Sunteți pe pagina 1din 2

NUVELA

Nuvela este o specie a genului epic în proză, cu un singur fir narativ, cu un conflict
concentrat, care implică un număr redus de personaje. Dimensiunile nuvelei se situează
între schiță și roman.
Opera ................................., de ......................................., este o nuvelă.
În primul rând, ca orice nuvelă, lucrarea aparține genului......................., lucru
demonstrat prin prezența.................................. și a .................................. Personajele sunt
puține:....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
În al doilea rând, odată cu expozițiunea, cititorul pătrunde în
lumea............................, locul fiind..................................., iar timpul..................................
Intriga demarează acțiunea la care participă atât personaje.............................., cât și
personaje..................................., care, în desfășurarea
acțiunii,...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nu în ultimul rând, opera infățișează
viața..........................................................................................,conflictul pe care aceste
personaje îl creează fiind unul
simplu:....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Acțiunea se constituie din câteva secvențe narative. Relatarea se face
la................................., narațiunea dobândind caracter.............................
Modurile de expunere
sunt..............................,.....................................și .............................., cu
dominanța.........................., ele contribuind la creionarea personajelor și la expunerea, pas
cu pas, a provocărilor în care se aventurează personajul principal pentru indeplinirea
misiunii sale.
În concluzie, având toate aceste trăsături, opera.................................,
de....................................., este o nuvelă.