Sunteți pe pagina 1din 3

PROF.

BIOLOGIE CONSTANTIN EUGENIA


COLEGIUL NAŢIONAL „IONIŢĂ ASAN”
CARACAL,OLT

SUBIECTE PROPUSE PENTRU OLIMPIADA NAŢIONALĂ


DE BIOLOGIE
CLASA a XII-a
BIOTEHNOLOGII MODERNE

Alegere simplă

1.În biotehnologii se pot cultiva:


a.gimnosperme,muşchi,bacterii
b.drojdii,celule vegetale,Spirulina
c.ciuperci,angiosperme,mucegai
d.celule animale,plante,fungi
2.Fuziunea celulelor somatice este favorizată de:
a.bacilul Koch
b.H5N1
c.virusul Sendai
d.polietilenă
3.Pot fi localizate gene umane pe anumiţi cromozomi,prin obţinerea de
celule hibride:
a.om x şoarece
b.limfocite x celule tumorale
c.tutun x morcov
d.ţânţar x găină
4.Pentru androgeneză nu sunt avantaje:
a.obţinerea de plăntuţe haploide
b.genele recesive sunt greu detectabile
c.colchicina determină obţinerea de plante haploide 100%
heterozigote
d.extragerea celulelor din antere

Alegere grupată

1.Fuziunea protoplaştilor este favorizată de:


1.clorura de calciu
2.pH alcalin
3.alginat de Na
4.concanavalin A
2.La animale produsul fuziunii, poate fi:
1.homocarion
2.un embrion
3.heterocarion
4.calusul
3.Embrionii sau zigoţii utilizaţi în clonare,pot fi păstraţi în:
1.polietilenglicol
2.gheaţă
3.dioxid de carbon
4.azot lichid
4.Himerele multiparentale se realizează folosind:
1.două jumătăţi de embrion
2.rase sau specii diferite
3.o membrana pellucida goală
4.nu este necesară o mamă adoptivă

Probleme
1.Pentru o analiză genetică este necesară multiplicarea unei molecule de
ADN formată din 10 perechi de nucleotide.Alegeţi asocierea corectă ştiind
că se introduc în reactor anumite componente şi se realizează două cicluri de
încălzire-răcire:
--Se introduc în reactor:
a.proba ADN,două nucleotide ADN,4 primeri,ADN polimeraza
b.proba ADN,4 nucleotide ADN,două amorse,Taq polimeraza
c.10 nucleotide,2 primeri,2 amorse,ADN polimeraza
d.10 nucleotide,4 tipuri ADN,ARN polimeraza
--Se obţin:
1- 20 perechi nucleotide
2- 65 perechi nucleotide
3- 40 perechi nucleotide
4- 10 perechi nucleotide

A-2a
B-3b
C-4c
D-1d
2.Câte perechi de nucleotide conţine ADN-linker,care leagă nucleosomii
rezultaţi în urma amplificării printr-un singur ciclu de încălzire-răcire,a unui
fragment iniţial,format din 10 nucleosomi:
a.1100 perechi nucleotide
b.1200 perechi nucleotide
c.1140 perechi nucleotide
d.60 perechi nucleotide
Răspunsuri:
Alegere simplă:
1.b
2.c
3.a
4.c
Alegere grupată:
1.E
2.B
3.D
4.A
Probleme:
1.B
2.C

S-ar putea să vă placă și