Sunteți pe pagina 1din 3

Instrumente software pentru afaceri 107

Crearea tabelelor folosind Table Design


O modalitate mai complicată de creare a tabelelor componente ale unei baze de date, dar care
oferă și o serie mai amplă de facilități de lucru, o reprezintă utilizarea proiectantului de tabele Table
Design. Acest proiectant de table presupune o vedere de ansamblu asupra structurii de date ce trebuie
declarată în modul de lucru Design view, prin stabilirea: numelui de câmp, a tipului de dată, a
proprietăților acestora, a cheii primare etc.
Exemplificăm obţinerea tabelei CARTI din baza de date biblio.accdb.
Sunt două situații în care ne putem afla înainte de apelarea proiectantului de tabele Table
Design:
Cazul A. Imediat după ce am activat butonul Create din fereastra Blank Database (figura
5.10), situație în care pe ecran va apare o primă tabelă cu numele Table1. Astfel, va trebui să urmăm
etapele din figura 5.16 pentru a schimba numele în CARTI, și anume:
Pasul 1: Vom proceda la activarea icoanei Design View cu simbolul (Echer&Creion&Linie), adică
în modul de lucru proiectant de tabele;
Pasul 2: Localizăm fereastra Save As;
Pasul 3: Vom scrie CARTI în loc de Table1.

Figura 5.16 Etapele pentru schimbarea numelui din Table1 în CARTI

Pasul 4: Vom activa butonul OK.


După parcurcerea paşilor din figura precedentă, vom ajunge în fereastra din figura 5.17.

Figura 5.17. Fereastra de lucru pentru proiectarea tabelei CARTI


108 Instrumente software pentru afaceri

Pentru a câştiga spaţiu de lucru vom proceda la a da click pe cele două săgeţi stânga de pe
panelul de navigare unde avem înscris acum All Tables (pasul 1).
În tabul CARTI, colorat cu galben, vom proceda la stergerea numelui ID (pasul 2) şi vom
introduce primul atribut din tabela CARTI, adică Nr_inv în coloana Field Name iar în coloana Data
Type vom tasta n, ceea ce va determina apariţia valorii number. În același timp, vom avea în vedere să
anulăm calitatea de cheie primară prin click pe icoana ce conține o cheie (pasul 3 din figura 5.17.). Cu
săgeată în jos de pe denumirea câmpului Nr_inv vom trece la următorul câmp Cota ș.a.m.d. În figura
5.18 prezentăm pentru principalele atribute modul în care au fost create.

Figura 5.18. Prezentarea modului de setare a parametrilor pentru atributele tabelei CARTI

Precizare: Pentru atributul Pret vom avea aceeași definiție ca la Nr_inv, cu menţiunea că se va stabili
pentru Decimal Places valoarea 2.
 Cazul B. Pentru crearea celei de-a doua tabele sau următoarelor tabele este necesar să se
activeze butonul Table Design din banda de instrumente atașate opțiunii CREATE din linia de meniu
(vezi figura 5.12). Facem precizarea că se va genera o tabelă nu numele Table1 care va fi supusă
aceluiași proces de schimbare a numelului în CARTI (vezi figura nr. 5.16) și de declarare a câmpurilor
aferente, cu mențiunea că nu va fi present câmpul ID pe rol de cheie primară.

În ambele cazuri, A și B, pentru salvarea structurii declarate până în acest moment, vom
proceda la a închide tabela CARTI prin poziţionare săgeţii mouse-ului pe tab-ul CARTI şi activarea
meniului rapid cu click dreapta, după care selectăm opţiunea Close, ceea ce va deteremina apariţia
ferestrei prin care se solicită salvarea modificărilor de structură pentru tabela CARTI. Din fereastra de
mai sus vom selectăm Yes .

Figura 5.19. Salvarea modificărilor efectuate structurii tabelei CARTI

În tabela CARTI, primul câmp Nr_inv, numărul de inventar, este de tip numeric şi este
reprezentat în formatul Long Integer, așa cum rezultă și din figura 5.18. Acest format a fost ales ca
proprietate din lista General. În plus, acest câmp a fost desemnat și cheie primară. Stabilirea acestei
chei se poate realiza fie activând pictograma Primary Key din banda cu instrumente atașată
opțiunii Design, fie selectând comanda Primary Key din meniul rapid activat de pe numele câmpului
(figura 5.20). Din lista General se stabilesc proprietăţile şi pentru celelalte câmpuri ca în figura 5.18.
Instrumente software pentru afaceri 109

Figura 5.20 Stabilirea cheii primare Nr_inv pentru tabela CARTI


Notă: Se observă că după declararea cheii primare Nr_inv apare simbolul de cheie primară în fața
denumirii câmpului Nr_inv.

După crearea tuturor tabelelor şi popularea acestora cu articole interfața de lucru propriu-zis se
prezintă ca în figura nr. 5.21, în care recunoaștem linia de titu (1), banda de instrumente (2), panoul de
navigare (3) printre obiectele bazei de date biblio.accdb și fereastra de lucru (4).

Figura 5.21 Fereastra Database biblio.accdd

S-ar putea să vă placă și