Sunteți pe pagina 1din 18

VIESMANN VITODENS 050-W

Cazan mural în condensaţie pe gaz


6,5 până la 33,0 kW,

Fişa tehnică
Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri

VITODENS 050-W Tip BPJC

Cazan în condensaţie pe gaz pentru încălzire şi preparare


de apă caldă menajeră
cu sistem integrat de preparare de apă caldă menajeră
Pentru gaz metan şi gaz lichefiat

5547 979 RO 3/2014


Descrierea produsului

O automatizare electronică a circuitelor cazanului, pentru funcționare


comandată de temperatura de ambianţă şi de temperatura exterioară
și un termostat de protecţie la îngheţ sunt integrate în cazanul
Vitodens 050-W. Senzorul de temperatură exterioară este disponibil
ca accesoriu.
Vitodens 050-W se caracterizează printr-un nivel redus de zgomot în
funcţionare, precum şi prin componentele accesibile prin partea fron-
tală în cazul lucrărilor de service şi întreţinere.
Cu o înălţime de numai 707 mm, Vitodens 050-W este unul dintre cele
mai joase aparate murale din clasa lui. Dimensiunile compacte îl reco-
mandă pentru înlocuirea aparatelor vechi în imobile cu mai multe
etaje.
Schimbătorul de căldură Inox-Radial din oţel inoxidabil transformă efi-
cient energia utilizată în căldură. Randamentul său se ridică la
97 % (Hs). În consecință, arzătorul cilindric din oţel inoxidabil are un
consum redus de gaz. Urmarea sunt emisiile de CO2 mai reduse, pre-
cum şi protejarea mediului înconjurător.

Recomandări de utilizare
Proiecte de modernizare şi construcţii noi (înlocuirea instalaţiilor ter-
mice în case multifamiliale)

Avantajele pe scurt
■ Randament util normat: până la 97 % (Hs)/108 % (Hi)
■ Domeniu de modulaţie 1:4
■ Arzător cilindric din oţel inoxidabil şi schimbător Inox-Radial
■ Automatizare uşor de utilizat, cu display
■ Confort sporit în prepararea apei calde menajere datorită funcţiei
Booster a.c.m.
■ Dimensiuni compacte, ideal pentru înlocuirea echipamentelor vechi

Stare de livrare
Cazan mural în condensaţie cu suprafaţă de schimb de căldură Inox-
Radial, arzător cilindric modulant din oţel inoxidabil, pe gaz metan şi
A Suprafeţe de schimb de căldură Inox-Radial din oţel inoxidabil - gaz lichefiat conform fişei de informare G260, sistem hidraulic cu sis-
pentru siguranţă mare în funcţionare pe o perioadă lungă de timp tem modular de conectori şi pompă de circulaţie.
şi putere termică ridicată pe o suprafaţă extrem de redusă Cu conducte şi cabluri pregătite pentru racordare. Culoarea carcasei
B Arzător cilindric modulant, din oţel inoxidabil acoperită cu răşini epoxidice: Alb.
C Vas de expansiune cu membrană integrat Cu vas de expansiune cu membrană
D Suflantă pentru aer de ardere cu turaţie reglabilă pentru funcţio- Schimbător de căldură în plăci pentru prepararea de apă caldă mena-
nare silenţioasă şi consum redus de energie electrică jeră
E Pompă de circulaţie integrată
F Schimbător de căldură în plăci pentru preparare a.c.m. Calitate testată
G Racorduri pentru gaz şi apă Marcaj CE conform Directivelor CE existente
H Automatizare cu display
Simbolul de calitate al ÖVGW, conform Regulamentului cu
Cu Vitodens 050-W, Viessmann oferă acum un cazan mural în con- privire la simbolurile de calitate 1942 DRGBI. I pentru produse
densaţie, pe gaz, la un un preţ atractiv, care satisface exigenţele noas- care funcţionează cu gaz şi apă
tre de calitate. O gamă cuprinzătoare de accesorii face Îndeplineşte valorile limită ale etichetei ecologice „Îngerul albastru“
Vitodens 050-W adecvat în aceeaşi măsură, atât pentru construcţii noi, conform RAL UZ 61.
cât şi pentru modernizare. Acesta este disponibil în două variante de
putere (6,5 până la 24 kW şi 8,8 până la 33 kW) pentru încălzire şi
preparare de apă caldă menajeră cu preparator instantaneu de apă
caldă menajeră integrat.
5547 979 RO

2 VIESMANN VITODENS 050-W


Date tehnice

Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv B şi C,


Categoria II2H3P, II2ELwLs3P, I2E(S), I3P, II2ESi3P
Tip BPJC
Domeniu putere nominală (date conform DIN EN 677)
TV/TR = 50/30 ℃ kW 6,5 - 24,0 8,8 - 33,0
TV/TR = 80/60 ℃ kW 5,9 - 21,9 8,0 - 30,1
Domeniu de putere nominală la prepararea de apă caldă me- kW 5,9 - 29,0 8,0 - 35,0
najeră
Sarcină nominală în focar kW 6,1 - 22,4 8,2 - 30,9
Nr. identificare produs CE-0085CP0029
Tip de protecţie IP X4D conform EN 60529
Randament
– la o putere nominală (100 % TV/TR = 80/60 °C) 97,1 97,2
– la sarcină parţială (30 % TV/TR = 50/30 °C) 108,3 108,2
Presiune la racordul de gaz
Gaz metan mbar 20 20
kPa 2 2
Gaz lichefiat mbar 50 50
kPa 5 5
Presiunea de intrare maximă admisă la racordul de gaz*1
Gaz metan mbar 25,0 25,0
kPa 2,5 2,5
Gaz lichefiat mbar 57,5 57,5
kPa 5,75 5,75
Presiunea de intrare minimă admisă la racordul de gaz
Gaz metan mbar 10,0 10,0
kPa 1,0 1,0
Gaz lichefiat mbar 10,0 10,0
kPa 1,0 1,0
Nivel de putere acustică (date conform EN 15036-1)
– la puterea calorică nominală dB(A) 46 49
–la sarcină parţială dB(A) 40 40
Putere electrică absorbită
– în starea de livrare W 102 128
– max. W 118 142
Greutate kg 35 37
Capacitate schimbător căldură l 2,2 2,8
Cantitate nominală de apă circulată l/h 941 1294
la TV/TR = 80/60 ℃
Vas de expansiune cu membrană
Cuprins l 8 8
Presiune preliminară bar 0,8 0,8
kPa 80 80
Presiune de lucru admisă bar 3 3
MPa 0,3 0,3
Dimensiuni
Lungime mm 350 350
Lăţime mm 400 400
Înălţime mm 707 707
Înălţime inclusiv cot pentru evacuarea gazelor arse mm 867 867
Racord de gaz G ¾ ¾
Preparator instantaneu de apă caldă menajeră
Racorduri apă caldă şi apă rece G ½ ½
Presiune de lucru admisă (pe circuitul secundar) bar 10 10
MPa 1 1
Presiune minimă la racordul de apă rece bar 1,0 1,0
MPa 0,1 0,1
Temperatură de evacuare reglabilă °C 30-60 30-60
Putere de regim preparare de apă caldă menajeră kW 29,0 35,0
Debit a.c.m. l/min 3,0-12,0 3,0-14,3
la încălzirea a.c.m. de la 10 la 45 °C
Debit specific l/min 13,6 15,5
la ΔT = 30 K (conform EN 13203)
5547 979 RO

*1 Dacă presiunea la racordul de alimentare cu gaz este mai mare decât presiunea maxim admisă la acest racord, trebuie montat înainte de
intrarea în instalaţie un regulator separat pentru presiunea gazului.

VITODENS 050-W VIESMANN 3


Date tehnice (continuare)

Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv B şi C,


Categoria II2H3P, II2ELwLs3P, I2E(S), I3P, II2ESi3P
Tip BPJC
Domeniu putere nominală (date conform DIN EN 677)
TV/TR = 50/30 ℃ kW 6,5 - 24,0 8,8 - 33,0
TV/TR = 80/60 ℃ kW 5,9 - 21,9 8,0 - 30,1
Valori de racordare
raportate la sarcina max.
cu combustibil gazos
gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Europeană m3/h 2,4 3,3
gaz lichefiat P kg/h 1,8 2,4
Parametri gaze arse*2
Grupa de parametri gaze arse conform G 635/G 636 G52/G51 G52/G51
Temperatura (la temperatură pe retur 30 ℃)
–la puterea calorică nominală °C 45 45
–la sarcină parţială °C 35 35
Temperatura (la temp. retur 60 ℃) °C 68 70
Debit masic
Gaz metan
– la putere nominală (preparare a.c.m.) kg/h 38,1 52,4
– la sarcină parţială kg/h 14,6 17,6
Gaz lichefiat
– la putere nominală (preparare a.c.m.) kg/h 42,9 58,9
– la sarcină parţială kg/h 15,9 19,4
Depresiune disponibilă la coş Pa 100 100
mbar 1,0 1,0
Randament util normat
la TV/TR = 40/30 ℃ % până la 97 (Hs)/108 (Hi)
Cantitate max. de condens
conform DWA-A 251 l/h 3,1 4,3
Racord evacuare condens (ştuţ pentru furtun) Ø mm 20-24 20-24
Racord tubulatură de evacuare gaze arse Ø mm 60 60
Racord admisie aer Ø mm 100 100

*2 Valori de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384.
Temperaturile gazelor arse, ca valori brute măsurate la temperatura aerului de ardere de 20 °C.
5547 979 RO

Temperatura gazelor arse, la o temperatură de retur de 30 °C, este determinantă pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor
arse.
Temperatura gazelor arse, la o temperatură de retur de 60 °C, serveşte la stabilirea domeniului de folosire a tubulaturii de evacuare a gazelor
arse cu temperaturi maxim admise de funcţionare.

4 VIESMANN VITODENS 050-W


Date tehnice (continuare)

350

250
400 156
5

68

867
642

707

F
A B CD E

58 58 41
123 123 125

A Tur circuit primar G ¾ E Retur circuit încălzire G ¾


B Apă caldă menajeră G ½ F Sistem de evacuare condens/evacuare supapa de siguranţă: fur-
C Racord alimentare gaz G ¾ tun din plastic 7 22 mm
D Apă rece G ½
5547 979 RO

VITODENS 050-W VIESMANN 5


Date tehnice (continuare)

Înălţimi de pompare disponibile ale pompei de circulaţie încorporate

550

500 50

450

400 40
B

350
A

300 30
C

250
Înălţime de pompare disponibilă în

200 20

150

100 10

50
mbar

kPa

0 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Debit volumetric în litri/h

A 6,5 până la 24 kW
B 8,8 până la 33 kW
C Limită superioară domeniu de lucru

Accesorii pentru instalare

Accesorii de racordare pentru montaj aparent


Nr. com. ZK01 497

Compus din:
■ Armături de închidere pe returul circuitului primar
■ Armătură de închidere pentru apă rece
■ Tuburi de legătură
■ Racord pentru gaz G ¾ – R ½ cu termoventil de siguranţă
5547 979 RO

6 VIESMANN VITODENS 050-W


Accesorii pentru instalare (continuare)

Mască de acoperire pentru armături


■ Pentru montaj fără armă de montaj
Nr. com. 7835 443
■ Pentru montaj cu ramă de montaj
Nr. com. ZK01 501

Echipament de neutralizare
Nr. de comandă 7252 666
310 DN 40
Cu granulat de neutralizare

145
Granulat de neutralizare
Nr. de comandă 9524 670
2 x 1,3 kg

Indicaţii de proiectare

Amplasare
Condiţii de amplasare pentru funcţionare cu racord la coş (atmos- ■ Dependinţe cu deschideri în pereţii exteriori, până la 35 kW: admisie/
feric) (tip de aparat B) evacuare aer 150 cm2 sau câte 2 x 75 cm2 în partea superioară şi
Tip constructiv B23 şi B33 inferioară a aceluiaşi perete
Vitodens poate funcţiona în încăperi, în care poate apărea poluarea ■ Mansarde, dar numai în cazul în care coşul de fum are o înălţime
aerului cu hidrocarburi halogenate, precum saloane de coafură, suficientă conform DIN 18160 – 4 m de la racord (funcţionare cu
tipografii, curăţătorii chimice, laboratoare etc. numai fără racord la depresiune la coş).
coş.
În cazul în care există dubii, vă rugăm să luaţi legătura cu departa- Nu sunt admise:
mentul nostru tehnic. ■ Casele scărilor şi coridoare comune. Excepţie: case uni şi bifamiliale
Cazanul Vitodens nu poate fi instalat într-o încăpere cu încărcare cu înălţime redusă: muchie superioară pardoseală la etajul superior
puternică cu praf. < 7 m deasupra nivelului solului.
Încăperea de amplasare trebuie să fie protejată împotriva îngheţului şi ■ Băi sau toalete fără ferestre spre exterior cu aerisire prin şaht
să fie bine aerisită. ■ Încăperi în care sunt depozitate materiale explozibile sau uşor infla-
În încăperea de amplasare trebuie prevăzute o evacuare pentru con- mabile
dens şi o conductă de purjare a supapei de siguranţă. ■ Încăperi aerisite mecanic sau prin instalaţii cu un singur canal con-
Temperatura de ambianţă max. nu trebuie să depăşească 45 ℃. form DIN 18117-1.
În cazul nerespectării acestor indicaţii, se pierde dreptul de garanţie
pentru avarii ale aparatului datorate uneia din aceste cauze. Trebuie respectate regulamentele în vigoare în ţara respectivă
(FeuVo).
Încăperea de amplasare
Racordarea traiectului de evacuare a gazelor arse
Sunt admise: Pentru indicaţii suplimentare, vezi instrucţiunile de proiectare pentru
■ Amplasarea în cadrul aceluiaşi etaj sistemele de evacuare a gazelor arse pentru Vitodens.
■ Camere de locuit care comunică cu încăperea de amplasare a caza- Elementul de legătură la coş trebuie să fie realizat cât mai scurt posi-
nului fără racord la coş bil.
■ Dependinţe care comunică cu încăperea de amplasare a cazanului De aceea, Vitodens trebuie amplasat cât mai aproape posibil de coş.
fără racord la coş (cămări, pivniţe, ateliere etc.) Nu trebuie respectate măsuri de protecţie speciale şi anumite distanţe
faţă de obiecte inflamabile, ca de exemplu mobilă, cartoane sau alte
5547 979 RO

obiecte asemănătoare.
Vitodens şi sistemul de evacuare a gazelor arse nu depăşesc în niciun
loc temperatura la suprafaţă de 85 °C.

VITODENS 050-W VIESMANN 7


Indicaţii de proiectare (continuare)

Exhaustoare Deoarece elementul de legătură pentru evacuarea gazelor arse în


La instalarea de aparate cu evacuarea aerului în exterior (hote, cazul funcţionării cu racord la coş este înconjurat de aer de ardere (tub
exhaustoare etc.), trebuie respectat ca, prin aspiraţie, să nu se for- coaxial) nu trebuie respectate anumite distanţe faţă de componentele
meze nicio depresiune în încăperea de amplasare. Altfel, la funcţio- inflamabile. Pentru indicaţii suplimentare, vezi instrucţiunile de proiec-
narea simultană cu Vitodens, ar putea să se formeze un curent invers tare pentru sistemele de evacuare a gazelor arse pentru Vitodens.
de gaze arse. În acest caz, trebuie să se încorporeze un circuit de Încăperea de amplasare trebuie să fie protejată la îngheţ.
blocare. În încăperea de amplasare trebuie prevăzute o evacuare pentru con-
dens şi o conductă de purjare a supapei de siguranţă.
Condiţii de amplasare pentru funcţionare fără racord la coş (tip Sistemele de blocare electrice cu exhaustoare (hote ş.a.m.d.) nu sunt
de aparat C) necesare în cazul funcţionării fără racord la coş.

Tip constructiv C13, C33, C43, C63, C83 sau C93 conform TRGI 2008 Amplasarea în garaj
La funcţionarea fără racord la coş, Vitodens poate fi instalat indife- Prin verificări ale Gaswärme-Institut e.V., Essen (Institutul pentru Obţi-
rent de mărirea şi ventilarea camerei de amplasare. nerea Căldurii din Gaze e.V., Essen), s-a confirmat faptul că Vitodens
este adecvat pentru instalarea în garaje.
Amplasarea este posibilă în (de ex.): La instalarea în garaj, distanţa dintre pardoseală şi arzător trebuie să
■ Camere de şedere şi de locuit fie de min. 500 mm. Aparatul trebuie să fie protejat împotriva dete-
■ Dependinţe neaerisite riorărilor mecanice prin intermediul unui colier sau deflector pus la dis-
■ Dulapuri (cu partea superioară deschisă) poziţie de către instalator.
■ Nişe fără distanţă faţă de componente inflamabile
■ Mansarde (poduri mici şi dependinţe) cu trecere directă a tubulaturii
de evacuare gaze arse sau de admisie a aerului prin acoperiş

Funcţionarea cazanului Vitodens în încăperi umede


Vitodens este autorizat pentru montajul în încăperi umede (de ex. baie Instalaţiile electrice în încăperile cu cadă de baie sau duş trebuie astfel
sau duş). executate, încât persoanele să nu fie expuse la curenţi periculoşi pen-
La instalarea cazanului Vitodens în încăperi umede, trebuie respectate tru corp.
zonele de protecţie şi distanţele minime faţă de perete conform Conform VDE 0100 conductele pentru alimentarea consumatorilor
VDE 0100 (vezi şi „Zona de protecţie electrică“). racordaţi prin legătură fixă în zonele 1 şi 2 trebuie montate vertical şi
■ Funcţionare fără racord la coş: introduse în cazan prin partea posterioară.
– Tip de protecţie IP X4 D contra stropirii cu apă
– Aparatele pot fi montate în zona de protecţie 1 dacă se poate
exclude apariţia vreunui jet de apă (de ex. prin duş pentru masaj).
■ Funcţionare cu racord la coş:
Aparatele nu au voie să fie montate nici în zona de protecţie 1 nici
în zona de protecție 2.

Zona de protecţie electrică

60
0

-
Zo laj Zo
reg na
1
2
Zo
na
0
2250

Zona 2

Conectare electrică
La lucrările în vederea conectării la reţea se vor respecta condiţiile Conectarea la reţea (230 V~, 50 Hz) trebuie realizată printr-o cone-
impuse de furnizorul local de energie electrică şi de normativele inter- xiune fixă.
naţionale! Cablul de alimentare de la reţea este racordat în starea de livrare.
Siguranţa pentru cablul de alimentare poate fi de max. 10 A. Racordarea accesoriilor se realizează la bornele din partea inferioară
Recomandăm instalarea unui dispozitiv acţionat de curentul rezidual a aparatului.
sensibil la toţi curenţii (FI clasa B) pentru curenţi (reziduali) continui,
5547 979 RO

care pot apărea prin intermediul dispozitivelor funcţionale eficiente


energetic.

8 VIESMANN VITODENS 050-W


Indicaţii de proiectare (continuare)

Cabluri recomandate

Bifilar min. 0,75 mm2 pentru: ■ Vitotrol 100, tip UTA LV


■ Senzor de temperatură exterioară ■ Vitotrol 100, tip UTDB
■ Vitotrol 100, tip RT LV

Racordarea la alimentarea cu gaz


Instalaţia de gaz trebuie executată numai de un instalator care este Suprapresiunea de testare max. 150 mbar (15 kPa).
autorizat de întreprinderea furnizoare de gaz. Noi recomandăm instalarea unui filtru de gaz pe conducta de alimen-
Racordarea la alimentarea cu gaz trebuie să fie dimensionată şi exe- tare cu gaz.
cutată conform normativelor în vigoare.

Distanţe minime de amplasare


Pentru executarea lucrărilor de întreţinere se va asigura în faţa caza- În stânga şi în dreapta cazanului Vitodens, nu trebuie prevăzute niciun
nului Vitodens un spaţiu liber de 700 mm. fel de spaţii libere pentru întreţinere.

Racorduri hidraulice
Racord pe circuitul secundar Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că furnizorii de apă locali declară de
Apa caldă menajeră este preparată direct cu preparatorul instantaneu obicei o duritate medie a apei. În practică, se pot înregistra pentru scurt
integrat. timp şi durităţi mai mari ale apei, drept pentru care se recomandă, în
La montarea în combinaţie cu conducte zincate, se va acorda atenţie, anumite situaţii, montarea unui dispozitiv de tratare a apei începând
ca preparatorul instantaneu de apă caldă menajeră să fie executat ca cu o duritate de 17 °dH (> 3,0 mol/m3).
schimbător de căldură în plăci, la care îmbinările sunt realizate prin
lipire cu cupru (cu respectarea regulii de curgere).
În cazul instalaţiilor existente (la modernizare), riscul de producere a
coroziunii electrolitice este scăzut, deoarece în conducte s-a format
un strat protector.
Pentru prepararea de apă caldă menajeră recomandăm începând de
la o duritate a apei de 20 °dH instalarea pe conducta de apă rece a
unui echipament de tratare a apei.

Indicaţie privind proprietăţile apei

La preparare de apă caldă menajeră nu poate fi evitată complet eli-


minarea depunerilor de calcar de pe suprafeţele schimbătorului de
căldură în plăci. Tendinţa de eliminare a depunerilor de calcar depinde
de diferite condiţii, în special de conţinutul apei, cantitatea încălzită
(consumul de apă) şi de temperatura apei calde.
Deşi, de obicei, eliminarea depunerilor de calcar de pe schimbătorul
de căldură în plăci este atât de redusă încât nu poate fi influenţată
capacitatea de preparare de apă caldă menajeră, totuşi aceasta nu
poate fi exclusă în cazul unei durităţi crescute a apei. De la o duritate
totală de peste 20 °dH (3,5 mol/m3) recomandăm montarea de boilere
cu serpentină interioară pentru preparare de apă caldă menajeră res-
pectiv montarea unui dispozitiv de tratare a apei pe conducta de apă
rece.

Instalarea circuitului de apă rece

D Supapă de siguranţă
E Clapetă unisens
F Robinet de închidere
G Apă rece
H Elemente de siguranţă

Trebuie montată o supapă de siguranţă conform DIN 1988 numai dacă


presiunea la racordul de alimentare cu apă rece depăşeşte 10 bar
(1 MPa) şi nu s-a instalat un reductor de presiune pentru apa menajeră
(conform DIN 4753).
Dacă există o clapetă unisens pe conducta de alimentare cu apă rece,
atunci trebuie instalată o supapă de siguranţă. În plus, cama de la
robinetul de închidere al apei reci trebuie demontată.
5547 979 RO

Clapetele unisens sunt integrate, printre altele, în reductoare de pre-


A Racord apă rece cazan siune şi în supape cu curgere gravitaţională combinate cu clapete uni-
B Golire sens.
C Scurgere a conductei de evacuare care poate fi supravegheată

VITODENS 050-W VIESMANN 9


Indicaţii de proiectare (continuare)

Amortizor de şocuri de presiune Dacă pe aceeaşi reţea cu Vitodens sunt racordate puncte de consum
la care se pot înregistra şocuri de presiune (de ex. dispozitive de
curăţare cu jet sub presiune, maşini de spălat sau maşini de spălat
Ø 86 vase): recomandăm montarea acestor amortizoare în apropierea apa-
ratelor care pot cauza aceste şocuri de presiune.
Produsul Flexofit S al firmei Flamco-Flexcon
sau
Produsul Reflex al firmei Winkelmann + Pannhoff GmbH
(disponibile în magazinele de specialitate).
115

R½"

Recircularea la cazanele în condensaţie pe gaz pentru încălzire şi Chiar şi pierderile reduse de căldură din conductele de recirculare ter-
preparare de apă caldă menajeră moizolate (conform Regulamentului privind economisirea de energie)
Datorită volumului redus de apă al schimbătoarelor de căldură în plăci, duc la o pornire mai frecventă a cazanului în condensaţie pe gaz pen-
nu se recomandă racordarea conductelor de recirculare la cazane în tru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră (încălzire ulte-
condensaţie pe gaz pentru încălzire şi preparare de apă caldă mena- rioară).
jeră.

Racordarea evacuării condensului


Conducta de evacuare a condensului se pozează cu pantă con- În fişa de lucru DWA-A 251 „Condens din cazanele în condensaţie“,
stantă. care de regulă, stă la baza regulamentelor privind apele uzate, sunt
Condensul din instalaţia de evacuare a gazelor de ardere împreună stabilite condiţiile pentru conducerea condensatului din cazanele în
cu condensul din cazan se conduce direct sau (dacă este necesar) condensaţie în reţeaua de canalizare publică.
printr-o instalaţie de neutralizare (accesoriu) în reţeaua de canali- Condensul care este evacuat din cazanele în condensaţie Vitodens
zare. corespunde în ceea ce priveşte compoziţia, cerinţelor Fişei de lucru
DWA-A 251.
Observaţie Conducta de evacuare a condensului către racordul la canalizare tre-
Între sifon şi dispozitivul de neutralizare trebuie să existe o aerisire pe buie să fie vizibilă liber.
conductă. Aceasta trebuie să fie pozată cu pantă şi etanşată împotriva mirosului
şi trebuie să fie prevăzută cu echipamente corespunzătoare pentru
prelevarea de probe.
Se vor utiliza numai materiale rezistente la coroziune pentru evacua-
rea condensului (de exemplu un furtun textil).
În plus, pentru conducte, elemente de racordare etc. nu pot fi uti-
lizate niciun fel de materiale zincate sau care conţin cupru.
Pentru a exclude scurgerile de gaze de ardere, pe evacuarea con-
densului este montat un sifon.
Datorită unor prevederi speciale valabile în ţara respectivă sau a unor
condiţii speciale de la faţa locului, pot fi necesare măsuri care să se
abată de la Fişele de lucru menţionate anterior.
Pentru a fi informaţi în legătură cu dispoziţiile locale, înainte de insta-
lare este necesar să luaţi legătura cu autoritatea locală responsabilă
pe probleme de canalizare.

Condensul din focarul cu gaz cu puterea instalaţiei de ardere de


până la 200 kW
A Până la o putere nominală de 200 kW, condensul din cazanele în con-
densaţie poate fi condus, de regulă, în reţeaua de canalizare publică
fără neutralizare.
B Sistemele casnice de canalizare trebuie confecţionate din materiale
care sunt rezistente la condensul acid.

A Furtun de evacuare (în setul de livrare al Vitodens) Conform Fişei de lucru DWA-A 251, se pot utiliza materialele
B Set pâlnie de evacuare (accesoriu) următoare:
■ conducte din material ceramic
Evacuarea condensului şi neutralizarea ■ conducte din PVC rigid
În timpul regimului de încălzire, în cazanul în condensaţie şi în con- ■ conducte din PVC
■ conducte din PE-HD
5547 979 RO

ducta de evacuare gaze arse se formează condens cu valori ale pH-


ului între 4 şi 5. ■ conducte din PP
Condensul trebuie evacuat conform prevederilor. ■ conducte din ABS/ASA

10 VIESMANN VITODENS 050-W


Indicaţii de proiectare (continuare)

■ conducte din oţel inoxidabil Vitodens se pot livra (dacă este necesar) cu un echipament de neu-
■ conducte din borosilicat tralizare a condensului separat (accesoriu). Condensul se conduce şi
se tratează în echipamentul de neutralizare.
Echipamentul de neutralizare Conducta de evacuare a condensului până la racordul cu canalizarea
trebuie să fie la vedere. Aceasta trebuie să fie pozată cu pantă şi etan-
şată împotriva mirosului la canal şi trebuie să fie prevăzută cu o posi-
bilitate de prelevare de probe.
C Dacă cazanul Vitodens se instalează sub nivelul de retenţie de ape
reziduale, trebuie instalată o pompă de nivel pentru condens.
Deoarece consumul de granulat de neutralizare depinde de regimul
de funcţionare a instalaţiei, în primul an de funcţionare trebuie stabilite
cantităţile care trebuie adăugate, prin controale periodice. O umplere
poate fi suficientă pentru mai mult de un an.

A Echipament de neutralizare

310 DN 40

145
B

A Sistemul de evacuare a condensului


B Echipament de neutralizare
C Aerisire deasupra acoperişului

Racordarea hidraulică
Generalităţi Pe turul circuitului de încălzire prin pardoseală trebuie montată o ter-
mocuplă pentru limitarea temperaturii maxime. Trebuie respectat
Dimensionarea instalaţiei DIN 18560-2.
Cazanele în condensaţie Viessmann sunt utilizabile, în principiu, în
fiecare instalaţie de încălzire cu circulaţie forţată a agentului termic Sisteme de conducte din mase plastice pentru radiatoare
(instalaţie închisă). În cazul sistemelor de conducte din material plastic pentru circuite de
Pompa de circulaţie este încorporată în aparat. încălzire cu radiatoare, recomandăm montarea unui termostat pentru
Presiune minimă în instalaţie 1,0 bar (0,1 MPa). limitarea temperaturii maxime.
Temperatura apei din cazan este limitată la 80 ℃.
Pentru ca pierderile prin distribuţie să rămână reduse, recomandăm Centrală termică amplasată la mansardă
ca instalaţia de distribuţie a căldurii să fie dimensionată pentru o tem- Nu este necesară utilizarea unui dispozitiv de siguranţă împotriva lip-
peratură pe tur de max. 70 ºC. sei de apă, recomandat de normativele în vigoare, la montarea gene-
Pentru locuinţele etajate cu suprafeţe locuibile mai mici de 80 m2 sau ratorului de căldură în centrale amplasate la mansardă.
casele cu nivel de consum energetic scăzut cu necesar de căldură Generatoarele de căldură trebuie asigurate împotriva lipsei de apă
foarte redus, recomandăm, utilizarea Vitodens în combinaţie cu Vito- conform EN 12828.
trol 100.
Supapa de siguranţă
Agenţi chimici anticorozivi În Vitodens este integrată o supapă de siguranţă conform TRD 721
În instalaţiile de încălzire instalate şi utilizate conform normativelor, de (presiune de deschidere 3 bar (0,3 MPa)).
regulă, nu apare coroziune. Conducta de purjare trebuie condusă, conform EN12828, într-o pâlnie
Nu trebuie utilizaţi agenţi chimici anticorozivi. de evacuare (setul cu pâlnia de evacuare se poate livra ca accesoriu).
Anumiţi producători de conducte din mase plastice recomandă utili- În pâlnia de evacuare este integrat un sifon.
zarea de aditivi chimici. În acest caz, pot fi utilizaţi numai agenţi de
protecţie anticorozivă oferiţi în magazinele specializate în instalaţii de Dispozitiv de siguranţă împotriva lipsei de apă
încălzire, care sunt aprobaţi pentru cazanele cu preparare de apă Conform EN 12828, se poate renunţa la dispozitivul de siguranţă
caldă menajeră prin intermediul unui schimbător de căldură cu un sin- împotriva lipsei de apă la cazanele până la 300 kW, dacă în cazul lipsei
gur perete (preparator instantaneu de apă caldă menajeră sau boiler de apă, nu se poate produce în niciun caz o încălzire neadmisă a
pentru prepararea de a.c.m.). instalaţiei.
În acest caz trebuie respectată Linia directoare VDI 2035. Cazanele în condensaţie Viessmann sunt dotate cu un dispozitiv de
siguranţă împotriva lipsei de apă (siguranţă împotriva funcţionării fără
Circuite de încălzire apă). Prin verificări s-a dovedit că, în cazul unei eventuale apariţii a
Pentru instalaţiile de încălzire cu tubulatură din plastic, recomandăm lipsei de apă ca urmare a unor pierderi în instalaţie şi a funcţionării
utilizarea de conducte etanşe, pentru a împiedica pătrunderea oxige- simultane a arzătorului, are loc o oprire a arzătorului fără măsuri supli-
5547 979 RO

nului prin difuzie prin pereţii conductelor. mentare, înainte de încălzirea inadmisibil de ridicată a cazanului şi a
În încălzirile în pardoseală ar trebui montat un separator de nămol. instalaţiei de evacuare a gazelor de ardere.

VITODENS 050-W VIESMANN 11


Indicaţii de proiectare (continuare)

Proprietăţile apei/protecţia la îngheţ Instrucţiuni de exploatare:


■ Punerea în funcţiune a unei instalaţii trebuie făcută treptat, începând
Apa de umplere şi apa de completare cu proprietăţi necores- cu puterea cea mai mică a cazanului, la un debit mare de agent
punzătoare favorizează depunerile şi procesul de coroziune şi poate termic. Prin aceasta, se evită o concentrare locală a depunerilor de
provoca avarii la cazan. piatră pe suprafeţele de schimb de căldură ale generatorului de
În ceea ce priveşte proprietăţile şi cantitatea de agent termic, inclusiv căldură.
apa de umplere şi de completare, trebuie respectate dispoziţiile din ■ În timpul operaţiunilor de extindere şi de reparaţie se golesc numai
VDI 2035. secţiunile de reţea absolut necesare.
■ Înaintea umplerii, instalaţia de încălzire trebuie spălată corect. ■ Dacă sunt necesare măsuri pe circuitul de apă, deja prima umplere
■ Se va folosi numai apă care îndeplineşte condiţiile de apă menajeră. a instalaţiei pentru punerea în funcţiune trebuie efectuată cu apă
■ Apa de umplere şi de completare cu o duritate peste valorile tratată. Acest procedeu este valabil şi pentru fiecare nouă umplere,
următoare trebuie dedurizată, de ex. cu o instalaţie mică de deduri- de ex. după reparaţii sau extinderi ale instalaţiei şi pentru toate can-
zare pentru agent termic (vezi lista de preţuri Viessmann Vitoset): tităţile de apă de completare.
■ Filtrele, colectoarele de impurităţi sau alte dispozitive de purjare sau
Duritatea totală admisibilă a apei de umplere şi de completare separare de pe turul circuitului primar trebuie controlate, curăţate şi
Putere totală Volum specific al instalaţiei acţionate după prima instalare sau la reinstalare, ulterior în funcţie
kW < 20 l/kW ≥ 20 l/kW până ≥ 50 l/kW de necesar, în funcţie de tratarea apei (de ex. tipul de duritate).
la < 50 l/kW
≤ 50 ≤ 3,0 mol/m3 ≤ 2,0 mol/m3 < 0,02 mol/m3 Exemple de instalare
(16,8 °dH) (11,2 °dH) (0,11 °dH) Vitodens 050-W nu se vor monta în instalaţii cu cazane pe combustibil
solid.
■ La instalaţiile cu un volum specific al instalaţiei mai mare de
20 l/kW sarcină de încălzire, se utilizează puterea celui mai mic Vase de expansiune
cazan în cazul instalaţiilor cu mai multe cazane. Conform EN 12828, instalaţiile de încălzire cu apă caldă trebuie să fie
■ În apa de umplere se poate adăuga un agent de protecţie la îngheţ echipate cu un vas de expansiune.
special pentru instalaţiile de încălzire. Este necesar avizul din partea Dimensiunea necesară a vasului de expansiune se stabileşte conform
producătorului pentru agentul de protecţie la îngheţ, deoarece, în EN 12828.
caz contrar, pot apărea deteriorări ale garniturilor şi membranelor În cazul în care vasul de expansiune încorporat nu este suficient, tre-
precum şi zgomote la funcţionarea în regim de încălzire. Pentru buie montat de către instalator un vas de expansiune dimensionat
pagubele apărute din această cauză şi pagube ulterioare, firma corespunzător.
Viessmann nu îşi asumă nicio responsabilitate.

La proiectare trebuie respectate următoarele:


■ Trebuie instalaţi robineţi de închidere pe secţiuni. Prin aceasta se
evită ca, în fiecare caz de reparaţie sau la fiecare extindere a insta-
laţiei, să fie necesară golirea întregii cantităţi de agent termic.

Utilizare conform destinaţiei


Aparatul poate fi instalat şi utilizat conform destinaţiei numai în sisteme Orice altă utilizare trebuie autorizată de producător după caz.
de încălzire închise conform EN 12828 cu respectarea indicaţiilor de
montaj, de service şi de utilizare respective. El este prevăzut exclusiv Utilizarea incorectă a aparatului respectiv utilizarea necores-
pentru încălzirea de agent termic care îndeplineşte condiţiile de apă punzătoare (de ex. prin deschiderea aparatului de către beneficiarul
menajeră. instalaţiei) este interzisă şi anulează orice răspundere a producătoru-
lui. Utilizare incorectă înseamnă modificarea componentelor sistemu-
Utilizarea conform destinaţiei presupune o instalare staţionară în com- lui de încălzire în privinţa funcţionării lor conform destinaţiei (de ex.
binaţie cu componente autorizate specifice instalaţiei. prin închiderea căilor de evacuare a gazelor arse sau a căilor de admi-
sie a aerului).
Utilizarea comercială sau industrială în alt scop decât pentru încălzirea
clădirii sau prepararea de apă caldă menajeră nu este conform desti-
naţiei.
5547 979 RO

12 VIESMANN VITODENS 050-W


Automatizare

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă şi comandată de temperatura exterioară


Structură şi funcţii

Structură

A B C D E

A Afişaj D Tastă Preluarea valorii/Confirmarea alegerii


B Tastă Selectare/Ieşire funcţie E Manometru
C Taste Modificare/Selectare valoare

Unitate de comandă: Funcţionarea în regim de vară


■ Se pot seta următorii parametri: Arzătorul porneşte numai dacă se consumă apă caldă menajeră.
– Temperatura apei calde menajere
– Temperatura apei din cazan sau temperatura de ambianţă Senzor pentru temperatura apei din cazan
– Parametri Senzorul pentru temperatura apei din cazan este conectat la automa-
– Funcţii service tizare şi montat în cazan.
– Funcţie Reset
■ Afişaje pentru: Date tehnice
– Temperatura apei din cazan Tipul senzorului Viessmann NTC, 10 kΩ la
– Temperatura apei calde menajere 25 °C
– Parametrii de funcţionare Temperatură de ambianţă admisibilă
– Date de diagnosticare – Funcţionare 0 până la +130 °C
– Mesaje de avarie – Depozitare şi transport –20 până la +70°C

Funcţii Date tehnice automatizare


■ În legătură cu regulatorul de temperatură de ambianţă:
Reglare temperaturii apei din cazan comandată de temperatura de Tensiune nominală 230 V~
ambianţă şi/sau a temperaturii pe tur Frecvenţă nominală 50 Hz
■ În combinaţie cu un senzor de temperatură exterioară: Curent nominal 2A
Reglarea temperaturii apei din cazan comandată de temperatura Clasă de protecţie I
exterioară şi/sau a temperaturii pe tur Temperatură de am-
■ Automatizarea de la un circuit de încălzire fără vană de amestec bianţă admisibilă
■ Limitarea electronică a temperaturii maxime (reglate fix) – la funcţionare –5 până la +40 ℃
■ Oprirea pompelor circuitului de încălzire şi a arzătorului în funcţie de Utilizare în încăperi de locuit şi de amplasare
necesarul de căldură a centralei termice (condiţii normale de me-
■ Protecţia împotriva blocării pompelor diu ambiant)
■ Protecţie la îngheţ a cazanului – la depozitare şi trans-
■ Sistem de diagnosticare integrat port –35 până la +65 ℃
Reglajul limitatorului
Caracteristici de reglaj electronic de tempera-
Comportare PI cu ieşire modulantă tură 100 ℃ (nu este posibilă modificarea)
Domeniu de reglaj pen- 30 până la 60 ℃
Reglajul programelor de lucru tru temperatura apei
În toate regimurile de funcţionare, protecţia la îngheţ (vezi funcţia de calde menajere
protecţie la îngheţ) a cazanului este activă.
Se pot regla următoarele programe de funcţionare prin modificarea
valorii nominale:
■ Încălzire şi apă caldă menajeră
■ Doar apă caldă

Funcţia de protecţie la îngheţ

Numai în combinaţie cu senzor de temperatură exterioară (accesoriu):


■ Funcţia de protecţie la îngheţ se activează atunci când temperatura
5547 979 RO

exterioară coboară sub cca +5 ℃.


În cadrul funcţiei de protecţie la îngheţ, se porneşte pompa circuitului
de încălzire şi apa din cazan este menţinută la o temperatură minimă
de aproximativ 20 °C.

VITODENS 050-W VIESMANN 13


Accesorii pentru automatizare

Vitotrol 100 RT LV
Nr. com. ZK01 502 Date tehnice
Termostat de ambianţă Open Therm, cu ieşire de comutare (cu un Tensiune nominală 24 V–
regulator cu două valori) Curent nominal admis la contact max. 200 mA
Telecomanda Vitotrol 100 se va instala în încăperea principală de Tip de protecţie IP 30 conform EN 60529
locuit pe un perete interior opus celui pe care se află radiatoarele, dar de realizat prin construcţie/
nu pe etajere, în nişe, în imediata apropiere a uşilor, ferestrelor sau în montaj
apropierea surselor de căldură (de exemplu radiaţie solară directă, Temperatură de ambianţă admisibilă
şemineu, televizor etc.). – la funcţionare 0 până la +50 ℃
– la depozitare şi transport –20 până la +60 ℃
Conectare la automatizare: Domeniu de reglaj al valorilor nomi-
■ Cablu bifilar pentru joasă tensiune nale pentru funcţionare în regim nor-
mal şi regim redus 10 până la 30 ℃
84

15 20

10
25
84

30

36

Vitotrol 100, tip UTA-LV


Nr. com. Z013 179 Date tehnice
Tensiune nominală 3 V–
Termostat de ambianţă 2 baterii LR6/AA
■ Cu ieşire de comutare (ieşire cu două valori) Curent nominal admis la contact max. 200 mA
■ Cu ceas programabil analogic Tip de protecţie IP 20, conform EN 60529
■ Cu program zilnic ce poate fi reglat de realizat prin construcţie/
■ intervalele de conectare standard sunt reglate din fabricaţie (se pot montaj
programa în mod individual) Temperatură de ambianţă admisibilă
■ Interval minim de conectare 15 minute – la funcţionare 0 până la +40 ℃
– la depozitare şi transport –20 până la +60 ℃
Telecomanda Vitotrol 100 se va instala în încăperea principală de Domeniu de reglaj al valorilor nomi-
locuit pe un perete interior opus celui pe care se află radiatoarele, dar nale pentru funcţionare în regim nor-
nu pe etajere, în nişe, în imediata apropiere a uşilor, ferestrelor sau în mal şi regim redus 10 până la 30 ℃
apropierea surselor de căldură (de exemplu radiaţie solară directă, Temperatura nominală de ambianţă
şemineu, televizor etc.). în regim deconectat 6℃

Conectare la automatizare:
■ Cablu bifilar pentru joasă tensiune
■ Tensiune nominală 24 V–

34
15
0
90

Vitotrol 100, tip UTA-RF


Nr. com. Z013 180 ■ Cu ieşire de comutare (ieşire cu două valori)
5547 979 RO

Termostat de ambianţă cu emiţător radio integrat şi receptor radio ■ Cu ceas programabil analogic
separat ■ Cu program zilnic ce poate fi reglat

14 VIESMANN VITODENS 050-W


Accesorii pentru automatizare (continuare)

Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus peretelui Date tehnice


pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, în nişe, în Tensiune nominală 3 V–
imediata apropiere a uşilor, ferestrelor sau în apropierea surselor de 2 baterii LR6/AA
căldură (de ex. radiaţie solară directă, şemineu, televizor etc.). Tip de protecţie IP 20 conform IN 60529 de
Funcţionare fără alimentare de la reţea realizat prin montaj pe/în
Receptor radio pentru montaj în suportul automatizării Temperatură de ambianţă admisibilă
– La funcţionare 0 până la +40 ℃
– La depozitare şi transport –20 până la +60 ℃
34 Domeniu de reglaj al valorilor nomi-
15 nale pentru funcţionare în regim nor-
0
mal şi regim redus 10 până la 30 ℃
Temperatura nominală de ambianţă
în regim deconectat 6℃
90

Vitotrol 100, tip UTDB


Nr. com. Z007 694 Date tehnice
Tensiune nominală 3 V–
Regulator pentru temperatura de ambianţă 2 baterii LR6/AA
■ Cu ieşire de comutare (ieşire cu două valori) Sarcina nominală a contactului liber
■ Cu ceas programator digital de potenţial
■ Cu program zilnic şi săptămânal – max. 6(1) A, 230 V~
■ Cu unitate de comandă cu meniuri: – min. 1 mA, 5 V–
– 3 programări orare presetate, reglabile individual Tip de protecţie IP 20 conform IN 60529 de
– Funcţionare manuală de durată, cu valoare nominală reglabilă realizat prin montaj pe/în
pentru temperatura de ambianţă Mod de acţionare RS tip 1B conform
– Regim de funcţionare cu protecţie la îngheţ EN 60730-1
– Program vacanţă Temperatură de ambianţă admisibilă
■ Cu taste pentru regimul de petrecere şi regimul economic – Funcţionare 0 până la +40 ℃
– Depozitare şi transport –25 până la +65 ℃
Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus peretelui Domenii de reglaj
pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, în nişe, în – temperatură de confort 10 până la 40 ℃
imediata apropiere a uşilor, ferestrelor sau în apropierea surselor de – temperatură redusă 10 până la 40 ℃
căldură (de ex. radiaţie solară directă, şemineu, televizor etc.). – Temperatura de protecţie împotriva
Funcţionare fără alimentare de la reţea îngheţului 5℃
Conectare la automatizare: Funcţionare asigurată în timpul
Cablu bifilar pentru joasă tensiune. schimbării bateriilor 3 min.
29

130

80

Vitotrol 100, tip UTDB-RF2


Nr. com. Z013 182 ■ Cu unitate de comandă cu meniuri:
– 3 programări orare presetate, reglabile individual
5547 979 RO

Regulator de temperatură de ambianţă cu transmiţător şi receptor – Funcţionare manuală de durată, cu valoare nominală reglabilă
radio pentru montajul în suportul pentru automatizare pentru temperatura de ambianţă
■ Cu ceas programator digital
■ Cu program zilnic şi săptămânal

VITODENS 050-W VIESMANN 15


Accesorii pentru automatizare (continuare)

– Regim de funcţionare cu protecţie la îngheţ Mod de acţionare RS tip 1B conform


– Program vacanţă EN 60730-1
■ Cu taste pentru regimul de petrecere şi regimul economic Temperatură de ambianţă admisibilă
– Funcţionare 0 până la +40 °C
Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus peretelui – Depozitare şi transport –25 până la +65 °C
pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, în nişe, în Domenii de reglaj
imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor de căldură – temperatură de confort 10 până la 40 °C
(de ex. radiaţie solară directă, şemineu, televizor etc.). – temperatură redusă 10 până la 40 °C
Funcţionare fără alimentare de la reţea – Temperatura de protecţie împotriva
Receptor radio cu afişarea stării releului. îngheţului 5 °C
Funcţionare asigurată în timpul
schimbării bateriilor 3 min.
29

Receptor radio
■ Pentru montaj în suportul automatizării
■ Cu cablu de conectare şi ştecher pentru racordarea la automatizare
130

80

Date tehnice regulator de temperatură de ambianţă


Tensiune nominală 3 V–
2 baterii LR6/AA
Frecvenţa de emisie 868 MHz
Puterea de emisie < 10 mW
Distanţa de emisie cca 25 până la 30 m în clădiri,
în funcţie de tipul de construc-
ţie
Tip de protecţie IP 20 conform IN 60529 de
realizat prin instalare/montaj

Senzor de temperatură exterioară


Nr. com. ZK01 505 Date tehnice
Tip de protecţie IP 43 conform IN 60529 de
Locul de montaj: realizat prin montaj pe/în
■ pe peretele dinspre nord sau nord-vest al clădirii Tipul senzorului Viessmann NTC 10kΩ la
■ la 2 până la 2,5 m peste nivelul solului, pentru clădiri cu mai multe 25 °C
etaje aproximativ în jumătatea superioară a celui de-al doilea etaj Temperatură admisă a mediului am-
biant la funcţionare, depozitare şi trans-
Racordare: port −40 până la +70 ℃
■ Cablu cu 2 fire, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-
ductorului de 1,5 mm2, din cupru.
■ Cablul nu poate fi pozat împreună cu cablurile de 230/ 400-V
80

41 66
5547 979 RO

16 VIESMANN VITODENS 050-W


5547 979 RO

VITODENS 050-W VIESMANN 17


Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Viessmann S.R.L.
5547 979 RO

RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

18 VIESMANN VITODENS 050-W