Sunteți pe pagina 1din 2

Mihaela Marinescu -- InfoAcademy

Povestea pentru începători a nivelelor de reţea


Nivelul Aplicaţie

Dacă vreţi să daţi un e-mail, să transferaţi un fişier, să vă conectaţi la un alt calculator vă ajută nivelul APLICAŢIE !
Aici veţi găsii toate programele pentru lucrul în reţea !

Dacă aţi scris un e-mail cu un program al nivelului aplicaţie dumneavoastră aţi scăpat de grijă DAR CALCULATORUL
NU !! ---el deabia acum începe munca --- transformă , codifică , împachetează o dată şi încă o dată şi încă o dată mesajul
dumneavoastră , îi ataşează mai multe adrese , îl aduce într-o formă acceptată pe linia de comunicaţie şi îi dă drumul în
reţea.

Mai multe programe vor aduna date din afara calculatorului dumneavoastra , date care vor fi adaugate e-mailului
dumneavoastra si care il vor ajuta sa isi gaseasca drumul catre destinatie.
Nivelul prezentare

E-mailul dumneavoastră este transmis de la nivelul aplicaţie, nivelului prezentare.


Acesta se uită foarte atent la reprezentarea internă a fiecărei litere şi a fiecărei cifre şi contactează calculatorul
destinaţie cu care negociază o formă comună de reprezentare a datelor .După ce au căzut la înţelegere , programul
nivelului prezentare trece la treabă şi converteşte totul în codul convenit.

Nu toate calculatoarele folosesc aceeaşi reprezentare internă a literelor şi cifrelor.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră să fie securizate, ele vor fi criptate de programele nivelul prezentare din calculatorul
sursă şi vor fi decriptate de programele de la nivelul prezentare ale calculatorului destinaţie .

Dacă mesajul dumneavoastră este prea mare şi nu este acceptat aşa, va trebui să solicitaţi comprimarea lui Nivelul
prezentare al calculatorului sursă va comprima mesajul şi nivelul prezentare din calculatorul destinaţie îl va decomprima

Pe scurt , nivelul prezentare


 Aduce datele într-o formă comună de prezentare
 Criptează/decriptează
 Comprimă/decomprimă

Nivelul sesiune

Primeşte datele prelucrate la nivelul prezentare şi introduce din loc în loc "semne de carte ". La o eventuală "cădere" a
calculatorului sursă, transmisia se reia de la ultimul semn de carte .
Un alt rol al nivelului sesiune este raportarea excepţiilor către nivelele presentare şi aplicaţie.

Nivelul transport
Primeşte datele de la nivelul sesiune, le segmenteaza daca sunt prea mari şi le înpacheteaza .Ansamblul se numeste
„segment”
Segmentul conţine datele venite de la nivelul sesiune ( sau un fragment ) şi ceea ce adaugă programele de la nivelul
transport .Tot ceeace se adaugă la nivelul transport se numeşte "Header " de nivel transport .
Headerul conţine, printre altele, DOUĂ NUMERE numite PORTURI.
 Portul sursă identifică programul care a generat mesajul, program aflat la nivelul aplicaţie al
culatorului sursă
 Portul destinaţie identifică programul, aparţinînd nivelului aplicaţie din calculatorul destinaţie , care va
primii mesajul.
Programele de la nivelul transport sunt de două tipuri :
Unul simplu, rapid dar care nu asigură retransmiterea mesajelor pierdute sau cu erori şi nici nu intervine în reglarea
ritmului de tranmitere a mesajelor (acest program habar nu are dacă ceea ce a transmis el a ajuns sau nu la destinaţie )
Un altul, complex, care :
 Segmentează mesajul, adică îl împarte în bucăţi mai mici care vor fi împachetate şi transmise separat.
Dimensiunea unui segment este dictată de lungimea maximă permisă unui mesaj pe canalul de comunicaţie.
 Numerotează segmentele pentru a putea fi reasamblate corect la destinaţie.
 Aşteaptă confirmarea(acknowledgement ), din partea calculatorului destinaţie, că mesajele au ajuns cu bine şi
fără erori.
 Dacă nu primeşte confirmarea de primire, retransmite segmentul sau segmentele. Numărul de segmente care
sunt transmise şi a căror confirmare în bloc se aşteaptă, se numeşte fereastră (window ).Dacă dimensiunea
ferestrei este 5 înseamnă că calculatorul sursă va trimite 5 segmente şi apoi se va opri pînă va sosii de la
calculatorul destinaţie un mesaj cu confirmarea de primire. Confirmarea vine sub forma numărului 6, ceea ce
înseamnă că calculatorul destinaţie confirmă primirea în termen şi fără erori a mesajelor cu numerele de la 1 la 5
şi că aşteaptă al şaselea segment. Dacă confirmarea vine sub forma numărului 21 înseamnă că s-au primit cu
bine segmentele cu nuerele între 16 şi 20 şi că se aşteaptă al 21-lea.
 Reglează ritmul de transmitere a segmentelor ceea ce se numeşte controlul fluxului (flow control)
Nivelul reţea
Primeşte segmentul de la nivelul transport şi îl impacheteaza adica ii adauga date suplimentare care reprezinta „headerul
de la nivelul retea”.
Segmentul venit de la nivelul transport + headerul adaugat la nivelul retea formeaza „Pachetul”
La nivelul reţea sunt 3 tipuri de programe, fiecare cu rolul şi funcţiunile sale. Funcţiile nivelului reţea vor reprezenta
cumulul funcţiilor celor trei tipuri de progrme.
 Primul program . Face a doua împachetare.Preia segmentul format la nivelul transport, îi adaugă
informaţii (adică headerul ) şi formează astfel pachetul . În header se află şi DOUĂ NUMERE reprezentîd
adresele logice ale calculatoarelor sursă şi destinaţie.Transformă astfel segmentul în pachet.
 Al doilea program. Acţionează în special în dispozitive de reţea de tip ROUTER . Adună date şi
construieşte o tabelă a tuturor rutelor posibile(path determination ) care leagă sursa X de destinaţia Y ,
analizează rutele "şi le dă calificative " utilizate de ROUTER pentru a trimite pachetul pe calea optimă.
(best path selection ) . Şi un calculator poate fi un ROUTER dacă are pe el mai multe plăci de reţea şi un
program pentru achiziţie de date şi construit tabele de rutare.
 Al treilea program..Determină o serie de erori sau defecţiuni şi emite mesaje de avertizare şi
informare către programele de la diferite nivele.Ajută administratorul sau programele de monitorizare în
depanarea şi menţinerea reţelei .
Nivelul Legătură de date
Primeşte pachetul de la nivelul reţea şi îl prelucrează astfel :
 Face cea de a treia împachet are. Primeşte pachetul de la nivelul reţea şi îl transformă în cadru
(FRAME ) Transformarea se face prin adăugarea unor informaţii de identificare în faţă (header ) şi a unor
informaţii de control a erorilor (biţi transmişi sau recepţionaţi greşit ) la coadă (trailer ).
 În FRAME se introduc alte două numere reprezentînd numerele de identificare ale plăcilor de reţea din
calculatorul sursă şi destinaţie.Aceste numere de identificare se numesc adrese fizice sau adrese MAC
(Media Access Control )
 Serializează datele . În calculator biţii circulă mai mulţi deodată pe linii paralele de cupru (circulaţie în
paralel). Între calculatoare, biţii circulă unul după altul ca vagoanele unui tren ( în serie ). Operaţia este
realizată la nivelul plăcii de reţea care este la nivelul Data Link.
Nivelul Fizic
Se ocupă cu tipurile de caburi , conectori şi cu formele şi nivelele semnalelor din reţea.

Trecînd din program în program ,datele sunt de mai multe ori împachetate adăugîndu-le mai multe headere şi trailere
pentru identifucarea programelor , calculatoarelor, pentru detectarea şi corecţia erorilor.
Date +Header Transport =Segment ; Segment +Header Retea = Pachet ; Pachet + Header Data Link = Frame

Header –Data Link Header -Retea Header -Transport Date FCS

Segment

Pachet

Frame