® tare infitigens4 nevungle omens: ie ermitioe din Beit expune sentenfele,maximel. agile i hnvajiturile lor Patereul se aflt_In nenamdrate: manus Yeehi fa Sceti de manuscrse a Biblioteci Academies cate a fost opiate ca srg nv numa de edlugdci tm mantic gi de mice Prima sa tipi ete din 1828 sub domnia Iu Grigre Ghicaoda Tedrumarle mitropoitlai Grigoe Dasa at et Fn volun prfeassioAram Freakian vleepiesedinte al Asap rare ds Mer aa pea ame meee fee tele i le ere enact a seid chee ie eran me caine ig Bue ae neat Saree Aentenerrar ee ies ete Aa iis nee Neath area, ‘Eafe at ste pine cel vin anal 980 Z Feel ccna ml ea wwf ae ay Seer meh, Bi Etnooite ale creapior spritualtagheqiptene. Am consderat Sereccuadtapadtre Sate sere nate & ea seen Si SER Sc a ns Sele oe ‘net sere tari ra an, iti, ope nt iar itp can oo Sa ee ee Sees Ea Pin gaan leet Seat rc iS ace 1 Dae a Si. 2: Pate cana Mile Mn Artie, Ele Onin inet Shey 12 pA ay 4 Sie Chen teri rif Bc. 197, pM ri Sohn, Cote fsa ii Bs 998, Be 4 olin ak Fart Ot Lim de yg, vol, ss

S-ar putea să vă placă și