Sunteți pe pagina 1din 1

Hume – omul este o ființă condusă de afecte

,, Întrucât rațiunea singură nu poate niciodată produce vreo


acțiune, nici da naștere vreunui act de voință, eu trag concluzia că
aceeași facultate este la fel de incapabilă de a preîntâmpina un act de
voință, sau de a-și disputa întâietatea cu vreo pasiune sau emoție. (....)
Rațiunea este și trebuie să fie doar roaba pasiunilor, neputând niciodată
pretinde să aibă altă sarcină decât aceea de a le servi și asculta. (...)
Rațiunea nu are nici o influență asupra pasiunilor și acțiunilor noastre.”

(David Hume, Tratat asupra naturii umane)