Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENT COLOCVIU (VARIANTA ESEU) LA OPȚIONALUL

MATERIALE FOLOSITE ÎN STOMATOLOGIA PEDIATRICĂ

4 puncte (din oficiu) vor fi acordate dacă se respectă cele 4 reguli generale (punctele 1-4) care
urmează; respectarea punctelor 5-10 duce la cumulul celor 10 puncte pentru nota finală 10.

1. Reguli de redactare: format A 4, font type Times New Roman, font size 12 pentru text, line
spacing 1,15 și no paragraph spacing before or after , alignment justified, lenght 1-2 pagini
eseul, margins: normal, diacritice.
2. În plus vă rog să existe Front page cu : Colocviu opțional Materiale dentare folosite în
stomatologia pediatrică (vezi anexa 1), font 16 și un titlu la alegere cu font la alegere 16, bold.
Pe această pagină se mai precizează: 2014, Facultatea, anul de studiu, autorul care va fi trecut
sub pseudonim format dintr-un cuvânt la alegere din minimum 4 litere și o cifră (în anexă
exemplul dat este: AgentBond 007). Se respectă la front page anexa 1.
3. Pseudonimele vor fi trecute pe o foaie de exemplu: AgentBond 007= Molnar Cristina și
închise într-un plic sigilat (lipit). Plicurile se centralizează la studenții Preda și Bostan . Pe plic
se trece pseudonimul iar în plic se trece alături de pseudonim și numele scris citeț. Plicurile
cu aceste pseudonime trebuie să-mi parvină până în data de 14.05 ora 13,00. Echivalarea
nume-pseudonim o vor face cei doi studenți (Bostan, Preda) împreună cu Susan Andrada care
se va ocupa de printarea listelor nume-pseudonim și ordonarea în ordine alfabetică, conform
catalogului.
4. Se va redacta un eseu argumentativ-motivațional care va avea și un titlu original la alegere, la
tema dată. Eseul se va redacta pe minimum 1 pagină, maximum 2 și va avea o fotografie
(poză, figură) sugestivă sub care va fi trecută semnificația acesteia, cu același font 12, bolduit.
Eseul va fi printat și introdus într-o folie. Eseurile vor fi centralizate într-o ordine aleatoare și
introduse într-un dosar. Dosarul cu eseuri trebuie predat până cel târziu 15.05 ora 18,00 la
studenta Păcurar Cristina. Eseurile predate după acest termen limită vor fi depunctate. Dacă
mai sunt studenți doritori să se implice în organizare, o pot face, ajutându-i pe studenții de
mai sus.
5. Conținutul obligatoriu: menționarea surselor bibliografice (chiar și pentru poză dacă nu este
din arhiva proprie) după exemplul [1], deci sursa bibliografică între paranteze pătrate, în
ordinea apariției în text. Bibliografia va fi redactată separat, în ordinea apariției în text (anexa
2).
În eseu să se regăsească și următoarele aspecte:
6. Un paragraf argumentativ în care motivați de ce considerați că meritați să primiți nota 10 la
acest ,,colocviu” (sau nota 9, 8, 7...).
7. Un paragraf în care să argumentați de ce chiar dacă este vorba de un eseu există posibilitatea
obținerii unei note mai mici de 10.
8. Eseul va avea o scurtă introducere, cuprins, încheiere. În încheiere trebuie obligatoriu
menționat timpul pe care l-ați alocat realizării, redactării, conceperii eseului și nota pe care
considerați că o meritați.
9. În cuprins aveți două teme obligatorii și anume: materiale de obturație radiculară folosite
pentru obturarea dinților temporari și un paragraf despre materiale folosite pentru
confecționarea bracketsilor ortodontici.

1
10. Toate paragrafele trebuie să se lege armonios între ele. La acordarea notei se va ține cont de
toate aspectele menționate. Greșelile gramaticale, eventualele dezacorduri, nerespectarea
reguluilor de redactare a unui text, nerespectarea surselor bibliografice, neaplicarea lor în
text etc- vor duce la depunctare.
- Suplimentar în încheirere se poate adăuga cu font italic o argumentație despre
dificultățile întâmplinate la redactarea și conceperea unui asemenea eseu (sau
dimpotrivă, ușurința cu care l-ați redactat).
- Evaluarea și notarea se va realiza miercuri 20.05.2015 dupamasa în funcție de programul
dvs. (probabil orele 18,00-20,00, în timpul ultimului curs).
- Dacă credeți că puteți aduce îmbunătățiri, clarificări, nu ezitați să o faceți pe parcursul
zilei.
Multumesc, dr. MolnarCristina

Anexa 1
Facultatea de Medicină Dentară anul III

Târgu Mureș

2
Colocviu opțional
Materiale dentare folosite în stomatologia pediatrică
Agentul BONDing Pediatric

Student:

AgentBond 007

2015

Anexa 2

vezi: http://www.factmonster.com/homework/t8biblio.html

Bibliografie

3
1. Kroger, W. S. & Schneider, S. A. (1959). An electronic aid for hypnotic induction: A
preliminary report. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 7,
93-98.