Sunteți pe pagina 1din 2

Carpații

Mod de formare: toți s-au format prin încrețirea scoarței terestre, în


orogeneza alpină

Relief și tipuri de roci:

 Caprații Orientali: relief vulcanic, roci vulcanice (cu excepția


Grupei Sudice →relief petrografic, roci: gresii)
 Carpații Meridionali: toți au relief glaciar și roci: șisturi
cristaline
 Carpații Occidentali: toți au relief carstic și roci carstice (cu
excepția Munților Apuseni → relief glaciar și roci: șisturi
cristaline)

Altitudini: toți au peste 2000m, cu excepția:

 Carpații Occidentali;
 Grupa Sudică a Carpaților Orientali.

Fragmentare: toți sunt fragmentați, cu excepția:

 Carpații Meridionali;
 Munții Poiana Ruscă.

Subcarpații

Mod de formare: toți s-au format în orogeneza alpină, prin încrețirea


scoarței terestre

Tipuri de roci și relief: toți au roci argiloase

Relief: la toți este reprezentat de alunecări de teren

Altitudini:

1 din 2
 Subcarpații Moldovei și Curburii →300-900m
 Subcarpații Getici →300-1000

Podișurile

Mod de formare: toate s-au format prin sedimentare, cu excepția:

 Podișul Dobrogei →eroziunea unor munți vechi


 Podișul Mehedinți →încrețirea scoarței terestre

Tipuri de roci: sedimentare, cu excepția:

 Podișul Dobrogei →șisturi verzi


 Podișul Mehedinți →calcare
 Dealurile de Vest →argiloase

Relief: diferit la toate:

 Podișul Dobrogei și Mehedinți →relief carstic


 Podișul Getic →relief de tip platformă și interfluvii
 Podișul Moldovei →cueste
 Dealurile de Vest →relief reprezentat de alunecări de teren
 Depresiunea Colinară a Transilvaniei →domuri gazeifere

2 din 2