Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECTIE

Clasa a II-a

Disciplina : Matematică

Subiectul : Înmulţirea numerelor în concentrul 0 -100

Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare de cunoştinţe

Obiective cadru:
1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii;
2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme;
3. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in context variate.

Obiective operaţionale :
a) cognitive
O1- să efectueze înmultiri în concentrul 0-100;
O2- să utilizeze terminologia specifică în rezolvarea de exercitii şi probleme;
O3- sa argumenteze proprietatile inmultirii, fara terminologie;
O4- sa afle factorul necunoscut;
O5- să recunoască situaţiile problematice în rezolvarea cărora este necesară efectuarea operaţiei de inmulţire;
O6- să rezolve probleme prin cel puţin două operaţii;
O7- să rezolve exerciţii de calcul respectând ordinea efectuării operaţiilor;
b)psiho-motorii
O8 –să adopte o poziţie corectă în timpul scrisului;

c)afective
O9- sa participe cu plăcere la activităţile şi jocurile organizate;
O10- sa manifeste spirit de echipă, iniţiativă si colaborare.

Strategia didactică :

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, metoda florii de lotus, jocul didactic, problematizarea, munca
independentă

Mijloace de didactice: laptop, videoproiector, fişe de lucru, marker, flipp-chart, floare de lotus, soft educativ;

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Resurse umane :10 elevi

Durata lecţiei : 50 de minute

Bibliografie:
-Programa şcolară pentru clasa a III-a la Matematică
-Culegere de matematică pentru clasa a III-a, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008
- Neagu, Mihaela & Mocanu, Mioara – „Metodica predarii matematicii in ciclul primar”, Editura Polirom, Iasi, 2007.
-Manu Maria, Bratu Marina „Culegere de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele I-IV”, Editura Pontis,
Cluj Napoca, 2003;
-Viorica Pârâială „Culegere de exerciţii şi probleme pt. clasa a III”, Ed. Euristica, Iaşi, 2005;
-www.didactic.ro
Modali-
Nr. Etapele Ob. Activitatea Elemente
Activitatea elevilor tăţi de
crt lecţiei op. învăţătorului de strategie
evaluare
1 Moment Verific dacă sunt pregătite materialele. Elevii sunt organizaţi în trei
organizatoric grupe.
2 Verificarea Verific tema calitativ si cantitativ . In timp ce elevii citesc individual Verificarea
temei O8 tema. temei
3 Captarea O9 În faţa clasei expun o floare cu 8 petale. În Elevii asculta cu atenţie.
atenţiei centrul florii este scris ÎNMULŢIREA floarea de
NUMERELOR NATURALE. lotus

4 Anunţarea După cum v-aţi dat seama astăzi vom


temei consolida cunoştinţele despre înmulţirea
şi a
numerelor naturale.Vom lucra exerciţii şi conversaţia
obiectivelor
probleme, astfel încât la sfârşitul lecţiei Elevii scriu titlul lecţiei pe
să-mi demonstraţi că ştiţi sa aplicaţi caiete. frontal
această operaţie în situaţii diverse.
Scriu titlul la tablă :
Înmulţirea 0- 100( recapitulare)
5 Dirijarea Înainte de a ne lămuri ce e cu floarea din
consolidării faţa clasei, să efectuăm câteva exerciţii de
calcul oral. Aprecieri
Calculati: 4x7, 3x8, 5x9, 8x7, 6x6... Calculează oral. exerciţiul orale
O1 Care este produsul nr. 4 si 6, 5 si 9, 2 si
7? frontal
Aflati nr de 7 ori mai mare decat 3, 7, 6,
O5 2?
Măriţi numărul 5 de 6 ori !
Măriţi cu 10 produsul numerelor 6 şi 8.
Să ne întoarcem la floarea expusă în faţa Cele 8 teme de parcurs în
clasei . Pe fiecare petală este scris ce ştimcadrul metodei sunt:
noi despre înmulţire. Hai să le desfacem 1. Terminologie tehnica
pe rand , sa le rezolvam si vom vedea ce 2. Semnul operaţiei florii de
cuprinde fiecare, pe parcursul lectiei! 3. Proprietăţi lotus
4. Exerciţii
Temele sunt notate pe petalele florii şi 5. Număr necunoscut
lipite petalele spre centru. 6. Situaţii de înmulţire
Vom lua pe rând cele 8 provocări şi dacă le 7. Probleme
vom rezolva vom deschide petala. Oare 8. Felicitari! Stii
câte petale va avea floarea la sfârşitul inmultirea!
lecţiei ? Apreciez
La fiecare cerinţă rezolvată deschid corectitu-
o petală. dinea
Cu ajutorul video-proiectorului prezint răspunsuri-
elevilor urmatoarele exercitii: lor.

O2 1. Terminologie
Este scris un exerciţiu de înmulţire. Se scrie in casete
- În casete vom scrie denumirea fiecărui denumirile: factori, produs.
număr. frontal
5 x 8 = 40
flipp-chart
marker

2. Semnul operaţiei x (ori)


- Care este semnul înmulţirii ?

3. Proprietăţi
Ca să vedem dacă cunoaşteţi proprietăţile
înmulţirii, veti lucra urmatorul exerciţiu.
Scrieti A, daca sunt adevarate si F, daca
sunt false exercitiile urmatoare si explicati Elevii rezolva si flipp-chart
O1 de ce: argumentează. marker
O3 5x1=5 individual
0x9=0
6x8≠8x6
(2 x 3 ) x 3 = 2 x (3 x 3 )

4. Exerciţii
1.Ajută-i pe cei doi să calculeze corect:

frontal
Elevii rezolvă.
laptop
soft didactic Observarea
7x6= 8x6= video- sistematica
7x3= 8x5= proiector
8x9= 9x4=
O1 8x2= 9x0=
9x3= 7x9=
9x7= 7x3=
9x6= 7x0= exerciţiul
7x6= 8x4=

5 x 8 + 10 =
4x4 - 6=
6x3+9x5=
2x4x9=
O7 2 x 6 + 7 x 4 – 25 =
2.Găsiţi perechi de numere al căror produs Elevii vor răspunde oral, cât
să fie numărul indicat: mai rapid posibil.
exerciţiul

O1 problemati-
O4 Elevii vor răspunde oral, cât zarea
mai rapid posibil.

3.Urmatorul exerciţiu va fi rezolvat pe


grupe, clasa fiind impartita in grupe de
elevi. jocul Observarea
O1 1 grupă: Caută stăpânul fiecărei cuşti! didactic sistematica
O10 2 grupă: Trimite fiecare veveriţă la nuca sa! fise
3 grupă: Ajută fluturaşii să ajungă fiecare pe floricica sa!
Se vor consulta şi vor marker
5.Număr necunoscut rezolva exercitiile de pe fisa
1.Scrie factorul care se ascunde în cizmuliţă: de lucru.

x 7 = 63

8x = 64

O1 9x = 54 frontal Evaluare
O4 orala
6x = 42 exerciţiul

x 5 = 45
Elevii vor răspunde oral, cât
x 8 = 48 mai rapid posibil.

2.Un elev neatent şi-a pătat caietul. Ajută-l să


rescrie cifrele!
9 x = 18 x 8 = 64
x 3 = 24 9 x = 72 frontal
10 x = 40 x 6 = 0 exerciţiul
O4

6. Situaţii care necesită înmulţire


1.Măriţi de 8 ori numărul 4 ! Elevii vor răspunde oral, cât
2.Aflaţi produsul dintre 7 şi 6 ! mai rapid posibil. prezentare
3.Aflaţi dublul numărului 9 ! PowerPoint Apreciez
4.De 7 ori mai mult decât 2 înseamnă… corectitu-
O1 5.De 9 ori câte 5 înseamnă ... dinea
6.Aflaţi suma dintre produsul nr 3 și 9 și exerciţiul răspunsuri-
O5 produsul nr. 7 și 7. lor.
Elevii vor răspunde oral, cât munca
7. Probleme mai rapid posibil. independenta
În curtea bunicii 4 pisici pândesc 7 păsări.
Câte picioare sunt în curte , în total ?

problema Observarea
O6 ilustrată sistematica
power-point
O10 Se lucreaza pe grupe. Se impart fise Vor citi problema, apoi vor
elevilor cu cele 4 sarcini: trece la rezolvarea sarcinilor Cadranele
l grupa: datele problemei
ll grupa: intrebarea problemei
de pe fise.
lll grupa: rezolvarea problemei Fise
lV grupa: raspunsul problemei

Pe grupe
După timpul de lucru acordat se clarifică
modul în care trebuia rezolvată problema,
prin afisarea fiselor la table si discutarea Pun afisele la tabla.
lor. Se discuta. explicatia Analiza si
evaluarea
8. Bravo! Ştii înmulţirea! planselor

6 Obţinerea Joc didactic: “Istetel”


performanţei Reguli de joc: Se vor consulta şi vor
1) Evaluarea jocului se face la încheierea jocului;
2) Fiecare grup rezolva exercitiile urmarind sageata, de jos rezolva exercitiile de pe fisa pe echipe
in sus; de lucru cat mai repede Aprecieri
3) Rezultatul final este scris pe palaria lui „Isteţel”;
O10 4) Câştigătorii vor fi cei care termină primii şirul şi obţin
posibil. orale si
rezultatul corect. felicitari
Desfăşurare joc didactic grupei
Elevii sunt împărţiţi în patru grupe. Se desemnează
O1 liderul fiecărei grupe. Se anunţă titlul jocului şi sarcina castigatoare
didactică. Se prezintă materialul didactic şi se explică
regulile jocului.
Se face un joc de probă, apoi începe jocul propriu-zis la
planse
un semnal stabilit. markere
O7 Dacă rezultatul final va fi corect, învăţătorul va desena
pe Isteţel râzând, iar dacă s-a greşit, Isteţel va fi desenat
plângând. Dacă toate grupele lucrează corect, va câştiga
grupa care a terminat prima şi va fi aplaudată de celelalte
grupe.

7 Asigurarea Precizez care este tema de casa (de pe Elevii notează tema. fise de lucru
retenţiei fisa). Le cer sa lipeasca fisa in caiete si sa
rezolve exercitiile.
Se fac aprecieri.