Sunteți pe pagina 1din 3

Indicatorii financiari ai afacerii:

Iată cele 4 categorii mari de indicatori financiari folosiți de obicei:

1. Indicatori de profitabilitate (capacitatea afacerii de a genera profit, rentabilitate pe


termen scurt, mediu și lung);
2. Indicatori de lichiditate (capacitatea companiei de a genera lichidități, bani cash);

3. Indicatori ai efectului de pârghie (cum își folosește compania datoriile);

4. Indicatori de eficiență (capacitatea companiei de a utiliza eficient stocurile, de a nu


permite creanțe pe termen lung și de a avea un ciclu scurt al conversiei
disponibilităților).

Indicatorii de profitabilitate ai afacerii:

Procentul marjei profitului BRUT (Profit Brut = Venit – Costul bunurilor).

Formula de calcul:
Marja brută = Profit Brut/Venit
Indicatorul exprimă cât de mari sunt costurile cu bunurile vândute sau serviciile prestate, sau cât
din fiecare leu este folosit în afacere. Indicatorul determină sănătatea afacerii pentru că trebuie să
îţi vinzi produsele cu o suficientă marjă aşa încât să acoperi nu numai costul produsului și
celelalte cheltuieli, dar şi să faci profit.

Procentul marjei profitului din exploatare (Profit din exploatare=Profit Brut-


Cheltuielile de exploatare)

Formula de calcul:
PMPE = Profit din Exploatare/Venit
Acest indicator este unul mai cuprinzător din punct de vedere al capacității de generare a
profitului. Dacă această marjă a profitului din exploatare ar avea o tendință descrescătoare,
înseamnă că atât costurile, cât și cheltuielile cresc mai repede decât vânzările, ceea ce este
foarte rar un indiciu de profitabilitate.

Procentul marjei profitului net

Formula de calcul:
PMPN = Profit NET/Venit
Indicatorul arată cât de mult îi revine companiei după ce își achită toate cheltuielile: salariu,
credite, taxe.

Indicatorii efectului de pârghie

Indicatorul datorie raportat la capital propriu

Formula de calcul:
IDCP = Pasive/Capital Propriu
Dacă acest indicator este mai mare de 1, compania are mai multe datorii decât capital propriu.

Indicatorul rata acoperirii dobânzii

Formula de calcul:
IRAD = Profit din exploatare/Cheltuieli anuale cu dobânda
Acest indicator este urmărit cu precădere de către instituțiile financiare, pentru a analiza
sănătatea afacerii și posibilitatea de a o refinanța sau de a acorda credite. Astfel, gradul de
acoperire a dobânzilor arată cât de stabilă este capacitatea companiei de a-și onora obligațiile de
plată privind dobânzile.

Indicatorii de lichiditate:

Indicatorul rata lichidității generale sau curente

Formula de calcul:
IRLG = active curente/pasive curente
Acest indicator determină capacitatea entității de a se achita de datoriile curente din sursa
activelor curente. Valoarea acceptabilă este în jur de 2, dar cu cât este mai mare cu atât este mai
sănătoasă afacerea.

Indicatorul rata lichidității imediate

Formula de calcul:
IRLI = (active curente-stocuri)/pasive curente
Dat fiind faptul că stocurile nu se pot transforma imediat în disponibilități, acest indicator le
elimină, exprimând capacitatea companiei de a-și plăti datoriile. Valoarea “testului acid”, pentru
că așa i se spune acestui indicator, trebuie să fie mai mare de 1. Cu cât este mai mare, cu atât
este mai bună situația financiară a entității.

Indicatorii de eficiență:

Indicatorul viteza de rotație a stocurilor

Formula de calcul:
IVRS = (stocul mediu sau stoc la final de perioadă/costul bunurilor vindute) x 365
Stocurile trebuie rotite cât mai repede pentru că costul stocării include finanţarea, înregistrarea,
depozitarea, prezentarea, asigurarea, uzura morală şi furturile.

Indicatorul viteza de rotație a debitelor clienți

Formula de calcul:
IVRDC = (Sold mediu clienţi [valoarea creanţelor la sfârşit de perioada]/Venitul din vânzări)x365
O valoare mare a acestui indicator desemnează probleme la capitolul controlul creditului acordat
clienților și creanțe greu de încasat de la clienți rău platnici.

Indicatorul viteza de rotație a creditelor furnizori

Formula de calcul:
IVCF = (Sold mediu furnizori/costul bunurilor vândute)x365
Indicatorul exprimă numărul de zile de creditare de care beneficiază compania de la furnizorii săi.

Ciclul de conversie a disponibilităților

Formula de calcul:
CCD = Viteza de Rotație a debitelor Clienți (IVRDC) + Viteza de rotație a stocurilor (IVRS)
Viteza în zilele cu care compania își recuperează disponibilitățile, din momentul în care își
plătește datoriile până în momentul în care își încasează creanțele.