Sunteți pe pagina 1din 828

CUPRINS

Agni - focul digestiv 002 ; Agni s, i ama 006 ; Ghimbirul 007 ; Gheea 009 ; Dieta
sattva-ică 011 ; Ojas 015 ; Dhal-uri 017 ; Vadai 018 ; Adai 020 ; Othappam
021 ; Dosa simplă 022 ; Chutney 023 ; Dosa 024 ; Idli 025 ; Sambar 026 ;
Uppama 027 ; Chapati 030 ; Roti 031 ; Mazăre 033 ; Mei 038 ; Quinoa 040
; Bile s, i rulouri din cereale 047 ; Tipurile constitut, ionale umane 050 ; Vata
050 ; Utilizarea celor trei dosha-uri 052 ; Vitalitatea 057 ; Programul sezonier
059 ; Introducere alimente 060 ; Echipamente 061 ; Boabele 063 ; Dieta 067 ;
Gustul dulce 069 ; Alimente Vata 073 ; Alimente Pitta 077 ; Alimente Kapha
080 ; Constitut, iile mixte 082 ; Untul 084 ; Mierea 085 ; Dependent, ă s, i gust
086 ; Alcoolul 088 ; Varză de Bruxelles 091 ; Orez 092 ; Curry de linte 093 ;
Nuci 094 ; Tehnici 095 ; Vinete 097 ; Legume 097 ; Rumenirea 100 ; Abur 100
; Sotarea 101 ; Antialimente 101 ; Pepsi Cola 103 ; Margarina 103 ; Vegetale,
fructe s, i nuci 109 ; Lactate 113 ; Ouăle 115 ; Condimente 116 ; Băuturi 119 ;
Relat, ia noastră cu hrana 120 ; Antagoniste 124 ; Vegetarian 128 ; Matricea
extracelulară 130 ; Fibronectina 131 ; Mahavira 132 ; Energia elementelor în
fiint, a umană 139 ; Tulburări pământ 141 ; Energia apei 151 ; Energia focului
162 ; Energia aerului 172 ; Ashvini-i 181 ; Zeităt, i duale în Asia 187 ; Cid-ul
189 ; Asklepios 195 ; Saptabadhri 205 ; Pravargya 209 ; Aptoryaama 218 ;
Ashvinashastra 227 ; Dvidevaatyagraha 230 ; Dasharaatra 232 ; Ajutoare 235
; Carul 243 ; Bolile gurii 250 ; Bolile limbii 261 ; Dosha-uri 262 ; Vitalitatea
267 ; Memoria 269 ; Mintea 271 ; Gusturile s, i emot, iile 275 ; Somnul 277
; Visele 279 ; Echilibru dinamic 284 ; Cele 20 de guna-e 290 ; Echilibrul
structurii 295 ; Starea dosha-ei 301 ; Dezechilibru Kapha 307 ; Caracteristici
constitut, ionale 312 ; Gati 317 ; Gusturile 319 ; Vikriti 322 ; A treia dosha 326
; Relat, ii interumane 329 ; Mamsa dhatu 340 ; Medha dhatu 345 ; Asthi dhatu
348 ; Majja dhatu 350 ; Rakta dhatu 352 ; Mamsa dhatu 357 ; Jivana 365 ;
Grupe sanguine 367 ; Rasa dhatu 370 ; Prinana 371 ; Secret, ia lactată 377 ;
Shukra dhatu 378 ; Anavahasrota 381 ; Examinarea bolii 382 ; Abdomenul
383 ; Limba 384 ; Atatva binivesha 388 ; Manas 393 ; Buddhi 394 ; Jivaka
403 ; Autocontrol 404 ; Menta 406 ; Chakrapani 413 ; Manovahasrota 420
; Revărsări dosha-uri 428 ; Tulburări mentale 435 s, i 448 ; Paranoia 441 ;
Revărsare Kapha 444 ; Masaj cu ulei 449 ; Dispozit, ii mentale 455 ; Kshipta
459 ; Brahma 464 ; Yama 467 ; Asura 473 ; Tamas 478 ; Studiu caz ayurvedic
480 ; Determinare dhatu 484 ; Amestec emenagog 491 ; Pranayama 492 ;
Masturbarea 494 ; Împlinirea sexuală 496 ; Apetitul 504 ; Onanie 511 ; Aur
coloidal 513 ; Slăbiciunea 521 ; Psihometrie 525 ; Prion 527 ; Punct asamblare

1
527 ; Dependent, ă s, i gust 528 ; Alcoolul 530 ; Wetiko archonic 534 ; Matrix
537 ; Chimera 542 ; Prion 544 ; Plante analizate ayurvedic 545 ; Coriandru
545 ; Crucea pământului 546 ; Grindelia 546 ; Iarba s, arpelui 547 ; Isop 548 ;
Lăptuca 549 ; Lumânărica 550 ; Mac 551 ; Momordica 551 ; Pălăria cucului
553 ; Piretru 554 ; Rozmarin 554 ; Sorbestrea 555 ; Trandafir 556 ; Vâsc 556 ;
Antialimente 557 ; Margarina 559 ; Bătrânis, 564 ; Busuioc 565 ; Caprifoi 565
; Cătus, nica 566 ; Cephalophora 569 ; Ciubot, ica cucului 571 ; Ciumărea 572 ;
Coriandru 576 ; Creson 576 ; Cuis, oarele 577 ; Dumbravnic 577 ; Fumarit, a
578 ; Ginseng 579 ; Gura Lupului 581 ; Iarba Sfântului Ion 585 ; Limba
Mielului 586 ; Lofantus 589 ; Mătăciune 605 ; Menta creat, ă 608 ; Menta 609 ;
Momordica 611 ; Monarda 613 ; Muguri de plop 615 ; Nalba Neagră 617 ;
Năpraznic 618 ; Osul Iepurelui 619 ; Pir 620 ; Porumbar 621 ; Rostopasca
622 ; Schinduf 622 ; Schinel 623 ; Siminichie 626 ; Splinut, a 627 ; Stânjenel
627 ; Tagetes 628 ; Tarhon 629 ; Trifoi ros, u 632 ; Tuia 633 ; Turit, a Mare 634 ;
Unguras, 635 ; Vâsc 636 ; Ventrilică 636 ; Veronica 637 ; Zămos, it, a 638 ; Zmeur
638 ; Trigonella 639 ; Lycopus 640 ; Orez cu brânză 651 ; Buddha Gautama
656 ; Platon s, i Socrate 664 ; Pitagora 674 ; Iisus Hristos 682 ; Plutarh 689 ;
Mahavira 699 ; Leonardo da Vinci 708 ; Lev Tolstoi 717 ; Shelley 727 ; Shaw
734 ; Annie Besant 738 ; Gandhi 748 ; Victor Grebennikov 757 ; Zborul 759 ;
Antialimente 785 ; Margarina 787 ; Apa vie 792 ; HydraCel 796 ; Microhydrin
797 ; Microhydrin Plus 800 ; Aur coloidal 802 ; Izvorul Maieru 810 ; Babaria
813 ; Aur coloidal 815 ; Argintul biologic coloidal 820 ; Glosar Ordurie 822 .
CURSURI AYURVEDA DIVERSE (2000)
Agni - focul digestiv
Majoritatea oamenilor nu au întrebat niciodată medicul despre digestia lor.
Deoarece suntem o societate obis, nuită cu o sănătate bună, noi credem în
aptitudinea noastră de a procesa hrana s, i, în absent, a unor probleme serioase
ca ulcerul peptic sau colitei, noi ignorăm dereglarea ocazională a stomacului
sau noaptea inconfortabilă pe care o petrecem după ce “mâncăm tot”.
Pe de altă parte, Maharishi în ayurveda consideră că digestia slabă este un
factor major în procesul bolii s, i sust, ine că o bună digestia asigură o sănătate
bună. Fiecare celulă este creată din hrană. Dacă hrana a fost transformată
corect, atunci celulele sunt construite corect; dacă a fost folosită gres, it,
procesul bolii începe. Înt, elept, ii ayurvedici spuneau că dacă este digerată cum
trebuie, otrava este benefică, în timp ce din cauza unei digestii slabe, fiint, a
poate muri chiar s, i dacă bea nectar.

2
Digestia s, i dosha-urile
Ayurveda afirmă că nu există la modul absolut alimente rele sau bune, ci doar
alimente care sunt bune sau rele pentru fiecare. Capacitatea de a extrage
orice calitate care întret, ine viat, a din ceea ce mănânci este de cea mai mare
important, ă. Oamenii nu sunt egali din nas, tere sub acest aspect - cele trei
tipologii constitut, ionale majore au puteri digestive foarte diferite.
Digestia vata este variabilă s, i adesea sensibilă
Digestia pitta este puternică s, i intensă
Digestia kapha este înceată s, i adesea greoaie
Fiecare tip de digestie are avantajele s, i dezavantajele ei. Cei vata e posibil
să nu fie prea încântat, i să descopere că digestia lor tinde să fie sensibilă s, i
neregulată, dar aceasta îi face să fie mai discriminativi în ceea ce prives, te
hrana, s, i ei arareori se îngrijorează de apetitul crescut ca în cazul celor pitta
sau de alunecarea descurajatoare în obezitate caracteristică lui kapha. Cel
mai important lucru este să folosim la maximum digestia cu care am fost
înzestrat, i nativ s, i să o îmbunătăt, im cât de mult posibil.
Tractul digestiv nu numai că extrage nutrient, ii pentru corp, dar este respons-
abil s, i de emot, ii. “Senzat, iile din intestin” au fost puse acolo de natură astfel
ca mintea s, i corpul să poată comunica. Dezechilibrul lui vata se prezintă
ca sentimente perturbate care produc durere în abdomen. Pitta dosha este
responsabilă de metabolismul corect s, i de “puritatea sângelui” (fără toxine);
este de asemeni dosha care controlează viteza corectă de digerare. Ea este
numită agni sau “focul digestiv”.
Agni este unul dintre cele mai importante principii în ayurveda, la egalitate
cu dosha-urile. Un prim semn al unei sănătăt, i bune este un agni bun, adică
digestia este eficientă, absorbt, ia s, i distribut, ia se face în toate celulele iar
produs, ii reziduali sunt transformat, i fără a se produce depozite de toxine.
Astfel prin reglarea lui agni, se echilibrează s, i aceste lucruri.
Cum se echilibrează agni
Ritmul zilnic al lui agni cres, te s, i scade, producându-vă senzat, ia de foame
dimineat, a, foarte foame la prânz s, i moderat seara devreme. Între aceste
perioade, agni scade apetitul astfel ca el să poată digera hrana consumată.
Când stomacul se goles, te, agni intensifică apetitul din nou.

3
Dacă acest ciclu de bază este perturbat, corpul devine confuz - apetitul s, i
digestia nu mai sunt în fază. Simptomele caracteristice sunt:

• senzat, ie de arsură în inimă s, i aciditate stomacală.

• spasme stomacale sau digestie nervoasă.

• pierderea apetitului.

• constipat, ie sau diaree.

• lipsa interesului fat, ă de mâncare.

• obezitate sau slăbire.

• perturbări digestive serioase: sindromul intenstinului iritabil, ulcere,


diverticulită etc.

Primul s, i cel mai important lucru de făcut când aceste simptome apar este să
readucem agni la ciclul lui natural. Este de asemeni o idee bună să facem
aceasta pentru a tonifia digestia chiar dacă nu există probleme digestive.
Cei vata pot să îs, i echilibreze agni o dată pe lună.
Cei pitta pot să îs, i reseteze agni-ul de 2 ori pe lună (este bine de asemenea
să o facă oricând apetitul a crescut s, i au început să mănânce prea mult).
Cei kapha pot să îs, i reseteze agni-ul o dată pe săptămână, dacă nu există
probleme digestive serioase. Kapha dosha beneficiază de pe urma acestei
proceduri mai mult decât alte dosha-e, deoarece digestia lor tinde să fie grea
s, i înceată.
Indiferent de tipul constitut, ional, nu încercat, i să vă resetat, i agni-ul dacă vă
simt, it, i rău. Faptul că suntet, i bolnav indică de obicei că agni-ul este la pământ
(sau cel put, in nu funct, ionează corect); s, i nu este momentul să îl reglat, i. Dacă
avet, i ulcer, colită sau alte probleme digestive serioase, nu vă resetat, i agni-ul
decât sub supravegherea unui medic.
Metoda de resetare a lui agni este următoarea:
Program de week-end

4
Sunt necesare cam două zile pentru resetarea lui agni. Deoarece odihna este
una din cerint, e atunci când postit, i, este bine să realizat, i acest program la
sfârs, it de săptămână.
Procedura de vineri
Mâncat, i normal la micul dejun s, i la prânz. Nu luat, i o gustare de după amiază
s, i nici nu bet, i alcool seara. Mâncat, i o cină us, oară s, i hrănitoare, asigurându-vă
că suntet, i satisfăcut, i dar nu îngreunat, i; excludet, i alimentele condimentate s, i
brânza. Înainte de culcare luat, i un laxativ - o lingură de ulei de ricin, urmată
de un mic pahar cu apă fierbinte (putet, i adăuga câteva picături de suc de
lămâie pentru a acoperi gustul uleiului). Culcat, i-vă devreme. Unii oameni
se vor trezi în timpul nopt, ii pentru a elimina fecalele, alt, ii dimineat, a - este
normal oricum.
Procedura de sâmbătă
Înainte de a putea reseta agni-ul, este necesar să îl scoatem. Aceasta se face
neconsumând hrană s, i bând lichide toată ziua. Tipologiile vata s, i pitta ar
trebuie să consume suc de fructe diluat cu apă caldă. Sucul de mere sau de
struguri este bun; sucul de portocale este prea acid. Bet, i câte un pahar de suc
la micul dejun, la prânz s, i la cină; 3-4 pahare în plus pot fi consumate între
mese, dar nu mai mult, s, i în rest bet, i apă. Scopul este de a înăbus, i apetitul
s, i de a aduce un minim de calorii pentru digestie. Tipul kapha poate aplica
această procedură sau poate să bea apă caldă, dacă se simte confortabil.
Petrecet, i-vă ziua citind, uitându-vă la televizor sau făcând activităt, i us, oare.
O scurtă plimbare dimineat, a s, i după-amiaza este binevenită. Nu merget, i
mult s, i nu realizat, i muncă fizică grea. Dacă de obicei alergat, i sau realizat, i
exercit, ii grele, lăsat, i-le pentru celelalte zile.
Dacă simt, it, i că les, inat, i de foame, luat, i o lingură de miere cu un pahar de apă
caldă s, i stat, i întins, i 5 minute.
Este normal să simt, it, i us, urint, ă în membre, dar dacă încep să tremure s, i vă
simt, it, i amet, it, întindet, i-vă s, i odihnit, i-vă. Dacă senzat, ia nu dispare, consumat, i
put, ină hrană. E posibil să fit, i dezechilibrat din cauza stresului.
Procedura de duminică
Acum dorit, i să reaprindet, i focul digestiv s, i să îl readucet, i la ciclul lui normal.
Pentru aceasta, consumat, i un mic dejun us, or din cereale calde (cremă de
ovăz, cremă de orez sau de grâu) cu put, in unt, lapte s, i zahăr. Ceaiul este bun

5
dimineat, a pentru că calmează stomacul - lemnul dulce pentru vata, menta
pentru pitta s, i kapha. Dacă at, i respectat programul de sâmbătă, acest mic
dejun vă va fi suficient. Dacă încâ vă este foame, mâncat, i mai multe cereale
sau bet, i un pahar de suc. Cafeaua, ceaiul s, i t, igările vă vor deregla agni-ul
s, i vă vor zădărnici planurile (cei de tip kapha care încep greu dimineat, a pot
bea ceai de gotu kola pentru stimulare).
Nu mâncat, i până la prânz.
La prânz consumat, i o hrană care să vă satisfacă fără a vă îngreuna. Este
cel mai bine să nu vă excitat, i digestia cu alimente sărate sau condimentate
sau cu alcool, dar nici să consumat, i doar salată s, i apă. Ceaiul de ghimbir
este bun. Dacă suntet, i vata s, i nu vă este foame, bet, i-l înainte de masă; în
celelalte cazuri, în timpul mesei sau după. Dacă nu avet, i ceai de ghimbir,
bet, i un pahar de apă caldă la masă.
Nu mâncat, i nimic până la cină.
Luat, i cina devreme (cu cel put, in 3 ore înainte de culcare). Consumat, i o masă
hrănitoare potrivită cu tipul constitut, ional. Cantitatea de hrană trebuie să
fie mai mică decât cea de la prânz. Orezul, lintea s, i vegetalele fierte în abur
sunt potrivite. Putet, i mânca din nou un mic dejun, dacă suntet, i kapha sau
pitta sau dacă avet, i tendint, a de a mânca mult.
Acum agni-ul este resetat, ciclul foamei vă va face în mod natural să dorit, i
un mic dejun us, or, un prânz substant, ial, consumat la aceas, i oră în fiecare zi,
o cină us, oară, consumată devreme s, i la aceeas, i oră în fiecare zi.
Următoarele lucruri vă pot deranja agni s, i trebuie evitate:
Mâncatul între mese. Aici regula nu este de a stimula pofta de mâncare dacă
nu avet, i ce mânca. Lui agni îi place să termine ce a început, astfel că este
“păcălit” de stimularea uscată realizată prin mestecarea gumei, a bomboanelor
tari sau a bomboanelor cu mentă luate în timpul zilei. Oricum, consumul de
ceai cu prăjituri este bun pentru cei de tip vata sau pentru cei care se simt
obosit, i după muncă.
Stimulentele tari. Cafeina, sarea s, i alcoolul sunt stimulente puternice s, i
trebuie luate moderat. Indigestia după un coctail apare din cauza amestecării
alimentelor sărate cu alcoolul s, i cu zgomotul. Dacă vă place să bet, i cafea,
consumat, i-o doar cu alimente, nu singură. Unora le place sarea s, i alcoolul.
Dacă suntet, i dependent, i de unul din aceste simulente vă va fi imposibil să vă
echilibrat, i digestia.

6
Sărirea peste mese. Agni dores, te să digere de trei ori pe zi s, i se resimte dacă
nu mâncat, i. Cei de tip kapha pot sări peste mese deoarece agni-ul lor este
încet s, i arde lent, dar totus, i e bine să consume 3 mese pe zi.
Agni s, i ama
Idealul ayurvedic este ca agni să fie ment, inut operativ în toate condit, iile; el
nu trebuie să fie scăzut, astfel ca să rămână hrană nedigerată. Hrana part, ial
digerată se transformă în ama, care este un reziduu rece, cu miros urât, a
cărui “aderent, ă” împiedică circulat, ia liberă a dosha-urilor. Există s, i pericolul
opus, când agni este prea puternic, caz în care nutrient, ii din hrană nu vor fi
extras, i ci vor fi combustionat, i. Atunci digestia devine înfierbântată, ducând
la slăbiciune în loc de putere.
Agni s, i ama formează cea mai importană pereche de contrarii în corp, făcând
diferent, a între starea de sănătate dinamică s, i starea de deteriorare lentă. Cea
mai importantă diferent, ă dintre cele două este că agni te face să te simt, i
bine în timp ce ama te face să te simt, i bolnav. Există câteva semne specifice
pentru un agni bun:

• ten luminos s, i ochi strălucitori.

• digestie puternică fără constipat, ie sau diaree.

• capacitatea de a consuma toată mâncarea.

• urină clară de culoare galben-pai.

• fecale normale fără miros puternic.

Dacă există ama în corp, ea poate varia de la condit, ii minore la foarte serioase.
Semnele premonitorii:

• piele s, i ochi terni.

• gust neplăcut în gură, limba acoperită dimineat, a.

• miros putenic s, i rău al respirat, iei.

• urină tulbure, de culoare închisă sau decolorată.

• digestie slabă, constipat, ie sau diaree croică.

7
• pierderea apetitului (hrana are gust rău).
• articulat, ii dureroase.

Odată ce focul digestiv s-a normalizat, iar ama a fost îndepărtată, agni-ul
va continua să purifice corpul. Digestia se autocorectează, deoarece natura a
aranjat lucrurile astfel ca agni să ardă ama. Acesta este un alt exemplu al
faptului că trebuie să te încrezi în corp ca să s, tii ce să faci.
Îmbunătăt, irea lui agni
Ayurveda afirmă că anumite alimente, condimente s, i plante pot îmbunătăt, i
calitatea lui agni. Ele sunt folosite pentru a stimula apetitul, pentru a cres, te
puterea digestivă s, i a îndepărta ama.
Ghimbirul
Uscat sub formă de pulbere sau proaspăt, ghimbirul este pret, uit ca cel mai bun
dintre condimente pentru a ajuta agni pentru toate constitut, iile. Pulberea de
ghimbir este mai puternică, mai încălzitoare s, i mai picantă decât ghimbirul
proaspăt. Ghimbirul proaspăt este considerat cel mai bun adjuvant digestiv.
Ghimbirul poate fi folosit în diferite moduri:
Ceai. Fierbet, i o lingurit, ă de ghimbir uscat într-o cană cu apă la flacără mică
până ce un sfert din apă se evaporă, apoi filtrat, i. Acest ceai se bea înainte
de masă pentru a stimula apetitul. Pentru a ajuta digestia se poate bea în
timpul mesei sau după.
Ceaiul din ghimbirul proaspăt se prepară prin infuzarea câtorva felii subt, iri
în apă fierbinte (circa o lingurit, ă la cană). Lăsat, i 5 minute apoi filtrat, i.
Putet, i face un ceai mai puternic dacă fierbet, i feliile de ghimbir, dar aceasta
se consideră un ceai medicinal s, i nu o băutură zilnică.
Condiment. Ayurveda recomandă o varietate de moduri în care poate fi
folosit ghimbirul. Fie pulbere sau întreg poate fi adăugat la mâncărurile cu
vegetale fierte în abur, la curry, turtă dulce, prăjituri s, i torturi. Putet, i presăra
ghhimbir peste mâncare sau putet, i mesteca o felie de ghimbir proaspăt la
masă. Des, i poate fi prea puternic, putet, i presăra câteva bucăt, ele de ghimbir
proaspăt peste mâncare ca s, i garnitură (la fel ca pătrunjelul). Nu este nevoie
de mult ghimbir pentru a aprinde agni-ul.
Diferitele tipologii corporale sunt sfătuite să ia ghimbir în moduri put, in
diferite: cei vata pot amesteca bucăt, ele din rădăcina proaspătă cu sare, cei

8
pitta au nevoie de mai put, in picant astfel că un ceai slab de ghimbir îndulcit
cu zahăr le este suficient, cei kapha (s, i oricine este supraponderal) doresc să
elimine excesul de kapha din sistem astfel că ei pot bea mult ceai de ghimbir
îndulcit cu miere.
Dacă apetitul s, i/sau digestia devine slabă din cauza nervozităt, ii, stresului sau
bolii, un excelent mod de a le restabili este să aplicăm procedeul cu ghimbir.
Procedeul cu ghimbir
Într-un vas mic de sticlă, metal sau ceramică amestecat, i câte 4 lingurit, e de
pulbere de ghimbir, zahăr brun s, i ghee (unt clarifiat topit, vezi pag. 250).
Amestecat, i bine, acoperit, i s, i lăsat, i într-un loc răcoros.
Luat, i put, in din acest amestec în fiecare zi înainte de micul dejun, apoi
consumat, i un mic dejun copios (de exemplu cereale fierbint, i, suc de struguri,
brios, e s, i ceai de plante cu scort, is, oară). Luat, i amestecul de ghimbir astfel:
prima zi: 1/2 lingurit, ă ziua a 6 a: 2 1/2 lingurit, e
ziua a 2 a : 1 lingurit, ă ziua a 7 a: 2 lingurit, e
ziua a 3 a: 1 1/2 lingurit, e ziua a 8 a: 1 1/2 lingurit, e
ziua a 4 a: 2 lingurit, e ziua a 9 a: 1 lingurit, ă
ziua a 5 a: 2 1/2 lingurit, ă ziua a 10 a: 1/2 lingurit, ă
În finalul aceastei proceduri digestia trebuie să se normalizeze. Dacă încă
există dificultăt, i digestive, merget, i la medic. La primele semne de crampe s, i
dureri digestive încetat, i procedura s, i consultat, i un medic.
Ghimbir
Dacă dorit, i să curarisit, i un dezechilibru vata vechi sau vret, i să avet, i o bună
digestie, consumul unei cantităt, i mici de ghimbir proaspăt este o idee bună.
Este considerat s, i cel mai bun preventiv al formării de ama din cauza digestiei
proaste.
Tăiat, i o bucată subt, ire dintr-o rădăcină proaspătă de ghimbir, cojit, i-o s, i
tăiat, i-o foarte fin. Adăugat, i câteva picături de suc de lămâie s, i un vârf de
cut, it de sare. Consumat, i acest amestec cu o jumătate de oră înainte de prânz
sau de cină pentru a vă stimula digestia. Dacă nu se poate, luat, i amestecul
imediat înainte de masă.
Gheea

9
Gheea sau untul clarifiat este pret, uit deoarece cres, te agni fără să crească
pitta. Gheea este considerată excelentă pentru echilibrarea lui pitta. Cei de
tip kapha trebuie să evite uleiul de orice tip, dar gheea le este foarte potrivită.
Gheea este folosită:
La gătit. Mici cantităt, i de ghee sunt bune pentru a rumeni vegetalele (nu
pentru a le prăji). Gheea nu este la fel de bună ca s, i untul pentru copt -
pâinile s, i deserturile necesită umezeala s, i reziduurile din lapte cont, inute în
untul comun.
Pentru a da gust în loc de unt. Deoarece gheea este un aliment preparat,
folosirea untului nu este identică cu folosirea gheei. Putet, i înlocui untul cu
ghee când vret, i să amestecat, i cu un fel de mâncare din vegetale sau cu cartofi
copt, i sau cu fiertură de ovăz.
Ca digestiv. Stropit, i mâncarea cu o lingurit, ă de ghee topită (mai mult nu
înseamnă s, i mai bine, deoarece prea mult ulei de orice fel nu este bun).
Cum se prepară gheea
Punet, i un pachet de unt nesărat într-un vas la foc mic. Lăsat, i să se topească
complet, apoi dat, i focul la mediu. Îndepărtat, i spuma care se formează.
Atunci când untul începe să fiarbă, evaporându-se apa, mics, orat, i flacăra s, i
mai lăsat, i 10 minute. Gheea este gata când toată umezeala a fost eliminată
iar reziduurile din lapte de la fundul vasului au devenit galben maronii deschis
(apare s, i o aromă de nucă, dar fără miros de ars). Luat, i de pe foc, lăsat, i
să se răcească s, i turnat, i într-un borcan curat de sticlă. Gheea se păstrează
indefinit la frigider s, i câteva săptămâni într-un loc răcoros sau la temperatura
camerei.
Alte condimente pentru un agni bun
Plantele s, i condimentele pot fi selectate în funct, ie de constitut, ia corporală,
as, a cum am procedat la dietele pentru vata, pitta s, i kapha. Dar unele sunt
bune pentru îmbunătăt, irea generală a calităt, ii lui agni:
piperul negru, cardamomul, piperul de Cayenne, cuis, oarele, hreanul, mus, tarul.
(Cei pitta trebuie să fie atent, i s, i să le folosească în cantităt, i mici, deoarece
ele tind să crească pitta dosha).
Acumularea de kapha în exces face dificilă digestia deoarece scade agni; de
asemeni produce ama, ambele fiind reci, grele s, i vâscoase. Folosirea plantelor
amare s, i picante va reduce kapha s, i de asemenea va “desprinde” ama din

10
t, esuturi. Ayurveda recomandă în special gustul amar pentru purificare.
Printre cele mai comune condimente care atacă ama sunt: piperul negru,
piperul de Cayenne, cuis, oarele, ghimbirul.
După cum putet, i vedea, acestea sunt unele din condimentele recomandate
pentru stimularea lui agni. Folosirea regulată dar moderată a acestora în
mâncare va preveni formarea lui ama. Mestecarea fenicului după masă s, i
îndulcirea ceaiului cu miere sunt modalităt, i de a echilibra agni-ul.
O dietă aducătoare de fericire
Dacă fericirea este fundamentală pentru viat, ă, trebuie să existe o contraparte
fizică în corp s, i ea există într-adevăr. Conform cu Maharishi ayurveda,
omologul corporal al bucuriei pure este o substant, ă subtilă numită ojas,
care este extrasă din hrană atunci când este perfect digerată. Ca s, i dosha-
urile, Ojas-ul se află la granit, a dintre fizic s, i subtil; îl putem numi substant, ă
subtilă care rezidă atât în minte cât s, i în corp. Rezultatul final s, i valoros
al consumului de hrană bună este de a extrage fiecare picătură din această
substant, ă subtilă. Aceasta permite celulelor să fie fericite s, i să experimenteze
echivalentul celular al fericirii.
Acum 20 de ani ideea de celulă veselă nu ar fi avut semnificat, ie în termeni
s, tiint, ifici. Acum s, tim că corpul este capabil să genereze o complexă ret, ea de
produs, i chimici (neurotransmit, ători, neuropeptide s, i molecule înrudite) pe
care corpul le foloses, te pentru a comunica emot, iile în corp. Se s, tie de asemeni
că un fel de mâncare poate modifica aproape radical biochimia cerebrală.
Un compus chimic care este corelat cu sentimentul de bunăstare, cum este
serotonina, cres, te sau scade ca răspuns al digestiei hranei în tractul intestinal.
Aceasta a deschis posibilitatea provocatoare de “farmacie alimentară” pentru
a corecta depresiile, anxietatea s, i alte dezordini mentale, as, a cum ovăzul ajută
creierul să corecteze colesterolul.
În ayurveda lui Maharishi putem ocoli complexitatea uluitoare a chimiei
cerebrale. Natura ne-a dat ojas-ul, o unică substant, ă pentru fericire pe care
corpul o produce tot timpul.
Dieta sattva-ică
La modul ideal, orice aliment pe care îl consumăm este transformat în ojas.
Un sugar transformă în mod natural laptele matern în ojas, dar este necesar
un tract digestiv puternic pentru a produce ojas dintr-o pizza veche de trei zile.
O dietă excelentă, echilibrată poate fi stabilită pe baza unor alimente care se

11
transformă în ojas cu cel mai mic efort din partea organismului. Ayurveda
numes, te aceste alimente sattvice sau pure.
Dieta sattvică este formată din lapte, ghee (unt clarifiat), fructe s, i sucuri de
fructe, orez, semint, e de susan, gustul dulce în general.
La această listă se pot adăuga grâu, fasole mung, nucă de cocos, portocale,
curmale s, i miere. Nu trebuie să le considerat, i restrictive fat, ă de sau să
consumat, i doar aceste alimente exclusiv. Includet, i-le în dietă în mod regulat.
La un nivel mai general, o dietă sattva-ică cont, ine:

• alimente us, oare, calmante, us, or digerabile.

• produse proaspete.

• apă de izvor.

• cele 6 gusturi echilibrate.

• port, ii moderate.

Conform ayurveda-ei lui Maharishi, aceasta este cea mai bună dietă pentru a
dobândi putere corporală, o minte bună, o sănătate bună s, i longevitate. Ea
conduce la fericire s, i iubire deoarece este în concordant, ă cu întreaga natură.
Lista alimentelor sattva-ice este scurtă s, i nu acoperă cererea alimentară a
unei persoane normale, des, i dacă este bine combinată, o dietă bazată pe lapte,
vegetale, orez s, i fructe ar fi excelentă pentru sănătate. Faimoasa dietă bazată
a universităt, i Duke, este bazată pe orez fiert s, i fructe s, i este recunoscută ca
un regim terapeutic eficient pentru bolnavii de inimă, diabetici s, i obezi.
Laptele nu este consumat de oamenii care s, tiu, din cauză că este asociat
cu probleme digestive, alergii s, i colesterol crescut. Ayurveda consideră că
majoritatea acestor obiect, ii se datorează consumului impropriu. Laptele ar
trebui fiert înainte de consum, deoarece devine mai digest. Poate fi consumat
fierbinte, cald sau rece, dar niciodată de la gheat, ă, direct din frigider. Laptele
nu trebuie combinat cu gusturi opuse (picant, acru, sărat), ci doar cu alimente
dulci (ca cerealele s, i fructele dulci).
Pe lângă aceasta este recomandat să bet, i lapte simplu decât să îl amestecat, i
cu alte alimente, deoarece este mai us, or pentru tractul digestiv. Laptele
dietetic este cel mai bun pentru cei de tip kapha, dar laptele integral este

12
de preferat pentru toate constitut, iile (doar în cazul în care există probleme
cu colesterolul mărit, când laptele degresat este cel mai bun). Dacă digestia
laptelui fiert este în continuare greoaie, sau dacă apare congestie mucoasă,
adăugat, i 2 vârfuri de cut, it de turmeric sau ghimbir uscat înainte de a-l
fierbe (dacă adăugat, i put, in zahăr nerafinat sau miere va tăia gustul amar
al turmericului). Aceste măsuri îndepărtează majoritatea obiect, iilor despre
lapte pe care ayurveda îl consideră tradit, ional un aliment excelent pentru
puterea corporală, longevitate s, i linis, tea mint, ii. Laptele de vacă este cel mai
bun s, i mai sattvic.
Pentru a trece la o dietă mai sattva-ică, urmărit, i să consumat, i data viitoare
paste cu unt, smântână s, i brânză rasă în loc de carne cu ceapă, usturoi s, i
sos de tomate. Orice astfel de modificare, chiar la o masă sau două vă va
demonstra că consumul de hrană sattva-ică face digestia mai us, oară, dă mai
mult energie s, i infuzează un sentiment de us, urint, ă s, i plutire în întregul corp.
(dacă dorit, i să apreciat, i corect această diferent, ă, nu bet, i alcool la masă în
timpul experimentului). Dacă colesterolul este crescut, consumat, i mai put, in
unt s, i smântână; amestecat, i pastele cu ulei de măsline, busuioc s, i brânză
rasă.
Un alt exemplu de mâncare sattva-ică este lassi dulce, un ajutor digestiv
excelent care poate fi băut pe vreme bună sau caldă (pe vreme rece poate
cres, te kapha).
Lassi dulce
Pentru patru port, ii, punet, i un sfert de lingurit, ă de cardamom, un vârf de
cut, it de s, ofran s, i trei linguri de apă fierbinte într-un blender. Amestecat, i 10
secunde. Adăugat, i 2 căni mari de iaurt, 2 căni de apă rece s, i 2 linguri de
zahăr; amestecat, i până la omogenizare. Dacă amestecul este prea penetrant,
adăugat, i o jumătate de cană de smântână. Adăugarea în final a câtorva
picături de apă de trandafiri este sattvică s, i răcores, te pitta.
Ponturi ale inteligent, ei corporale(Recomandări resimt, ite intuitiv)
În ayurveda, modul în care se mănâncă este la fel de important ca ceea ce
se mănâncă. Motivul este legat de ojas, care este produsul final al tuturor
semnalelor care ajung la corp când luăm masa. Des, i este important să
consumăm o hrană gustoasă, s, i celelalte simt, uri - vederea, auzul, atingerea s, i
mirosul - au nevoie de informat, ii care să facă fericit corpul; acesta este singurul
mod de a folosi complet sistemul corp-minte. O farfurie atractivă cu mâncare

13
proaspăt preparată trimite semnalele corecte pentru a hrăni dosha-urile, dar
dacă o lăsat, i pe masă cinci ore, ea nu va mai fi bună să vă hrănească, des, i
compozit, ia ei nu s-a modificat semnificativ.
Întregul corp este pus în alertă când mâncat, i. Celulele stomaculului sunt
cons, tiente de conversat, iile de la cină s, i dacă aud cuvinte grele, ele vor fi
stresate. Apoi orice vet, i consuma la masă va fi afectat, deoarece at, i consumat
în acelas, i timp s, i sunete indigeste. Celulelor stomacului nu pot literalmente
să audă, dar creierul, preluând informat, ia auditivă, trimite mesaje chimice
care informează stomacul s, i toate celelalte organe. Deci nu putet, i păcăli nici
o parte a tubului digestiv crezând că o masă tensionată este una fericită;
“senzat, iile intestinale”(creierul abdominal) s, tiu mai bine.
Conform s, tiint, ei ayurvedice, datoria pe care o avem fat, ă de corp este să
hrănim fiecare celulă sub toate formele - acesta este un scop mai larg al dietei
sattva-ice. Dacă suntet, i atent, i să hrănit, i complet celulele, ele vă vor mult, umi
producând ojas, expresia perfectă a satisfact, iei. Pentru aceasta voi prezenta
16 ponturi ale inteligent, ei corporale, fiecare ajutând la expasiunea satisfact, iei
pe care corpul o ia din hrană.
Ponturi:
Mâncat, i într-o atmosferă as, ezată.
Nu mâncat, i niciodată când suntet, i supărat.
Întotdeauna mâncat, i stând jos.
Mâncat, i numai dacă vă este foame.
Evitat, i mâncărurile s, i băuturile reci.
Nu merget, i când mestecat, i alimente.
Mâncat, i într-un ritm modern, nici prea repede nici prea încet.
As, teptat, i până ce masa precedentă a fost digerată s, i apoi consumat, i-o pe
următoarea (la interval de 2-4 ore între mesele us, oare s, i de 4-6 ore între mesele
bogate).
Bet, i apă caldă în timpul mesei.
Mâncat, i mâncare proaspăt preparată cât de des posibil.
Minimizat, i hrana nepreparată - hrana preparată (cât mai bine) este mult mai
us, or de digerat.

14
Nu gătit, i cu miere - mierea încălzită este considerată producătoare de ama.
Bet, i laptele separat, fie singur fie cu alimente dulci.
Consumat, i toate cele 6 gusturi la o masă.
Lăsat, i o treime până la un sfert din stomac goală pentru digestie.
Stat, i linis, tit, i câteva minute după ce at, i mâncat.
Această listă concisă constituie un punct de pornire pentru o hrănire corectă.
Principiul de bază este că hrana cea mai us, oară este cea mai bună, ceea
ce explică de ce mâncarea bine preparată este de preferat celei nepreparate,
cea caldă celei reci, cea proaspătă celei conservate. Us, urarea digestiei este
motivul pentru care se consumă apă caldă în timpul mesei, nu se consumă
lapte s, i se rămâne as, ezat put, in după masă, pentru ca corpul să îs, i intre în
ritmul digestiv.
Un alt principiu important este moderat, ia. Cantităt, i moderate de hrană
trebuie consumate regulat - textele ayurvedice consideră că proport, ia ideală
este cât două mâini de hrană. Consumat, i această cantitate la început s, i mai
luat, i dacă încă vă mai este foame. Este bine să lăsat, i o treime până la un
sfert din stomac goală. Tractul digestiv va lucra mult mai eficient cu port, ii
mici, iar corpul vostru îs, i va controla mai us, or greutatea. Nu vă fie teamă
că vă vet, i ridica de la masă înfometat, i. A fi satisfăcut nu înseamnă să fii
îmbuibat. Dacă lăsat, i o mică cameră în stomac, vă vet, i simt, i us, or, plutitor s, i
energic s, i mult mai proaspăt la o oră după masă. Astfel vă vei simt, i dacă at, i
mâncat corect, s, i vet, i avea s, i o digestie bună.
Ponturi pentru slăbit
Dacă suntet, i supraponderali, aplicat, i mai întâi aceste reguli înainte de a
consuma o dietă săracă în calorii. Vet, i fi surprins să aflat, i că excesul de
greutate corporală este determinat nu doar de ceea ce mâncat, i ci s, i de modul
în care mâncat, i - neglijent sau obligat, i, pe fugă în loc să vă as, ezat, i, între
mese s, i nu la ore stabilite. Acestea sunt lucruri simple desigur, dar ele fac o
mare diferent, ă.
Lăsând la o parte mica minoritate care are probleme hormonale sau metabol-
ice, majoritatea oamenilor supraponderali sunt victime ale condit, ionărilor-
obiceiuri proaste care au fost construite incons, tient în corpul lor în timp.
Corpul fiecăruia posedă o inteligent, ă care s, tie cantitatea corectă de hrană
necesară; natura ne-a înzestrat cu reflexul foamei care ne spune când corpul

15
dores, te hrană s, i cu opusul acestuia, reflexul de sat, ietate, care ne spune când
stomacul este îndestulat. Oamenii care s, i-au pierdut instinctele au renunt, at la
un aspect important al inteligent, ei lor corporale. Ei mănâncă ca nis, te mas, ini
declans, ate automat de vederea sau mirosul mâncării sau doar de gândul la
ea. Dar urmând aceste ponturi vet, i putea reveni la “hrănirea cons, tientă”,
ghidată de inteligent, a internă a corpului.
Când este scăzut ojas-ul
Pe lângă supraalimentat, ie, alte abuzuri pot diminua instinctele noastre sănă-
toase cu privire la hrănire. Dacă consumat, i o masă în timp ce suntet, i furios,
vaidya ar spune că producet, i ama mentală din hrană, în timp ce medicul oc-
cidental ar spune că react, ia la stress afectează echilibrul endocrin. Rezultatul
final este acelas, i, un mesaj chimic care vă va afecta celulele.
Chiar înainte de a lua prima înghit, itură, perturbările dosha-urilor se vor
opune producerii de ojas. Ca de obicei, vata dosha intră în rol aici - tot ce
perturbă vata dosha afectează s, i ojas-ul - îngrijorarea, zgomotul, insomnia s, i
dietele drastice sau postul. Pe de altă parte, orice calmează vata în timpul
mesei va fi bun s, i pentru ojas.
Majoritatea oamenilor nu consumă doar o dietă strict sattva-ică s, i de aceea
vom prezenta alte motive în favoarea dietei sattva-ice. Vet, i observa că o
dietă sattva-ică este una strict vegetariană, chiar fără ouă. Nutrit, ionis, tii au
descoperit că vegetarienii au o tensiune excelentă (cu 18% mai scăzută fat, ă
de medie) s, i un procent mic de boli de inimă. În plus, guvernul federal ne-a
prevenit de acum 25 de ani că americanii mănâncă mult prea multă sare,
proteine s, i grăsimi animale, majoritatea provenind din carne (excesul de sare
provine de la hrana procesată). Dacă at, i început să mics, orat, i consumul zilnic
de carne, trecând gradat la o dietă fără carne, cu sigurant, ă va scădea s, ansa de
a suferi de un atac de inimă în viitor. Incluzând s, i alimentele dulci, ayurveda
lui Maharishi nu dores, te să fie de acord cu imensa cantitate de zahăr alb pe
care o consumăm majoritatea(trage un semnal de alarmă). Dulcele untului,
orezului s, i al pâinii este suficient.
Există două extreme ale dietei. Anumite alimente nu sunt us, or transformate
în ojas; printre ele amintim: carnea, carnea de pui s, i pes, tele, alimentele grele
s, i uleioase, ouăle, brânza, resturile de mâncare s, i hrana procesată, hrana
foarte acră sau sărată, supraalimentat, ia.
La această listă se pot adăuga câteva alimente specifice care inhibă tran-

16
scenderea s, i astfel nu sunt bune pentru cei care meditează. Acestea sunt:
ciupercile, ceapa, usturoiul s, i alunele.
Pentru economie s, i convenient, ă, multor bucătari le place să păstreze resturile,
dar ayurveda condamnă această practică. Hrana trebuie să fie proaspătă,
luată de pe aragaz, dacă nu direct din grădină - cu cât un produs este mai
proaspăt cu atât produce mai mult ojas. Hrana rece s, i învechită chiar dacă
este reîncălzită, nu va produce ojas în aceeas, i cantitate. Hrana congelată este
bine să fie evitată. Alcoolul s, i fumatul distrug ojas-ul s, i împiedică celelalte
alimente să îl producă. Poluarea aerului s, i a apei este de asemeni nefavorabilă.
Toate aceste influent, e sunt tamasice, ceea ce înseamnă că ele produc inert, ie s, i
prostie prin promovarea producerii de ama. Cei de tip kapha ar trebui să fie
în principal îngrijorat, i deoarece digestia lor naturală lentă îi face să producă
ama mai us, or.
În final, iată câteva reguli pentru o dietă fericită propuse de tradit, ia ayurvedică,
fiecare având ca scop cres, terea ojas-ului:

• consumat, i hrană proaspătă în concordant, ă cu anotimpul s, i cu locul


unde trăit, i. Cele mai bune alimente sunt fructele, legumele s, i produsele
lactate care sunt produse în zona în care trăit, i - aceste alimente au
crescut în acelas, i aer, apă s, i nutrient, i s, i lumină solară în care existat, i s, i
voi.
• masa cea mai consistentă trebuie să fie prânzul, când digestia este cea
mai puternică. Cina ar trebui să fie o masă modestă care să fie digerată
înainte de culcare; micul dejun este opt, ional s, i în multe cazuri ar trebui
să fie cel mai put, in consistent.

Dhal-uri s, i cereale tradit, ionale


În India dhal-urile s, i cerealele sunt măcinate proaspăt în diferite texturi, ca
de exemplu făină sau pate, pentru uzul zilnic. Imediat ce sunt măcinate, ele
încep să-s, i piardă energia vitală. Cu cât este mai demult procesată, cu atât
este mai lipsită de energie. Făinurile s, i pastele proaspăt măcinate au calităt, ile
cele mai nutritive s, i complete. Măcinarea este foarte simplă (vezi pag 194).
Odată ce le vet, i folosi zilnic, vă va veni greu să revenit, i la gătirea cu făină
fără viat, ă.
Vadai s, i amavadai sunt ** bine prăjite făcute din dhal - măcinat care a fost
condimentat s, i înmuiat în iaurt. Tradit, ional în sudul Indiei, vadai sunt făcute

17
fin urad dhal iar amavadai din toor sau chana dahal. Ele sunt consumate
adesea la ceremoniile religioase s, i la festivităt, ile de nuntă.
Adai s, i othappam sunt de asemeni făcute din urad dhal s, i din orez. Dhal-urile
s, i orezul sunt înmuiate s, i măcinate separat apoi sunt amestecate. Adai ??
este folosit imediat în timp ce othappam este lăsat la fermentat o zi.
Othappam este cunoscută s, i sub denumirea de dosa sau clătite indiene.
Această mâncare tradit, ională este făcută dintr-un aluat din cereale s, i dhal-uri
proaspăt măcinate. Aluaturile doas sunt de obicei fermentate, dar nu este
absolut necesar. Pentru a asigura o hrănire optimă, se combină 2,5 părt, i de
cereale cu 1 parte dhal (fasole, linte, mazăre uscată). Un amestec de mai
multe dhal-uri poate fi folosit.
Tradit, ional se foloses, te orezul pentru a face dosa; în a doua jumătate a
acestui secol s-a folosit orez alb procesat. Cu except, ia orezului basmati, nu
recomand folosirea orezului alb procesat s, i nici a celui prefiert. În ret, etele din
această carte pentru fiecare tip constitut, ional se folosesc cerealele s, i dhal-urile
potrivite. De asemeni cei de tip vata pot adăuga un vârf de cut, it de asafoetida,
cei de tip kapha, un sfert de lingurit, ă de semint, e de fenicul, iar cei de tip
pitta un sfert de lingurit, ă de scort, is, oară sau coriandru.
Probabil regele acestor preparate este idli de orez - o ** la abur de forma
unui dom făcută din orez măcinat us, or fermentat s, i ** dhal. O mâncare
tradit, ională pentru micul dejun din sudul Indiei, idli este de obicei servit cu
sambar (o supă condimentată cu legume s, i shal) sau cu chutney. Uppama,
micul dejunul cu cereale clasic în sudul Indiei este făcut din grâu zdrobit;
dhal-urile rumenite, legumele s, i condimentele sunt adăugate pentru a obt, ine
un pilaf de grâu care este de obicei servit cu chutney de cocos.
Vada este un fel de mâncare festiv atât în nordul cât s, i în sudul Indiei făcut
din urad dhal proaspăt măcinat amestecat cu condimentele obis, nuite proapăt
măcinate s, i cu alte mirodenii ca nucă de cocos, ghimbir s, i ceapă, din care se
fac bile care de obicei se prăjesc s, i se servesc cu chutney.
Chapati este pâinea necrescută originară. Din timpuri imemoriale pâinea a
fost un aliment de bază. De la “ruperea pâinii” până la “pâinea cea de toate
zilele”, pâinea este un simbol al servirii, ** s, i dăruirii. Chapati originar era
făcut sub forma unei gogos, i din grâu integral s, i apoi îngripat între cărbuni
într-un ulcior în pământ. De-a lungul secolelor, au existat mii de varietăt, i. În
nordul Indiei grâul proaspăt măcinat este mai folosit la chapati decât grâul

18
nemăcinat sau orezul.
Roti sau paratha este o altă formă de pâine necrescută. Este de obicei mai
groasă ca chapati. Preparatele bine prăjite prezentate în continuare sunt
doar pentru consum ocazional. Tipul kapha trebuie să se îngrijoreze de orice
mâncare foarte uleioasă sau sărată s, i să le foloseacă doar câteodată. Vada-ele,
pakora-ele s, i bondi-rile pot fi coapte în loc să fie prăjite. De asemeni secara,
meiul s, i orzul sunt cele mai bune substituente pentru orez pentru cei de
tip kapha. Cei de tip pitta pot omite condimentele încălzitoare cum sunt
ardeii iut, i s, i ghimbirul s, i să reducă cantitatea de semint, e de mus, tar s, i să
adauge condimente care echilibrează pitta, cum sunt coriandrul, chimenul s, i
cardamomul; s, i să folosească orz s, i grâu în loc de orez. Metoda de prăjire pot
fi folosită de cei de tip vata s, i pitta, dar excesul de ulei trebuie îndepărtat.
Ridichile daikon rase trebuie servite la toate mâncărurile prăjite s, i uleioase în
cazul tuturor tipurilor constitut, ionale. Daikon ajută sângele s, i îndepărtează
excesul de ulei care altfel ar fi stocat în t, esut ca grăsime.
Vadai
toate tipurile constitut, ionale
2 port, ii (6 ??)
1 cană de urad dhal măcinată, decojită
1 lingură de făină de orez
4 lingurit, e de ghimbir mărunt, it
un vârf de cut, it de asafoetida
un vârf de cut, it de sare de mare
1 cană de ulei de floarea soarelui (pentru prăjit)
2 căni de iaurt simplu proaspăt (pentru înmuiere)

• pentru cei de tip vata s, i kapha: se adaugă 1/4 lingurit, ă de ardei iute
ros, u măcinat.
• pentru cei de tip pitta: se adaugă un vârf de cut, it de ghimbir sau piper
negru în loc de asafoetida

Spălat, i urad dhal până ce apa rămâne curată. Înmuiat, i în 6 căni de apă rece
timp de 6 ore. Scurget, i s, i dat, i prin mas, ină boabele ca să obt, inet, i o pastă fină

19
s, i tare. Pentru aceasta putet, i folosi mas, ina de tocat, un mojar cu pistil sau
un blender. Adăugat, i câteva linguri de apă dacă este necesar. Amestecat, i cu
făina de orez, ghimbirul, asafoetida s, i sarea.
Încălzit, i uleiul într-o tigaie mică s, i adâncă. Unget, i-vă cu ulei pe mâini s, i
facet, i 6 turtit, e plate, de ** diametru. Facet, i o gaură în mijloc cu degetul, ca
la gogos, i. Când uleiul este foarte încins, prăjit, i câte 3 deodată; prăjit, i bine
cam 3 minute pe fiecare parte. Punet, i 2 rânduri de tifon într-o strecurătoare
deasupra chiuvetei. Scoatet, i vadai din tigaie cu o spatulă s, i lăsat, i-le la scurs
în strecurătoare 10-15 minute. Apoi înmuiat, i-le în iaurt cu jumătate de oră
înainte de masă.
Amavadai
toate tipurile constitut, ionale
2 port, ii (6 turtit, e)
1 cană de toor dhal
1 lingură de făină de orez
1/4 lt, de sare de mare
1/4 lt, de piper negru măcinat
1 cană de ulei de floarea soarelui (pentru prăjit)
2 căni de iaurt simplu proaspăt (pentru înmuiere)

• pentru cei de tip vata s, i kapha se adaugă ardei iute ros, u măcinat s, i alte
condimente specifice

Spălat, i toor dhal până apa rămâne limpede. Înmuiat, i în 3 căni de apă rece
timp de 6 ore. Scurget, i s, i zdrobit, i boabele ca să obt, inet, i o pastă fină s, i
tare. Pentru aceasta putet, i folosi mas, ina de tocat, un mojar cu pistil sau un
blender. Adăugat, i câteva linguri de apă dacă este necesar. Punet, i făina de
orez, sarea, piperul s, i frământat, i astfel ca să iasă un aluat tare.
Încălzit, i uleiul într-un ceaun. Unget, i-vă put, in cu ulei pe mâini s, i facet, i 6
turtit, e, de ** diametru. Facet, i o gaură în centru dacă dorit, i. Când uleiul este
încins, prăjit, i câte 3 amavadai; prăjit, i bine timp de 3 minute pe fiecare parte.
Punet, i 2 rânduri de tifon într-o strecurătoare deasupra chiuvetei. Scoatet, i

20
amavadai din tigaie cu o spatulă s, i lăsat, i-le la scurs în strecurătoare 10-15
minute. Apoi înmuiat, i-le în iaurt cu jumătate de oră înainte de masă.
Adai
toate tipurile constitut, ionale
4 port, ii
2 căni de mung dhal
1/2 cană de orez basmati maro
3 frunze de curry uscate
1/8 cană de cilantro tocat proaspăt (frunze de coriandru)
1/4 lingurit, ă de sare de mare
2 linguri de ulei de floarea soarelui
iaurt cu condimente sau chutney

• pentru cei vata s, i kapha se adaugă 1/2 lingurit, ă de ghimbir tocat


proaspăt s, i 1/2 lingurit, ă de ardei verzi mărunt, it, i.

• pentru cei kapha se înlocuies, te orezul basmati cu secară sau mei.

Spălat, i mung dhal s, i orez separat până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i
separat în suficientă apă rece care să acopere cu cel put, in ** cam 6 ore într-un
loc răcoros.
Scurget, i apa de la dhal, zdrobit, i împreună cu frunzele de curry astfel ca
să obt, inet, i o pastă ?? folosind o mas, ină de tocat, un mojar cu pistil mare
sau un blender. Adăugat, i câteva linguri de apă dacă este necesar. Separat
scurget, i apa de la orez s, i măcinat, i-l pentru a obt, ine o pastă de consistent, ă
similară. Amestecat, i cele 2 paste s, i adăugat, i cilantro, sare s, i 1 lingură de ulei.
Adăugat, i câteva linguri de apă, dacă este necesar. Aluatul trebuie să fie tare
s, i omogen.
Unget, i us, or un vas încălzit cu restul de ulei. Întindet, i aluatul cu spatula pe
vas s, i facet, i turtit, e de ** grosime s, i ** diametru. Prăjit, i bine, 3-4 minute
pe fiecare parte, la foc mediu. Servit, i ocazional cu iaurt condimentat sau cu
chutney la micuri dejunuri festive.

21
Othappam
toate tipurile constitut, ionale
2 port, ii
1 cană orez basmati
3/8 cană urad dhal **, decojite
1/2 cană ceapă tocată
1/4 lingurit, ă ghimbir tocat
1/2 cană de cilantro proaspăt tocat
1/4 lt, de sare de mare
1 lg de ulei de floarea soarelui
chutney asortat - pentru cei de tip vata si kapha: adăugat, i 1/4 lingurit, ă de
ardei iute ros, u.

• pentru cei de tip pitta: omitet, i ghimbirul.

• pentru cei de tip kapha: înlocuit, i orezul cu mei.

Spălat, i urad dhal-ul s, i orezul separat până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i
separat în suficientă apă rece care să le acopere cu cel put, in ** cam 8 ore;
scurget, i bin apa apoi. Zdrobit, i împreună folosind o mas, ină de tocat, un mojar
cu pistil mare sau un blender s, i punet, i pasta într-un castron. Acoperit, i cu
tifon umed s, i lăsat, i la loc cald 12 ore.
După ce fermentează adăugat, i ceapa, ghimbirul, cilantro, sarea s, i suficientă
apă pentru a face un aluat gros de clătite. Unget, i cu ulei o tigaie încălzită.
Turnat, i aluatul în centrul tigăii astfel ca să obt, inet, i o clătită de ** grosime.
Cu spatele unei linguri răspândit, i aluatul în sensul acelor de ceas astfel ca să
obt, inet, i un diametru de **. Prăjit, i bine pe fiecare parte. Servit, i fierbinte cu
chutney potrivit pentru fiecare tip constitut, ional.
Dosa simplă
toate tipurile constitut, ionale
2 port, ii
1 cană de orez brun cu bobul scurt

22
3/8 urad dhal ??, decojit
1 lg ulei de floarea soarelui
un vârf de cut, it de sare de mare
chutney potrivit

• pentru cei de tip kapha: înlocuit, i orezul brun cu mei sau secară.

Spălat, i orezul s, i urad dhal-ul separat până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i-le
separat în suficientă apă rece pentru a fi acoperite cu luciu de apă timp de
8 ore; scurget, i apoi apa. Amestecat, i-le s, i măcinat, i-le folosind o mas, ină de
tocat, un mojar cu pistil mare sau un blender, adăugând apă cât este necesar.
Punet, i pasta într-un castron. Acoperit, i cu un tifon umezit s, i lăsat, i să stea la
căldură 8 ore.
Unget, i cu ulei o tigaie încălzită. Înainte de prăjire adăugat, i sare s, i suficientă
apă pentru a face un aluat gros. Punet, i 2 linguri de aluat în mijlocul tigăii.
Cu spatele unei linguri răspândit, i aluatul într-o mis, care în sensul acelor de
ceas, până ce devine subt, ire ca o foaie de hârtie. Prăjit, i dosa câte un minut
pe fiecare parte. Servit, i cu chutney potrivit pentru fiecare tip constitut, ional.
Dosa din urad, mung s, i orez
pentru toate tipurile constitut, ionale
4 port, ii
1/4 cană urad dhal**, decojite
1/4 cană mazăre galbenă
1/8 cană de mung dhal??
1/8 cană masoor dhal
2 1/2 căni orez brun cu bobul lung
1 lg ulei floarea soarelui
1/2 lt, de sare de mare
chutney asortat
Amestecat, i s, i spălat, i cele 4 dhal-uri până ce apa rămâne limpede. Facet, i la fel
cu orezul. Înmuiat, i orezul s, i dhal-urile separat peste noapte în suficientă apă

23
rece ca să le acopere. (dhal-urile sunt înmuiate împreună). Zdrobit, i ambele
amestecuri până când se obt, ine o pastă fină, folosind o mas, ină de tocat, un
mojar cu pistil mare sau un blender, adăugat, i put, ină apă dacă este necesar.
Combinat, i cele 2 aluaturi, acoperit, i cu un tifon umezit s, i lăsat, i să stea într-un
loc cald 2 1/2 ore.
Unget, i cu ulei ** încălzit. Adăugat, i sare imediat înainte de prăjire. Punet, i
2 linguri de aluat în centrul tigăii. Cu spatele unei linguri întindet, i aluatul
până ce devine de grosimea unei foi de hârtie. Prăjit, i 1 minut pe fiecare parte.
Servit, i cu chutney corespunzător fiecărui tip constitut, ional.
Dosa din secară s, i urad
Pentru K, KV, VP
4 port, ii
2 & 2 căni de făină de secară
1 cană de urad dhal ++, decojită
1 lingurit, ă de semint, e de fenicul prăjite
1/4 lt, sare de mare
1/2 lg de ulei de floarea soarelui
chutney asortat
Spălat, i secara s, i dhal-ul separat până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i
separat peste noapte în suficientă apă rece care să le acopere. Scurget, i apoi
apa s, i măcinat, ile separat astfel ca să obt, inet, i o pastă fină, fie cu mas, ina de
tocat, fie cu un mojar cu pistil fie într-un blender s, i lăsat, i-l într-un loc cald *
ore. Adăugat, i semint, ele de fenicul rumenite s, i sare.
Unget, i cu ulei o tigaie. Punet, i sare la amestec imediat înainte de preparare.
Turnat, i 2 linguri din amestec în tigaie. Cu spatele unei linguri întindet, i
aluatul până are grosimea unei foi de hârtie s, i prăjit, i câte 1 minut pe fiecare
parte. Servit, i cu chutney corespunzător fiecărui tip constitut, ional.
Dosa din grâu s, i mazăre ++
V, VP, VK, P, PV, PK
4 port, ii
2 1/2 căni de semint, e de grâu

24
1 cană de mazăre galbenă ++
1 lingurit, ă de semint, e de coriandru proaspăt măcinate
1 lingură de ulei de cocos
1/2 lingură de sare de mare
chutney asortat
Spălat, i separat grâul s, i mazărea până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i-le
separat peste noapte în suficientă apă rece care să le acopere. Scurget, i apoi
apa s, i măcinat, i-le obt, inând o pastă fină. La nevoie putet, i adăuga put, ină apă.
Combinat, i cele 2 amestecuri s, i lăsat, i-le într-un loc cald 3,5 ore. Adăugat, i
semint, ele de coriandru.
Unget, i cu ulei din germeni de grâu încolt, iti. Adăugat, i sare la amestec înainte
de preparare. Punet, i 2 linguri de aluat în centrul tigăii s, i întindet, i-l cu o
lingură într-o mis, care în sensul acelor de ceas. Prăjit, i 1 minut pe fieare parte,
întorcând cu grijă cu ajutorul unei spatule. Servit, i cu chutney corespunzător
pentru fiecare tip constitut, ional.
Dosa masala cu umplutură
Pentur toate tipurile constitut, ionale
4 port, ii
umplutura este în concordant, ă cu fiecare tip constitut, ional
4 cartofi mari
1 lingură de ulei de floarea soarelui
1/4 lingurit, ă de semint, e de mus, tar negru
1/4 cană de ceapă mărunt, ită
1/4 lingurit, ă turmeric
2 linguri de cilantro proaspăt mărunt, it
1/4 lingurit, ă de sare marină
1/2 lingurit, ă de suc de lămâie

• pentru cei vata se folosesc 4 rădăcini de păstârnac, 3 cartofi dulci sau 1


dovlecel mic în loc de cartofii albi.

25
• pentru cei pitta se foloses, te 1/4 lingurit, ă de coajă de portocale rasă în
loc de suc de lămâie.

• pentru cei kapha se foloses, te un vârf de cut, it de sare s, i doar 0,5 lingurit, ă
de ulei, se adaugă 1 ardei iute verde.

Curăt, at, i cartofii, tăiat, i-i în bucăt, i mari s, i fierbet, i-i 25 minute. Când s-au
răcit decojit, i-i s, i tăiat, i-i în cuburi mărunt, ele s, i punet, i-i deoparte. Într-un vas
larg încălzit, i uleiul s, i rumenit, i semint, ele de mus, tar până încep să sară apoi
adăugat, i ceapa, turmericul s, i cilantro s, i rumenit, i încă 4 minute. Amestecat, i
cu cartofii s, i sarea. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mic 8 minute. Adăugat, i suc de
lămâie imediat înainte de a umple dosa-urile. Punet, i 3 linguri de umplutură
în centrul fiecărei dosa s, i îndoit, i-i marginile.
Idli de orez
V, VK, VP
2 port, ii
1 cană de urad dhal, decojite
2 căni de orez basmati brun sau alb
0,25 lingurit, ă de sare marină
2 linguri de ulei de susan
0,5 lingură de suc de lămâie
sambar sau chutney
Prepararea aluatului
Spălat, i urad dhal-ul s, i orezul separat până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i-
le separat în suficientă apă rece care să le cuprindă timp de 6 ore. Apoi
strecurat, i. Măcinat, i-le separat, adăugând o mică cantitate de apă, pentru
a se obt, ine o pastă fină. Amestecat, i cele 2 paste, acoperit, i-le cu o bucată
de material de bumbac umezit s, i lăsat, i-le 8 ore într-un loc cald pentru a
fermenta. Adăugat, i sare, ulei s, i suc de lămâie imediat înainte de preparare.
Metoda de preparare
Umplet, i rezervorul unui steamer idli (vezi echipamente s, i ustensile, pag *.
Punet, i amestecul într-un vas mare s, i adânc care să cont, ină o rezervă de apă
care să fierbă. Avet, i grijă ca bulbucii de apă să fie sub fundul tavei ++.

26
Asigurat, i o fierbere rapidă a apei. Acoperit, i 20 minute sau până ce furculit, a
rămâne curată. Apoi descoperit, i s, i lăsat, i tava să se răcească 3 minute înainte
de a se dezmembra. Scoatet, i idli afară cu un polonic. Servit, i fierbint, i cu
sambar sau chutney potrivit.
Idli piperat de orez
K,KV,KP
4 port, ii
2 căni de urad dhal ++, decojite
1 cană de orez perlat
1 ligurit, ă de ulei de floarea soarelui
0,33 lingurit, ă de piper negru măcinat
1 lingurit, ă de suc de lămâie
un vârf de cut, it de coajă de lămâie rasă
un vârf de cut, it de sare marină
sambar
Spălat, i urad dhal-ul până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i urad dhal-ul s, i
orezul separat în suficientă apă care să le acopere, circa 2 ore. Scurget, i apa.
Obt, inet, i o pastă fină zdrobindu-le separat într-o mas, ină de tocat sau cu un
blender. Adăugat, i apă dacă este necesar. Amestecat, i cele 2 paste, acoperit, i
cu un material din bumbac umezit s, i lăsat, i la cald 6 ore.
Încinget, i uleiul într-o tigaie s, i rumenit, i piperul negru 2 minute. Adăugat, i
acest amestec la aluat, alături de sucul de lămâie, coaja de lămâie s, i sarea.
Umplet, i peris, oarele (vezi ret, eta pentru idli de orez) s, i prăjit, i 20 minute.
Servit, i simplu sau cu sambar.
Idli de grâu s, i scort, is, oară
V, VP, VK, P, PV, PK
4 port, ii
1 cană urad dhal, decojite
2 căni bulgur
0,25 lingurit, ă scort, is, oară pulbere

27
1 lingură de ulei de nucă
0,25 lingurit, ă de sare marină
0,25 lingurit, ă coajă de portocală rasă
chutney cu portocală s, i cires, e sau cu nucă de cocos
Spălat, i urad dhal-ul până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i în 3 căni de apă
rece timp de 2 ore, apoi clătit, i s, i scurget, i apa. Umezit, i bulcur-ul. Măcinat, i-le
pe fiecare separat transformându-le într-o pastă fină cu ajutorul unei mas, ini de
tocat manuale, a unui mojar cu pistil sau a unui blender. Adăugat, i apă dacă
este necesar. Amestecat, i cele două paste s, i adăugat, i uleiul de nucă. Acoperit, i
cu o bucată de material din bumbac umezită s, i lăsat, i 6 ore într-un loc cald.
Adăugat, i scort, is, oara, sarea s, i coaja de portocală. Umplet, i peris, oarele de idli
(vezi ret, eta pentru idli de orez) s, i prăjit, i 2 minute. Servit, i cald sau rece, cu
chutney.
Uppama condimentată de grâu
V, VP, VK, P, PV, PK
2 port, ii
1 cană de grâu zdrobit
0,5 lingurit, ă de semint, e de mus, tar negru
1 lingurit, ă de urad dhal, fără coajă
1 lingură de ulei de floarea soarelui
6 frunze de curry, de preferint, ă proaspete
0,25 lingurit, ă pulbere de coriandru
2 linguri cilantro proaspăt mărunt, it
1,5 cană de apă fierbinte
Rumenit, i grâul zdrobit într-o tigaie de fier la foc mediu până ce devine
maroniu. Luat, i de pe foc s, i în aceeas, i tigaie rumenit, i semint, ele de mus, tar
s, i urad dhal-ul în ulei încins, până ce încep să sfârâie. Adăugat, i frunzele de
curry, pulberea de coriandru s, i cilantro s, i lăsat, i pe foc 30 secunde. Adăugat, i
grâul s, i mai lăsat, i încă câteva minute. Punet, i amestecul într-un vas de inox
cu apă ce fierbe. Amestecat, i, acoperit, i s, i lăsat, i la foc mic 25 minute. Servit, i
la micul dejun.

28
Uppama de legume
V, VP, VK
2 port, ii
1 cană de orez brun cu bobul scurt
2 linguri de ulei de susan dietetic
0,5 lingurit, ă de semint, e de mus, tar negru
2 lingurit, e de urad dhal mai măris, or, fără coajă
1 lingurit, ă de mazăre galbenă cu boabe măris, oare
1 ardei ros, u iute întreg uscat
0,25 cană de ceapă tocată
0,25 cană de morcovi tăiat, i cubulet, e
2 linguri de pătrunjel italian proaspăt mărunt, it
0,5 lingurit, ă ghimbir mărunt, ită
un vârf de cut, it de asafoetida
0,5 lingurit, ă de sare marină
1,5 cană de apă fierbinte
Rumenit, i orezul într-o tigaie mare până ce se marones, te. Zdrobit, i-l într-un
blender apoi punet, i-l deoparte. În aceas, i tigaie încălzit, i uleiul de susan s, i
rumenit, i semint, ele de mus, tar până încep să sfârâie, adăugat, i apoi dhal-urile
s, i piperul negru s, i lăsat, i să se rumenească câteva minute. Luat, i de pe foc s, i
punet, i amestecul într-un castron. Folosit, i aceas, i tigaie pentru a sota ceapa,
morcovii, pătrunjelul, ghimbirul, asafoetida s, i sarea marină. Acoperit, i s, i
lăsat, i la foc mic 3 minute. Punet, i ambele amestecuri într-un vas s, i deasupra
punet, i orezul zdrobit. Adăugat, i apa fierbinte, acoperit, i s, i lăsat, i la foc mic 40
minute. Servit, i fierbinte.
Vada
Pentru toate tipurile constitut, ionale
port, ii de câte 8 bilut, e (peris, oare)
1 cană de urad dhal mai măris, or, fără coajă

29
2 linguri de apă
2 linguri de ceapă mărunt, ită
0,25 lingurit, e turmeric
0,25 lingurit, e de sare marină
0,5 cană de ulei de floarea soarelui

• pentru cei vata s, i kapha: servit, i cu chutney cu piper.

• pentru cei kapha coacet, i la abur în loc să prăjit, i.

Spălat, i urad dhal-ul până ce apa rămâne limpede. Lăsat, i la înmuiat 1 oră în
3 căni de apă rece, apoi clătit, i s, i scurget, i apa. Măcinat, i astfel ca să obt, inet, i
o pastă consistentă folosind o mas, ină de tocat, un mojart cu pistil sau un
blender. Adăugat, i apă dacă este necesar. Lăsat, i să stea 2 ore într-un loc cald
pentru a fermenta us, or. Adăugat, i ceapă, turmeric s, i sare. Facet, i 8 bile de **
diametru s, i prăjit, i într-un recipient vadai.
Dahi vada
V, VP, VK
2 port, ii de câte 8 bile(peris, oare)
1 cană de urad dhal mari, decojite
1 lingurit, ă ghimbir tocat
2 ardei iut, i verzi tocat, i
1 lingurit, ă ulei de nucă de cocos
0,75 cană de iaurt simplu proaspăt
0,5 cană de apă
2 linguri de sare marină
un vârf de cut, it de asafoetida
Spălat, i urad dhal până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i 1 oră în 3 căni de
apă rece, clătit, i s, i scurget, i apa. Într-o tigaie sotat, i ghimbirul s, i ardeiul iute
în ulei câteva minute. Adăugat, i dahl-ul s, i amestecat, i bine. Apoi măcinat, i
acest amestec cu o mas, ină de tocat, un mojar cu pistil sau cu un blender,

30
transformându-l într-o pastă consistentă. Facet, i 8 bilut, e, de ** diametru s, i
prăjit, i ca în ret, eta pentru vadai. Turnat, i iaurtul într-un castron s, i batet, i-
l până devine omogen. Adăugat, i încet apa, cilantro, sarea s, i asafoetida.
Continuat, i să batet, i până ce se omogenizează. Înmuiat, i vada-ele prăjite în
acest amestec într-un loc răcoros timp de 30 minute. Servit, i cu orez basmati
la o masă festivă. Pregătit, i doar cantitatea necesară pentru o masă.
Chapati
Pentru toate tipurile constitut, ionale
2 port, ii
2 căni de făină de grâu sau atta
0,25 lingurit, ă sare marină
1 lg ulei floarea soarelui
0,25 cană de apă

• pentru cei Kapha înlocuit, i făina de grâu cu făină de orz sau secară;
folosit, i doar 1 lingurit, ă de ulei.

Folosit, i făină proaspăt măcinată. Amestecat, i făina cu sarea, adăugat, i uleiul,


amestecat, i-l cu făina. Adăugat, i jumătate din cantitatea de apă s, i frământat, i
5 minute. Adăugat, i restul de apă s, i frământat, i încă 5 minute. Acoperit, i cu o
cârpă de bumbac umezită s, i lăsat, i 2 ore. Împărt, it, i aluatul în 12 port, ii.
Dat, i tava cu făină s, i facet, i turtit, e cu ajutorul unui făcălet, . Sau putet, i să le
facet, i direct cu mâna. Încălzit, i suficient s, i prăjit, i chapati pe fiecare parte
câte 30 secunde. Dacă avet, i sobă cu gaze plimbat, i chapati-ul peste flacără
câteva secunde până ce pufăie. Servit, i-le fierbint, i.
Roti cu ulei
V, VP, VK , P, PV, PK
12 port, ii
1 cană de făină integrală de grâu sau atta
1 cană de făină albă nălbită
0,25 cană de tărât, e de grâu

31
un vârf de cut, it de sare marină
1 lg ulei floarea soarelui
0,25 cană apă
Pregătit, i aluatul ca în ret, eta de chapati. Împărt, it, i-l în 12 bucăt, i mici. Facet, i
turtit, e de ** diametru. Unget, i cu câte 0,25 lingurit, ă de ulei fiecare turtit, ă.
Îndoit, i marginea astfel ca să obt, inet, i un plic pătrat. Acoperit, i cu un prosop
de bumbac umed s, i lăsat, i-le să stea 15 minute. Apoi turtit, i-le astfel ca să
obt, inet, i pătrate de ** grosime, aproximativ, s, i presărat, i cu făină. Unget, i
cu ulei o tigaie încălzită s, i prăjit, i pe fiecare parte 30 secunde. După ce at, i
întors turtit, a o dată, unget, i-o us, or cu ulei pe fiecare parte folosind o bucată
de muselină. Roti va face ++. Luat, i de pe ++ s, i cu un prosop curat ++ roti
înainte s, i înapoi. Astfel roti va fi pufoasă ++.
Roti de cartofi
V, VP, VK, P, PV, PK

• port, ii

Urmat, i instruct, iunile de la preparare roti cu ulei, dar adăugat, i următoarea


umplutură de cartofi în loc de ulei înainte de a împacheta plicurile. Nu turtit, i
roti-urile între palme după coacere.
Umplutură de cartofi
1 cartof mare
0,25 cană de ceapă tocată
0,5 lingurit, ă de ghee
un vârf de cut, it de sare
Spălat, i bine cartoful s, i tăiat, i-l în 4. Fierbet, i până se înmoaie s, i cojit, i-l. Sotat, i
ceapa în ghee 4 minute. Amestecat, i cu cartoful fiert s, i zdrobit, i us, or până
ce devine devălmas, (nu omogen). Adăugat, i sarea s, i punet, i câte 3 linguri de
umplutură în fiecare roti.
Orez basmati cu chimen
Pentru toate tipurile constitut, ionale
4 port, ii

32
1 lg semint, e de chimen
2 căni de orez basmati alb
3 căni de apă fierbinte
un vârf de cut, it de sare marină
1 lingurit, ă ghee
Prăjit, i semint, ele de chimen până ce devin aurii. Spălat, i orezul până ce apa
rămâne limpede, apoi scurget, i apa. Adăugat, i la orez apa fierbinte, semint, ele
prăjite s, i sarea. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mic 20-25 minute până ce orezul
se umflă, luat, i de pe foc s, i amestecat, i cu ghee. Servit, i fierbinte.
Secară s, i porumb
K, KV, KP
2 port, ii
1 cană de secară
3,5 căni de apă
0,5 cană de porumb
1 lg de ardei iute proaspăt măcinat
un vârf de cut, it de sare
Spălat, i secara până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i în 3 căni de apă rece 1
oră. Scurget, i apa, clătit, i s, i fierbet, i-o în apă 35 minute. Adăugat, i boabele de
porumb, pulberea de chili s, i sarea. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mediu încă 25
minute. Servit, i fierbinte.
Conopidă cu mei
P, PV, PK, K, KV, KP
4 port, ii
1 cană de inflorescent, e de conopidă
0,5 cană de ceapă tăiată cubulet, e
2 căni de mei
4,5 căni de apă
un vârf de cut, it de turmeric

33
un vârf de cut, it de sare marină.
Punet, i conopida s, i ceapa într-un vas. Spălat, i meiul bine s, i punet, i deasupra
legumelor. Adăugat, i apă, turmeric s, i sare s, i aducet, i la fierbere. Lăsat, i focul
la mic, acoperit, i s, i fierbet, i 25 minute. Servit, i fierbinte. Acest fel de mâncare
poate fi strivit us, or s, i servit copiilor.
Mei s, i porumb
P, PV, PK, K, KV, KP
Cei vata îl pot consuma ocazional, deoarece este umezitor s, i dulce
4 port, ii
2 căni de mei +=
4 căni de apă fierbinte
1 cană de porumb proaspăt
câte un vârf de cut, it de sare, turmeric, piper negru.
Spălat, i bine meiul. Adăugat, i apa fierbinte. Acoperit, i s, i fierbet, i 15 minute
la foc mic. Adăugat, i porumbul s, i condimentele, fierbet, i la foc mic încă 10
minute. Servit, i cald.
Mazăre cu bulgur
V, VP, VK, P, PV, PK
4 port, ii
3 căni de apă
2 căni de bulgur
1,5 căni de mazăre proaspătă
un vârf de cut, it de sare
2 lg suc de portocale
2 căni cilantro tocat
Pentru V s, i VP: înlocuit, i mazărea cu morcovi tocat, i cubulet, e.
Într-o oală de mărime medie aducet, i apa la fierbere. Adăugat, i bulgur, mazărea
s, i sarea. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mic 20 minute. Într-o oală mică încinget, i

34
sucul de portocale sau cilantro 30 secunde. Adăugat, i-le la bulgur. Servit, i
fierbinte.
Orez, porumb s, i s, ofran
V, VP, VK
P, PV, PK ocazional
4 port, ii
2 căni de orez brun cu bobul scurt
4 căni de apă fierbinte
1 cană de boabe de porumb proaspete
8 fire de s, ofran
Spălat, i orezul până ce apa rămâne limpede. Scurget, i s, i punet, i într-o oală
sub presiune cu apa fierbinte. Adăugat, i sarea, etans, at, i s, i cres, tet, i presiunea
++. Fierbet, i încet la foc mediu 35 minute. Lăsat, i presiunea să scadă, cam
15 minute (de obicei la 2 căni de orez se adaugă 5 căni de apă fierbinte. Se
fierbe la foc mediu 45 minute). Amestecat, i porumbul s, i s, ofranul cu orezul.
Acoperit, i fără a etans, a s, i fierbet, i încă 15 minute. Luat, i de pe foc s, i servit, i.
Orez pufos
V, VP, VK
P, PV, PK ocazional
2 port, ii
++ pătrat de alge kombu
1 cană de orez brun cu bobul scurt
5 căni de apă
gomasio.
Punet, i kombu într-un vas mic cu apă s, i îndepărtat, i us, or sarea. Spălat, i orezul
până ce apa rămâne limpede s, i apoi scurget, i apa. Amestecat, i orezul, apa s, i
kombu într-o oală de mărime medie s, i aducet, i la fierbere. Acoperit, i s, i fierbet, i
la foc mic 1 oră. Orezul trebuie să fie cremos, cu câteva boabe întregi. Servit, i
cald cu gomasio.
Orez prăjit

35
V, VP, VK

• port, ii

1 lg de ulei de susan
1 cană de morcovi tăiat, i felii subt, iri
1 cană de inflorescent, e mici s, i tulpini decojite de broccoli
1 cană de ceapă tocată fin
3 căni de orez brun cu bobul scurt, fiert
0,5 lingurit, ă de tamati
0,5 lingurit, ă suc de ghimbir
0,25 căni de apă

• pentru K s, i KV: înlocuit, i orezul cu mei.

Încinget, i uleiul într-o tigaie mare. Adăugat, i morcovul s, i fierbet, i acoperit


la foc mic 5 minute. Adăugat, i broccoli s, i fierbet, i 5 minute. Amestecat, i cu
ceapa s, i fierbet, i alte 3 minute. Punet, i orezul fiert deasupra legumelor. Diluat, i
tamari s, i sucul de ghimbir cu apă. Adăugat, i la orezul cu legume s, i amestecat, i.
Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mic 5 minute. Servit, i fierbinte.
Orez ++ moale
V, VP, VK
P, PV, PK ocazional

• port, ii

1,5 lingurit, e ulei de floarea soarelui


1 cană de okra în felii fine
1 cană de ceapă tocată fin
1 cană de yucchini feliat fin
0,5 buchet de creson

36
0,25 lingurit, ă turmeric
0,25 lingurit, ă sare marină
3 căni de orez brun cu bobul lung, fiert.

• pentru K, KV, s, i KP: în loc de orez se foloses, te mei.

Încinget, i uleiul într-o tigaie mare. Adăugat, i okram, ceapa s, i yucchini.


Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mic 10 minute. Într-un vas mic opărit, i cresonul în
0,5 cană de apă 3 minute s, i punet, i-l deoparte. Îndepărtat, i cresonul s, i punet, i-l
deoparte pentru garnitură. Diluat, i turmericul s, i sarea în apa de la creson.
Punet, i orezul fiert deasupra legumelor. Adăugat, i apa condimentată, acoperit, i
s, i fierbet, i la foc mic 5 minute. Amestecat, i, punet, i cresonul deasupra.
Boabe de grâu cu cuis, oare
V, VP, VK
P, PV, PK
4 port, ii
2 căni de grâu boabe
0,5 cană fasole aduki
6 cuis, oare întregi
un vârf de cut, it de sare
4 căni de apă
0,25 lingurit, e de piper negru
1 lingurit, ă ulei floarea soarelui
Spălat, i grâul până ce apa rămâne limpede. Înmuiat, i în 4 căni de apă rece 5 ore.
Clătit, i s, i scurget, i apa. Punet, i grâul, fasolea, cuis, oarele, sarea s, i apa într-o
oală sub presiune. Acoperit, i fără a etans, a s, i aducet, i la fierbere. Etans, at, i s, i
cres, tet, i presiunea. Fierbet, i la foc mediu 45 minute. Apoi luat, i de pe foc s, i
lăsat, i ca presiunea să scadă natural (de obicei se fierb 2 căni de grâu cu 7
căni de apă). Se acoperă s, i se fierbe la foc mediu 50-60 minute.
Rumenit, i piperul negru în ulei 2 minute. Adăugat, i-l la amestecul de grâu.
Acoperit, i din nou fără a bloca capacul s, i fierbet, i încă 15 minute. Servit, i cald.

37
Ovăz integral s, i porumb
P, PV, PK
V, VP, VK ocayional
4 port, ii
2 căni de ovăz integral
2 ++
un vârf de cut, it de sare marină
++ baton de scortis, oară zdrobită
4 căni de apă
1 lg semint, e de chimen.
Înmuiat, i ovăzul în 4 căni de apă rece 3 ore. ++. Punet, i ovăzul, sarea,
scort, is, oara, ++ s, i apa în oala sub presiune. Acoperit, i fără să etans, at, i s, i
aducet, i la fierbere. Etans, at, i s, i cres, tet, i presiunea. Fierbet, i la foc mediu 50
minute. Luat, i de pe foc s, i lăsat, i presiunea să revină în mod natural.
Rumenit, i semint, ele de chimen până ce devin aurii. Adăugat, i-le împreună cu
boabele de porumb peste ovăz. Îndepărtat, i ++ s, i aruncat, i-le. Acoperit, i din
nou fără să etans, eizat, i s, i lăsat, i la fiert încă 10-15 minute (de obicei se fierb 2
căni de ovăz integral cu 7 căni de apă 40 minute-1 oră). Scoatet, i bucăt, ile de
scort, is, oară s, i servit, i cald sau rece.
Mazăre cu hris, că
K, KV, KP
4 port, ii
2 căni de ++ hris, că
3,5 căni de apă fiartă
0,25 lingurit, ă turmeric
0,25 lingurit, ă pulbere de ardei iute
un vârf de cut, it de sare marină
2 lingurit, e de semint, e de chimen
0,5 cană de mazăre proaspătă.

38
Spălat, i hris, ca s, i adăugat, i-o la apa fierbinte, împreună cu turmericul, boiaua
s, i sarea, acoperit, i s, i fierbet, i la foc mediu 25 minute. Rumenit, i semint, ele
de chimen 2 minute apoi adăugat, i-le împreună cu mazărea peste hris, că.
Continuat, i să fierbet, i la foc mic încă 15 minute. Servit, i fierbinte.
Mei cu chimen
K, KV, KP
4 port, ii
0,5 cană de mung dhal
2 căni de mei
3 căni de apă fierbinte
un vârf de cut, it de sare marină
put, in ghee
1 lg de semint, e de chimen
Spălat, i bine mung dhal-ul s, i meiul. Rumenit, i meiul într-o tigaie mare la foc
mic, amestecând constant până ce devine auriu. Adăugat, i apa fierbinte, sarea
s, i gheea s, i mung dhal-ul (dacă dorit, i). Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mediu 15
minute. Rumenit, i semint, ele de chimen până devin aurii. Adăugat, i-le la mei
s, i fierbet, i încă 10 minute. Servit, i fierbinte.
Orez cu chimen
V. VP. VK
P. PV. PK ocazional
4 port, ii
0,5 cană de mung dhal întreg
2 căni de orez brun cu bobul lung
3,5 căni de apă fierbinte
0,25 cană de ceapă tocată
0,5 lingurit, ă ulei susan brun
un vârf de cut, it de sare
2 lingurit, e semint, e de chimen

39
Spălat, i mung dhal-ul până ce apa devine limpede. Înmuiat, i în 2 căni de apă
rece 8 ore sau peste noapte, spălat, i s, i scurget, i apa. Spălat, i orezul până ce
apa rămâne limpede s, i adăugat, i-l împreună cu fasolea mung peste apa care
fierbe. Rumenit, i ceapa în ulei până ce devine translucidă s, i adăugat, i-o la orez
s, i mung. Punet, i sarea. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mediu 25 minute. Rumenit, i
semint, ele de chimen până ce devin aurii. Adăugat, i-le la amestecul de orez s, i
fierbet, i încă 5 minute. Servit, i cald.
Quinoa cu chimen
V, VP, VK, K, KV, KP
4 port, ii
2 căni de quinoa
2,75 căni de apă fierbinte
un vârf de cut, it de sare
1 lg de semint, e de chimen
un vârf de cut, it de turmeric.
Spălat, i quinoa până ce apa rămâne limpede. Punet, i-o în apa care fierbe
cu sare s, i fierbet, i, acoperit, la foc mediu, 7 minute. Rumenit, i semint, ele de
chimen s, i turmericul 2 minute. Adăugat, i-le la quinoa. Mai fierbet, i încă 7
minute. Servit, i fierbinte.
Orez basmati cu s, ofran
Toate tipurile constitut, ionale (totus, i pentru cei kapha foarte rar)
4 port, ii
2 căni de orez basmati brun
3,5 căni apă fierbinte
12 fire de s, ofran
un vârf de cut, it de sare marină
1 lingurit, ă de ghee
Spălat, i orezul până ce apa rămâne limpede, scurget, i-l s, i punet, i-l în apa care
fierbe, cu sare s, i s, ofran. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mediu 35-40 minute până
ce orezul se umflă. Luat, i de pe foc s, i amestecat, i cu ghee. Servit, i fierbinte.

40
Pullau condimentat dulce
V, VP, VK, P, PV, PK
4 port, ii
ceapă tăiată cuburi
0,25 cană ghee
2 căni de bulgur
4 căni de apă
4 cuis, oare întregi
8 semint, e de cardamom zdrobite
baton de scort, is, oară zdrobită
0,5 lg zahăr brun nerafinat
0,5 lingurit, ă sare marină.
Într-o tigaie medie rumenit, i ceapa în ghee câteva minute. Amestecat, i cu
bulgur s, i rumenit, i la foc mediu până devine galben maroniu. Fierbet, i apa
într-un vas mic s, i adăugat, i cuis, oarele, cardamomul, scort, is, oara s, i zahărul.
Punet, i amestecul cu bulgur s, i sarea. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mic 35 minute.
Scoatet, i cuis, oarele s, i scort, is, oara. Servit, i cald sau rece.
Quinoa cu morcovi
Pentru toate tipurile constitut, ionale
1 cană de quinoa
1,5 cană de apă
0,5 morcovi tăiat, i cubulet, e
1 lingurit, ă semint, e de chimen prăjite.

• pentru cei pitta: înlocuit, i quinoa cu cus, cus, .

Spălat, i quinoa până ce apa rămâne limpede. Punet, i-o în apă împreună
cu morcovii s, i aducet, i la fierbere. Adăugat, i semint, ele de chimen rumenite.
Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mic 15 minute. Servit, i fierbinte.
Orez cu iaurt

41
V, VP, VK
2 port, ii
1 cană de orez basmati alb
3 căni de apă
1 lingurit, ă urad dhal ++ decojit
1 lingurit, ă de semint, e de mus, tar negru
1 lingurit, ă de ulei de susan
0,5 ghimbir mărunt, it
2 ardei iut, i verzi mărunt, it, i
2 lg cilantro proapăt, mărunt, it
0,25 lingurit, ă sare marină.
Spălat, i orezul până ce apa rămâne limpede, scurget, i apa. Punet, i apa s, i
aducet, i la fierbere, fierbet, i la foc mediu 25 minute până este bine fiert. Lăsat, i
să se răcească.
Într-un vas încălzit rumenit, i urad dhal-ul s, i semint, ele de mus, tar în ulei până
ce dhal-ul capătă o nuant, ă maro deschis s, i semint, ele încep să sfârâie. Luat, i
de pe foc s, i adăugat, i ghimbirul s, i ardeiul iute. Rumenit, i 4 minute la foc mic
s, i adăugat, i cilantro în ultimul minut. Turnat, i iaurt într-un castron mare de
lemn s, i amestecat, i cu dhal, semint, ele, cilantro s, i sarea. Adăugat, i orezul s, i
amestecat, i bine. Servit, i cald la masa de prânz.
Orez cu tamarind
V, VK
2 port, ii
1 cană de orez brun cu bobul lung
2,5 căni de apă fierbinte
0,25 lingurit, ă sare marină
un vârf de cut, it de turmeric
2 lg de ulei de susan alb
2 lg de mazăre galbenă ++

42
1 lg urad dhal +=, decojită
2 ardei iut, i ros, ii uscat, i
câteva nuci de cahu
1 lingurit, ă de semint, e de coriandru
1 lingurit, ă de semint, e de mus, tar negru
un vârf de cut, it de asafoetida
1 lingurit, ă pulpă de tamarind
1,5 cană de apă caldă
(se poate folosi s, i orez alb sau orez brun cu bobul scurt)

• pentru k s, i kv: se foloses, te mei în loc de orez brun.

Spălat, i orezul până ce apa rămâne limpede, apoi scurget, i s, i adăugat, i-l la apa
fierbinte cu sare s, i turmeric. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mediu 30-35 minute,
până ce orezul este bine fiert, dar boabele se separă us, or. Într-o tigaie mare
încălzit, i 1 lingură de ulei s, i rumenit, i us, or mazărea, urad dhal-ul, ardeii iut, i s, i
nucile de caju. Luat, i-le din tigaie. Rumenit, i us, or semint, ele de coriandru s, i
mus, tar până ce încep să sfârâie. Amestecat, i cu celălalt amestec. Adăugat, i
asafoetida s, i punet, i deoparte.
Într-un vas mic diluat, i pulpa de tamarind în apă caldă. Adăugat, i restul de
ulei s, i fierbet, i încet 2 minute. Turnat, i deasupra condimentele s, i amestecat, i cu
mâinile pentru a obt, ine o pastă fluidă. Punet, i orezul pe fundul unei farfurii
mari. Turnat, i amestecul de tamarind peste orez s, i ++ cu mâinile până ce
fiecare bob a fost acoperit. Servit, i cald.
Mola hora
Pentru toate tipurile constitut, ionale
2 port, ii
1 cană de orez brun cu bobul lung
3 căni de apă fierbinte
un vârf de cut, it de sare marină
2 lg de ghee

43
1 lingurit, ă de piper negru
un vârf de cut, it de asafoetida

• pentru cei pitta: înlocuit, i orezul brun cu orz sau grâu, folosit, i 1 lingură
de ghee.

• pentru cei kapha: înlocuit, i orezul brun cu mei, folosit, i 1 lingură de


ghee.

Spălat, i orezul până ce apa devine limpede s, i adăugat, i-l la apa fierbinte cu
sare. Acoperit, i s, i fierbet, i la foc mediu 30 minute. Într-o tigaie mică încălzit, i
gheea. Adăugat, i piperul negru s, i rumenit, i-l 2 minute. Adăugat, i asafoetida s, i
amestecul de condimente la orezul fiert. Servit, i fierbinte.
Orez cu nucă de cocos
V, VP, VK, P, PV, PK
4 port, ii
2 căni de orez arboriu? cu bob mediu
4 căni de apă
1,25 lingurit, ă sare marină
2 linguri de ulei de nucă de cocos
0,5 lingurit, ă de semint, e de mus, tar negru
1 lg mazăre galbenă
1 lingurit, ă urad dhal, decojite
2 frunze de curry, preferabil proaspete
0,5 cană de nucă de cocos proaspăt rasă
garnitura:
ceva semint, e de floarea soarelui prăjite.

• pentru toate tipurile constitut, ionale: înlocuit, i orezul cu bulgur, dacă


dorit, i (se foloses, te aceeas, i cantitate de apă s, i acelas, i timp de fierbere).

44
Spălat, i orezul până ce apa devine limpede. Scurget, i apa s, i punet, i-l în apa
cu sare. Aducet, i la fierbere s, i fierbet, i la foc mediu 25 minute. Într-o tigaie
mare încinget, i uleiul s, i rumenit, i semint, ele până ce încep să sfârâie. Adăugat, i
mazărea galbenă s, i dhal-ul s, i rumenit, i până ce devin maro deschis. Adăugat, i
frunzele de curry s, i nuca de cocos rasă s, i rumenit, i în continuare 4 minute la
foc mic până ce nuca de cocos devine aurie. Amestecat, i ingredientele rumenite
s, i punet, i-le peste orezul fiert. Ornat, i cu semint, ele de floarea soarelui s, i servit, i
cald.
Orez cu susan
V, VP, VK
2 port, ii
1 cană de orez brun mediu
2,5 căni de apă fiartă
0,5 lingurit, ă sare marină
câteva semint, e de susan
1 lg ulei de susan
0,25 toor dhal
2 ardei iut, i ros, ii uscat, i
0,25 lingurit, ă de asafoetida
garnitură: semint, e de susan prăjite.
Spălat, i orezul până ce apa rămâne limpede. Scurget, i apa s, i punet, i-l în apa
fierbinte cu sare. Acoperit, i s, i aducet, i la fierbere, fierbet, i la foc mediu 30
minute. Spălat, i semint, ele de susan s, i rumenit, i-le într-o tigaie la foc mic
până ce devin crocante. Apoi punet, i-le deoparte într-un castron. Adăugat, i 1
lingurit, ă de ulei într-o tigaie s, i rumenit, i toor dhal la foc mic 8 minute până
devine maro. Zdrobit, i dhal-ul s, i ardeii iut, i astfel ca să se formeze o pastă fină
folosind o mas, ină de tocat, un mojar cu pistil sau un blender. Lăsat, i orezul
să se răcească 10 minute. Amestecat, i pasta de dhal cu asafoetida s, i orezul.
Ornat, i cu semint, ele de susan prăjite s, i servit, i cald.
Uppama de orez zdrobit
V, VP, VK, P, PV, PK

45
2 port, ii
1 cană de orez brun cu bobul scurt
1 lingurit, ă de ulei de măsline
0,5 lingurit, ă semint, e de mus, tar negru
1,5 ghimbir mărunt, it
2 ardei iut, i verzi mărunt, it, i
2 frunze de curry mărunt, ite
0,25 lingurit, e sare marină
2 căni de apă fiartă.

• pentru cei pitta: în loc de ardeiul iute s, i ghimbir folosit, i 1 lingurit, ă de


semint, e de coriandru.

Spălat, i orezul până ce apa rămâne limpede. Uscat, i-l la aer s, i prăjit, i-l într-o
tigaie mare la foc mic până ce devine auriu. Punet, i-l într-un suribachi sau
măcinat, i-l cu o râs, nit, ă manuală foarte mare. Punet, i-l în tigaie s, i lăsat, i-l
deoparte. Într-o tigaie mică încălzit, i uleiul s, i rumenit, i semint, ele de mus, tar
până ce sfârâie s, i devin gri. Amestecat, i cu ghimbirul, ardeiul iute s, i frunzele
de curry s, i rumenit, i încă 3 minute. Adăugat, i orezul măcinat. Punet, i sare în
apa care fierbe s, i turnat, i amestecul cu orez, apoi acoperit, i s, i fierbet, i la foc
mediu 15 minute. Servit, i cald.
Grâu condimentat cu scort, is, oară
V, VP, VK, P, PV, PK
2 port, ii
0,5 cană boabe de grâu
4 căni apă fierbinte
4 cuis, oare întregi
1 bucăt, ică mică de baton de scort, is, oară
2 frunze uscate de curry
2 lingurit, e de ulei de nucă

46
1 lingură mazăre galbenă
1 lingurit, ă de semint, e de coriandru
0,5 lingurit, ă de semint, e de mac
0,25 lingurit, ă de sare marină
garnitură: frunze de pătrunjel tocate.
Înmuiat, i grâul în 2 căni cu apă rece 5 ore. Spălat, i s, i adăugat, i-l la apa care
fierbe în oala sub presiune, împreună cu cuis, oarele, scort, is, oara s, i frunzele de
curry. Etans, at, i s, i cres, tet, i presiunea. Fierbet, i la foc mediu 35 minute. Apoi
luat, i-l de pe foc s, i lăsat, i ca presiunea să revină în mod natural. (De obicei
1,5 cană de semint, e de grâu se fierb cu 5 căni de apă. Se fierbe la oala sub
presiune 55-60 minute).
Într-o tigaie mică încălzit, i uleiul s, i rumenit, i us, or mazărea s, i semint, ele de
coriandru, apoi adăugat, i semint, ele de mac s, i sarea spre sfârs, it. Facet, i o pastă
fină s, i amestecat, i cu grâul. Ornat, i cu pătrunjel verde s, i servit, i cald.
Orez cu mei condimentat
V, VP, VK, K, KV, KP
2 port, ii
1 cană mei
1,5 cană de orez brun cu bobul lung
1,25 cană de urad dhal, fără coajă
1,5 lingurit, e semint, e de mus, tar negru
câteva semint, e de coriandru
1 ardei iute verde tocat
2 frunze de curry uscate s, i măcinate
un vârf de cut, it de asafoetida
un vârf de cut, it de sare marină
3,5 căni de apă fierbinte
garnitură: felii de lămâie s, i pătrunjel verde.

• pentru cei vata: rumenit, i condimentele în 2 linguri de ulei de susan.

47
Spălat, i meiul s, i orezul până ce apa rămâne limpede. Uscat, i-le s, i rumenit, i-le
într-o tigaie mare până ce devin aurii. Într-o tigaie mai mică rumenit, i dhal-ul,
semint, ele de mus, tar s, i coriandru, ardeiul iute s, i frunzele de curry câteva
minute. Adăugat, i asafoetida s, i sarea în ultimele 30 secunde de rumenire.
Amestecat, i. Turnat, i apa fierbinte peste amestecul de cereale, acoperit, i s, i
fierbet, i la foc mediu 35 minute. Ornat, i cu felii de lămâie s, i pătrunjel verde.
Servit, i cald.
Bile s, i rulouri din cereale
Nori sunt foile de alge uscate purpuriu închis. Bilele s, i rulourile din nori
sunt doar un exemplu din tradit, ia culinară japoneză. Ambele sunt compacte,
întăresc corpul s, i nu necesită păstrare la rece. Reprezintă o mâncare ideală în
călătorii. Algele sunt foarte bogate în calciu s, i minerale. Nori este considerată
cea mai delicioasă algă. Des, i în tradit, ia japoneză se obis, nuies, te să se folosească
numai orez rafinat, macrobiotica a introdus orezul brun mult mai nutritiv la
prepararea aceastor rulouri s, i bile.
Orezul este foarte recomandat pentru cei predominant vata s, i ocazional pentru
cei predominant pitta. Cus, cus, -ul, care este un produs din făină integrală de
grâu, este o variantă bună atât pentru vata cât s, i pentru pitta. Cei de tip
predominant kapha trebuie să folosească mei în loc de orez s, i mus, tar wasabi
în loc de “prune umeboshi”. Deoarece algele sunt în mod natural sărate, atât
pitta cât s, i kapha trebuie să le consume doar ocazional.
Bile din nori s, i orez
V, VP, VK
Cantitate pentru 2 bile
1 foaie de alge nori
1 cană de orez sushi fiert
1,5 prune umeboshi, ++(fără sâmburi) s, i tăiate în două.
Dacă avet, i un cuptor cu gaze, rumenit, i nori trecându-le prin foc mediu, dacă
nu, folosit, i-le ca atare. Împărt, it, i foaia în 4. Cu mâinile umede modelat, i o bilă
din orez. Facet, i o adâncitură în mijlocul bilei s, i punet, i o prună umeboshi,
apoi refacet, i bila.
Punet, i o bucată de nori pe bilă s, i lipit, i-o bine. Punet, i a doua bucată de nori
s, i procedat, i la fel. Facet, i la fel cu a doua bilă de orez. Servit, i la temperatura
camerei.

48
Bile din nori s, i mei
K, kv, kp
Cantitate pentru 2 bile
1 foaie de alge nori
1,5 lingurit, ă de mus, tar wasabi
1 cană de mei bine fiert.
Dacă avet, i cuptor, rumenit, i algele trecând lent peste flacără medie, dacă nu
folosit, i ca atare. Împărt, it, i foaia în 4 bucăt, i. Adăugat, i câteva picături de
apă la mus, tarul wasabi s, i diluat, i până obt, inet, i o pastă subt, ire. Cu mâinile
ude modelat, i jumătate din cantitatea de mei sub formă de bilă. Facet, i o
adâncitură în mijlocul bilei s, i punet, i jumătate din pasta de wasabi. Refacet, i
bila. Acoperit, i bila cu 2 bucăt, i de alge. Repetat, i procesul cu restul de cană
de mei s, i cele 2 bucăt, i de nori. Servit, i la temperatura camerei.
Rulouri din nori s, i orez
Pentru toate tipurile constitut, ionale
Cantitate pentru 8 rulouri de ** lungime
2 foi de alge
1 cană de orez brun cu bobul scurt, fiert s, i ++
1,25 cană de morcovi tăiat, i cubulet, e, fiert, i “al dente”.
2 căpăt, âni de verzi lungi
1,5 lingurit, ă pastă de umeboshi.
Dacă avet, i cuptor, rumenit, i nori trecând lent prin flacăra medie, dacă nu
folosit, i ca atare. Punet, i nori într-un cos, de bambus. Punet, i uniform jumătate
din orez peste foaia de alge, lăsând un spat, iu de += la fiecare capăt. Punet, i
jumătate din cantitatea de morcovi s, i ++ una peste alta s, i la aproximativ
+= de capătul dinspre dvs. punet, i un strat subt, ire de pastă de umeboshi la
baza orezului.
Umezit, i us, or capătul de sus al foii s, i, apăsând ++ ferm peste nori s, i orez,
rulat, i împreună cu cont, inutul. Traget, i ++ în timp ce rulat, i astfel ca să nu se
ruleze s, i el. Capătul umezit va lipi nori, prevenind răspândirea cont, inutului.
Udat, i un cut, it ascut, it s, i tăiat, i ruloul în 4. Repetat, i procedura cu al doilea
rulou. Servit, i la temperatura camerei.

49
Umplutură alternativă: benzi de castravete, avocado, brusture copt, creson,
dovlecel fiert.
Rulouri de nori s, i mei
K, KV, KP
2 port, ii
cantitate pentru 16 rulouri mici
2 foi de alge nori
1 cană de mei, fiert s, i ++
2 frunze de mus, tar verde, fierte la abur
1 morcov, tăiat în benzi s, i fiert “al dente”
1,5 lingurit, ă mus, tar wasabi.
Dacă avet, i cuptor cu gaze, rumenit, i nori trecând lent prin flacără, dacă nu,
folosit, i-le ca atare. Punet, i nori într-un cos, ulet, de bambus. Punet, i jumătate
din cantitatea de mei peste foaia de nori, lăsând un spat, iu de ** la fiecare
capăt. Punet, i jumătate din cantitatea de mus, tar verde peste mei s, i la urmă
restul. Servit, i la prânz.
Medicina tradit, ională indiană foloses, te metode
terapeutice naturale extrem de eficiente:
Masaj terapeutic s, i presopunctură,
Dietoterapie - regimuri speciale, adecvate bolii s, i tipului constitut, ional al
pacientului,
Fitoterapie – utilizarea plantelor medicinale.
Aromoterapia, cromoterapia, hidroterapia, meloterapia.
Din natură vin toate substant, ele pe care medicina AYURVEDA le utilizează
pentru propriile preparate. Diversele ingrediente, în mâinile experte ale
unui medic ayurvedic, se transformă apoi în remedii: pilule, pulberi, infuzii,
decocturi, uleiuri, creme s, i cataplasme. Utilizate împreună cu o dietă adecvată
s, i cu tehnici eficiente de detoxifiere, ajută s, i învat, ă organismul să-s, i regăsească
echilibrul psihic s, i fizic.
TIPURILE CONSTITUT, IONALE UMANE

50
Conform Medicinii tradit, ionale Ayurveda există 3 principii vitale primare a
căror combinat, ie determină tipul constitut, ional. Aceste trei principii sunt
universale s, i cu ajutorul lor se poate defini orice fenomen sau obiect.
Aces, ti 3 factori fiziologici s, i fiziopatologici de bază, sunt numit, i VATA, PITTA
s, i KAPHA. Ei guvernează toate funct, iile biologice ale corpului. Atunci când
cele trei principii se află în echilibru toate procesele se desfăs, oară normal. Dacă
între ele apar dezechilibre, anumite procese biologice devin predominante
iar altele insuficiente, apărînd starea de boală. Principiile vitale primare
sunt constituent, i de bază s, i bariere protectoare ale corpului. Ele se regăsesc
în fiecare celulă a corpului s, i act, ionează în cadrul fiecărui proces fiziologic.
Întreaga activitate a corpului este rezultatul interact, iunii complexe dintre ele.
Act, iunea lor însă nu se limitează doar la biologic, ele se manifestă s, i în plan
psihic.
ÎNT, ELEGEREA PRINCIPIILOR SUBTILE CONSTITUT, IONALE
Conform Ayurvedei, prima cerint, ă pentru a te vindeca este clara înt, elegere
a celor trei principii. Conceptul de vata-pitta-kapha întâlnit în Ayurveda,
det, ine potent, ialul de a revolut, iona sistemele de vindecare din Occident.
VATA este principiul mis, cării. Acest principiu biologic al mis, cării dirijează
transferul de substant, e s, i astfel, este sursa tuturor mis, cărilor corpului s, i
cauzează toate schimbările subtile din metabolism.
Vata guvernează respirat, ia, clipitul, mis, cările mus, chilor s, i t, esuturilor, bătăile
inimii, expansiunile s, i contract, iile, mis, cările citoplasmei s, i membranei celulare
s, i impulsurile nervoase. Vata guvernează de asemenea senzat, ii s, i emot, ii ca
prospet, ime, nervozitate, frică, nelinis, te, durere, tremur s, i spasme. Intestinul
gros, bazinul, oasele, articulat, iile, pielea, s, i urechile sunt sediile lui vata. Dacă
corpul dezvoltă un exces de vata acesta se va acumula init, ial în aceste locuri,
s, i va perturba în special acele organe.
PITTA este principiul biologic al metabolismului, al transformării energiei,
al arderii, al combustiei, fiind energia corporală a căldurii. Toate procesele
corporale se desfăs, oară cu ajutorul energiei.
Pitta guvernează digestia, absort, ia, asimilat, ia, nutrit, ia, metabolismul s, i
temperatura corpului, colorat, ia pielii, luciul ochilor; s, i de asemenea inteligent, a
s, i înt, elegerea.
Psihologic, pitta provoacă supărarea, ura s, i gelozia. Intestinul subt, ire, stom-

51
acul, glandele sudoripare, sângele, grăsimea, ochii s, i pielea sunt sediile lui
pitta.
KAPHA este principiul biologic al structurării, al sust, inerii, al inert, iei. Asig-
ură rezistent, a s, i rigiditatea corpului, leagă elementele în corp, s, i hrănes, te,
furnizând material pentru structura fizică, are un rol de protect, ie, coeziune,
ment, inere s, i refacere a structurilor care altfel, sub act, iunea celorlalte două
principii, s-ar distruge.
Kapha lubrefiază articulat, iile, asigură umezeala pielii, ajută la vindecarea
rănilor; umple spat, iile din corp; dă putere biologică, vigoare s, i stabilitate;
ajută memorarea; dă energie inimii s, i plămânilor s, i ment, ine imunitatea.
Psihologic, kapha este responsabilă de emot, ii ca atas, ament, lăcomie s, i invidie
îndelungată; este de asemenea exprimată în tendint, e spre calm, iertare s, i
dragoste.
Kapha are sediile în piept, gât, sinusuri, nas, gură, stomac, articulat, ii, cito-
plasmă, plasmă s, i secret, iile lichide ale corpului cum ar fi mucusul.
Împreună, aceste trei principii guvernează toate activităt, ile metabolice: an-
abolism (kapha), catabolism (vata), s, i echilibru metabolic (pitta). Cînd Vata
este dezechilibrată rezultă un exces de catabolism, ceea ce înseamnă deteri-
orarea, uscarea s, i îmbătrânirea corpului. Când anabolismul este mai mare
decât catabolismul rezultă o rată crescută a revigorării, cres, terii s, i reparării
organelor s, i t, esuturilor, dar excesul de Kapha cres, te rata anabolismului s, i
poate duce la tulburări ca obezitate, tumori etc. Excesul de Pitta deranjează
metabolismul s, i slăbes, te corpul datorită arderilor excesive, a intoxicat, iilor s, i
infect, iilor.
Sistemul medical Ayurveda urmăres, te ca înainte de a trata o boală să îi
descopere cauza.
O dată stabilit diagnosticul constitut, ional de bază al individului considerat
sănătos, cât s, i diagnosticul bolii, ca urmare a perturbării acestor trei principii,
terapia în Ayurveda realizează o normalizare a acestor perturbări, astfel ca
pacientul să ajungă la starea de echilibru a tipului său constitut, ional, stare
ce caracterizează sănătatea.
AYURVEDA
AN I CURS 25
NOT, IUNI S, I PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN MEDICINA AYURVEDA

52
CELE TREI D O S H A-URI:
VATA, PITTA S, I KAPHA - FACTORII FUNDAMENTALI DE SăNăTATE
SAU DE BOALă
(CONTINUARE LA CURSUL 24 ANUL I)
UTILIZAREA CELOR TREI DOSHA-URI ÎN PRACTICA AYURVEDICĂ
Atunci când un pratician ayurvedic EXPERT îs, i examinează cu atent, ie pacien-
tul, el “vede” (sau cu alte cuvinte identifică precis, atât printr-o cunoas, tere
adecvată, cât s, i prin percept, ie directă s, i prin intuit, ie) în orice parte a MICRO-
COSMOSULUI fiint, ei umane pe care o examinează “semnele“ manifestării
celor trei DOSHA-uri. Aptitudinea de a “vedea” semnele manifestării celor
trei DOSHA-uri (care sunt prezente în diferite proport, ii într-o anumită struc-
tură individuală determinând tipul constitut, ional al acesteia) nu trebuie
confundată cu percept, ia vizuală obis, nuită (sau cu alte cuvinte cu ceea ce
înt, elegem în general prin actul de “a privi”), deoarece cele trei DOSHA-uri
nu sunt doar nis, te simple realităt, i fizice pe care să le putem privi s, i observa
cu us, urint, ă s, i în mod direct, as, a cum privim obiectele înconjurătoare, fie că
acestea sunt în repaos, fie că se află în mis, care. Tocmai de aceea, ne vom
referi în continuare la cele trei DOSHA-uri ca reprezentând în esent, ă anumite
realităt, i ce sunt invizibile vederii noastre obis, nuite.
Exemplele oferite de studiul tipurilor constitut, ionale ne-au permis să ne dăm
seama că, în realitate, cele trei DOSHA-uri guvernează toate procesele fizio-
logice din organismul uman, fără a fi ele însele nis, te realităt, i fizice. Datorită
faptului că ele reprezintă de fapt cauza subtilă a transformărilor metabolice
care se desfăs, oară în organism, noi le-am numit “principii metabolice”. Pe de
altă parte, predominant, a lor într-o anumită fiint, ă umană determină o alcă-
tuire particulară a structurii individuale a acesteia, atât atunci când ea este
sănătoasă, cât s, i atunci când ea suferă de o anumită afect, iune (boală). Toc-
mai de aceea, pe parcursul prezentării tipurilor constitut, ionale, ne-am referit
adeseori la cele trei DOSHA-uri considerându-le drept factori fundamentali
de sănătate (în cazul echilibrului lor) sau de boală (în cazul dezechilibrului
lor). Cu toate acestea, oricât de subtilă ar putea fi viziunea noastră asupra
celor trei DOSHA-uri, noi nu va trebui niciodată să neglijăm faptul că ele
sunt de asemenea suficient de concrete pentru a se mis, ca, pentru a cres, te
sau pentru a descres, te. De asemenea, ele (DOSHA-urile) pot fi acumulate la
nivelul t, esuturilor sau în anumite situat, ii ele se pot deplasa (DELOC ÎNTÂM-
PLĂTOR) în alte zone ale organismului, mutându-se fat, ă de localizarea lor

53
predominantă în alte zone ale corpului care sunt diferite de cele în care fiecare
dintre cele trei DOSHA-uri ar trebuie să se găsească în mod obis, nuit. Prin
urmare, în anumite cazuri, DOSHA-urile se pot deplasa fat, ă de localizarea lor
normală ce există la nivelul corpului fizic (atunci când ele sunt echilibrate).
Datorită faptului că cele trei DOSHA-uri au simultan manifestări corelate
atât la nivel fizic, cât s, i la nivel psihic s, i mental, ele nu pot fi comparate cu
nici o not, iune cunoscută în prezent în medicina occidentală. Odată ce ne vom
deprinde să vedem structura individuală a unei fiint, e umane din perspectiva
ayurvedică, cele trei DOSHA-uri, VATA, PITTA s, i KAPHA vor constitui un
excelent mijloc de focalizare s, i de discriminare în orice proces de examinare
medicală ayurvedică.
Pentru a putea înt, elege cât mai corect modul în care un practician ayurvedic
experimentat poate să “vadă” cele trei DOSHA-uri, vom descrie, în mod ana-
logic, o situat, ie foarte concretă, pe care fiecare dintre noi o putem experimenta
cu us, urint, ă.
Să presupunem că ne aflăm în fat, a televizorului, ce se află în funct, iune,
urmărind cu interes o anumită emisiune. În tot acest timp, pe ecranul color
al aparatului din fat, a noastră apar s, i se succed diferite imagini distincte care
reprezintă case, copaci, oameni, animale, nori, toate acestea fiind pentru noi
forme care ne sunt cunoscute s, i pe care ne-am obis, nuit să le vedem zi de zi. Cu
toate acestea, la o examinare mult mai atentă a imaginilor care se derulează
pe ecranul televizorului vom descoperi că tot ceea ce noi vedem pe ecran
nu reprezintă altceva decât rezultanta alăturării a câte trei tipuri de puncte
luminoase foarte mici, care sunt colorate în ros, u, verde s, i albastru. Acestea
sunt dispuse în grupe de câte trei puncte alăturate (ros, u, verde s, i albastru)
s, i fiecare dintre ele îs, i schimbă continuu intesitate luminoasă, astfel încât
dacă vom privi de la o distant, ă adecvată, datorită asocierii acestori fluxuri
luminoase provenite de la punctele colorate, noi vom percepe anumite imagini
mobile, distincte ce se succed pe ecranul televizorului. Această percept, ie
depinde doar de cât de aproape sau de cât de departe privim la ecranul
televizorului pentru a vedea fie imaginile disctincte care au fiecare o anumită
semnificat, ie s, i reprezintă o anumită realitate, fie cele trei tipuri de puncte
colorate a căror intensitate se modifică continuu. Ambele moduri de a privi ne
oferă fără îndoială informat, ii corecte, dar cu toate acestea mai ales atunci când
“privim foarte de aproape” putem înt, elege mult mai bine modul în care se
formează imaginile pe ecranul televizorului doar prin simpla combinare a celor

54
trei tipuri de spoturi luminoase extrem de mici. Numai în acest caz (atunci
când “privim foarte de aproape”) noi vom avea o înt, elegere fundamentală
asupra principiului de formare al imaginilor color de pe ecranul televizorului
nostru, înt, elegere la care nu am fi putut ajunge prea us, or, oricât de complexe
ar fi fost deduct, iile noastre referitoare la modalitatea prin care se formează s, i
se succed imaginile colore pe ecranul televizorului.
Pornind de la acest exemplu putem spune că, în mod analogic, s, i cunoas, terea
la care ajungem cons, tientizând, sintetizând s, i utilizând toate informat, iile prin-
cipale referitoare la cele trei DOSHA-uri este fundamentală pentru înt, elegerea
modului în care se desfăs, oară tot acest complex joc divin (ILUZORIU) al
transformărilor care au loc în interiorul MICROCOSMOSULUI fiint, ei noas-
tre individuale. As, a cum pentru a descoperi secretul modului de formare
a imaginilor color de pe ecranul televizorului noi trebuie să privim “foarte
de aproape”, de la o distant, ă cât de mică, în mod analogic vorbind pentru
a pătrunde cu adevărat secretul mecanismelor fiziologice cât s, i pe acela al
celor subtile ce se desfăs, oară continuu în interiorul MICROCOSMOSULUI
fiint, ei noastre va trebui să ajungem să putem “privi” lucid s, i detas, at, mult
mai de aproape structura noastră individuală. Tocmai de aceea este atât de
necesar să ne dezvoltăm gradat aptitudinea de a putea percepe cât mai clar
nivelul energetic-cuantic, acolo unde noi putem sesiza distinct modul în care
se întrepătrund manifestările celor trei DOSHA-uri în fiint, ă.
Privind lucrurile atent, lucid s, i detas, at din această perspectivă, vom constata
că în realitate VATA, PITTA s, i KAPHA sunt pentru fiint, a umană similare, în
mod analogic, celor trei tipuri de puncte (de culoare ros, ie, verde s, i albastră)
ce alcătuiesc imaginile color de pe ecranul unui televizor care funct, ionează
în mod normal. Tot ceea ce există în interiorul corpului nostru fizic, toate
organele, rinichii, ficatul, inima, toate procesele fiziologice, mis, carea sângelui
prin artere, nivelul de insulină, toate acestea sunt în ultimă instant, ă formate
prin întrepătrunderea s, i conlucrarea nebănuită de către omul obis, nuit a celor
trei DOSHA-uri.
Continuând să ne raportăm la analogia prezentată anterior (cu televizorul),
fiecare dintre noi s, tim că atunci când în anumite situat, ii imaginea color de
pe ecranul televizorului se strică, pentru a o remedia făcând-o să redevină
din nou “bună” noi trebuie să ajustăm intensitatea celor trei tipuri de puncte
colorate (care alcătuiesc inaginile de pe ecran). În mod analogic, noi putem
spune că întocmai as, a cum reglăm imaginea color incorectă existentă la un

55
moment dat pe ecranul televizorului nostru, modificând în mod adecvat s, i
armonios intensitatea unuia sau a altuia dintre cele trei tipuri de puncte
colorate, la fel, analogic vorbind, noi putem să act, ionăm s, i în interiorul
MICROCOSMOSULUI fiint, ei noastre pentru a readuce cele trei DOSHA-uri
într-o stare de echilibru dinamic care trebuie apoi să fie ment, inută nealterată.
Fiecare dintre noi s, tim cât de cât că modul în care ne formulăm o anumită
problemă depinde foarte mult de felul în care noi o privim încă de la început.
Spre exemplu, fără o cunoas, tere adecvată, noi nu vom putea vedea starea noas-
tră de îngrijorare excesivă din prezent ca fiind o manifestare corespunzătoare
dezechilibrului lui VATA DOSHA sau într-o altă situat, ie ne vom putea da
seama că firea noastră impulsivă s, i necontrolată este de fapt o manifestare a
excesului lui PITTA DOSHA. Însă, atunci când ne vom orienta către sesizarea
s, i cons, tientizarea lucidă s, i corectă a realităt, ilor subtil-energetice care stau la
baza manifestărilor particulare pe care le analizăm, traducându-le imediat
în termeni corespunzători celor trei DOSHA-uri, atunci noi vom putea să
rezolvăm mult mai us, or foarte multe probleme cu care ne confruntăm s, i care
până atunci ne apăreau ca fiind de nerezolvat sau ca fiind foarte dificile. Prin
urmare, act, ionând direct asupra lui VATA DOSHA (în sensul echilibrării aces-
teia) s, i respectiv asupra lui PITTA DOSHA (în sensul diminuării acesteia), în
final noi vom putea să armonizăm manifestările corespunzătoare perturbării
s, i respectiv excesului fiecăreia dintre cele două DOSHA-uri.
Privindu-ne atent, lucid s, i detas, at structura individuală din perspectiva celor
trei DOSHA-uri ne vom da astfel cu us, urint, ă seama că atât aspectele vizibile
cât s, i cele mai subtile ce t, in de propria noastră fiint, ă depind de influent, a
invizibilă a celor trei DOSHA-uri. Chiar s, i numai simplul fapt (de altfel
us, or sesizabil) de a ne fi împlinit corporal este în realitate rezultatul unei
modificări adecvate a raportului dintre cele trei DOSHA-uri în fiint, a noastră.
Spre exemplu, fiecare dintre noi s, tim că dacă mâncăm, în mod curent, în
fiecare zi, câte o cupă mare de înghet, ată de ciocolată, grăsimea cont, inută în
ea va fi cauza care ne face să ne îngrăs, ăm în foarte scurt timp. Examinând
din perspectiva DOSHA-urilor relat, ia cauză-efect în această situat, ie ne vom
da cu us, urint, ă seama că de fapt cauza profundă a acestui fenomen se află la
nivelul stării dosha-urilor. În primul rând, noi trebuie să s, tim că în realitate
starea dosha-urilor este aceea care determină dacă ne este într-adevăr foame
sau nu.
Proport, ia în care cele trei DOSHA-uri sunt prezente în structura noastră

56
(determinând astfel o anumită predominant, ă care este precis exprimată (oglin-
dită) de tipul nostru constitut, ional) este cauza care spre exemplu ne face
să preferăm mai mereu necesar să pierdem din vedere că în realitate starea
specifică a dosha-urilor în organism este responsabilă s, i de faptul că existent, a
unei cantităt, i mai mari de calorii în mâncarea pe care o consumăm face ca
noi să ne îngrăs, ăm mai degrabă decât să transformăm aceste calorii în energie
(energie care ne poate fi extrem de utilă spre exemplu în ducerea la bun sfârs, it
a unei anumite activităt, i dinamice). Noi s, tim că, spre exemplu, structura
individuală a unei alte fiint, e umane, de tip predominant KAPHA, va tinde
să transforme cea mai mare parte a caloriilor existente în mâncare în t, esut
adipos, contribuind astfel la mărirea greutăt, ii sale corporale.
Mai mult decât atât, proport, ia precum s, i starea de echilibru în care se află cele
trei DOSHA-uri într-o anumită fiint, ă umană este cea care, în anumite situat, ii,
face ca respectiva fiint, ă umană nici măcar să nu fie atrasă spre exemplu
de înghet, ată, s, i în acea situat, ie caloriile existente în înghet, ată nu vor mai
avea astfel cum să constituie cauza care ar putea conduce la îngrăs, are. Prin
urmare, iată (în lumina sistemului AYURVEDA) că nu neapărat alimentul în
sine este cel care conduce, fără except, ie, către o anumită stare a organismului.
Astfel ne putem da seama că, în exemplul nostru caloriile prezente în crema
de ciocolată au doar un rol part, ial dacă le privim din punctul de vedere al
consecint, elor lor posibile asupra organismului.
Ceea ce guvernează în realitatea atât procesul digestiei cât s, i pe acela al
asimilării în organism (începând chiar de la manifestarea unei preferint, e fat, ă
de un anumit aliment) este tocmai inteligent, a noastră naturală, ea fiind cea
care operează la un nivel cu mult mai subtil decât nivelul la care are loc
transformarea caloriilor din alimente. Inteligent, a naturală este aceea care
act, ionează cel mai adesea complet nebănuită în fiecare situat, ie s, i de asemeni
în fiecare parte a organismului. Tocmai de aceea spre exemplu, persoanele
care sunt afectate la un moment dat de grave probleme pulmonare, în urma
unei îndelungate perioade în care s, i-au “consolidat” obiceiul prost (“criminal”)
de a fuma (fiind incons, tiente de efectele profund nocive care mai devreme sau
mai târziu nu vor întârzia să apară) nu au făcut altceva decât să provoace,
să întret, ină s, i să amplifice o stare de dezechilibru la nivelul DOSHA-urilor.
Privind cu atent, ie s, i detas, are lucrurile din această perspectivă a Dosha-
urilor vom înt, elege că în realitate dorint, a tainică s, i complet nenaturală de
a fuma se datorează de fapt dezechilibrului apărut în primul rând la nivelul
lui VATA DOSHA (despre care s, tim că este responsabilă de funct, ionarea s, i

57
coordonarea sistemului nervos al unei fiint, e umane). Tocmai acest dezechilibru
al apetitului (despre care s, tim că este responsabil de dezechilibrul lui VATA
DOSHA, constant întret, inut s, i amplificat de-a lungul timpului, a făcut posibilă
orientarea perversă a acelei fiint, ei umane către dorint, a nenaturală de a
continua să fumeze, în loc să urmeze tendint, a naturală s, i firească de a renunt, a
la acest obicei dăunător. Ea ar fi putut să o urmeze cu adevărat dacă s, i-ar fi
păstrat neafectată starea de inteligent, ă naturală. Atunci când într-o astfel
de situat, ie, cineva ia totus, i decizia fermă de a renunt, a definitiv la fumat,
această decizie provine de nivelele cele mai profunde ale fiint, ei sale, fiind în
realitate o expresie clară a utilizării efective s, i înt, elepte a liberului arbitru de
care dispune orice fiint, ă umană.
Ceea ce trebuie ret, inut din aceste exemplu este că libertatea de alegere
înt, eleaptă îs, i are originea dincolo de starea pe care o determină cele trei
DOSHA-uri. Prin urmare, liberul arbitru al unei fiint, e umane transcende sau
poate oricând să transceandă starea în care se află cele trei DOSHA-uri la un
anumit moment dat în respectiva fiint, ă umană.
STABILIREA CÂT MAI EXACTă A TIPULUI CONSTITUT, IONAL AL
UNEI FIINT, E UMANE
PRINCIPALELE GRUPE DE CRITERII UTILIZATE ÎN TIPOLOGIA
AYURVEDICĂ
(CONTINUARE LA CURSUL 23 ANUL I)
VITALITATEA, FORT, A S, I REZISTENT, A FIZICĂ
VATA: O fiint, ă umană în care predomină VATA DOSHA este foarte activă,
uneori chiar debordantă, excesivă, fără odihnă s, i tocmai de aceea ea tinde
cel mai adesea să aibă o vitalitate scăzută. Exercit, iile fizice viguroase o
obosesc în general foarte repede, tocmai datorită faptului că prin mis, carea
necesară desfăs, urării acestor exercit, ii fizice, se amplifică “rapid” în structura
lor VATA DOSHA s, i astfel apare pregnantă s, i calitatea de “uscat” care îi
este caracteristică (aceasta deoarece VATA DOSHA este caracterizată de
calitatea de “mobil” cât s, i de aceea de “uscat”). În această situat, ie orice
fel de activitate fizică intensă se manifestă ca s, i cum ar “usca” sau cu alte
cuvinte ca s, i cum ar “seca” rezervele vitale ale unei astfel de fiint, e umane (care
oricum sunt mici în acest caz) ceea ce face ca în cazul ei să apară apoi curent
o senzat, ie de foame accentuată. Cu toate acestea, din nefericire, o fiint, ă
umană de tip predominant VATA continuă cel mai adesea să “depăs, ească

58
măsura” printr-o activitate debordantă, excesivă, până când mai devreme sau
mai târziu, în final ea ajunge în mod aproape inevitabil la epuizare. De cele
mai multe ori ea îs, i va motiva în mod gres, it efortul excesiv prin convingerea
eronată, care într-o oarecare măsură îi este specifică: “că pentru ea cu cât mai
mult, cu atât mai bine”. Însă dincolo de această motivat, ie aberantă, structura
sa prezintă oricum tendint, a de a consuma cât mai repede s, i de a exterioriza
orice fel de formă de energie de care dispune la un anumit moment dat, iar
această tendint, ă este de fapt cea care o conduce către stări de suprasolicitare
s, i epuizare.
În anumite situat, ii o astfel de fiint, ă umană poate să devină efectiv preocupată
de exercit, iile fizice (s, i chiar să-i placă foarte mult), deoarece ele îi pot oferi,
pentru o perioadă scurtă de timp, senzat, ia unui tonus muscular mai bun sau
chiar îi pot da o aparentă stare de vitalitate s, i de diminuare a sensibilităt, ii la
durere. Această dorint, ă apare datorită faptului că tonusul său muscular este
în general scăzut s, i tocmai de aceea o fiint, ă umană de tip predominant VATA
va trebui să acorde o atent, ie deosebită amplificării acestuia. De asemenea
ea va trebui să-s, i dezvolte capacitatea de coordonare musculară, deoarece
mis, cările sale rapide, neregulate, aparent nehotărâte sunt cel mai adesea
necons, tientizate s, i reflectă această diminuare a coordonării diferitelor grupe
musculare. Tocmai de aceea pentru o fiint, ă umană de tip prediminant VATA
este stringent necesar să realizeze sistematic s, i regulat posturile psiho-somatice
YOGA (ASANA-ele), deoarece aceastea favorizează atât priza de cons, tiint, ă
asupra grupelor musculare, cât s, i cres, terea capacităt, ii de control mental
asupra lor. În plus, execut, ia posturilor psiho-somatice corporale YOGA
(ASANA-ele) nu numai că nu consumă deloc energie, as, a cum se petrece în
cazul exercit, iilor fizice obis, nuite (în toate formele de sport), ci chiar fac să
crească mult rezervele de energie ale fiint, ei.
PITTA: O fiint, ă în care predomină PITTA DOSHA poate să realizeze o
activitate fizică solicitantă atât timp cât aceasta nu o face să se “încălzească”
excesiv. Ea va resimt, i aproape imediat după o anumtă activitate fizică vig-
uroasă atât o senzat, ie de sete, cât s, i o senzat, ie de foame la fel de intense, spre
deosebire de o fiint, ă umană de tip predominant VATA, la care apare mai ales
senzat, ia de foame. O fiint, ă umană de tip predominant PITTA poate păstra
cu us, urint, ă un ritm optim în orice activitate fizică în care se angrenează (ritm
care să îi fie favorabil structurii sale individuale pentru a nu se “supraîncălzi”).
Cu toate acestea, cel mai adesea ea nu procedează astfel, tocmai datorită
spiritului de competit, ie s, i tendint, ei coercitive (autoconstrângătoare) care îi

59
este specifică s, i care este imprimată de predominant, a lui PITTA DOSHA.
Tonusul său muscular s, i coordonarea diferitelor grupe musculare este medie s, i
tocmai de aceea ea este caracterizată ca având mis, cări moderate s, i controlate.
Mersul său le apare celorlalt, i ca fiind hotărât s, i întotdeauna o fiint, ă umană
de tip predominant PITTA dă impresia că ar merge “bine t, intit” către un
loc sau un obiectiv anume. De fapt, fiecare mis, care a sa este realizată cu
un scop precis, fiind bine coordonată în măsura în care respectiva mis, care
este în egală măsură cons, tientizată s, i controlată de la nivel mental. Această
disponibilitate naturală către cons, tientizare s, i control mental al diferitelor
grupe musculare le permite respectivelor fiint, e umane abordarea cu us, urint, ă
s, i realizarea cu succes a tehnicilor posturale YOGA (ASANA-e).
VA URMA
Programul sezonier. Echilibrarea pe întregul an
Una dintre lect, iile mecanii cuantice este că o fiint, ă nu se opres, te la hotarul
pielii sale. Existent, a sa continuă în exterior, în natură. Vata, pitta s, i kapha
se găsesc oriunde în jurul nostru, legând fiziologia noastră cu a lumii. De
aceea modificările corpului nostru produse de vreme sunt reale, cum ar fi de
exemplu sesizarea venirii ploii prin oase sau fiind lenes, în timpul primelor
zile de primăvară. Dosha-urile urmăresc modificările vremii; căldură, răcoare,
vânt, umiditate s, i toate variat, iile sezoniere.
Când bate un vânt rece s, i uscat, vata din interior răspunde, deoarece ea
însăs, i este rece, uscată s, i se mis, că. Ea simte că ceva asemănător ei a început
să act, ioneze. Fiecare dosha recunoas, te particularităt, i specifice ale vremii
conform principiului “ceea ce aseamănă se adună”.
Vremea rece s, i uscată s, i vântul produce acumularea lui vata.
Vremea fierbinte acumulează pitta, mai ales dacă este s, i umedă.
Vremea rece s, i umedă sau zăpada produce acumularea lui kapha.
Cuvântul acumulare înseamnă că o dosha este crescută ca urmare a influent, elor
exterioare, dacă cres, te prea mult, acumularea se transformă în agravare, un
stadiu serios al dezechilibrului.
INTRODUCERE
Cel inteligent, care îs, i amintes, te de durerea produsă de boală, trebuie să
consume hrană care este potrivită pentru el s, i care are calităt, ile potrivite s, i
la momentul potrivit. Charaka (medic indian)

60
Mi-as, dori să fi fost posibil să evaluez din punct de vedere ayurvedic toate
alimentele date de Dumnezeu. Bucătăria ayurvedică nu este acelas, i lucru
cu bucătăria indiană modernă. Ayurveda este un mod de viat, ă ideal, în
concordant, ă cu princiile universale care apart, in tuturor culturilor, tuturor
fiint, elor vii. Având aceasta în minte, în această carte am evaluat din punct
de vedere ayurvedic o mare varietate de alimente, inclusiv multe feluri de
mâncare tradit, ionale din dieta macrobiotică. Aceasta v-ar putea fi de ajutor
în determinarea alimentelor potrivite pentru tipul constitut, ional propriu.
Pentru unele tipologii constitut, ionale unele mâncăruri orientale pot fi prea
sărate, prea acre s, i/sau prea fermentate.
Cunoas, terea hranei este cel mai important aspect al pregătirii ei. Intrat, i în
bucătărie cu o atitudine sacră. Spălat, i toate alimentele foarte bine. Asigurat, i-
vă că ustensilele pentru gătit sunt curate s, i sunt făcute de preferat din ot, el
inox, din fier sau din lut. Evitat, i teflonul, aluminiul, cuptoarele electrice
s, i cuptoarele cu microunde. Microundele reprezintă un dus, man natural al
energiilor armonioase ale hranei. Cuptoarele cu gaz s, i focul deschis sunt
cele mai bune pentru gătit. Oala sub presiune este foarte necesară pentru
prepararea cerealelor s, i leguminoaselor. Folosit, i cât mai put, in aparatura
electrică. Frigiderele ne încurajează să folosim alimente vechi s, i congelate s, i
să păstrăm resturile. Cumpărat, i legume s, i zarzavaturi proaspete zilnic, dacă
este posibil.
Când pe etichetă apare termenul “natural”, hrana trebuie să fie luată dintr-un
magazin cu alimente naturale. Fiecare ret, etă va avea la început un simbol
care să indice anotimpul în timpul căruia este cel mai bine să fie consumat
acel fel de mâncare s, i de litere care indică tipologiile constitut, ionale care
îl pot consuma. Ceea ce poate fi înlocuit apare sub lista cu ingrediente.
Unele ret, ete potrivite pentru tipologia individuală pot cont, ine mici cantităt, i
dintr-un ingredient care nu vă este recomandat. Mici cantităt, i din astfel
de alimente nu vor modifica aspectele caracteristice ale preparatului. Când
apare termenul “ocazional”, aceasta se referă la tipologiile respective. Unele
ret, ete se termină cu afirmat, ia “servit, i cu cerealele, sosul potrivit”; aceasta se
referă la o cereală sau la un sos potrivit tipologiei individuale. În aceste ret, ete
se foloses, te o cantitate minimă de ulei, o putet, i cres, te put, in (dar nu prea
mult, altfel preparatul se va modifica). Însemnul OP ce apare la finalul unei
ret, ete vă arată că este bine să folosit, i oala sub presiune. Des, i ret, etele sunt
simplificate, echipamentul s, i tehnicile pot fi necunoscute. Glosarul următor
vă va furniza informat, ia practică necesară pentru a vă descurca.

61
Echipamente s, i ustensile
Bamboo mat
Înlocuies, te capacul s, i lasă mâncarea să respire s, i să se păstreze în stare
proaspătă mult timp după ce a fost preparată. Bamboo ?+ se pot cumpăra
de la băcăniile japoneze sau chinezes, ti.
Vase de gătit
Dacă bucătăria este echipată cu diferite oale din inox, un polonic s, i câteva
cut, ite din inox de diferite mărimi, vet, i putea prepara ret, etele. O tigaie de
inox este folosită mai ales pentru prăjire uscată sau cu ulei), s, i pentru felurile
de mâncare rapide. Oalele din inox sunt folosite mai ales pentru felurile de
mâncare cu timp de preparare mai mare, cum sunt curry-urile s, i supele.
Oala sub presiune este foarte necesară pentru fierberea leguminoaselor. Vă
sfătuiesc să o folosit, i când fierbet, i cereale s, i leguminoase care fierb greu.
Astfel vet, i obt, ine preparate mult mai gustoase s, i mai hrănitoare. Dacă nu
avet, i, putet, i fierbe leguminoasele într-un vas de lut, într-un vas smălt, uit sau
într-u vas greu de fontă.
Des, i ret, etele necesită mai ales vase din inox sau tuci, este bine să variat, i
ustensilele. Folosit, i ustensile din cupru, sticlă s, i ocazional din lut pentru o
varietate de beneficii.
Vasele din ceramică s, i lut
Acestea păstrează energia lui prithivi tattva în hrană. Ele se pot procura de
la magazinele de hrană sănătoasă, de la magazinele naturiste s, i de la băcăniile
cu mâncare orientală.
Răzătoare ceramică
Este ideală pentru a rade ghimbirul sau nucs, oara. Se găses, te în magazinele
cu hrană naturală.
Tifon
Folosirea produselor din hârtie inhibă dezvoltarea instinctelor unei sadhana
naturale s, i nu este recomandată. Tifonul este un înlocuitor de dorit al
prosoapelor de hârtie.
Blender, râs, nit, ă s, i storcător de fructe electric
Când nu avet, i alte posibilităt, i putet, i recurge la aceste aparate, dar folosit, i-le
doar din când în când. Râs, nit, ele manuale s, i mojarul cu pistil sunt mult mai

62
indicate pentru practica sadhana-ei s, i trebuie folosite cât mai mult posibil
pentru măcinat sau pentru prepararea piureurilor.
Râs, nit, ele manuale
Ele vă asigură o sadhana minunată în bucătărie. Varianta mică poate fi
folosită în loc de mojarul cu pistil sau suribachi japonez pentru a măcina
condimente, nuci s, i semint, e. Variantele mai mari (??) sunt folosite pentru
măcinarea leguminoaselor s, i a cerealelor umede pentru idli s, i dosa. Ele pot fi
folosite s, i pentru a face pure de vegetale sau de pulpă de fructe.
Piatra de mână (ca??) s, i piatra de măcinare
Vezi Sadhana condimentelor cap. 8
?? idli
se asemamănă cu un ?? de ouă s, i este format din 3 sau 4 tave?? Care cont, in
fiecare câte 3-4 ??. aceste ?? sunt perforate s, i permit trecerea aburului.
Hrana în corelat, ie cu cele trei dosha-uri
At, i aflat că echilibrul nostru umoral este afectat de orice. Oricum, acest
efect nu poate fi măsurat în termeni de valori absolute deoarece depinde
de constitut, ia individuală, vârstă, localizare geografică, anotimp s, i nutrit, ie.
În ayurveda orice poate fi folosit ca medicament sau otravă în funct, ie de
circumstant, e. Câteva pahare de apă rece, o baie în piscină s, i câteva fructe
corepunzătoare pot vindeca pitta viciată sau aceeas, i pitta când nu este
îngrijită, se poate vicia printr-o nutrit, ie neadecvată s, i poate duce la aparit, ia
diferitelor boli. O ajustare din timp a nutrit, iei ne poate scuti de multe
probleme de sănătate. Acela care locuies, te în munt, i nu se îngrijes, te ce
mănâncă. Această persoană consumă alimente foarte coapte, uscate s, i basa
(preparată cu mult timp în avans), cu alte alimente care cresc vata, cum ar fi
conopida s, i lintea, fără a le condimenta cu plante s, i condimente corepunzătoare.
Această persoană va suferi de dureri, de înt, epenirea corpului, s, i/sau lipsă
de odihnă, insomnie etc. Vata dosha joacă în corpul ei, la fel cum o noapte
furtunoasă dezrădăcinează copacii s, i distruge proprietăt, ile (amintit, i-vă că
vata este compusă din elementele subtile eter s, i aer). Mergând mai departe
cu exemplele, când această persoană merge pe 50 de ani, problemele sale
cresc deoarece ajunge la vârsta când predomină vata. Tot, i aces, ti factori
combinat, i cu această persoană duc la una sau mai multe boli vata cum ar fi
artrita, perturbările nervoase, insomnie, tensiune mărită etc. desigur, există
s, i alt, i factori pe lângă nutrit, ie care pot înrăutăt, i vata viciată, ca de exemplu

63
expunerea la frig, rănirea, exercit, iul fizic excesiv etc. dar în contextul actual
ne ocupăm de alimentat, ia ayurvedică.
Voi descrie acum efectul asupra dosha-urilor al unora dintre cele mai comune
alimente astfel ca să putet, i să le coordonat, i cu constitut, ia de bază s, i cu
factorii ambientali. Vă voi da o scurtă descriere pentru a vă ajuta să înt, eleget, i
principiile fundamentale ale alimentat, iei ayurvedice. Aceasta este foarte
important, în special astăzi, deoarece există o mare varietate de alimente
printre care orez, iaurt, sare, lapte, cereale etc. Descrierea vă va ajuta să
putet, i alege corect.
Boabele (grăunt, ele)
Boabele pot fi împărt, ite în două categorii majore. În prima categorie intră
boabele obt, inute din plante ierboase ca orezul, grâul, orzul etc. Acestea
reprezintă hrana de bază în multe locuri din lume. A doua categorie include
boabele obt, inute din plantele leguminoase, cum sunt diferitele varietăt, i de
fasole. În română ele se numesc leguminoase, dar în India sunt cunoscute ca
“dal”:
Semint, e din plantele ierboase
Orzul: orzul a fost principala cereală în India din vechime. Acum se foloses, t, te
mai put, in, în vest este folosită la obt, inerea berii. Făina de orz poate fi folosită
pentru obt, inerea pâinii. Orzul reglează kapha, dar cres, te vata.
Porumbul: este originar din America de Sud, dar este consumat în întreaga
lume. Boabele de porumb sunt consumate sub diferite forme, iar făina este
folosită la obt, inerea pâinii, mămăligii etc. Porumbul este uscat, el cres, te vata
s, i scade kapha s, i pitta.
Meiul: există multe varietăt, i de mei. În limba sanscrită ele au nume diferite.
Voi descrie câteva din varietăt, ile importante. În India aceste boabe sunt
folosite frecvent, dar în occident mai put, in.
Meiul comun (chinaaka, în hindu chinaa sau maadhaa) cres, te vata s, i reglează
kapha.
Meiul italian (kanguni în hindi) are aceleas, i proprietăt, i ayurvedice ca s, i cel
comun.
Meiul mare (jurna în sanscrită, javaara în hindi) poate fi consumat asemeni
orezului după ce a fost fiert în apă. Făina este folosită pentru a face pâine.
Ea reglează kapha s, i pitta.

64
Meiul ?? (madhulika în sanscrită, maduaa în hindi este un aliment complet,
deoarece reglează toate cele trei dosha-uri s, i este bun pentru purificarea lui
pitta viciată. În statul Karnatka din India de sud acest mei se dă la copiii
debili s, i mamei lăuze pentru reînvigorare.
Orezul: este cel mai folosit aliment. Există câteva varietăt, i de orez. Ma-
joritatea sunt decortitate înainte de a fi comercializate. În occident există
concept, ia gres, ită că “orezul brun” este mai hrănitor deoarece procesarea prin
decorticare se îndepărtează nutrient, ii. Este esent, ial să s, tim că în general
“orezul brun”este o varietate de orez care este brun“!, el fierbe mai mult, este
mai greu de digerat s, i cres, te vata. Orezul lustruit are o valoare alimentară
mai scăzută, dar este mai us, or digerabil. Există s, i o varietate de orez care este
albă natural. Boabele sunt rotunde s, i mici. El este cunoscut sub denumirea
de orez saali în literatura ayurvedică. Este considerat cel mai bun orez. El
cres, te vata s, i kapha foarte us, or s, i cres, te pitta. Celelalte varietăt, i de orez tind
să crească mai mult vata. Orezul nou este mai greu digerabil. Orezul vechi
de un an este cel mai bun pentru consum, în timp ce orezul mai vechi cres, te
vata. Orezul sălbatic cres, te de asemeni vata.
Grâul: urmează după orez ca utilizare. Asemeni orezului, grâul este hrana de
bază în multe părt, i ale lumii s, i este de asemeni “rece”. El scade pitta. Grâul
nou cres, te kapha, cel vechi nu.
Boabe de plante leguminoase
Multe din aceste boabe sunt numite generic daal în India. Daal-ul include
diferite tipuri de linte s, i fasole. Daal-ul este o sursă populară de proteine
deoarece mult, i indieni sunt vegetarieni. Mai mult, preparatele din carne cresc
în general pitta s, i din cauza climatului preponderent fierbinte, chiar non-
vegetarienii consumă put, ină carne. Astfel, preparatele daal sunt în general
folosite la una sau două mese pe zi. Textele ayurvedice sugerează că daal-urile
trebuie consumate la prânz deoarece sunt grele. Se spune de asemeni că
daal-urile trebuie preparate cu condimente s, i ghee pentru a facilita digestia.
O ret, etă pentru preparea daal va fi dată mai târziu (vezi pag. **).
Năutul: aproape toate culturile lumii folosesc năut. Există două tipuri - alb
s, i brun. Varietate albă este mai bine cunoscută în occident. Ambele varietăt, i
scad pitta. Cu ghee ele formează un aliment complet s, i ajută la echilibrarea
dosha-urilor viciate. Germenii de năut sunt un aliment complet.
Făina de năut este numită basin??. O putet, i cumpăra sau o putet, i obt, ine

65
singuri. Această făină este folosită pentru curăt, irea piet, ii, as, a cum s-a descris
în altă parte. Făina amestecată cu făina de grâu formează un aliment nutritiv
complet s, i este folosită pentru a face pâine.
Fasolea verde sau fasolea mung (în hindi moond daal): numele hindus al
acestor boabe a devenit popular în occident s, i sunt comercializate sub numele
de fasole moong(fasole mung) în magazinele de specialitate.
Conform literaturii ayurvedice acest daal este cel mai bun deoarece este us, or
digerabilă s, i este un aliment complet. El armonizează toate cele trei dosha-uri.
Are proteine, vitamine s, i minerale s, i este folosită pentru oamenii bolnavi s, i
slăbit, i.
Acest daal este consumat sub diferite forme - boabe întregi, germeni, us, or
măcinat, cu sau fără pielit, ă. Pielit, a este verde închis în timp ce boabele sunt
galbene. Din făină se fac diferite dulciuri s, i mâncăruri sărate. Oricum, acestă
făină nu are un gust bun când se prepară pâine.
Notă: recent oamenii de s, tiint, ă au obt, inut mai multe varietăt, i de fasole mung
care au boabe mai mari s, i cresc vata.
Mazărea verde: mazărea este comercializată proaspătă, congelată s, i uscată.
Mazărea tânără cres, te us, or vata s, i descres, te pitta. Dar mazărea coaptă sau
supra coaptă cres, te mult vata. Ca toate daal-urile, ele sunt bogate în proteine
s, i sunt hrănitoare.
Fasole masoor: este cunoscută ca linte în multe t, ări occidentale. Este grea
când este consumată cu pielit, ă s, i de aceea este bine să fie us, or zdrobită s, i
fără pielit, ă. Fără pielit, ă este roz.
Această daal cres, te vata s, i scade pitta s, i kapha. Este folosită cu ghee pentru
a scădea pitta viciată. La pag. ** este dată o ret, etă de supă de linte.
Soia: există multe varietăt, i de soia s, i sunt consumate sub diferite forme. Soia
este cea mai bogată în proteine dintre toate daal-urile. Ea este greu digerabilă.
Dă putere, scade vata s, i cres, te pitta. După o us, oară germinare sunt mai us, or
digerabile. Deoarece boabele de soia cresc pitta, făina de soia în amestec cu
cea de grâu reprezintă un aliment complet.
Boabele de urad (în sanscrită maasa, în hindi urad): boabele de urad se
aseamănă cu fasolea mung în mărime s, i formă, dar sunt negre. Ele sunt diferite
ca proprietăt, i, fiind mai grele. Sunt un aliment incomplet, deoarece cresc
puternic atât vata cât s, i kapha s, i scad pitta. Datorită calităt, ilor ayurvedice

66
puternice, trebuie să fie avut grijă la preparare, altfel poate produce perturbări.
Făina este us, or digerabilă când se amestecă cu făină de orez s, i astfel este
foarte mult folosită în sudul Indiei.
Urad daal-ul are calităt, i curative importante. Vindecă impotent, a, cres, te
secret, iile sexuale s, i potent, a, ajută la cres, terea sânilor s, i cres, te libidoul. În
următoarea sect, iune există câteva ret, ete (a se vedea pag. **). Datorită
acestor calităt, i este larg răspândită în India în multe forme.
Ca s, i fasolea mung, fasolea urad (? Negru) este folosită cu s, i fără coajă s, i
part, ial zdrobită. În unele ret, ete, în special în partea a II a, se foloses, te făina
urad. Aceasta se poate prepara cu o râs, nit, ă de cafea. Nu este necesară o
cantitate mare de făină în ret, etele descrise aici. Se recomandă să existe o
râs, nit, ă specială pentru preparatele ayurvedice.
În afara Indiei fasolea urad se găses, te doar în magazinele cu mâncare indiană.
Există o mare varietate de alte daal-uri, care nu au fost descrise aici. Am
ment, ionat cele mai importante s, i mai cunoscute. Trebuie să atragem atent, ia
asupra ?? (denumirea latină este lathyrus sativus, cea sanscrită, triputaka,
cea hindi, khesari). În literatura ayurvedică este descrisă ca crescând vata
foarte mult, fiind constipantă, iar folosită regulat duce la paralizie part, ială.
De aceea nu este recomandată să fie consumată nici de animale, nici de
oameni. De asemeni, cercetările moderne au descoperit că cont, ine o substant, ă
otrăvitoare care produce degradarea lentă a nervilor 2.
Vegetale, fructe s, i nuci
Voi descrie câteva vegetale s, i fructe comune în lume. Voi da instruct, iuni
pentru diferite combinat, ii, astfel ca să se obt, ină o dietă completă. Calităt, ile
medicinale ale unor vegetale s, i fructe vor fi de asemeni discutate.
DIETA - alimentat, ie pentru un echilibru perfect
În ayurveda lui Maharishi, se spune că o dietă echilibrată nu se reduce
la evitarea grăsimilor, carbohidrat, ilor s, i proteinelor. Nici caloriile, vita-
minele s, i mineralele nu prezintă important, ă pentru ghidare în alegerea dietei.
Cunoas, terea acestor nutrient, i este intelectuală, nu prin experient, ă directă.
Nu putet, i determina vitamina C din sucul de portocale s, i cu atât mai put, in
diferent, a dintre ea s, i vitamina A. În general, nutrit, ia occidentală se bazează
pe analizele de laborator. Nutrit, ia ayurvedică vine direct de la natură. Când
papilele voastre gustative vin în contact cu hrana, o cantitate enormă de
informat, ie utilă este furnizată dosha-urilor. Lucrând doar cu acestă informat, ie,

67
ayurveda ne permite să avem o dietă echilibrată natural, ghidându-ne după
instincte, fără a transforma hrănirea într-o bătaie de cap intelectuală.
Când hrana vorbes, te dosha-urilor noastre, ea spune multe lucruri, deoarece
diferitele guna-uri - greu s, i us, or, uscat s, i umed-uleios, fierbinte s, i rece - sunt
prezente în ea. Dar informat, ia primară este cont, inută în gust. Ayurveda
recunoas, te existent, a a s, ase gusturi sau rasa: dulce, acru, sărat s, i picant, cele
patru pe care le cunoas, tem s, i în occident, plus alte două, picant s, i astringent.
Toate mâncărurile condimentate sunt picante. Astringentul este un gust care
face gura pungă. Taninurile din ceai sunt astringente, la fel s, i gustul uscat,
făinos al fasolei.
Mesajul naturii
Fiecare aliment are anumite gusturi. Alimentele simple, ca zahărul alb sau
ot, etul au doar un singur gust, dar majoritatea au cel put, in două: lămâia este
acră dar s, i dulce s, i amară, morcovii sunt dulci, amari s, i astringent, i, brânza
este dulce s, i acră. Laptele este considerat o hrană completă, prezentând
la nivel subtil cele 6 rasa, pe lângă dulceat, a evidentă. De aceea ayurveda
recomandă ca laptele să fie consumat singur s, i nu combinat. (consumul
laptelui împreună cu alte alimente dulci - fructe, cereale s, i zahăr este bun;
de fapt laptele este cel mai bun tampon pentru zahărul alb care pătrunde în
fort, ă în corp dacă este consumat singur).
Grupele majore de alimente au predominant gustul dulce, cu celelalte 5 gusturi
în anumite proport, ii:
Fructele - sunt în principal dulci s, i astringente, citricele sunt s, i acre.
Vegetalele - în principal sunt dulci s, i astringente, cele cu frunze verzi sunt s, i
amare.
Lactatele - în principal sunt dulci, iaurtul s, i brânza sunt s, i acre s, i astringente.
Carnea - în principal dulce s, i astringentă.
Uleiurile - în principal dulci.
Cerealele s, i nucile - în principal dulci.
Leguminoasele - în principal dulci s, i astringente.
Condimentele - în principal picante, cu alte gusturi secundare.
As, a cum majoritatea alimentelor este dulce, la fel KAPHA dosha este cea
care construies, te t, esuturile: corpul uman ca întreg este dulce, de asemenea.

68
Condimentele s, i plantele de leac completează spectrul de gusturilor, dar mai
important, ele produc o gamă completă de răspunsuri ale corpului. Piperul
negru produce salivat, ie, feniculul produce uscare, mus, tarul încălzes, te corpul,
menta îl răcores, te. Singurul loc gol este sarea care este excitantă.
Folosind caracterizarea din perspectiva gustului, fiecare hrană poate fi descrisă
ca producând cres, terea sau descres, terea uneia sau mai multor dosha-uri, as, a
cum am văzut. Deoarece cel trei dosha-uri sunt corelate între ele, cres, terea
uneia este atât de importantă, încât ayurveda a descris fiecare aliment în
funct, ie de capacitatea lui de a cres, te sau scădea o dosha. Varza, de exemplu,
se s, tie că cres, te VATA, morcovii cresc PITTA, toate uleiurile cresc KAPHA.
Considerând că o jumătate de duzină de mesaje sunt aduse simultan corpu-
lui de un aliment, analiza acestuia e o treabă complexă ce t, ine de vaidya.
Pentru ea hrana este medicament s, i proprietăt, ile ei trebuie analizate la fel
de amănunt, it ca s, i în cazul unui medicament. Ea are nevoie să cunoască
faptul că varza este dulce s, i astringentă, usucătoare s, i răcoritoare, s, i de aceea
agravează mult VATA (de aceea varza tinde să formeze gaze în colon, sediul
lui VATA). Ea trebuie atunci să poată prescrie un aliment compensator (ca
de exemplu feniculul) pentru a contracara agravarea lui VATA.
Ea de asemeni s, tie că fiecare aliment produce un efect postdigestiv (vipaka)
care afectează corpul imediat ce hrana a fost înghit, ită. Vipaka este importantă
când doctorul prescrie o dietă terapeutică, deoarece el trebuie să s, tie cum
afectează pacientul fiecare aspect al alimentului. Acasă nu trebuie să fit, i
precis, i. Efectul postdigestiv al alimentelor trebuie cunoscut de medic, dar
pentru completare vom prezenta clasificarea lui vipaka:

• gusturile dulce s, i sărat au vipaka dulce

• gustul acru are vipaka acră

• gusturile picant, amar s, i astringent au vipaka picantă

Astfel cele 6 gusturi rămân doar trei după digestie.


În continuare vom analiza mai adânc cele s, ase gusturi s, i efectul lor asupra
dosha-urilor. Sper că vet, i citi această sect, iune cel put, in o dată dar nu o vet, i
memora. Papilele voastre gustative, nu mintea, ar trebui să analizeze gustul.
Gustul dulce

69
Alimente dulci cresc KAPHA s, i descresc PITTA s, i VATA.
zahăr, miere, orez, lapte, smântână, unt, pâine de grâu. . .
Dulcele este un gust care cres, te mult KAPHA. Consumul de mâncăruri
dulci aduce organismului calităt, i KAPHA - răceală, greutate (prin adaos
de grăsimi), stabilitate s, i energie fizică. As, a cum cei KAPHA sunt în mod
natural cel mai us, or de satisfăcut, la fel gustul dulce este cel mai împlinitor
gust. Este o caracteristică KAPHA să fim dulci s, i mămos, i - în copilărie două
alimente KAPHA, laptele s, i zahărul reprezintă maternitatea. Alte alimente
care sunt hrănitoare s, i aduc satisfact, ie au în general o componentă dulce. De
exemplu, toate cărnurile, uleiurile s, i majoritatea cerealelor sunt considerate
ca având gust dulce. Ayurveda consideră orezul s, i grâul, cele două cereale
care sunt de bază în alimentat, ie, ca având gust dulce. Gheea (untul clarifiat)
este un alt aliment dulce, fiind derivat din lapte; este considerat cel mai bun
remediu pentru echilibrarea lui PITTA.
Alimentele dulci sunt de asemeni calmante s, i îndepărtează setea. Dacă suntet, i
nervos, nelinis, tit, care este un semn de cres, tere a lui VATA, gustul dulce vă
va calma, el de asemeni domoles, te focul (un bebelus, furios se calmează dacă i
se dă lapte sau zahăr). Oricum, prea mult zahăr nu este echilibrant; el face
mintea înceată s, i greoaie. Complacerea, lăcomia s, i dependent, a emot, ională
provin de la prea mult dulce.
Excesul de dulce devine gret, os. El duce la calităt, i negative care provin din
cres, terea dizarmonioasă a lui KAPHA: complacere, obezitate, încetineală
mentală, exces de mucus, congestie s, i somnolent, ă. Oamenii de tip KAPHA
sunt înzestrat, i cu calităt, i de satisfact, ie s, i bunăstare pe care oamenii VATA s, i
PITTA le găsesc în gustul dulce. Oricum, în cazul unei perturbări KAPHA,
alimentele dulci sunt considerate indezirabile s, i trebuie reduse sau evitate.
Doar mierea este o except, ie. Este cel mai bun aliment pentru echilibrarea lui
KAPHA.
Gustul sărat
Alimentele sărate cresc KAPHA s, i PITTA, descresc VATA: sarea.
Sarea cres, te atât PITTA cât s, i KAPHA. Ea ajută digestia, care este o funct, ie
PITTA. Gustul sărat dă savoare mâncării, trezes, te apetitul s, i cres, te salivat, ia
s, i sucurile digestive. Sarea este fierbinte asemeni lui PITTA (toate procesele
digestive încălzesc organismul). În exces ea acoperă celelalte gusturi. Este
asemănătoare cu KAPHA prin două calităt, i: greutate s, i onctuozitate. Prin

70
legarea de moleculele de apă ea îngreunează t, esuturile. Sarea în exces va duce
la probleme KAPHA prin eliminarea fluidelor corporale din celule; de aceea
ea este direct legată cu hipertensiunea. Deoarece te ajută să mănânci mai
mult, sarea adaugă grăsime s, i duce la obezitate.
În occident, legătura dintre sare s, i hipertensiune a fost suficient de convingă-
toare ca multor pacient, i cu tensiune mare să le fie interzis consumul de sare.
Aceasta înseamnă că sarea este un fel de dus, man. Acum se cunoas, te că aceste
restrict, ii erau prea severe - o persoană normală poate consuma cât de multă
sare vrea, fără a-i fi afectată tensiunea. Motivul de bază pentru a nu abuza
de sare este că o dietă moderată asigură sănătatea, s, i nu este prevenită doar
hipertensiunea. Ayurveda ar spune că nu sarea este cea care cres, te tensiunea
ci dosha-urile. Trebuie să existe un dezechilibru al dosha-urilor înainte ca
sarea să le afecteze.
Excesul de sare duce la inflamarea pielii generată de PITTA, acnee s, i
supraîncălzire. Dacă în corp există un dezechilibru PITTA sau KAPHA,
mâncarea sărată este considerată indezirabilă.
Din punct de vedere emot, ional, gustul sărat aduce poftă de viat, ă, dar în exces
dispare acest efect, la fel cum prea multe chips-uri de cartofi prăjit, i omoară
apetitul în loc să-l stimuleze. Dacă folosit, i prea multă sare, organismul va
cere s, i mai mult! - de aceea hrana sărată este compulsivă! Excesul de sare
este în general asociat cu dorint, ele (poftele) s, i cu dorint, ele compulsive!
Gustul acru
Alimentele acre cresc PITTA s, i KAPHA s, i descresc VATA.
Exemple: lămâile, brânza, iaurtul, tomatele, strugurii, prunele, alte fructe
acre, ot, etul.
Ca s, i gustul sărat, gustul acru cres, te PITTA s, i KAPHA s, i astfel ajută digestia
s, i dă savoare mâncării. Este împrospătător să consumi hrană acră, dar ea
cres, te setea, care este în legătură cu PITTA - căldura generată de excesul
de PITTA trebuie stinsă cu multă apă. Alimentele acre pot astfel duce la
retent, ia de lichide, îngreunând corpul (cres, te KAPHA). Calităt, ile ascut, ite
ale lui PITTA, ca de exemplu inteligent, a ascut, ită s, i competitivitatea sunt
crescute de alimentele acre, dar ele pot produce s, i un exces de acru în organism
s, i prea multă PITTA duce la mânie s, i invidie, popular numite ”strugurii acri
ai vulpii”.

71
Brânza s, i iaurtul au gust acru în urma fermentat, iei. În cantităt, i mici, ali-
mentele acre stimulează sucurile digestive. Ayurveda nu este de acord cu acrul
produs prin fermentat, ie în general - ot, etul s, i alcoolul fermentat sunt consid-
erate toxice, reflectând calităt, ile PITTA-KAPHA ale acestui gust. PITTA
perturbată impurifică sângele, KAPHA perturbată face ama stagnantă în
t, esuturi.
Excesul de alimente acre duce la acidifierea corpului s, i produce ulcere, sânge
impur, iritat, ii ale pielii s, i arsuri la inimă. Dacă există un dezechilibru
PITTA sau KAPHA în organism, alimentele acre sunt considerate indezirabile.
Alimentele fermentate sunt indezirabile oricând s, i se folosesc doar în cantităt, i
mici.
Gustul amar
Alimentele amare cresc vata s, i scad pitta s, i kapha.
Exemple: verdet, urile amare (andive, cicoare, lăptucă), castravet, ii amari, apa
tonică, coaja de lămâie, spanacul, verdet, urile cu frunze în general, turmericul,
schinduful.
Gustul amar este cel mai vata dintre toate gusturile, fiind us, or, rece s, i uscat.
Este un gust corector, echilibrând pofta de alimente dulci, acre s, i condimentate.
Amarul stimulează simt, ul gustativ, nu prin satisfacerea lui, o caracteristică
tipic vata, deoarece vata este responsabilă de starea de alertă. Put, in bitter
sau un pahar de apă tonică sunt eficiente ca tonic digestiv; amăreala face
instantaneu ca gustul să dorească ceva mai satisfăcător.
Amarul tonifică t, esuturile, proprietate care a dat denumirea apei tonice.
Amarul este cel mai bun gust, alături de dulce, pentru răcorirea pe timp de
căldură înăbus, itoare. Când corpul prezintă acumulări toxice, are inflamat, ii,
este fierbinte s, i înt, epător din cauza agravării lui pitta, amarul este considerat
cel mai bun corector (de exemplu scoart, a de chinină care este amară calmează
febra).
În exces amarul agravează vata, ducând la afect, iuni vata tipice - pierderea
apetitului, pierderea în greutate, dureri de cap, instabilitate, piele uscată,
s, i un sentiment de slăbiciune s, i gol. Vigilent, a asociată gustului amar se
transformă, când acesta este în exces, în sentimente amare, asociate cu lipsa
satisfact, iei - orice este prea vata nu este satisfăcător, deoarece prin natura
sa, vata caută mereu schimbarea. Durerea, care distruge echilibrul lui vata s, i
face ca viat, a să pară inutilă, este amară.

72
Gustul picant
Alimentele picante cresc vata s, i pitta s, i scad kapha.
Exemple: piper de cayenne, chili, ceapa, usturoiul, ridichile, ghimbirul, mân-
carea picantă în general.
În ayurveda, mâncarea condimentată s, i fierbinte este considerată ca având
gust picant. Picantul este recunoscut imediat, deoarece produce o senzat, ie
de arsură (din cauza cres, terii lui pitta) s, i sete (efectul usucător datorat
cres, terii lui vata). Picantul încălzes, te corpul s, i face ca fluidele să fie eliminate.
Ca rezultat, digestia este crescută iar t, esuturile cu congestii sunt curăt, ate.
Transpirat, ia, lacrimile, saliva, mucusul s, i sângele toate încep să curgă în
prezent, a gustului picant.
Deoarece scoate acumulările din sinusuri, gustul picant este cel mai bun
pentru echilibrarea lui kapha, care atunci când este agravată duce la congestia
membranelor mucoase. Medicina occidentală a considerat multă vreme că
mâncarea condimentată nu este potrivită pentru cei care au membranele
mucoase iritate, dar efectul de deschidere s, i scoatere din t, esuturi este acum
considerat foarte benefic; celor care suferă de brons, ită cronică s, i de astm li
s-a recomandat uneori mâncare mexicană cu ardei iut, i. Efectul antitoxic al
picantului se spune că ajută la curăt, irea pielii, chiar dacă pitta este crescută -
uscăciunea lui vata curăt, ă porii uleios, i care produc acnee.
În exces picantul produce durere - consumul de chili simplu produce umflarea
buzelor s, i ochilor, arsură în piele s, i transpirat, ie fierbinte. Prea multă mâncare
condimentată va face s, i produce sete excesivă, vă face zăpăcit, i s, i fără astâmpăr,
reflectând influent, a lui vata (prea multă vata produce agitat, ie s, i uscăciune).
Ascut, imea picantului, dacă este exagerată, nu va trezi corpul ci îl va irita.
Acelas, i lucru este valabil s, i în cazul emot, iilor. Picanteriile sunt învigorante,
dar pot fi ascut, ite s, i pot răni. Oamenii excitabili, extrovertit, i, sunt înclinat, i
să fie picant, i - dacă ei consumă mai mult picant se vor înfierbânta. Dacă
există un dezechilibru vata sau pitta în corp, gustul picant nu este indezirabil.
Gustul astringent
Alimentele astringente cresc vata s, i scad pitta s, i kapha.
Exemple: fasolea, lintea, merele, perele, varza, brocoli, conopida, cartofii.
Astringentul face gura pungă. El este cel mai put, in obis, nuit dintre toate cele
6 gusturi. Este un gust alcalin, egal dar opus acrului lămâilor. Ca s, i gustul

73
amar, astringentul este vata - gazele produse de varza fiartă s, i gustul uscat
s, i făinos al fasolei au efecte vata. Astringentul este us, or ca s, i amarul, dar
trezes, te apetitul mai mult; culturile tradit, ionale din jurul lumii au confirmat
s, i consacrat fasolea, iar în epoca renas, terii varza era o hrană de bază în
Europa. Astringentul este stabilizator; cartofii, morcovii s, i alte mâncăruri
împământenite aduc acest efect de sat, ietate.
Astringentul este răcoritor s, i constrictiv; el opres, te curgerea secret, iilor cum
ar fi transpirat, ia s, i lacrimile (făcând fasolea o pereche bună cu ardeii iut, i,
deoarece se echilibrează între ei). În exces, efectul constrictor poate duce la
constipat, ie s, i gură uscată, gaze sau distensie abdominală.
Oamenii care au calitatea de uscat în structură sunt astringent, i. Este o
calitate care calmează exaltarea s, i recentrează în sine. În exces astringentul
produce contract, ie. Contract, ia instantanee când suntet, i cuprins, i de frică s, i
uscarea gurii produsă de anxietate sunt calităt, i negative ale gustului astringent.
Emot, iilor astringente le lipses, te căldura în general; bătrânet, ea, răceala s, i
contract, ia transformă omul spre sfârs, itul viet, ii într-o “uscătură senilă căcănar”.
Dacă există un dezechilibru vata în corp, hrana astringentă nu este dezirabilă.
Alimente pentru tipologia VATA
Dar deoarece cerealele în general sunt hrănitoare s, i astfel dezirabile pentru cei
de tip VATA, ele sunt incluse pentru variat, ie. Ele trebuie gătite cu multă apă
s, i cu unt, ghee sau ulei pentru a scădea uscăciunea. Terciul de orez este cel
mai bun pentru oricine are o digestie catastrofală. Pâinea cu drojdie nu este
bună ca hrană pentru oamenii de tip VATA deoarece fermentat, ia îi umple cu
gaze. Pâinea fără drojdie este mai bună, dar deoarece pâinea de orice fel este
uscată într-o anumită măsură prin coacere, cerealele proaspăt preparate sunt
întotdeauna cele mai bune pentru cei VATA.
Vegetalele - în această situat, ie cele gătite sunt mai bune decât cele nepreparate.
Chiar ciupercile, vinetele, mazărea s, i spanacul, care nu sunt recomandate în
general pentru VATA, pot fi consumate ocazional dacă sunt bine preparate.
Altele, cum ar fi ceapa s, i okra, care sunt incluse în lista de alimente pentru
VATA, produc adesea dificultăt, i când sunt consumate în stare nepreparată.
Majoritatea vegetalelor tari, cum ar fi t, elina, sunt mai bine digerate sub formă
de suc. Salatele de frunze verzi ca pătrunjelul, cilantro (frunze de coriandru,
cunoscut s, i sub denumirea de pătrunjel chinezesc), lăptuca, spanacul s, i varza
de Bruxelles sunt toate bune pentru cei VATA, ocazional, dacă sunt consumate
cu un sos uleios sau cremos.

74
Castravet, ii, dovleceii s, i zucchini pot fi consumate din când în când, dacă
sunt bine gătite cu ulei. Ros, iile nepreparate nu sunt bune pentru cei de tip
VATA, dar sosul de ros, ii folosit pentru mâncărurile din paste, de exemplu, este
potrivit, deoarece pielit, a nedigerabilă a ros, iilor s, i semint, ele sunt îndepărtate
în acest caz. Dacă o persoană de tip VATA are încheieturile sau mus, chii
înt, epenit, i s, i dureros, i, care este un semn de ama pătrunsă adânc în organism,
ea ar trebui să evite categoric spanacul, cartofii, tomatele, vinetele s, i ardeii
iut, i.
Legumele care sunt cele mai potrivite pentru persoanele de tip VATA:
sparanghel, sfeclă de zahăr, morcovi, t, elină, usturoi, fasole verde, okra, ceapă,
păstârnac, ridichi, napi suedezi (Brassica rutabaga), napi turces, ti, cartofi
dulci, apă de nuci.
Fructele - majoritatea fructelor sunt bune pentru cei VATA, cu except, ia
acelora care au gust astringent ca de exemplu meris, orul (cranberries) s, i rodiile
sau a acelora care sunt usucătoare, cum ar fi merele. Oricum, sosul de
cranberry (păducel) s, i siropul de rodii sunt acceptabile, la fel s, i merele fierte
sau coapte sau sosul de mere. Sucul de rodii îndulcit este permis. Toate
fructele uscate, chiar cele dulci cum ar fi smochinele s, i stafidele, nu sunt bune
pentru VATA decât în cazul în care sunt înmuiate în apă sau mai bine fierte
(deoarece se s, i încălzesc).
Fructele necoapte ar trebui evitate, în special bananele care sunt astringente.
Bananele coapte sunt bune, deoarece dacă sunt bine folosite se poate controla
diareea sau constipat, ia s, i sunt calmante pentru intestin. Mango s, i caisele
sunt foarte bune. Consumul excesiv de pepeni poate produce perturbarea lui
VATA s, i a lui KAPHA, care poate fi prevenit prin consumul de fenicul, piper
negru sau ros, u odată cu pepenele, ca antidot.
Fructele bune pentru VATA sunt:
caise, avocado, banane, (căps, unile, zmeura, murele, fragii), cires, e, nuca
de cocos, curmale, smochine, grapefruit, struguri, lămâi, mango, pepeni,
nectarine, portocale, papaya, piersici, curmale japoneze, ananas, prune.
Cărnurile - cei VATA sunt singurii care au nevoie de hrană animală, deoarece
lor le este necesară proteina completă cont, inută în această hrană. Consumul
excesiv de carne, slăbes, te rapid digestia sensibilă. Chiar dacă a fost bine
digerată, folosirea pe termen lung a oricărui alimente bogat în proteine cres, te

75
întotdeauna VATA, deoarece reziduurile digestiei proteice cresc încărcătura
toxică azotată din organism.
Mult, i oameni cu tipologie VATA îs, i pot ajusta necesarul de proteine animale
prin folosirea corectă a produselor lactate. Ouăle, carnea de pui, de curcan,
pes, tele proaspăt s, i vânatul sunt în general bune pentru VATA. Singura carne
ros, ie pe care ar putea să o consume este cea de oaie sau miel, care uneori
poate ajuta la echilibrarea corpului. Carnea de miel nu ar trebui consumată
regulat. Carnea de vită este permisă atunci când este absolut necesar să
“împământenim” rapid pe cei VATA. Trebuie avut grijă la consumul de scoici
deoarece pot produce alergii. Ouăle ar trebui făcute omletă dacă se poate cu
lapte, sau fără coajă; ouăle prăjite nu trebuie consumate regulat.
Legumele - legumele sunt echivalentul vegetal al cărnii. Ele sunt bogate
în proteine greu digerabile, ai căror produs, i metabolici sunt bogat, i în azot.
Azotul este un gaz s, i ca toate gazele cres, te VATA. S-a demonstrat că azotul
este necesar pentru dezvoltarea anumitor tipuri de cancer cărora nu le place
oxigenul. Pentru a preveni aparit, ia lor trebuie evitat consumul excesiv de
carne. Fasolea mung este cea mai bună sursă de proteine deoarece este us, oară
pentru digestie s, i perturbă cel mai put, in mintea. Alunele duc la cres, terea
vâscozităt, ii sângelui s, i de aceea cei cu circulat, ie proastă nu ar trebui să le
consume.
Gătit, i legumele cu turmeric pentru a preveni intoxicarea sângelui; cu semint, e
de chimen s, i coriandru pentru a aprinde focul digestiv; cu ghimbir, usturoi
sau asafoetida pentru a preveni perturbarea lui VATA. Adăugat, i put, in ulei
din acelas, i motiv. VATA crescută de consumul de fasole s, i mazăre apare de
obicei sub forma gazelor intestinale s, i poate fi redusă prin înmuierea legumelor
cel put, in o oră s, i apoi se schimbă apa. Dacă încă mai produc gaze, fierbet, i
legumele 5-10 minute în multă apă s, i apoi schimbat, i apa.
În India mazărea s, i lintea cel mai adesea sunt preparate după de au fost
zdrobite. Prin zdrobire se prepară mai repede s, i se îndepărtează mai us, or
coaja indigestă de la exterior. Cel mai bun mod de a găti aceste boabe
zdrobite este sub formă de supă bine condimentată, care se consumă cu
cereale. Dacă nu putet, i îndepărta pielit, a, atunci punet, i-le la încolt, it s, i apoi
îndepărtat, i pielit, a prin spălare.
Cei VATA ar trebui să consume doar cantităt, i mici de legume la o masă. Chiar
brânza tofu, care este predigerată, poate agrava VATA dacă este consumată
zilnic în cantităt, i mari o perioadă mare de timp. Cele mai bune legume pentru

76
persoanele VATA sunt lintea neagră, lintea ros, ie, năutul, fasolea mung s, i tofu.
Lintea neagră este foarte întăritoare dar s, i foarte greu de digerat. Ea trebuie
bine înmuiată în apă înainte de preparare s, i trebuie gătită cu usturoi sau cu
asafoetida.
Nucile s, i semint, ele - migdalele sunt cele mai bune. Ele nu trebuie consumate
niciodată cu pielit, ă care irită mucoasa intestinală s, i nu trebuie opărite în apă.
Lăsat, i-le la înmuiat peste noapte s, i cojit, i-le apoi. Zece migdale consumate
fiecare dimineat, ă asigură corpului suficient, i nutrient, i pentru întreaga zi.
Semint, ele de dovleac sunt tonice cerebrale. Deoarece sunt grele pentru digestie,
consumul exagerat de produse din susan scade gradat tonusul tractului gastro-
intestinal. Toate nucile sau semint, ele sunt bune pentru cei VATA, dar sunt
prea concentrate pentru o folosire regulată, except, ie făcând prepararea lor
sub formă de unt sau lapte. Hrana supraconcentrată care este greu pătrunsă
de sucurile digestive reprezintă una din cauzele de bază ale indigestiei de tip
VATA.
Uleiurile - în general uleiul de susan este cel mai bun, uleiul de rapit, ă este cel
mai prost, dar toate uleiurile sunt bune pentru VATA. Uleiul de migdale este
bun pentru creier, uleiul de nucă de cocos s, i cel de susan sunt bune pentru
păr, iar uleiul de mus, tar este bun pentru piele.
Lactatele - toate produsele lactate sunt bune pentru persoanele de tip VATA
care nu sunt alergice la ele. Brânzeturile tari ar trebui consumate mai rar,
deoarece ele sunt atât de compacte s, i concentrate încât ar trebuie gătite într-o
formă mai lichidă, tip “fondu” sau “chile con queso”. Iaurtul amestecat cu apă
s, i condimentat cu ghimbir, chimen sau altele asemenea ajută la îndepărtarea
lui VATA din corp.
Îndulcitorii - dulcele scade VATA. Cei de tip VATA pot folosi orice îndulcitor
cu moderat, ie, exceptând zahărul alb care este otrăvitor(moartea albă). Mierea
poate fi folosită din abundent, ă, dar nu gătită. Consumul exagerat de dulce
poate duce la cres, terea lui VATA.
Condimentele - toate condimentele, dar în special ghimbirul s, i usturoiul
sunt bune pentru cei VATA s, i pentru cei VATA-KAPHA în cantităt, i mici.
Cei VATA sunt tentat, i să folosească condimente în exces, sperând să îs, i
îmbunătăt, ească digestia, dar folosirea excesivă a condimentelor fierbint, i
agravează în final VATA. Cei de tip VATA-PITTA ar trebui să fie atent, i la
consumul de condimente deoarece aspectul VATA din structura lor îi face să
poftească s, i astfel PITTA se poate agrava. Asafoetida este unul dintre cele

77
mai bune condimente pentru controlul lui VATA, dar nu trebuie folosită de
cei care au prea multă căldură în ficat sau în minte. Ceaiul rece de fenicul sau
santal poate contracara efectele perturbatoare ale asafoetida-ei la o persoană
VATA; rodiile s, i merele pot fi folosite în acest scop pentru celelate tipologii
constitut, ionale.
Viciile - această categorie a fost inclusă deoarece fiint, ele umane păcătuiesc
mereu. Dacă avet, i de gând să păcătuit, i, ar trebui să o facet, i înt, elept s, i să
evitat, i să facet, i din asta un obicei. Nici o substant, ă toxică nu ar trebui
folosită.
Oamenii de tip VATA sunt predispus, i la vicii. Ei ar trebui să evite toate
viciile, mai ales fumatul, zahărul s, i cofeina. O jumătate de pahar de vin
îndoit cu apă în timpul sau după masă este benefic pentru cei VATA; cantităt, i
mai mari de alcool pot fi mortale. Cei VATA ar trebui să evite vinurile
care cont, in aditivi alimentari. Berea nu este atât de bună ca vinul în cazul
celor VATA din cauza cont, inutului de drojdie, iar lichiorul este prea tare
pentru constitut, ia VATA. Intensitatea este intoxicantă pentru cei VATA s, i ea
încurajează caracterul rebel. Relaxarea s, i meditat, ia sunt mult mai bune.

Alimente pentru constitut, ia PITTA

Oamenii care prezintă PITTA în constitut, ia lor trebuie să evite gusturile


acru, sărat s, i picant, care sunt “fierbint, i” s, i trebuie să consume în special
dulce, amar s, i astringent, gusturi “reci”. Dacă cei VATA trebuie să evite în
special cofeina s, i zahărul, cei PITTA trebuie să evite carnea, ouăle, alcoolul
s, i sarea. Aceste substant, e cresc agresivitatea s, i mânia, care sunt trăsături
caracteristice lui PITTA perturbată. Cerealele, fructele s, i vegetalele răcoresc
căldura lui PITTA s, i ar trebui să formeze majoritatea dietei pentru cei PITTA
. Vegetarianismul este cel mai indicat pentru oamenii de tip PITTA ; orice
persoană PITTA ar trebui să facă un efort sincer să devină vegetarian.
Cerealele - orzul este cea mai bună cereală pentru cei de tip PITTA deoarece
este atât răcoritoare cât s, i usucătoare s, i ajută la reducerea excesului de acid
din stomac. Urmează orezul, apoi ovăzul s, i grâul. Hris, ca, porumbul, meiul
s, i secara sunt încălzitoare s, i nu trebuie consumate în mod obis, nuit de cei
PITTA . Pâinea cu drojdie nu este recomandată pentru cei PITTA deoarece
în timpul fermentat, iei se produce gustul acru ca s, i vipaka. Pâine fără drojdie
este bună.

78
Vegetalele - cei PITTA pot consuma vegetale toată ziua s, i ar trebui să le
evite doar pe cele acre cum sunt tomatele s, i pe cele picante cum sunt ridichile.
Tomatele sub orice formă sunt interzise. Usturoiul trebuie evitat. Sfecla de
zahăr, morcovii s, i ridichile albe lungi numite daikon purifică ficatul s, i ajută
pe cei PITTA să controleze PITTA atâta vreme cât nu este crescută. Dacă
PITTA este perturbată, trebuie evitate aceste vegetale.
Ceapa albă sau galbenă fiartă este bună ocazional pentru PITTA deoarece,
des, i este fierbinte, prin preparare îs, i pierde gustul picant s, i devine dulce.
Ceapa ros, ie este de asemeni prea picantă pentru cei PITTA, la fel s, i toate
varietăt, ile de ardei iute. Piureul de spanac sau spanacul cu brânză de vaci
sunt bune pentru cei PITTA. Chiar vegetalele permise în mod normal cum
este pătrunjelul ar trebui evitate dacă prezintă gust acru sau picant din cauza
condit, iilor de păstrare sau de cultivare. De asemeni chiar s, i vegetalele care
nu sunt incluse în lista de mai jos sunt permise dacă sunt dulci.
Celor PITTA li se recomandă următoarele vegetale: sparanghel, brocoli, varză
de Bruxelles, varză, cilantro, castravet, i, conopidă, t, elină, fasole verde, frunze
verzi comestibile, lăptucă, ciuperci, okra, mazăre, pătrunjel, cartofi, napi
turces, ti, dovlecei, patate, zucchini.
Fructele - cei de tip constitut, ional PITTA ar trebui să consume fructe dulci
s, i să evite fructele acre. Orice fructe din lista de mai jos care e posibil să
fie acru trebuie evitat; aceasta include merele, cires, ele, strugurii, portocalele,
ananasul s, i rodiile. La fel, orice fruct cum ar fi berries(coacăze, zmeură,
afine) care nu este inclus în listă poate fi consumat dacă este foarte dulce.
Papaia este în general prea “fierbinte” pentru constitut, ia PITTA . Bananele,
chiar dacă sunt dulci s, i vindecă ulcerul au un efect postdigestiv acru s, i nu ar
trebui consumate regulat de cei PITTA. Smochinele s, i stafidele sunt foarte
bune pentru cei PITTA deoarece sunt dulci s, i au efect laxativ. Despre stafide
se spune că sunt regina fructelor, iar despre mango că este regelelor lor. Des, i
lămâile galbene s, i verzi sunt acre, ele scad PITTA dacă sunt folosite mai rar;
consumul exagerat de lămâi galbene în special, va cres, te PITTA .
Următoarele fructe sunt cele mai bune pentru PITTA :
mere, caise, avocado, cires, e, nucă de cocos, fructe uscate, smochine, struguri,
lămâi, mango, pepeni, nectarine, portocale, piersici, pere, corcodus, e, ananas,
prune, rodii.
Carnea - cei PITTA nu trebuie să consume animale marine deoarece sutn

79
“fierbint, i” s, i produc alergii. Gălbenus, ul de ou este fierbinte, albus, ul este
rece. Cei PITTA pot digera carnea, dar trebuie să o evite deoarece intoxică
sângele s, i sust, ine agresivitatea s, i iritabilitatea. Carnea de pui, curcan, iepure
s, i vânatul sunt permise pentru cei PITTA.
Legumele - oamenii cu constitut, ie PITTA au put, ine dificultăt, i în digerarea
hranei, dar trebuie să realizeze că consumul excesiv de legume duce la acumu-
larea de produs, i reziduali azotat, i toxici care agravează VATA s, i de asemeni
agravează PITTA din cauza acidităt, ii lor. În cantităt, i mici toate legumele
sunt permise cu except, ia lintei ros, ii s, i galbene. Cele mai bune legume sunt
lintea neagră, năutul, fasolea mung s, i tofu.
Nucile s, i semint, ele - majoritatea nucilor s, i semint, elor sunt prea fierbint, i s, i
prea uleioase pentru cei PITTA. Nuca de cocos este bună pentru cei PITTA
deoarece, des, i este uleioasă, este s, i foarte răcoritoare. Laptele proaspăt de
cocos este excelent în cazul agravării lui PITTA. Semint, ele de floarea soarelui
s, i de dovleac sunt de asemeni permise.
Uleiurile - cei PITTA ar trebuie să evite uleiurile, dar pot consuma mici
cantităt, i de ulei de migdale sau cantităt, i mai mari de ulei de nucă de cocos,
măsline s, i floarea soarelui.
Lactatele - toate produsele lactate dulci, cum este laptele, untul nesărat s, i
gheea sunt bune pentru cei de tip PITTA; nici un produs acru nu este bun.
Iaurtul poate fi consumat condimentat cu scort, is, oară sau coriandru sau cu
câteva picături de suc de lămâie, la care se adaugă un îndulcitor s, i se amestecă
în părt, i egale cu apă. Cei PITTA trebuie să consume brânză moale nesărată;
brânzeturile tari trebuie limitate.
Îndulcitorii - PITTA este calmată de dulciuri. Dintre toate constiutt, iile,
cea PITTA poate să consume cu us, urint, ă dulciuri, inclusiv zahăr, deoarece
dulcele scade căldura. Din acest motiv cei care trăiesc în climate mai calde
pot consuma mai mult zahăr s, i să nu fie afectat, i atât de mult ca cei din
climatele mai reci. Melasa este “fierbinte” iar cei PITTA nu ar trebui să o
consume. Consumul îndelungat de miere, care de asemeni este “fierbinte”
teoretic poate agrava PITTA.
Viciile - tutunul este prea fierbinte pentru PITTA, la fel s, i alcoolul. Ocazional
o bere îl poate ajuta pe PITTA să se relaxeze. Ceaiul negru este astringent s, i
poate fi folosit ocazional. Cafeaua este picantă s, i irită ficatul s, i nu trebuie
consumată de obicei. Consumul îndelungat de cafea slăbes, te focul digestiv,

80
supraîncălzes, te sângele s, i produce simptome ca emaciere, dureri de cap,
palpitat, ii s, i dificultăt, i respiratorii. Tratamentul pentru dependent, a de cafea
se adresează atât lui VATA cât s, i lui PITTA s, i include lapte, ghee s, i unt
pentru a contracara efectele.
Alimentat, ia pentru constitut, ia KAPHA
Oamenii cu constitut, ie KAPHA trebuie să consume în special gusturile
amar, picant s, i astringent deoare învigorează organismul s, i mintea s, i să evite
gusturile dulce, acru s, i sărat. Cei de tip KAPHA nu trebuie niciodată să
mănânce prăjeli sau alte mâncăruri grase s, i trebuie să evite produsele lactate.
Grăsimea este cea mai nepotrivită hrană pentru cei KAPHA. Vegetalele sunt
cele mai indicate pentru KAPHA. Ei ar trebuie să îs, i limiteze cantitatea de
hrană pe care o consumă.
Cerealele - dintre toate constitut, iile cei de tip KAPHA au nevoie cel mai
put, in de cereale. Meiul s, i hris, ca, care sunt fierbint, i s, i usucătoare sunt cele
mai bune pentru cei de tip KAPHA, urmează apoi orzul, orezul s, i porumbul.
Cei de tip KAPHA se împacă cel mai bine cu cerealele prăjite. Toate tipurile
de pâine ar trebuie să fie prăjite sau cel mai bine evitate. Grâul este prea
greu, cald s, i uleios pentru a fi bun pentru cei de tip KAPHA.
Vegetalele - toate vegetalele sunt bune pentru cei de tip KAPHA cu except, ia
cartofilor, ros, iilor s, i a soiei. Castravet, ii, des, i sunt dulci sunt s, i amari s, i
astringent, i s, i de aceea nu agravează KAPHA. Persoanele cu tipologia KAPHA
trebuie să evite consumul vegetalelor foarte dulci, foarte acre s, i a celor foarte
zemoase. În rest ei pot mânca cât de multe vegetale doresc s, i oricând. Frun-
zele verzi comestibile s, i vegetalele care au semint, e (cum sunt dovleceii) ar
trebui consumate mai mult decât rădăcinoasele, care sunt mai împământeni-
toare, vegetalele nepreparate sunt bune; cele fierte sau prăjite sunt mai us, or
digerabile. Ardeii iut, i sunt buni pentru cei KAPHA. Aceia care consumă
mult chilly, piper de cayenne sau alte condimente foarte picante este bine să
folosească ghee ca să contracareze orice agravare a lui PITTA.
Fructele - cei KAPHA trebuie să evite atât fructele foarte dulci cât s, i cele
foarte acre s, i orice fruct foarte zemos. Fructele uscate ca de exemplu prunele
uscate sunt bune. Cele mai indicate fructe sunt merele, caisele, fructele de
păducel, mango, piersicile, perele s, i rodiile.
Carnea - cei KAPHA arareori au nevoie de carne deoarece ei sunt hrănit, i
adecvat de alte alimente. Când consumă carne aceasta trebuie să fie afumată,

81
coaptă sau preparată uscat, dar niciodată prăjită. Ei pot consuma carne de
pui, ouă, iepure, animale marine s, i vânat.
Leguminoasele - cei de tip KAPHA nu ar trebui să consume legume în exces
deoarece corpul lor nu are nevoie de proteine suplimentare. Legumele sunt
mult mai bune decât carnea pentru cei KAPHA, deoarece nu cont, in grăsime
animală. Cei de tip KAPHA ar trebuie să evite legumele grele, cum sunt
lintea neagră, fasolea albă s, i soia. Tofu bine preparat este permis pentru cei
KAPHA în cantităt, i mici; cantităt, i mai mari cresc KAPHA. Cele mai indicate
legume sunt fasolea neagră, fasolea mung, fasolea pinot s, i lintea ros, ie.
Nucile s, i semint, ele - cei de tip KAPHA nu au nevoie de energia grea s, i uleioasă
a nucilor s, i semint, elor s, i trebuie să le evite. Ei pot consuma ocazional semint, e
de floarea soarelui s, i de dovleac.
Uleiurile - cei de tip KAPHA trebuie să evite uleiurile. La nevoie ei pot
consuma ulei de migdale, porumb, măsline sau floarea soarelui.
Lactatele - persoanelor de tip KAPHA nu le sunt necesare produsele lactate
grele, uleioase, tulburi s, i răcoritoare, care prezintă calităt, ile lui KAPHA. Mici
cantităt, i de ghee sunt bune; de asemeni laptele de capră este mai bun decât
cel de vacă deoarece este mai “fierbinte”(este yang). Laptele de capră este
bun în bolile aparatului respirator pentru orice constitut, ie.
Îndulcitorii - KAPHA este crescută de dulciuri s, i de aceea cei de tip KAPHA
trebuie să evite orice dulce cu except, ia mierii care reduce KAPHA.
Condimentele - cei de tip KAPHA consideră bune condimentele deoarece le
trezesc organismul; ei pot folosi toate condimentele cu except, ia sării, care
cres, te KAPHA. Ca s, i în cazul tipologiei VATA, ghimbirul s, i usturoiul sunt
cele mai bune condimente în acest caz.
Viciile - doar oamenii pur KAPHA pot beneficia din folosirea ocazională a
stimulentelor. Ceaiul negru este bun, iar cafeaua este acceptabilă. Fumatul
ocazional nu este la fel de rău ca în cazul tipologiilor VATA s, i PITTA, deoarece
căldura s, i subtilitatea fumului poate ajuta la scăderea lui KAPHA. Fumatul
excesiv va cres, te KAPHA. Cei de tip KAPHA nu au nevoie să folosească
alcool, dar dacă o fac trebuie să evite berea s, i să bea doar vin sau lichior
diluat. Doar cei de tip KAPHA pur ar trebuie să bea tărie.
Sugestiile de mai sus sunt relative. Trebuie să descoperit, i fiecare în parte
regulile importante de urmat s, i ceea ce poate fi ignorat în anumite ocazii. Pe
cât posibil trebuie să evitat, i mâncărurile care sunt nepotrivite pentru tipul

82
vostru constitut, ional, dar când vret, i să tris, at, i trebuie să o facet, i la momentul
potrivit.
Persoanele de tip PITTA care doresc să mănânce mâncare condimentată cu
condimente fierbint, i nu trebuie să o consume la prânz sau vara, când PITTA
este la apogeu, ci doar dimineat, a devreme sau seara sau toamna s, i iarna
când KAPHA îi poate sust, ine. Cei de tip KAPHA care doresc să consume
hrană grea s, i lipicioasă nu trebuie să o facă dimineat, a sau seara, iarna sau
primăvara, ci doar la prânz s, i vara, când PITTA poate ajuta digestia. Cei de
tip VATA nu trebuie să consume hrană consistentă după-amiaza sau toamna
când VATA predomină în mod natural; ei trebuie să o consume dimineat, a
sau la prânz, primăvara sau vara, când influent, a lui KAPHA sau a lui PITTA
este crescută.
Constitut, iile mixte
În general persoanele VATA-PITTA ar trebui să respecte o dietă care să
controleze VATA în timpul toamnei s, i al iernii s, i o dietă care să controleze
PITTA în timpul primăverii s, i al verii. Deoarece gustul picant cres, te atât
VATA cât s, i PITTA iar dulcele controlează ambele dosha-e, cei cu constitut, ie
mixtă VATA-PITTA trebuie să evite în special hrana condimentată s, i picantă
s, i stările de furie pe care le induce această hrană, să caute dulceat, a în tot ce
fac, mai ales când mănâncă.
Cei cu tipologie mixtă PITTA-KAPHA ar trebui să urmeze o dietă anti-PITTA
de la sfârs, itul primăverii s, i până toamna târziu, s, i o dietă anti-KAPHA în
perioada următoare. Gusturile amar s, i astringent sunt cele mai potrivite
pentru această constitut, ie deoarece stările asociate lor sunt dorint, a de a
accepta schimbarea s, i lipsa sigurant, ei, deoarece ambele gusturi controlează
s, i PITTA s, i KAPHA. Gusturile sărat s, i acru, care au ca stări perturbate
asociate, hedonismul s, i invidia, sunt foarte periculoase în acest caz deoarece
ele cresc ambele dosha-e.
Cei care au o constitut, ie corporală VATA-KAPHA trebuie să îs, i controleze
VATA vara s, i toamna s, i KAPHA iarna s, i primăvara. Deoarece atât VATA
cât s, i KAPHA sunt reci s, i au nevoie de căldură, cei care prezintă constitut, ia
mixtă VATA-KAPHA vor prefera gusturile sărat, acru s, i picant care sunt
gusturi “fierbint, i”. Vara s, i toamna este preferabil să se folosească cu precădere
gusturile acru s, i sărat, dar s, i dulce. Iarna s, i primăvara picantul este de
preferat s, i trebuie echilibrat de amar s, i astringent.

83
În timp ce orezul brun este hrănitor, orezul lustruit a fost folosit în locul
acestuia în India din timpuri imemoriale. Orezul brun este prea dur ca textură
pentru cei VATA, prea fierbinte pentru cei PITTA s, i prea greu pentru cei
KAPHA pentru a fi folosit în mod regulat. Orezul basmati este bun pentru
consum regulat, deoarece este prefiert înainte de a fi lustruit. Această fierbere
antrenează vitaminele s, i mineralele în interiorul semint, ei astfel că se pierde
foarte put, in în timpul procesului de ambalare. Dacă alegem să folosim orez
basmati fie trebuie să ne asigurăm că a fost prefiert înainte de a fi decorticat,
fie cumpărăm o varietate importată.
Laptele este pentru cei care au o digestie bună, care sunt foarte activi din
punct de vedere sexual sau pentru cei emaciat, i din cauza unor activităt, i
producătoare de VATA s, i au nevoie de odihnă s, i somn. Supa de fasole mung
poate fi folosită ca substitut dacă laptele nu poate fi procurat sau nu este bun.
Unii yoghini trăiesc doar cu lapte deoarece aceasta este singura hrană care
este oferită cu bucurie de orice fiint, ă mamifer. Efectele sale asupra mentalului
sunt aproape nule s, i cres, te memoria în cel care îl consumă. Fructele s, i mierea
sunt de asemeni alimente care sunt menite să fie oferite altora, dar ele nu
sunt oferite cu bucurie s, i folosirea lor de către oameni poate periclita o s, ansă
la viat, ă pentru alte viet, uitoare. Toate celelalte alimente, inclusiv nucile,
semint, ele s, i cerealele, implică uciderea unei alte fiint, e.
Laptele ajută de asemeni la cons, tientizare. E de fapt o altă proteină animală
care este derivată din carne s, i care orientează cons, tiint, a spre spiritual. Ea
încurajează eliberarea de legăturile lumes, ti, ceea ce este necesar pentru
evolut, ia spirituală. Deoarece are o compozit, ie atât de diferită de a proteinei
animale, proteina vegetală des, i este sănătoasă, uneori este insuficientă pentru
a înrădăcina cons, tiint, a ferm în corpul fizic. Laptele este singurul aliment
care combină esent, a sattva-ică a plantelor cu fermitatea împământenitoare a
animalelor.
Unii autori argumentează că laptele este util doar pentru animalele tinere s, i
nu ar trebui consumat de adult, i. Este adevărat că unii oameni prezintă o
incapacitate genetică de a digera laptele, dar nu este corect să afirmăm că
laptele este rău pentru tot, i. Dieta tribului Masai din Kenya, de exemplu este
aproape în totalitate compusă din lapte. Des, i aces, tia sunt temut, i războinici,
ei nu omoară niciodată animalele din junglă s, i rareori ucid vacile pentru a le
mânca, deoarece ei cred cu tărie că toate fiint, ele au dreptul de a trăi. Este
posibil ca consumul timp de secole al laptelui să le inducă această atitudine?

84
Laptele este incorect blamat ca fiind cauza multor boli.
Nu trebuie:

• să se bea lapte rece. Laptele este rece ca energie s, i consumul lui de la


frigider îi cres, te răceala s, i greutatea.

• să fie omogenizat. Omogenizarea modifică grăsimile s, i le face aproape


nedigerabile, ceea ce încurajează formarea de ama(otravă corporală).

• să fie consumat împreună cu alte alimente. Laptele este un aliment


complex s, i complet s, i trebuie consumat singur sau cu ghee sau miere.
Poate fi fiert împreună cu alte alimente, cum ar fi cerealele.

• consumat în exces. Un litru de lapte deodată este mai mult decât


suficient pentru organism.

• să fie necondimentat. Un vârf de cut, it de s, ofran adăugat în laptele cald


cres, te mult digerabilitatea sa. Turmericul s, i gimbirul pot fi folosite în
loc, de asemeni cardamomul, scort, is, oara, nucs, oara sau cuis, oarele. Chiar
s, i în combinat, ie cu miere, scade capacitatea sa de a cres, te KAPHA.

Untul este tonic pentru creier, în special dacă a fost clarifiat (ghee). O lingură
de ghee topită cu o jumătate de lingurit, ă de zahăr sau de sirop de art, ar asigură
răcoarea mentală necesară pentru cei PITTA. Înlocuind zahărul cu o lingurit, ă
de miere, amestecul ajută la coeziunea mentală necesară lui VATA. Gheea
cres, te focul digestiv fără să crească PITTA, îndepărtează efectele otrăvurilor,
înfrumuset, ează, îmbunătăt, es, te tenul s, i strălucirea s, i este afrodisiac. El asigură
stabilitatea mentală s, i inteligent, a s, i este un bun excipient pentru majoritatea
plantelor medicinale.
Gheea s, i mierea se potent, ează una pe cealaltă când sunt luate împreună, dar
nu trebuie luate niciodată în cantităt, i egale. Dacă vrem să ne îmbunătăt, im
nutrit, ia t, esuturilor trebuie să luăm mai multă ghee decât miere (cel put, in
2:1), iar dacă vrem să ne îmbunătăt, im capacitatea digestivă trebuie să luăm
mai multă miere decât ghee (cel put, in 2:1).
Mierea este medicament s, i aliment. Este un medicament superior deoarece
asemeni otrăvii pătrunde imediat în tot corpul până în cele mai adânci t, esuturi
fără a fi digerată. Otrăvurile distrug t, esuturile, dar mierea, deoarece a fost

85
predigerată de albine, le hrănes, te. Mierea este bună pentru inimă s, i pentru
ochi, ajută la vindecarea rănilor când se aplică direct pe ele, îndepărtează
otrava din corp s, i transportă orice plantă cu care este amestecată adânc în
t, esuturi. Este de asemeni afrodisiacă. Mierea nu trebuie niciodată folosită la
coacere sau fierbere deoarece căldura îi cres, te calităt, ile otrăvitoare s, i o face
să producă ama în corp. Este mai bine să folosim malt, de orz, sirop de art, ar
sau zahăr de curmale în acest scop.
Sarea este intensă, fierbinte, grea s, i uleioasă. Folosită în exces îmbătrânes, te
corpul rapid, produce riduri, chelire s, i căderea părului, produce boli ale
sângelui s, i cărnii, slăbes, te mus, chii s, i articulat, iile s, i produce slăbiciune, letargie,
debilitate s, i scade capacitatea de muncă. Reducerea cantităt, ii de sare din
dietă te poate ajuta să trăies, ti mai mult s, i mai sănătos. Oamenii de tip
PITTA s, i KAPHA ar trebui să urmărească să elimine sarea din dietă, iar cei
VATA ar trebui să consume suficientă sare pentru a-s, i ment, ine focul digestiv.
Cea mai bună sare este saindhava, o varietate de sare de rocă din regiune
Sindh din Pakistan, care nu produce ret, inerea apei în corp.
Iaurtul cres, te kapha deoarece calităt, ile sale sunt aproape identice cu ale lui
KAPHA. Mierea scade proprietăt, ile formatoare de KAPHA ale iaurtului,
iar condimentele contracarează aceaste efecte s, i mai mult. Amestecarea cu
apă a iaurtului condimentat îl diluează, iar agitarea sparge structura de gel
făcându-l mai put, in vâscos s, i tulbure. Amestecul rezultat agravează KAPHA
foarte put, in s, i ajută mult digestia. Oricine nu este alergic la produsele lactate
trebuie să bea o cană din acest amestec după fiecare masă.
Dependent, ă s, i gust
Oamenii se obis, nuiesc adesea cu alimentele care nu sunt potrivite pentru ei
din cauza efectele intoxicante pe care aceste alimente le au. Cei cu constitut, ie
VATA, de exemplu, devin adesea hipoglicemici deoarece le place să consume
zahăr, deoarece zahărul aduce satisfact, ie imediată s, i controlează temporar
exaltarea mentală pe care o creează VATA. Cei PITTA se pot obis, nui cu
consumul de carne sau de condimente fierbint, i care cresc PITTA s, i îi fac mai
obsesivi, mai intens, i, mai interesat, i. Oamenii de tip KAPHA se obis, nuiesc cu
alimentele grele s, i grase care le sust, in complacerea lor naturală.
Fiecare dintre noi foloses, te hrana pentru a ne afecta cons, tiint, a; majoritatea
preferă să perpetueze toate idiosincraziile s, i trăsăturile de caracter vechi,
în loc să le îmbunătăt, im printr-o dietă echilibrată în funct, ie de constitut, ia
individuală. Noi trăim într-o lume a vitezei în care mult, i încearcă să fugă

86
chiar mai repede decât sunt obligat, i. Odată ce un individ a investit mult
în personalitatea sa, încât simte că nu mai poate să se schimbe, el foloses, te
“cârje” pentru a reus, i să t, ină pasul cu viat, a. De fiecare dată când folosim o
“cârjă” există riscul de a deveni dependent, i de ea.
Pot, i deveni dependent aproape de orice lucru. Toate dependent, ele sunt fun-
damental identice, chiar dacă substant, ele diferă ca putere, deoarece oamenii
devin depedent, i de senzat, ii (thrills). Senzat, iile(fiorii) sunt datorate modi-
ficărilor chimice din creier. Muzica inspirată, operele de artă, frumuset, ile na-
turii, filmele, baletul, piesele de teatru, cărt, ile, evenimentele sportive, parăzile,
parfumurile, hrana, jocurile de noroc, exercit, iul, sexul s, i orice altceva care vă
coples, es, te cu excitat, ie fremătătoare vă face plăcere datorită moleculelor din
interior.
Unii cercetători cred că senzat, iile apar când sunt eliberate moleculele numit
endorfine. Medicamentul numit naloxone blochează aceste molecule s, i astfel
muzica nu vă mai inspiră, filmele nu vă mai mis, că, iar parăzile nu vă mai
produc un nod în gât. Alt, i cercetători asociază adrenalina s, i alt, i hormoni
cu senzat, iile s, i emot, iile, iar alt, ii ca Vimalananda consideră că fluxul sangvin
mărit în anumite regiuni de la nivel cerebral creează excitat, ia. Oricare ar fi
cauza, chimia stă la baza provocărilor s, i dependent, ei.
Societatea noastră este inundată de dependent, e, deoarece noi dorim intensitate
s, i avem nevoie de senzat, ii din ce în ce mai puternice pentru a o satisface.
Oamenii care au devenit dependent, i de intensitate pot să-s, i irosească rezervele
de moleculele interne care produc senzat, ii puternice s, i apoi să caute alimente
care să-i stimuleze sau pot folosi droguri ca substitut. Dependent, a de droguri
scade sensibilitatea la plăcerile simple ale viet, ii s, i slăbes, te “omenia” noastră.
S, obolanii cărora li s-a administrat morfină îs, i pierd instincul matern. Naloxona
le redă comportamentul normal. Endorfinele, care sunt derivat, i ai opiaceelor,
produs, i de organismul nostru, pot avea un efect similar. Noi nu ne putem
permite să nu simt, im durerea, riscând să ne pierdem instinctul matern,
deoarece sănătatea noastră depinde de Natură, Mama universală.
Subtilitatea a pierit din societate noastră. Sistemele noastre nervoase nu
mai sunt suficient de sensibile pentru a funct, iona la nivel de “artă, grat, ie
s, i cultură”, trăsături pe care Vimalananda consideră că îl deosebesc pe om
de animalele cu formă umană - aceia care s, i-au pierdut interesul în a face
deosebire dintre bine s, i rău.
Animalele de asemeni îs, i administrează singure medicamente în anumite

87
situat, ii. Se s, tie că babuinii folosesc tutunul, elefant, ii, ratonii, urs, ii, caprele,
porcii s, i oile consumă fructe s, i cereale fermentate deoarece au alcool, iar
renii, vacile s, i iepurii consumă uneori ciuperci otrăvitoare. Totus, i animalele
s, tiu când să se oprească. Odată ce au descoperit intensitatea, fiint, ele umane
rareori se opresc de bună voie, deoarece spre deosebire de animale, care
folosesc substant, ele toxice pentru o modificare ocazională de ritm, oamenii
folosesc “cârjele” pentru a se echilibra.
Cei de tip VATA devin dependent, i de substant, ele care scad durerea s, i
nesigurant, a. Cei PITTA devin dependent, i de ceea ce îi t, ine la un înalt
nivel de activitate, pe care ei o asociază cu succesul. Cei KAPHA adesea
devin dependent, i fără să s, tie, din cauza obiceiurilor alimentare necorespun-
zătoare pe care nu s, i le modifică. Dependent, a de dulciuri este un exemplu
ilustrativ al modului în care apare o dependent, ă.
Dulcele creează satisfact, ie lui ahamkara. Dacă căutat, i satisfact, ia în primul
rând în hrană s, i nu în viat, a voastră, e posibil să devenit, i dependent, i de dulce.
Dacă nu suntet, i atent, i să aleget, i alimentele dulci sănătoase cum sunt fructele
s, i cerelalele integrale, probabil că vet, i deveni sclavii alimentelor rele cu zahăr
cum ar fi gogos, ile. Când consumat, i prea mult zahăr alb pentru o perioadă
lungă de timp devenit, i hipersensibili la el. Aceasta vă scade capacitatea
digestivă s, i agravează VATA, care este crescută de orice fel de epuizare (abuz).
Apoi VATA cres, te diferent, a dintre concentrat, ia maximă s, i cea minimă de
zahăr în sânge. Gradul de variat, ie dintre cele două este determinat de
intensitatea perturbării VATA s, i determină severitatea simptomelor. Prin
scăderea lui VATA se us, urează simptomele.
Nu putet, i scăpa de dependent, a de dulce dacă încercat, i să compensat, i cu alte
gusturi. În primul rând trebuie să înlocuit, i zahărul alb cu alte mâncăruri dulci
cum sunt cerealele integrale, astfel încât să consumat, i ceva dulce. Suplimentele
ayurvedice pot fi folosite pentru a reduce acuitatea răspunsului corpului
vostru la carbohidrat, i, care produce variat, ii puternice ale zahărului din sânge.
Simultan, o dietă adecvată s, i obiceiurile bune vor reduce s, i vor echilibra
VATA.
Alcoolul este un fel de substant, ă foarte dulce, care este metabolizată la fel ca
zahărul. Aportul mare de dulce pe care îl aduce alcoolul, mult, umes, te mult
pe ahamkara. Alcoolicii sunt oameni care consideră că dulcele alcoolic este
mult superior celorlalte feluri de dulce, încât ei doresc să bea tot mai mult.
În cantităt, i mici alcoolul este medicament, dar supradozarea îl transformă

88
în otravă. Când consumat, i alcool în mod regulat, corpul vostru îs, i creează
un echilibru s, i în final ajunget, i să vă simt, it, i rău în caz contrar. Devenit, i
dependent, i chiar dacă nu suntet, i un alcoolic clasic.
Orice obicei la care nu putet, i renunt, a fără să nu producet, i perturbări ale cor-
pului, mint, ii s, i spiritului înseamnă că este o dependent, ă. Toate dependent, ele
trebuie eliminate cel mai bine gradat astfel ca sistemul corp-minte să nu se
dezechilibreze foarte mult în procesul purificării. Orice dependent, ă necesită
o atent, ie specială. Deoarece consumul abuziv de alcool este ceva comun,
în continuare prezentăm unele elemente de factură ayurvedică cu privire la
această dependent, ă.
Dependent, a de alcool este o formă de dependent, ă de dulciuri în care toate cele
trei dosha-uri sunt perturbate. Mici cantităt, i de vinuri medicinale controlează
bolile de tip VATA; cantităt, i mai mari de alcool produc boli de tip VATA.
Deoarece este fierbinte, cu gust s, i miros intens s, i este lichid, alcoolul agravează
atât PITTA cât s, i KAPHA, care produce apoi obstruct, ia mis, cării lui VATA
s, i o viciază. Stadiile avansate de alcoolism sunt de natură pur VATA: mers
nesigur, privire goală, vorbire confuză s, i fără înt, eles, schimbări severe de
dispozit, ie, delirium tremens s, i halucinat, ii. Toate aceste simptome reflectă o
zguduire (jerkiness, stare de jigodie) profundă mentală s, i fizică ca rezultat
al exuberant, ei lui VATA deranjată. Chiar dacă nu suntet, i alcoolic declarat,
trebuie mai întâi să calmat, i VATA s, i apoi să aducet, i KAPHA s, i PITTA la
normal dacă dorit, i să eliminat, i obiceiul de a consuma alcool.
Medicina modernă a descoperit că există o sensibilitate genetică la alcool
care este prezentă la 7-10% din populat, ie. Cu alte cuvinte, tendint, a către
alcoolism se mos, tenes, te de la tată sau mamă la copii s, i de obicei determină
aparit, ia alcoolismul în jurul vârstei de 25 de ani. Al doilea tip se transmite
doar de la tată la fiu. Indivizii afectat, i pot mos, teni anormalităt, i cerebrale
chiar dacă ei nu beau niciodată, dar majoritatea victimelor încep să consume
alcool de la vârsta de 11-12 ani. Spre deosebire de primul tip, comportamentul
lor este adesea violent.
Oamenii care au fost dependent, i de alcool s, i apoi s-au lăsat, înlocuiesc adesea
această dependent, ă cu dependent, a de cafea, pe care o fac foarte dulce s, i cu
alimente fierbint, i, sărate, acre s, i picante, ca de exemplu pizza cu ketchup s, i sos
de chili. Cafeaua s, i sosul de chili, ambele picante, înlocuiesc în această privint, ă
gustul alcoolului. Folosirea intensivă a zahărului alb este cel mai us, or mod de
a egaliza aportul de zahăr pe care îl aduce consumul de alcool. Ketchup-ul s, i

89
alte sosuri conferă cantităt, ile necesare de gust acru s, i sărat pentru a fort, a
tractul digestiv deja supraîncărcat să facă fat, ă mâncării grele, prăjite, a
cărei greutatea s, i onctuozitate ajută la scăderea lui VATA. Fiecare din aceste
gusturi trebuie folosite în cazul alcoolicilor pentru a ajuta organismul lor să
îs, i ment, ină echilibrul relativ. De asemeni gustul amar este necesar pentru a
reduce nevoia organismului de intensitate.
Dulcele trebuie să fie adus din cereale integrale s, i fructe s, i sucuri de fructe.
Cerealele sunt o sursă stabilă, regulată de zahăr pentru sânge, iar sucurile
de fructe ca de exemplu de struguri s, i de pere trebuie folosite pentru a
cres, te rapid zahărul în sânge când corpul o cere. Sucul de rodii este dulce
s, i astringent, gusturi care sunt terapeutice pentru cei PITTA . Curmalele
reprezintă o sursă bună de gust dulce deoarece ele întăresc organismul.
Sucul de morcovi este suficient de fierbinte pentru a cres, te digestia s, i destul
de amar pentru a reduce nevoia organismului pentru stimulare intensă. Este
de asemeni s, i foarte dulce. Satisfact, ia s, i echilibrul de care corpul beneficiază
de la sucul de morcovi aduce mint, ii o imensă satisfact, ie subliminală care
compensează într-o anumită măsură lipsa de pertubare mentală plăcută pe
care o dă alcoolul.
Sucul de morcovi poate fi consumat singur. Dacă ficatul este afectat în
special, trebuie adăugat suc de sfeclă ros, ie. Adaosul de ridiche albă lungă
(daikon) ajută la îmbunătăt, irea digestiei. Astringent, a castravetelui ajută la
scăderea intensităt, ii dorint, ei s, i calmează t, esuturile inflamate. Cel mai bine
este să folosim cilantro care este picant, dar rece. Este unul din cele mai bune
alimente pentru scăderea furiei, deoarece scoate căldura din corp s, i din minte.
Dacă digestia este foarte slăbită, ridichiile s, i morcovii pot fi gătite la oala sub
presiune împreună cu o bucată de sfeclă, sub formă de supă sau acestea pot fi
tăiate în bucăt, i s, i gătite cu fasole mung s, i orez sub formă de kichadi la care
se adaugă cilantro.
Laptele proaspăt de cocos este un dulce excelent, dar nu s, i dacă slăbiciunea
ficatului implică o dietă săracă în grăsimi. El se găses, te de obicei în magazinele
cu hrană sănătoasă. O altă variantă este folosirea pulpei proaspete de nucă
de cocos care se introduce într-un blender, se acoperă cu apă s, i se amestecă.
Apoi trebuie să se adauge apă fierbinte, iar apoi se separă ceea ce s-a depus
la fund. Nuca de cocos este răcoritoare s, i grea pentru digestie, greutatea ei
ajută la satisfacerea nevoii alcoolicilor de hrană grea.
Lămâia sau sucul de lămâi verzi aduce gustul acru, iar gustul sărat este

90
adus de varec sau alte pulberi de alge sau de un preparat conservat. Fructul
de amalaki, dacă poate fi procurat, reprezintă cea mai bună sursă de acru.
Ghimbirul uscat este cea mai bună sursă de gust picant, dar trebuie folosit
cu atent, ie pentru a nu produce o perturbare PITTA.
O purgat, ie us, oară este o metodă bună de purificare pentru oricine a abuzat
de alcool, deoarece ea elimină căldura acumulată în ficat, care este afectat
de cres, terea lui PITTA. Amarul se găses, te în compus, ii arogya, vardhini s, i
tikta, sau în multe plante medicinale ca gent, iana, dracila s, i aloe vera, care
scot toxinele din ficat. O purgat, ie puternică trebuie evitată deoarece, des, i
scade rapid PITTA, va agrava VATA din cauza intensităt, ii. Deoarece dorint, a
de intensitate este un aspect al dependent, ei de alcool sau de alte droguri,
evitarea expunerii organismului la intensitate este o măsură terapeutică.
Echilibrul psihologic îndepărtează agitat, ia s, i asigură stabilitatea care ajută
mintea să se îndrepte s, i să revină la o funct, ionare normală. Oamenii consumă
alcool deoarece el face ca ahamkara să îs, i depăs, ească limitele(egofrenie). Aces, ti
oameni există într-o energie doar a lui ahamkara, individualitate pură, fără
să se gândească la spirit, la minte sau la corp. Dezgustul s, i autocompătimirea
pe care un alcoolic le are când este treaz este o s, mecherie a lui ahamkara
care păcăles, te organismul, astfel ca el să continue nederanjat consumul de
alcool. Alcoolismul este de fapt o boală a lui ahamkara, a individualităt, ii.
Alcoolul este un dulce concentrat. Nici un alt aliment nu poate aduce creierului
atâta dulce. Pentru a substitui part, ial aceasta, inundat, i toate simt, urile cu
gustul dulce. Lăsat, i nasul pacientului să miroase parfumuri dulci, cum este
cel de trandafir, pielea să simtă lucruri “dulci”, cum este uleiul, cuvinte dulci
să curgă în urechile pacientului s, i o atmosferă (peisaj) dulce, cum ar fi viat, a
la t, ară, să umple privirea. Dulciurile intense de toate felurile trebuie folosite
până ce mintea este dornică s, i aptă să reducă afluxul de dulce. Altfel pacientul
poate să revină la alcool, pe care îl consideră o sursă de dulce.
Mintea trebuie întărită dacă facultatea ei discriminatorie este afectată. Memo-
ria s, i discriminarea pot ambele să fie întărite cu plante ca gotu kola, ceai sau
capsule înghit, ite cu ceai de gura lupului. Gotu kola este principalul ingredient
al medicinii ayurvedice brahmi vati.
Cea mai mare problemă mentală a unui alcoolic este lipsa voint, ei. Ahamkara,
care este dependent de alcool, crede că poate trăi fără corp, minte sau spirit
s, i dores, te să le îns, ele cât poate(wetiko). Pentru a-s, i perpetua indulgent, a
nerestrict, ionată, el slăbes, te puterea voint, ei individuale până ce nu îl va mai

91
deranja în dorint, a lui de a bea. Nimic nu poate fi făcut pentru a remedia
această situat, ie până ce voint, a individuală nu se va impune s, i va restabili
limitele lui ahamkara. După cum spunea mentorul meu Vimalananda: ”dacă
ai de gând să bei, trebuie să te asiguri că tu vei bea băutura s, i nu ea pe
tine”. Ahamkara dependent de alcool permite băuturii să consume întregul
organism, în schimbul unei false promisiuni pentru viat, a eternă s, i vitalitate,
pe care intoxicat, ia cu alcool o determină.
Ayurveda a recunoscut de mai bine de 3000 de ani că alcoolismul este o boală
gravă, fiind foarte puternică s, i putând produce mari perturbări, s, i a accentuat
faptul ca alcoolicii să accepte ajutorul pentru a readuce pe ahamkara la locul
său. Această abordare a tratamentului este aplicată de programele moderne
care recunosc că primul pas în tratarea unei dependent, e este recunoas, terea
existent, ei ei. Recunoas, terea că ahamkara s, i-a depăs, it limitele, deschide port, ile
pentru un nou echilibru al organismului.
Caserolă cu varză de Bruxelles
700 g de varză de Bruxelles
1 ceapă medie
unt sau margarină
5 ros, ii medii
1 cană de brânză Ceddar sau 1 cană de brânză de soia tip Ceddar, rasă
(opt, ional)
Curăt, at, i, spălat, i s, i tăiat, i varza de Bruxelles. Tăiat, i ceapa în felii s, i rumenit, i-o
în put, in unt (sau margarină) până devine transparentă. Opărit, i, decojit, i s, i
tăiat, i în felii ros, iile. Punet, i varza într-un vas (casserole) cu ceapa s, i ros, iile.
Punet, i foarte put, ină apă, circa jumătate de cană. Acoperit, i s, i dat, i la cuptorul
încins la 325°C, 45 de minute. Când varza s-a înmuiat, adăugat, i brânza rasă,
lăsat, i-o la cuptor până devine (place under broiler???) până ce devine maro
aurie.
4 port, ii
Aceasta este de fapt o ret, etă a unui fel de mâncare preparat de Alice Laden,
bucătăreasa personală a lui George Bernard Shaw. Ea apare la pagina 63 a
cărt, ii ei intitulată “Cartea de bucate vegetariene a lui George Bernard Shaw”,
de Alice Laden s, i R. J. Minney (Taplinger Publishing Co., Inc., 1972). Am
reprodus-o cu permisiunea Taplinger Publishing Co., Inc.

92
Am adăugat brânza de soia de tip Ceddar pentru că cei care sunt strict
vegetarieni (care nu consumă produse lactate) să se bucure s, i ei de acest fel
de mâncare.
Orez delicios
1/2 de cană de orez
2 linguri de unt sau margarină de soia
1/2 lingurit, ă de sare
un vârf de cut, it de piper Cayenne
2 linguri de amestec de nuci mărunt, ite
2 linguri de brânză de Ceddar rasă sau de brânză de soia tip Ceddar*
2 linguri de sos de ros, ii la conservă
sote de ros, ii pentru garnisire
mici triunghiuri de pâine prăjite în unt
chutney.
Punet, i orezul într-un vas s, i adăugat, i apă rece care să acopere cu un centimetru
orezul. Fierbet, i la foc mic până ce orezul este gata s, i toată apa este absorbită.
Adăugat, i untul sau margarina de soia, sarea, piperul, nucile, brânza s, i sosul
de tomate. Servit, i foarte fierbinte, garnisit cu sote de tomate s, i triunghiuri
de pâine (prăjită în unt). Servit, i cu chutney.
4 port, ii.
Aceasta este de fapt o ret, etă a unui fel de mâncare preparat de Alice Laden,
bucătăreasa personală a lui George Bernard Shaw (Lasden and Munney, op.
cit., p. 81). Am reprodus-o cu permisiunea Taplinger Publishing Co., Inc.
*A se vedea nota de subsol de la pagina precedentă.
Curry de linte
1 cană de linte
2 cepe medii tocate
2 mere mari coapte tocate
2 banane tăiate felii

93
1 cană de orez
1 lingurit, ă de zahăr brun
1 lingurit, ă de pulbere de curry sau mai mult, după dorint, ă
1 lingurit, ă de suc de lămâie
1/3 cană de stafide
1/4 cană de nucă de cocos rasă
1 lingură de chutney, tocată fin
Spălat, i lintea s, i lăsat, i-o la înmuiat în apă peste noapte, apoi scurget, i-o.
Punet, i-o într-un vas, acoperit, i cu apă fierbinte s, i fierbet, i până se înmoaie.
Fierbet, i orezul în apă put, in sărată. Adăugat, i la linte ceapa, merele, bananele,
zahărul brun, pulberea de curry, sucul de lâmâie s, i stafidele. Fierbet, i 15
minute. Îndepărtat, i lichidul în exces. Răsturnat, i pe un platou. Presărat, i cu
nucă de cocos. Punet, i de jur împrejur orezul amestecat cu chutney tocat fin.
Servit, i foarte fierbinte.
4 port, ii.
Aceasta este de fapt o ret, etă a unui fel de mâncare preparat de Alice Laden,
bucătăreasa personală a lui George Bernard Shaw. Ea apare la pagina 85 a
cărt, ii ei intitulată “Cartea de bucate vegetariene a lui George Bernard Shaw”,
de Alice Laden s, i R. J. Minney (Taplinger Publishing Co., Inc., 1972). Am
reprodus-o cu permisiunea Taplinger Publishing Co., Inc.
Nuci s, i orez prăjite
1 cană de amestec de nuci mărunt, ite
1 cană de crutoane din pâine integrală
1 cană de orez fiert
câteva crengut, e de salvie s, i cimbru proaspete, tocate fin (sau 1/4 lingurit, ă
din fiecare plantă uscată)
1 ceapă tocată fin
1 lingurit, ă de sare
1/8 lingurit, ă de piper
3 linguri de unt topit

94
2-3 vârfuri de cut, it de delicat
sos cumberlandet (opt, ional)
Punet, i nucile s, i crutoanele într-un blender. Amestecat, i-le bine cu orezul,
salvia s, i cimbrul mărunt, ite s, i ceapa. Adăugat, i condimentele s, i 2 linguri
de unt topit, înmuiate în apă s, i adăugat, i delicat. Dat, i formă de pâine s, i
punet, i într-un vas uns cu unt. Coacet, i 35 minute la 375°C. Servit, i cu sos
Cumberlandez.
4 port, ii
Sos cumberlandez
decojit, i o portocală
2 linguri de jeleu de coacăze ros, ii
sucul de la o portocală
un vârf de cut, it de piper Cayenne
un vârf mare de cut, it de mus, tar uscat
Îndepărtat, i partea albă de pe coaja de portocală s, i tăiat, i coaja în felii mici.
Opărit, i-le. Uscat, i-le s, i amestecat, i-le cu celelalte ingrediente într-un vas.
Fierbet, i la foc mic până ce sunt bine omogenizate.
Aproximativ jumătate de cană.
Aceasta este de fapt o ret, etă a unui fel de mâncare preparat de Alice Laden,
bucătăreasa personală a lui George Bernard Shaw. Ea apare la pagina 70 a
cărt, ii ei intitulată “Cartea de bucate vegetariene a lui George Bernard Shaw”,
de Alice Laden s, i R. J. Minney (Taplinger Publishing Co., Inc., 1972). Am
reprodus-o cu permisiunea Taplinger Publishing Co., Inc.
Note:
Eric Blom, ed. Grove’s Dictionary of Music and Musicians (London; MacMil-
lan & CO., 1954), edit, ia a 5a, vol. VII, p. 743
John Mason Brown, Seeing Things (New York: McGraw-Hill, 1946), p. 78
‘’effete vegetarian”?? nu e un citat; am folosit ghilimele pentru a indica că e
o ironie
Irving Wardle, ‘’The Plays”, în The Genius of Shaw, ed. Michael Holroyd
(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), p. 149

95
Margot Peers, ‘’As Lonely as God”, în The Genius of Shaw, ed. Michael
Holroyd, p. 193
Karai
Este un precursor al *’ chinezesc s, i se poate procura din magazinele indiene
s, i există în diferite mărimi. Pentru a preveni ?? karai de fier trebuie ?? după
folosire.
Suribachi
mojar s, i pistil japoneze.
Tava
originar din India, acest castron concav de fier este de preferat castroanelor
(tigăilor??) cu fundul plat când se prepară chapati, roti s, i dosa. Mai us, or
decât cel de fier, tava se încinge mai repede s, i astfel se reduce timpul de
preparare.
Tehnici
Măcinarea cerealelor s, i dhal-urilor (leguminoaselor) înmuiate
Folosit, i o râs, nit, ă care se poate fixa bine pe masa din bucătărie. Punet, i
aproximativ 1 cană de cereale sau leguminoase înmuiate în râs, nit, ă. Punet, i
un vas sub gura mas, inii de tocat. Dacă este necesar să se obt, ină o pastă fină,
dat, i din nou prin mas, ină. Astfel putet, i măcina 1-1,5 kg de leguminoase sau
cereale înmuiate în jumătate de oră. În acest scop se poate folosi s, i un mojar
cu pistil mai mare.
Suc de ghimbir proaspăt
Putet, i folosi o răzătoare ceramică, putet, i da ghimbirul verde proaspăt pe ea.
Cojit, i ghimbirul pe o port, iune de circa 5 cm s, i radet, i-l fin. Spălat, i-vă pe
mâini s, i apoi stoarcet, i-l deasupra unui bol mic. Folosit, i pulpa la gătit sau la
ceai. Din această cantitate va ies, i cam 2 linguri de suc.
Dacă nu avet, i ghimbir proaspăt, radet, i circa 2,5 cm de ghimbir uscat pe o
răzătoare ceramică. Folosit, i 2 linguri de ghimbir ras în ret, etele care necesită
2 linguri de suc de ghimbir.
Prepararea laptelui de cocos proaspăt
Aleget, i o nucă de cocos proaspătă: scuturat, i-o pentru a fi siguri că are suc.
Nuca de cocos trebuie să fie mai grea decât pare. Încălzit, i cuptorul bine

96
folosind un cut, it ascut, it sau un spărgător de gheat, ă, perforat, i 2 dintre nuci
s, i scurget, i sucul (sucul de cocos poate fi băut sau se poate amesteca cu nucă
de cocos rasă pentru a obt, ine lapte de cocos, ca mai jos). Punet, i nuca de
cocos în cuptorul încins timp de 15 minute, până ce coaja începe să se crape.
Deschidet, i nuca de cocos cu un ciocan s, i lăsat, i-o să se răcească 10 minute.
Îndepărtat, i coaja maro. Cu un mojar zdrobit, i nuca de cocos, punet, i o cană
de nucă de cocos rasă într-un bol din inox s, i 2 căni de apă (suc de cocos sau
apă de izvor) s, i lăsat, i 30 minute. Cu ajutorul unei linguri adunat, i nuca de
cocos s, i punet, i-o într-un tifon pe care îl stoarcet, i deasupra bolului.
Alternativ, combinat, i 2 căni de apă cu 1 cană de nucă de cocos proaspăt rasă
într-un blender s, i amestecat, i 3-5 minute până ce devine omogen.
Punet, i laptele de cocos într-un vas s, i consumat, i-l proaspăt. Pentru a obt, ine
un palte mai gros folosit, i mai put, ină apă.
Prepararea laptelui de migdale proaspăt
Într-un vas mare punet, i 4 căni de apă fierbinte s, i 1 cană de migdale întregi
s, i lăsat, i să stea 30 minute, până ce se înmoaie. Cojit, i migdalele. Punet, i
migdalele împreună cu 2 căni de apă rece într-un blender s, i amestecat, i 3-5
minute, până ce se omogenizează bine. Consumat, i-l imediat. Folosit, i mai
put, ină apă pentru a obt, ine un lapte mai gros.
Vinete prăjite
Spălat, i vinetele, dar nu rupet, i coada. Punet, i-le direct pe flacără până ce
devin arse; putet, i folosi s, i o plită.
Întoarcet, i-le pentru a asigura o coacere uniformă. Când sunt gata lăsat, i-le la
răcit într-o sită de metal deasupra chiuvetei timp de 5 minute. Apoi clătit, i-le
cu apă rece în timp ce le cojit, i cu mâna. Apoi îndepărtat, i coada cu un cut, it.
Leguminoase germinate
În India ele sunt numite ugadela kathar. Instruct, iunile următoare sunt pentru
fasolea mung, care se foloses, te cel mai des. Spălat, i bine boabele cu apă rece.
Într-un bol amestecat, i 4 părt, i de apă caldă )??) cu 1 parte fasole. Acoperit, i
cu un capac de plastic etans, s, i lăsat, i peste noapte. Scurget, i bine apa s, i
împărt, it, i cantitatea de fasole în 4 borcane curate. Acoperit, i-le cu tifon pus în
două pe care îl prindet, i cu un elastic de cauciuc. Păstrat, i borcanele într-un
loc cald s, i întunecos. De două ori pe zi umplet, i-le cu apă ?? s, i amestecat, i
us, or. Apoi scurget, i apa s, i punet, i borcanele la loc. Lăsat, i 3-5 zile până ce

97
germenii au lungimea dorită. (în India legumele sunt lăsate la încolt, it doar
până ce apare germenele. În aceste ret, ete putet, i să lăsat, i la germinat, ie cât
de mult dorit, i).
Prepararea pastei de tamarind din tamarind uscat
Tăiat, i o bucată de 5 cm de tamarind uscat s, i punet, i-o în 2 căni cu apă
fierbinte. Luat, i-o de pe foc s, i lăsat, i-o la înmuiat 4 ore. Apoi trecet, i-l prin
sită. Zdrobit, i fibrele în sită s, i adunat, i pulpa. Cel mai bine este să preparat, i
tamarindul imediat înainte de servire, având grijă să avet, i timp de preparare
suficient. Tamarindul este bun pentru mâncărurile de leguminoase s, i supe;
trebuie îndepărtat înainte de servire.
Prepararea legumelor
Culturile vedice străvechi aveau o mare reverent, ă fat, ă de mâncare s, i prepararea
ei. Mânuirea mâncării reflectă complet puterea ei vitală s, i gustul. Neîn-
demnarea nu duce la o masă splendidă. Apropiat, i-vă de fiecare legumă cu
respect pentru inteligent, a universală. == naturală a fiecărei legume vă va
spune cum să o spălat, i s, i să o tăiat, i.
Legumele care cresc pe verticală, cum sunt broccoli sau t, elina trebuie mai
întâi tăiate în lung s, i apoi, dacă este necesar, s, i orizontal. Verdet, urile trebuie
tăiate de-a lungul nervurilor frunzelor; tulpinile trebuie mărunt, ite orizontal.
Evitat, i să folosit, i părt, ile tari ale tulpinilor. Legumele cu rădăcini lungi, cum
sunt morcovii, ridichile daikon s, i pătrunjelul pot fi tăiate în multe feluri.
Init, ial trebuie tăiate orizontal, pe o parte, astfel ca la fiecare tăietură să
se încorporeze energia aerului-spat, iului la vârf, energia pământului-apei la
bază s, i energia focului la mijloc. Legumele cu rădăcina rotundă, ca rutabaga,
cartofii s, i ceapa au vână care merge de-a lungul axei centrale. Ceapa s, i cartofii
în particular nu sunt tăiat, i cum trebuie - de obicei sunt tăiat, i în opozit, ie
cu firescul (oamenii par să fie mai fascinat, i de feliile circulare decât de cele
longitudinale cum este corect). Când sunt tăiate corect ele au un gust mult
mai bun.
Este o mare minune să respect, i alimentele s, i să le prepari într-un mod
armonios. Făcând astfel adăugăm bucurie la gătit s, i ne întărim legăturile cu
universul.
Tehnici de tăiere
Varza

98
Raderea: Tăiat, i varza în două pe lung, de-a lungul nervurii s, i apoi din nou în
patru. Scoatet, i cotorul. Punet, i din fiecare sfert pe tocător s, i tocat, i fin de-a
lungul nervurii.
??: Tăiat, i cotorul în bucăt, i de ** grosime. Punet, i bucăt, ile ?? de ?? s, i
tocat, i-le transversal în bucăt, i de ?? grosime.
Verdet, urile cu frunze mari
tăierea pe diagonală: Pliat, i fiecare frunză în lungime de-a lungul nervurii
centrale s, i tăiat, i pet, iolul. Deschidet, i frunza s, i ** în 12 ?? pliat, i-le în jurul
nervurii s, i tăiat, i-le mic pe diagonală, de-a lungul ?? frunzei. Pet, iolul tocat, i-l
fin pe diagonală.
Broccoli/conopidă
inflorescent, ele: tăiat, i imediat sub inflorescent, ă s, i punet, i-o cu fat, a în jos pe
tocător. Desprindet, i buchet, elele s, i nu le desfacet, i (nu tăiat, i prin floare).
Tulpinile: folosit, i întotodeauna tulpinile de la broccoli sau de la conopidă.
Decojit, i tulpinile de broccoli dacă coaja este prea groasă. Tăiat, i în lungime
??. Punet, i fat, a centrală pe tocător. Tăiat, i pe diagonală sau sub formă de
jumătăt, i de cerc de ?? grosime.
Legumele cu rădăcini lungi
curăt, irea: t, inet, i rădăcinoasa în mână s, i o radet, i în bucăt, i groase sau subt, iri.
??: tăiat, i rădăcinoasele pe diagonală, în felii de ?+ grosime. Apoi stivuit, i-le
s, i tăiat, i de-a lungul în grosime de ?.
jumătăt, i de cerc: tăiat, i rădăcinoasa pe jumătate în lungime. Punet, i jumătăt, ile
cu mijlocul pe tocător. Tocat, i transversal la grosimea dorită.
Sferturi de cerc: tăiat, i rădăcina pe jumătate în lungime s, i apoi din nou.
Punet, i sferturile cu mijlocul spre tocător s, i tăiat, i transversal la grosimea
dorită.
Tăiere longitudinală: tăiat, i răcăcinoasa în bucăt, i de ?? lungime. Tocat, i
fiecare bucată în port, iuni verticale. Apoi tocat, i în lungime la o grosime de ??.
tăiere: tăiat, i rădăcinoasa o dată în diagonală la o grosime de ??. Rotit, i cu 90
grade s, i tăiat, i. Rotit, i înainte s, i înapoi, repetând procesul.
Rădăcinoasele rotunde

99
cuburi: tăiat, i vertical legumele în 3. Tocat, i apoi vertical fiecare bucată.
Tocat, i transversal în cuburi de mărimea dorită.
Ceapa
solzis, ori: tăiat, i ceapa în două pe lungime de-a lungul ?? centrale. Punet, i
jumătăt, ile cu fat, a la tocător s, i tocat, i-le în lungime la grosimea dorită.
Bucăt, ele mici: tăiat, i ceapa în jumătăt, i pe lungime, de-a lungul ?+ centrale.
Punet, i jumătăt, ile cu fat, a la tocător s, i tăiat, i-le longitudinal, apoi transversal,
la mărimea dorită.
Dovleceii
jumătăt, i: îndepărtat, i coada s, i tăiat, i dovlecelul în jumătate, pe lungime de-a
lungul ?? centrale. Îndepărtat, i cont, inutul fibros cu semint, e cu ajutorul unei
linguri.
Bucăt, i: tăiat, i coada s, i tăiat, i dovlecelul în jumătăt, i, în lungime de-a lungul
?? centrale. Punet, i jumătăt, ile cu fat, a la tocător. Tăiat, i fiecare jumătate în
lungime, în alte 2 jumătăt, i. Apoi tăiat, i-le transversal la mărime dorită.
Metode de preparare
??
În vremurile vedice toate condimentele erau rumenite în ghee sau ulei înainte
de a fi adăugate la mâncare. Acest proces numit chunking, este folosit s, i astăzi
în India. El ajută la ?? condimentelor s, i le eliberează savoarea s, i energiile.
Semint, ele tradit, ionale, cum sunt chimenul, coriandrul s, i mus, tarul, sunt ?+
împreună cu diferite condimente de sezon, cum ar fi rădăcina de ghimbir
proaspăt rasă, ardei iute tocat sau întreg s, i chana sau urad dhal, într-o tigaie
de fier. Semint, ele pot fi întregi, zdrobite sau făcute pulbere înainte de această
operat, ie. Semint, ele astfel preparate pot fi adăugate la începutul sau la finalul
preparării; în cazul lui kichadi (un fel de mâncare din orez s, i dhal), semint, ele
prăjite se adaugă spre sfârs, it. Pentru simplificare, în ret, etele ce urmează am
folosit termenul rumenit sau sotat pentru aceste semint, e.
Rumenirea uscată
În această carte, ?+ prăjirea s, i rumenirea fără ulei se referă la aceeas, i proce-
dură.
Având denumirea sanscrită de bhona, rumenirea uscată se face în acelas, i mod
ca s, i chaunking, dar nu se foloses, te ulei sau ghee. Astăzi se foloses, te mai

100
mult această procedură. Condimentele pulbere sau zdrobite care sunt mai
vechi de o săptămână pot fi *? prin rumenire fără ulei. Uneori condimentele
s, i semint, ele zdrobite sau întregi, alături de alte condimente de sezon, sunt
rumenite în tigaie de fontă cu făină de năut (besan).
Încinget, i o tigaie grea la foc mediu. Spălat, i semint, ele într-o strecurătoare
s, i lăsat, i să se scurgă complet. Punet, i-le apoi în tigaia încinsă s, i amestecat, i
frecvent cu o lingură de lemn ca să nu se prindă unele de altele. Lăsat, i focul
la mic s, i lăsat, i cam 10 minute să se rumenească. Amestecat, i din când în
când. Când sunt de culoare maro aurie sau suficient de crocante astfel ca
să pocnească între degete, punet, i-le într-un castron s, i consumat, i-le cât sunt
fierbint, i s, i crocante, sau folosit, i-le la ret, etă.
Dacă se adaugă sare s, i condimente pulbere la semint, e, folosit, i aceeas, i tigaie
pentru a le rumeni la foc mic timp de 2 minute. Apoi amestecat, i-le cu semint, ele
înainte de a le servi. Un raport bun este 1 cană de semint, e, jumătate de
lingurit, ă de sare sau jumătate de lingurit, ă de pulbere de condimente.
Dacă se adaugă tamarind, trebuie diluat cu o cantitate egală de apă s, i
turnat peste semint, e s, i apoi lăsat încă 3 minute la rumenit. Amestecat, i bine.
Proport, ia este 1 cană de semint, e, 1 lingură de tamari, 1 lingură de apă.
Fierberea în abur
Este o metodă excelentă pentru păstrarea prospet, imii s, i mineralelor vitale
din alimente. În India acestă procedură numită bhap dayana, este în general
folosită primăvara s, i vara. Des, i poate fi folosită tot timpul anului, nu este
bine în sezonul rece deoarece căldura nu este astfel ret, inută de hrană.
**- atât din bambus cât s, i din inox- se găsesc oriunde cu 1-4 ??. Punet, i o
cantitate mică de apă pe fundul unui castron care are un capac etans, , nivelul
apei nu trebuie să depăs, ească cel mai de jos ??. Punet, i ??, umplet, i-l cu
legume proaspete s, i acoperit, i. Ment, inet, i o căldură medie astfel ca apa să
fiarbă.
Timpul de preparare variază între 7-45 de minute în funct, ie de calităt, ile de
moale sau tare ale legumelor, de modul de tocare s, i de rezultatul dorit.
Verdet, urile s, i vegetalele cu multă apă necesită cam 10 minute de fierbere:
vegetalele ?? cum sunt broccoli, conopida s, i varza de Bruxellex necesită 15-20
minute, la fel ca s, i rădăcinoasele moi, cum sunt ridichile daikon. Rădăcinoasele
tari, cum sunt morcovii, brusturele s, i cartofii necesită un vas mai adânc s, i
mai multă apă; ele se fierb cam în 30-35 minute. Avet, i grijă să nu fierbet, i

101
prea mult verdet, urile; ideal este să îs, i păstreze o culoare verde puternică.
Legumele sunt cel mai bine preparate când sunt aproape crocante sau ??
Sotarea
Această metodă de preparare us, oară a alimentelor într-o cantitate mică de
ulei este ideală pentru majoritatea legumelor. Prospet, imea s, i mineralele vitale
sunt păstrate astfel, iar bogatul accent al uleiului adaugă savoare mâncării.
Sotarea necesită mult mai put, in ulei decât prăjirea - cam 2 linguri de ulei
sunt suficiente pentru a sota o mână de legume. Adăugarea câtorva lingurit, e
de apă măres, te efectul uleiului. Legumele pot fi de asemenea sotate în câteva
linguri de apă în loc de ulei. Dacă se folosesc condimente, ele se pot sota în
ulei înainte de a se adăuga legumele. Se foloses, te fie o tigaie grea de inox fie
o ?? de fier, care se închid bine cu capac.
Focul moderat este cel mai bun pentru sotare. Timpul de preparare variază
între 5-25 minute în funct, ie de calitatea de moale sau tare a legumelor, de
modul de tocare s, i de rezultatul dorit.
Punet, i uleiul într-o tigaie s, i lăsat, i-l să se încălzească la foc mediu. Adăugat, i
condimentele (dacă este necesar) s, i sotat, i-le 2 minute. Adăugat, i legumele s, i o
cantitate egală de apă s, i ulei. Pentru constitut, iile vata: se foloses, te 1 lingură
de ulei la o mână de legume. Pentru cei pitta: 2 linguri de ulei la 1 mână de
legume; pentru cei kapha: 1 lingură de ulei la o mână de legume.
ANTIALIMENTE
Despre industria băuturilor răcoritoare (soft)
Băuturile răcoritoare au fost descrise ca având ”impactul alimentar cel mai
vast al corporat, iilor străine în lumea dezvoltată”.
Ele sunt în mod obis, nuit pret, uite doar în cele mai sărace t, ări s, i reprezintă,
datorită imaginilor strălucitoare ale reclamelor, simbolul stilului de viat, ă de
invidiat al Occidentului.
Datorită sărăciei relative în care se găsesc mult, i oameni din lumea a treia, ma-
joritatea alimentelor sunt neglijate (trecute pe un plan secundar) în favoarea
băuturilor răcoritoare.
În Zambia, în 1969, s-a raportat faptul că mai mult, i copii au devenit subnutrit, i
pentru că mamele i-au hrănit cu Fanta s, i cu Coke, crezând că este cel mai
bun lucru pe care puteau să-l ofere copiilor lor.

102
În aceea perioadă 54% din copiii grav subnutrit, i internat, i în spitalul de copii
din Ndola aveau scrise pe foile de observat, ie ”Fantababy”. Ulterior guvernul
zambian a interzis reclamele de Fanta datorită ”influent, ei pe care o au asupra
celor săraci”.
Un studiu al Institutului de Alimentat, ie din Rio de Janeiro a relevat că exista
un consum ridicat de Coke, Fanta s, i Pepsi, studiul fiind efectuat în mai multe
s, coli având elevi cu vârsta cuprinsă între 6 s, i 14 ani.
Tot, i copiii luat, i în studiu prezentau semnele carent, ei de vitamine, în timp ce
cel mai sărac dintre cei studiat, i prezenta chiar simptomele lipsei de proteine
din corp.
În 1974 un preot mexican a scris că sătenii mexicani credeau că băuturile
răcoritoare trebuie consumate în fiecare zi, ceea ce a dus în timp la scăderea
consumului de alimente naturale, cum ar fi de exemplu fructele.
Unele familii de la t, ară chiar vindeau fructele pe care le obt, ineau, pentru a
cumpăra aceste băuturi răcoritoare.
Extinderea funct, ionării companiilor Coca-Cola s, i Pepsi Cola are loc la nivel
mondial. Coca – Cola distribuie produsele s, i mărcile sale în peste 155 de
t, ări. În Mexic, Coca-Cola s, i Pepsi Cola controlează în jur de 77% din piat, a
băuturilor răcoritoare, pe când în Brazilia doar Coca-Cola det, ine 55% din
piat, a băuturilor răcoritoare.
Băuturile de tip Cola cont, in aproximativ 10% zahăr – la 330 ml ar intra cam
13 cubulet, e de zahăr. Ribena cont, ine aproximativ 15% zahăr – la 250 ml
cam 15 cubulet, e de zahăr. Aceste proport, ii par a fi standard (norme) pentru
marea majoritate a băuturilor răcoritoare (except, ie fac băuturile dietetice).
Zaharina, găsită mai ales în varietăt, ile dietetice ale băuturilor răcoritoare,
este responsabilă de unele probleme de sănătate, as, a cum au fost asociate în
SUA, cu dezvoltarea cancerului vezicii urinare.
În 1991 Comisia Alimentară (Food Commission) a făcut o estimare a mărcilor
de băuturi răcoritoare s, i a numărului de produse alimentare, nu doar cele
considerate dietetice, care cont, in zaharină precum s, i cele care cont, in zahăr.
Ei au ajuns la concluzia că această tendint, ă îngrijorătoare (de a folosi zahăr s, i
zaharină) a condus la rezultatele obt, inute în urma unui studiu asupra copiilor
cu vârsta cuprinsă între 2 s, i 5 ani, de către MAFF în 1990; aceste rezultate
au arătat că la aces, ti copii există un consum mai mare de 2,5 mg pe Kg –

103
corp. Această valoare este cantitatea zilnică maximă ingerabilă acceptată (în
Marea Britanie) (s, i este încă conform recomandărilor EC s, i WHO).
Despre Pepsi Cola
Critica majoră care este adusă Pepsi Cola Inc. este faptul că ea operează
(îs, i desfăs, oară activitatea) în t, ări considerate ca având regimuri represive
(opresive). Pepsi Cola Inc. are subsidiare (reprezentant, e, filiale) în Turcia,
Filipine, Burma s, i Mexic. De asemenea participă la societăt, i cu capital mixt
în India s, i îmbuteliază sticle de Pepsi în China.
În perioada anilor de sanct, iuni economice la care a fost supusă Africa de Sud,
Pepsi Cola a continuat să vândă s, i să licent, eze produsele sale în înt, elegere
cu o companie din Africa de Sud. Pepsi Cola are de asemenea facilităt, i de
testare în laborator, unde sunt desfăs, urate experient, ele efectuate pe animale
de laborator. Tot ea sponsorizează experient, e care testează sigurant, a unor
anumit, i produs, i.
Pepsi Cola este propietara Kentucky Fried Chicken, cea mai mare ret, ea de
restaurante cu servire rapidă a preparatelor din pui cu ies, ire în peste 58 de
t, ări. Nu demult KFC a fost în centrul unor proteste desfăs, urate în India.
“PĂCĂLEALA” MARGARINEI
În Nexus Magazine nr. din februarie-martie 1997, Dr. Dane A. Roubos - care
s-a ocupat de probleme de nutrit, ie timp de 25 de ani - subliniază efectele
negative ale margarinei s, i, în general, ale grăsimilor trans asupra sănătăt, ii
oamenilor.
Se s, tie că acizii gras, i sunt esent, iali pentru funct, ionarea normală a celulelor s, i
ment, inerea lor în viat, ă. Membrana celulară permite transportul moleculelor s, i
mineralelor necesare în interiorul s, i exteriorul celulelor. Membranele celulelor
sănătoase nu permit chimicalelor periculoase ca s, i bacteriilor, virusurilor,
mucegaiurilor s, i parazit, ilor să pătrundă în celulă. Aceste membrane prezintă,
de asemenea, receptori chimici pentru hormoni. Acizii gras, i sunt implicat, i
în nenumărate procese chimice din corpul omenesc. Acizii gras, i esent, iali nu
pot fi sintetizat, i în corpul nostru s, i, prin urmare, trebuie să fie obt, inut, i din
alimentat, ie. Dacă organismul are un aport adecvat de acizi gras, i esent, iali, ei
pot fi folosit, i pentru sinteza altor acizi gras, i de care avem nevoie.
Aportul suplimentar de acizi gras, i esent, iali este folositor multor persoane cu
alergii, anemie, artrite, candida, cancer, depresii, diabet, boli de piele, eczeme,

104
boli de inimă, scleroză în plăci, inflamat, ii, sindromul premenstrual, psoriazis,
infect, ii virale precum s, i în us, urarea proceselor de recuperare.
Acizii gras, i naturali cont, in duble legături cu o anumită configurat, ie, numită de
biochimis, ti configurat, ia “cis”. În cazul configurat, iei cis, moleculele sunt astfel
legate încât cei doi atomi de hidrogen se află de aceeas, i parte a dublei legături.
Aceasta înseamnă că legăturile dintre molecule sunt mai slabe datorită formei
lor neregulate, rezultatul constând în scăderea punctului de topire. Numai că
în magazine, grăsimile se prezintă în stare solidă la temperatura camerei.
Grăsimile cu duble legături trans sau fără legături (“saturate”) sunt solide la
temperatura camerei.
Margarina este făcută prin adăugare de atomi de hidrogen la moleculele de
grăsime pentru a le face mai saturate, punctul de topire al grăsimii crescând
s, i astfel rămânând solidă la temperatura camerei. Acest proces, numit
hidrogenare, necesită prezent, a unui catalizator metalic s, i a temperaturii de
aproximativ 500 F (260 C) pentru ca react, ia să aibă loc. Procesul face ca
aproximativ jumătate din legăturile cis să se transforme în legături trans.
Hidrogenarea a devenit populară în SUA pentru că acest tip de ulei - hidro-
genat - nu se strică sau nu devine rânced la fel de repede ca uleiul obis, nuit s, i,
prin urmare, poate să stea mai mult timp în rafturile din magazine. Putet, i
lăsa afară un cub de margarină un timp foarte lung (ani) s, i el nu va fi atins
de mucegaiuri, insecte sau rozătoare, pentru că margarina nu este un aliment
! Se pare că numai oamenii sunt suficient de incons, tient, i ca s-o mănânce.
Deoarece grăsimile din margarină sunt part, ial hidrogenate (nu sunt total
saturate), producătorii o pot numi “polinesaturată” s, i ne-o pot vinde nouă
ca hrană sănătoasă.
Multe alte substant, e chimice pe bază de grăsimi sunt create atunci când
uleiurile sunt part, ial hidrogenate. În lucrarea “Grăsimi care vindecă, grăsimi
care omoară”, Udo Erasmus arăta: “Atât de mult, i compus, i diferit, i pot apare
în timpul hidrogenării part, iale încât ei depăs, esc cu mult imaginat, ia noastră.
Nu este nevoie să spunem că industria ezită să finant, eze sau să publice studii
referitoare la tipurile de substant, e chimice produse s, i efectele lor asupra
sănătăt, ii.”
Un alt efect secundar al hidrogenării este că în produsul final (margarina)
rămâne un reziduu de metale toxice, de obicei nichel s, i aluminiu. Aceste
metale sunt folosite drept catalizatori în react, ie, numai că ele ajung să se

105
acumuleze în celulele noastre s, i în sistemul nostru nervos unde “otrăvesc”
sistemele enzimatice s, i modifică funct, iile celulare, punând în pericol sănătatea
noastră s, i cauzând o mare varietate de probleme. Aceste metale toxice sunt
dificil de eliminat în lipsa unor tehnici speciale de dezintoxicare, în timp ce
“încărcătura noastră toxică” cres, te constant de-a lungul timpului. Întrucât
aceste metale se găsesc din ce în ce mai mult în aer, hrană s, i apă, dozele din
organismul nostru pot atinge de-a lungul timpului nivele periculoase.
Deoarece grăsimile trans nu există în natură, organismul nostru nu s, tie cum
să le prelucreze, iar ele act, ionează ca s, i otrăvuri în cele mai importante react, ii
celulare. Organismul încearcă să le utilizeze ca s, i cum ar fi forme cis iar ele
trec prin membranele celulare s, i ajung în locuri în care nu ar trebui să fie.
În ultimii ani, analiza grăsimilor trans din membranele eritrocitelor din sângele
uman a indicat o valoare de 20 %, în timp ce această valoare ar fi trebuit să
fie 0. Astfel, se poate presupune că s, i membranele altor celule din organism
cont, in aceste grăsimi care nu sunt naturale.
Acizii gras, i trans din membranele celulare slăbesc structura s, i funct, ia de
protect, ie a membranei. Acest lucru modifică transportul normal al min-
eralelor s, i al altor nutrient, i prin membrană s, i permite microorganismelor
patogene s, i substant, elor chimice toxice să intre mai us, or în celulă. Rezultatul:
celule slăbite, bolnave, funct, ionarea necorespunzătoare a organelor s, i slăbirea
sistemului imunitar; pe scurt, rezistent, ă scăzută s, i risc crescut de îmbolnăvire.
Grăsimile trans pot totodată afecta mecanismul normal de eliminare a coles-
terolului. În mod normal, ficatul elimină excesul de colesterol în bilă, care
este trimisă în vezica biliară ce se varsă în intestinul subt, ire. Grăsimile trans
blochează conversia normală a colesterolului în ficat s, i determină cres, terea
nivelului de colesterol în sânge. Ele cauzează totodată cres, terea cantităt, ii de
lipoproteine cu densitate scăzută, considerate a fi unul din principalii factori
ce determină bolile arteriale (scleroza arterelor). În acelas, i timp, grăsimile
trans reduc cantitatea de lipoproteine cu densitate ridicată care protejează
sistemul cardiovascular de efectele adverse ale lipoproteinelor cu densitate
scăzută. Grăsimile trans cresc, de asemenea, nivelul apolipoproteinei A, o
substant, ă din sânge care este un alt factor de risc pentru bolile de inimă.
Într-adevăr, s-a demonstrat că grăsimile trans cauzează probleme chiar mai
grave decât grăsimile animale saturate.
Un alt efect advers al grăsimilor trans în alimentat, ie este sporirea hormonilor
pro-inflamatori din corp (prostaglandina E2) s, i inhibarea hormonilor anti-

106
inflamatori (prostaglandinele E1 s, i E3). Această influent, ă nedorită exercitată
de grăsimile trans asupra balant, ei prostaglandinelor ne poate face mai vulnera-
bili la stările inflamatorii care, datorită acestei influent, e, se vindecă foarte greu.
Prostaglandinele reglează, de asemenea, multe funct, ii metabolice. Cantităt, i
extrem de mici pot determina schimbări importante în ce prives, te react, iile
alergice, presiunea sanguină, coagularea, nivelele de colesterol, activitatea
hormonală, funct, ia imunitară s, i răspunsul la stările inflamatorii.
Multe din aceste probleme datorate grăsimilor trans au fost cunoscute sau
bănuite încă de acum 15-20 de ani, dar în SUA au fost complet ignorate. În
Europa, grăsimile trans sunt supuse restrict, iilor în alimentat, ie; unele t, ări nu
permit mai mult de 0,1 % cont, inut de acizi gras, i trans. În schimb, margarinele
din SUA cont, in 30-50 % acizi gras, i trans ! Desigur, industria alimentară
neagă orice problemă de acest fel. Între timp, probele s, tiint, ifice continuă să
sust, ină afirmat, ia că grăsimile trans contribuie la bolile de inimă s, i posibil s, i
la altele.
Dar margarina nu este singurul articol care cont, ine o cantitate importantă
de grăsimi trans. Orice “aliment” pe a cărui etichetă scrie “hidrogenat” sau
“part, ial hidrogenat” cont, ine grăsimi trans s, i ar trebui să fie evitat.
S-a arătat, de asemenea, că laptele matern al multor mame din SUA cont, ine
în exces grăsimi trans s, i este deficitar în acizi gras, i esent, iali. Totodată, în
Canada, cercetătorii au analizat laptele de la 198 de mame ce alăptau s, i au
descoperit că acizii gras, i trans se aflau în procente variind de la 0,1 până la
17,2 % din cont, inutul total de acizi gras, i. Analizele ulterioare ale acestor
grăsimi trans au demonstrat că sursa lor principală au fost uleiurile vegetale
part, ial hidrogenate (adică margarina). Aceste analize au arătat, de asemenea,
că sporirea nivelului acestor grăsimi trans s-a realizat pe seama acizilor gras, i
esent, iali, astfel copiii aflându-se într-un dublu pericol în timpul unei perioade
cruciale de dezvoltare.
Acizii gras, i esent, iali sunt necesari pentru dezvoltarea corespunzătoare a
t, esuturilor fătului s, i copilului, în special a t, esutului nervos.
Un studiu publicat în “American Journal of Clinical Nutrition” (1967) a
arătat diferent, a clară dintre rata cu care se manifestă bolile de inimă în
rândul populat, iilor din nordul s, i sudul Indiei. Nordicii mâncau carne s, i aveau
nivele ridicate de colesterol. Principala sursă de grăsimi din alimentat, ie era
“gheea” (unt clarificat). Sudicii erau vegetarieni s, i aveau nivele mai scăzute de
colesterol. În ziua de azi se spune că vegetarienii sunt mult mai put, in expus, i

107
bolilor de inimă dar, de fapt, adevărul a fost exact invers. Vegetarienii bolnavi
de inimă erau de 15 ori mai numeros, i decât compatriot, ii lor nordici! În
afară de legume care înlocuiau carnea, principala diferent, ă din alimentat, ie o
constituie înlocuirea untului tradit, ional, clarifiat (ghee - un aliment adevărat,
pur) cu margarina s, i uleiuri vegetale rafinate, polisaturate. Douăzeci de ani
mai târziu, revista medicală britanică, arăta cres, terea numărului de decese
datorate atacului de cord în rândul indienilor nordici. Aceasta s-a datorat
faptului că s, i indienii din nord au înlocuit gheea din alimentat, ia lor cu
margarina s, i uleiuri vegetale rafinate.
S-a arătat că procesele de rafinare a uleiurilor distrug acizii gras, i esent, iali s, i
crează nivele ridicate de acizi gras, i trans, în timp ce îndepărtează constituient, ii
naturali important, i, mineralele s, i vitamina E.
În lucrările “The Facts about Fats” s, i “Fats that Heal, Fats that Kill”, John
Finnegan s, i Udo Erasmus descriu procesul obis, nuit de rafinare a uleiurilor
vegetale. Acest proces începe cu semint, ele, care pot cont, ine nivele ridicate
de pesticide s, i ierbicide. Semint, ele sunt zdrobite s, i supuse unei serii de
tratamente chimice la temperaturi de până la 520 F (271 C). Aceste tratamente
includ utilizarea solvent, ilor toxici, a sodei caustice, conservant, ilor, având ca
rezultat distrugerea acizilor gras, i esent, iali, pierderea de vitamine s, i minerale
s, i formarea acizilor gras, i trans s, i a radicalilor liberi. Acest lucru este exact
opusul a ceea ce se dores, te. s, i totul se face în numele unei păstrări cât mai
îndelungate în raft s, i a acceptării de către consumator ( ceea ce rămâne
după procesare arată bine, curat!). Acelas, i lucru se întâmplă s, i cu uleiurile
folosite la procesarea hranei, adică cele care se găsesc în conserve sau cutii.
Amintit, i-vă să citit, i etichetele acestora!
În continuare sunt prezentate de către autorul articolului câteva modalităt, i
de a îmbunătăt, ii echilibrul acizilor gras, i s, i de a evita ingerarea de grăsimi
trans.

1. Consumat, i în fiecare zi semint, e de in proaspăt măcinate. Pentru a


obt, ine aproximativ o lingurit, ă de ulei (in amestec cu pudră) măcinat, i 3
lingurit, e de semint, e într-o râs, nit, ă de cafea. Pudra poate fi amestecată
cu cereale sau adăugată la iaurt. O putet, i de asemenea amesteca cu
suc căldut, de mere s, i putet, i adăuga o banană tăiată felii sau alte fructe
pentru a obt, ine un fel de budincă gustoasă, hrănitoare, care va accelera
s, i tranzitul dvs. intestinal. Semint, ele de in trebuie consumate în 10-15

108
minute de la măcinare pentru a mics, ora posibilele probleme generate de
oxidare. Atent, ie: înainte de a consuma semint, ele de in, verificat, i dacă
nu suntet, i alergici la ele.

2. Folosit, i untul în loc de margarină.

3. O solut, ie s, i mai bună este folosirea untului clarificat (ghee) care se


prepară astfel: punet, i într-o crăticioară pe aragaz untul s, i încălzit, i la
foc potrivit îndepărtând în continuu spuma de deasupra, până când
untul rămâne limpede ca uleiul. După ce s-a limpezit turnat, i untul în
borcane. Se spune că, cu cât gheea este mai veche, este mai bună. Vet, i
fi surprins, i să constatat, i că putet, i lăsa afară ori cât de mult gheea fără
să mucegăiasca sau să se râncezească, aceasta fiind un aliment pur (ca s, i
mierea s, i polenul) folosit foarte mult s, i ca medicament, sau ca excipient
pentru diverse alifii. Vă recomandăm să consumat, i cât de des putet, i
ghee, iar dacă o consumat, i cu miere fit, i atent, i ca proport, ia să nu fie de
1:1 deoarece este o proport, ie nepotrivită.

4. O alternativă la folosirea untului în alimentat, ie este untul de cocos


nerafinat.

5. Folosit, i uleiul de măsline sau untul de alune nehidrogenat.

6. Cumpărat, i uleiul în sticle sigilate. Păstrat, i uleiul la rece după ce at, i


deschis sticla.

Există încă oameni de s, tiint, ă, în special cei angajat, i sau finant, at, i de industria
alimentară, care pretind că nu există suficiente dovezi împotriva grăsimilor
trans s, i care citează studii ce argumentează pozit, ia lor. Acesta este “numele
jocului” în s, tiint, a epocii moderne, epoca în care sunt implicat, i bani s, i egourile.
Oricum, cele mai multe studii din literatura actuală sprijină ideea că aceste
grăsimi modificate chimic sunt dăunătoare. În asemenea situat, ii conflictuale
trebuie să fim de partea Mamei Natură. Ea este mult mai înt, eleaptă decât
vom fi noi vreodată. Amintit, i-vă că cele mai multe informat, ii despre grăsimile
trans se cunosc de mult, i ani, dar industria alimentară sau cei din spatele ei au
reus, it să le ascundă de cunos, tint, a publicului. Acum, când cunoas, tet, i aceste
informat, ii, totul depinde de dvs.
Mult noroc s, i multă sănătate!

109
Vegetale, fructe s, i nuci
Voi prezenta în continuare unele din vegetalele s, i fructele comune din toată
lumea. Voi da instruct, iuni cu privire la posibilele combinat, ii pentru a realiza
o dietă completă. Voi prezenta s, i calităt, ile medicinale ale unor vegetale s, i
fructe.
Vinetele. Există câteva varietăt, i de vinete - mică, rotundă, elongată etc.
Este bogată în vitamine s, i minerale, cresc KAPHA s, i PITTA, semint, ele
cresc VATA s, i de aceea vinetele prea coapte produc dezechilibrarea celor trei
DOSHA-uri. Când sunt coapte pe foc sau în cuptor, devin us, or digerabile s, i
nu dezechilibrează DOSHA-urile. Vinetele prăjite nu sunt recomandate.
Castravetele amar. Este numit karela în nordul Indiei. Este o vegetală verde
în formă de fus, de 10-12 cm lungime. Are o suprafat, ă neregulată s, i crăpată.
După cum arată numele, este amară. Este o vegetală de vară în India s, i
se găses, te s, i în Anglia, America de Nord s, i acolo unde există comunităt, i
indiene. Motivul pentru care amintesc despre această vegetală sunt calităt, ile
ei medicinale. Previne diabetul, febrele, leucoreea s, i perturbările PITTA.
Purifică sângele s, i este bună pentru tulburările respiratorii. Ca medicament
se recomandă o lingurit, ă sau două de suc proaspăt pe zi. Poate fi consumată
regulat. Gustul amar, este îndepărtat prin prepararea cu ceapă, ghee s, i ros, ii.
Nu are o denumire englezească. Numele latin este Momordia charantina.
Probabil este cultivată în sudul Statelor Unite pentru populat, ia indiană.
Cres, te doar în climate foarte calde.
Varza de Bruxelles. Această vegetală se aseamănă ca proprietăt, i cu varza.
De fapt este un fel de varză de dimensiuni mai mici.
Varza. Mult folosită în toată lumea, varza este consumată ca atare sau
gătită. Este o vegetală întăritoare, dar este grea. Este “rece” s, i scade PITTA.
De asemeni cres, te VATA. Gătit, i-o cu ros, ii, suc de lămâie sau condimente
potrivite.
Morcovii. Sunt vegetale complete s, i echilibrează cele trei dosha-uri. Din
acest motiv, morcovii sunt potrivit, i să se combine cu daal s, i alte vegetale. Ei
revitalizează inima s, i ficatul. Ei sunt recomandat, i oamenilor care suferă de
hemoroizi, febre s, i probleme stomacale. Semint, ele de morcov sunt folosite ca
s, i contraceptive s, i avortive.
Conopida. Această vegetală cres, te PITTA s, i este greu digerabilă. De aceea
este “fierbinte”. Se spune că ea ajută la echilibrarea excesului de VATA s, i

110
KAPHA. Experient, a arată că aceaste proprietăt, i sunt prezente în varitetăt, ile
foarte mici de conopidă care încă mai sunt cultivate de fermieri, dar varietăt, ile
hibride, care sunt foarte mari s, i frumoase, cresc VATA. De aceea este bine să
se folosească put, in usturoi s, i ghimbir la preparare.
Cresonul. Folosit mai ales în salate, este us, or picant s, i vindecă VATA s, i
KAPHA viciate.
Andivele (cicoarea). Este consumată de obicei ca salată. Este foarte bună
deoarece vindecă PITTA s, i KAPHA viciate. Este bună în special pentru
cres, terea apetitului s, i revitalizează funct, iile ficatului.
Feniculul. Este o vegetală europeană care nu este folosită în India. Este bună
în special pentru a vindeca problemele stomacale s, i alte probleme digestive.
Vindecă ulcerele stomacale. Este us, or de digerat, ajută funct, iile ficatului s, i
vindecă PITTA s, i VATA viciate.
Fasolea verde. Cres, te VATA s, i scade KAPHA s, i PITTA. Trebuie preparată
cu ghimbir sau usturoi sau cu ambele. Se combină bine cu cartofii.
Okra. Mai este numită degetul doamnei. Nu este prea folosită în Europa,
dar este răspîndită în Asia s, i America s, i în Anglia. Este o vegetală foarte
băt, oasă s, i trebuie spălată s, i uscată înainte de a fi tăiată. Cres, te KAPHA dar
scade PITTA s, i VATA. Este grea s, i nu trebuie consumată în exces. Trebuie
preparată cu ghimbir.
Cartofii. Sunt originari din America de Sud, dar sunt foarte populari în toată
lumea. Ei dau putere s, i sunt bogat, i în vitamine s, i minerale. Nu trebuie
consumat, i în exces, deoarece sunt grei, cresc VATA s, i PITTA s, i pot produce
hemoragie internă. Ei de asemenea cresc KAPHA, astfel că trebuie combinat, i
doar cu anumite alimente. Nu este recomandat consumul de cartofi prăjit, i.
Deoarece cresc PITTA, cel mai bine este să fie preparat, i cu ghee care scade
acest efect. Cartofii trebuie fiert, i în coajă. Coaja trebuie îndepărtată înainte
de consum. Apoi cartofii pot fi us, or rumenit, i în unt sau ghee. Totus, i există
păreri că coaja este toxică fiindcă cont, ine solanină s, i a fierbe cartofii în coajă
este gestul sărăntocului zgârcit s, i prost care se otrăves, te lent s, i sigur stil
wetiko.
Ridichile. Ridichile mici s, i rotunde sunt mai populare decât cele albe sau
negre. Ele sunt un aliment complet s, i echilibrează toate cele trei DOSHA-uri.
Ridichile mari vindecă PITTA viciată. Ridichile foarte coapte trebuie evitate
deoarece viciază VATA s, i PITTA. Ridichile mari împreună cu frunzele pot fi

111
preparate cu condimente. Sucul de ridiche este recomandat adesea oamenilor
care suferă de hemoroizi.
Spanacul. Este o altă vegetală care este consumată în aproape toată lumea.
Este foarte bogată în fier s, i minerale. Spre deosebire de cartofi, este “rece” s, i
deci scade PITTA. De asemeni scade KAPHA. Combinat cu cartofi dă un
aliment complet. Consumul excesiv de spanac produce distensie abdominală,
care poate fi îndepărtată prin prepararea lui cu soia sau năut.
Ros, iile. Ca s, i cartofii, ros, iile sunt cele mai populare vegetale s, i sunt consumate
ca atare sau preparate cu alte vegetale. Ros, iile sunt folosite la sosuri. Deoarece
sunt dulci s, i acre, ele cresc us, or KAPHA s, i PITTA. Ros, iile prea coapte cu
semint, e mari sunt greu digerabile. Altfel ros, iile sunt o hrană us, oară s, i
întăritoare. Sucul proaspăt luat înainte de mese vindecă lipsa apetitului.
Napii. Această vegetală nu este consumată în Europa. Este un aliment com-
plet, asemeni morcovului s, i echilibrează DOSHA-urile. Este foarte recomandat
consumul acestei vegetale.
Pepenele. Este un fel de dovleac, dar are miezul alb. Este consumat ca
vegetală s, i ca desert sub multe forme. Reglează cele trei DOSHA-uri. Dovlecii
tineri nepârguit, i scad PITTA, în timp ce cei prea copt, i o cresc. Dovleacul
dă putere, este diuretic, laxativ s, i este bun în special pentru revitalizarea
funct, iilor inimii s, i ficatului. Semint, ele vindecă VATA s, i KAPHA viciate s, i
întăresc nervii. Se consumă îndepărtând coaja. Sunt recomandate persoanelor
care au dureri de cap constante s, i cronice. Doza zilnică de semint, e de dovleac
nu trebuie să depăs, ească 4 grame.
Dovleacul portocaliu este mai mare decât cel alb s, i are miezul portocaliu.
Este mai greu digerabil. Ajută la controlul lui KAPHA s, i PITTA viciate. De
asemeni este laxativ.
Fructe s, i nuci
Migdalele. Există două tipuri de migdale - amare s, i dulci. Cele amare sunt
otrăvitoare s, i cont, in hidrocianină. Ele nu trebuie consumate. Migdalele dulci
cresc KAPHA s, i PITTA s, i scad VATA în exces. Ele nu trebuie consumate în
perioadele calde s, i nici când există dereglări PITTA sau KAPHA. Ele sunt
afrodisiace s, i întăritoare.
Merele. Scad VATA s, i PITTA, dar cresc KAPHA. Merele acre cresc PITTA.
Caisele. Cresc KAPHA s, i PITTA, dar reglează VATA viciată.

112
Bananele. Sunt un fruct greu digerabil. Sunt “reci “. Ele cresc KAPHA, dar
scad VATA când sunt coapte. Bananele put, in prea coapte cresc VATA s, i
produc distensie abdominală. Cele prea coapte trebuie evitate.
Smochinele. Sunt “reci”. Reglează VATA s, i PITTA excesive.
Grapefruit. Deoarece este mai mult amar decât acru nu cres, te PITTA. Ajută
la vindecarea lui VATA viciată.
Strugurii. Cei dulci s, i copt, i reglează VATA s, i PITTA viciate. Sunt benefici
în caz de febră s, i slăbiciune. Cei acri cresc PITTA. Stafidele sunt bune
pentru vindecarea tusei s, i a gâtului inflamat. Ele sunt folosite în multe ret, ete
ayurvedice alături de alte ingrediente.
Guava. Reglează PITTA dar cres, te KAPHA s, i VATA. Curăt, ă tractul digestiv
s, i este diuretic.
Kiwi. Semint, ele negre cresc PITTA, de aceea trebuie evitat consumul în
exces.
Lămâile. Există multe varietăt, i de lămâi. Cele mai cunoscute sunt lămâile
dulci, care sunt mai mici comparativ cu cele comercializate în Occident.
Lămâile dulci sunt rotunde s, i de culoare verde-galben cu o coajă subt, ire. În
general toate lămâile vindecă VATA s, i KAPHA viciate. Sunt bune în caz
de sete excesivă, gură s, i gât uscate. Folosirea regulată a lămâilor previne
dereglările lui VATA s, i KAPHA s, i purifică sângele.
Liciile. La origine sunt un fruct chinezesc, care este consumat acum în toată
Asia s, i chiar în toată lumea. Cresc PITTA s, i Kapha s, i scad VATA.
Mango. Acest fruct trebuie consumat când este copt. Fructele acre produc
vicierea DOSHA-urilor, indigestie, arsuri s, i alte probele dermatologice s, i
tulburări de vedere. Fructul copt s, i dulce este întăritor s, i reglează VATA s, i
PITTA. De asemeni cres, te potent, a.
Cantalupul. Cunoscut ca pepene în Occident, are calitatea de “rece”. Este
un fruct de vară. Scade PITTA s, i VATA. Este diuretic, întăritor s, i cres, te
potent, a.
Portocalele s, i fructele similare sunt bogate în vitamine s, i minerale. Vindecă
VATA viciată s, i cresc us, or PITTA. Dacă sunt mai acre, ele cresc PITTA.
Dacă sunt foarte acre trebuie consumate cu sare sau zahăr.
Papaya. Este un fruct foarte bun pentru vindecarea lui PITTA viciată. Este
recomandat în special pentru probleme stomacale s, i pentru femeile însărcinate.

113
Piersicile s, i prunele. Aceste fructe au calităt, i ayurvedice similare. Ele cresc
us, or PITTA, dar reglează VATA s, i KAPHA.
Perele. Sunt “reci”. Au un efect blând asupra DOSHA-urilor s, i sunt un fruct
complet.
Ananasul. Numit anaanaas în hindi s, i în alte limbi, este întăritor, scade VATA
s, i cres, te KAPHA. Este laxativ iar sucul proaspăt stors are efect antibiotic s, i
antiparazitar. Este recomandat în special în caz de parazitoză intestinală.
Fisticul, mugurii de pin, nucile de caju s, i nucile. Acestea au proprietăt, i
similare cu migdalele. Atent, ie: toate nucile trebuie evitate în caz de gripă,
tuse, congestie respiratorie sau astm.
Rodiile. Cele dulci s, i bine coapte echilibrează DOSHA-urile. Oricum, cele
acre s, i necoapte cresc PITTA s, i pot produce distensie abdominală. Rodiile
sunt bune pentru întărirea inimii s, i pentru funct, iille cerebrale.
Pepenele verde. Este “rece” s, i greu. Consumat în exces nu este bun pentru
ochi. Este anafrodisiac. Dacă este prea copt cres, te PITTA.
Atent, ie: pepenele s, i laptele sunt alimente antagoniste. Nu consumat, i pepene
verde cu lapte. Aceasta duce la distensie abdominală, distensie a stomacului
s, i la alte probleme digestive.
Produsele lactate
Unt s, i ghee. Gheea este untul clarifiat (metoda de preparare este dată la
pagina **). Ambele produse scad VATA s, i PITTA s, i cresc KAPHA. Aduc
putere s, i vindecă slăbiciunea generală, cresc inteligent, a s, i potent, a. Gheea este
folosită pentru a vindeca excesul de VATA s, i PITTA, ea este folosită în multe
preparate ayurvedice deoarece potent, ează efectul medicamentelor. Conform
ayurveda-ei, gheea este cea mai bună pentru gătit dintre toate uleiurile.
Brânza. În occident există multe varietăt, i de brânză s, i este un aliment de
bază. Varietăt, ile cremoase s, i proaspete cresc us, or PITTA s, i KAPHA. Cele
învechite cresc mult PITTA. Ea trebuie folosită moderat deoarece este o
hrană foarte bogată s, i în exces duce la vicierea lui PITTA s, i la probleme
asemănătoare.
Laptele. Ayurveda descrie opt tipuri de lapte de la diferite animale. Aici ne
vom limita doar la laptele de vacă. Înainte de a descrie proprietăt, ile laptelui
este necesar să spunem că laptele pasteurizat care poate fi păstrat câteva zile

114
nu are aceleas, i proprietăt, i ca ale laptelui proaspăt. În general laptele tratat
cres, te VATA.
Laptele de vacă este considerat cel mai bun s, i este un aliment complet.
El vindecă VATA s, i PITTA viciate, cres, te ojas-ul corporal (imunitatea),
dă putere, s, i este afrodisiac. Laptele are calitatea de “rece” s, i de aceea
este recomandată folosirea laptelui rece vara s, i a celui încălzit iarna. Laptele
fierbinte are calităt, i antioboseală. Laptele de vacă este recomandat în perioada
de cres, tere s, i la persoanele slăbite. Fierbinte s, i îndulcit produce somn.
Laptele uman este un aliment complet care echilibrează cele trei DOSHA-uri.
Dacă mama nu este atentă s, i mănâncă alimente nehrănitoare, prorietăt, ile
laptelui se schimbă. Mamele trebuie să fie atente în perioada lactat, iei, deoarece
dacă ele consumă alimente nehrănitoare s, i neechilibrate, ele pot produce boli
copiilor lor. De exemplu, o dietă care cres, te mult o anumită DOSHA va altera
treptat calitatea laptelui, iar copilului i se va vicia acea DOSHA. Laptele
uman a fost folosit ca medicament pentru vindecarea problemelor nazale s, i
oculare s, i în caz de hemoragii us, oare.
Produsele lactate. După fierbere s, i răcire, pe suprafat, a laptelui se formează
caimacul. El este greu digerabil, iar oamenii care au un foc digestiv slab ar
trebuie să îl evite. El echilibrează PITTA s, i VATA s, i este anafrodisiac.
Prin adăugare de suc de lămâie la laptele care fierbe, laptele se brânzes, te.
Această brânză este foarte hrănitoare s, i us, or de digerat. Se numes, te chenaa.
Ea se separă prin filtrare printr-un tifon. Chenaa este folosită la prepararea
multor feluri sărate sau dulci. Zerul este întăritor s, i este recomandat oamenilor
slăbit, i care au o digestie slabă.
Iaurtul. Iaurtul pur, numit curd în India, este preparat prin adăugarea la
laptele proaspăt de culturi bacteriene de Lactobacillus sau Streptococcus.
(putet, i adăuga o lingură de iaurt care cont, ine cultură activă din magazinele
supermarket, vezi ret, eta de la pag. **). Aceste bacterii cresc foarte repede în
lapte la o temperatură potrivită (în jur de 26°C) s, i produc coagularea laptelui.
În Occident există multe varietăt, i de iaurt care în general sunt preparte cu
amidon, fructe, arome s, i/sau conservant, i. De aceea uneori cultura bacteriană
moare. Este important să consumat, i iaurt care are cultură vie. Este foarte
recomandat să vă preparat, i singuri iaurtul. O metodă simplă va fi descrisă
mai târziu. Putet, i combina iaurtul cu marmeladă, gemuri sau chiar fructe
proaspete, miere etc.

115
Iaurtul proaspăt preparat trebuie consumat imediat. Unii oameni nu pot
produce iaurt acasă din cauza lipsei de timp. În acest caz se recomandă să se
consume iaurt simplu proaspăt preparat din magazine. Evitat, i să cumpărat, i
iaurturi care au o perioadă de valabilitate mare. Nu cumpărat, i iaurt care
expiră în curând deoarece el este acru. Păstrat mult timp, iaurtul devine acru
s, i viciază DOSHA-urile.
Iaurtul proaspăt este dulce s, i foarte întăritor. El cres, te PITTA s, i KAPHA s, i
vindecă VATA viciată. Este foarte recomandat pentru vindecarea problemelor
stomacale s, i cres, te potent, a. Iaurtul trebuie consumat dimineat, a sau la prânz,
dar nu seara. Consumul excesiv de iaurt poate duce la cres, terea lui PITTA s, i
la probleme corespunzătoare.
Băuturile cu iaurt, numite lassi sunt obt, inute prin baterea iaurtului s, i apoi
adăugarea unei cantităt, i de trei ori mai mare de apă. Poate fi îndulcit sau cu
sare. (vezi ret, eta de la pag. **). Cel dulce cres, te KAPHA s, i scade PITTA.
Cel sărat se prepară prin adăugarea de sare de rocă, pulbere de chimen s, i
piper. Este bun pentru cei VATA.
Ouăle
Cartea de fat, ă prezintă alimentele ayurvedice s, i modul lor de preparare
conform tradit, iei. Tradit, ia noastră familială care interzice consumul de carne
s, i de alte produse animale care ar implica durere s, i ucidere (noi consumăm
lapte, produse lactate s, i ouă) este veche de cel put, in 2000 de ani. Astfel, nu
sunt cea mai indicată persoană care să prezinte ret, ete non-vegetariene s, i nici
nu le recomand. Ayurveda se ocupă mult de produsele animale. Se spune
că din cauza pozit, iei geografice (în regiunile deluroase îndepărtate) sau din
cauza unor situat, ii de urgent, ă (război, secetă, foamete etc.), fiint, ele umane
ar fi fost nevoite să consume carne. Ayurveda, ca disciplină s, tiint, ifică, are o
pozit, ie neutră, s, i descrie calităt, ile intrinseci ale alimentelor.
Ouăle de găină cresc PITTA s, i scad VATA. Sunt întăritoare s, i au un efect
afrodisiac. Sunt recomandate femeilor care nu pot t, ine sarcina. Deoarece
cresc PITTA trebuie consumat în cantităt, i moderate s, i trebuie preparate cu
ghee s, i vegetale.
Icrele de asemenea cresc PITTA s, i sunt anafrodisiace.
Plante medicinale s, i condimente
Vom discuta proprietăt, ile ayurvedice ale diferitelor plante medicinale s, i condi-
mente pentru a putea astfel să preparăm un fel de mâncare complet. Condi-

116
mentele au un rol important în nutrit, ia ayurvedică. Ele prezintă calităt, i
puternice s, i sunt folosite pentru echilibrarea hranei din punct de vedere al
DOSHA-urilor. Ele întăresc gustul s, i savoarea hranei s, i o fac mai apetisantă.
Condimentele sunt în general foarte bogate în vitamine s, i minerale. Ele de
asemenea us, urează digestia s, i ne protejează de tulburări interne. De exem-
plu, adaosul de ghimbir transformă hrana grea s, i bogată într-una us, or de
digerat. Condimentele trebuie folosite înt, elept conform cu nevoile specifice s, i
în cantităt, i potrivite. Unii oameni cred că folosirea condimentelor fac hrana
“fierbinte” s, i nu o pot consuma. Ei confundă condimentele cu ardeiul iute.
Trebuie să vă asigurat, i că condimentele sunt proaspete. Cele vechi îs, i pierd
gustul, aroma s, i proprietăt, ile farmacologie. Nu cumpărat, i condimente pulbere.
Râs, nit, i-le cu put, in înainte de a le consuma. Pot fi zdrobite cu o piatră, cu
ceva metalic sau cu o râs, nit, ă electrică.
Multe din condimentele descrise mai jos se găsesc în supermarket-uri. În
majoritatea oras, elor europene s, i americane există magazine cu hrană indiană
sau pakistaneză.
Ammi (Trachyspermum ammi). Probabil se găses, te doar în magazinele cu
hrană indiană. Semint, ele sunt mici s, i de culoare brun deschis. Au gust picant
s, i se aseamănă la gust cu cimbrul. Cresc PITTA s, i vindecă KAPHA s, i VATA
viciate.
Anasonul (Foeniculum vulgare). Semint, ele de anason vindecă VATA s, i PITTA
viciate s, i îmbunătăt, esc digestia. Ele sunt consumate după masă pentru a
parfuma gura s, i pentru a îndepărta mirosurile puternice ale condimentelor.
Piperul negru (Piper nigrum). Vindecă VATA s, i KAPHA viciate s, i cres, te
PITTA. Există s, i o varietate albă care se obt, ine din cea negră după ce i s-a
îndepărtat coaja prin metode speciale. Ambele au aceleas, i proprietăt, i.
Cardamomul (Elettaria cardamomum). Are o aromă specială s, i este folosit
pentru a aromatiza atât hrana dulce cât s, i cea sărată. Semint, ele sunt de
culoare maro închis până la negru s, i au o coajă verde. În afara Indiei există
s, i o varietate cu coajă albă, dar are gust s, i calităt, i diferite. Decojit, i semint, ele
înainte de a le zdrobi. Cardamomul echilibrează DOSHA-urile s, i cres, te
digestia. De asemeni este foarte recomandat să se mestece cardamom după
masă. Aceasta ajută la eliminarea mirosurilor puternice de usturoi, schinduf
etc.
Cardamomul mare (Amomum subulatum). Are coaja ca s, i cardamomul, dar

117
de 3-4 ori mai groasă s, i este maronie. Semint, ele sunt maro închis. În ciuda
asemănării de nume, gustul s, i proprietăt, ile sunt diferite. El vindecă VATA s, i
KAPHA viciate s, i cres, te PITTA.
Scort, is, oara (Cinnamomum zeylanicum). Se foloses, te scoart, a. Este frecvent
folosită în Occident. Vindecă VATA s, i KAPHA viciate, dar cres, te PITTA.
Cuis, oarele (Szyzygium aeromaticum). Cuis, oarele sunt maronii s, i seamănă
cu nis, te muguri. Ele de fapt sunt muguri uscat, i. Sunt foarte parfumate s, i
au gust picant. Sunt folosite pentru a parfuma gura s, i sunt mestecate după
mese. Ele vindecă PITTA s, i KAPHA viciate.
Coriandrul (Coriandur sativum). Se folosesc semint, ele s, i frunzele de coriandru.
Putet, i semăna în ghivece pentru a avea frunze proaspete pentru a condimenta
salatele s, i preparatele din vegetale. Frunzele nu trebuie preparate deoarece
îs, i pierd aroma. Semint, ele sunt rotunde s, i galbene. Coriandrul vindecă
DOSHA-urile viciate, în special PITTA viciată.
Chimenul (Cuminum cyminum). Există câteva varietăt, i vândute sub acest
nume. Semint, ele maro deschis au margini drepte s, i sunt bune pentru gătit.
Celelalte două varietăt, i sunt de asemenea numite chimen, sunt mai închise la
culoare, sunt mai mici s, i una are semint, ele cu marginile put, in încovoiate. Chi-
menul este foarte bogat în vitamine s, i minerale s, i este bun pentru vindecarea
slăbiciunii s, i oboselii. Îmbunătăt, es, te digestia s, i vindecă VATA s, i KAPHA
viciate s, i cres, te PITTA.
Mărarul (Anethum sativa). Frunzele de mărar vindecă KAPHA s, i VATA
viciate. Cea mai eficientă parte a plantei sunt semint, ele. Dar în general
frunzele sunt folosite ca plantă medicinală.
Schinduful (Trigonella foenugraecum). Acest condiment este mai put, in cunos-
cut. Semint, ele sunt folosite ca s, i condiment, iar frunzele sunt folosite la
salate sau ca vegetale. Este bun pentru vindecarea lui VATA viciată s, i este
foarte recomandat. Putet, i cultiva semint, ele în ghivece pentru a obt, ine frunze
proaspete pe care le vet, i folosi ca vegetale iarna.
Usturoiul (Allium sativum). Usturoiul proaspăt vindecă VATA s, i KAPHA
vicitate dar cres, te PITTA. De aceea nu trebuie folosit usturoi împreună cu
alte substant, e care cresc PITTA. Trebuie folosită o mică cantitate de usturoi
deoarece în exces produce sete excesivă s, i agitat, ie. Este recomandat consumul
moderat zilnic de usturoi.

118
Ghimbirul (Gingiber officinale). Astăzi se găses, te aproape oriunde. Este
cel mai bun aperitiv s, i cres, te puterea digestivă. Vindecă VATA s, i KAPHA
viciate.
Kalongi (Nigella sativa). Semint, ele sunt negre, mici, cu o parte rotundă s, i
una conică. Kalongi vindecă VATA s, i KAPHA viciate dar cres, te PITTA.
Uneori este numită gres, it chimen negru.
Mus, tarul (Brassica campestris). Semint, ele de mus, tar sunt folosite ca s, i
condiment iar pasta de mus, tar este folosită la prepararea sosurilor pentru
salate. Vindecă VATA s, i KAPHA dar cresc PITTA. Nu trebuie folosit în
exces.
Turmericul (Curcuma longa). Este o rădăcină ca s, i ghimbirul, dar este
galben. Este cel care dă culoare amestecului Occidental curry. “Curry” este
un amestec care are s, i turmeric. Dar în India nu se folosesc condimentele
într-un mod nespecific. Este mai bine să se prepare un amestec individual cu
proport, ii bine cunoscute. Turmericul se vinde sub formă de pulbere deoarece
este foarte greu de zdrobit. Trebuie să vă asigurat, i că nu este prea vechi s, i
trebuie să aibă un miros puternic. Vindecă DOSHA-urile viciate s, i dă culoare
s, i gust vegetalelor.

Ingrediente speciale
Deoarece există mult, i emigrant, i indieni în t, ările de limbă engleză, la multe
băcănii se găsesc condimentele sau alimentele specifice. În ariile metropolelor
vet, i găsi multe astfel de magazine. Ele pot să comande ceea ce vă dorit, i.
Am specificat s, i numele în hindi pentru ca să se identifice corect produsul.
Traducerea englezească poate fi uneori incorectă. De exemplu, kalongi care nu
are nimic în comun cu chimenul sau cu alte varietăt, i de chimen, este uneori
tradus ca chimen negru în Statele Unite. Există o varietate de chimen numită
în hindi kala jira, care literal se traduce prin chimen negru. La fel, urad daal
este tradus ca ?? negru în unele cărt, i s, i am folosit această traducere s, i aici,
dar poate fi confundat cu fasolea neagră de Spania. O varietate mai mică s, i
de culoare maro închis de năut este numită s, i kala channa în hindi, literal
însemnând năut negru. Pentru a evita confuziile, trebuie verificat numele în
hindi s, i descrierea din această carte. Gheea poate fi procurată din magazine,
dar este us, or de făcut. Putet, i prepara cantităt, i mari deoarece t, ine s, i 6 luni.

119
Uneori magazinele de semint, e vând s, i condimente. Cardamomul (atât cel
mare cât s, i cel mic), cuis, oarele, scort, is, oara s, i alte condimente sunt cunoscute
pentru valoarea lor medicinală.

Băuturi, uleiuri, îndulcitori


Este important să cunoas, tem proprietăt, ile ayurvedice ale uleiurilor pentru
gătit, ale îndulcitorilor, sucurilor, ceaiului s, i cafelei s, i ale băuturilor alcoolice.
Băuturile alcoolice. Folosirea vinului vechi în cantitate moderată alături
de hrană este recomandată de ayurveda. El purifică corpul, vindecă VATA
s, i KAPHA viciate s, i este bun pentru digestie. Vinul nou viciază DOSHA-
urile, este greu s, i produce indigestie. Vinul s, i alte băuturi alcoolice trebuie
consumate în cantităt, i moderate, odată cu sau după masă, doar de persoane
sănătoase s, i când nu sunt deprimate. Când băuturile alcoolice sunt consumate
în exces ele scad ojas-ul (energia s, i imunitatea) s, i persoana devine vulnerabilă
la boli.
Băuturile reci. În zilele noastre multe băuturi reci carbonatate sunt comer-
cializate. Folosirea sifonului este de asemeni foarte frecventă. Este mai bine
să bem apă plată. Băuturile reci au un cont, inut mare de zahăr, îndulcitori
sau alte chimicale s, i ar trebuie evitate. Unele cont, in cofeină care produce
nervozitate s, i insomnie.
Sucurile de fructe. Conform ayurveda-ei, doar sucul proaspăt obt, inut ar
trebui consumat. Dacă este vechi cres, te VATA.
Mierea. Proprietăt, ile mierii depind de felul ei. În general mierea este bună
pentru vedere s, i vindecă KAPHA viciată. Conform ayurveda-ei, mierea este
un antagonist al căldurii s, i nu ar trebui folosită în preparate fierbint, i. Dacă
este preparată fierbinte viciază toate DOSHA-urile.
Uleiurile. Folosirea uleiurilor pentru gătit este esent, ială deoarece controlează
excesul de VATA. Uleiurile cresc PITTA s, i sunt esent, iale pentru metabolizarea
anumitor substant, e din hrană. Folosirea uleiurilor vegetale este absolut
esent, ială pentru a avea o piele sănătoasă s, i frumoasă. În conformitate cu
ayurveda, uleiul de susan este cel mai bun dintre toate uleiurile. În zilele
noastre, folosirea uleiului de arahide, de floarea soarelui s, i de porumb este
de asemeni frecventă. Uleiurile de nucă de cocos s, i cel de porumb nu cresc

120
PITTA, dar cresc KAPHA. Uleiul de măsline, ca s, i cel de susan, este foarte
bun pentru piele s, i cres, te apetitul. Nu cumpărat, i uleiuri amestecate deoarece
pot cont, ine uleiuri ieftine, ca cel de rapit, ă, care este dăunător pentru sănătate
s, i viciază cele trei DOSHA-uri.
Zahărul. Folosirea zahărului a crescut foarte mult în occident după cel de-al
doilea război mondial. Este consumat cel mai adesea ca dulciuri, ciocolată
s, i produse de patiserie. Zahărul alb cristalizat ar trebui evitat. Produsele
din zahăr de trestie sunt cele mai bune. Folosirea zahărului candel s, i a celui
brun este recomandată. Zahărul viciază VATA s, i PITTA, dar cres, te KAPHA.
Zahărul candel este o except, ie, el nu cres, te KAPHA.
Ceaiul s, i cafeaua. Sunt populare în toată lumea. Ele sunt “fierbint, i”, cresc
VATA, îndepărtează oboseala s, i somnul. Prea mult ceai cres, te aciditatea
stomacală s, i viciază PITTA. Folosirea excesivă a cafelei produce durere în
piept, nervozitate s, i insomnie.
Relat, ia noastră cu hrana
În primul rând at, i aflat despre constitut, ia de bază în termeni de dosha-uri.
Apoi at, i aflat că mediul modifică echilibrul dosha-urilor s, i că cheia păstrării
unei sănătăt, i bune este să trăim în ritmul schimbărilor din natură. În al
treilea rând at, i aflat despre calităt, ile ayurvedice ale diferitelor alimente. În
continuare vom analiza calităt, ile diferitelor alimente în paralel cu natura
dosha-urilor, astfel ca să vă ment, inet, i dosha-urile în echilibru. Este important
să învăt, ăm să preparăm combinat, ii care sunt complete. Nu există nici un
dubiu că alimentele naturale complete sunt bune pentru sănătate s, i sunt us, or
digerabile. Dar nu ne putem limita doar la acestea. Bucuria gustului este de
asemeni esent, ială. Hrana sănătoasă nu înseamnă o hrană fără gust.
Ayurveda nu împarte hrana în sănătoasă s, i nesănătoasă. Alimentat, ia depinde
de diferit, i factori ca vremea, climatul, locul, momentul s, i compozit, ia în dosha-
uri. Astfel este important să învăt, ăm să preparăm o hrană completă, să ne
hrănim într-un mod complet (respectând calitatea, cantitatea s, i modul de
hrănire) s, i în concordant, ă cu locul s, i timpul. În conformitate cu conceptele
ayurvedice, hrana trebuie întotdeauna să fie delicioasă s, i completă. Nu trebuie
să se ignore plăcerea senzorială s, i deliciile viet, ii. Simt, urile nu trebuie să fie
necontrolate, aceasta însemnând că dacă hrana este delicioasă, nu trebuie să
o consumat, i în exces s, i să vă îmbolnăvit, i sau să vă îngrăs, at, i. Acesta este un
mesaj esent, ial s, i important. Bucurat, i-vă de toate aspectele senzualităt, ii, dar
controlat, i-vă act, iunile s, i simt, urile.

121
Cantitatea s, i calitatea hranei
Dacă vă suprasaturat, i cu alimente onctuoase, dulci, grele, unsuroase sau cu
cereale proaspete, vin nou, lapte s, i derivate, preparate din zahăr s, i făină, s, i
nu facet, i mis, care, dacă stat, i pe scaune s, i paturi confortabile, dormit, i ziua,
dacă suferit, i de unele boli produse de suprasaturare, care nu sunt vindecate
prompt (Charaka Samhitaa, Sutrasthaana xxxiii, 3-5), se spune că vet, i suferi
de diabet, înt, epături, anemie, febră, oboseală, greutate în corp, obstruct, ia
organelor de simt, s, i a srota-urilor, perturbări mentale, sete, s, i tot felul de
probleme digestive.
Cel care face exercit, iu fizic, mănâncă după ce hrana anterioară a fost digerată,
consumă orz s, i grâu, nu va suferi de obezitate s, i este ferit de bolile produse de
suprasaturare. Remediul pentru aceste boli este regimul hipocaloric. (Charaka
Samhitaa, Sutrasthaana xxxiii, 25)
Pe de altă parte. Unii oameni mănâncă mai put, in decât le este necesar, îs, i
pierd apetitul sau au alte probleme digestive, sau pot să aibă aversiune fat, ă
de hrană datorată problemelor mentale, cum ar fi depresia. Dacă ei ignoră
aceste probleme o perioadă lungă de timp, ei devin victime ale multor boli.
Pierderea în greutate, scăderea puterii digestive, a puterii corporale, a dorint, ei
erotice, a secret, iilor sexuale s, i a musculaturii, aparit, ia febrei, tuse continuă,
slăbiciunea auzului, dement, ei, delirium, durere cardiacă, obstruct, ionarea
eliminării urinii s, i fecalelor, durere ale gambelor, coapselor s, i ale regiunii
sacrale, durere în încheieturi etc. s, i alte dezordini vata, cum ar fi de exemplu
mis, carea în sus a gazelor etc, sunt produse de subnutrit, ie. Ele sunt tratate
de către expert, i prin măsuri de saturat, ie care pot avea efect instantaneu sau
după o folosire îndelungată (Charaka Samhitaa, Sutrasthaana xxxiii, 27-30).
Hrana sau alte lucruri care sunt incomplete s, i cele care produc consecint, e
neplăcute nu trebuie folosite din ignorant, ă sau delăsare. . . trebuie să fie
consumate alimente calde, onctuoase, în cantitate potrivită, după ce hrana
anterioară a fost digerată, non-antagoniste, într-un loc favorabil cu toate
accesoriile, nici prea repede nici prea încet, nu în timp ce vorbim sau râdem, cu
toate atent, ia s, i după ce am consacrat. (Charaka Samhitaa, Vimaanasthaanam,
i, 23-24).
Unele afirmat, ii de mai sus necesită explicat, ii. Se recomandă să consumăm
hrană caldă s, i onctuoasă. Hrana rece, aspră s, i uscată cres, te vata s, i nu este
bună în vremurile noastre când există destui factori care cresc vata din cauza

122
tehnologiilor alimentare s, i a ritmului de viat, ă agitat. “. . . Hrana caldă
stimulează focul digestiv, cres, te digestia, are un efect carminativ s, i scade
mucusul.” (Charaka Samhitaa, Vimaanasthaanam, i, 24 (I)). Astfel, consumul
de alimente reci la cină este contrar instruct, iunilor ayurvedice. O dietă care
cres, te vata poate să nu aibă un efect imediat în tineret, e, dar va avea un
efect dezastruos pe termen lung. S, tim că la bătrânet, e predomină vata s, i
dacă consumăm s, i mâncare vata, vom crea terenul pentru perturbări vata s, i
diferite dureri, gută sau poate să apară artrita mai târziu. Aceasta înseamnă
că trebuie să nu mai consumăm salate seara în timpul iernii, în special în
t, ările cu climă rece.
Hrana onctuoasă înseamnă hrană grasă. O anumită cantitate de grăsime
este absolut esent, ială pentru digestie s, i asimilare. Unele vitamine nu sunt
asimilate de corp în absent, a grăsimilor. De aceea cea mai tradit, ională metodă
de preparare a salatelor include uleiul, sau salatele se mănâncă alături de
alimente grase.
Atât grăsimea animală cât s, i cea vegetală sunt esent, iale pentru noi. Grăsimea
animală provine din unt, grăsimea vegetală din uleiurile vegetale, nuci s, i altele.
Cantităt, i mici de grăsime pot fi folosite la fiecare masă.
Ayurveda dă indicat, ii precise asupra cantităt, ii de hrană care trebuie con-
sumată. Aceasta variază în funct, ie de persoană, de puterea ei digestivă, vârstă,
greutate corporală etc. Oricum, trebuie respectat un principiu general: să
nu vă îmbuibat, i. Trebuie să vă umplet, i stomacul doar 2/3 cu hrană solidă s, i
lichidă. O treime din stomac trebuie să fie goală pentru cele trei dosha-uri.
Dacă stomacul este plin complet, nu mai rămâne loc pentru cele trei dosha-uri
s, i ele sunt împinse în sus, producând disconfort s, i unele boli digestive. Se
recomandă să nu se consume lichide sau apă odată cu mâncarea, astfel ca
stomacul să nu se umple repede. Este recomandat să bem apă la o oră
după ce am mâncat. Conform tradit, iei ayurvedice, nu este înt, elept să bem
sucuri, lapte sau alte lichide la masa principală. Supele sunt recomandate. O
băutură us, oară din iaurt (lassi) poate fi consumată vara. Textele tradit, ionale
ayurvedice recomandă să se consume vin vechi. În orice caz, nu trebuie să ne
umplem stomacul mai mult de 2/3 cu solide sau lichide.
Cantitatea de hrană trebuie stabilită în funct, ie de calităt, ile ei. Unele substant, e
sunt us, or de digerat, în timp ce altele sunt grele. Leguminoasele, lintea, s, i
unele cereale sunt greu digerabile, în timp ce vegetalele cu frunze verzi sunt
us, oare. Orezul este mai us, or decât grâul, porumbul este mai greu decât

123
grâul. Acestea sunt unele exemple care să ne ajute să determinăm cantitatea
optimă de hrană. Substant, ele grele, dacă sunt consumate în cantităt, i mici,
devin us, oare, în timp ce alimentele us, oare devin grele dacă sunt consumate
în cantităt, i mari. Astfel, cantitatea este unul din factorii care determină
calitatea de greu sau de us, or a substant, elor. Putet, i consuma substant, e us, oare
până când vă săturat, i, dar cele grele trebuie consumate în cantităt, i mici.
Trebuie să mâncat, i după ce hrana anterioară a fost complet digerată. Uneori
oamenii mănâncă deoarece este ora mesei, s, i nu pentru că le este într-adevăr
foame. Aceasta nu trebuie făcut deoarece hrana proaspătă se amestecă cu
hrana part, ial digerată s, i cu sucurile digestive s, i viciază dosha-urile. Aceasta
poate fi o cauză de balonare, fermentat, ie s, i poate scădea puterea digestivă.
Trebuie să evitat, i să mâncat, i între mese s, i nu trebuie să stat, i perioade mari de
timp fără să mâncat, i. Înfometarea cres, te vata. Este mai bine să mâncat, i fructe
sau ceva us, or dacă întârziat, i cu masa. Se recomandă să mâncat, i cantităt, i
mici de patru ori pe zi, decât să consumat, i doar două mese principale.
Deja am prezentat instruct, iunile ayurvedice cu privire la cantitatea de hrană
în funct, ie de capacitatea stomacului. Problema în nat, iunile bogate este că
oamenii mănâncă prea mult, ceea ce le cauzează multe boli. Este cealaltă
fat, ă a malnutrit, iei, comparativ cu cea produsă de lipsa mâncării. Oamenii
mănâncă prea mult s, i nu t, in cont de vârstă s, i de activitatea lor. Apoi suferă
de obezitate s, i merg la fitness. Aceasta este o ironie. Învăt, at, i să vă controlat, i
simt, urile, nu mâncat, i prea multă hrană cu proteine la maturitate. De exemplu,
consumat, i fie brânzâ, fie ouă, fie fasole, care cont, in proteine, în loc să le
consumat, i pe toate trei deodată. Mâncat, i o cină us, oară cu supă s, i salată
sau alte preparate din vegetale. Putet, i să consumat, i apoi nis, te brânză dacă
nu v-at, i săturat. Întotdeauna mâncat, i fructe la masă. După cum at, i aflat,
carnea de vacă s, i cartofii nu sunt alimente complete. Nu consumat, i excesiv
nici unul din aceste alimente s, i încercat, i să mâncat, i o varietate de alimente s, i
nu doar câteva. Din când în când în loc de pâine includet, i orezul în mesele
voastre, deoarece este mai us, or decât grâul. Ret, etele următoare vă vor inspira
să mâncat, i o varitate de alimente.
Dacă dorit, i să mics, orat, i cantitatea de hrană consumată, facet, i-o foarte lent.
De fapt oamenii ajung să mănânce prea mult, iar focul lor digestiv (agni)
cres, te. Trebuie să se procedeze invers, mâncând din ce în ce mai put, in s, i
mai us, or. De exemplu, putet, i consuma mai mult orez sau fructe sau alte
alimente mai us, oare. Mâncând mult, oamenii îs, i pierd bucuria de a trăi s, i

124
trăiesc constant cu frica de a se îngrăs, a sau suferă de diferite boli produse de
obezitate.
Alimente antagoniste
Anumite alimente nu trebuie niciodată combinate deoarece au calităt, i opuse.
Feluritele alimente pot fi opuse unele altora sau pot fi în neconcordant, ă cu
timpul, locul sau starea persoanei. De exemplu, iaurtul sau curd-ul trebuie
consumat dimineat, a la micul dejun sau la prânz, dar niciodată seara la cină.
Dacă totus, i se consumă, trebuie adăugat chimen, piper s, i put, in ghee. Iaurtul
dulce nu trebuie consumat seara. “Celui căruia îi place foarte mult curd-ul s, i
îl consumă excesiv suferă de febră, hemoragie internă, anemie, amet, eală s, i
icter.” (Charaka Samhitaa, Sutrasthaana, vii, 62).
Nucile nu ar trebui consumate vara deoarece cresc pitta. Dieta ar trebui să
cont, ină alimente care cresc în locurile în care trăim. În t, ările reci este nevoie
de o dietă care să crească pitta, în timp ce în t, ările aride s, i fierbint, i este
nevoie de o dietă în special dulce s, i lichidă, formată din băuturi reci s, i dulci,
lapte rece, sucuri de fructe dulci s, i hrană us, oară în general. Anumite alimente
sunt opuse în combinat, ie. Altele sunt antagonice în anumite forme, ca de
exemplu mierea într-o băutură caldă. Alimentele semipreparate (baasaa) s, i
sucurile conservate cresc vata s, i sunt antagoniste fat, ă de dosha-uri. Pentru
detalii de antagonie vezi pag. **.
Ayurveda nu recomandă consumul de hrană uscată s, i veche. Pâinea care
nu este proaspătă este un astfel de aliment. Nu cumpărat, i pâine care are
termen îndelungat de valabilitate. Preferabil este să vă facet, i singuri pâine
sau turtit, e, după ret, etele din paginile următoare. Toate alimentele conservate
nu sunt recomandate, fie că sunt la conservă, fie congelate. La fel, sucurile
de fructe care sunt conservate sunt foarte dăunătoare s, i produc dezordini
ale lui vata. Este recomandat să consumat, i apă sau mici cantităt, i de vin
vechi la mesele principale în loc de aceste sucuri. Dacă dorit, i să consumat, i
suc de fructe, facet, i-l singuri s, i bet, i-l imediat. Sau bet, i sucuri proaspete
de fructe. La fel, evitat, i laptele care este procesat pentru a fi păstrat mult
timp. Preparat, i-vă singuri iaurt s, i ghee. Mâncat, i simplu s, i put, in, dar bine.
Tehnologia alimentară occidentală este foarte avansată s, i are diferite metode
pentru a păstra hrana mult timp. Aceasta duce la mai multe probleme de
sănătate din nas, tere (ADN-ul alimentelor este afectat, microundele s, i plitele
cu induct, ie distrug ADN-ul, apoi Uraniul produce diabet, fluorul este o otravă
s, i multe altele).

125
Urmărit, i să cumpărat, i produse pure care nu sunt preparate s, i care nu cont, in
conservant, i chimici. Nu folosit, i produse cu glutamat de sodiu sau alt, i întăritori
de gust. Nu cumpărat, i hrană sărată sau nuci sărate. Urmărit, i să le cumpărat, i
în stare naturală. Putet, i să vă adăugat, i singuri sare câtă dorit, i.
Consumul de hrană
Pe lângă calitatea s, i cantitatea optimă de hrană, aspectul ei estetic este
de asemeni important. Luat, i masa confortabil într-un decor plăcut. Este
recomandat să se stea în postura lotusului în timpul mesei, dar multor
occidentali nu le este confortabilă. Orice pozit, ie at, i adopta când mâncat, i, nu
stat, i într-un mod ciudat s, i nici în picioare. În picioare stomacul s, i intestinele
nu sunt complet relaxate iar hrana nu este bine digerată.
Prezentarea hranei este de asemeni importantă. Trebuie să fie servită frumos
cu ustensile corecte. Hrana delicioasă servită pe farfurii de plastic sau de
hârtie nu mai are acelas, i gust s, i aceeas, i valoare s, i arată insipidă. Este păcat că
practica americană de tip fast food, unde oamenii stau în picioare s, i mănâncă
sau unde hrana este servită în hârtie cu tacâmuri de plastic, s-a răspândit în
toată lumea. Îmi amintesc când am ajuns prima dată în Statele Unite în 1979,
cultura alimentară americană a fost un s, oc pentru mine. Trăind în India s, i
în Frant, a, unde hrana este atât de importantă, s, i i se acordă atât de mult
timp, bani s, i energie, Statele Unite au fost un contrast puternic, deoarece
aici aveam impresia că oamenii mănâncă doar pentru a trăi s, i nu pentru a se
bucura. A fost o mare surpriză pentru mine.(Deci trăim pentru a mânca!!)
Înainte de a începe să mâncat, i trebuie să vă concentrat, i asupra procesului
hrănirii. Nu trebuie să “sărit, i pe mâncare” s, i să o devorat, i. Spălat, i-vă pe mâini
înainte de a vă as, eza la masă s, i spunet, i un gen de rugăciune ca de exemplu:
”fie ca hrana să îmi aducă energie s, i vigoare, să îmi păstreze sănătatea s, i să
îmi dea viat, ă lungă. Fie ca hrana să îmi ment, ină dosha-urile în echilibru.
Sunt recunoscător Mamei pământ, apei, soarelui, vântului s, i eterului pentru
că mi-au oferit această hrană.“ Putet, i să vă compunet, i singuri rugăciunea as, a
cum dorit, i. Este important să fit, i cons, tient de procesul hrănirii, s, i să vă dat, i
seama că hrana înseamnă viat, ă s, i este o foarte importantă parte a fiint, ei.
Hrana nu trebuie consumată nici prea repede nici prea încet s, i trebuie meste-
cată bine. Dacă mâncat, i prea repede sau prea lent va cres, te vata. Trebuie să
savurat, i hrana s, i să încercat, i să distinget, i diferitele gusturi. Aceasta vă va
eleva simt, ul gustativ, ceea ce este bine nu numai pentru plăcerea senzorială,
ci vă va ajuta să nu vă otrăvit, i.

126
În citatul de mai sus din Charaka se spune că nu trebuie să mâncăm în timp
ce mergem sau vorbim. Aceasta nu înseamnă că mesele îndelungate cu multe
++ s, i conversat, ii, cum sunt în casele frant, uzes, ti, sunt interzise în ayurveda.
Se referă specific la faptul că în timp ce mestecăm hrana nu trebuie să vorbim
sau să râdem deoarece se pot obstruct, iona căile respiratorii.
Nu mâncat, i când suntet, i afectat de emot, ii ca pasiunea, furia, lăcomia, confuzia,
indivia, amărăciunea, îngâmfarea, exaltarea sau frica. Întotdeauna calmat, i-vă
înainte de a mânca. Adesea am auzit acasă că hrana care este consumată
într-o stare de mânie sau depresie devine otrăvitoare. Mâncatul în timpul unui
stres emot, ional produce gaze, întărirea intestinelor s, i alte probleme gastrice.
Dacă acest lucru se repetă mai mult timp, el duce la ulcere stomacale.
Se spune că trebuie să mâncat, i “după ce at, i consacrat”. Aceasta înseamnă
că trebuie să mâncat, i întotdeauna având în minte ceea ce este bun pentru
dumneavoastră. Chiar atunci când hrana este delicioasă s, i suntet, i tentat, i,
trebuie să vă amintit, i de alimentele care sunt bune pentru dumneavoastră în
conformitate cu natura s, i constitut, ia dumneavoastră ayurvedică (compozit, ia
dosha-urilor). De exemplu, dacă s, tit, i că varza nu vă este potrivită s, i vă
produce probleme stomacale, sau dacă un anumit fel de brânză vă produce
afte, etc, nu trebuie să le mâncat, i, chiar dacă vă plac s, i suntet, i tentat. Nu
trebuie să chemat, i necazul. În plus, nu trebuie să încercat, i lucruri care nu vi
se potrivesc. Probabil că ele nu sunt nocive, dacă le consumat, i în cantităt, i
mici. Astfel că trebuie să vă dat, i seama de limite s, i să învăt, at, i diferite metode
de preparare pentru a obt, ine preparate complete.
Antagonismul alimentelor
Antagoniste sunt substant, ele, act, iunile sau preparatele care se comportă
contrar naturii noastre. Antagonismul poate fi produs de hrană sau de
diferite combinat, ii alimentare, de modul de prepare, de timp, de loc, doză etc.
Când sunt consumate substant, e antagonice, ne supunem la diferite forme
de antagonism amintite în ayurveda. Uneori efectul poate fi o stare de rău
imediat, sau alteori efectul este lent. În ultimul caz, antagonismul poate duce
la boli grave. Tulburările minore pot duce la boli cronice. Astfel trebuie să
fit, i selectivi când combinat, i alimentele. Consumul de hrană antagonică e ca
s, i cum v-at, i otrăvi încetul cu încetul. Următoarea listă ment, ionează unele
antagonisme comune:

• lapte cu pepene verde

127
• lapte cu ridichi

• lapte cu alimente acre

• miere cu vin

• miere cu băuturi fierbint, i

• apă fierbinte băută după ce at, i ingerat miere

• consumul de alimente reci după ce at, i mâncat ghee sau alte substant, e
uleioase

• alimente dulci sau reci consumate de o persoană care este obis, nuită cu
alimente fierbint, i s, i picante, sau viceversa.

• folosirea unei diete, a medicamentelor sau a unui comportament care


este contrar obis, nuint, elor

• antagonismul în modul de preparare, ca de exemplu aplicarea unei


tehnologii alimentare care poate face alimentele nepotrivite pentru
consum

• antagonismul în modul de preparare, ca de exemplu gătitul cu com-


bustibil neadecvat, hrana nefiartă, prea fiartă sau arsă.

• hrănirea în neconcordant, ă cu anotimpul, ca de exemplu consumul de


nuci vara, de băuturi reci iarna etc.

• consumul de iaurt noaptea

• consumul de băuturi prea reci sau prea fierbint, i.

• combinarea a ceva prea fierbinte cu ceva prea rece.

• consumul de substant, e prea sărate, penetrante, picante sau acre.

• nerespectare unei alimentat, ii în concordant, ă cu localizarea geografică,


ca de exemplu consumul de alimente aspre s, i penetrante în zonele aride.

• consumul de substant, e care viciază vata de către o persoană care


munces, te excesiv, sau are o activitate sexuală epuizantă sau face exercit, ii
fizice epuizante.

128
• consumul de substant, e care viciază kapha de persoane care dorm mult
s, i sunt lenes, e.

• hrănirea în neconcordant, ă cu constitut, ia personală.

Fiind vegetarian
Acum 24 de ani, când am fost în Frant, a la studii, noii mei prieteni erau
îngrozit, i de obiceiurile specifice de a nu consuma carne sau pes, te. Faptul de a
mă invita la masă era o problemă mare pentru ei. Nu am putut să-i conving
că brânza delicioasă din t, ara lor s, i pâinea s, i salatele îmi erau suficiente. Se
simt, eau stânjenit, i să mă invite la masă s, i trebuie să admit că după hrana
gustoasă s, i condimentată din t, ara mea, vegetalele fierte aveau un gust oribil.
Pe de altă parte, când mi-am invitat prietenii la masă, ei erau vexat, i s, i
surprins, i fat, ă de o masă vegetariană: “nu credeam că un vegetarian poate
mânca as, a de bine”. Sau “Această mâncare nu are carne? Nu am simt, it
diferent, a”. O altă prejudecată pe care oamenii o aveau era că vegetarienii
erau persoane slabe fizic. De aceea le-am amintit adesea că elefant, ii sunt
vegetarieni.
La sfârt, itul anilor 1970, perioada hranei vegetariene s, i dietei macrobiotice la
Paris s, i în alte oras, e din Europa occidentală s-a încheiat. M-am mutat în SUA
în 1980, unde vegetarianismul era răspândit, iar oamenii mă întrebau adesea
“de când es, ti vegetarian?”. Nu am răspuns niciodată la această întrebare,
deoarece nu s, tiam răspunsul. Se pare că familia mea era vegetariană din
vechime.
Fie că suntet, i vegetariană, fie că nu suntet, i, pentru a vă păstra o sănătate
bună s, i a avea o viat, ă lungă, este important să mâncat, i o dietă completă.
Mesele regulate trebuie consumate într-o atmosferă adecvată s, i în cantitate
moderată. Hrana trebuie să fie proaspătă, de bună calitate, bine preparată
s, i gustoasă. Oamenii care consumă carne trebuie să s, tie că doar carnea nu
poate alcătui o dietă completă s, i nu trebuie consumată în exces. Din când în
când am întâlnit oameni care consumă produse din carne sau pes, te de 2-3 ori
pe zi s, i foarte put, ine cereale sau vegetale. Aceasta este un dezastru pentru
mai târziu.
Dacă cineva vrea să treacă la vegetarianism, nu înseamnă că se va hrăni prost
sau hrana va fi insipidă. Trecerea trebuie făcută lent, cunoscând cum să alegi
ingredientele s, i cum să prepare hrana. Un fel de mâncare vegetarian gătit

129
fără condimentele potrivite s, i alte ingrediente duce la o serioasă deficient, ă
de minerale s, i vitamine. Carnea este relativ us, or de preparat, în timp ce
prepararea vegetalelor este o artă. Carnea este o hrană instant în timp ce
dieta vegetariană necesită o varietate de combinat, ii ca să se transforme într-o
hrană completă. Oricum, nu putem prepara un prânz complet doar din
carne. Consumarea regulată a cerealelelor, vegetalelor s, i a altor produse
din plante este absolut esent, ială. Putet, i să vă preparat, i o dietă vegetariană
completă, dar este important să s, tit, i că este incompletă fără produse lactate,
cum ar fi laptele, untul, gheea, brânza, iaurtul etc. S, tiu că unii oameni din
Statele Unite s, i din Europa sunt strict vegetarieni, evitând s, i untul, brânza,
sau ouăle. Ayurveda nu recomandă aceasta. Nu recomand ca oricine să
devină strict vegetarian. Aceasta poate produce boli din cauza malnutrit, iei.
În multe cazuri, nu trebuie să fim extremis, ti, sau să devenim fanatici, în
procesul ment, inerii unei sănătăt, i bune. Fanatismul nu a dus niciodată la
echilibru s, i armonie, iar în ayurveda echilibrul este principiul care stă la baza
unei sănătăt, i bune. În orice caz, fie că dorit, i să consumat, i carne sau nu,
întotdeauna mâncat, i hrană de bună calitate.
Cunoas, tet, i deja despre natura ayurvedică a diferitelor alimente s, i despre
proprietăt, ile condimentelor. În următoarele pagini voi descrie câteva metode
de preparare pentru o dietă completă. Ele vă vor permite să fit, i “un vege-
tarian fără să suferit, i” s, i nu vet, i regreta perioada când at, i consumat carne.
Lucrul important este că nu trebuie să fit, i lenes, i în prepararea s, i procurarea
alimentelor s, i trebuie să avet, i un stoc de câteva alimente. De exemplu, trebuie
să avet, i cel put, in 2-3 feluri de făini diferite, diferite cereale, leguminoase s, i
condimente, ceapă, usturoi, ghimbir, orez, iaurt, ulei s, i ghee. Trebuie să
cumpărat, i multe vegetale s, i fructe proaspete, dar nu este esent, ial să o facet, i
în fiecare zi. În cazul în care nu avet, i cum să vă ducet, i la cumpărături, având
aceste ingrediente, vă vet, i putea prepara o masă savuroasă.
Matricea extracelulară
Matricea extracelulară cont, ine un număr de glicoproteine adezive care se leagă
atât de celule cât s, i de alte macromolecule ale matricei s, i astfel contribuie la
atas, area celulelor la matricea extracelulară. Dintre aceste GP(glicoproteine)
cel mai bine cunoscută este fibronectina. Fibronectina (FN) este un dimer
alcătuit din 2 subunităt, i similare (fiecare de aproximativ 2500 resturi de
aminoacizi); aceste subunităt, i sunt unite printr-o pereche de punt, i disulfidice
care se află în apropierea capătului carboxi-terminal s, i sunt pliate într-o

130
serie de domenii globulare separate prin regiuni flexibile de lant, polipeptidic
(fig. **). Monomerii sunt lant, uri peptidice neobis, nuit de mari, fiecare având
masa moleculară de 220.000 Da. Molecula de fibronectină are o greutate de
aproximativ 450.000 DA.
Studii de secvent, iere au indicat că o moleculă de fibronectină este alcătuită
din 3 tipuri de secvent, e repetitive de aminoacizi, sugerând că gena pentru
fibronectină a evoluat prin duplicări multiple a 3 gene mici.
Fibronectina există în 2 forme: 1) o formă dimeră solubilă, numită fibronectina
plasmatică, care se găses, te în sânge s, i în alte fluide corporale, unde se pre-
supune că scade timpul de coagulare a sângelui, intervine în vindecarea rapidă
a rănilor s, i în fagocitoză; 2) oligomeri de fibronectină, care se pot atas, a tranz-
itoriu la suprafat, a celulelor (fibronectina de pe suprafat, a celulară) s, i 3) fibrile
insolubile de fibronectină care formează matricea extracelulară (fibronectina
matriceală). În agregatele fibronectină-celulă, fibronectină-matrice, dimerii
de FN sunt legat, i încrucis, at unii de alt, ii prin legături disulfidice adit, ionale.
Fibronectina este o moleculă multifunct, ională în care diferitele domenii glob-
ulare au funct, ii diferite. Spre exemplu, un domeniu leagă colagenul, altul hep-
arina, alte domenii sunt specifice pentru receptorii de pe suprafat, a diferitelor
celule. Astfel, FN contribuie la organizarea matricii s, i ajută celulele să se
atas, eze de ea.
Rolul fiecărui domeniu s, i în particular al domeniilor de legare la celule, a fost
analizat prin clivarea moleculei în domeniile ei separate cu ajutorul enzimelor
proteolitice sau prin sinteza chimică sau folosind tehnica ADN-ului recombinat
a fragmentelor proteice specifice.
Astfel, un domeniu responsabil de legarea la suprafat, a celulară a fost izolat
din fragmentele proteolitice s, i i s-a determinat secvent, a de aminoacizi. S-au
preparat peptide sintetice corespunzătoare diferitelor segmente ale acestui
domeniu care au fost utilizate pentru a localiza activitatea secvent, ei specifice a
tripeptidei Arg-Gly-Asp sau R_G_D. Peptidele care cont, in această secvent, ă
R-G-D competit, ionează pentru situs-ul de legare de pe suprafat, a celulară
s, i astfel inhibă atas, area celulelor la fibronectină, s, i când aceste peptide
sunt cuplate la o suprafat, ă solidă, ele determină celulele să adere la acea
suprafat, ă. Secvent, a RGD nu este specifică fibronectinei. Ea este întâlnită
în multe proteine adezive extracelulare s, i este recunoscută de o familie de
receptori de pe suprafat, a celulară care leagă aceste proteine. În ciuda secvent, ei
tripeptidice comune găsită în aceste situs-uri recunoscute de aces, ti receptori,

131
fiecare receptor recunoas, te în mod specific propriul set de molecule adezive.
Astfel că legarea la un receptor trebuie să depindă s, i de alte părt, i ale proteinei
adezive.
Fibronectina este importantă nu numai pentru adeziunea celulară, dar s, i
pentru migrarea celulelor. Atât în cazul embrionilor de nevertebrate cât s, i de
vertebrate, FN se pare că ghidează migrarea celulară în multe cazuri. Spre
exemplu, cantităt, i mari de fibronectină se găsesc de-a lungul traseelor de
migrare a celulelor mezodermale în timpul gastrulării la amfibieni. Migrarea
acestor celule poate fi inhibată fie prin injectarea unui anticorp antifibronectină
în cavitatea blastocelului, fie prin injectarea de peptide ce cont, in tripeptidele
specifice de legare la suprafat, a celulară, dar fără domeniile de legare ale FN
la matricea extraceluară. Fibronectina probabil că promovează migrarea
celulelor, ajutând la atas, area lor de matrice. Efectul trebuie să fie echilibrat
în mod delicat astfel încât celulele migratoare să se prindă de matrice fără a
rămâne imobilizate. Acest echilibru este ment, inut de multe molecule adezive
care se crede că au un rol în ghidarea mis, cărilor morfogenetice.
Fibronectina din diferite surse
Mobilitatea FN din diferite surse variază în cazul migrării în gel CU SDS. FN
din unele culturi celulare prezintă o singură bandă, care se pare că coincide cu
banda de sus a dubletului FN plasmatice. În cazul FN din embrion de pui s, i
din fibroblaste umane apare o mobilitate diferită în geluri SDS. Acelas, i lucru
se observă s, i în cazul FN din lichidul amniotic uman s, i din celulele epiteliale
amniotice, comparative cu FN plasmatică. Fibronectina din fluidul amniotic
prezintă o bandă difuză cu o mobilitate put, in mai mică fat, ă de dubletul FN
plasmatice (fig.**). Aceste variat, ii se pot datora în mare măsură diferent, elor
în glicozilarea moleculei de FN. Fibronectina din lichidul amniotic care diferă
cel mai mult de FN plasmatică în ceea ce prives, te mobilitatea electroforetică,
are un cont, inut în carbohidrat, i de 9,5%, în timp ce fibronectina din plasmă s, i
cea din fibroblaste au doar 5% carbohidrat, i. Pattern-urile peptidelor rezultate
după proteoliza limitată a diferitelor proteaze este similară. Mai mult, FN
din diferite surse sunt imunologic identice, cel put, in când sunt evident, iate cu
ajutorul antiserului convent, ional.
Maparea peptidelor a arătat că nu există diferent, e între cele 2 polipeptide ale
FN plasmatice separate pe gel cu SDS, ceea ce sugerează că cele 2 subunităt, i
sunt foarte asemănătoare. Această concluzie este sust, inută s, i de faptul că FN
plasmatică are o secvent, ă aminoterminală unică. Reziduul aminoterminal

132
este blocat datorită prezent, ei acidului pteroglutamic. Îndepărtarea acestui
reziduu a permis identificare următorilor aminoacizi, rezultând secvent, a
aminoterminală pyroGlu-Ala-Glu-Glu-Met-Val.
Celulele maligne tind să fie lipsite de fibronectină pe suprafat, a lor s, i aceasta
contribuie la capacitatea lor de a invada organismul gazdă s, i de a produce
metastaze.
Mahavira
Nici un studiu al istoriei vegetarienilor nu ar fi complet fără un omagiu adus lui
Mahavira, fondatorul istoric al jainismului. Termenul fondator ‘’istoric” este
folosit cu bună s, tiint, ă deoarece jainis, tii au pretins dintotdeauna că religia lor
este mult mai veche decât vremea în care a trăit presupusul fondator Mahavira.
De fapt, ei sust, in cu tărie că jainismul este religia ancestrală a Indiei - religia
părinte din care au derivat budismul s, i hinduismul brahmanic - s, i că concepte
ca ahimsa, reîncarnare s, i vegetarianism etic au origine jainistă. Descoperiri
recente au adus lumină în aceste pretent, ii, demonstrând că Mahavira este de
fapt al 24 lea jain Tirthankara - adică el este al 24 lea descendent al unei linii
de învăt, ători religios, i inspirat, i care au ghidat s, i promulgat jainismul începând
din neolitic, acum 8000 ani. Pentru majoritatea sadhu-s, ilor jainis, ti, această
perioadă este prea scurtă; ei spun că jainismul reprezintă cons, tiint, a religioasă
a Indiei din timpuri imemoriale. Nu are început s, i nici sfârs, it, este perpetuă
s, i eternă.
Ca s, i pitagoreicii, jainis, tii erau mari astronomi s, i matematicieni (lor li se
atribuie inventarea conceptului de infinitate). Este posibil ca înflorirea matem-
aticii în cadrul ordinului pitagoreic s, i chiar filozofia compasiunii ce se aseamănă
cu ahimsa să fie rezultatul influent, elor jainiste transmise în Grecia prin inter-
mediul comert, ului cu Persia. Primul contact direct verificabil dintre jainism
s, i vechea Grecia s-a petrecut în anul 326 î.C. când împăratul Alexandru cel
Mare în timpul invadării Indiei de Nord-Est a întâlnit oameni care corespund
descrierii unor sadhu-s, i jainis, ti. Ei erau ascet, i goi-golut, i; grecii îi numeau
gymnosophists ‘’filozofi goi” s, i ei păreau indiferent, i la splendoarea lui Alexan-
dru; ca practicant, i ai lui ahimsa ei nu consimt, eau să vorbească cu el până nu
îs, i scotea armura.
Numele lui Mahavira era de fapt o poreclă ca cea a lui Platon - ‘’broad-browed”
sau ‘’cel cu umerii lat, i”; Christ - ‘’cel anunt, at”; Buddha - ‘’cel iluminat”; sau
Pitagora - pe care discipolii l-au interpretat ca fiind o prelucrare a termenului
sanscrit ‘’Pitta Guru” care înseamnă ‘’înt, eleptul” (s, i care sugerează sursa

133
indiană a doctrinei lui Pitagora). Este curios cât de mult, i mari învăt, ători
religios, i vegetarieni au avut astfel de nume.
Literal, titlul de Mahavira înseamnă ‘’marele om” sau ‘’marele erou”. După
ce a atins cunoas, terea perfectă (kevala jnana) la vârsta de 42 de ani, el a fost
numit jina ‘’cuceritorul” (de unde derivă s, i denumirea de jain), care se referă
la cucerirea Sinelui s, i la purificarea sufletului pe care acesta le-a atins prin
ascetism s, i ahimsa (nevătămarea fiint, elor vii).
Adevăratul nume al lui Mahavira era print, ul Vardhamana Nataputta. La
fel ca s, i Buddha, el s-a născut într-o familie princiară care guverna regatul
în care se afla fostul oras, înfloritor Vaishali (Bihar-ul modern) din Nord-
estul Indiei. De fapt, Mahavira s, i Buddha au fost contemporani s, i în cursul
predicilor itinerante ei au devenit rivali prietenos, i. Este remarcabil faptul
că doi dintre cei mai mari învăt, ători ai omenirii au fost membrii ai aceleas, i
caste (casta kshatriya sau a războinicilor), au vorbit acelas, i dialect Magadhi,
s-au născut în acelas, i secol în aceeas, i parte a Indiei. Dar paralelele nu se
opresc aici: ambii au renunt, at la comfortul lor princiar s, i la prerogativele
implicite pentru a deveni călugări cers, etori; ambii au fondat ordine religioase
care există s, i în zilele noastre; ambii au devenit învăt, ători religios, i pentru a
protesta împotriva exceselor hinduismului brahmanic (care includea sacrificii
animale, înrobirea femeilor s, i discriminarea castelor); ambii au făcut din
vegetarianismul etic s, i din drepturile animalelor primul precept al sistemului
lor religios. Există chiar o evident, ă convingătoare care sust, ine că însus, i
Buddha a devenit călugăr jainist înainte de a-s, i formula propria versiune a
jainismului pe care a impregnat-o cu propria personalitate. S, i într-adevăr
există perceptibil o nuant, ă conceptuală că budismul aproape că poate fi
numit jainism pentru (de) export. Este mai put, in restrictiv ca jainismul
(nu are regulile restrictive cu privire la uciderea insectelor sau la interzicerea
consumului rădăcinoaselor sau al resturilor de mâncare) iar flexibilitatea sa
mai mare în aceste probleme poate explica priza mai mare a budismului.
O parte din rigoarea jainismului poate fi apreciată dacă examinăm viat, a
lui Mahavira, care exemplifică multe din doctrinele clasice ale jainismului.
Buddha s, i Mahavira s-au născut în Nord-estului Indiei s, i această regiune
păstrează mult din vegetarianismul etic s, i ahimsa caracteristice Indiei ariene.
La mijlocul mileniului al doilea î.C. (circa 1500 î.C.), triburile de arieni nomazi
s-au înstăpânit peste Nord-estul Indiei jefuind oamenii prosperi dar blânzi din
Harrapa s, i Mohenjo-Daro. Pentru a îndupleca pe zeii războiului, arienii au

134
sacrificat tauri, vaci s, i cai pe altarele lor sângeroase, apoi au consumat carnea.
Acum preot, ii arieni ai focului au răspândit cultul sacrificiului ritual până
în îndepărtatele regate jainiste din Nord-estul Indiei. Trebuia cumva oprită
răspândirea acestei religii crude împotriva căreia Mahavira si Buddha s-au
ridicat s, i au protestat s, i au reformat-o. Învăt, ăturile lor erau atât de puternice
s, i convingătoare încât zeii arieni ai războiului, cum ar fi Indra s, i Rudra au
fost discreditat, i, doctrina transmigrat, iei sau a reîncarnării a fost încorporată
în hinduism (acum este pretutindeni ment, ionată în Vede) s, i preot, ii arieni ai
focului au devenit vegetarieni (din această cauză majoritatea brahmini-lor de
astăzi este vegetariană).
Mahavira s-a născut într-o familie de jainis, ti practicant, i în jurul anului 540
î.C. Părint, ii săi erau urmas, ii al celui de-al 23-lea Tirthankara, Parshwa, care
predicase ahimsa în secolul al 9-lea î.C. la tot, i jainis, tii, ei considerau viat, a
sacră s, i respectau insectele inferioare. În schema jainistă sufletele animalelor
s, i ale oamenilor aveau aceeas, i important, ă. Termenul pentru suflet în jainism
este jiva, care înseamnă ‘’esent, ă simt, itoare”. Cel mai mare număr de simt, uri,
cinci, era atribuit oamenilor s, i altor animale cum ar fi maimut, ele, papagalii,
pes, tii, vacile, caii, elefant, ii, câinii, s, opârlele s, .a. Insectele erau clasificate în
două categorii, cele care aveau 3 simt, uri s, i cele care aveau 4 simt, uri. Insectele
superioare erau considerate că au doar 4 simt, uri: miros, gust, simt, tactil
s, i văz; ele includ insectele mari ca albinele, mus, tele s, i greierii; insectele cu
3 simt, uri erau considerate că nu au simt, ul văzului(deci au miros, gust s, i
simt, tactil); ele includ moliile, furnicile, t, ânt, arii s, i gândacii de pat(plos, nit, ele).
Creaturile care au doar 2 simt, uri (gustul s, i simt, ul tactil) includ molus, tele,
crustaceele, viermii, lipitorile, limacs, ii s, .a. Un singur simt, (simt, ul tactil) îl
au copacii s, i plantele s, i de asemeni obiectele aparent neanimate ca pietrele,
pământul însus, i, corpurile lichide, gazoase s, i corpurile de flacără plasmatice
ale salamandrelor(se reflectă tattva vayu în tattva prithivi). Pentru jainis, ti
lumea materială este încărcată cu vitalitate. Implicat, iile ecologie s, i etice
ale opiniei jainiste sunt foarte clare. Dacă cineva este crud s, i nesimt, itor cu
celelalte forme de viat, ă, chiar cu cele atât de neînsemnate s, i aparent proaste
cum ar fi pietrele, apa, copacii sau viermii, el îs, i va atrage o karmă rea care
va fi ca o smoală depusă pe spirit s, i care îi poate transforma următoarea
reîncarnare într-una nefericită - ar putea să se încarneze într-o piatră sau
să trăiască pentru o clipă în flacăra unui corp de foc plasmatic(salamandră
sau chimera) sau în valul unui corp lichid (ondină). Pe de altă parte dacă
cineva e compasiv fat, ă de celelalte forme de viat, ă, sufletul său devine sattvic

135
(luminos, spiritual) s, i poate scăpa din roata renas, terilor s, i astfel să trăiască
în omniscient, a extatică(să învingă lorzii karmei, pe archoni - entităt, i satanice
din Galaxia Andromeda care au invadat Galaxia Calea Lactee).
Desigur chiar actul hrănirii implică distrugerea altor forme de viat, ă, dar
jainis, tii îndeamnă ca fiecare să consume hrană care să producă cât mai put, ină
durere cu putint, ă, adică să consume formele de viat, ă care au un singur simt,
în loc să mănânce, as, a cum se petrece în t, ările vestice, formele de viat, ă cu
cinci simt, uri (fapt care pentru jainis, ti echivalează cu canibalismul). Deci
consumul unor forme inferioare de viat, ă din motive etice s, i ecologice nu este
deloc nou: jainis, tii îl sust, in de milenii!
Ca mult, i jainis, ti ortodocs, i din ziua de azi, când Mahavira s-a maturizat,
părint, ii săi nu i-au permis să consume rădăcinoase cum ar fi morcovii,
napi, paarsnips???(patata) s, i ridichi. Pentru jainis, ti rădăcinoasele erau in-
terzise deoarece insectele s, i alte organisme devin rezistente folosind rădăcinile;
dezrădăcinarea le-ar produce un mare disconfort s, i ar anihila milioane de
creaturi mici. Totus, i mult, i copii jainis, ti care trăiesc în oras, e mari ca Delhi,
Calcutta s, i Bombay, des, i rămân vegetarieni devotat, i, au fost hrănit, i cu
cartofi, morcovi s, i napi. Din contra, sadhu-s, ii sau călugării jainis, ti vor re-
fuza întotdeauna rădăcinoasele. Spre deosebire de călugării budis, ti care
vor consuma chiar mâncare nevegetariană, sadhu-s, ii jainis, ti vor consuma
doar mâncare sattvică: vegetariană, fără rădăcinoase, us, or condimentată s, i
proaspăt preparată (în acea zi). Sub nici un motiv nu vor consuma resturi de
mâncare care ar cont, ine invariabil mai multe bacterii s, i microorganisme fapt
care ar însemna să îs, i facă o karmă rea.
Ca majoritatea familiilor jainiste moderne, Mahavira s, i familia sa foloseau
un material special pentru a filtra apa înainte de a o bea pentru a îndepărta
insectele s, i alte mici organisme acvatice. El, părint, ii, sora sa s, i fratele său
mai mare erau foarte scrupulos, i în a lua cina înainte de apusul soarelui (un
ritual care încă se mai păstrează la jainis, tii moderni), deoarece flacăra tort, ei
atrăgea insecte înaripate care ar fi putut intra în gură sau în mâncare.
Des, i părint, ii lui Mahavira erau foarte ascetici în ceea ce prives, te practicile
dietei s, i practicau multă meditat, ie, ei erau un cuplu regal s, i trăiau în bogăt, ie.
Deoarece chiar s, i cea mai săracă familie indiană tinde să-s, i răsfet, e copiii,
în special pe cei de sex masculin, la fel Mahavira a fost crescut în răsfăt, .
Servitorii îl îmbrăcau cu cele mai rafinate haine, alt, ii îl dezbrăcau s, i îl îmbăiau,
alt, ii se jucau cu el s, i îi îndeplineau dorint, ele sale princiare. La ora mesei

136
el era servit cu cele mai gustoase mâncăruri vegetariene (bucătăria jainistă
este considerată încă una din cele mai delicioase din India), gătite de cei mai
priceput, i bucătari.
Ar putea părea deplasat ca cel de-al 24-lea Tirthankara (învăt, ător spiritual
cosmic) s, i fondatorul istoric al unei astfel de religii cumpătate să fi crescut
într-un astfel de lux, dar acesta este unul din paradoxurile cele mai suculente
ale jainismului: în ciuda aderent, ei lor la cele mai austere legi cu privire la
dietă ale unei religii, jainis, tii au fost cel mai prosper grup religios din India.
Bogăt, ia lor fabuloasă este reflectată în templele extravagante s, i în complexele
vaste de temple construite în vârful munt, ilor, cum ar fi pe Muntele Abu s, i pe
Palitina, temple renumite pentru coloanele s, i porticurile magnifice, pentru
domurile avântate s, i pentru pilas, trii atât de delicat sculptat, i, pe lângă care
operele lui Donatello s, i Brunelleschi par grosolane.
Deoarece jainis, tii constituie doar un procent din populat, ia indiană, cum se
poate explica succesul lor financiar disproport, ionat? Probabil este rezultatul
karmei bune pe care s, i-au făcut-o practicând ahimsa, deoarece mult înainte
de Mahavira, jainis, tilor li se interzisese să aibă meserii ca bucătari, mătăsari
s, i agricultori, deoarece aceasta implică distrugerea unui număr mare de fiint, e.
Pe de altă parte, au fost încurajat, i să aibă meserii nevătămătoare care se
axau pe puterea mint, ii, cumpătare s, i pe dorint, a de a trăi la oras, (astfel se
explică preponderent, a jainis, tilor la oras, ). Din fericire pentru jainis, ti, aceste
profesii au fost în mod tradit, ional unele dintre cele mai bine plătite din India;
ele includeau avocatura, comert, ul, finant, ele, s, tiint, a s, i profesoratul. Deci
întorcând acest aparent dezavantaj în favoarea lor, jainis, tii au obt, inut un
succes financiar de invidiat într-o t, ară în care în ultima jumătate de secol
este tot mai rar.
Oricât de incredibil ar părea, Mahavira a crescut fără animale de companie.
Nu erau pudeli care să scurme prin grădinile palatului, nici cai în grajdurile
regale, nici papagali s, i nici elefant, i, deoarece jainis, tilor le era interzis să
crească animale. s, i astăzi e la fel. Dacă vizitează o gospodărie jainistă,
vizitatorul european va fi izbit de absent, a mugetelor de vacă, mieunăturilor s, i
ciripiturilor. s, i aceasta nu pentru că jainis, tii nu iubesc animalele, din contra,
simpatia lor pentru ele merge atât de departe încât impulsul de a le poseda
s, i de a le transforma în jucării era t, inut în frâu.
Dr. Albert Schweitzer era un mare admirator al jainismului. De fapt el a fost
inspirat de conceptul jainist de ahimsa când a lansat parafraza sa imortală

137
‘’respect fat, ă de viat, ă”. Totus, i el i-a criticat pe jainis, ti pentru că sunt mai
preocupat, i de purificare decât de compasiune. Convingerea lui era că jainis, tii
erau vegetarieni s, i practicau ahimsa nu din empatie pentru creaturi ci din
dorint, a lor de a evita să îs, i facă o karmă rea s, i să se polueze spiritual în cazul
în care nu ascultau ce le spunea religia.
Din nefericire, sfântul Dr. Schweitzer (care contrar credint, ei populare nu
era vegetarian), nu a vizitat niciodată India s, i nu a luat contact direct cu
jainismul. Dacă s-ar fi întâlnit cu un sadhu sau ar fi trăit un timp într-
o familia jainistă s, i-ar fi dat seama ei au oroare de a răni micile creaturi,
oroare ce vine din compasiune s, i nu dintr-un fetis, pentru purificare. Dacă
ar fi urmărit cum o gospodină jainistă culege orezul sau vegetalele pentru
a prepara hrana pentru familie, ar fi observat că ea îndepărtează cu grijă
insectele s, i le pune înapoi în grădină. Se pare că el nici nu a citit bibliografia
lui Mahavira care este păstrată în scripturi, căci altfel ar fi aflat despre faptul
că acesta s, i-a riscat viat, a pentru a salva viat, a unui elefant. El s, i-ar fi dat
seama că ‘’respectul pentru viat, ă” al lui Mahavira era atât de mare încât
acesta permitea insectelor, reptilelor s, i animalelor mici să îl mus, te sau să îl
înt, epe când era în meditat, ie fără ca el să mis, te un deget.
Mai mult, există o venerabilă institut, ie jainistă numită pinjarpol, care datează
dinaintea timpului lui Mahavira, care de asemeni contrazice teza dr. Schwi-
etzer. Cu greu găses, ti un oras, în statele jainiste Gujerat s, i Rajasthan în
care să nu existe un pinjarpol. Pinjarpol-urile au grijă de animalele fără
adăpost s, i de cele decrepite. Pinjarpol-urile mai mari au camere rezervate
pentru păsări s, i insecte. Fiecare sadhu jainist are grijă de pinjarpol-uri. De
fapt mult, i sadhu-s, i fac fotografii ale acestor ‘’aziluri” la care sunt asociat, i.
Dacă dr. Schwietzer ar fi vizitat măcar unul din aceste aziluri ar fi realizat
compasiunea jainis, tilor pentru animale.
Des, i Mahavira a simt, it chemarea de a deveni călugăr încă de la 20 de ani,
părint, ii săi l-au făcut să le promită că nu o va face până la moartea lor. Aceast
fel de pietate filială nu este un lucru neobis, nuit printre jainis, tii din ziua de azi.
Ca un fiu îndatoritor, Mahavira nu a vrut să îs, i streseze părint, ii, deoarece
s, i-a dat seama că dacă ar fi devenit un sadhu ar fi trebuit să rupă legăturile
cu ei.
Când Mahavira a împlinit 30 de ani, părint, ii săi au intrat în declin s, i au simt, it
că sfârs, itul le e aproape, astfel că au realizat singurul act de autoviolent, ă pe
care religia jainistă îl permite s, i anume au postit până au murit. Numită

138
sallakhana - ritul autoînfometării voluntare, este permisă doar în cazul în care
cineva este la sfârs, itul existent, ei s, i doar dacă o face cu cele mai pure intent, ii.
După moartea părint, ilor săi, Mahavira a cerut permisiunea fratelui său mai
mare să devină sadhu. Fratele său care era acum conducătorul titular al
clanului, s, i rajah al Vaishali-ului, i-a dat consimt, ământul cu amendamentul
că mai trebuia să as, tepte un an. După ce s, i-a jelit părint, ii un an de zile, el
s, i-a lăsat ves, tmintele s, i a devenit un digambara, sau un călugăr gol. Apoi
el a strâns părul de pe scalp s, i de pe fat, ă în ghemotoace (clumps??? - un
ritual care mai este încă practicat de sadhu-s, ii jainis, ti o dată la 6 luni. În
final el a renunt, at la sandale, deoarece atunci, ca s, i acum, un sadhu jainist
nu avea voie să poarte nici pantofi nici sandale; ei străbat adesea distant, e
lungi cu picioarele goale (le este interzis să meargă cu vehiculele). Talpa unui
sadhu este foarte bătătorită; ea a devenit la fel de tare ca s, i pielea de pantofi.
Resping ei acest obicei arhaic? Deloc. Mai bine ar merge în mâini decât să
încalt, e pielea unui animal în picioare. (Altă explicat, ie posibilă ar fi efectul de
împământare care se obt, ine prin mersul descult, , electronii fiind pierdut, i dacă
talpa unui pantof din piele de animal i-ar izola de sol; fără electronii obt, inut, i
din împământare fort, a spirituală a unui sadhu ar diminua s, i meditat, iile nu
s, i-ar obt, ine finalitatea.)
Mahavira a terminat transformarea sa din print, în sadhu prin renunt, area
la cercei s, i la alte ornamente de aur pe care le-a înlocuit cu alte 2 accesorii
ale unui sadhu jainist - vasul de cers, it s, i pincha - care reprezintă o mătură
moale pe care jainis, tii o folosesc pentru a mătura drumul atunci când el este
acoperit cu insecte.
În cele din urmă, după ce a aderat la ordinul de călugări goi, urmas, i ai lui
Parshwa, din care făcuseră parte s, i părint, ii săi, Mahavira a continuat pe cont
propriu. El s-a retras în pădure unde a rătăcit timp de 12 ani, practicînd
meditat, ia prelungită s, i supunându-se celor mai severe austerităt, i. Adesea,
când se apropia de un sat pentru a cere de mâncare, el era alungat de localnici
care aruncau în el cu fructe, cioburi s, i noroi, deoarece avea îndrăzneala să
meargă gol. Dar el a îndurat cu stoicism. În final, ultima sa experient, ă pe
care a căutat-o nu i-a fost refuzată. În al treisprezecela an al pelerinajelor
sale, în timpul celei de-a doua luni a verii, as, ezat într-o pozit, ie de meditat, ie
sub un copac de salcie în câmpul lui Samaga, el a atins nirvana s, i a devenit
un Jina (cuceritorul). Apoi el a mers să împărtăs, ească lumii cunoas, terea sa.
În predicile sale el a pornit un atac viguros împotriva consumul de carne, a

139
sacrificiului animal, a sistemului de caste s, i a înrobirii femeii. Acelora care
doreau să îl urmeze li se cerea să respecte ahimsa ca principiu călăuzitor, să
fie cinstit, i s, i să practice continent, a sexuală. El i-a făcut pe succesorii săi să
promită că vor încerca să atingă nirvana fără ajutorul preot, ilor mediatori. (în
jainism sadhu-s, ii sau călugării nu sunt tratat, i ca o rasă aparte, as, a cum sunt
tratat, i brahminii în hinduismul brahmanic - ci mai degrabă ca nis, te profani
mai avansat, i care duc o viat, ă mai spirituală s, i mai intensă. În templele jainiste
membrii laici îs, i îndeplinesc puja s, i arati-ul lor, fiind proprii lor preot, i.). În
al 72 lea an al viet, ii sale, Mahavira avea aproximativ 200.000 de adept, i. În
acelas, i an, anul mort, ii sale, Mahavira a realizat sallakhana în satul Pavam,
care nu era departe de locul său de nas, tere. De atunci el a devenit unul din
cele mai sacre locuri de pelerinaj s, i anual este vizitat de mii de procesiuni de
jaini descult, i care merg sute de kilometri pentru a aduce omagiul lor celui
de-al 24-lea Tirthankara.
Energia elementelor în fiint, a umană
Energia pământului în fiint, a umană
Reflectarea în corpul fizic
Diferite organe s, i t, esuturi ale trupului nostru reflectă într-o măsură mare
prezent, a acestui element, buna lor funct, ionare depinzând de o stare echilibrată
s, i armonioasă a lui: oasele, dint, ii, unghiile, părul, mus, chii. Energia subtilă
a Pământului determină cres, terea corporală, asigură densitatea s, i forma,
reprezintă factorul principal de sust, inere a viet, ii s, i vitalităt, ii fiint, ei umane,
fiind agent de fondare sau de suport.
Reflectarea în emot, ii s, i gânduri
Mintea s, i emot, iile umane reflectă, într-un mod aparte prezent, a acestui element
al creat, iei. Oferim în continuare câteva repere pentru a identifica prezent, a
energiei Pământului în propria fiint, ă.
A. în cazul unei manifestări echilibrate
Sentimentele s, i stările ce vor apărea în mod constant sunt: stabilitatea lăun-
trică except, ională, perseverent, a, umilint, a, fermitatea, supunerea, recunos, tint, a,
detas, area, sentimentul sigurant, ei interioare, generozitatea, bogăt, ia interioară,
blândet, ea (“cumint, enia”).
B. în cazul perturbării energetice

140
Manifestarea cea mai evidentă a perturbării acestui element subtil în fiint, a
noastră este un spirit excesiv materialist s, i profund egoist. Persoanei în cauză
îi este frică că va pierde totul s, i că îi vor lipsi cele necesare, ceea ce conduce
la o izolare s, i o închidere în sine însot, ite de o teamă paranoică; apar stări
de greutate, inert, ie, confuzie. Orgoliul s, i arogant, a, dorint, a de acaparare s, i
de posedare, avarit, ia s, i zgârcenia, instinctul de prădător sunt stări penibile
ce se pot amplifica foarte mult în cazul perturbărilor acestui element. Bolile
corespunzătoare sunt artrită, reumatism, obezitate s, i exces de toxine digestive,
deficient, e de minerale s, i vitamine, slăbirea rezistent, ei oaselor s, i dint, ilor.
Cauze ale perturbării elementului pământ

1. Consumul de alimente impure, grosiere. În special alimentele cu compus, i


chimici nu mai sunt “recunoscute” de către organism ca elemente natu-
rale s, i, prin urmare, ele nu mai pot fi asimilate decât cu mari eforturi.
Cel mai adesea, consumul de zahăr, alimente cu aditivi chimici s, i chiar de
carne în exces, conduce la diminuarea armoniei corporale, a rezistent, ei
s, i echilibrului psihosomatic. Se poate remarca la aceste persoane for-
marea defectuoasă a unor t, esuturi corporale, dar s, i reflectarea la nivelul
mint, ii s, i trăirilor noastre a acestei perturbări a elementului pământ.
Neîntâmplător, în toate religiile s, i tradit, iile spirituale există perioade de
post, precum s, i anumite purificări corporale menite să scuture “colbul”
adunat datorită neglijent, ei, atât în trupurile, cât s, i în sufletele sau
mint, ile oamenilor.

2. Atitudinile materialiste. Dusă la extrem, orientarea mint, ii aproape


exclusiv numai către nevoile stomacului sau către obt, inerea anumitor
bunuri materiale conduce la grave perturbări ale acestei energii funda-
mentale în fiint, a noastră. Cel ce se obis, nuies, te să privească numai către
în jos, către Pământ s, i către ceea ce poate acesta să ofere (bogăt, ie, avan-
taje, pozit, ie socială), uitând să mai privească cu sinceritate către cer sau
(chiar mai bine) în adâncul propriei fiint, e pentru a descoperi necesităt, ile
stringente ale sufletului, ajunge să piardă din vedere esent, ialul, sufletul
lui devenind greoi s, i inert asemenea pământului uscat.

3. Rigiditatea în gândire, inert, ia, materialismul excesiv sunt tot atâtea


cauze de boală. La unison cu medicina psihosomatică modernă tradit, iile
vindecării spirituale afirmă că toate aceste stări perturbatoare conduc

141
aproape inevitabil la aparit, ia rigidităt, ii corporale s, i a diferitelor boli
specifice (ment, ionate mai sus).

TULBURĂRI DE SĂNĂTATE PE CARE LE GENEREAZĂ


DIZARMONIILE ENERGIEI PĂMÂNTULUI ÎN FIINT, A UMANĂ
Elixiriun 12/2002 p.23
Energia pământului este asimilată de noi prin intermediul hrănirii, al
respirat, iei, al interact, iunilor aurice cu alt, i oameni, precum s, i prin captarea
continuă (de care cei mai mult, i dintre noi nu sunt cons, tient, i) a unor fluxuri de
energie cosmică, omniprezente în natură, direct la nivelul focarului energetic.
Persoanele anorexice (cu o lipsă patologică a apetitului), care se hrănesc
cu alimente slabe caloric, care au o respirat, ie superficială, care trăiesc sub
imperiul temerilor s, i anxietăt, ii au această energie a pământului la cote foarte
scăzute. Din contră, persoanele gurmande, care fac exces de alimente foarte
bogate în calorii, excesiv preocupate de acumularea de putere fizică, de bani
s, i proprietăt, i prezintă un exces al acestei energii. În fine, există s, i persoane
care preferă alimentele impure, anumite droguri cum ar fi alcoolul, care se
complac în emot, ii josnice cum ar fi instinctul de prădător, teama patologică
pentru viat, a proprie; la aceste persoane, energia pământului este puternic
perturbată, generând boli grave ale corpului s, i ale psihicului.
Excesul de energie
Persoanele care prezintă energia pământului în exces au de regulă (dar nu
întotdeauna) un corp masiv, pătrăt, os, având o clară tendint, ă spre suprapon-
deralitate. Pot fi persoane pedante în ceea ce prives, te aspectul exterior,
dar excesul de energie a pământului este „trădat“ de lipsa de rafinament,
de preocuparea exclusivă pentru confortul material, pentru acumularea de
bani s, i posesiuni, percepută în acest caz ca o sfort, are pentru asigurarea unei
anumite securităt, i materiale. În cazul în care predomină latura feminină a
personalităt, ii, aceste persoane vor fi foarte fricoase s, i grijulii cu propria lor
securitate s, i viat, ă; în cazul unei predominant, e a laturii masculine, persoana
în cauză va avea o anumită rapacitate, brutalitate, fiind dominată foarte
puternic de instinctul de vânător-prădător.
Boli s, i tulburări cum ar fi îngrăs, area s, i obezitatea, încărcarea cu toxine
a colonului, împreună cu consecint, ele ei, la femei lipsa contururilor s, i a
caracteristicilor feminine, apoi somnolent, a, întârzierile în dezvoltarea mentală,

142
bolile articulare însot, ite de rigiditate, anumite tipuri de tumori apar la
persoane care prezintă în exces această energie. Datorită unei orientări
exclusive asupra aspectelor materiale, sufletul unor asemenea persoane este
incapabil să guste o fericire durabilă, care poate apărea numai în lumina
iubirii.
Deficitul de energie
Fiint, ele care nu au suficientă energie de acest tip (prin urmare în cazul lor,
centrul energetic Muladhara este extrem de slab activat) au un corp subt, ire
sau lipsit de fort, ă (în ciuda unor eventuale acumulări de t, esut adipos care
dau iluzia vitalităt, ii) s, i sunt incapabile de efort de lungă durată. Sistemele
osos s, i muscular sunt fragile, iar respirat, ia este superficială s, i grăbită. În
plan afectiv le lipses, te stabilitatea, elanurile emot, ionale tind să se piardă din
cauza unei lipse de energie de sust, inere. Din punct de vedere mental, ele sunt
lipsite de putere de concentrare pe perioade mari de timp, puterea lor de
finalizare fiind extrem de redusă. Adesea sunt persoane foarte labile, mintea
fugind în mod necontrolat de la o idee la alta. În limbajul cotidian, se afirmă
despre aceste persoane că „parcă nu au pământ sub picioare" sau „parcă le-ar
fi luat cineva pământul de sub picioare" două sintagme plastice ale lipsei lor
de soliditate s, i de stabilitate.
Bolile s, i tulburările care apar în cazul deficitului de energie a pământului sunt:
anorexia (lipsa patologică a apetitului), slăbiciunea fizică, fragilitatea osoasă
s, i vasculară, infect, iile recidivante apărute pe fond de devitalizare, surmenajul
cronic, insomnia, anxietatea. În fazele terminale ale unor boli grave cum ar
fi cancerul, scleroza în plăci, tuberculoza pulmonară, infect, iile grave, apar
aceste simptome grave ale deficitului de energie a pământului, care anunt, ă de
altfel s, i iminent, a mort, ii.
Perturbarea energiei
Pe lângă considerat, iile cantitative referitoare la energia pământului, mai
există un gen de considerat, ii cel put, in la fel de important: cele calitative.
În limbajul curent, se afirmă despre o persoană că este mai „rafinată“ sau
mai „grosolană“, atât ca aspect fizic, cât s, i ca manifestări comportamentale.
Aceste expresii nu fac decât să măsoare calitatea acestei energii. Atunci când
energia pământului este armonioasă s, i rafinată omul se bucură de vitalitate,
de un corp s, i un chip cu contur simetric, regulat, plăcut, de o minte stabilă
s, i sistematică, de un psihic caracterizat de stabilitate, calm, tendint, ă de
aprofundare, prezentând trăsături de caracter cum ar fi răbdarea, tenacitatea,

143
perseverent, a, curajul chibzuit.
O energie a pământului dizarmonioasă apare în condit, iile unei alimentat, ii
impure, cu multă carne, grăsimi, prăjeli, alimente conservate. Vânatul,
fripturile în sânge, alcoolul, tutunul sunt adevărate surse de contaminare cu
energii ale pământului perturbate. Toate aceste act, iuni produc pentru fiint, a în
cauză o puternică impurificare s, i chiar blocare energetică a centrului energetic
al vitalităt, ii, ceea ce face ca el să funct, ioneze doar într-o gamă de energii foarte
joase s, i grosiere. Activităt, i cum ar fi vânătoarea, sporturile dure s, i brutale
(box, catch, luptele libere), act, iunile criminale din lumea interlopă, războaiele
sunt din bels, ug alimentate s, i sust, inute de energii foarte joase ale pământului.
În aceste condit, ii, de-a lungul timpului, corpul devine asimetric, diform, la fel
ca s, i chipul, apar sentimente s, i instincte contradictorii cum ar fi dorint, a de a
prăda combinată cu o teamă patologică de moarte, dorint, a de a distruge, de
a provoca anarhie împreună cu o nevoie bolnăvicioasă de atent, ie s, i paradoxal,
de afect, iune. Unii „eroi“ celebri ai marilor ecrane (cum ar fi faimosul Rambo,
de exemplu), precum s, i mult, i dintre liderii fascis, ti s, i comunis, ti (Lenin, Stalin,
Hitler) sunt fiint, e al căror comportament prezintă o clară perturbare a energiei
pământului. Paranoia (o formă gravă de psihoză) este o boală produsă de
această perturbare. De asemenea, alcoolicii prezintă o gravă impurificare
s, i pervertire a energiei pământului care, de altfel, determină amplificarea
instinctelor animalice s, i a trăsăturilor grosiere în cazul lor, simultan cu o
întunecare a sufletului s, i a cons, tiint, ei.
Printre bolile fizice produse de impurificarea energiei pământului din fiint, a
umană enumerăm: cancerul (mai ales cel la colon s, i la rect), constipat, ia,
infect, iile intestinale cronice, anumite forme de bulimie s, i anorexie, obezitatea,
reumatismul s, i bolile anchilozante. Tulburările psihice produse de această
energie perturbată a pământului constau în: avarit, ie, teamă patologică de
moarte ori de procesul îmbătrânirii, anxietate, accesele de violent, ă furibundă,
instinctul de a prăda s, i de a anihila alte fiint, e umane.
VINDECAREA BOLILOR PRIN ARMONIZAREA ENERGIEI SUBTILE
A PĂMÂNTULUI
Studiind cu multă atent, ie aceste considerat, ii, ne putem da seama de ce
medicina contemporană nu este capabilă (s, i recunoas, te deschis acest lucru)
să vindece bolile, ci doar să le amelioreze. Pentru că dincolo de considerat, iile
fiziologice s, i biochimice strict materialiste, corpul uman (s, i psihicul uman cu
atât mai mult) este guvernat s, i de alte fort, e, invizibile, dar extrem de puternice.

144
Ceea ce mâncăm, ceea ce gândim s, i simt, im, chiar s, i cuvintele pe care le rostim
lasă o amprentă energetică asupra fiint, ei noastre. Fără să ne dăm seama,
fiecare dintre noi circulăm în fiint, a noastră această energie a pământului, o
sorbim împreună cu aerul, o preluăm împreună cu alimentele, o chemăm prin
felul nostru de a gândi. Faptul că avem mai multă sau mai put, ină energie
vitală, că aceasta este mai pură sau mai impură este strict dependent de
felul în care noi trăim. Conform scrierilor tradit, ionale yoghine s, i ayurvedice,
reechilibrarea cons, tientă a activităt, ii centrului vitalităt, ii (Muladhara chakra),
centru care controlează energia pământului din fiint, a umană, se poate face
prin metode naturale simple, a căror aplicare consecventă conduce la un succes
mult mai durabil s, i mai profund decât o vindecare part, ială manifestată prin
disparit, ia simptomelor superficiale. Iată în continuare câteva solut, ii s, i remedii
naturale pentru armonizarea în fiint, ă a energiei pământului. Vă recomandăm
să recitit, i cu atent, ie lista de afect, iuni s, i simptome descrise mai sus. Dacă
prezentat, i, chiar s, i în formă latentă, una sau mai multe din tulburările sau
bolile ment, ionate la excesul, deficitul ori perturbarea energiei pământului,
atunci urmărit, i cu atent, ie not, iunile practice expuse în continuare, pentru
ameliorarea s, i tratamentul lor.
Compensarea excesului de energie
PLANTE
Se recomandă mai ales plantele amare cu efecte purificatoare, cum ar fi:
anghinarea (Cynara scolymus), t, intaura (Centaurea umbellatum), pelinul
(Arthemisia absinthum).
Pentru diminuarea apetitului excesiv se recomandă: scoart, a de salcie (Salix
alba), iarba de sunătoare (Hypericum perforatum), semint, ele de chimen
(Carum carvi), mugurii de pin (Pinus sp.).
AROMOTERAPIE
Se folosesc parfumuri cu arome us, oare: lămâie, mentă, lavandă, ylang-ylang.
Cu uleiurile esent, iale din aceste plante este recomandat să vă aromatizat, i
camera de lucru s, i cea în care dormit, i.
ALIMENTE
Sunt indicate alimente pure, us, oare, cum ar fi sucurile de fructe (mere, lămâi,
grepfrut, fragi, zmeură), zarzavaturile (pătrunjel, mărar, leus, tean), mierea,
varza, conopida, salata verde, cerealele integrale s, i fulgii de cereale integrale
în cantităt, i moderate. Supele s, i ciorbele us, oare, din legume, condimentate

145
cu cât mai multe zarzavaturi proaspete, verzi sunt de asemenea indicate. Ca
dulciuri vor fi preferate salatele s, i sucurile de fructe.
Vor fi strict evitate carnea, pes, tele, dulciurile cu zahăr, margarina s, i produsele
cu margarină, prăjelile, alimentele îndelung preparate termic (sarmale, varză
călită, ardei umplut, i etc.). Se consumă cu prudent, ă s, i moderat, ie lactate, ouă,
cartofi.
CULORI
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant culorile
galben, albastru deschis, violet, alb pur.
TERAPIE POSTURALĂ
*Notă: procedeele posturale sunt prezentate cu titlu informativ. Pentru
practica lor adecvată este recomandată urmarea cursurilor specializate de
yoga existente în multe oras, e ale t, ării.
Sarvangasana este o postură corporală importantă în tradit, ia yoghină, ac-
cesibilă pentru cei mai mult, i dintre oameni. Pozit, ia inversată a corpului
conduce la o distribuire armonioasă a excesului energetic din zona inferioară
a corpului către gât s, i cap, activând cu us, urint, ă funct, iile mentale superioare.
Ea reglează activitatea glandei tiroide, stimulează centrii nervos, i ai creierului,
echilibrează greutatea corporală s, i descongestionează rapid zona bazinului.
Prin realizarea consecventă a acestei posturi se amplifică în timp o stare
psihică de rafinament lăuntric s, i de egalitate de spirit. Intuit, ia s, i inteligent, a
sunt în mod gradat stimulate s, i amplificate. Postura lumânării este excelentă
pentru a regenera s, i a întări întregul corp, redând senzat, ia de tineret, e s, i
prospet, ime vitală celor care se simt îngreunat, i, apatici sau îmbătrânit, i s, i
tuturor celor care se confruntă cu perturbări ale energiilor pământului sau
ale energiilor erotice.
ATITUDINI MENTALE
În general, persoanele cu o predominant, ă a energiei pământului tind să fie
materialiste, mercantile (care judecă totul în termenii profitului s, i ai pierderii),
conservatoare, rigide, tind să slujească strict intereselor personale, neglijând
celelalte aspecte, extrem de importante, ale viet, ii. Este foarte important ca
aceste persoane să urmărească să-s, i trezească altruismul, creativitatea, să-s, i
îndrepte urias, a energie vitală cu care sunt înzestrate spre scopuri benefice.
Munca efectuată dezinteresat, consecvent, în folosul semenilor este în acest
sens de un mare ajutor. Prin plantarea unui pom, sădirii unei flori, prin

146
ajutorul dezinteresat dat unui om aflat în suferint, ă, prin investirea energiei
pentru a sluji cu umilint, ă unei cauze nobile, un asemenea om se va transforma
profund în bine.
Depăs, irea închistării s, i a egoismului (cu care, fără să ne dăm seama, mult, i
dintre noi ne confruntăm) înseamnă de fapt eliberarea de o mult, ime de angoase
existent, iale, de singurătatea apăsătoare atât de des întâlnită la omul modern,
de tirania poftelor alimentare s, i a dorint, ei obsesive de acumulare.
Compensarea deficitului de energie
PLANTE
Cele mai eficiente sunt rădăcinile revitalizante. De altfel, în mod firesc,
rădăcina plantei stochează o cantitate impresionantă din această energie a
pământului. Dintre plantele de la noi se recomandă: rădăcina de crucea
pământului (Heracleum sphondilyum), rădăcina de nalbă (Malva sylvestris),
rădăcina de urzică (Urtica dioica), rădăcina de tătăneasă (Symphytum offici-
nalis).
Pentru amplificarea stabilităt, ii psihice s, i mentale se recomandă: rădăcina de
valeriană (Valeriana officinalis), rădăcina de captalan (Petasites officinalis),
iarba de rozmarin (Rosmarinus officinalis).
AROMOTERAPIE
Se folosesc arome naturale puternice, vitalizante: brad, pin, busuioc, ambră,
mosc.
ALIMENTE
Sunt indicate alimente consistente, bogate în calorii s, i lipsite de toxicitate,
cum ar fi: uleiurile naturale vegetale (de floarea soarelui, de măsline s, i de
soia obt, inute prin presare la rece); semint, ele oleaginoase (de floarea soarelui,
de susan, de in, de bostan); gălbenus, ul de ou (se recomandă ouăle de casă),
fructele consistente (alune, nuci, migdale, arahide, stafide); sucurile s, i salatele
de rădăcinoase (t, elină, sfeclă ros, ie, pătrunjel); untul s, i produsele lactate
proaspete s, i digerabile (s, vait, er, cas, caval, cas, gras); cerealel integrale (grâu,
orez, mei, hris, că).
Nu vor fi consumate alimente care amplifică rapid, dar dizarmonios, energia
pământului, cum ar fi: vânatul, carnea în general, alcoolul (chiar s, i vinurile
ori berea), alimentele cu aditivi alimentari. Vor fi consumate cu prudent, ă s, i

147
moderat, ie prăjelile s, i alimentele conservate. Sunt interzise cafeaua (inclusiv
cea solubilă), ceaiul negru s, i verde, băuturile de tip cola.
CULORI
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant culorile:
ros, u pur strălucitor (asemănător celui al florilor), verde, portocaliu, galben
cu nuant, ă argiloasă, (dar nu cu nuant, e terne).
TERAPIE POSTURALĂ
Badrasana. Denumită astfel tocmai pentru starea de stabilitate s, i de fort, ă
pe care o conferă, această postură facilitează acumularea energetică direct
la nivelul centrului de fort, ă Muladhara. Este unul dintre procedeele care,
ment, inut câte 10-15 minute zilnic, înlătură, cu rapiditate, oboseala, elimină
afect, iunile din zona rectului (mai ales hemoroizii), tonifică aparatul renal
s, i urinar, măres, te afluxul sanguin în zona diafragmei s, i în zona inferioară
a spatelui s, i poate să vindece complet cazurile de varice. Odată cu aceste
efecte fiziologice, starea psihică se îmbunătăt, es, te considerabil în sensul ampli-
ficării rezistent, ei, fermităt, ii lăuntrice, a vitalităt, ii psiho-mentale. Cei care se
confruntă adesea cu situat, ii stresante, cei slăbit, i, cei care obosesc repede, cei
care nu au apetit, sunt insistent sfătuit, i să realizeze acest procedeu pentru o
perioadă mai lungă de timp, până la completa remediere a deficitului energetic
cu care se confruntă).
ATITUDINI MENTALE
Lipsa de energie a pământului apare, de obicei, în două circumstant, e: atunci
când ea nu este suficient asimilată din mediul înconjurător s, i atunci când este
risipită. Mărirea capacităt, ii de asimilare a acestei energii se realizează prin
hrănire abundentă s, i echilibrată, prin folosirea anumitor culori s, i arome, prin
efectuarea de posturi corporale. În afară de acestea, este foarte importantă
respirat, ia, care trebuie să fie controlată as, a încât să devină cât mai amplă,
profundă, predominant abdominală. Un alt mijloc care permite asimilarea
din abundent, ă a energiilor pământului este mersul în natură, la munte, în
păduri (mai ales de brad, de pin sau de stejar) pentru cel put, in câteva ore.
Risipa de energie este o problemă mult mai frecvent întâlnită în zilele noastre
decât deficient, ele de asimilare. Ea poate fi compensată prin:
– tăcere – vorbirea necontrolată este unul din marii parazit, i energetici ai omului
modern.

148
– diminuarea stresului s, i angoaselor, care sunt asemenea unor „devoratori" de
energie vitală. Un mijloc pentru reducerea naturală a acestor tensiuni psihice
este folosirea plantelor medicinale: valeriana, talpa gâs, tei, sunătoare.
– analiza calculată, calmă, de lungă durată înaintea realizării unei act, iuni, a
deschiderii unei discut, ii ori a efectuării unei munci. Luat, i obiceiul să vă notat, i
pe hârtie tot ce vret, i să realizat, i în ziua următoare, iar a doua punet, i-vă
ceasul să sune din 4 în 4 ore, de exemplu, pentru a vă consulta agenda de
lucru. Luat, i-vă obiceiul să gândit, i de 2-3 ori înainte de a face o act, iune sau
o afirmat, ie s, i nu trecet, i la fapte până nu suntet, i siguri de necesitatea unui
lucru.
Relaxat, i-vă de cel put, in 3 ori pe parcursul unei zile, timp de 10-15 minute.
Multe persoane cu predominant, e afective, cu elanuri generoase, cu multă
creativitate ori inteligent, ă ajung să se risipească sau să es, ueze lamentabil
în viat, ă, deoarece neglijează planul vital. Accidentele brutale s, i bolile fatale
sunt consecint, a unei asemenea diminuări a energiei pământului, care asigură
un anumit suport viet, ii în această lume fizică.
Armonizarea energiei în cazul perturbării ei
PLANTE
La nivelul corpului fizic s, i a celui energetic, o purificare intensă a energiilor
se realizează prin folosirea a două categorii de plante:
– laxative puternice: uleiul de ricin (Ricinus communis), coaja de crus, in
(Rhamnus frangula), iarba de volbură (Convolvulus arvensis), fructele de soc
(Sambucus nigra).
– amare: iarba de anghinare (Cyanara scolymus), iarba de t, intaură (Centaurea
umbellatum), rădăcina de fierea pământului (Gentiana punctata).
Foarte importantă este însă armonizarea la nivel mental. În acest scop
vor fi folosite plantele cu proprietăt, i de limpezire a mint, ii s, i de calmare a
tendint, elor instinctuale. Sunt foarte eficiente: iarba de sunătoare (Hypericum
perforaturm), iarba de talpa gâs, tei (Leonurus cardiaca), rădăcina de valeri-
ană (Valeriana officinalis). În cazul excitat, iei psihomotorii paroxistice (care
poate apărea în nevroze, alcoolism) se pot folosi capsulele de mac (Papaver
somniferum) în combinat, ie cu sunătoarea (Hypericum perforatum).
AROMOTERAPIE

149
Se folosesc arome naturale pure limpezi s, i us, oare, cum ar fi menta, lămâia,
smirna, tămâia, ylang-ylang.
ALIMENTE
Sunt indicate alimentele foarte pure: salata verde, andivele, anghinarea;
zarzavaturile proaspete (mărar, pătrunjel, leus, tean); semint, ele de dovleac s, i
de floarea soarelui, precum s, i uleiul presat la rece obt, inut din acestea; mierea
de albine (care va substitui complet zahărul); cerealele integrale, mai ales
grâul, orezul, hris, ca s, i meiul; laptele proaspăt.
Sunt complet interzise: alcoolul în orice formă, tutunul, carnea de orice fel
(mai cu seamă vânatul s, i carnea ros, ie), pes, tele, margarina, prăjelile, orice
aliment conservat sau cu aditivi sintetici. Vor fi consumate cu moderat, ie
ouăle, bârnzeturile fermentate, produsele de cofetărie s, i patiserie.
CULORI
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant culorile:
ros, u pur strălucitor asemănător celui al florilor, galben pur, albul strălucitor,
albastru, violet.
TERAPIE POSTURALĂ
Janushirshasana face parte dintre posturile care se execută polar (mai întâi
pe partea stângă, apoi pe partea dreaptă) ceea ce conduce la o profundă
armonizare a energiilor de la nivelul centrului de fort, ă Muladhara chakra.
Execut, ia acestei posturi corporale, un timp adecvat pe fiecare parte, determină
o rapidă tonifiere a ficatului s, i splinei, amplifică apetitul s, i puterea digestivă,
elimină mirosurile corporale neplăcute, elimină în mod eficient afect, iunile
rinichilor. Lenea, apatia, slăbiciunea fizică sunt gradat înlocuite de o stare
de vitalitate mărită, tonus s, i echilibru lăuntric profund. Realizată pentru cel
put, in 5 minute zilnic (pe fiecare parte), această postură s-a dovedit a fi de-a
lungul timpului un remediu excelent pentru stările perturbate de la nivelul
lui Muladhara chakra.
ATITUDINI MENTALE
Perturbarea elementului subtil pământ în fiint, ă are repercursiuni grave asupra
echilibrului fiint, ei umane, în special asupra celui psiho-mental. În general, în
cazul unei perturbări majore, fiint, ei în cauză îi este dificil să se armonizeze
fără un ajutor sust, inut din exterior. Ea are nevoie de înt, elegere, de dragoste
s, i de îndrumare din partea celor din jur, des, i cele mai importante rămân

150
demersurile pe care ea însăs, i trebuie să le facă în direct, ia vindecării. Pentru
echilibrarea psihomentală sunt extrem de utile plantele medicinale ment, ionate
anterior, precum s, i adoptarea unor atitudini psihomentale benefice cum ar fi:
– cultivarea iubirii în orice formă. Dragostea pentru o floare, pentru un animal
sau o pasăre, dragostea pentru cei apropiat, i sunt cele mai accesibile forme de
iubire pentru o persoană care prezintă asemenea probleme.
– excluderea atitudinilor gen „atac“ s, i a atitudinilor defensive maladive, pre-
cum s, i a tuturor expresiilor verbale dure, vulgare, cu cont, inut agresiv. Pentru
aceasta, este bine să devenit, i mai selectivi în alegerea anturajului s, i să avet, i
curajul să vă îndepărtat, i de mediul care vă stimula manifestarea dizarmo-
nioasă.
– cultivarea cons, tientă a unei atitudini altruiste s, i generoase care poate fi
orientată, la început, asupra celor mai apropiat, i pentru a se transfoma în
timp într-o manifestare spontană, firească fat, ă de tot, i cei din jur.
– armonizarea subcons, tientului prin folosirea unor autosugestii pozitive, simple,
care să fie repetate interior, la început chiar mecanic, pentru depăs, irea
perioadelor de criză. De exemplu: pentru depăs, irea stărilor de panică se
recomandă repetarea în gând cu convingere a unei formule de genul „Sunt
calm, din ce în ce mai calm s, i sigur pe mine¡‘ sau „Credint, a mea profundă
în Dumnezeu mă apără s, i mă păzes, te¡‘; pentru diminuarea agresivităt, ii:
„Sunt calm s, i plin de iubire, nesfârs, ită iubire” sau „Pe primul loc în viat, a
mea este dragostea pentru aproapele meu." În Occident, pentru tratarea
nevrozelor, paranoiei, alcoolismului s, i simptomelor asociate au fost create în
clinici programe de îmbunătăt, ire a viet, ii psihice. S-a observat că preocupările
artistice sunt extrem de utile pentru eliminarea imenselor tensiuni psihice ale
pacient, ilor. Prin intermediul preocupărilor artistice (desen, pictură, muzică,
poezie, proză, cultura florilor, amenjarea spat, iilor) aceste stări chinuitoare de
tensiune psihică se pot transforma s, i pot deveni efectiv constructive.
Andrei Constantinescu
Elixiriun 13/200 p.14
Energia apei în fiint, a umană
La nivel fizic – guvernează activitatea glandelor s, i a organelor sexuale, a
rinichilor, precum s, i a întregului aparat urinar. De altfel, apa fizică (care
se găses, te în proportie de peste 70 % în corpul uman) are un rol extrem de

151
important fiind un adevărat liant pentru toate elementele componente ale
organismului.
La nivel psihic – energia subtilă a apei generează pulsiunile sexuale, apetitul
alimentar, în general înclinat, ia spre plăcere. Energia apei este, de asemenea,
în legătură cu mimetismul uman, cu tendint, a de copiere a comportamentului,
a modului de a vorbi, a gesticulat, iei, a vestimentat, iei. De exemplu, excesul
de energie a apei manifestat la nivel psihic este responsabil de tendint, ele de
„turmă“ în ceea ce prives, te moda. Milioanele de oameni care se străduiesc să
slăbească până la stadiul de schelet, care-s, i cheltuiesc ultimii bani pentru un
model de pantofi sau pentru o coafură se lasă de fapt ghidat, i de către această
energie a apei în exces.
La nivel mental – energia apei este în legătură cu fantezia, creativitatea,
speculat, ia intelectuală. La acest nivel, energia apei permite o asimilare us, oară
a cunos, tint, elor (adesea osmotică), dar – important de ret, inut – de scurtă
durată, întrucât apa este un element extrem de labil, schimbător. Procesele
mentale init, iate sub impulsul acestei energii sunt instabile, greu de ment, inut
în timp s, i mai ales greu de aprofundat.
Centrul de fort, ă Swadisthana chakra se află, de asemenea, în legătură cu
simt, ul gustului – marii gurmanzi, persoanele cu o mare slăbiciune pentru
dulciuri mai ales (dar nu numai) prezintă o predominant, ă a activităt, ii acestui
centru în fiint, a lor.
TULBURĂRI DE SĂNĂTATE PE CARE LE GENEREAZĂ
DIZARMONIILE ENERGIEI APEI ÎN FIINT, A UMANĂ

1. Excesul de energie

Persoanele care au această energie în exces au un corp caracterizat de rotunjimi,


cu mult t, esut adipos (adesea la femei apare s, i celulita, inflamat, ia t, esutului
adipos subcutanat), cu forme estompate. Sunt persoane înclinate spre plăcere,
care tind să împartă ceea ce se petrece nu în „folositor-nefolositor“ ori „corect-
incorect“, ci în „plăcut-neplăcut“, plăcerea fiind unitatea fundamentală în
sistemul lor de valori.
Sunt fiint, e cu o puternică tendint, ă mimetică s, i cu fantezie puternică, care
generează mult entuziasm de moment. La un moment dat, o asemenea per-
soană poate părea altruistă, hotărâtă, animată de scopuri înalte ori devotată

152
unei cauze juste, dar după un anumit timp acest elan este înghit, it de un altul,
apoi de un altul, asemănător jocului valurilor unui râu.
Dacă aceste persoane sunt sănătoase s, i au o fire dinamică, atunci vor prezenta
un apetit sexual foarte mare pe care dacă îl refulează, pot apărea probleme
cum ar fi nemult, umirea, gelozia, frustrarea, nervozitatea, invidia etc. Dacă
vor da frâu liber energiei sexuale, atunci se ajunge în scurt timp la vlăguire,
boli venerice, îmbătrânire prematură. La persoanele mai inerte, excesul de
energie a apei este trădat prin apetitul alimentar foarte mare, mai ales pentru
dulciuri sau mâncăruri suculente. În timp ce persoanelor cu energia subtilă a
pământului în exces mâncatul le conferă o senzat, ie de securitate, la cele cu
exces de energie subtilă a apei, mâncatul este o sursă de plăcere, de domolire
a insatisfact, iilor, care altfel ar genera tensiuni enorme.
Bolile s, i tulburările cele mai frecvente pe care le produce excesul de energie
a apei sunt: diabetul, ciclul menstrual supra-abundent, celulita, obezitatea,
bolile de rinichi, bolile de prostată (care apar mai ales la bărbat, ii care
ejaculeaza foarte mult), transpirat, ia excesivă, eczemele zemuinde, chistul
s, i fibromul uterin, candidoza genitală, leucoreea, condiloamele acuminate,
bolile venerice în general. La nivel psihic se pot manifesta hiperexcitabilitatea
sexuală, bulimia, nevrozele.

2. Deficitul de energie

Persoanele la care centrul subtil de fort, ă Swadisthana Chakra este prea put, in
energizat, care au put, ină energie a apei în structura lor, prezintă de regulă
un aspect fizic uscăt, iv, plat. Chiar dacă au o putere fizică destul de mare,
corpului lor parcă îi lipses, te volumul. Procesele de eliminare, mai ales prin
urină s, i transpirat, ie, sunt mult încetinite, ceea ce duce în timp la aparit, ia
intoxicat, iillor. Pielea poate prezenta tendint, ă de uscăciune. Un simptom
foarte clar este insuficient, a de spermă la bărbat, i s, i absent, a patologică a
ciclului menstrual la femei, infertilitatea la ambele sexe.
Din punct de vedere psihic aceste persoane sunt introvertite s, i lipsite de comu-
nicativitate. Ele se adaptează greu la felul de viat, ă din rândul comunităt, ilor,
fiind adesea lipsite de un anumit magnetism personal, care le-ar înlesni relat, iile
cu cei din jur. Adesea sunt fiint, e dure, care nu realizează cum ar trebui să
se poarte s, i cum ar trebui să-i înt, eleagă pe cei din jur. În general au put, ină
fantezie s, i o creativitate slabă în plan mental. Sunt cel mai adesea incapabile

153
să simtă s, i să înt, eleagă romantismul, poezia, preocuparea oamenilor pentru
latura afectivă s, i erotică.
Printre tulburările fizice care apar în cazul deficitului de energie a apei
ment, ionăm: uscarea pielii, eczemele uscate, insuficient, a secret, iei de salivă,
insuficient, a ovariană, sterilitatea, impotent, a, oliguria, lezarea mucoaselor,
insuficienta lubrifiere a zonei genitale, tulburările de asimilare, constipat, ia,
diferite forme de intoxicare (ca o consecint, ă a unei eliminări insuficiente).
Frigiditatea, impotent, a psihică s, i hormonală, anumite forme de nevroză,
precum s, i inadaptarea în relat, ia de cuplu poate apărea ca o consecint, ă a
deficitului de energie a apei.

3. Perturbarea energiei

Este tipul de perturbare cel mai frecvent întâlnit în lumea contemporană.


Războaiele, cruzimea fat, ă de semeni, apetitul pentru violent, ă s, i sex grosier,
însus, i conceptul de consumator, de societate de consum, sunt o consecint, ă a
predominant, ei acestei energii perturbate.
La nivel fizic, foarte mult, i oameni (chiar s, i bărbat, i) se confruntă cu celulita s, i
cu excesul de t, esut adipos, o consecint, ă a perturbării energiei apei. Pierderea
formei corpului prin acumulare de grăsime pe abdomen, umflarea picioarelor
la femei, aparit, ia aspectului încărcat, greoi s, i dizgrat, ios au aceeas, i cauză.
La nivel psihic, există o mare labilitate. Societatea modernă, în care două s, tiri
contradictorii difuzate la intervale mici de timp pot fi „înghit, ite“ s, i crezute de
milioane de oameni, este caracterizată pe de o parte de un exces al energiei
apei, iar pe de altă parte de o perturbare gravă a acesteia. Spiritul infantil
care îi determină pe mii de oameni să considere un fotbalist drept un erou,
în timp ce adevăratele valori culturale s, i umane sunt ignorate, se datorează
tot acestei energii a apei în exces s, i pervertite. O pervertire mai gravă este
cea care face oamenii să fie mari amatori de filme s, i emisiuni caracterizate
de cruzime, violent, ă gratuită, fără limite. De asemenea, industria sexului se
bazează pe acest dublu aspect de exces s, i pervertire energetică.
În acelas, i context trebuie înt, eles haosul relat, ional dintre bărbat, i s, i femei, care
oscilează între atract, ie s, i respingere cu o viteză uluitoare, cuantificată prin
numărul de divort, uri, certuri s, i violent, e conjugale. Alte realităt, i s, i mai grave
cum ar fi violul, incestul, homosexualitatea au aceeas, i cauză: perturbarea
gravă a energiei specifice centrului activităt, ii sexuale (Swadisthana Chakra).

154
Pe acest teren a pătruns psihiatrul Sigmund Freud atunci când a realizat
uimitoarele sale vindecări. El a fost tentat să creadă că impulsul sexual este
cel mai important la fiint, a umană s, i că lui i se subordonează toate celelalte,
abia cu mult mai târziu realizând că menirea energiei sexuale este, de fapt,
cea de a fi sublimată în altele mai elevate cum ar fi cea mentală creatoare,
cea afectivă, cea spirituală etc.
Bolile psihice produse de perturbarea gravă a energiei apei sunt majoritatea
nevrozelor, schizofrenia (sindromul discordant), diferitele manii, tulburări de
dinamică sexuală. La persoanele receptive, mediumice, perturbarea energiei
apei generează adesea masochism (găsirea unei plăceri perverse în a suferi fizic
ori psihic), simptom întâlnit mult mai des decât ne-am putea imagina. Atunci
când perturbarea energiei apei apare la o persoană mai solară, dinamică,
înclinată spre activitate excesivă, atunci ea se va confrunta cu sadismul
(găsirea unei bucurii bolnave de a produce rău în jur, de a genera, chiar s, i
incons, tient într-o primă fază, suferint, ă).
În plan fizic, perturbarea energiei apei generează la femei ciclu menstrual
dureros, acnee, hirsutism, cistite recidivante, chist s, i fibrom ovarian, noduli
mamari, cancer genital s, i mamar. La bărbat, i, apar diferitele forme de
impotent, ă, dar s, i polul opus, hiperexcitabilitatea. Prostatita s, i adenomul de
prostată, cancerul la prostată, testicule, cancerul genital în general au aceeas, i
cauză. La ambele sexe apar tulburări reno-urinare, boli venerice (există o
sensibilitate mărită fat, ă de germenii infect, ios, i), cancerul renal s, i de vezică,
tulburările funct, ionale ale glandelor corticosuprarenale.
VINDECAREA BOLILOR PRIN ARMONIZAREA ENERGIEI SUBTILE
A APEI
Armonizarea excesului de energie
PLANTE
Se recomandă mai ales plantele care reduc în mod armonios energia sexuală
s, i permit controlul ei: iarba de talpa gâs, tei (Leonurus cardiaca), scoart, a de
salcie s, i mât, is, orii de salcie (Salix sp.), florile de tei (Tilia sp.), rădăcina de vale-
riană (Valeriana officinalis), conurile de hamei (doar pentru persoanele foarte
expansive s, i dinamice), frunzele de lăptucă, florile de lavandă (Lavandula
officinalis).
AROMOTERAPIE

155
Sunt recomandate parfumuri cu arome pure: lămâi, mentă, eucalipt, lavandă.
Cu uleiurile esent, iale din aceste plante este indicată aromatizarea camerelor
de lucru s, i de somn.
ALIMENTE
Sunt indicate alimente foarte pure, fără efect excitant, cum ar fi sucurile de
fructe (mere, lămâi, grepfrut, fragi, zmeură), zarzavaturile (pătrunjel, mărar,
leus, tean), mierea, varza, conopida, salata verde, cerealele integrale s, i fulgii de
cereale integrale în cantităt, i moderate. Supele s, i ciorbele us, oare, din legume
condimentate cu cât mai multe zarzavaturi proaspete, verzi sunt de asemenea
indicate. Ca dulciuri vor fi preferate salatele s, i sucurile din fructe. Efecte
extrem de salutare au semint, ele de dovleac, urzicile, salata verde, andivele.
Vor fi strict evitate zahărul, dulciurile cu zahăr, alimentele cu aditivi sin-
tetici (mai ales amelioratori de gust, miros ori cu afânători), carnea, pes, tele,
margarina s, i produsele cu margarină, prăjelile, alimentele îndelung preparate
termic (sarmale, varză călită, ardei umplut, i etc.). Se consumă cu prudent, ă s, i
moderat, ie lactate, ouă, cartofi.
CULORI
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant albastrul
deschis, violetul, albul pur, verdele, galbenul pur.
TERAPIE POSTURALĂ
Bhujangasana. Ameliorează irigarea măduvei spinării s, i a celor două lant, uri
de ganglioni ai sistemului nervos simpatic, ceea ce vindecă numeroase boli s, i
tulburări organice. Este în mod special folositoare femeilor, pentru tonifierea
ovarelor s, i a uterului. Este un tonic puternic, vindecând amenoreea maladivă
(lipsa menstruat, iei), dismenoreea (menstruat, ia dificilă sau dureroasă), leu-
coreea sau alte afect, iuni utero-ovariene. Postura ment, ine o circulat, ie sust, inută
în aceste zone, regularizează ciclul menstrual s, i ajută mult ca nas, terile să
fie normale s, i us, oare. Efectul cel mai important al posturii este rafinarea
energiei erotice s, i transformarea ei în energie afectivă, sub forma stărilor de
iubire, împlinire sufletească, fericire, dragoste.
ATITUDINI MENTALE
În general, persoanele cu o predominant, ă a energiei apei tind să fie foarte
lacome, indiferent că este vorba de plăcere, lux, prestigiu, satisfacerea unor
curiozităt, i superficiale, bani, un anumit gen de putere (de fapt de plăcerea

156
pe care ea implicit o oferă), popularitate sau senzat, ii oferite de tot felul de
narcotice. Moderat, ia s, i modestia sunt în acest sens un antidot extrem de
eficient. Un program de viat, ă regulat, controlat, cu ore fixe de masă s, i cu timp
special consacrat relaxării este o garant, ie a echilibrului s, i este un pas decisiv
în controlarea acestei energii. Redirect, ionată în sens constructiv, energia apei
în exces (care poate fi chinuitoare prin imposibilitatea satisfacerii libidoului,
poftelor culinare etc.), devine un aliat de nădejde. O activitate creatoare,
care să aducă în timp satisfact, ie, este un mijloc excelent de redirect, ionare
a acestui tip de energie. Fie că participăm direct la sădirea unor pomi, la
conceperea unor aranjamente florale, la crearea unor opere muzicale, plastice
ori de literatură, că ne implicăm în ajutorarea copiilor orfani ori în ajutorarea
bătrânilor, vom reus, i în măsura în care reus, im să participăm din tot sufletul
la aceste act, iuni să mobilizam o energie urias, ă.
Pentru a asigura succesul tuturor demersurilor anterior ment, ionate, trebuie să
ne asigurăm însă că am creat condit, iile necesare ment, inerii constante a acestei
terapii, cum ar fi, de exemplu, evitarea privirii îndelungate la televizor. O
amplificare necontrolată a energiei apei se poate produce în fat, a televizorului,
când apetitul alimentar, tendint, a către împrăs, tiere s, i curiozitatea superficială
cresc. În plus, unui bărbat care suferă de super-excitabilitate sexuală câteva
filme îi pot înfierbânta imaginat, ia as, a încât într-o primă fază să-i anuleze
câteva zile de eforturi sust, inute în sensul domolirii pornirilor erotice prin
terapie posturală, alimentat, ie s, i plante.
Un alt element extrem de important, este reducerea onirismului, adică visatul
cu ochii deschis, i. Cu rare except, ii, persoanele cu o puternică energie a apei
cheltuiesc mult timp s, i energie pentru a trăi în imaginat, ie. Ele ajung astfel
să-s, i dorească lucruri, pozit, ii sociale, relat, ii pe care nu le vor dobândi poate
niciodată, dar care vor exacerba în schimb goana după senzat, ii s, i frustrările.
De asemenea, aceste vise, care la multe persoane sunt extrem de intense, vor
nas, te cu timpul un gol afectiv greu de compensat s, i care va genera felurite
probleme psihice.
Armonizarea deficitului de energie
PLANTE
Vor fi folosite în special plantele stimulente, afrodiziace. Pentru persoanele cu
deficit de apă în corp, uscăt, ive, se recomandă lemnul dulce, feniculul, semint, ele
de mărar, semint, ele de brânca ursului (Heracleum sphodylium), schinduful
(Trigonella foenum-graecum). Compensarea lipsei de energie sexuală, cre-

157
atoare, se face prin administrarea unor plante cum ar fi: ginsengul, rădăcina
de sculătoare (Dactyloriza maculata), poroinicul (Orchis sp.), năpraznicul
(Geranium robertianum). Pentru amplificarea creativităt, ii mentale, au efecte
foarte bune plante cum ar fi: busuiocul, măghiranul, calomfirul.
AROMOTERAPIE
Se folosesc arome naturale puternice, vitalizante s, i excitante: busuioc, ambră,
mosc, ylang-ylang, mus, cată dulce.
ALIMENTE
Sunt indicate alimentele dulci, cu efecte stimulente s, i energizante, lipsite de
toxicitate, cum ar fi: polenul de albine, mierea, dulciurile cu miere, semint, ele
oleaginoase (de floarea soarelui, de susan); gălbenus, ul de ou (dar nu cel de
crescătorii industriale); fructele consistente (alune, nuci, migdale, arahide,
stafide); sucurile s, i salatele de rădăcinoase (t, elină, sfeclă ros, ie, pătrunjel);
condimente: ardeiul iute s, i piperul negru (dar nu pentru structurile uscate),
cardamonul, ghimbirul, negrilica.
Nu vor fi consumate alimente care amplifică rapid energia apei, dar dizarmo-
nios, cum ar fi: dulciurile cu zahăr, alcoolul (chiar s, i vinurile ori lichiorurile
us, oare), alimentele cu aditivi alimentari. Vor fi consumate cu prudent, ă s, i
moderat, ie prăjelile s, i alimentele conservate. Sunt interzise cafeaua, inclusiv
cea solubilă, ceaiul negru s, i verde, băuturile de tip cola.
CULORI
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant ros, ul pur,
strălucitor (asemănător celui al florilor), ros, ul stacojiu, portocaliul, verdele
viu (de primăvară).
TERAPIE POSTURALA
Shalabhasana. Are efecte terapeutice deosebite reflectate la nivelul întregii
zone genitourinare s, i abdominale. Permite un control mărit al energiei erotice,
fiind de folos pentru realizarea continent, ei sexuale. Este utilă în cazurile de
impotent, ă, frigiditate, slăbiciune sexuală, lipsa dorint, ei erotice, precum s, i în
cazurile de lipsă de control asupra energiei erotice, dorint, ă sexuală excesivă,
tendint, a de a angrena relat, ii amoroase în mod haotic.
ATITUDINI MENTALE
Lipsa de energie a apei apare de obicei în două circumst, ant, e: atunci când
ea nu este suficient asimilată din mediul înconjurător s, i atunci când este

158
risipită. Mărirea capacitătii de asimilare a acestei energii se realizează prin
hrană abundentă s, i diversificată, prin căutarea unui anturaj în care să ne
simt, im bine s, i care să ne stimuleze creativitatea s, i apetitul pentru joc. Un alt
mijloc care ne permite să asimilăm din abundent, ă energii ale apei este mersul
în natură la mare, pe marginea lacurilor s, i apelor curgătoare, în locurile cu
vegetat, ie bogată s, i luxuriantă, în grădinile cu multe flori s, i cu mare varietate
coloristică.
Risipa de energie este o problemă, mult mai frecvent întâlnită decât deficient, ele
de asimilare. Ea poate fi compensată prin:
– evitarea orgasmului cu descărcare, prelungirea pe cât posibil a jocurilor
amoroase, conex cu descoperirea tandret, ii s, i a rafinamentului erotic (exprimat
prin mângâieri, cuvinte simple s, i încărcate de emot, ie, mici surprize). În aceste
sens, este foarte indicat să studiat, i s, i să aplicat, i continent, a sexuală, concept
mult-discutat în paginile revistei noastre în special la rubricile „Arta iubirii“
s, i „Educat, ie sexuală“.
– evitarea criticii, a emot, iilor cum ar fi invidia sau gelozia, care sunt mari
consumatoare de energie;
– relaxarea de cel put, in 3 ori, minim 15 minute, pe parcursul unei zile.
Multe persoane eficiente, sistematice, inteligente s, i cu un puternic simt, practic
ajung să es, ueze lamentabil în viat, a socială, familială sau de cuplu deoarece
desconsideră sau se tem de energia apei, în special de aspectele legate de
intimitate s, i sexualitate. Frigiditatea, anumite forme de nevroză ori depresie,
însingurarea patologică se datorează acestui deficit.
Un element extrem de important este ca această energie să nu fie amplificată
prin mijloace abjecte. Mai ales bărbat, ii cu energie sexuală mică s, i nesiguri
pe ei recurg, pentru a-s, i „depăs, i“ acest neajuns, la alcool, la droguri, la un
limbaj trivial, la un anturaj dubios, la filme proaste. Efectele acestora sunt
dezastruoase pentru fiint, a umană, de aceea sunt de preferat metodele naturale
descrise mai sus.
Armonizarea energiei apei în cazul perturbării ei
PLANTE
La nivelul corpului fizic s, i a celui energetic o purificare intensă a energiilor se
realizează prin folosirea a trei categorii de plante:

159
– anafrodiziace luate ritmic s, i în doze mari (1-2 grame la 4 ore): talpa gâs, tei,
valeriană, hamei, tei, sulfină, lavandă
– plante amare: iarba de anghinare (Cyanara scolymus), iarba de t, intaură
(Centaurea umbellatum), calcea calului (Caltha laeta), pedicut, ă (Lycopodium
clavatum)
– purificatoare: salvie (Salvia off.), traista ciobanului (Capsella bursaepastoris),
coada calului (Equisetum arvense), sânziana galbenă (Galium verum).
Foarte importantă este însă armonizarea la nivel mental. În acest scop vor fi
folosite ierburile cu proprietăt, i de limpezire a mint, ii s, i calmarea tendint, elor
instinctuale. Sunt foarte eficiente: sunătoarea (Hypericum perforatum), talpa
gâs, tei (Leonurus cardiaca), salvia (Salvia officinalis), menta (Mentha viridis).
În cazul excitat, iei psihomotorii paroxistice (care poate apărea în nevroze,
psihoze, intoxicat, ii cu narcotice) se pot folosi capsulele de mac (Papaver
somniferum) în combinat, ie cu sunătoarea (Hypericum perforatum).
AROMOTERAPIE
Se folosesc arome naturale pure, limpezi s, i us, oare, cum ar fi menta, lămâia,
smirna, tămâia, camforul, roinit, a, mus, et, elul.
ALIMENTE
Sunt indicate alimentele foarte pure: salata verde, andivele, anghinarea;
zarzavaturile proaspete: mărar, pătrunjel, leus, tean; semint, ele de dovleac s, i
de floarea soarelui, precum s, i uleiul presat la rece obt, inut din acestea; mierea
de albine (care va substitui complet zahărul); cerealele integrale, mai ales
grâul, orezul, hris, ca s, i meiul; laptele proaspăt.
Sunt complet interzise: alcoolul în orice formă, tutunul, carnea de orice fel
(mai cu seamă vânatul s, i carnea ros, ie), pes, tele, margarina, prăjelile, alimentele
cu zahăr, orice aliment conservat sau cu aditivi sintetici.
APA DISTILATĂ
Apa distilată băută în locul apei obis, nuite o perioadă de 2-3 săptămâni are
efecte magice în dezintoxicare s, i în armonizarea energiei apei. Ea reduce spon-
tan apetitul, diminuează excitabilitatea (mai ales atunci când administrarea
ei este combinată cu clisme cu plante calmante blânde, cum ar fi mus, et, elul
s, i semint, ele de in). Combinarea curei cu apă distilată cu postul negru s, i cu
rugăciunea este un tratament extrem de eficient pe termen lung în acest gen
de probleme.

160
CULORI
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant albastrul,
verdele, albul strălucitor, violetul.
TERAPIE POSTURALĂ
Brahmacharia. După cum arată s, i numele ei, această postură elimină rapid
ejacularea precoce s, i polut, iile nocturne, măres, te virilitatea, respectiv fem-
initatea. Este o postură specială care permite transmutarea s, i sublimarea
potent, ialului sexual, favorizând atingerea unei stări de focalizare mentală,
dublată de o considerabilă luciditate spirituală. Trezes, te s, i stimulează con-
trolul asupra zonei pelviene, s, i dacă este practicată perseverent, permite
amplificarea gradată a puterii de focalizare s, i concentrare mentală, a atent, iei,
a lucidităt, ii, a inteligent, ei.
ATITUDINI MENTALE
Perturbarea elementului subtil apă este extrem de gravă. Ea este sursa
majorităt, ii relelor cu care se confruntă societatea contemporană, de la trivial-
itate s, i superficialitate, până la manifestările de cruzime s, i psihozele grave.
În acest moment, din păcate, milioane de oameni sunt neputincios, i din cauza
ignorant, ei în fat, a acestor perturbări manifestate ca apetit alimentar excesiv,
dependent, ă de narcotice, refugiu într-o lume iluzorie până la o totală alienare.
Toate aceste rele au însă câteva remedii simple, pe care poate mult, i le cunosc,
dar pe care extrem de put, ini deocamdată le aplică.
Iată care sunt aceste remedii:
– Cultivarea iubirii în orice formă. Dragostea pentru o floare manifestată
prin udarea ei zilnică, dragostea pentru animale ori pentru semenii aflat, i în
suferint, ă sunt un adevărat motor pentru reechilibrare. Adesea este necesară
reconsiderarea s, i re-învăt, area verbului „a iubi“. Mai ales cei cu problemele
descrise mai sus trebuie să învet, e iubirea pură, evitând pentru o perioadă
conotat, iile sexuale ori interesele de altă natură care pot interfera.
– Controlul perioadelor de visare cu ochii deschis, i, precum s, i a celor în care
gândirea zboară necontrolat. Cunoscutul terapeut Valeriu Popa recomanda
persoanelor cu schizofrenie incipientă, pe lângă postul negru cu apă distilată,
un program foarte strict delimitat pe ore în care se făceau plimbări zilnice în
parc, diverse tehnici blânde de purificare, pregătirea propriei hrane, rugăciunea
etc., as, a încât să nu rămână nici un moment al zilei neocupat.

161
– Eliminarea tuturor surselor perturbatoare din jur, deoarece persoanele cu o
energie a apei foarte puternică tind să copieze, cel mai adesea fără să-s, i de
seama, ceea ce este în jurul lor. Dacă este privit un film plin de violent, ă s, i cu
un limbaj trivial, dacă vor fi frecventate locuri s, i anturaje dubioase, acestea
vor amprenta dur psihicul labil al persoanelor „apoase“.
– Folosirea înt, eleaptă a subcons, tientului, care la persoanele cu energia apei
dominantă este extrem de puternic. Va fi aleasă o singură sugestie care va
fi repetată mental cu convingere s, i emot, ie pe parcursul a minim 6 luni. De
exemplu, în cazul unei persoane dependentă de un viciu sau de mâncatul
excesiv, această sugestie poate fi: „Sunt perfect controlat. Sufletul meu caută
puritatea s, i frumosul; mintea mea este eliberată de griji s, i sunt fericit“. Pentru
o persoană pesimistă, la care fantezia are un rol extrem de distructiv s, i se
ment, ine într-o permanentă stare de angoasă, un exemplu de sugestie este:
„Sunt pe deplin calm. Iubirea lui Dumnezeu mă apără permanent s, i îmi
ghidează pas cu pas sufletul spre lumină“. Chiar s, i numai un cuvânt de genul
„calm“, „linis, tit“, „control“, „pace“, rostit interior cu multă perseverent, ă
poate transforma extraordinar de mult în bine starea de spirit.
– Relaxarea sistematică. Perturbarea energiei apei are drept consecint, ă pe
termen lung generarea unor tensiuni psihice, mentale s, i chiar fizice foarte
mari. Persoanele hiperexcitabile, de exemplu, au mai mereu încordată zona
bazinului s, i cea limitrofă mus, chilor sexuali. Relaxarea, chiar s, i numai fizică,
va avea drept consecint, ă o detensionare pe toate planurile. Detensionarea
este primul pas pe calea reechilibrării, deoarece atunci se pot manifesta liber
tendint, ele noastre naturale de reglaj psihic s, i mental.
– Cultivarea credint, ei. Credint, a sinceră într-un ideal înalt poate deveni un
adevărat ax al fiint, ei care are astfel de probleme, care o poate salva chiar
atunci când celelalte circumstant, e îi sunt potrivnice. Fiecare avem ascuns în
noi un crez profund, sublim, adevărat. Unii au credint, ă direct în Dumnezeu,
alt, ii se pot simt, i apropiat, i de Iisus ori de Fecioara Maria, de îngerul lor
păzitor. Sunt s, i oameni care simt mai us, or Puterea lubirii ori chiar a Binelui.
Cultivat, i zi de zi aceste crezuri sublime, binefăcătoare. Ele sunt adevăratele
realităt, i, eterne s, i stabile, care vor echilibra s, i vor alina în cele din urmă
mintea s, i sufletul.
Andrei Constantinescu
Elixirium 14/2002 p.16

162
Energia focului în fiint, a umană
Centrul de fort, ă Manipura Chakra guvernează în fiint, a umană procese extrem
de importante:
– la nivel fizic: guvernează activitatea digestivă a pancreasului s, i a ficatului, a
stomacului. Dacă din punct de vedere fizic mistuirea alimentelor se face prin
intermediul sucurilor gastrice bogate în acid clorhidric, se consideră că din
punct de vedere subtil energia focului este cea care ajută la combustionarea
alimentelor. De altfel, multe din simptomele subiective acuzate de persoanele
cu probleme digestive indică această legătură cu focul, de la „arsurile“ stom-
acale la greutăt, ile în „mistuirea“ alimentelor. De asemenea, căldura internă
a corpului este controlată de acest centru de fort, ă: stările de frig, febra,
sensibilitatea termică sunt probleme generate de dizarmoniile acestui centru
de fort, ă.
– la nivel psihic: energia focului guvernată de Manipura Chakra este cea care
impulsionează fiint, a umană să iasă din starea de mediocritate, de complacere.
Voint, a, fermitatea, curajul, spiritul întreprinzător, independent, a sunt calităt, i
care sunt trezite prin intermediul acestei energii fundamentale.
– la nivel mental: energia focului este în legătură cu tendint, a de a clarifica
procesele mentale, de a (auto)transforma mentalităt, ile s, i modul de abordare
al problemelor. De asemenea, energia focului este legată de tendint, a de a
sintetiza, de a trage concluzii, evitând tendint, ele speculative. Energia focului
mai conferă s, i un spirit inductiv, novator, dând impulsul de a explora zone
până atunci necercetate.
În domeniul vindecării, dinamizarea centrului voint, ei, Manipura Chakra, are
o important, ă vitală. Atâta timp cât fiint, a umană nu a trecut de la nivelul
inert, iei, al îndoielilor s, i al ezitărilor, la nivelul voint, ei s, i al credint, ei, ea nu va
reus, i să facă un pas decisiv spre vindecare. Nici chiar cele mai bune tratamente
nu pot fi sust, inute de către pacient, dacă acesta nu are o dinamizare minimă a
acestui centru, care să-i permită să re-dobândească controlul asupra propriei
fiint, e.
TULBURĂRI DE SĂNĂTATE PE CARE LE GENEREAZĂ DIZARMONI-
ILE ENERGIEI FOCULUI ÎN FIINT, A UMANĂ
Excesul de energie
Persoanele care au această energie în exces capătă, mai ales cu trecerea
timpului, un aspect caracteristic: o nuant, ă ros, iatică a tenului (uneori cu

163
pletora caracteristică hipertensivilor), depuneri de grăsime în zona ombilicului,
o căldură corporală accentuată s, i o gestică agresivă, poruncitoare. Setea este
foarte puternică, la fel ca s, i foamea, care este extrem de acută, tăioasă.
Modul de a vorbi s, i de a gândi trădează acest exces mai ales prin intolerant, ă,
prin tendint, a de a-s, i impune în mod despotic părerile, de a controla s, i de a
manipula situat, iile s, i persoanele. Pentru o asemenea fiint, ă, totul este redus
la nivel de ierarhie, de a fi dominat sau de a domina. Cel mai evident este
excesul de energie a focului în relat, iile cu cei apropiat, i, cu familia mai ales: în
loc să predomine tandret, ea, deschiderea, spiritul de înt, elegere, aceste relat, ii
au un caracter de „armată“, în care „respectul“ pentru personalitatea celui
care prezintă acest exces de foc este vital.
Din păcate, această atitudine îndepărtează fiint, a umană în cauză de natura
sa esent, ială s, i îi încorsetează propriul mod de a gândi s, i a simt, i. În consecint, ă
apare ca un fundal o stare continuă de frustrare, de neîmplinire, care va fi
tradusă printr-o nemult, umire continuă s, i un spirit critic acerb.
Din punct de vedere fizic, excesul de energie a focului determină hipertensiune,
aritmie cardiacă, hiperaciditate gastrică, colită de fermentat, ie, afect, iuni
însot, ite de febră foarte puternică, senzat, ie de sufocare atunci când temperatura
atmosferică este ridicată. Atunci când persoana care prezintă un exces de
energie a focului este mai receptivă, inhibată, ea va prezenta ulcer gastric,
boli hepatice, pancreatită, diabet (o boală care apare adesea pe fondul unei
stări de nemult, umire accentuată), alergie, herpes recidivant.
La nivel psihic, excesul de energie a focului duce la aparit, ia iritabilităt, ii,
insomniei pe fond de stres, anumitor forme de nevroză, unele cu manifestări
isterice. Intensitatea mare a emot, iilor negative de genul furiei, enervării,
frustrării cauzează frecvent boli cum ar fi hipertensiunea gravă, anghina
pectorală, accidentul vascular cerebral.
Deficitul de energie
Persoanele la care centrul Manipura Chakra este prea put, in energizat au o
putere de digestie slabă, un corp rece (mai ales la nivelul extremităt, ilor –
mâini s, i picioare), gestica este nesigură sau lentă. La nivel psihic se remarcă
o lipsă evidentă de voint, ă, fermitate, iar elanurile sunt rare s, i superficiale.
Din punct de vedere mental, se remarcă o dificultate evidentă în a sintetiza,
în a controla gândurile s, i a le direct, iona pe un anumit făgas, . Act, iunile sunt
lipsite de fort, ă s, i claritate, finalizarea fiind extrem de dificilă.

164
Bolile cele mai frecvente care apar atunci când energia focului este redusă
sunt hipoaciditatea, dispepsia, balonarea, indigestia, anorexia. Problemele
de metabolism apar mai ales în timp, la fel ca s, i diferite afect, iuni care se
agravează la frig, cum ar fi reumatismul, bolile respiratorii s, i renale etc.
Psihicul este destul de labil, mobilizarea resurselor lăuntrice pentru rezolvarea
unei situat, ii dificile fiind o adevărată problemă. Depresia, anxietatea, astenia
pronunt, ată, impotent, a s, i frigiditatea sunt tulburări care apar frecvent atunci
când nu există suficient de multă energie a focului. De asemenea, persoana
care prezintă acest deficit are foarte put, ină încredere în fort, ele proprii, în
ceea ce face s, i simte, o lipsă de încredere care devine paralizantă în situat, iile
critice.
Perturbarea energiei focului
Majoritatea dictatorilor, fanaticilor de toate religiile s, i convingerile, tiranilor
mai mici sau mai mari, precum s, i a egocentris, tilor prezintă această perturbare
a energiei focului. Mai ales în timp, perturbarea energiei focului se traduce la
nivel fizic prin probleme la nivelul pielii – tenul este ros, u, iritabil, încărcat,
probleme vasculare s, i cardiace, probleme digestive. Respirat, ia este s, uierătoare,
accelerată, mai ales atunci când apar emot, ii negative. Vorbirea este tăioasă,
vădit apăsată; chiar s, i atunci când este adoptat un ton blajin se simte o
nuant, ă încrâncenată în voce. Nemult, umirea, criticismul, intolerant, a, orgoliul,
grandomania sunt caracteristicile psihice inconfundabile ale acestei tipologii.
Aceste probleme pot fi ascunse cu abilitate dintr-o tendint, ă de a manipula,
dar inevitabil ele apar la suprafat, ă cu trecerea timpului.
Dintr-un anumit punct de vedere, perturbarea energiei focului este mai
periculoasă decât cea a apei sau a pământului. De ce? Deoarece procesul de
decădere al fiint, ei umane care prezintă această perturbare este extrem de rapid.
Orgoliul, trăsătura definitorie a acestei perturbări, subjugă s, i pervertes, te
sufletul, inhibă discernământul s, i conduce la atitudini s, i fapte regretabile.
În tradit, ia cres, tină, de exemplu, este cunoscut faptul că vanitatea s, i trufia
sunt păcate capitale, care conduc inevitabil spre infern pe cel care nu face
eforturi să scape de sub incident, a lor. Iar acest infern al fiint, elor orgolioase
este mai aproape decât ar părea. Grandomania, spiritul de concurent, ă ies, it
din matcă, dorint, a bolnăvicioasă de a domina s, i de a controla, nevoia de a
fi recunoscut s, i apreciat cu orice pret, , precum s, i agresivitatea care însot, es, te
orgoliul, întemnit, ează sufletul s, i îi răpesc aproape orice bucurie de a trăi.
Fiint, a umană devine sclava pasiunilor, a dorint, elor s, i a ideilor sale aberante.

165
Adesea, imposibilitatea de a-s, i satisface în lumea reală nevoia de putere s, i
recunoas, tere împinge persoanele cu energia focului perturbată spre evadare
în imaginat, ie, în lumea narcoticelor s, i a alcoolului, a pasionalităt, ii sexuale
s, i a jocurilor de noroc, ceea ce are drept rezultat o ruinare rapidă. Există
s, i fiint, e care folosesc ca narcotic puterea fizică, administrativă, financiară,
politică ori chiar religioasă, fiint, e care polarizează în jurul lor s, i alte persoane
caracterizate de fanatism s, i intolerant, ă – acesta fiind procesul prin care
planeta noastră a ajuns să fie dominată de violent, ă timp de mii de ani. În
dorint, a de a se simt, i „în fort, ă“, persoanele cu perturbări ale energiei focului
tind să adopte adesea un limbaj trivial sau ironic-acid, să consume alimente s, i
băuturi energizante, dar foarte impure (carne, băuturi alcoolice s, i narcotice),
să se dedea la violent, ă sorbind astfel într-un mod straniu energia psihică a
fiint, elor pe care le tiranizează.
Majoritatea persoanelor cu perturbări ale energiei focului au probleme de
sănătate acute cum ar fi gastrita hiper-acidă s, i ulcerul, colita s, i enterita,
hipertensiunea s, i aritmia. Alergia s, i infect, iile acute sunt s, i ele specifice
acestui exces.
La nivel psihic, într-o primă fază apar manifestări cum ar fi mânia, iritarea,
simt, ul critic exagerat, fixitatea în gândire generată de orgoliu. Dacă aceste
stări negative se ment, in mai mult timp, apar treptat nevroze, depresie,
anxietate s, i chiar manifestări psihotice (maniile sunt foarte frecvente).
VINDECAREA BOLILOR PRIN ARMONIZAREA
ENERGIEI SUBTILE A FOCULUI
COMPENSAREA EXCESULUI DE ENERGIE
Plante
Se recomandă mai ales plantele reci, care reduc focul s, i ajută la controlul
pasionalităt, ii: mentă, eucalipt, camfor, scoart, ă de salcie s, i mât, is, orii de salcie,
frunze de lăptucă, flori de lavandă. De un real folos sunt s, i anumite plante
calmante cum ar fi sunătoarea, talpa gâs, tei, teiul s, i sulfina.
Aromoterapie
Se folosesc parfumuri cu arome răcoroase s, i ceva mai dulci: mentă, lămâi,
lavandă, portocal. Cu uleiurile esent, iale din aceste plante este recomandat să
vă aromatizat, i camera de lucru s, i de somn.
Alimente

166
Sunt indicate alimente foarte pure, fără efect excitant cum ar fi sucurile de
fructe (mere, pere, fragi, zmeură, banane), zarzavaturile (pătrunjel, mărar,
leus, tean), mierea, varza, conopida, salata verde, cerealele integrale s, i fulgii
de cereale integrale în cantităt, i moderate. Supele s, i ciorbele us, oare, din
legume, condimentate cu cât mai multe zarzavaturi proaspete s, i consumate
la o temperatură apropiată de cea a camerei sunt de asemenea indicate. Ca
dulciuri vor fi preferate salatele s, i sucurile de fructe. Efecte extrem de salutare
au semint, ele de dovleac, urzicile, salata verde.
Vor fi strict evitate alcoolul, carnea s, i produsele din carne, alimentele cu gus-
turi stridente, conservate sau impure. Se consumă cu prudent, ă s, i moderat, ie
lactate, ouă, icrele de pes, te, brânzeturile foarte bogate în proteine sau fer-
mentate.
Culori
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant: albastrul,
violetul, albul pur, verdele răcoros.
Terapie posturală
Vajrasana. Are efecte benefice asupra picioarelor, previne varicele s, i astmul,
are efecte profunde asupra circulat, iei sanguine, tonifică organele abdominale.
Diminuează egoismul, amplifică umilint, a s, i supunerea în fat, a voint, ei divine.
Atitudini mentale
La persoanele cu foc subtil în exces, sunt caracteristice impulsivitatea, spiritul
de concurent, ă, tendint, a spre hiper-activitate. Apare adesea s, i dorint, a de lux,
de a epata s, i de a afis, a cu ostentat, ie superioritatea în orice domeniu. În timp,
aceste tendint, e devin adevărate vicii, care le fac sclavii recunoas, terii efemere
a unor merite mai mult sau mai put, in reale.
Moderat, ia s, i modestia sunt în acest sens un antidot extrem de eficient. De
asemenea, blândet, ea s, i bunăvoint, a sinceră, cultivarea unei atitudini carac-
terizată de destindere s, i relaxare ne va ajuta să economisim o energie urias, ă.
Ce vom face cu această energie? În primul rând o vom consacra dezvoltării
dimensiunii sufletes, ti a fiint, ei noastre. Dragostea s, i atent, ia oferită celor din
jur, apropierea de frumuset, ea naturii s, i de artă, cultivarea linis, tii lăuntrice
sunt domenii în care va trebui „investit“ în mod special s, i care au nevoie
efectiv de un timp dăruit, timp cu care în mod normal cei prea focos, i sunt
foarte zgârcit, i.

167
Dacă deja am intrat într-o conjunctură (profesională, familială etc.) pe care
ni se pare că nu o mai putem controla altfel decât ment, inându-ne caracterul
aprins, pasional, înseamnă că a venit vremea să ne punem la încercare voint, a.
Cum? Alocând cu fiecare lună mai mult timp pentru a ne dezvolta acele laturi
ale personalităt, ii pe care până acum le-am neglijat. Dacă ne-am focalizat
până acum pe ideea de a acumula putere, renume sau avere, este necesar să
găsim un interval de timp fix, a cărui durată să fie crescută gradat, pentru
a face acte de caritate. Dacă ne-am făcut din realizările profesionale un t, el,
atunci a venit timpul să ne îndreptăm spre latura sentimentală, romantică a
viet, ii. Esent, ial este să perseverăm în demersul de a ne extrage din atmosfera
de competit, ie care caracterizează de obicei viat, a noastră. În acest sens,
plimbările lungi în natură, pe malul apelor line, în pădurile linis, tite ori în
atmosfera mânăstirilor s, i a locurilor sacre sunt de un real ajutor. Apropierea
cu tot sufletul de Dumnezeu este un elixir echilibrant extraordinar de eficient.
COMPENSAREA DEFICITULUI DE ENERGIE A FOCULUI
Plante
Vor fi folosite în special plantele stimulente, fierbint, i. Celor cu anaciditate sau
dispepsii le sunt indicate plante amare-stimulente (anghinare, pelin, t, intaură)
în combinat, ie cu cele picante (piper negru, ardei iute, ghimbir). Temperatura
corporală redusă s, i hipotensiunea vor fi combătute cu măghiran, flori de soc,
rădăcină de ghimbir s, i frunze de ceai verde. Pentru amplificarea voint, ei,
a fermităt, ii s, i a clarităt, ii mentale sunt utile plante cum ar fi rădăcina de
brusture, iarba de rozmarin, semint, ele de chimen (mai ales în combinat, ie cu
cuis, oarele), cardamonul, cimbrul.
Aromoterapie
Se folosesc arome naturale puternice, excitante: busuioc, ylang-ylang, cimbru.
Alimente
Sunt indicate alimentele cu efecte stimulente s, i energizante, lipsite de toxic-
itate, cum ar fi: polenul de albine, brânzeturile bogate în proteine, soia s, i,
năutul (apa obtinută prin macerarea năutului este un adevărat elixir), miezul
de nucă neprăjit (dar nu consumat în exces), susanul. Alimentele grase vor fi
însot, ite s, i de condimente fierbint, i (hrean, ardei iute, mus, tar, piper negru s, i
de Cayenne) ori acide (zeamă s, i coajă de lămâie, ot, et de mere). Fructele cu
efecte energizante s, i stimulente (fragi, mere, zmeură, cătină, măces, e) sunt s, i
ele extrem de folositoare.

168
NU vor fi consumate sub nici o formă alimente care amplifică rapid energia
focului, dar dizarmonios, cum ar fi: alcoolul (chiar s, i vinurile ori lichiorurile
us, oare), alimentele excesiv condimentate s, i foarte fierbint, i, alimentele cu
aditivi alimentari. Vor fi consumate cu prudent, ă s, i moderat, ie prăjelile s, i
alimentele conservate. Sunt interzise cafeaua, inclusiv cea solubilă, excitantele
tip amfetamină, băuturile de tip cola.
Culori
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant ros, ul pur,
strălucitor (asemănător celui al focului), ros, ul stacojiu, portocaliul, galbenul
intens s, i pur, verdele viu (de primăvară).
Terapie posturală
Nabiasana. Elimină stările de stres s, i nervozitate. Organele abdominale
sunt puternic tonifiate, îmbunătăt, es, te statica coloanei vertebrale. Amplifică
voint, a, încrederea în sine, fort, a interioară.
Atitudini mentale
Trezirea focului lăuntric este un proces lent s, i care necesită multă perseverent, ă.
Primul pas în acest sens este să devenim extrem de precis, i în ceea ce facem.
În acest scop vom urmări să ne facem un program de viat, ă foarte riguros s, i
sănătos întocmit pe zile pe care îl vom respecta întocmai. În paralel, vor fi
eliminate toate sursele de împrăs, tiere, tot, i stimulii care ne „înmoaie“ voint, a.
Sursele de disipare sunt foarte frecvente în societatea actuală: televizorul,
jocurile pe calculator, visatul cu ochii deschis, i, consumul de alimente suculente
(mai ales dulciuri, care sunt inamicul numărul unu al voint, ei), contacte sexuale
cu descărcare – toate acestea „topesc“ init, iativa s, i ne aduc într-un stadiu
larvar adesea fără să ne dăm seama.
O dată ce am reus, it să ne debarasăm de aceste mici „mlas, tini“ pentru voint, a
umană, să fim convins, i că am făcut un pas important pentru trezirea focului
lăuntric. Următorul pas este angrenarea constantă într-un demers care să
ne amplifice voint, a de tip superior. Postul negru, efectuarea zilnică pe o
perioadă de minim o oră a unor posturi yoga pentru amplificarea voint, ei,
exercit, iile zilnice de concentrare mentală (prezentate s, i în numerele trecute ale
revistei noastre la rubrica „Practica meditat, iei“) sunt mijloace extraordinar
de eficiente pentru dinamizarea armonioasă a lui Manipura Chakra, centrul
voint, ei. Angrenarea unui asemenea program de dinamizare a acestui centru
de fort, ă timp de minimum 7 luni poate genera un adevărat salt al cons, tiint, ei.

169
O dată ce ne-am dinamizat acest centru de fort, ă, putem spune că am început
să devenim stăpâni pe propriul nostru destin, că avem mijloacele să obt, inem
ceea ce până acum doar ne-am dorit. Punet, i în practică aceste indicat, ii
simple, căutat, i să cons, tientizat, i trezirea energiei focului s, i vet, i sesiza de la o
lună la alta transformări extraordinare în fiint, a dumneavoastră.
ARMONIZAREA ENERGIEI FOCULUI
ÎN CAZUL PERTURBĂRII EI
Plante
La nivelul corpului fizic s, i a celui energetic, o purificare intensă se realizează
prin folosirea a două categorii de plante:
– anafrodiziace luate ritmic s, i în doze mari (1-2 grame la 4 ore): talpa
gâs, tei (Leonurus cardiaca), valeriană (Valeriana officinalis), hamei (Humulus
lupulus), tei (Tilia sp.), sulfină (Melilotus officinalis), lavandă (Lavandula
officinalis).
– depurative: trei frat, i pătat, i (Viola tricolor), salvie (Salvia officinalis), coada
calului (Equisetum arvense), rădăcină de brusture (Arctium lappa).
Foarte importantă este însă armonizarea la nivel mental. În acest scop
vor fi folosite ierburile cu proprietăt, i de limpezire a mint, ii, de temperare a
pasionalităt, ii s, i de diminuarea a orgoliului. Sunt foarte eficiente: iarba de
sunătoare (Hypericum perforatum), iarba de talpa gâs, tei (Leonurus cardiaca),
salvia (Salvia officinalis), menta (Mentha viridis), floarea sau frunza de
captalan (Petasites hybridus), semint, ele de chimen (Carum carvi).
Aromoterapie
Se folosesc arome naturale pure, blânde s, i răcoroase cum ar fi menta, lămâia,
mus, et, elul, camforul.
Alimente
Sunt indicate alimentele foarte pure: salata verde, andivele, anghinarea;
zarzavaturile proaspete: mărar, pătrunjel, leus, tean; semint, ele de dovleac s, i
de floarea soarelui, precum s, i uleiul presat la rece obt, inut din acesta; mierea
de albine (care va substitui complet zahărul); cerealele integrale, mai ales
grâul, orezul, hris, ca s, i meiul; laptele proaspăt. Dintre condimente foarte utile
sunt semint, ele de chimen s, i de fenicul, s, ofranul.

170
Sunt complet interzise: alcoolul în orice formă, tutunul, carnea de orice fel
(mai cu seamă vânatul s, i carnea ros, ie), pes, tele, margarina, prăjelile, alimentele
cu zahăr, cu „E“-uri pentru gust s, i aromă, orice aliment conservat sau cu
aditivi sintetici.
Apa distilată
Apa distilată băută în locul apei obis, nuite o perioadă de 2-3 săptămâni
are efecte magice în dezintoxicare s, i în armonizarea energiei focului. Ea
reduce spontan apetitul, diminuează excitabilitatea (mai ales atunci când
administrarea ei este combinată cu clisme cu plante calmante, blânde cum
ar fi mus, et, elul s, i semint, ele de in). Combinată cu postul negru s, i rugăciunea,
reprezintă un mijloc extrem de eficient pe termen lung în rezolvarea acestui
gen de probleme.
Culori
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant albastrul,
verdele, albul strălucitor, violetul.
Terapie posturală
Trikonasana. Se realizează atât pe partea stângă, cât s, i pe cea dreaptă.
Dezvoltă musculatura coloanei vertebrale, fortifică s, i întăres, te centura ab-
dominală. Corectează deformările coloanei, vindecă afect, iunile plămânilor,
combate constipat, ia. Amplifică fort, a interioară, încrederea în sine, voint, a,
capacitatea de act, iune s, i de autocontrol.
Atitudini mentale
Perturbarea elementului subtil foc este extrem de gravă, pentru că cel care
suferă de ea este prea orgolios ca să-s, i recunoască problemele, chiar s, i fat, ă
de el însus, i. Dacă tot, i cei care suferă de această perturbare a focului s, i-ar
da seama de problemele lor, atunci nu ar mai exista fanatismul religios s, i
rasial, regimurile totalitare, manipulările politice s, i sociale. Orgoliul, tirania,
tendint, a de a manipula s, i de a oprima, fanatismul, violent, a, toate aceste rele
care provin din dizarmoniile de la nivelul lui Manipura Chakra au câteva
remedii simple. Folosirea lor ar putea schimba foarte mult în bine un om, o
grupare sau – de ce nu? – un destin planetar. Aceste remedii sunt de fapt
atitudini de viat, ă pe care trebuie să le urmăm:
– Amplificat, i-vă stările de iubire, în orice formă. Dragostea pentru o floare
manifestată prin udarea ei zilnică, dragostea pentru animale ori pentru semenii

171
aflat, i în suferint, ă este un adevărat motor pentru reechilibrare. Adesea este
necesară reconsiderarea s, i re-învăt, area verbului „a iubi“. Mai ales cei cu
probleme legate de perturbarea energiei focului trebuie să învet, e iubirea
altruistă, care nu as, teaptă recompense, jurăminte de fidelitate pe viat, ă sau
dovezi de recunos, tint, ă.
– Amplificat, i-vă umilint, a s, i modestia. În mod gres, it, umilint, a este adesea
asociată cu neputint, a, cu prostia s, i ridicolul, dar pentru cei care-i înt, eleg
justet, ea s, i. . . măret, ia, umilint, a este una din cele mai mari virtut, i. Ea
este chiar o poartă prin care, o dată ce am păs, it, ne putem cunoas, te cu
adevărat natura esent, ială. Fires, te, sesizarea valorii umilint, ei necesită un
anumit rafinament care nu poate fi trezit deodată. De aceea, pentru a o
cunoas, te trebuie mai întâi exersată. Cum? Învăt, ând să ne adresăm semenilor
nos, tri cu respect s, i dragoste, indiferent de condit, ia lor socială s, i chiar umană;
învăt, ând să ne cerem iertare (învăt, ând astfel noi îns, ine iertarea); rugându-ne
lui Dumnezeu s, i abandonându-ne astfel voint, a noastră limitată în fat, a voint, ei
Sale divine.
– Evitat, i toate situat, iile perturbatoare din jur, deoarece persoanele cu o energie
a focului dizarmonioasă tind să se „hrănească“, chiar fără să îs, i dea seama,
cu energii perturbate care le dau o fort, ă de moment. Oricât v-ar fi de greu,
renunt, at, i la micile escapade cu alcool ori tutun, la competit, iile s, i sporturile
violente (ca spectator ori participant), la schimburile de replici tăioase, la
orice manifestare de sarcasm, ironie, agresivitate într-o formă sau alta.
– Practicat, i relaxarea sistematică. Perturbarea energiei focului are drept
consecint, ă imediată generarea unor tensiuni foarte mari psihice, mentale s, i
chiar fizice. Persoanele cu o asemenea perturbare au mai mereu încordate
zona abdomenului, a cefei s, i a gâtului. Relaxarea, chiar s, i numai fizică, va
avea drept consecint, ă o detensionare pe toate planurile. Iar detensionarea este
primul pas pe calea reechilibrării, deoarece atunci se pot manifesta impulsurile
noastre naturale de reglaj psihic s, i mental.
Amplificat, i-vă credint, a în Dumnezeu s, i dragostea de adevăr. Însus, it, i-vă zi de
zi aceste crezuri sublime, binefăcătoare. Ele sunt adevăratele realităt, i, eterne
s, i stabile, care vor echilibra s, i vor alina în cele din urmă mintea s, i sufletul.
Andrei Constantinescu
Elixiriun 15/200 p.20
Energia aerului în fiint, a umană

172
Centrul de fort, ă Anahata Chakra guvernează în fiint, a fiecăruia dintre noi
procese extrem de importante:
– la nivel fizic guvernează activitatea respiratorie s, i cardiacă, care sunt esent, iale
pentru fiint, a umană (în isihasm este cunoscut s, i drept „centrul inimii“). De
asemenea, împreună cu Swadisthana Chakra (care guvernează energia apei),
controlează activitatea nervoasă.
– la nivel psihic sentimentele care individualizează net fiint, a umană (tandret, ea,
dragostea, compasiunea, capacitatea de empatie, altruismul, entuziasmul
pentru ideile nobile) reprezintă o modulare specifică a energiei aerului realizată
prin intermediul acestui centru de fort, ă.
– la nivel mental energia aerului conferă puterea de cuprindere s, i de înt, elegere
profundă a fiint, elor umane, a relat, iilor s, i a fenomenelor din jur. Centrul
Anahata Chakra este în legătură cu o anumită inteligent, ă afectivă, o parte a
acelui bun simt, care este atât de des evocat în limbajul curent.
Centrul energetic Anahata Chakra este de asemenea în legătură cu simt, ul
tactil (pipăitul), cel mai enigmatic dintre cele cinci simt, uri ale fiint, ei umane,
deoarece este într-o relat, ie extrem de directă cu planul emot, ional-afectiv.
TULBURĂRI DE SĂNĂTATE PE CARE LE GENEREAZĂ
DIZARMONIILE ENERGIEI AERULUI ÎN FIINT, A UMANĂ
Excesul de energie
În lumea contemporană nu se prea poate vorbi despre o energizare excesivă a
centrului Anahata Chakra, care în mod firesc ar fi asociată s, i cu o imensă
putere de a iubi. Iubirea este singurul lucru care nu poate prisosi s, i nu poate
dăuna niciodată, ci dimpotrivă. Sfântul Ioan al Crucii, un mare mistic cres, tin,
spunea: „Doamne, dă-mi măsură în toate, dar nu în iubire¡‘
Din păcate, multe fiint, e se tem de dragoste, iar în urma unor deziluzii fac
afirmat, ii de genul „te-am iubit prea mult“, „din cauză că iubesc am ajuns
să sufăr îngrozitor“, etc. Cauza decept, iilor nu este niciodată iubirea, ci
posesivitatea, imaginat, ia care ne face să vedem oamenii altfel decât sunt,
indolent, a care ne face să as, teptăm mai mult decât celălalt poate da. Atunci
când apare gelozia, din nou nu poate fi vorba de dragoste, deoarece a iubi,
în sens deplin, înseamnă a dori fericirea celui iubit. Or, dorind un om
numai pentru tine, fericirea lui nu mai este posibilă, deoarece fericirea este
întotdeauna asociată cu libertatea.

173
Evident, pot apărea dinamizări de moment foarte intense ale centrului Anahata
Chakra, care să ne facă pe moment să avem impresia că am atins un pisc, o
culme a iubirii, că am experimentat-o până la capăt, însă în realitate de cele
mai multe ori nu este as, a. De ce? Pentru că proba iubirii este timpul. Este
adevărat că aerul este un element extrem de instabil, dar adevărata iubire
nu durează doar câteva clipe, luni sau ani, ea este eternă, în toată puterea
acestui cuvânt. Iubirea are un rol transformator s, i este cel mai rapid mijloc
de evolut, ie al fiint, ei umane.
Poetul Kahlil Gibran a definit iubirea drept „cea care ne încununează s, i ne
crucifică“, deoarece „as, a cum ne face să cres, tem, ea trebuie să ne reteze s, i
uscăturile“. Teama de iubire nu are as, adar nici un motiv real ca să existe.
În medicina tradit, ională sunt cunoscute cazuri de exces de energie a aerului,
dar se referă la anumite sub-planuri ale energiei pământului, apei s, i focului,
detalieri de care nu ne vom ocupa în contextul acestui articol.
Deficitul de energie
Persoanele la care centrul Anahata Chakra este prea put, in energizat, care au
prea put, ină energie a aerului, nu prezintă în majoritatea cazurilor caracteristici
anatomice foarte evidente. Doar în timp apar probleme respiratorii, cardiace
ori nervoase care trădează acest deficit. Semnele cele mai clare ale deficitului
energiei aerului apar însă la nivel psiho-mental.
Din punct de vedere psihic, aceste persoane pot fi încadrate cu us, urint, ă
într-o categorie extrem de largă, aceea a egois, tilor. Manifestarea tuturor
formelor de egoism are drept substrat energizarea foarte slabă a centrului
iubirii din fiint, ă, Anahata Chakra. De fapt, dacă ar fi să abordăm dintr-o
perspectivă constructivă problema egoismului, ar trebui să o considerăm
nu neapărat ca ceva „rău“, ci mai degrabă ca absent, a a ceva bun, mai
exact ca absent, ă a iubirii. Simptomele psihice s, i mentale ale deficitului de
energie a aerului sunt extrem de numeroase. Dintre ele ment, ionăm doar
câteva: lipsa comunicativităt, ii, rigiditatea mint, ii, imposibilitatea simt, irii
sentimentelor celorlalt, i s, i a adecvării comportamentului în funct, ie de acestea,
lipsa compasiunii, tendint, ele despotice, violent, a de orice fel (verbală, fizică,
intimidarea). Este important de ret, inut că iubirea este distributivă, cu alte
cuvinte, atunci când iubim cu adevărat o fiint, ă, dragostea se va răsfrânge
asupra tuturor celorlalt, i. Afirmat, ia că iubim o singură persoană, dar suntem
aproape complet insensibili la celelalte este doar o scuză penibilă pentru
justificarea unui adevărat înghet, sufletesc.

174
Printre tulburările fizice care apar în cazul deficitului de energie a aerului
ment, ionăm: insuficient, a cardiacă s, i respiratorie, astmul, brons, itele, hiperten-
siunea, paralizia, scleroza în plăci, epilepsia, diferite disfunct, ii neuromotorii.
Anumite forme de impotent, ă psihică s, i de frigiditate, depresia, inadaptarea
în relat, ia de cuplu sau în relat, iile cu cei dragi apar frecvent ca o expresie a
deficitului de energie a aerului.
Perturbarea energiei aerului
Perturbarea energiei aerului este una din problemele spinoase ale majorităt, ii
fiint, elor umane, deoarece pe de o parte ea generează simptome greu de înt, eles
la nivelul comun, iar pe de altă parte este atât de răspândită încât tendint, a
generală este de a ignora sau chiar de a accepta ca pe ceva firesc această
dizarmonie.
La nivel fizic, perturbarea acestei energii produce asimetrii ale corpului,
generează ticuri, spasme, o dinamică a corpului dezechilibrată, boli cardiace,
respiratorii s, i neurologice, dar cele mai evidente probleme apar la nivel psihic.
Grija excesivă pentru ceilalt, i în detrimentul grijii fat, ă de propria fiint, ă,
complacerea în stări de îngrijorare, vulnerabilitatea psihică împinsă la extrem,
continua as, teptare din partea celorlalt, i a atent, iei s, i a îngrijirii, un egocentrism
abil mascat sub aparent, a unei sensibilităt, i foarte mari, suferint, ele imense
produse de pierderea cuiva sau a ceva iubit, acestea s, i multe altele sunt
consecint, a perturbării energiei aerului. În lucrarea Nezjani, un străvechi
tratat arab despre arta iubirii, sunt definite aforistic nu mai put, in de 80 de
forme de iubire, dintre care mai mult de jumătate sunt forme pervertite, care
traduc foarte bine în planul relat, iei de cuplu diferitele perturbări ale energiei
aerului.
Un alt unghi de abordare asupra perturbării energiei aerului apart, ine psihiatru-
lui Erich Fromm, care, în cartea sa „Arta de a iubi“, tratează un subiect foarte
interesant, cel al vârstelor iubirii. Potrivit acestui om de s, tiint, ă, diferitele
perturbări ale afectivităt, ii (ale centrului Anahata Chakra) marchează, de
fapt, etapele maturizării afective a fiint, ei umane. Dacă organismul uman
traversează toate vârstele s, i se comportă potrivit acestora, se pare că centrul
afectiv al fiint, ei nu parcurge de regulă etapele vârstei o dată cu corpul.
Astfel, există milioane de oameni care rămân toată viat, a, din punctul de
vedere al dezvoltării afective, la vârsta de 4 ani, alt, ii la 14 ani etc. Unele
fiint, e umane sunt blocate din punct de vedere afectiv la nivel embrionar, fiind

175
incapabile să primească ori să dăruiască dragoste; alt, ii sunt în perioada de
1-3 ani când sunt capabili doar să ceară dragoste din exterior, fără a-s, i pune
problema să ofere; alt, ii sunt în perioada 4-12 ani, când pot oferi afect, iune
doar atunci când se dă ceva în schimb s, i sunt intens încurajat, i să o facă;
alt, ii sunt în perloada 12-16 ani, a pubertăt, ii, când trec subit de la elanuri
pasionale la indiferent, ă sau chiar la o neagră disperare s, i gol sufletesc; cei
situat, i ca maturizare afectivă între 16-22 de ani trăiesc iubirea foarte romantic,
au elanuri generoase de mult mai lungă durată s, i se apropie de maturitatea
sufletească.
Pentru a defini caracteristicile maturităt, ii afective, E. Fromm a luat drept
repere preceptele biblice. Maturitatea afectivă este astfel definită ca o stare
de echilibru s, i constant, ă în iubire. Fiint, a umană acceptă dragostea de
sine respectând îndemnul cristic „Să vă iubit, i as, a cum Eu v-am iubit“,
revarsă continuu dragostea sa asupra celor din jur „iubes, te-t, i aproapele ca pe
tine însut, i“, este continuu orientată spre Dumnezeu: „Iubes, te-l pe Domnul
Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată fiint, a“. Armonia centrului Anahata
Chakra înseamnă as, adar trăirea continuă s, i plenară a sentimentului iubirii,
care va fi egal orientat spre interior s, i exterior, dar s, i vertical spre Dumnezeu.
De fapt, perturbarea energiei aerului poate fi remarcată cel mai us, or dacă se
cunoas, te mai întâi modelul armonios.
La nivel fizic, perturbarea energiei aerului generează numeroase probleme
neurologice (parestezii, pareze, spasme, scleroză în plăci s, .a.), probleme
cardiace (aritmie cardiacă, ischemie cardiacă, mai ales formele dureroase,
variat, ii ale tensiunii arteriale); probleme respiratorii (astm brons, ic, diferite
forme de brons, ită, etc.). Din punct de vedere psihic, apar depresia, diferitele
forme de nevroză, anumite forme mai us, oare de anxietate, iritabilitatea psihică
marcantă.
VINDECAREA BOLILOR PRIN ARMONIZAREA
ENERGIEI SUBTILE A AERULUI
COMPENSAREA EXCESULUI DE ENERGIE
Excesul de energie a aerului nu este o problemă în sine atâta timp cât nu
se face în detrimentul celorlalt, i centri de fort, ă. De aceea tratamentul nu
va viza mics, orarea energiei aerului, ci mai degrabă întărirea structurilor
vitale, volitive, sexuale ale fiint, ei umane, cu alte cuvinte, amplificarea energiei
pământului, apei s, i a focului.

176
Plante
Se recomandă mai ales plantele vitalizante: rădăcina de ginseng, rădăcina de
crucea pământului (Heracleum sphondhyllium), iarba de năpraznic (Geranium
robertianum), semint, ele de schinduf (Trigonella foenum-graecum), rădăcina
de ginseng indian (numit s, i ashwagandha, Withania somnifera), rădăcina de
ginseng siberian (Eritteurococus senticosus). De un real folos se pot dovedi în
unele cazuri ierburile psihostabilizante: rozmarinul, sunătoarea, talpa gâs, tei.
Alimente
Sunt indicate alimente pure, us, or digerabile s, i consistente: polenul, mierea,
cerealele integrale s, i fulgii de cereale integrale, nucile, susanul neprăjit, alunele
s, i arahidele, semint, ele de floarea soarelui, laptele de capră, untul natural,
uleiul de măsline s, i de floarea soarelui, supele s, i ciorbele ceva mai consistente,
din leguminoase (linte, fasole, mazăre) s, i legume, condimentate cu cât mai
multe zarzavaturi proaspete, verzi s, i cimbru.
Culori
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant culorile:
verde, ros, u, portocaliu, galben, alb pur.
Terapie posturală
Yoga Mudra. Prin dezvoltarea unei atitudini armonioase, de anihilare a
influent, ei egoului s, i de umilint, ă, această postură elimină treptat tendint, a
către agresivitate, răutate, egoism. Este utilă pentru amplificarea puterii de
concentrare s, i interiorizare. Mintea devine linis, tită s, i relaxată. Realizată
un timp suficient de lung, cu o atitudine interioară adecvată, poate conduce
fiint, a către niveluri de spiritualitate foarte înalte.
Atitudini mentale
Cuvintele cheie în acest caz sunt: moderat, ia, echilibrul, ordinea. Va fi
cultivată relaxarea, va fi alcătuit un program regulat de masă s, i de somn,
activitatea intensă va fi strict limitată prin perioade de odihnă care vor fi
atent respectate. Excesele de zel s, i stările de exaltare vor fi temperate prin
adoptarea unei atitudini contemplative, statice, de observare detas, ată.
Practica tăcerii pe o perioadă de minimum o zi pe săptămână este un mijloc
echilibrant extrem de eficient în acest caz.
COMPENSAREA DEFICITULUI DE ENERGIE

177
Plante
Vor fi folosite în special plante purificatoare, care să rafineze fiint, a s, i să o
facă mai sensibilă la cei aflat, i în jurul său. Dintre plantele purificatoare
sunt recomandate în mod special: salvia, păpădia, anghinarea, trei frat, i
pătat, i. Plante care amplifică energia aerului s, i rafinează fiint, a umană sunt
menta, teiul, camforul (răs, ina unui arbore exotic), lavanda, busuiocul cerbilor,
eucaliptul, captalanul (frunzele s, i florile), iasomia.
Aromoterapie
Se vor folosi arome naturale pure s, i rafinate: mentă, ylang-ylang, smirnă,
tămâie.
Exercit, iile respiratorii
Se vor face respirat, ii ample s, i profunde, pe cât posibil în zone cu aer curat în
păduri, parcuri, munt, i. În contact cu aerul curat, pur, plămânii au tendint, a
naturală de a absorbi un volum cât mai mare, capacitatea respiratorie cres, te,
întreaga fiint, ă devine mai permeabilă, mai sensibilă în sensul bun al cuvântului
la ceea ce o înconjoară. Într-un asemenea cadru, dar s, i acasă, este indicat să
facem următorul exercit, iu:
Într-o stare de tăcere mentală, vom urmări propriul proces respirator timp de
minimum 10 minute pe zi. Căutăm mai întâi să ne relaxăm cât mai profund:
în pozit, ia culcat sau s, ezând pe scaun cât mai confortabil, dar cu spatele
drept, ne vom plasa o palmă pe abdomen s, i una pe cutia toracică. În această
pozit, ie, relaxându-ne, vom urmări atent, i respirat, ia, dar fără a act, iona direct
asupra ei. Vom alunga cu perseverent, ă orice alt gând din minte, păstrând o
stare de tăcere mentală profundă s, i observând cu detas, are actul respirator.
Vom observa cum, gradat, respirat, ia devine din ce în ce mai profundă, iar
ritmul ei încetines, te. Concentrându-ne atent, ia în zona din centrul plexului
cardiac, acolo unde este zona de proiect, ie a lui Anahata Chakra, vom resimt, i
o dinamizare spontană s, i extrem de puternică asociată unei deosebite stări
de expansiune afectivă. Reluat, i zilnic acest exercit, iu căutând să îmbunătăt, it, i
următorii parametri: starea de relaxare, tăcerea mint, ii, concentrarea asupra
centrului afectiv al fiint, ei Anahata Chakra.
Alimente
Sunt indicate alimentele pure, us, oare, eventual cu un us, or gust amărui, cum
ar fi: salata verde, lăptuca, andivele, leus, teanul s, i mâncărurile de legume
condimentate cu leus, tean, semint, ele de dovleac, grepfrutul, gutuile, merele.

178
Foarte folositoare sunt postul negru de 24 de ore (în care se consumă numai
apă) realizat vinerea, curele cu sucuri s, i crudităt, i.
Nu vor fi consumate alimente impure, grosiere, cum ar fi carnea s, i produsele
din carne, alcoolul (chiar s, i vinurile ori lichiorurile us, oare), alimentele cu
aditivi alimentari. Vor fi consumate cu prudent, ă s, i moderat, ie prăjelile s, i
alimentele conservate.
Culori
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant: albastrul,
violetul, turcoazul, verdele viu (de primăvară).
Terapie posturală
Gomukhasana. Realizarea zilnică a acestei posturi amplifică starea de iu-
bire necondit, ionată, calmul lăuntric, dăruirea de sine, diminuează egoismul.
Simultan se poate percepe o dinamizare mentală intensă, s, i interact, iunea
armonioasă între sfera mentală s, i cea afectivă.
Atitudini mentale
Deficitul de energie a aerului apare în două circumstant, e:
– atunci când fiint, a umană, datorită unor convingeri de viat, ă gres, ite sau
a mediului, ajunge să-s, i piardă, cel mai adesea incons, tient, sensibilitatea
sufletească;
– atunci când fiint, a umană se complace în pasivitate, indolent, ă, mărginindu-se
să aibă nis, te sentimente de dragoste vagi s, i amestecate, lipsite de o traducere
în planul act, iunii concrete.
Solut, ia pentru a compensa acest deficit reiese din cauzele sale (care pot exista
concomitent):
– amplificarea sensibilităt, ii sufletes, ti prin: amplificarea sentimentelor frumoase
pentru o persoană apropiată, fat, ă de copii, fat, ă de fiint, ele religioase (cum ar
fi sfint, ii, Fecioara Maria, Iisus Hristos); acordarea unui timp special pentru
reculegere în natură, pentru acte caritabile, pentru rugăciune; cultivarea
înt, elegerii fat, ă de semeni (un exercit, iu foarte util este să „ghicit, i“, mai precis
să simt, it, i ceea ce oamenii apropiat, i dvs. trăiesc la un moment dat s, i să vă
obiectivat, i aceste percept, ii prin întrebări directe adresate lor).
– cultivarea unei atitudini caracterizate de bunăvoint, ă s, i compasiune asociată
cu dinamism. Aceasta se face pur s, i simplu prin act, iune concretă. A da de

179
mâncare unui om sărac, a da o mână de ajutor s, i eventual un sfat de bun
simt, unui om aflat în nevoie, a înt, elege profund semenii s, i a încuraja activ
(nu doar verbal) oamenii în init, iativele lor generoase, a planta un pom sau
o floare, a îngriji cu dragoste animalele sau copiii sunt adevărate elixiruri
pentru suflet, care va avea astfel ocazia să se trezească s, i să se deschidă.
Multe persoane eficiente, sistematice în demersurile pe care le fac, inteligente,
cu un puternic simt, practic, chiar senzuale ori cu un farmec personal de
except, ie, ajung să es, ueze lamentabil în viat, a familială, de cuplu, în pri-
etenii, deoarece desconsideră sau se tem de energia aerului, în special de as-
pectele legate de ALTRUISM, ACt, IUNE DEZINTERESATĂ s, i DETAs, ARE
(înt, eleasă nu ca indiferent, ă, ci ca egalitate în spirit). Nevrozele, anumite forme
de depresie, însingurarea dureroasă se datorează deficitului acestei energii.
Este important să urmărit, i ca această energie să nu fie amplificată prin
atitudini naive, exaltate, necugetate ori prin cultivarea unei pasionalităt, i în
care dragostea se amestecă cu sentimente impure care nu au nici o legătură
cu adevărata iubire (de genul geloziei, urii, atas, amentului etc.).
ARMONIZAREA ENERGIEI AERULUI ÎN CAZUL PERTURBĂRII EI
Plante
La nivelul corpului fizic s, i a celui energetic, o purificare intensă a energiilor
se realizează prin folosirea a trei categorii de plante:
– purificatoare: salvie, soc, tei, brusture, frasin
– amare: iarba de anghinare (Cyanara scolymus), iarba de t, intaură (Centaurea
umbellatum), calcea calului (Caltha laeta), pedicut, ă (Lycopodium clavatum)
– care calmează mintea s, i emot, iile s, i rafinează fiint, a: menta (Mentha viridis),
traista ciobanului (Capselia bursaepastoris), sânziana galbenă (Galium verum),
lemnul Domnului (Arthemisia abrothanum), teiul (Tilia sp.), lavanda (Lavan-
dula officinalis)
Foarte importantă este însă armonizarea la nivel mental. În acest scop vor
fi folosite ierburile cu proprietăt, i de limpezire a mint, ii s, i stabilizare a ei.
Sunt foarte eficiente: iarba de sunătoare (Hypericum perforatum), iarba de
talpa gâs, tei (Leonurus cardiaca), rozmarinul (Rosmarinus officinalis), menta
(Mentha vindis).
Aromoterapie

180
Se vor folosi arome naturale pure, limpezi s, i us, oare, cum ar fi menta, lămâia,
smirna, tămâia, camforul, roinit, a, mus, et, elul.
Alimente
Sunt indicate alimentele foarte pure: salata verde, andivele, anghinarea;
zarzavaturile proaspete: mărar, pătrunjel, leus, tean; semint, ele de dovleac s, i
de floarea soarelui, precum s, i uleiul presat la rece obt, inut din acestea; mierea
de albine (care va substitui complet zahărul); cerealele integrale, mai ales
grâul, orezul, hris, ca s, i meiul; laptele proaspăt.
Sunt complet interzise: alcoolul în orice formă, tutunul, carnea de orice fel
(mai cu seamă vânatul s, i carnea ros, ie), pes, tele, margarina, prăjelile, alimentele
cu zahăr, cu „E„-uri pentru gust s, i aromă, orice aliment conservat sau cu
aditivi sintetici.
Culori
Sunt indicate în vestimentat, ie s, i pentru decorarea mediului ambiant albastrul,
verdele, albul strălucitor, violetul.
Terapie posturală
Bekhasana. Practica acestei posturi amplifică libertatea interioară, starea
de bucurie, afectivitatea elevată, iubirea pură. Determină dilatarea subtil
euforică a cons, tiint, ei.
Atitudini mentale
Perturbarea elementului subtil aer are numeroase cauze s, i manifestări chiar
mai numeroase. Însingurarea, gelozia, tristet, ea, sentimentul nefericirii, al
lipsei de entuziasm, al lipsei de bucurie ori de libertate s, i multe altele pot
fi generate de perturbarea acestei energii. Mult, i oameni se tem de aceste
încercări ale iubirii s, i ajung să creadă în mod eronat că dragostea îi face
nefericit, i, căutând să o înăbus, e prin materialism, dogme religioase, etc. Să
ne aducem aminte însă de faptul că dragostea are s, i ea vârstele sale, care nu
t, in cont de anii cronologici sau măcar biologici pe care îi avem, s, i să avem
curajul de a merge mai departe. Cum? Iată câteva îndemnuri:
– Amplificat, i iubirea în propria fiint, ă, în forme din cele mai diverse: dragostea
pentru o floare manifestată prin udarea ei zilnică, dragostea pentru animale
ori pentru semenii aflat, i în suferint, ă. Adesea este necesară reconsiderarea s, i
reînvăt, area verbului „a iubi“. Mai ales cei cu asemenea probleme trebuie să

181
învet, e iubirea pură, evitând pentru o perioadă conotat, iile sexuale ori interesele
de altă natură care pot interfera.
– Excludet, i în mod matur visarea cu ochii deschis, i, fanteziile care încep cu
„dacă ar fi fost. . . “ Trăit, i în momentul prezent, iar dacă simt, it, i că nu putet, i
face acest lucru din cauza obis, nuint, elor nefaste, atunci creat, i-vă un program
de viat, ă regulat, cu delimitarea clară a unor act, iuni care să vă t, ină mai mereu
mintea prezentă în ceea ce facet, i.
– Eliminat, i tot, i factorii perturbatori din jur, deoarece în contextul unei
dezechilibrări a energiei aerului (adică mai simplu spus atunci când avem
sufletul răvăs, it), linis, tea este o condit, ie absolut necesară pentru a ne putea
regăsi. Stimulii zilnici de genul televiziunii, muzicii date la maxim, anturajelor
gălăgioase etc. ne ment, in într-o stare de agitat, ie constantă. Pe de altă parte,
nici o solitudine încăpăt, ânată, o închidere dureroasă în sine nu este de dorit.
Păstrat, i-vă as, adar departe de zbuciumul cotidian, fit, i împreună cu oamenii,
dar să nu treacă nici măcar o zi fără să simt, it, i că at, i fost aproape de aspectele
cele mai elevate ale propriei fiint, e.
– Practicat, i în mod sistematic relaxarea. Perturbarea energiei aerului are drept
consecint, ă pe termen lung generarea unor tensiuni psihice, mentale s, i chiar
fizice destul de mari. Relaxarea, chiar s, i numai fizică, va avea drept consecint, ă
o detensionare pe toate planurile s, i o reechilibrare extrem de necesară a mint, ii
s, i a sufletului. Detensionarea este primul pas pe calea reechilibrării, deoarece
atunci se pot manifesta impulsurile noastre naturale de auto-reglaj psihic s, i
mental.
– Amplificat, i-vă credint, a. Aceasta este de natură să ne „corecteze traiectoria“
ori de câte ori ne simt, im dezamăgit, i, debusolat, i, părăsit, i ori deznădăjduit, i.
Credint, a în Dumnezeu, în puterea iubirii, în puterea binelui trebuie cultivate
zi de zi, cu perseverent, ă, prin rugăciune, fapte, sugestie s, i atent, ie.
Andrei Constantinescu
ASHVINI-I
Capitolul I
Un studiu comparativ al ASHVINI-lor cu alt, i gemeni din diferite mitologii
ale lumii
Studiul gemenilor celes, ti este foarte atractiv s, i interesant deoarece există
multe legende legate de gemeni începând din lumea romană s, i greacă s, i

182
ajungând până la literatura Orientului îndepărtat s, i cea indiană. Calităt, ile,
puterile s, i act, iunile atribuite gemenilor sunt atât de diverse încât este dificil să
înt, elegem cum unei perechi îi pot fi atribuite atât de multe s, i de variate roluri.
Astfel, o scurtă trecere în revistă a faptelor, miturilor s, i credint, elor legate de
gemeni din diferite părt, i ale lumii ar fi de mare interes în determinarea naturii
adevărate a gemenilor unit, i pe vecie s, i a ASHVINI-lor din mitologia vedică.
Ceea ce îi atrage cel mai mult pe cercetători sunt trăsăturile dominante de
zei solari, de vindecători, descrierea lor ca fiind part, ial zei s, i part, ial oameni
în ritualurile de împerechere s, i altele. Des, i tot, i aces, ti gemeni nu se aseamănă
unii cu alt, ii în totalitate, suntem tentat, i să credem că conceptul de gemeni
(divini) nu este doar foarte vechi, ci e posibil ca originea lui să fie în vremurile
indo-europenilor. Oricum, trebuie să ret, inem că în întreaga lume conceptul
de gemeni nu este doar pur religios sau divin, ca în cazul ASHVINI-lor din
mitologia vedică, ci este s, i un concept social. Deoarece conceptul universal
de gemeni este de fapt unul socio-religios. Opiniile larg răspândite, des, i
diferite, despre gemeni au contribuit apoi la credint, a s, i adorarea zeităt, ilor
duale. Motivul este că nas, terea de gemeni a fost foarte adesea privită ca pe
ceva atât de neobis, nuit încât doar o explicat, ie de intervent, ie de natură divină
era singura posibilă pentru acest fenomen. Nu există nici un dubiu că această
manifestare except, ională a nas, terii de gemeni l-a determinat pe as, a-numitul
om primitiv să considere gemenii ca uncanny???(neobis, nuit, supranatural),
dar de asemeni s, i afect, iunea lor mutuală puternică, inseparabilitatea lor,
legătura între moartea lor simultană etc. În variatele mitologii există diferite
perechi de gemeni s, i probabil gradat le-a fost atribuit s, i un caracter divin.
Prezentăm în continuare o foarte scurtă trecere în revistă a gemenilor din
mitologiile altor t, ări:
Zeii gemeni în mitologia americană
Eroii gemeni, reprezentat, i ca frat, i divini, joacă un rol considerabil în religia
locuitorilor indigeni din America. Se credea că ei controlau vremea, că erau
de ajutor la vânătoare, că aduceau norocul. Ei sunt asociat, i cu diferitele
fenomene naturale. Triburile mayas, e din Sud aveau o tradit, ie în care gemenii
reînviau s, i deveneau Soarele s, i Luna.
AHAYUTA sunt zeii gemeni din New Mexico. Ei au creat Soarele, spune
mitul. Similar, în mitologia vedică îl găsim pe VIVASVAN, Soarele, care este
tatăl celor doi gemeni ASHVINI.
Frat, ii gemeni TAMUSI s, i YOLAKAN TAMULA este un alt set de gemeni din

183
America de Sud. Se presupune că zeit, a AMANA, personificarea eternităt, ii,
este mama acestor zei. Primul s-a născut la răsărit iar celălalt la apus.
YOLAKAN TAMULA, care este un complement indispensabil al fratelui său
sau al lumii de lumină, ar fi de neconceput altfel, la fel cum este de neconceput
lumina fără întuneric. Ceea ce este interesant în special este că ambele fiint, e
divine sunt reprezentate de un singur obiect, o piatră, în ritualul practic.
Diferitele concepte despre gemeni sud-americani demonstrează că gemenii
întotdeauna au reprezentat o sursă de confuzii pentru antropologi, asemeni
ASHVINI-lor din mitologia vedică - cine erau ei de fapt? Uneori ei sunt Soarele
s, i Luna, sau amurgul etc. Însus, i YAASKA, cel mai important savant indian,
se întreabă cine sunt în realitate ASHVINI-i. După opinia unor cercetători ei
erau cerul s, i pământul, ziua s, i noaptea după alt, ii, unii îi asimilează cu Soarele
s, i Luna, în timp ce istoricii îi privesc ca pe doi regi virtuos, i. Perioada lor de
manifestare este după miezul nopt, ii, care în consecint, ă este o piedică în calea
aparit, iei luminii. Mai mult, ei erau direct sau indirect legat, i de Soare, as, a
cum apar în mitologia sud-americană.
În cultul gemenilor din mitologia Americii de Nord există doi frat, i gemeni - NA-
GANATZANI s, i THOBADESTCHIN s, i mama lor ESTANATLEHI. Gemenii
se aseamănă cu ASHVINI-i în ceea ce prives, te nas, terea lor s, i capacităt, ile de
vindecare. Dar contextul sau mitul este put, in diferit.
Des, i diferit, mitul prezintă o strânsă similaritate cu ASHVINI-i. Era pace
s, i fericire s, i bunăstare pentru tot, i. Dar primul bărbat s, i prima femeie erau
nefericit, i s, i erau hotărât, i să îi pedepsească creând mons, tri, care să-i distrugă.
A venit vremea când prima femeie a simt, it că bărbatul a suferit prea mult.
Era tristă în inima sa, la fel cum o mamă este pentru copilul bolnav. Ea a
plecat s, i a găsit o fetit, ă întinsă pe jos. A adus copilul în casa din nord-vest.
În patru zile copilul a crescut. Numele ei era ESTANATLEHI. Cum colinda
ea prin pădure l-a văzut pe bărbat s, i a făcut dragoste cu el în fericire. Copila
nu l-a recunoscut pe bărbat, dar el “s, tia că el era Soarele”.
ESTANATLEHI s-a mai întâlnit cu Soarele încă patru zile la rând.
Apoi Soarele a plecat. Patru zile mai târziu s-au născut frat, ii gemeni
NAGANATZANI s, i THOBADESTCHIN.
VIVASVAN, Soarele, a întâlnit-o de asemeni pe mama ASHVINI-lor,
SURANYU, care hoinărea prin pădure sub forma unei iepe. Soarele, sub
forma unui cal, s-a unit cu ea s, i i-a conceput pe gemenii ASHVINI.

184
Cazul lui Estanatlehi este similar cu al lui Suranyu. Ambele s-au întâlnit cu
Soarele s, i au conceput gemeni.
Acelas, i mit povestes, te că Soarele are o altă pereche de gemeni în casa sa s, i o
sot, ie. Aceasta ne duce cu gândul la faptul că există o altă pereche de gemeni,
YAMA s, i YAMI, în lăcas, ul Soarelui.
Când fii gemeni ai lui ESTANATLEHI s-au apropiat de tatăl lor, Soarele, el
i-a aruncat din cele patru colt, uri ale muntelui pentru a-i testa astfel dacă
sunt fii lui s, i în final i-a recunoscut ca fiind fii lui nemuritori. Mai întâi le-a
dat în dar nenumărate herghelii de cai (ASHVINI-i), dar ei nu le-au vrut. Ei
i-au cerut armele magice, cu care puteau să învingă monstrul.
Marele monstru al mitologie nord-americane reprezintă probabil bolile grave
trimise oamenilor. Gemenii au salvat întreaga rasă umană prin intermediul
farmecelor magice primite de la Soare. Gemenii nord-americani sunt o
reprezentare a trăsăturilor de vindecători care sunt comune gemenilor din
toate celelalte mitologii ale lumii.
Gemenii în Australia
Personalităt, ile gemene divine sunt ment, ionate s, i în mitologia nativilor aus-
tralieni. Aici conceptul de gemeni este doar unul social; cel mult putem
să-l definim ca fiind socio-religios. Davidson a descoperit imaginea dublă
a as, a-numit, ilor Frat, i fulgerători (lighting). În forma lor exterioară aces, ti
gemeni se aseamănă cu alt, i membri ai panteonului australian, adică, perechea
de frat, i. Există o pereche de “Kulturheroen” bărbos, i, numită uneori “omul
primitiv”, care putea lua formă de animal sau om s, i care se presupune că a
colindat pământul pentru a răspândi limbajul, riturile etc. În multe mitologii
australiene, perechile religioase de semizei sunt foarte proeminente, dar ele nu
sunt considerate ca fiind gemeni comuni ci sunt as, a-numit, ii “jalbura”, adică
bărbat, i care aveau aceeas, i init, iere s, i care au adoptat un “Lebensgemeinschaft”
s, i în multe angajamente mutuale. Conform cu J. Gouda, aceste credint, e
probabil nu pot fi desprinse de tradit, iile despre doi bărbat, i.
Gemenii în Africa
Gemenii în Africa sunt foarte interesant, i dar put, in diferit, i ca spirit de alte
mitologii. Există credint, a că gemenii sunt născut, i într-un mod anormal s, i
acest lucru este un tabu. Gemenii reprezintă o anormalitate deoarece unul din
ei se consideră a fi produsul concept, iei cu un bărbat iar celălalt este produsul
concept, iei cu un spirit bun sau rău. Dar particularităt, ile atas, ate lor (spre

185
exemplu, loc de purificare, putere asupra ploii etc.) i-au făcut pe gemeni să
crească în prestigiu în alte părt, i ale lumii.
Gemenii în Europa
Religia greacă în timpurile istorice era politeistă. Printre zei, DIOSCURII,
adică fii lui Zeus, binecunoscut, ii eroi KASTOR s, i POLYDEUKES, cunoscut, i
în mitologia romană cu numele de CASTOR s, i POLLUX, “erau inseparabili”.
Ei erau salvatori pe mare s, i pe câmpurile de bătălie s, i s, tiau să călărească
foarte bine. Aceste funct, ii dioscuriene sunt comune zeilor gemeni din diferite
mitologii. Ei erau zei atât de populari încât dacă spartanii jurau pe cei doi
zei, oricine s, tia că era vorba de Kastor s, i Polydeukes, numit, i adesea dioscuri,
adică fii lui Zeus.
Mama lor era Leda, sot, ia lui Tyndareos, regele Spartei. Se spune că Zeus a
avut un anumit rol în paternitatea lui Castor deoarece, deghizat într-o lebădă,
a vizitat-o pe Leda. Leda a fost însământ, ată cu două ouă, dintr-unul au ies, it
Pollux s, i Elena, copiii lui Zeus, iar din celălalt Castor s, i Clytemnestra, copiii
lui Tyndareos. În Enciclopedia de mitologie Larousse, în ciuda paternităt, ii lor
diferite, Castor s, i Pollux sunt ambii calificat, i ca “DIOSCURI”, adică fii tineri
ai lui ZEUS. În legende sau în diferite istorisiri unul din frat, i este muritor iar
celălalt nemuritor.
Viat, a legendară a DIOSCURI-lor este marcată de trei mari evenimente. În
primul rând expedit, ia lor împotriva Atenei, de unde au salvat-o pe sora
lor ELENA care fusese răpită de Tezeu s, i dusă în Afidnse. Dar Castor
s, i Polydeukes au adus-o înapoi în Sparta. Această temă se aseamănă cu
expedit, ia ashvini-lor vedici pentru a o salva pe SURYA, sora Soarelui.
În al doilea rând, participarea lor la expedit, ia argonaut, ilor, când Pollux
l-a ucis într-un meci de box pe Amecus, regele Babrycei. Zeus s, i-a arătat
bunăvoint, a în timpul unei furtuni care i-a prins pe argonaut, i s, i astfel au găsit
oras, ul DIOSCURI-lor, Colchis. În timp ce orfanii implorau zeii, două flăcări
au coborât din cer s, i au planat deasupra capului DIOSCURI-lor. Aici îs, i
are originea focul Sfântului Elmos care s, i astăzi mai anunt, ă pe marinari de
sfârs, itul furtunii.
În al treilea rând, în bătălia cu fiii lui AFAREUS, zeii s, i LYNCEUS, Castor,
muritorul, a fost omorât de IDAS, iar POLLUX l-a ucis pe Lynceus. Pollux a
plâns după fratele său, dar fiind nemuritor nu l-a putut urma în tărâmul lui
HADES. Lucrarea “Fasti” a lui Ovidiu cont, ine următoarea povestire - Pollux

186
i-a spus tatălui său “O, Tată, raiul mi l-ai dat doar mie. Te rog, împarte-l
între noi doi: o jumătate de dar va fi astfel mai mare decât darul întreg”. Zeus
a fost mis, cat de afect, iunea fraternă s, i i-a dat voie lui Pollux să împartă cu
fratele său privilegiul imortalităt, ii. Homer afirmă că des, i unul din ei a murit
s, i a fost îngropat, el a reînviat a doua zi s, i ambii s-au bucurat de onoruri
divine. Conform unei alte versiuni, Zeus a răsplătit afect, iunea reciprocă a
celor doi frat, i transformându-i în stelele constelat, iei Gemeni. Această pereche
de gemeni erau în primul rând reprezentat, i ca eroi s, i apoi ca fiint, e divine,
caracterul divin fiindu-le atribuit mai târziu.
Faptul că au fost plasat, i în constelat, ia Gemeni ne reamintes, te de ASHVINI-i
vedici care au fost s, i ei plasat, i în această constelat, ie. Ashvini-i au cunoscut
s, i ei un proces gradat de zeificare.
Caracterul semidivin al DIOSCURI-lor a fost explicat de A. H. Krappe ca fiind
o superstit, ie care învăluia nas, terea gemenilor. Nefiind un fenomen obis, nuit,
analogia este justificată prin presupunerea că cel put, in un copil era de origine
divină. La fel a fost în cazul cu Hercule s, i Ifikle s, i de asemeni în cazul lui
Castor s, i Pollux.
Aces, ti tineri eroici au primit onoruri divine în Sparta, peste alte părt, i ale
Greciei s, i peste Sicilia s, i Italia. Ei erau adorat, i mai ales ca protectori ai
marinarilor, deoarece Poseidon le dăduse putere peste vânturi s, i valuri. De
aceea ei sunt numit, i de Horat, iu “fratres Helenae, lucida sidera” (frat, ii Elenei,
stele strălucitoare). Ei erau de obicei reprezentat, i în lucrările de artă ca tineri
călăret, i cu săget, i s, i coif.
În nenumărate pasaje din literatura veche care s-a păstrat care vorbes, te
despre relat, ia lor cu omenirea, zeităt, ile greces, ti sunt considerate salvatoare.
Salvarea lor era de factură pur materială ca protectori ai comunităt, ilor s, i
într-un grad mai mic al fiint, elor individuale din pericole fizice în comunitate
sau în viat, a individuală. Dioscuri-i au salvat marinarii calmând furtuna. În
mod similar, ajutorul acordat lui Bhujyu de către Ashvini, când acesta era în
pericol pe mare, este bine cunoscut în mitologia vedică (RV.I.116.3-5)
Popularitatea zeilor gemeni DIOSCURI este certificată s, i prin două grupuri
decorative de marmură de la fiecare capăt al templului ionic din Locri, o
colonie mare din sudul Italiei. Ele îi prezintă pe cei doi DIOSCURI, cei doi
călăret, i divini care erau obiecte de cult foarte populare în Italia ca pe zei
ai marinarilor s, i călăret, ilor. Ei sunt reprezentat, i reptilian cu ajutorul a doi
Tritoni, binecuvântând locuitorii oras, ului Locri.

187
Cât, iva zei originari din Grecia se pare că au ajuns la Roma prin intermediul
oras, elor italiene. Doi din cei mai notabili sunt gemenii divini, Castor s, i
Polydeukes, fiii Ledei sau, cum sunt ei numit, i în latină, Castor s, i Pollux,
castorii în limbaj comun.
O istorie pitorească modelată după legendele greces, ti, spune că în bătălia de
la lacul Regillus din anul 499 î.e.n. ei au apărut în fruntea armatei romane s, i
apoi au răspândit în oras, ves, ti despre victoria lor asupra latinilor. Faptele
sunt acestea: ei, în particular Castor, care îl depăs, ea pe fratele său, erau
patronii cavaleriei romane, s, i ai clasei din care ea provenea, în special tineri
de familie bună.
Cel mai apropiat loc din care gemenii puteau fi adus, i la Roma era Tusculum,
unde ei erau adorat, i din timpuri străvechi. Un fapt foarte interesant care
atestă sosirea lor la Roma este templul lor de pe Pomerium, încă vizibil.
Dioscuri-i sunt onorat, i ca divinităt, i tutelare ale marinarilor s, i ca protectori
ai ospitalităt, ii. Ei sunt cei mai celebrat, i îmblânzitori de cai, călăret, i s, i
conducători de care s, i care oferă ajutor la nevoie. Acestea sunt funct, ii
caracteristice s, i celorlalt, i gemeni din această mitologie în general s, i ale Ashvini-
lor din mitologia vedică în particular.
Un vechi text ritualic asirian prezintă nas, terea a doi gemeni încântători,
SAHR s, i SALIM, Sahr fiind zorile iar Salim amurgul.
Zeităt, ile duale în Asia
Cei mai faimos, i reprezentant, i străvechi ai unei forme extreme de dualism
religios din Iran sunt AHURA MAZDA s, i ANGRA MAINYA (sau ORMAZD
s, i AHRIMAN). Zoroastrismul târziu îi prezintă ca pe două principii eterne
inseparabile, binele s, i răul, primul fiind creatorul, celălalt distrugătorul.
Cercetătorii au păreri diferite cu privire la originalitatea acestor gemeni.
Prof. J. Gonda sust, ine că ei sunt un fel de împrumut, o reformulare a unor
mituri tradit, ionale despre gemeni.
Numele NANHAITYA este o altă figură iraniană străveche. Există câteva
puncte interesante de coincident, ă între aceste figuri iraniene s, i gemenii mai
mult sau mai put, in divini din alte t, ări. Numele corespunde cu vedicul
NASATYA, o altă denumire foarte cunoscută pentru ASHVINI. Pe baza
acestui nume particular se presupune că ar exista unele similarităt, i în perioada
preistorică. Des, i este adevărat că noi nu cunoas, tem multe caracteristici ale
acestei perioade. Punctele interesante de similitudine dintre eroii iranieni s, i

188
gemenii divini din India i-au determinat pe cercetători să ajungă la concluzia
că unul poate fi un substitut pentru celălalt.
Aceasta este o scurtă descriere a funct, iilor tuturor celorlalt, i gemeni din alte
mitologii ale lumii în general s, i ale activităt, ilor similare ale ASHVINI-lor în
particular.
Zeităt, ile gemene: part, ial divine, part, ial muritoare
Cea mai surprinzătoare trăsătură a zeităt, ilor gemene este că una este muritoare
în timp ce cealaltă este nemuritoare, adică divină. Acest concept universal
a derivat aproape logic din not, iunea larg răspândită a faptului că nas, terile
multiple sunt rezultatul concept, iilor multiple. Ca urmare întâlnim frecvent
credint, a că o pereche de gemeni nu poate fi zămislită de un singur tată.
Această credint, ă a paternităt, ii duale a jucat un rol în formarea tradit, iilor
mitologice de pe glob în care sunt implicat, i gemeni divini. Se crede că acestă
dublă concept, ie este una realizată de o fiint, ă divină s, i una realizată de o
fiint, ă umană. Astfel gemenii sunt part, ial divini s, i part, ial umani, adică unul
este nemuritor deoarece are origine divină iar celălalt este muritor, asemeni
fiint, elor umane.
Acest concept muritor - nemuritor cu privire la gemeni este răspândit în
toată lumea. Dar se pare că este de origine grecească. Deoarece în tradit, iile
mitologice ale popoarelor indo-europene, se crede că numeroase perechi de
gemeni divini au fost concepute de tat, i separat, i. După părerea lui Pinder,
POLYDEUKES a fost conceput de Zeus, iar CASTOR de TYNDAREOS.
La fel, AMFION a fost conceput de ZEUS iar fratele său geamăn ZETHOS
a fost conceput de muritorul EPOPEUS. Mai mult, ZEUS l-a conceput pe
HERACLE, iar fratele său geamăn IFIKLE a fost conceput de AMFYTRYON.
Legendele greces, ti despre DISOCURI (CASTOR s, i POLYDEUKES, sau
POLLUX cum îl numeau latinii) ne informează că după moartea sa, CASTOR
a fost înmormântat, iar fratele său POLYDEUKES a devenit nemuritor prin
grat, ia lui ZEUS. Mitologii greci au dat o frumoasă descriere nemult, umirii
zeului POLYDEUKES care nu putea să împartă această onoare cu fratele său
CASTOR. El era hotărât să nu se bucure de rai s, i de aceea ZEUS a răspuns
afect, iunii lui POLYDEUKES pentru fratele său s, i a împărt, it imortalitatea
între cei doi.
În mitul spartan, CASTOR a fost ucis (deoarece era fiul unui muritor) s, i
când POLLUX l-a rugat pe ZEUS, acesta l-a pus pe POLYDEUKES să

189
aleagă între a trăi pe Olimp sau a trăi alternativ o zi pe Pământ s, i una în rai.
POLYDEUKES a ales a doua variantă s, i împreună cu fratele său au devenit
stele care licăresc, strălucitoare s, i stinse alternativ, constelat, ia Gemenilor.
Gemenii adorat, i la Teba sunt AMFION s, i ZETHUS. Termenii muritor-
nemuritor sunt de asemeni folosit, i cu referire la aces, ti gemeni. Un poem
foarte vechi afirmă că motivul acestei diferent, e este dubla paternitate divină
s, i umană, care a afectat-o pe mama lor, ANTIOPA.
HERACLE s, i IFIKLE este un alt set de gemeni, având ca mamă pe
ALKMENE s, i tat, i diferit, i. Zeus este tatăl lui Heracle s, i AMFION al lui
IFIKLE.
Un alt exemplu tipic apare în mitologia tribului indian apapocuva. Panteonul
acestora include o pereche de zei divini, unul fiind fiul unei mari zeităt, i.
“Marele nostru tată, în timp ce al doilea geamăn este considerat fiul unei
divinităt, i inferioare”.
Miturile Africii de asemeni aprobă paternitate dublă a gemenilor, dar într-o
manieră oarecum diferită. În aceste mituri paternitatea este atribuită unei
fiint, e umane s, i unui spirit rău.
O paralelă cu tradit, ia greacă se întâlnes, te în religia vedică. Gemenii ASHVINI,
asemeni DIOSCURI-lor, sunt numit, i “DIVONAPAATAA”, “fiii lui Dum-
nezeu”, dar ei au tat, i diferit, i. Unul din ei este “copilul binecuvîntat al
cerului”, iar celălalt este fiul muritorului SUMAKHA. Des, i gemenii vedici au
paternitate dublă, spre deosebire de alt, i gemeni, ambii sunt nemuritori, cel
put, in as, a se spune în RIG veda. Conform cu YAASKA, ambii au fost două
binevoitoare s, i deci muritoare fiint, e.
S, i astfel conceptul fundamental muritor - nemuritor al gemenilor este adevărat
s, i în cazul ASHVINI-lor. Zeul solar NARA - NAARAAYANA din mitologia
indiană este un “punct de sprijin pentru reflectarea sau sublimarea perechii
muritor-nemuritor”.
Un tratament foarte s, ocant al acestui tip apare în tradit, ia eroică spaniolă. Pro-
fesorul Samuel Armistead a studiat legendele care povestesc despre nas, terea
nelegitimă a eroului spaniol Cid-ul. As, a cum demonstrează profesorul, existau
două tradit, ii epice simultane legate de nas, terea eroului. Conform unei tradit, ii,
Cid-ul a fost conceput de către un cavaler cu o t, ărancă, iar aceasta a mai
conceput un copil cu sot, ul ei s, i astfel au fost conceput, i doi frat, i gemeni. Cea
mai completă mărturie a acestei teme a fost descoperită într-un fragment din

190
edit, ia a doua a unui compendiu istoric, scris de Diego Rodrignes de Alwela
Circa în 1479. Pasajul în chestiune urmăres, te să discrediteze reputat, ia lui
Cid, înainte de a se însura cu Dona Teresa Nunez, mama Cid-ului, de ziua
Sfântului Iacob, în Vivar el a violat-o pe nevasta morarului s, i ea a rămas
însărcinată. În aceeas, i zi ea a conceput un alt băiat cu sot, ul său. La nas, tere,
fiul cavalerului a ies, it primul s, i semăna cu tatăl său, fiind plin de grat, ie. Fiul
t, ăranului semăna cu acesta, foarte grosolan. Când fiul cavalerului avea 5-6 ani
el a mes, terit călut, i de jucărie din lemn, lăncii, săbii s, i alte arme s, i s-a intitulat
“cavalerul” s, i fugea de colo-colo. Tot ceea ce făcea semăna cu cavaleria. Iar
fiul t, ăranului făcea mici topoare din lemn s, i pluguri.
Relat, ia cu modelul dioscuric universal, în care unul din gemeni este conceput
cu o zeitate iar celălalt cu un muritor este clar prezentată în acest fragment.
Tema extremă a paternităt, ii duale a gemenilor se regăses, te în caracterul diferit
al gemenilor. O fascinat, ie particulară pentru cai apropie această pereche de
gemeni de gemenii altor mitologii.
Asocierea zeilor gemeni din alte mitologii cu fertilitatea
Zeii gemeni foarte adesea sunt asociat, i cu fertilitatea, aceasta fiind caracter-
istica lor esent, ială. Gemenii din literatura universală sunt strâns legat, i de
agricultură, de nevoile agricultorilor. Ei conduc plugul, carul s, i au legătură
cu vântul, ploaia s, i roua. Vegetat, ia are legături puternice cu ei. DIOSCURI-i
greci îs, i dezvăluie afinitatea cu plugarii s, i chiar apar ca fiind inventatorii
uneltelor agricole. ASHVINI-i panteonului vedic sunt de asemeni foarte
strâns asociat, i cu fertilitatea. Ei au putut face chiar ca s, i o femeie bătrână
Vadhrimati să se mărite s, i să aibă copii.
Să vedem acum dacă acestă asociere cu fertilitatea este o achizit, ie istorică.
În vremurile timpurii ale civilizat, iei se presupune că agricultura era un cult
feminin, as, a cum vânătoarea s, i războiul erau ocupat, ii bărbătes, ti. Obiceiurile
s, i credint, ele ritualurilor străvechi din America de Nord s, i de Sud s, i din
Grecia atestă faptul că agricultura era o îndeletnicire feminină. “Civilizat, ia
plantelor a fost o contribut, ie feminină la dezvoltarea civilizat, iei s, i ea este în
concordant, ă cu faptul că zeităt, ile cerealelor sunt de obicei feminine, atât în
vremurile străvechi cât s, i mai recente. Agricultura sau misterele semiagricole
din care chiar în vremurile civilizate femeile se exclud, este posibil să fie o
supraviet, uire (perpetuare) din vremuri străvechi, când agricultura era un cult
s, i un mes, tes, ug, un mister s, i un ministerium, s, i când mai apoi mes, tes, ugul (s, i
cultul) a devenit prerogativa exclusivă a sot, iilor din triburi. Domnul Jevon

191
crede de asemeni că plantele cultivate au fost la origine totemuri sexuale”.
Apare întrebarea logică dacă există o legătură între puterea de a da viat, ă a
femeilor s, i puterea de a da viat, ă a cerealelor s, i modul în care femeia a fost
pusă în legătură cu agricultura. Motivul este simplu. În zilele în care bărbatul
era preocupat mai ales de vânătoare s, i pescuit este normal ca femeii să îi
revină sarcina de a se ocupa de agricultură s, i de ritualuri. Mai mult, acestei
necesităt, i sociale i s-a adăugat un frumos element de superstit, ie. Bărbatul
primitiv a refuzat să interfere cu agricultura deoarece el avea credint, a că
succesul în agricultură este în legătură cu puterile magice ale femeii. Aceasta
deoarece femeia s, tie cum să facă copii s, i extrapolând ea s, tie s, i cum să planteze
porumbul astfel ca acesta să germineze s, i să crească. Aceasta se pare că
era concept, ia atenienilor deoarece ei îs, i trimiteau sot, iile s, i fiicele la munca
câmpului pentru a asigura recolte bogate s, i pentru ca bărbat, ii să fie potent, i.
În zilele noastre în statele MANIPUR s, i MEGHALAYA din India găsim
credint, a că pentru a le asigura fertilitatea, plantele trebuie însământ, ate de
femeile MANIPUR s, i KHASI.
Frazer a studiat această credint, ă a influent, ei sexului feminin, adică a fertilităt, ii,
asupra vegetat, iei. El spune că este foarte probabil ca profligacy??? (de-
străbălarea) să fi fost o parte esent, ială a riturilor s, i că în opinia celor care le
realizau, căsătoria copacilor cu plantele era inutilă dacă nu exista o uniune
reală între sexe. Probabil că în prezent nu are rost să căutăm obiceiuri de
acest gen de promovare??? a cres, terii vegetat, iei în Europa civilizată. Dar
diferitele rase umane din alte părt, i ale lumii au folosit cons, tient uniunea
sexuală în lanurile de porumb pentru a asigura fertilitatea pământului.
Pentru a argumenta afirmat, ia anterioară vom da câteva exemple. În insulele
Pipile din America de Sud, în unele părt, i din Java, în insulele Leti s, i Sarmata
s, i în alte grupuri de insule situate între capătul vestic al Noii Guinee s, i partea
nordică a Australiei, uniunea sexuală dintre bărbat s, i femeie este considerată
ca fiind esent, ială pentru fertilitatea pământului s, i pentru bunăstarea omenirii.
Comunitatea Bagansa din Africa centrală crede atât de puternic în legătura
dintre uniunea sexuală s, i fertilitatea pământului, încât o sot, ie stearpă este
de obicei alungată, deoarece se crede că ea va produce infertilitatea grădinii
sot, ului ei. Din contra, un cuplu care s-a dovedit foarte fertil având gemeni,
se crede că este înzestrat cu puterea corespunzătoare de a cres, te productivi-
tatea bananierilor care constituie hrana lor principală. La scurt timp după
nas, terea de gemeni se realizează o ceremonie al cărui scop este de a transmite

192
bananierilor virtut, ile reproductive ale părint, ilor.
De aceea, ca o consecint, ă putem afirma că o femeie care a născut gemeni
va avea o mai mare influent, ă asupra agriculturii s, i o mai mare autoritate în
cultul agricol fat, ă de o femeie care nu are gemeni. “S, i de aici putem considera
s, i gemenii ca o cauză a fertilităt, ii.”
Putem concluziona că o femeie care are gemeni s, i de asemeni gemenii îns, is, i
sunt foarte important, i pentru inducerea fertilităt, ii. Astfel DIOSCURI-i au
ajuns să fie considerat, i patronii agriculturii. Iar ASHVINI-i din RIG VEDA
reprezintă de asemeni unele caracteristici ale naturii. Harris crede că această
funct, ie atribuită ASHVINI-lor este împărtăs, ită s, i de indo-germani care există
printre sălbatici, care sunt tot atât de departe cum este Africa de est de vestul
Americii s, i care este un cult foarte vechi.
Faptul că gemenii patronează fertilitatea este dovedit de faptul că gemenii
ASHVINI au un rol în căsătoria celor tineri s, i sunt capabili să îi revigoreze
pe cei în vârstă.
La fel, zeii gemeni romani PICUMNUS s, i PILUMNUS prezidează căsătoriile
s, i nas, terile s, i le sunt atribuite fapte eroice asemeni DIOSCURI-lor. Aceeas, i
caracteristică o au s, i trăsăturile particulare ale Actelor sirinene din Evanghelia
după Toma, în care Iisus s, i cei doi frat, i gemeni ai săi iau parte la festivităt, i
sau au legătură cu sanctities??? (obligat, iile sacre ) unei nunt, i regale.
În Noul Testament (hab. XIII.1) Abraham, as, ezat sub stejarul teofanic,
intent, iona să dea timpul înapoi pentru ca el s, i sot, ia sa să fie capabili să aibă
copii. Această referint, ă ar putea fi folclorică dar, în orice caz, subliniază
asocierea fertilităt, ii cu cultul dioscuric.
Relat, ia gemenilor cu o femeie
O relat, ie confuză cu sexul opus este tipică pentru gemenii divini, care în multe
tradit, ii sunt asociat, i cu o femeie, care uneori este sora lor, alteori este sot, ia
lor comună. În ciuda scepticismului care se opune, acest studiu comparativ
al diferitelor mituri urmăres, te să descopere ciclul misterului cont, inut în ele.
Numele zeilor latini PICUMNUS s, i PILUMNUS, MUTUNUS s, i TUTUNUS
pledează pentru cultul gemenilor care a prevalat pe pământul italian. Variat, ia
acestui cult de la un loc la altul poate fi us, or observată. “De exemplu, la
PRAENESTE exista un cult al gemenilor într-o formă independentă; deoarece
Servius ne spune în comentariul său că Praeneste avea “Divi Fratres”. Povestea

193
este curioasă s, i apare aici s, i sora gemenilor.” Aces, ti gemeni s, i sora lor erau
onorat, i la Praeneste într-un mod independent.
În credint, a italiană CANTIUS, CANTIANUS s, i CANTIANELLA este un alt
set de gemeni împreună cu sora lor.
Un alt fapt rar despre cultul gemenilor este folclorul lui Leo Allatious intitulat
“De graecum quarandam opinationibus epistola”. Printre altele autorul face
referire la “frat, ii gemeni” care s, i-au salvat sora. Această relat, ie originală
poliandriacă a devenit dezgustătoare sau nu a mai fost înt, eleasă.
Dieva Deli (leton) s, i Dieva Sunnelli (lituanian) reprezintă contrapărt, ile baltice
ale Ashvini-lor indieni. Sora lor este Saules Meita (letonă) sau Saules Dukterys
(lituaniană). Mireasa s, i sora lor Saules Meita, Saules Dukterys, fiica soarelui,
o reprezintă pe Surya, de asemeni fiica soarelui. Dieva Deli a salvat-o de la
Mense, luna, care o răpise. Această parte a povestirii baltice amintes, te de
legenda lui Suryaa, Soma s, i a Ashvini-lor.
Cazul lui Heracle, Efikle s, i al mamei lor Alkmene reprezintă tot un model
indo-european a doi zei s, i o zeit, ă. Tradit, ia zoroastriană a lui Haurvatat,
Ameretat s, i Aramaiti prezintă aceeas, i trinitate.
Gemenii din mitologia nord-americană, Nagenatzani s, i Thobadestchin apar
alături de mama lor, Estanatlehi.
Încă de la începutul sec. XX cercetătorii (cărturarii) au studiat acest trio
indo-european. Harris, în lucrarea sa monumentală “Cultul gemenilor celes, ti”,
comentează relat, ia dintre frat, ii gemeni Sisinnius s, i Sisinnodorus care au salvat-
o pe sora lor de un vârcolac care o obseda. Numele surorii sale era Melitine
s, i când era însărcinată s-a închis într-un turn ca să scape de vârcolacul care
dorea să îi devoreze copiii. Cei doi zei sfint, i, Sisinnius s, i Sisinnodorus, frat, ii
ei, au decis să îi facă o vizită.
Poezia “Fasti” a lui Ovidiu descrie o frumoasă relat, ie între gemeni s, i o zeit, ă.
În mitologia romană apare acelas, i trio format din doi zei s, i o zeit, ă în cazul
lui Kastor, Polydeukes s, i Elena, corespondent cu grecescul Castor, Pollux s, i
Elena. Elena era sora lor. Donald Ward a dedus prin inferent, ă că aceasta ar
fi o temă poliandrică incestuoasă în relat, ia dintre DIOSCURI s, i Elena. Cele
două fiice ale lui Leukipppos, Hilaeria s, i Phoibe, au fost răpite de DIOSCURI
pentru a se căsători cu ele. Leukippos, al cărui nume se asociază cu un cal,
se consideră a fi identic cu Helios, Soarele. Astfel, este posibil ca Leukippide
să fie o manifestare a fecioarei solare. Dualitatea lui Leukippide este probabil

194
o dezvoltare secundară, care a apărut când zeit, a a fost considerată mama
celor doi dioscuri. Alfred Hillebrandt se referă la multe perechi de gemeni,
Keri s, i Kema, frat, ii ostili ai lui Joskeha s, i Tawiskara, Hunhuhnahpu s, i Vucub
Hunahpu, care se găsesc în diferite tradit, ii folclorice care nu apart, in ramurii
indo-europene. De asemenea el ment, ionează faptul că asocierea gemenilor cu o
femeie tânără este o caracteristică a poporului(popoarelor???) indo-european.
Conform lui Harris, asocierea unei zeităt, i solare feminine cu cei doi zei gemeni
este la origini o caracteristică indiană. Această opinie este greu de acceptat
deoarece acelas, i model apare s, i la alte mitologii indo-europene, ca de exemplu
în miturile greces, ti, latine sau baltice.
Zeităt, ile vindecătoare din alte mitologii s, i asemănările cu ASHVINI-i
Faptele s, i realizările zeităt, ilor vindecătoare din mitologia universală, act, ionând
fie singure fie în pereche, prezintă similarităt, i cu ale ASHVINI-lor, care sunt
cei mai celebrat, i zei vindecători ai panteonului vedic. Aceste similarităt, i, fie
generale, fie particulare, ne conduc la ideea că aces, ti zei din diferite mitologii
este posibil să aibă aceeas, i origine indo-europeană.
Ne putem referi în primul rând la mitologia babiloniană s, i asiriană. Printre
zeităt, i, MARDUK, “Regele zeilor”, “gloria Tebei”, “fondatorul zodiacului” s, i
“conducătorul planetelor”, era o zeitate solară, probabil de origine sumeriană.
Acest zeu ocupa un loc modest în panteonul din Eridu s, i Babilon până când
a cunoscut o rapidă ascensiune s, i a ajuns divinitatea conducătoare (esent, ială)
din Babilonia. El a pretins că este zeul suprem al universului s, i chiar a
contestat pozit, ia lui Assur, zeitatea nat, ională a asirienilor, des, i astfel a avut
de suferit din cauza prestigiului s, i puterii acestuia.
ASHVINI-i panteonului vedic, vindecătorii, nu era zeităt, i foarte respectate.
Deoarece ei se amestecau liber cu muritorii chiar li s-a luat dreptul de a con-
suma băutura Soma s, i au fost considerat, i zei impuri s, i degradat, i. (TS.VI.4.9).
Dar până la urmă li s-au dat drepturi egale cu ale lui Indra s, i au consumat
sucul de Soma împreună cu acesta. (RV. X.131. 4)
În aspectul lor solar, Ashvini-i prezintă aceleas, i calităt, i invariabile ale tuturor
zeităt, ilor vindecătoare ale altor mitologii.
Ninib sau Ninurta era un vindecător renumit s, i o zeitate solară a Babilonului.
Se spune că la timpul lui el a fost o divinitate a agriculturii, un protector
al câmpurilor, o zeitate a vânătorii, care disipa întunericul, în timp ce în
Asiria el era o zeitate benefică. Aceste calităt, i reprezintă trăsături solare

195
ale acestei divinităt, i iar Ashvini-i prezintă aceste calităt, i, as, a cum apar în
întreaga literatură vedică. Împreună cu consoarta sa Gula, Ninib a salvat
oamenii de multe boli, redându-le viat, a celor muribunzi. În Babilon aceste
două zeităt, i erau invocate întotdeauna pentru vindecarea bolilor s, i ele erau
îndrăgite.
Mithra, Mitra din Vede, era o zeitate iraniană străveche, care, după părerea
lui Avesta, a fost creat de Ahura Mazda. Des, i considerat de majoritatea
cercetătorilor un zeu solar, se pare că el la origine a fost apoteoza contractului,
pledge??? (zălogul); mai târziu el a fost identificat cu soarele atots, tiutor. La
iranieni el era zeitatea justet, ii s, i a cuvântului dat (angajament), s, i protectorul
justit, iei, apărătorul celor drept, i s, i jus, ti în lupta lor împotriva lui ANGRA
MAINYU s, i zeul bătăliilor care aduceau victoria împotriva dus, manilor Iran-
ului. El este invocat, printre altele, pentru vindecare s, i pentru sănătate
fizică.
Tradit, ia greacă s, i miturile greces, ti cont, in numeros, i zei, eroi s, i eroine care îs, i
exercită puterile supranaturale de vindecare. Dar Paian s, i Asklepios sunt
cunoscut, i exclusiv ca vindecători.
Asklepios, cel mai proeminent exemplu de vindecător divin al Greciei antice
este considerat prima dintre toate zeităt, ile vindecătoare binevoitoare din
mitologia greacă.
Asklepios este ment, ionat pentru prima dată de Homer (II. IV. 194) ca fiind “un
medic fără cusur”. El a devenit divinitatea vindecătoare cea mai importantă
a grecilor, cel mai respectat exemplu de vindecător divin al lumii păgâne
s, i una din cele mai proeminente zeităt, i ale panteonului. Legendele despre
Phokis îl asociază pe Asklepios cu Apollo din Delphi, în timp ce acelea despre
Messenai s, i Lokonia îl pun în relat, ie cu soarele, zeul Helios. Astfel el apare a
fi s, i erou s, i zeitate solară.
Din această perspectivă Asklepios prezintă trăsăturile zeităt, ilor vindecătoare
din alte mitologii. Statutul lui Asklepios era mai mult al unui erou decât al
unui zeu. “Am găsit templul lui Asklepios plin cu statui de eroi sau erau
ale unor eroi care îl venerau. În multe cazuri cultul lui Asklepios a înlocuit
un cult mai vechi al eroilor. Aceasta ne amintes, te de ASHVINI-i vedici care
erau de asemenea “doi mari regi”, adică fiint, e umane s, i eroi care îs, i exercitau
puterile vindecătoare asupra celor bolnavi sau rănit, i s, i care erau plini de
solicitudine în RIG VEDA.

196
Motivul este credint, a că boala este un demon sau lucrarea unui demon, s, i de
aceea un spirit bun putea să alunge pe cel rău. De aceea ajutorul spiritelor
pământului era în special căutat pentru cazurile de boală. Un motiv secundar
era acela că majoritatea remediilor cunoscute proveneau din pământ. S, i când
acest erou nu avea un cult sau o important, ă specială, a fost firesc ca el să
primească onoarea unui erou sau a unei divinităt, i.
Mâna ridicată a lui ASKLEPIOS s, i a lui SERAPIS nu numai că a vindecat
bolnavii, dar a salvat oameni de la naufragiu s, i din alte pericole. Mâna
dreaptă închisă sau folosirea mâinii stângi era de rău augur s, i se crede că
facilita nas, terea.
Se spune că ASKLEPIOS l-a vindecat pe THEOPOMPOS, punându-s, i mâinile
pe locul bolnav, cum se s, tia dintr-o credint, ă din Attica; un alt tratament
a fost realizat folosind mâna dreaptă s, i o băutură vindecătoare. Diogene
Laertio spune că Demetrios din Phaleron i-a mult, umit lui Serapio care i-a
redat vederea prin atingere vindecătoare. O femeie stearpă care dormea în
templu a visat că Asklepios a venit s, i i-a atins corpul cu degetul, după care “ea
a fost vindecată s, i a rămas însărcinată cu sot, ul ei”. “Un bărbat care avea doar
un ochi, a adormit în abaton s, i a visat că Asklepios i-a aplicat un unguent
pe orbita goală, iar când s-a trezit el avea doi ochi sănătos, i.” Heraieus din
Mitylene, care era chel, a adormit în abaton s, i a visat că Asklepios i-a aplicat
un unguent pe cap, iar la trezire îi crescuse un păr des.
Helios este zeitatea luminii, o zeitate solară al cărei mit este de origine indo-
europeană. El a adus lumina zeilor s, i oamenilor deoarece vede s, i face toate
lucrurile, el are puterea naturală a divinat, iei asemeni Demetrei s, i lui Hefaistos.
El cauzează orbirea ca pedeapsă, dar de asemeni el redă vederea, ca în cazul
lui Orion, iar ajutorul lui a fost invocat de orbul Polymester.
Kaberoi era un grup de zeităt, i minore misterioase, de origine obscură s, i
probabil importată. Ei erau la origine trei la număr, des, i alt, ii sust, in că
erau doar doi, corepunzând lui Zeus s, i Dionysos. Aceste două zeităt, i sunt
identificate cu zeităt, ile cretane Kouretes s, i Daklyloi. Ele erau considerate
zeităt, i vindecătoare; sunt cunoscute ca întemeietoare ale medicinii s, i muzicii;
navigatorii le adorau ca zeităt, i ale vânturilor.
Dioscuri-i, mai binecunoscut, i în Grecia sub numele de Kastor s, i Polydeukes,
erau fii gemeni ai Ledei, Zeus fiind tatăl lui Polydeukes iar muritorul Tyn-
dareus, tatăl lui Kastor. Aces, ti zei gemeni, omologi perfect, i ai ASHVINI-lor,
erau vindecători, iar cultul lor, răspândit pe o arie largă, era foarte popular în

197
perioada târzie, vindecările lor fiind realizate prin incubarea s, i interpretarea
viselor. Există posibilitatea ca ei să fi fost uneori considerat, i ca ajutoare la
nas, tere. Aces, ti zei sunt de asemeni invocat, i pentru protejarea oamenilor de
pericole.
Bes sau Besa din mitologia egipteană este doar un zeu uman, de origine
negroidă. La origini a fost o persoană cu puteri magine iar apoi a fost
divinizată. Des, i mult venerat de clasele inferioare, el a fost principala zeitate
care practica divinarea prin incubare pentru vindecare. Bes era plasat printre
stele, corespunzător s, arpelui strongling constellation ophiiionchos??? ale lumii
clasice.
În ciuda altor deosebiri, această zeitate se aseamănă foarte mult cu ASHVINI-
i vedici, căci s, i ei erau cele mai celebrate zeităt, i ale incubării. Mai mult,
plasarea lor în constelat, ia gemenilor, des, i nu este sust, inută de cercetători,
este de asemeni o caracteristică similară ashvini-lor.
“Horus, vârstnicul” s, i “Horus, sau Harpocrates, tânărul”, sunt două zeităt, i
vindecătoare din mitologia egipteană. Horus bătrânul era fiul lui Ra, zeul
soarelui, s, i este deci o zeitate solară. Corelat cu teologia lui Heliopolis, “Horus
de la orizont”, el îi pregătes, te drumul soarelui, zeul Ra. Horus, tânărul este
de asemeni o zeitate solară, “soarele care răsare”, căruia i-au fost dat, i cei doi
ochi ai lui Ra.
Progresele moderne ale s, tiint, ei medicale pot dovedi că actul vindecării la
vechile civilizat, ii este aproape ridicol. Noile descoperiri medicale nu aduc
nimic relevant pentru paralela între gândirea celor din vechime s, i gândirea
modernă. Motivul nu este greu de găsit. Diagnosticul avea mică important, ă
în vindecarea religioasă, deoarece cauzele tuturor bolilor se credea că au
practic aceeas, i natură. Metodele terapeutice difereau mult în detalii, dar
fiecare era bazată pe ritualuri de adorare, sacrificiu s, i purificare pentru a
îmbuna s, i a câs, tiga favorurile zeilor s, i astfel de invocări erau sust, inute de
rituri mistice adesea acompaniate de administrarea de remedii. Vindecarea
era rezultatul de succes al unei confruntări între bine s, i rău.
Magia, “sora bastardă a s, tiint, ei”, care include ritualuri eficiente care invocă
sau nu divinitatea, a dominat secole la rând religia s, i arta vindecării în
Mesopotamia s, i Egipt înainte de as, ezarea tradit, ională a Hellenilor (grecilor),
fascinând mintea s, i împiedicând progresul intelectual. Aceasta era modalitatea
de tratament în lume. Grecii difereau put, in în materie de vindecare. Incantat, ia
s, i exorcismul erau parte din ritualurile de vindecare a bolilor, dar sensul estetic,

198
temperamentul senin s, i libertatea de gândire i-a salvat pe greci de la decăderea
s, i degradarea ideilor lor religioase cu superstit, ii întunecate s, i cu vrăjitorie,
as, a cum au făcut vecinii lor. Unele din aceste fapte pot fi numite miraculoase,
altele obis, nuite. Iar cultul pare să se limiteze la vindecare, vindecătorii
devenind conducători ai tuturor agencies (organizat, iilor) spirituale care ajutau
bolnavii. Ei au fost ridicat, i la rang de înalte zeităt, i, pentru spiritul de divină
caritate pe care îl manifestau în alinarea umanităt, ii suferinde s, i astfel acest
cult a devenit centrul unei influent, e puternice asupra comunităt, ii.
Capitolul II
Ashvini-i: relat, ia lor cu o femeie
Gemenii vedici, ASHVINI-i, au o foarte misterioasă relat, ie cu o femeie, asemeni
altor zeităt, i gemene indo-europene. Aceste zeităt, i gemene au o relat, ie cu
femeia ca mamă, soră sau uneori chiar ca iubită a lor. Dar ASHVINI-i vedici
au o relat, ie de iubire cu Surya, iar mama lor este Saranyu.
Relat, ia Asvhini-lor cu o femeie este cel mai bine reprezentată de relat, ia
cu Surya, fiica Soarelui. Surya este captivată de frumuset, ea tinerească a
ASHVINI-lor, luându-i de sot, i s, i urcă cu carul lor tras de păsări. S, i încă
o dată cu o considerabilă deviere??? (with considerable deviation), ei apar
într-un mariaj celest în care nu sunt zeii principali. Ei sunt pet, itorii într-o
căsătorie în care mireasa lor Surya, conform unei păreri mai recente, îl ia de
sot, pe Soma, Luna.
Nunta Soarelui cu Luna este o temă binecunoscută în majoritate mitologiilor
indo-europene. În versiunea vedică, diversiunea realizată de motivul ASHVINI-
lor care o conduc pe Surya la mirele ei furnizează motivul particular a doi
bărbat, i în compania unei singure femei.
Aceeas, i poveste a fost descrisă în RV. I. 116. 17 unde se spune - “fiica Soarelui
urcă cu carul lor asemeni unui alergător spre t, intă; când voi at, i câs, tigat
cursa cu calul tău rapid, tot, i zeii au privit cu inimile înfricos, ate, iar voi,
NAASATYAAS, at, i fost încununat, i de glorie”. Rv. i. 182 ne informează că
ei au câs, tigat-o pe Surya într-o întrecere cu o mie de versuri din RK????;
implorat, i de concurent, i ei au lăsat o parte din aceste imnuri pentru fiecare,
dar au luat-o pe Surya în carul lor s, i au plecat. Aitareya Brahmana povestes, te
această întâmplare într-o manieră mai elaborată, care va fi analizată în detaliu
referindu-ne la ASHVINSHASTRA, când vom discuta pozit, ia ASHVINI-lor
în ritualurile vedice. Cu riscul de a ne repeta, vom reaminti că ei au câs, tigat-o

199
pe Surya într-o întrecere s, i s-au căsătorit cu ea. Dar deoarece ei au ignorat
cererile celorlalt, i rivali, ei au dat o parte din ASHVINASHASTRA (litaniile
lor speciale) zeilor AGNI, USHAS s, i INDRA.
Ashvini-i sunt numit, i de fapt sot, i sau protectori ai lui Surya în RIG VEDA VI-
43.6; în RV. VI. 63.5-6 se spune “voi, protectori ai celor mult, i, fiica lui Surya
se înalt, ă cu carul vostru, the defence of hundred for refuge??, conducători s, i
ghizi sagace, voi v-at, i remarcat cu carul vostru (all others?????) la această
aparit, ie a adoratei. S, i at, i dat această gratificare splendidă pentru bucuria lui
Surya, caii vos, trii au coborât pentru felicity?? (binecuvântare), deserving of
praise (care merită laude), lauda înt, elept, ilor v-a glorificat”.
Dar povestirea cea mai lungă despre această relat, ie se găses, te în imnul Surya-
ei (RV. X. 85.6). Aici se spune că Soma îs, i dorea o sot, ie s, i că Savitri, tatăl
Suryaa-ei, i-a dat-o acestuia de sot, ie. Dar ASHVNI-i au venit ca pretendent, i;
Brihaspati s-a dus la Savitri cu cererea lor s, i astfel ei i-au devenit sot, i. Carul
lor era ros, u, ornat cu flori de primăvară iar Surya-ei i s-a cerut să meargă
cu carul la casa sot, ului ei. Se spune că Suryaa a fost dată mai întâi lui
Soma, care i-a dat-o lui Gandharva (Vishvaavasu), care i-a dat-o lui AGNI
s, i în final ea a ajuns la ei bron of men???. Acest fapt nu este foarte firesc
deoarece Suryaa a fost de fapt promisă lui Soma (RV. I. 116.17) sau se fac
referint, e directe la ea ca sot, ie a lui Soma (RV. VI. 62.5); dar în rest ea este
promisă ashvini-lor. Gandharva, Vishvaavasu s, i Agni apar doar în RV. X.
86. Într-un alt fragment se spune că Ashvini-i au dat-o lui Pushan. Perechea
Ashvini-Surya are cu sigurant, ă o origine indo-europeană. Dar cererile lui
Gandharva, Vishvaavasu s, i Agni etc. par a fi un amestec de factori arieni s, i
non-arieni. Aceste referint, e la Agni, Pushan, Gandharva s, i Vishvaavasu poate
fi întâlnită în a zecea mandală (carte) din RIG VEDA, care a fost compusă s, i
terminată după amestecul culturilor vedice s, i non-vedice. Arianismul vedic
s, i non-vedic, Sonder-gotten în cultura folclorică reînvie în literatura vedică
târzie, care apart, ine doar tradit, iei mici.
Spre deosebire de cazul altor mitologii ale lumii, această Suryaa este o zeitate
foarte confuză. Cercetătorii au opinii diferite despre ce reprezintă ea de
fapt. Mannherdt sugerează că ea reprezintă zorile, E.H.Meyer spune că este
zeit, a norilor, în timp ce Oldenberg crede că Suryaa înseamnă literal fecioara
soarelui, ca formă feminină a soarelui fiind expresia alternativă a fiicei soarelui;
fiind inventată pentru a îndepărta aparenta contradict, ie a folosirii????. Încă
este dificil să ne pronunt, ăm cu certitudine asupra identităt, ii ei.

200
La nunta Suryaa-ei cu Soma, victoria Ashvini-lor în întrecerea cu care, în
urma căreia ei au obt, inut mâna Surya-ei, poate fi considerată o urmă a unei
tradit, ii mai vechi. Rapiditatea lor i-a ajutat să învingă. Autenticitatea acestei
povestiri probabil că a jucat un rol foarte important în alegerea viitorului sot, ,
as, a cum se povestes, te mai târziu în Svayamvara.
Macdonell este de părere că Suryaa poate fi numită zeit, a Ashvini. Ashvini-
i sunt de asemeni corelat, i cu perioada de dinaintea zorilor. În ritualurile
praataranuvaka, alături de Agni sunt invocat, i s, i Ashvini-i s, i Ushas. Zeit, a
Ushas vine în urma lor (RV. I. 46.14) s, i este numită uneori sora lor. Această
asociere cu Ushas este foarte frumos reprezentată în shashtra-e în sect, iunea
dedicată ritualurilor praataranuvaaka.
Unii cercetători au descoperit de asemeni unele similarităt, i fonologice între
Suranyu, mama ashvini-lor s, i Elena, cea mai celebrată soră a dioscuri-lor
greci. Acest trio format dintr-o zeitate feminină s, i doi frat, i gemeni, este un
mit foarte răspândit. Zei omologi ashvini-lor având o relat, ie cu o zeitate de
genul Surya-ei sunt întâlnit, i adesea în mitologiile indo-europene.
Ashvini-i: part, ial divini, part, ial muritori
Ideea prevalentă în lumea antică era că gemenii nu pot fi conceput, i de acelas, i
tată. Credint, a într-o paternitate dublă înseamnă că un tată este factorul
uman vizibil s, i cunoscut, iar celălalt tată este factorul necunoscut s, i spiritual.
S, i de aici credint, a că unul din gemeni are origine divină, iar celălalt umană,
adică ei sunt part, ial divini s, i part, ial muritori.
Această ipoteză este mai greu plauzibilă în cazul zeităt, ilor vedice gemene
unite pe vecie care sunt Ashvini-i. Inseparabilitatea lor este un fapt atât de
binecunosut încât ar surprinde faptul că ei ar avea paternitate dublă, unul
fiind muritor iar celălalt nemuritor. Referirile la originea lor diferită nu lipsesc
din RIG VEDA, făcând situat, ia mai greu de descifrat.
Mitul legat de nas, terea ashvini-lor as, a cum este descris în BRIHADDEVATAA
afirmă că ei s-au născut odată din aceeas, i mamă s, i acelas, i tată. Există
numeroase referint, e cu privire la nas, terea ashvini-lor, dar BRIHADDEVATAA
(BD. VI. 162-163; VII. I-6) este foarte clară, precisă s, i originală în legătură
cu acest mit. Pe scurt mitul este următorul:
Marele înt, elept Tvashtri avea două fiice gemene, Saranyu s, i Trishiras. El a
căsătorit-o pe Saranyu cu Vivasvat. Saranyu, neputând suporta vitejia lui
VIVASVAT, s, i-a creat o sosie căreia i-a încredint, at cei doi copii, apoi s-a

201
transformat într-o iapă s, i a plecat. Vivasvat, nebănuind nimic, l-a conceput
pe Manu cu această sosie. Când a realizat ce s-a petrecut, el a plecat după
fiica lui Tvashtri, transformându-se într-un cal. Saranyu, recunoscându-l
pe Vivasvat sub forma unui armăsar, s-a apropiat de el. În timp ce făceau
dragoste, sământ, a a căzut pe sol. Iar iapa, dorind să aibă copii, a smelt??
(mirosit) sământ, a. Astfel din sământ, ă au apărut Naasatyaa s, i Dasra, care
sunt slăvit, i ca Ashvini.
Prin urmare, conform tradit, iei indiene, ashvini-i sunt născut, i din acelas, i tată.
Originea lor duală este negată. În RIG VEDA aceste zeităt, i sunt caracterizate
s, i invocate ca fiind identice.
Dar există s, i referint, e despre invocarea lor separată. În RV. I. 181.4 se spune
că unul din ashvini este fiul lui Dyaus, iar celălat al lui Sumakha - născut, i aici
în mijlocul regiunii s, i aici în susul regiunii, voi suntet, i glorificat, i împreună ca
fiind fără cusur în forma voastră s, i perfect, i în calităt, ile voastre. Unul din voi,
fiul victorios al lui Sumakha devotul, promotor al sacrificiului sacru, celălalt,
fiul auspicios al cerului, amândoi sust, inet, i lumea. Aceasta confirmă opinia
asupra concept, iei din tat, i diferit, i, unul de origine umană, celălalt de origine
divină. RV.V.73.4 de asemeni sust, ine ideea că Ashvini-i au o natură diferită
-“Nanaajaatau”. RV.I.117.12 îi numes, te “Divonapaataa”, copiii binecuvântat, i
ai cerului.
Profesorul Gonda este de părere că ipoteza lui Dumezil asupra acestui subiect
merită să fie ment, ionată. Dumezil subliniază marea diferent, ă de caracter
între transpozit, iile epice ale ashvini-lor, Nakula s, i Sahadeva (în RV.X.117.9
ASHVINI-i apar ca fiind diferit, i ca putere). Dar Dumezil e posibil să nu aibă
dreptate când sugerează faptul că Mahaabhaarata, marele poem epic, a fost
compus sub influent, a ideilor populare despre gemeni, a miturilor asemănătoare
sau diferite despre gemeni, în care această particularitate era mai evidentă.
De asemeni Stig Wikandar, studiind Mahaabhaarata, a descoperit un număr
de diferent, e subtile între cei doi frat, i gemeni ashvini, care prezintă o distinct, ie
fundamentală. “Trăsăturile s, i funct, iile identice (fertilitatea s, i războiul) aso-
ciate eroilor Nakula s, i Sahadeva sunt de asemeni trăsături ale ashvini-lor.
Aceste epitete, des, i în general aplicate ambelor divinităt, i apar invariabil în
pereche s, i aproape întotdeauna în aceeas, i ordine. Această ordine de epitete
folosite individual pentru Nakula s, i Sahadeva, reprezintă o indicat, ie consis-
tentă asupra faptului că la origini o serie de epitete apart, inea unui ashvin
iar cealaltă serie celuilalt“. Referindu-se la Mahaabhaarata, Wikandar crede

202
că fiind fiii ashvini-lor, aces, ti doi eroi reprezintă funct, iile diferite ale fiecărui
ashvin în parte.
Wikandar este de părere că ashvini-i vedici la origine au avut trăsături s, i
funct, ii diferite s, i că de la început unul din gemeni a fost asociat cu războiul
iar celălalt cu fertilitatea, bogăt, ia s, i bunăstarea generală. Divers, i cercetători
au realizat diferent, a esent, ială dintre ashvini, chiar dacă este subtilă. C. Renel
este de părere că unul din gemeni încarnează elementul foc al sacrificiului, iar
celălalt elementul lichid. F. Cornelius crede că un geamăn este conchman???
(cel care nu conduce carul??) iar celălalt este războinicul ce conduce carul
clasic. G. I. Chandravarkar conclude în final că ashvini-i provin dintr-un
muritor care a fost zeificat s, i astfel a apărut o fiint, ă dublă, umană s, i divină.
P.S. Shashtri a ajuns la concluzia că “Naastyaa” s, i “Dasra” au fost la origine
numele individuale ale ashvini-lor. P. Collinet spune de asemeni că Naastyaa
a fost la origini o singură persoană care a devenit duală s, i apoi numele a
fost folosit pentru ambii gemeni, ca în cazul castori-lor romani. Aparit, ia
cuvântului “Naanhaitya” în însemnările lui Mitanni este de asemeni de luat
în seamă. El este folosit la singular în religia Avesta, des, i termenul denotă
acolo o fiint, ă umană. Termenul “Naastyaa” din Vede este posibil să aibă de
asemeni o antecedent, ă umană.
Dar nu trebuie să ne grăbim să adoptăm concept, ia tradit, ională conform căreia
ashvini-i provin din acelas, i tată, deoarece conceptul de zeităt, i gemeni nu se
limitează doar la mitologia indo-europeană, ci este răspândit pe tot globul.
Acest concept universal a apărut logic din not, iunea universală a nas, terii
multiple (de gemeni) ca rezultat al concept, iei multiple, not, iune care a dus la
aparit, ia vederilor divergente ment, ionate mai sus.
Not, iunea de dublă paternitate a gemenilor umani a avut un rol important în
formarea (structurarea) tradit, iilor mitologice ale lumii în care apar gemeni
divini. Deoarece zeităt, ile gemene sunt frecvent considerate ca fiind concepute
de tat, i diferit, i, s, i funct, iile lor sunt de asemenea diferite.
Faptul că ashvini-i au ascendent, ă umană este foarte clar afirmat în RV.I.182.8
s, i în RV.I.183.3, unde ei sunt apelat, i în mod distinct ca “Narau”. RV.V.73.4
de asemeni sust, ine originea lor diferită.
Luând în considerat, ie argumentele de mai sus, diferent, a în funct, iile gemenilor
vedici a fost worked out??? (sunt corespunzătoare). Dar pe tot parcursul RIG
VEDA-ei apar relatări despre similaritatea faptelor s, i act, iunilor lor. Această
diferent, ă poate fi o foarte veche dovadă a legăturii lor cu tradit, ia dioscurică a

203
diferitelor mitologii. Caracterul muritor - nemuritor poate fi justificat s, i ca
fiind o trăsătură indo-europeană.
Această combinat, ie de uman-divin a divinităt, ii poate fi regăsită s, i mai târziu
în Mahaabhaarata (în special în BK. XIII), din care am citat frecventa
ment, ionare a lui Nara s, i Naaraayana (unul fiind fiint, ă umană iar celălalt
divină), o unificare între muritor s, i nemuritor care realizează la unison diferite
act, iuni. Gemenii ashvini act, ionau pentru bunăstarea oamenilor, perechea
ment, ionată în Mahaabhaarata de asemeni este absorbită în meditat, ie în
badrikashrama pentru binele omenirii. “Aceste referiri la o pereche formată
dintr-un zeu s, i un om care act, ionează la unison pentru binele omenirii reprez-
intă o atract, ie eternă (appeal). Se spune că pereche Krishna-Arjuna din
Mahaabhaarata nu este altceva decât reîncarnarea acelei perechi, care este
sursa puterii s, i invincibilităt, ii lor. Dincolo de această imagine se află conceptul
de zeitate act, ionând alături de om pentru beneficiul lumii, o prietenie reală
între om s, i zeu.” Această idee se reflectă de asemeni s, i în conceptul dublei
origini a ashvini-lor, divină s, i muritoare.
Antecedentele divine s, i umane ale ashvini-lor povestite în RIG VEDA clarifică
faptul că ashvini-i pot fi de origini diferite, unul divină s, i celălalt muritoare.
Ideea inseparabilităt, ii lor a fost dedusă din similaritatea faptelor s, i act, iunilor
lor s, i i-a inspirat pe clarvăzătorii vedici să îi compare cu obiectele duale
inseparabile. Ei sunt comparat, i chiar cu un concept colectiv, dar gramatical
sunt denumit, i la singular. (în RV.II.39.5 cu vânt; în RV.VIII.73.17. cu nori,
sau cu un singur obiect în RV.VII.73.17). DIOSCURI-i greci s, i gemenii romani
merită să fie ment, ionat, i aici.
Ashvini-i, promotori ai fertilităt, ii
În literatura vedică ashvini-i sunt cele mai celebrate zeităt, i promotoare
(sust, inătoare) ale fertilităt, ii umane s, i animale. Un atribut comun al al-
tor mitologii este faptul că conceptul de zei gemeni interferă foarte frecvent cu
cultul fertilităt, ii. S, i Ashvini-i, cele mai celebrate zeităt, i ale mitologiei vedice
prezintă acest atribut, fapt atestat în Rig Veda s, i mai put, in în literatura mai
recentă, rather???
Ashvini-i sunt zeităt, i ale vegetat, iei. Ei sunt asociat, i cu plugarii pe care îi
ajută aducând ploaia necesară din ceruri. Clarvăzătorul (seer??) vedic îi
invocă foarte adesea în perioada semănatului, iar ei fac să curgă lapte din
pâraiele repezi. În RV.I.117.21 se spune că ashvini-i determină ca orzul să
fie semănat, câmpurile să fie arate cu plugul s, i aduc ploaia prin milking

204
?? (mulgerea) norii. Ei îl distrug pe DASYA, agentul ostil, cu un trăznet.
Ashvini-i sunt medicii zeilor. Ei folosesc ierburile de leac ca mijloace de
tratament asociate cu vegetat, ia. Important, a plantelor în tratarea diferitelor
boli este recunoscută chiar s, i azi. În Atharva Veda găsim referiri la fecioara
Kiraata care culege plante medicinale. În aspectul lor de vindecători ei sunt
s, i zeităt, i ale vegetat, iei.
De asemeni cei doi frat, i gemeni ashvini protejează căsătoria celor tineri. Rolul
ashvini-lor în ritualurile de căsătorie din RIG VEDA, este descris în RV.X.85.
Imnul este format part, ial din versuri narative, part, ial din cereri adresate
Ashvini-lor s, i Suryaa-ei. În acest imn găsim negocierile de cerere în căsătorie
ale ashvini-lor care sunt pet, itorii Surya-ei în numele lui Soma. Soma îs, i dorea
o mireasă, iar cei doi ashvini urmau să fie nas, i. Atunci Savitaa i-a dat-o
de sot, ie ei pe fiica sa Suryaa, care a consimt, it în inima sa. Când cei doi
ashvini s-au dus să o pet, ească pe Suryaa, mirele a spus “când în carul vostru
cu trei rot, i, o ashvini, voi at, i venit ca pet, itori ai Suryaa-ei, atunci tot, i zeii
au consimt, it la cererea voastră. . . ” (RV.X.85.14). Acest pasaj arată clar
important, a ashvini-lor în ceremonia nupt, ială.
Asocierea lor cu ritualul nupt, ial al Surya-ei este un alt aspect al asocierii lor
cu fertilitatea. Când Prajaapati a aranjat nunta fiicei sale Suryaa, Ashvini-i
au venit ca pretendent, i. Victoria ashvini-lor în întrecere s, i luarea Suryaa-ei
în carul lor indică asocierea lor cu fertilitatea.
Nu este necesar să realizăm un studiu detaliat al funct, iilor ashvini-lor de
promovare a fertilităt, ii la oameni s, i animale. În RIG VEDA apare credint, a
că ashvini-i pot reface puterea sexuală pierdută sau diminuată, cum se arată
în RV.I.119.6; RV.I.118.2.
În RV.I.112.3, RV.X.39.13 se arată că ashvini-i au făcut ca vaca stearpă a lui
Shayu să producă lapte. Acest clarvăzător din RV.I.112.3 invocă pe ashvini
spunând: “cu acele ajutoare, prin care voi at, i dat lapte vacii sterpe, o ashvini,
venit, i aici”.
Vashrimati era print, esă s, i nu putea rămâne însărcinată. RV.I.116.13 spune
că ea, fiind inteligentă, i-a invocat pe ashvini, care împlinesc dorint, ele umane
s, i protejează pe cei aflat, i în nevoie. Rugăciunea ei a fost auzită s, i ashvini-i
au binecuvântat-o cu un fiu numit Hiranyahasta. Referint, e similare se găsesc
s, i în RV.X.39.7; RV.VI.62.7. De asemeni se spune că atunci când a venit
vremea să nască, Vadhrimati i-a invocat, iar ei au venit s, i au ajutat-o să aibă
o nas, tere us, oară (RV.X.39.7).

205
În RV.I.116.1 s, i RV.X.39.7 se afirmă că ei i-au găsit mireasă tânărului Vimadaa
s, i au luat-o în carul lor, întrecând gazda rivală. Mireasa era fiica lui Purumitra.
RV.I.157.5 probabil oferă cel mai convingător argument pentru a sublinia
puterea ashvini-lor în materie de fertilitate. Versul spune că ashvini-i sust, in
sământ, a în toate creaturile mis, cătoare, în interiorul tuturor fiint, elor s, i chiar
în copacii din pădure.
RV.V.70 relatează povestea lui Saptabadhri s, i face aluzie la minunatele real-
izări ale ashvini-lor. Imnurile RV.V.78.5-9 sunt o invocat, ie mistică, constând
din cinci strofe s, i arată că ashvini-i asistă la nas, tere, care este chiar numită
“ghaarbhasraavinyupanishat”. BRIHADDEVATAA V.87 ne informează că
exista o tradit, ie sacră conform căreia clarvăzătorul ??? după ce a suferit
s, apte es, ecuri, a fost pus din nou de regele Ashvamedha din rasa lui Bharata,
căsătoria sa fiind ratată, să producă un lucru (produce an issue)??. La a
opta ratare, regele l-a aruncat într-o trough (covată)?? de lemn care avea o
spărtură chasm??. La venirea noapt, ii, clarvăzătorul s-a rugat zeilor luminii
recitând un imn. Numele “Saptavadhri” înseamnă s, apte neputint, e. Ashvini-i
l-au ridicat s, i l-au făcut din nou potent. Tripletul de strofe (RV.V.78.7-9) a
fost folosit pentru a avea un copil pentru el însus, i s, i este adresat ashvini-lor.
Acesta a fost recunoscut mai târziu ca rugăciune pentru a sfint, i copiii care
tocmai se nasc.
În introducerea la RV.V.78.5, această poveste în versuri spusă de Saayana
este diferită. Aici clarvăzătorul este pus noaptea într-o cutie de către dus, mani
s, i este împiedicat să se unească cu sot, ia sa. Mai târziu el a fost salvat de
ashvini.
În aceste două versiuni, oricare ar fi diferent, a de cont, inut, ideea de bază este
că ashvini-i l-au făcut fertil pe impotentul Saptavadhri.
Povestea interesantă a lui Ghoshaa, fiica lui Kakshivat, este un alt mit care
descrie minunatele fapte ale ashvini-lor legate de fertilitate. Brihaddevataa
(VII.41-47) ne informează că Ghoshaa fusese desfigurată de o maladie grea.
La bătrânet, e ea a rămas în casa tatălui său timp de 6 ani. Ea suferea la
gândul că fără un copil sau un sot, viat, a ei a trecut în van. De aceea ea s, i-a
dorit să apeleze la zeii luminii. Deoarece tatăl ei, prin adorarea lor obt, inuse
tineret, e, viat, ă bună, sănătate s, i putere, ea s-a gândit să le ceară frumuset, e s, i
noroc prin recitarea a două imnuri care îi fuseseră revelate (RV.X.39.40). Cei
doi ASHVINI divini, fiind adorat, i, au fost mult, umit, i. Ei au intrat în organele
ei genitale s, i i-au redat fertilitatea s, i au întinerit-o, făcând-o sănătoasă s, i

206
frumoasă. Ei i-au dat un sot, s, i un fiu numit Suhasthya, înt, eleptul.
Aceste episoade despre Saptavadhri, Ghosha s, i Vadhrimari sunt o referire
directă la puterea ashvini-lor de a reda fertilitatea. Astfel Ashvini-i sunt
foarte strâns legat, i cu “dragostea, curtoazia, căsătoria, virilitatea s, i copiii”.
Cei doi zei ashvini sunt de asemeni renumit, i pentru capacitatea de a reda
tineret, ea. Legenda lui Cyavana - Sukanyaa este cea mai importantă măr-
turie despre puterea lor de a reda vigoarea celor îmbătrânit, i. Există ample
referint, e la această legendă în RIG VEDA (RV.I.116.11; RV.X.39.4), dar
în literatura mai târzie, în special în SHATAPATA BRAAHMANA s, i în
MAHAABHAARATA, legenda devine foarte populară. Povestea este urmă-
toarea - Cyavana, înt, eleptul, s, i-a abandonat familia deoarece pielea lui se
zbârcise. Sharyaata, regele, împreună cu copiii săi locuiau în apropiere. Fiii
săi, zărindu-l pe Cyavana, dar nes, tiind că e o fiint, ă umană, au aruncat în el cu
pietre. Cyavana a fost ofensat s, i a produs disensiuni în familia lui Sharyaata.
Neaflând cauza incidentului, Sharyaata i-a întrebat pe ciobanii din apropiere
dacă văzuseră cum s-au petrecut lucrurile; ei i-au spus că fiii lui îl insultaseră
pe Cyavana. Sharyaata cunoscându-l pe înt, elept, scuzându-se pentru incident,
i-a oferit-o pe fiica sa Sukanyaa ca dar de pace.
Într-o zi, ashvini-i au întâlnit-o pe Sukanyaa când aceasta terminase de
îmbăiat. Ei s-au îndrăgostit de ea s, i au rugat-o să îl părăsească pe Cyavana s, i
să ia de sot, pe unul din ei. Ei i-au spus că fiind medici (vindecători)??divini,
alegând pe unul din ei astfel ei puteau să îl reîntinerească pe sot, ul ei. Ei
i-au spus să îl ducă pe sot, ul ei la un izvor în care Cyavana s, i ashvini-i s-au
scăldat împreună s, i apoi au devenit la fel de frumos, i s, i au căpătat aceeas, i
înfăt, is, are. Dar Sukanyaa s, i-a recunoscut sot, ul cu us, urint, ă. Cyavana s, i-a
recăpătat tineret, ea s, i în semn de recunos, tint, ă i-a transformat pe Ashvini în
băutori de soma.
O poveste similară despre un anumit rege numit KALI se găses, te în Rig
Veda (RV.X.39.8). ASHVINI-i au redat de asemeni tineret, ea unui bătrân.
În (RV.I.119.7) se spune: “o, iscusit, i DASRAS, mis, cat, i de rugăciunile lui
VANDANA care era slăbit de bătrânet, e, voi l-at, i reîntinerit, as, a cum un rotar
repară un car, voi l-at, i născut pe înt, eleptul VAAMADEVA din pântec.”
Aceste funct, ii ale ashvini-lor, puterea lor de a reda vigoarea sexuală, fiind
un concept universal, nu pot fi limitate doar la RIG VEDA. Toate aceste
referint, e care se găsesc doar în prima s, i în cea de-a zecea mandală (carte) din
RIG VEDA, fac posibil ca aceste funct, ii să le fi fost atribuite mai târziu, sau

207
au încorporat vechi convent, ii?? legate de ashvini. Însus, i conceptul de gemeni
în mitologia universală este omolog cu fertilitatea. RIG VEDA revelează
caracterul gemenilor indieni de promotori ai fertilităt, ii umane s, i animale s, i a
naturii în general.
Ashvini-i, zeităt, i vindecătoare
În RIG VEDA diferit, i zei sunt proslăvit, i ca supremi vindecători. Rudra, Soma,
Varuna, Mitra, Dyaavaaprithivi, Vishvedevas s, i alt, ii au diferite conexiuni cu
medicina. Dar în comparat, ie cu Ashvini-i, asocierea lor cu s, tiint, a vindecării
pare a fi secundară. În mitologia vedică, atunci când zeii au nevoie de asistent, ă
medicală, ei apelează la ashvini. La fel procedează s, i muritorii care îi îndrăgesc
cel mai mult pe ashvini, mai ales ca vindecători. Astfel Ashvini-i sunt “medici
prin excelent, ă”:
Ashvini-i sunt medicii zeilor - “Daivyau bhishajau” (RV.VII.18.8), fapt in-
terpretat de Saayana ca “deveshu bhabantau chikitsakau”. Ei vindecă de
asemeni bolile tuturor muritorilor. Aceasta deoarece sunt foarte prietenos, i cu
muritorii. RV.VIII.86.1-6 spune că prietenia clarvăzătorului?? cu ashvini-i nu
ar trebui ruptă niciodată. Un număr de imnuri din RIG VEDA descriu cele
mai minunate fapte ale ASHVINI-lor. Ei întineresc pe cei bătrâni, asigură
o nas, tere us, oară s, i sigură, pun membre artificiale, vindecă arsurile, rănile
produse de leoparzi etc.
Dintre toate serviciile despre care se povestes, te că le-ar fi făcut ashvini-i
umanităt, ii, cea mai minunată realizare din sfera vindecărilor este reîntinerirea
înt, eleptului Cyavana. Ei i-au transformat pielea ridată s, i i-au redat vigoarea
sexuală, astfel ca el să poată împlini mai multe fecioare. Ei l-au reîntinerit s, i pe
înt, eleptul Kali ??(RV.X.39.8), pe înt, eleptul Atri care a îmbătrânit deoarece
făcea necontenit oblat, ii, s, i pe înt, eleptul Kakshivan, bătrânul clarvăzător
(RV.X.143.1).
Ashvini-i sunt de asemeni s, i cei mai vechi ginecologi. Clarvăzătorul Sap-
tavadhri, fiul clarvăzătorului Atri, în RV.V.78.7-9 îi invocă cu cuvinte clare să
o asiste la nas, tere pe sot, ia sa. Vanaspati îi invocă pentru a ajuta la nas, terea
lui Saptavadhri. “Asemeni vântului care unduies, te lacul din toate părt, ile, la
fel să fie stimulat s, i pântecele, iar rodul concept, iei să iasă. Fiind agitat ca
vântul, lemnul s, i oceanul, clarvăzătorul le cere acestora să coboare gestat, ia de
zece luni, acoperită de placentă. Fie ca pruncul care a stat zece luni în vintrele
mamei sale, să iasă, viu s, i nevătămat din pântecul mamei sale s, i amândoi să
trăiască.” În RV.X.39.7 este descris ajutorul lor pentru ca nas, terea să fie fără

208
dureri.
Ashvini-i nu sunt invocat, i doar în timpul nas, terii ci s, i pentru a concepe copii
reus, it, i. Clarvăzătoarea GHOSHA, fiica lui KAKSHIVAT, în RV.X.10.13 îi
invocă în acest scop. Ghosha era leproasă s, i deci nu se putea mărita. Dar
când la bătrânet, e ea s-a rugat la ashvini, ei au vindecat-o de lepră s, i i-au
redat tineret, ea s, i frumuset, ea s, i astfel s-a putut mărita.
Ashvini-i sunt de asemeni buni chirurgi. Când Vishpalaa nu a mai putut
merge pe câmpul de bătaie, ashvini-i, prin puterea lor extraordinară, i-au
pus un picior de fier (RV.I.112.10; RV.I.117.11). În RV.I.116.15 se spune
că piciorul lui Vishpala, sot, ia lui Khela, a fost tăiat, asemeni aripii unei
păsări; imediat ashvini-i i-au pus un picior de fier, ca să poată merge. Ulterior
povestea Vishpalaa-ei apare mai detaliată în altă parte. Vishpalaa se spune că
era o iapă care s, i-a pierdut piciorul în bătălie, iar ashvini-i i-au pus un picior
de fier. În ambele cazuri cel mai important lucru este priceperea lor chirurgi-
cală. De asemeni ei i-au ajutat pe ologul Paraabrij s, i pe infirmul Shrona să
meargă (RV.I.112.8). NAASATYAA-s, ii, medicii divini care întotdeauna îs, i
t, in promisiunile, i-au dat ochi orbului Rijraashva, care fusese orbit de fratele
său deoarece îi dăduse unui lup o sută de oi tăiate în bucăt, i. (RV.I.116.16).
Pentru a înt, elege pozit, ia specială s, i gloria ashvini-lor în imaginat, ia mitologică
a poet, ilor rigvedici sunt suficiente referirile anterioare, des, i în Rig Veda există
numeroase alte referint, e la ashvini ca excelent, i medici.
Putem observa că ashvini-i, ca vindecători, ocupă un loc proeminent în
mandalele (volumele??) - I, VIII s, i X din Rig Veda. Ei sunt descris, i în
aceste cărt, i ca medici care combină diferite forme de tratament. Dar în
volumele de mijloc ale Rig Veda-ei, de la II la VII, cunoscute tradit, ional ca
“vanshamandala”-e, sunt put, ine referiri la ei ca medici. În a cincea mandala ei
sunt invocat, i doar pentru ca sot, ia lui Saptavadhri să nască fără dureri. Mai
precis, ei apar aici ca ginecologi priceput, i. Dacă ne gândim că volumele I, VII
s, i X din Rig Veda sunt de origine mai târzie, se poate afirma că ashvini-i s, i-au
câs, tigat mai târziu mai multă popularitate ca vindecători s, i ca mari doctori.
Aceste istorisiri legendare despre minunile chirurgicale s, i medicale ale ashvini-
lor nu trebuie luate ad literam. Aceasta este mitologie nu istorie. Acest studiu
îs, i propune să arate că e posibil ca povestirile să nu fie adevărate, dar ele
prezintă indicii despre ceea ce societatea as, tepta sau găsise la aceste personaje.
Probabil aici se reflectă curentul general de gândire. Poet, ii probabil visau
la “medicul model”. Nivelul cunos, tint, elor s, i tehnicii medicale nu transpare

209
nicăieri în Rig Veda. S, i din acest motiv păstrăm tăcerea asupra realităt, ii
lor ca medici. Ceea ce putem afirma este că ei au inspirat considerabil, ca
imagini ale iscusint, ei s, i înt, elepciunii în vindecare, pe înt, elept, ii ayurvedici
ment, ionat, i în CHARAKA SAMHITA s, i SUSHRUTA SAMHITA.
Totul poate fi un mit, dar credem că are o influent, ă covârs, itoare asupra
s, tiint, ei pozitive deoarece ea aduce o confirmare scriptică a unei s, tiint, e a
vindecării care a apărut mai târziu.
Capitolul III
Asocierea ashvini-lor cu ritualurile ceremoniei PRAVARGYA
Ashvini-i ocupă o pozit, ie foarte importantă în ritualurile Pravargya. Termenul
“PRAVARGYA” înseamnă literal “PRAVRIJ”, adică a se răsuci, pentru a
realiza ritul pravargya. Saayana, în RV.VII.103.8 traduce acest termen ca vas
din lut, în timp ce M. Williams îl traduce prin “a presăra iarbă sacrificială”.
În SB este denumit “praavrijana”, iar în AB termenul PRAVARGYA este
definit prin “pravargyasaama”:??
În Ap. SS.X.2.6 se spune că pravargya este un ritual independent s, i nu
este considerat o parte esent, ială a lui AGNISHTOMA (tratat separat în
Ap. SS.XV) iar KSS.XXVI este de asemeni de aceeas, i părere. Nu se s, tie
precis dacă ceremonia este una independentă sau este încorporată în sacrificiul
soma-ei. “Discrepant, a de opinii sugerează că ritul a fost la origine un sacrificiu
separat (de sine stătător) ment, ionat prima dată în RIG VEDA unde se pare
că era o ofrandă realizată doar dimineat, a.??
Diferitele rituri ale pravargya sunt realizate de două ori pe zi, înainte de
upasadishti. Se repetă de s, ase ori recitând ??? cele trei upashad-e normale.
În ritualurile pravargya laptele este fiert într-un vas de lut numit mahavira.
Vasul este făcut din lut luat dintr-o groapă situată la est de focul aahavaniya, la
care se ajunge cu calul.?? SB cont, ine o poveste foarte interesantă referitoare la
originea lui Mahavira - “odată demult, zeii s-au adunat pe pământul sacrificial
al lui Kurukshetra s, i Vishnu a fost ales conducătorul lor??. Astfel, Vishnu
a fost declarat ca fiind sacrificiul. Aaditya nu a fost de acord s, i i-a tăiat
capul lui Vishnu, care reprezenta sacrificiul. Marele erou a căzut la pământ
s, i astfel zeii au arranged?? (realizat ritualul??) Mahavira. Din acest lut sunt
făcute s, i alte două vase de 25 cm înălt, ime s, i diferite alte ustensile. Termenul
“mahavira” este de asemeni folosit cu sensul de pravargya. M. Winternitz este
de părere că acest vas sacrificial se aseamănă cu un cazan. În acest cazan,

210
numit tehnic “gharma”, se fierbe laptele de vacă sau de capră care este oferit
ashvini-lor.
Întreaga ceremonie este considerată un mare mister. La final ustensilele
sacrificiale sunt astfel aranjate încât să reprezinte forma unui om. Vasele cu
lapte sunt capul, iar un smoc de iarbă sacră reprezintă părul; două pails??
(gălet, i)?? reprezintă urechile, două frunze galbene sunt ochii, două căni sunt
genunchii, făina răspândită deasupra reprezintă măduva, un amestec de lapte
s, i miere reprezintă sângele s, .a.m.d.
Acest ritual este explicat de AB ca fiind o uniune mistică între zei, uniune
care conferă un corp nou pentru sacrificiu. Această teorie este acceptată
s, i de Geldner, care consideră că ritualul este o alegorie a uniunii sexuale.
Explicat, ia nu pare a fi corectă. Există referiri clare în alte pasaje la faptul
că ritualul are un caracter sacru s, i este privit ca pe o vrajă solară. Vasul
mahavira este acoperit cu o farfurie de aur, care este simbolul soarelui, vasul
străluces, te, laptele “care prin culoarea sa albă este un simbol al soarelui,
fierbe cu ajutorul căldurii. Oficiantul consumând laptele va obt, ine în acelas, i
timp puterea”. VAJ. SAMHITAA XXXVII.16 spune că despre acest gharma
se afirmă că provine din soare. Clarvăzătorul afirmă în continuare că acest
gharma se învârte în jurul celor trei lumi, pătrunde totul s, i des, i se învârte,
el nu cade, iar clarvăzătorul consideră că este “aaditya”. Acest vers face din
Mahavira sau Gharma o ceremonie solară autentică s, i demonstrează clar că
Ashvini-ii sunt zei solari. În GB. se spune clar că el provine din soare.
În ritualurile Pravargya, vasul Mahavira este de culoare ros, u aprins pentru
a reprezenta soarele. Acest pravargya sau mahavira sau gharma este fără
îndoială o manifestare a cultului soarelui. Ashvini-i, fiind zeităt, ile centrale
ale ceremoniei, sunt indiscutabil zei solari.
Chiar la începutului discut, iei despre “pravargya”, AB prezintă o legendă foarte
interesantă s, i semnificativă, care defines, te clar rolul ashvini-lor în această
ceremonie.
Fiind atacat de zei, sacrificiul numit PRAVARGYA le-a interzis împărtăs, irea
oblat, iilor. Zeii au insistat, dar nu au putut cădea de acord cu el. Ei
chiar l-au insultat (pe personificatul?? pravargya), bătându-l etc. (bhart-
sanataadanaanibhih). El tot nu a cedat. Atunci zeii s-au hotărât să facă
pregătiri pentru îndeplinirea lui pravargya, pentru a-l îmbuna astfel pe per-
sonificatul?? Yajnapurusha. Atunci ei au aranjat respectivele pregătiri ale
lui Mahavira, Gharma etc. s, i i-au invocat pe Ashvini, medicii divini, să

211
vindece sacrificiul insultat. Ashvini-i sunt “adhvaryus” zeilor s, i de aceea ei
i-au invocat pe ashvini să se pregătească pentru sacrificiu.
Este un fapt foarte bine cunoscut că ashvini-i sunt medicii zeilor s, i ai sacrifici-
ilor. Astfel, pentru a vindeca un sacrificiu bolnav, invocarea ashvini-lor este
obligatorie. În AB. 1.4.4 există nouă rics de diferite măsuri (metri), s, i anume
kakubh, kaviraanashtatupa, tanushira, ushni, vishtaravrihati, kritih, viraaj
etc. care sunt dedicate exclusiv slăvirii puterii curative a zeităt, ilor gemene.
Acelas, i braahmana spune că aceste imnuri sunt cea mai importantă parte a
sacrificiului, la fel cum stomacul unei persoane este cea mai importantă parte
a corpului ei. Varietatea acestora semnifică similaritatea lor cu varietatea
particulelor din stomac. Ashvini-i nu vindecă doar sacrificiul, dar de asemeni
oferă s, i cea mai mare fericire înt, eleptului Kakshivaan.
Cu recitarea versurilor din Rig Veda.ii.39.1-8, care enumeră cele două mâini,
două urechi, două buze, doi sâni, două nări, două picioare - ashvini-i înlocuiesc
părt, ile sacrificiului s, i astfel devine un sacrificiu complet.
Rv.v.76.1 îi invită pe ashvini să vină să binecuvânteze acest sacrificiu complet.
Rv.i.112. este un alt imn care îi invocă pe ashvini să ia parte la acest sacrificiu
s, i enumeră faptele lor glorioase. Ambele imnuri sunt compuse în metrul
trishtubh. Această măsură induce vigoare s, i prin recitarea acestor versuri
ashvini-i fac acest sacrificiu mai viguros. În RV.I.112.1 termenul “gharma”
semnifică ceremonia pravargya care face sacrificiul mai prosper.
Conform textului AB, ceremonia pravargya a fost pregătită de zei pentru a-l
îmbuna pe personificatul (personificare)?? Yajnapurusha, iar Ashvini-i au fost
invocat, i pentru a-l vindeca pe rănitul Yajna. Pentru a-i mult, umi pe ashvini,
clarvăzătorul Kutsa se referă la faptele binevoitoare ale ashvini-lor prin care ei
au ajutat umanitatea, care reamintesc capacităt, ile lor vindecătoare. Înt, eleptul
îi imploră în mod repetat pe ashvini să vină la sacrificiu ”cu aceste ajutoare”.
Ashvini-i apar în cadrul sacrificiului pravargya aproape în toate detaliile????
deoarece ei sunt protectorii lui. Asistent, a lor este descrisă în imnul RV.I.112.1-
25. Înt, eleptul îi invocă pe ashvini să vină s, i să ajute la realizarea obiectivelor
lor, astfel ca vigoarea infuzată de nectarul celest să-i facă să stăpânească
umanitatea. Focul sacrificial s, i preotul realizează cele trei feluri de ritual al
focului, act, iunile virtuoase s, i aducătoare de bunăstare prin care ashvini-i dau
ajutor unui exilat s, i redau vederea unei persoane oarbe, urechi unui surd,
membre unui olog, de asemeni puterea prin care ei eliberează o prepelit, ă
prinsă de un lup, prin care îi protejează pe tineretul viguros, inspirat s, i

212
fermecător, apără un om slab etc. Ei îi invocă în mod repetat să vină cu
aceste ajutoare. Ashvini-i de asemeni îs, i revarsă necontenit binecuvântările
asupra adoratorilor lor, atât ziua cât s, i noaptea.
Cu privire la originea ceremoniei Pravargya, SB ment, ionează povestea eter-
nului sacrificiu. Când Aaditya i-a tăiat capul lui Vishnu (sacrificiul), zeii i-au
rugat pe ashvini să îi ajute să pună capul la loc. Aici se spune că zeii au pus
capul la loc (l-au reîntregit pe “Mahavira”), iar Ashvini-i l-au realipit. În alte
scrieri braahmana-e, de exemplu în SB, ashvini-i nu sunt numit, i medici, dar
există o referire specială la “madhuvidya” s, i la înt, eleptul Dadhyanc.
AB cont, ine o istorisire vagă despre faptul că Vishnu nu a fost de acord cu
jerta adusă de zei. SB se referă de asemeni s, i la un sacrificiu trunchiat pe
care zeii doreau să îl realizeze. S, i ambele texte fac referiri la cererea zeilor
adresată ashvini-lor ca aces, tia să reîntregească sacrificiul complet. Ambele
texte ale braahmana-elor prezintă metaforic motivul imperfect, iunii ritualului.
Textele din Gopatha braahmana au un ton diferit în cazul unei alte legende
despre motivul imperfect, iunii sacrificiului Pravargya.
În GB.II.5.6. se afirmă că Ashvini-i au vindecat sacrificiul care era ineficient
din cauza nerealizării unor ceremonii. Legenda este următoarea:
Cuvântul “makha” este sinonim cu yajna, adică sacrificiu, el desemnând
aparit, ia unor lipsuri în ceremoniile sacrificiale. Astfel s-a renunt, at la realizarea
sacrificiilor, deoarece fiind eliptice??? nu aveau rezultatul scontat. Aceste
lipsuri pot fi produse din diferite motive - din cauza indiferent, ei oficiant, ilor
s, i a celor care participă la ele sau din cauza neaplicării mantrei, kalpa-ei sau
brahmana-ei sau din cauza unor donat, ii insuficiente (non-bestowal sacrificial
fees???) sau din alte cauze. Toate acestea trebuie oferite unui preot brahman.
El singur este în măsură să protejeze impart, ial sacrificiul care a devenit
deficitar din cauza diferit, ilor factori ment, ionat, i mai sus. Dacă brahmanul nu
este prezent la sacrificiu, sau dacă nu este atent la ceea ce face, sacrificiul va
fi imperfect. O navă avariată în mijlocul oceanului devine prada animalelor
acvatice; la fel sacrificiul devine prada demonilor, gnomilor s, i amoebelor
“funingine elementală” etc. Doar brahmanul poate să vindece sacrificiul de
diferitele lui defecte realizând ceremonii expiatoare.
O interpretare mai logică a faptelor relatate în GB este aceea că zeii i-au
rugat pe ashvini să vindece ritualul, care devenise imperfect din motivele mai
sus ment, ionate, asemeni brahmanului care vindecă un sacrificiu imperfect.

213
Restul textului din GB se aseamănă cu textul din AB cu privire la originea
s, i rolul ashvini-lor în această ceremonie. Brahmana de asemeni spune că
fiind medici divini, ashvini-i pot vindeca s, i sacrificiul, ca adhvaryus. GB
spune că aceia care nu realizează Pravaargya, realizează doar un sacrificiu
fără cap (început??). Pravargya este capul sacrificiului, astfel, se poate
realiza Pravargya fără apravargya.?? Sect, iunea explicativă (arthavaada) din
braahmana amintes, te în treacăt că în YV se spune că Pravargya este capul
tuturor sacrificiilor.
Zeităt, ile din pravargya sunt Agni, Savitru, Brahmanaspati, Mitra, Varuna,
Aditi, Sindhu, Prithivi. Dar Ashvini-i, medicii divini, ocupă cel mai important
loc în această ceremonie.
În realizarea părt, ii purva-patala a acestei ceremonii sunt incluse (se recită???)
patru imnuri de invocare s, i îmbunare a ashvini-lor.
Versurile din Uttarapatala sunt recitate când se realizează mulgerea vacii
“Gharmadughaa” s, i când se toarnă laptele în Mahaavira. Versul care se recită
în timpul mulsului se traduce astfel: “Înt, eleptul compune acum cu râvnă un
cântec de laudă pentru divinităt, ile gemene. Lăsat, i preotul să toarne sucul
soma s, i libat, ia caldă în focul ritual”. Cuvântul “Gharma” reprezintă în acest
vers abhirupa, care înseamnă prosperitate. În momentul oferirii jertfelor în
foc, preotul hotri îi invocă pe cei doi ashvini s, i recită versurile din RV.I.46.16
ca Yaajyaa. Aceasta este legată cu jertfa de dinainte. În cea de-a doua jertfire
apar de asemeni două mantre, care sunt recitate ca Yaajyaa.
Textelor din SB li s-a dat o interpretare mistică, Mahavira sau vasul care
este adorat în ritualul Pravargya fiind considerat simbolul soarelui, iar laptele
oferit fiind revărsarea de lumină divină s, i viat, ă, care îl îmbăiază pe cel care
participă la ceremonie. Deoarece soarele este capul universului, la fel vasul
este capul sacrificiului. Ritul conferă sacrificiului s, i universului un cap.
Nu se s, tie clar de ce a fost introdus în sacrificiu acest obicei de a oferi
lapte cald s, i nici de ce trebuie să fie atât de strâns asociat cu ashvini-i. Se
pare că au existat câteva ceremonii corelate cu oferirea de lapte fierbinte,
numit “Pravrij” în RV.V.30.15. E posibil ca el să fie similar cu “Pravargya”
sau cu zilele de mai târziu, deoarece ofranda de lapte fierbinte este comună
ambelor. Este posibil să fie veriga lipsă: ofranda de gharma a fost introdusă
o dată cu adorarea Ashvini-lor s, i deoarece adorarea zeităt, ilor avea un suport
limitat??, aceste două ritualuri au fost corelate. Transformarea magiei în
rugăciune s, i sacrificiu este o trăsătură constantă a ritualului vedic, în paralel

214
cu transformarea rugăciunii s, i sacrificiului în magie s, i, odată cu aparit, ia
ritualului, era inevitabilă ideea prezentării??? laptelui ashvini-lor, vestitori ai
diminet, ii. Opinia marelui cercetător Hillebrandt se potrives, te foarte bine în
contextul acestui ritual.
Apare întrebarea de ce este adorat cazanul simbolic ros, u aprins în locul
adorării directe a ashvini-lor, care reprezintă soarele. Motivul nu e greu
de găsit. În istoria ritualurilor am observat o abordare mecanicistă spre
sfârs, itul perioadei editoriale a compilat, iei Samhitaa-ei. “Oricare ar fi fost
subiectul invocat, iei, a apărut tendint, a de a-l privi ca pe zeul acelui pasaj. . . .
Fiecare imn, chiar fiecare strofă trebuia să aibă un înt, elept, o măsură sau
un zeu distinct, i, chiar dacă la origine nu apărea nici un zeu acolo. Aces, ti
editori au descoperit divinitatea chiar s, i în lucrurile neanimate, cum ar fi
lamele de bărbierit sau stâlpul sacrificial, roata de car sau copacul din care se
făcea stâlpul. Aceasta este o viziune ritualică extremă s, i artificială; zeificarea
cazanului Mahavira din ritul Pravargya este un exemplu în acest sens.”
Ceremonia Pravargya, probabil o adăugire mai recentă la vasta literatură
ritualică vedică, în care laptele este oferit în cazanul ros, u, se referă cu sigurant, ă
la întărirea puterii soarelui. E posibil să fie un proces de glorificare a ridicării
lui pe boltă. Oricum, ceremonia tinde să fie mai catolică s, i mai inteligibilă,
deoarece ea durează mai mult s, i este cu sigurant, ă rezultatul unei amalgamări
religioase, care tinde să asimileze elementele populare s, i festive învăluindu-le
în sacralitate prin interpretări obscure s, i mistice.
“De asemeni această ceremonie poate fi pusă în legătură cu fertilitatea deoarece
simbolismul dominant este legat către soare ca tată al lumii. Aceasta deoarece
această creativitate a fost reprezentată grafic ca procreativitate”.
Asocierea ashvini-lor cu ritualurile Sautraamani s, i rolul lor
Alături de zeit, a Sarasvati, Ashvini-i ocupă un loc foarte important în ritu-
alurile dedicate lui Sautraamani, des, i Indra Sautraaman este aici zeitatea
principală. În Rig Veda, există doar două mantre consacrate lui Sautraamani,
care cont, in referint, e la ashvini, RV.X.131.4-5, care se recită ca Puronuvaakyaa
s, i Yaajyaa. Dar volumele din Vaajasaneya samhitaa, Taittairiya bamhitaa,
Shatapatha brahmana s, i literatura sutra-elor au cunoscut o largă popularitate
de care cea a ritualului s-a bucurat mai târziu, iar rolul ashvini-lor în acest
ritual i-a făcut mai populari.
Sautraamani nu este un sacrificiu consacrat lui Soma, dar este considerat în

215
sutra-e ca haviryajna des, i caracteristica sa de bază constă în ofrandele oferite
lui Soma. Haviryajna, asemeni sacrificiului soma-ei, are s, apte samsthaas, a
cincea fiind Sautraamani.
LSS V.4.23 - numită Sautraamani, de fapt o Ishtiyaaga, este o combinat, ie
de Ishtiyaaga cu Pashuyaaga. Ap. SS.VII 1-1 spune că Sautraamani este un
fel de NIRUDHAPASHUB-ANDHAYAAGA. Caracteristica de bază a acestei
ceremonii este oferirea unui lichid alcoolic numit “suraa” alături de ofrande
animale - lui Indra un taur, lui Sarasvati o oaie s, i un t, ap ashvini-lor.
Sautraamani are două forme distincte (Ap. SS:XIX.5.1; lss.v.4.20). Ambele
sunt de tip Pashubandha - Caraka s, i Kauliki. Kauliki este un ritual inde-
pendent s, i este fie obligatoriu, fie incidental sau opt, ional. Forma Caraka se
realizează la sfârs, itul sacrificiului Raajasuya sau după curăt, area altarului
focului. În conformitate cu Ap. SS.XIX.1.2 ritualul Caraka Sautraamanu
reprezintă un sacrificiu animalier separat.
Acestea sunt deosebirile între aceste două forme de Sautraamani, rolul Ashvini-
lor fiind acelas, i în ambele. Împreună cu zeit, a Sarasvati ei l-au vindecat pe
Indra care băuse prea multă soma. Ritualurile Sautraamani sunt indicate
pentru diferite situat, ii, dar caracteristice sunt ritualurile pentru un om care
vomită soma, sau din ale cărui urechi, nas etc, curge soma din cauză că a
băut prea mult.
Întregul ritual durează patru zile. În primele trei zile se prepară lichiorul
“suraa”. Principala libat, ie oferită sunt trei căni de lapte - care sunt identificate
cu soma. S, i la urmă atât de mult cât este necesar din Suraa pentru Ashvini,
Sarasvati s, i respectiv pentru Indra.
Acum versurile RV.X.131.4 s, i 5 s, i SB.XII.7.1.1 pot fi privite ca potrivindu-
se perfect cu evenimentele cheie ale mitului care formează baza ritualului
Sautraamani. Ambele texte prezintă următorul episod: Indra a băut soma
pe care Tvashtri a refuzat să i-o dea (un motiv vechi, RV.II.48.4), deoarece
Indra ar fi devenit agresiv (abhicaara). El a băut-o cu fort, a, profanând
astfel sacrificiul cu care nu era de acord, el a amet, it s, i “indriyam viryam” lui
s-a revărsat din fiecare mădular, din urechi, nas etc. Atunci Namuci, asura
(demonul), l-a jefuit “prin intermediul acestei suraa”. Indra s-a întins vlăguit,
zeii spunând că răul l-a doborât. El a cerut atunci ajutorul Ashvini-lor s, i lui
Sarasvati.
Zeii au cerut de asemeni ajutorul zeit, ei Sarasvati. Ei l-au salvat pe Indra

216
luând “indriyam viriyam” de la Namuci s, i redându-i-o lui Indra. Autorul lui
SB afirmă că Sautraamani îs, i datorează numele s, i existent, a acestui eveniment
mitic.
Ashvini-i, Sarasvati s, i Indra Sutraaman, marii salvatori, sunt personajele
principale în Sautraamani. În acest ritual sacrificial, cel care trebuie salvat
este reprezentat de Indra, din a cărui libat, ie îi este destinată o parte, iar
oficiant, ii consumă partea de libat, ie care este destinată Ashvini-lor s, i lui
Sarasvati. În Vaj.Sam. 19.75 se afirmă că însus, i Prajapati a băut laptele,
soma etc. Aceasta probabil pentru a i se reda originea divină ritualului
Sautraamani.
Din miturile pe care se bazeaă ritualul (RV.X.131.4-5, SB. XII.7.11) transpare
ideea că ashvini-i s, i Sarasvati l-au vindecat pe Indra prin intermediul lui
Sautraamani, când el era în stare de descompunere s, i îs, i pierduse controlul
asupra facultăt, ilor fizice s, i psihice.
Povestirea mitică este reînviată spre beneficiul celui în nevoie, care joacă rolul
lui Indra în timpul ceremoniei Sautraamani. Autorul SB.5.5.4.15 este foarte
explicit asupra acestui punct - “ashvini-i l-au vindecat pe Indra s, i la fel face
s, i oficiantul, care îl vindecă pe sacrificant prin intermediul aceloras, i ashvini”.
Rolul ashvini-lor în ritualurile Sautraamani este de a înlătura, contracara sau
anihila diferitele manifestări ale răului în sfera personală a celui care participă
la ceremonie. Scopul acestui sacrificiu este indicat în RV.X.131 unde zeii
sunt rugat, i să îndepărteze dus, manii s, i să ofere o viat, ă plină de bucurii sub
protect, ia lor.
Cea mai importantă trăsătură a ceremoniei Sautraamani este faptul că
mantrele (versurile) ceremoniei sunt în perfect acord nu numai cu mitul
de bază al ritualului ci s, i cu filozofia s, i mitologia acestei ceremonii. Este
adevărat că partea mantrelor, mai ales când ele sunt scoase din context, sunt
greu de înt, eles, dar ele trebuie privite ca pe familiarităt, i (intimităt, i)?? între
partea umană s, i cea divină, corelate cu evenimentele sau cu obiectele dorite.
Potrivirea mantrelor RV.X.131.4-5 în ritualurile Sautraamani este dincolo de
orice discut, ie, în rimp ce mantrele din Rig Veda sunt adaptate contextului
ritualic special s, i nu apar exact în aceeas, i formă care se găses, te în formulările
altor rituri. Desigur nu se poate afirma cu certitudine dacă a existat vreodată
o formă a Sautraamani care putea fi practicat doar cu aceste mantre.
Sautraamani este o ceremonie în care “suraa” este preferată soma-ei.

217
Ment, ionarea termenului “kaarotara” în RV.I.116.7, care se referă la vasul prin
care se filtrează suraa, este un argument puternic pentru legătura care există
între ashvini s, i suraa. În acelas, i vers, celebrul comentator Shaakandasvaamin
ne prezintă următoarea poveste mitică: atunci când ashvini-i erau rătăcitori,
un grup de băiet, i, care băuseră s, i se îmbătaseră i-au rugat pe ashvini să
le dea suraa. Zeii au produs băutura din hoof?? casei lor s, i le-au dat-o.
Ment, iunarea hoof ?? poate fi de interes deoarece lichidul ceremonial care
este destinat ashvini-lor este oferit în hooves s, i dew claws??? (copitele s, i
ghearele??) victimelor. Povestea atestă faptul că ashvini-i aveau puterea
de a produce suraa. Ei mergeau?? printre fiint, ele umane s, i dacă luăm în
considerare rădăcina lui Charaka Sautraamani, adică rădăcina termenului
charaka, “char”, a cutreiera, a rătăci, a străbate, aceasta se potrives, te foarte
bine contextului.
De fapt Sautramaani este un ritual suraa. Dar din ritualurile înrudite s, i din
argumentele interne ??? discutate până acum, se pare că ceremonia urmează
ritualul anterior consacrat lui Soma pentru ca Ashvini-i să dobândească o
faimă similară cu a celorlalt, i zei. Sautraamani poate fi numit într-un fel
ritul pseudo-soma-ei. O parte din terminologia folosită este paralelă cu s, i are
legături cu ritualul soma orientat în aceeas, i direct, ie. Aceasta se potrives, te
foarte bine cu contextul în care ashvini-i, care erau privat, i de soma, erau
nerăbdători să li se permită să bea soma, dar zeii nu le-au dat voie.
Mai târziu, ceremonia a fost gradat remodelată pe baza sacrificiului soma-ei
s, i a primit un statut similar ei. Această ceremonie în forma manifestării
lui soma/suraa, cea mai râvnită băutură a zeilor, în timp ce “suraa” este o
băutură a muritorilor. ????? “Sautraamani” a fost la origine un ritual suraa
s, i probabil a fost practicat printre nonarieni. Amestecarea culturilor ariene s, i
non-ariene a adus probabil unele modificări s, i adăugiri.
Asocierea ashvini-lor cu adoratorii non-arieni este clară, deoarece despre ei se
spune că merg în locuri îndepărtate (RV.VIII.5.31) pentru a accepta darurile
adoratorilor lui “Dasa” s, i a rămâne acolo. Se pare că adoratorii ashvini-lor
erau în număr mare acolo. Aceasta este posibil mai ales datorită naturii
esent, iale de salvatori sau vindecători a ashvini-lor.
Ashvini-i, fiint, ele divine care mergeau printre oameni, astfel aveau trăsături
comune cu zeii s, i cu oamenii. Cu ashvini-i ca interlocutori, evolut, ia societăt, ii
s, i-a urmat cursul, iar ritualul Suraa al popoarelor ne-ariene să egaleze slăvitul
ritual arian al soma-ei s, i astfel a fost remodelat pe baza sacrificiului soma-ei.

218
Asocierea ashvini-lor cu ritualurile Aptoryaama
Aptoryaama este a s, aptea soma-samsthaa, adică a s, aptea formă de sacrificiu
al soma-ei, o dezvoltare ulterioară a celei de-a s, asea variante a soma-samsthaa,
numită atiraatra. Asvhini-i ocupă o pozit, ie semnificativă în acest ritual.
Cu privire la etimologia Aptoryaama, în Gopataha braahmana există o
legendă. Aceasta sună astfel: Prahaapati a creat monadele. Aces, tia erau
incapabili să se mis, te s, i au luat ajutorul lui “stoma”. În decursul timpului ei
au devenit doi (dubli)??? s, i au căutat ajutorul a două stoma s, i în final au luat
toate stoma-ele. Astfel a fost creat tot ce există. Oamenii au fost creat, i prin
“vaarayantiya”, prin sacrificiul adit, ional “Uktha”. Astfel oamenii i l-au dat???.
După ce l-au obt, inut, el a fost numit “Aptoryaama” deoarece PRAJAAPATI
a realizat acest sacrificiu pentru a obt, ine monadele sale. Mai departe se spune
că sacrificiul conduce de asemeni la stăpânirea asupra oamenilor. Din textul
răzlet, it al braahmana-elor se înt, elege că cel care realizează această ceremonie
poate obt, ine (provenind de la rădăcina “ap”- a obt, ine???) ceea ce doreºte.
Fiind o dezvoltarea ulterioară a sacrificiului Atiraatra, Aptoryaama este un
ritual nocturn care cuprinde incantat, ii s, i recitări, care sunt modelate după
Atiraatra. Sacrificiul Aptoryaama cont, ine patru stotra-e s, i shastra-e speciale.
Mai precis, Aptoryaama reprezintă forma extinsă a lui Atiraatra.
Această ceremonie implică shodashi-stotra s, i ceremoniile legate de aceasta ca
elemente necesare pentru realizarea ei, în timp ce trăsătura ei caracteristică
constă în cele patru stotra-e s, i shastra-e (Atirakta) asociate, cântate s, i recitate
după Ashvinashastra, litania de final din Atiraatra. Aceste patru incantat, ii
(cântece??) sunt aranjate de as, a manieră încât fiecare stotra succesivă este
cântată într-un registru diferit s, i într-o formă din ce în ce mai avansată de
compozit, ie, de la trivrit (nouă versuri) stoma până la ekvimsha (21 de versuri)
stoma. În manualele litrugice, Aptoryaama serves, te drept model pentru un
sacrificiu cu toate “Prishthya”-urile. O stotra prishthya înseamnă “întărită”,
adică o formă particulară de incantat, ie?? în care două versete, unul în brihati,
altul în satobrihati, sunt de asemeni transformate prin repetarea ultimei
pada a primului s, i a celui de-al doilea verset, pentru a produce un cântec
cu trei strofe??. Aceste cântece sunt folosite ca prishthya-e, adică cântate
de două ori cu alt saaman inclus între ele, cu rol simbolic de matcă pentru
embrion. Dar în ASS.XI.11.4 se spune că “dacă ei cântă în felul formării
embrionului, preotul hotri ar trebui să recite tert, ele stotriya s, i anurupa în
acelas, i fel. Litaniile adăugite sunt recitate după riturile cupei ashvina.”

219
În aceste litanii adăugate există cinci imnuri întregi s, i o colect, ie de patru
imnuri adresate ashvini-lor. Există patru litanii principale suplimentare?? în
aptoryaama. Primul grup se recită de către “hotricamasa” care este preotul
din Rig Veda care t, ine o cupă pentru soma folosită pentru libat, ie s, i pentru
consumul celorlalt, i preot, i. Al doilea grup de versete (mantre) este recitat
de “maitraavaruna”, primul asistent al preotului hotri. Al treilea grup de
mantre este recitat de braahmanaacchamsi, un preot care asistă terminologic
vraahmana, dar de fapt el îl ajută pe hotri; s, i al patrulea s, i ultimul grup de
mantre este recitat de preotul acchaavaaka, un asistent al lui hotri.
În primele litanii adăugate există două imnuri adresate ashvini-lor, recitate de
preotul hotri. Autorii acestor două imnuri sunt Bhauma s, i Shyaavaashva din
familia lui Atri. În aceste două imnuri Ashvini-i sunt foarte cordial invitat, i
să vină la sacrificiu alături de alt, i zei, în special Surya s, i Ushas s, i să accepte
soma. În RV.VII.35.20-22 ASHVINI-i sunt invocat, i astfel: O, gemeni divini,
de aceeas, i natură cu zorile s, i cu soarele, vă rugăm, acceptat, i rugăciunea spusă
din inimă la sfârs, itul zilei.
Frecventa aparit, ie a cuvântului “tiro’hnyam” care înseamnă “sfârs, itul zilei”,
ne lămures, te cu privire la caracterul nocturn al sacrificiului. Oricum, aceasta
ar sugera că Aptoryaama poate fi un sacrificiu nocturn. Ofrandele de soma
sunt realizate nu numai în timpul zilei ci s, i seara. Aceste ofrande sunt numite
“tiro’hnyam” s, i sunt numite cu numele ashvini-lor cărora le sunt consacrate.
În a doua litanie adit, ională, recitată de Maitraavaruna s, i de preotul Prasaastri
(un alt nume al lui Maitraavarunau), există două imnuri care îi invocă pe
Ashvini.
În Rig Veda.viii.8 clarvăzătorul Sadhavamsa, fiul înt, eleptului Kanva, se roagă
s, i îi invocă pe ashvini, elogiindu-le faptele s, i realizările. Rv.vii.8.8 spune:
există alt, ii care îi adoră pe ashvini mai mult decât noi? Fiul clarvăzătorului,
preotul pios, vă preamăres, te prin aceste cântece.
În RigVeda.v.77.1-5, înt, eleptul Bhauma Atri îi invocă pe ashvini să vină la
sacrificiu dimineat, a devreme astfel ca ei să savureze băutura soma înaintea
celorlalt, i, deoarece lor le este destinată libat, ia de dimineat, ă.? Înt, elept, ii din
vechime îi invocă înainte de aparit, ia zorilor.
În ambele imnuri ashvini-i sunt invitat, i să consume soma. Maitraavaruna
oferă libat, iile soma-ei cu “camasa” s, i recită imnuri laudatorii ashvini-lor.
În al treilea grup de litanii adit, ionale la Aptoryaama, ashvini-lor le este

220
consacrat doar un imn. Acesta este recitat s, i cântat de preotul braahmanaac-
chamsin. As, a cum ne informează imnul, în această ceremonie preot, ii toarnă
sucul soma s, i oferă jertfe în focul sacrificial. Înt, eleptul îi invocă pe ashvini
cu imnuri s, i alte cântece, astfel ca ei să accepte s, i să vină repede. Când din
lujerul galben al plantelor medicinale picură sucul, asemeni laptelui ce curge
din ugerele vacilor s, i când vocile cântă o rugăciune, cei doi zei gemeni vin
primii pentru a fi adorat, i (rv.vii.9.4). S, i toate aceste imnuri de laudă au rolul
de a-i face să vină la sacrificiu să accepte soma, elixirul dulce al devot, iunii,
prin intermediul căruia ei distrug demonul răului.
Cea de-a patra serie de stotra-e adit, ionale este recitată de preotul Acchaavaaka,
asistentul preotului hotri. În această acchaavaka shastra (recitare), există două
imnuri adresate Ashvini-lor, autorii lor fiind Kutsa Angirasah s, i Bhutaamsha,
fiii lui Kashyapa.
În rv.112.24, este revelată clar perioada sacrificiului aptoryaama: “vă invocăm
pe voi amândoi pentru a ne proteja în ultimele ore al nopt, ii.” În acest imn
ashvini-i sunt slăvit, i s, i invocat, i să vină la sacrificiu. Rv.x.106.1 este de asemeni
un imn de laudă adresat ashvini-lor pe care îi roagă să vină la sacrificiu. Dacă
cineva nu studiază primele patru versete de dinainte, atunci el va rosti cele
patru yajyaas care încep cu “puraanamokah sakhyam shivam vaam”.
Detaliile ritualului aptoryaama sunt acoperite de detaliile modelului sacrifi-
ciului soma-ei care durează o zi. Ekaaha sau sacrificiile de o zi, sunt acele
sacrificii ale soma-ei care se realizează într-o singură zi?? care constă din trei
savanas?? - la fiecare se oferă o anumită cupă cu lichior de soma, pentru a
fi consumate de preot, i s, i de cel căruia îi este destinat ritualul, după ce s-a
realizat libat, ia pentru respectivele zeităt, i. Aptoryaama, fiind definită ca cere-
monie nocturnă, ofrandele trebuie oferite de trei ori. Iar în anumite momente
precise sunt recitate (shastra) rimnurilor vedice de către preotul hotri sau de
asistent, ii săi. Manualele ritualice enumeră un număr considerabil de sacrificii
de o zi, fiecare având trăsături specifice. Oricum, majoritatea acestor sacrificii
reprezintă modificări ale uneia sau alteia dintre formele fundamentale ale
ekaaha-urilor. Forma fundamentală a aptoryaama este deci atiraatra.
Prima cântare a melodiilor se face pe melodia rathantara, apoi pe vairaaja s, i
apoi din nou pe rathantara. Opt, ional, melodiile brihat s, i vairaaja sunt cântate
în acelas, i mod (adică brihat-vairaaja-brihat). Recitarea lui maitraavaruna
este legată de cântarea în melodiile vaamadevya s, i shakkara; a celor din
braahmaanaacchamshi în naudhasa s, i vairupa sau pot fi în melodiile shyaita

221
s, i vairupa. Recitarea lui acchaavaaka este în legătură cu cântarea în melodiile
kaaleya s, i raivata. Cele patru strotra-e adit, ionale din aptoryaama sunt cântate
de patru grupuri de preot, i s, i sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Numele preotului
Melodiile corespunzătoare
hotri
rathanatara-vairaaja-rathanatara (sau opt, ional) brihat - vairaaja - brihat
maitraavaruna
vaamadevya s, i shaakkara
braahmanaacchamsin
naudhasa s, i vairupa sau opt, ional syaita s, i vairupa
acchaavaaka
kaaleya s, i raivata
Se spune în ass.ix.11.1 s, i în Ap.ss.xxii.13.19 că o persoană, ale cărei vite nu
se dezvoltă armonios, sau care urăs, te vitele vecinului sau ale cărui vite au
fost distruse, trebuie să realizeze aptoryaama, sacrificiul soma-ei.
Un studiu amănunt, it al imnurilor consacrate ashvini-lor nu este în concordant, ă
cu scopul ment, ionat mai sus. Acolo nu există nici un vers care să invoce
protect, ia vitelor celui care realizează sacrificiul. Ashvini-i sunt invocat, i în
mod repetat să vină la sacrificiu, ceea ce arată că aici mitul nu concordă cu
ritualul.
a.b. Keith este de părere că aptoryaama este un rit independent, este practic
necunoscut s, i este ment, ionat ocazional alături de alte forme de ceremonii de o
zi. Aptoryaama fiind o soma-samsthaa îi reprezintă pe ashvini-i ca pe cei mai
celebrat, i consumatori de soma, care în literatura mai recentă le este interzisă.
Se spune chiar că ceilalt, i zei nu consumă băutura soma fără ashvini.
Această discut, ie laborioasă despre ritualul aptoryaama arată că ashvini-i sunt
foarte strâns asociat, i cu acest ritual. Dar autoarea nu poate asocia ritualurile
cu miturile analizate s, i emite ipoteza că miturile nu sunt în mod necesar
presupuse rituri s, i nici viceversa.
Asocierea Ashvini-lor cu ritualurile ceremoniei Praataranuvaaka

222
În ritualurile Praataranuvaaka, recitarea versetelor vedice se adresează lui
Agni, Ushas s, i Ashvini-lor. Praataranuvaaka înseamnă literal (anu-vak), “a
recita mantre, “rugăciunea de dimineat, ă”. Această litanie este formată din trei
sect, iuni, numite “kratu” s, i anume aagneya, ushasya s, i ashvinaa. “Recitarea
se realizează începând dis-de-dimineat, ă s, i până la lăsatul serii”. Dar de
fapt recitarea e realizată de preotul hotri în ultima parte a zilei sutyaa??.
ASS s, i aproape toate shrautasutra-ele concordă asupra începerii recitării lui
Praataranuvaaka înainte ca păsările să înceapă să cânte dimineat, a foarte
devreme.
În comentariul la AB, Saayanaacaarya spune că la fel cum cei tineri nu vorbesc
în fat, a celor în vârstă, la fel Praataranuvaaka, care este cea mai veche, trebuie
recitată prima.
Praatranuvaaka este o parte indispensabilă a sacrificiului soma-ei. Asocierea
ashvini-lor cu acestă ceremonie este foarte semnificativă.
Pentru realizarea sacrificiului de o zi al soma-ei, yajamaana, sot, ia sa s, i preot, ii
au fost nevoit, i să realizeze câteva ritualuri pregătitoare patru zile înainte de
ceremonie. Sacrificiul soma-ei se realizează în cea de-a cincea zi. În mijlocul
nopt, ii, adică aproape de aparit, ia zorilor, preotul hotri, după ce oferă o ofrandă
lui aajyaa??, stă între cei doi boi de la cele două cărut, e havirdhaana s, i recită
câteva versuri cu voce tare. De la începutul până la sfârºitul recitării trebuie
să se realizeze o modulare gradată a tonului (yama) scalei grave??, cu except, ia
unui singur verset (rv.i.110). Măsura (ritmul) acestor versuri trebuie să fie în
această ordine: gaayatri, ashushtup, tristup, brihati, ushnik, jagati s, i prakti,
diferită de ordinea obis, nuită.
Trei zeităt, i sunt implicate s, i invocate în Praataranuvaaka s, i de aceea există
trei sect, iuni de versete, numite tehnic kratu. Imnurile s, i versurile separate
?? ale acestor sect, iuni sunt aranjate conform celor s, apte măsuri s, i astfel
formează cinci subdiviziuni. Există o controversă cu privire la numărul total
de RIK-uri. Conform lui Aitareyins există 100 RIK-uri, 360 conform lui
Kaushitakihs. Rugăciunea poate fi formată din tot atâtea versete câte pot fi
recitate în intervalul dintre miezul nopt, ii s, i răsărit, dar ele trebuie să cont, ină
cel put, in câte un imn în fiecare din cele s, apte măsuri pentru fiecare dintre cele
trei zeităt, i, iar recitarea nu trebuie să cont, ină mai put, in de 100 de versete.
Acestea nu sunt recitate dimineat, a ci înainte de răsărit, motivul denumirii lor
prin Praataranuvaaka fiind unul secundar.
A treia s, i ultima sect, iune din Praataranuvaaka este numită “ashvinakratu”,

223
adică versetele recitate în această kratu sunt consacrate ashvini-lor. Ass vi.15
enumeră versurile care trebuie recitate în această kratu. În această kratu,
la fel ca în Praataranuvaaka, versurile sunt recitate în s, apte metri s, i, astfel,
există s, apte sect, iuni de versete în s, apte metri. În conformitate cu ass.vi.15,
numărul total de versuri scrise în respectivele măsuri în ashvina kratu este
detaliat în tabelul de mai jos:
În sect, iunea metrului gayatri:
rv. i. 46. 1-15: esha ushaa - imnul= 15
rv. i. 22. 1-4: “praataryujeti catasra” în 4 riks= 4
rv. i. 3. 1-3: “ashvinaa yajvaninisa” - 3 riks= 3
rv. i. 30. 17-19: aa ashvinaa vasyaavatya - 3 riks= 3
rv. ii. 41. 7-9: aa gamadusu naasatyeti tre - 3 riks= 3
rv. viii. 51-33: “duraadiheveti” - imnul= 33
rv. viii. 26. 16-19: Vahishto vaam havamiti catasra= 4
rv. viii. 76. 1-18: “nediraathaam” - imnul= 18
rv. viii. 85. 1-9: aa me havaam’ - imnul= 9

92 strofe
În sect, iunea metrului anustubh:
rv. v. 73. 1-10: Yadadyastha iti dve - 2 imnuri= 10
rv. v. 74. 1-10= 10
rv. vii. 8. 1-25: “a no vishaabhi” - imnul= 23
rv. x. 143. 1-6: tyam cid - imnul= 6

49
În sect, iunea metrului tristubh:

224
rv. v. 76. 1-5: aaBhaatyagniriti dve - cele 2 imnuri= 5
rv. v. 77. 1-5: aaBhaatyagniriti dve - cele 2 imnuri= 5
rv. ii. 39. 1-8: graavaaneva - un imn= 8
rv. i. 116. 1-25= 25
rv. i. 117. 1-25: naasatyabhyaam iti trini - 3 imnuri= 25
rv. i. 118. 1-11= 11

r. ii. 58. 1-9: dhenu’pratnasyiti - un imn= 9

rv. iv. 43. 1-7: Ka u shravad iti dvesukte - 2 imnuri= 7


rv. iv. 44. 1-7= 7
rv. vi. 62. 1-11: Stuse nareti sukte - 2 imnuri= 11
rv. vi. 63. 1-11= 11
rv. i. 180. 1-10: yuvo rajaamsiti pancanaam tritiyam = 10
rv. i. 181. 1-9 uddaret - cele 5 imnuri, fără al treilea= 9
rv. i. 183. 1-4 = 6
rv. i. 184. 1-6 = 6
rv. vii. 67. 1-10 : prati vaam rathamiti saptaanaam = 10
rv. vii. 69. 1-8 etc. - s, apte imnuri, mai put, in al doilea = 8
rv. vii. 70. 1-7 = 7
rv. vii. 71. 1-6 = 6
rv. vii. 71. 1-5 = 5
rv. vii. 73. 1-5 = 5

196 strofe
În sect, iunea metrului BRIHATI:
rv. Vii. 74. 1-6: imaa u vaam etc. - un imn = 6

225
rv. I. 47. 1-10 : ayam vaam etc. - un imn = 6
rv. Vii. 22. 1-7: ahva aa ratham iti sapta = 6
rv. Viii. 17. 1-6: dyumni vaa etc. - un imn = 6
rv. Viii. 10. 1-6: Yatshta etc. - un imn = 6

35 (strofe)
În sect, iunea metrului Ushnik:
rv. I. 92. 16-18: ashvina vartismad iti tra = 3
rv. V. 98. 1-3: asgvubaaveha gacchatam iti tre = 3
rv. Viii. 26. 1-15: Yuvorusuratha etc. - un imn = 15

21 strofe
În sect, iunea metrului Jagati:
rv. I. 157. 1-6: avodhyagni - un imn = 6
rv. Iv. 45. 1-7: eshasya bhaanu - un imn = 7
rv. I. 119. 1-10: aa vaam ratham - un imn = 10
rv.i. 182. 1-8: abhudidam etc. - un imn = 8
rv. X. 39. 1-14: Yo vaam parijma - iti trini - trei imnuri = 14
rv. X. 40. 1-14 = 14
rv. X. 41. 1-3 = 3
rv. I. 34. 1-12: Trishivinno - un imn = 12
rv. I. 112. 1-15: adyele dyaavaaprithivi - un imn = 15

226
89 strofe
În sect, iunea metrului Pankti:
rv. V. 75. 1-8: Praati Priyatamam iti - un imn = 8

8 strofe
Numărul total de versete care trebuie să fie recitate în Ashvinakratu este deci
490 (92 + 49 + 196 + 35 + 21 + 89 + 8 = 490)
Astfel ashvini-i ocupă un loc foarte important în Praataranuvaaka. Un studiu
atent al acestui mare număr de versete revelează trăsăturile acestor zei gemeni.
În această ceremonie miturile referitoare la aces, ti gemeni sunt foarte frumos
întret, esute cu ritualurile.
Un studiu critic asupra lui Praataranuvaaka indică momentrul aparit, iei
Ashvini-lor s, i îi categorises, te ca zei solari. Perioada lor de manifestare este
prin excelent, ă dimineat, a devreme. Rv.i.46.1 afirmă că zeit, a Ushas nu apare
înaintea lor. Ea doar risipes, te întunericul s, i apoi clarvăzătorul se roagă
lor. În altă parte se spune că ei o trezesc pe Ushas sau că în carul lor ei o
urmează pe Ushas, care s-a născut când ei înhămau?? carul. Perioada din
zi corespunzătoare ashvini-lor trebuie să fie între aparit, ia zorilor s, i răsăritul
soarelui. Ei de asemeni primesc, în alte ritualuri, animale ros, ii-albe, în
concordant, ă cu culoarea lor, reprezentând perioada de dinainte de răsărit.
Ei sunt cei mai celebrat, i consumatori ai libat, iei de dimineat, ă, care este o
caracteristică solară a zeilor soarelui. Faptul devine mai clar deoarece ei
sunt unii din cei mai important, i destinatari ai litaniei de dimineat, ă numită
Praataranuvaaka. Caracterul lor solar este de asemeni evident, iat s, i de faptul
că ei risipesc întunericul.
N. G. Chapekar este de părere că cei doi ashvini din naasatyaas apar înaintea
soarelui. Motivat, ia lui confirmă de asemeni caracterul solar al ashvini-lor.
Momentul aparit, ie ashvini-lor trebuie să fie înainte de răsărit, deoarece ei au
cerut să aducă razele soarelui. Ei preced chiar s, i zorile. Se spune că fiica lui
Surya conducea carul ashvini-lor. Aici fiica este Ushaas sau ar trebuie să fie,
deoarece zorile se vesteau prin aparit, ia naastyas la orizont, deoarece autorul
spune că acesta oferă jertfe în ajunul zorilor. Rv.i.84.11 clarifică s, i mai mult

227
acest lucru. Ea se referă la momentul în care întunericul este risipit. Ashvini-i
provin dintr-o zonă care este ascunsă sau acoperită de întuneric. Cuvântul
“tirashcit” în această ric?? a fost atribuit de saayana în “antarhitaat deshat”.
Este deci firesc să afirmăm că, carul ashvini-lor este gata dimineat, a devreme
pentru a-i duce la locul sacrificiului! În acest context versetul rv.i.117.6 este
cel mai semnificativ. Interpretarea dată de Yaaska este mai plauzibilă decât
a lui Saayana care este dată, mult, umită lui Saayana, de el însus, i. Saayana se
bazează pe povestiri în timp ce Yaaska nu. Prin “vartika” Yaaska înt, elege
Ushaa s, i nu pasărea “catala”, as, a cum înt, elege Saayana. În mod similar, el
înt, elege prin Vrika, soare s, i nu lup. Astfel, conform lui Yaaska, Ashvini-i au
eliberat-o pe Ushas din strânsoarea soarelui, în timp ce Saayana spune că
Ashvini-i au eliberat pasărea din hold of the jackel???. Acelas, i lucru se poate
spune s, i despre versetul rv.x.40.3. Soarele a răpit-o pe usahas iar ashvini-i au
eliberat-o. Acesta este un concept poetic foarte frumos. Praataranuvaaka,
care este inclusă în Somayaaga, arată că ashvini-i erau renumit, i consumatori
de soma, iar pozit, ia lor în această ceremonie sacrificială revelează important, a
lor în ritualurile vedice.
Asocierea ashvini-lor cu ritualurile Ashvinashastra
Shastra înseamnă versuri de laudă care trebuie recitate. As, a cum sugerează
s, i numele, Ashvina shastra-ele reprezintă o colect, ie de versete laudative care
descriu minunatele fapte s, i realizări ale ashvini-lor, des, i Agni, Usahas s, i Indra
sunt s, i ei invocat, i s, i slăvit, i în Ashvinashastra.
Ashvinashastra-ele reprezintă ultima Paryaaya a varietăt, ii Atiraatra din Soma
samsthaa. Acest ritual se realizează înainte de răsărit, după “sandhistotra”.
Purodaasha este oferită în două vase. După recitare, se aduc ofrande ashvini-
lor. Se spune că în timpul atiraatra, sacrificiul soma-ei, atunci când se sfârs, es, te
cu Prayaaya shastra-ele, se recită shastra-ele pentru ashvini. Conform cu
bh.ss. există trei shastra-e cu yaajyaa-uri care sunt recitate pentru ahsvini.
Când preotul hotri recită Ashvinnashastra, el iese din sada-e urmând sacrificiul
neterminat Atiraatra s, i oferă jertfele în focul aagnidhriya, în timp ce se sprijină
pe genunchiul drept. După ce a partake?? resturile de la untul clarifiat care
reprezintă ofranda, el (nu????) trebuie să atingă apa. Preotul nu trebuie să
soarbă apa, deoarece se s, tie că el reprezintă într-adevăr carul (vehiculul) zeilor
s, i nu este voie să fie pătat cu apă. Having partaken??? “ida “s, i întorcându-se
înapoi în “sada-e”, preotul hotri va trebui să stea în spatele inimii dhishnya
asemeni unei păsări care se pregătes, te să zboare, ghemuit cu genunchii la

228
piept???. În postura de mai sus preotul va recita ashvina shastra. Aceasta
este metoda de jertfire în ashvina-shastra.
În Ashvina-shastra Ashvini-lor li se consacră ultima jertfă. Preotul oferă
Ashvini-lor libat, ia cu soma, alături de o ofrandă de prăjituri. Anuvaakya este
“ime somaasa” etc. “tiro’hnya” semnifică o varietate de soma. Aici se explică
de ce ashvini-lor trebuie să le fie oferit acest tip de soma, des, i există s, i suc de
soma. Intoxicat, ia nu este cauza pentru care nu se oferă suc de soma, deoarece
despre ashvini nu se spune că s-ar fi intoxicat vreodată cu soma fermentată.
Este posibil să fie o indicat, ie a asocierii ashvini-lor cu adoratorii lor non-arieni
care probabil că au folosit în ritual o varietate a sucului de soma. Se pare
că era un obicei să se ofere o anumită varietate particulară de suc de soma
anumitor zei, as, a cum se oferea “tiro’hnya” ashvini-lor.
Praisha o numes, te (ofranda) “hotaa yaksad” etc. Cele două versete yajjyaa
sunt recitate în modul ardhadhyakaara.
Imnurile recitate în Ashvina-shastra sunt într-adevăr laudatorii. Minunatele
fapte ale ashvini-lor sunt descrise într-un mod frumos s, i fermecător în aceste
strofe. S, i acestea se potrivesc foarte bine cu contextul lui Ashvina-shastra,
adică sunt strofe (shastra-e) recitate pentru a slăvi zeităt, ile gemene, Ashvini-i.
Cele trei imnuri care se recită în Ashvinashastra, rv.i.112.1-25, rv.i.116.125 s, i
rv.i.117.1-25 cont, in minunate descrieri ale realizărilor ashvini-lor.
În imnul rv.i.112, autorul Kutsa, fiul lui Angirasa, invocă: O, gemeni divini,
fie ca voi să acordat, i bucuros, i ajutorul vostru - prin care voi îi inspirat, i pe
oameni să fie victorios, i în lupta viet, ii, prin care voi i-at, i scos din fântână pe
preot, ii Rebha, Vandana, Kaanva, Antaka, Bhujyu s, i Karkandhu, prin care
voi at, i făcut astfel ca însăs, i căldura pârjolitoare să devină plăcută pentru
înt, elept, ii Atri, Prishnigu s, i Puruktsa, faptele voastre virtuoase s, i darnice
acordă adăpost proscris, ilor, redau vederea unei persoane oarbe, auzul unui
surd s, i membre unui olog s, i eliberează o prepelit, ă prinsă de lup, voi at, i
determinat curgerea unor râuri dulci, l-at, i gratificat pe cel mai celebrat
Vashistha s, i i-at, i protejat pe generos, ii Kutsa, Shrutaarya s, i Narya, l-at, i
ajutat pe Vishpalaa să meargă când acesta nu putea, at, i asaltat soarele, când
?? s, i i-at, i apărat pe Mandhaatri, Bharadvaja, Divodaasa, Vamra, Shayu,
Patharvaa, Sharyaata, Adhrigu, Ritastubha, Krishaanu, Purukatsa, Turviti
s, i Daddhiti, Dhvasanti s, i Purushanti.
Asocierea acestor nume cu rezonant, ă cu Ashvini-i semnifică faptul că toate

229
aceste referint, e este posibil să nu fie doar simple mituri, ci înregistrarea unor
credint, e populare, s, i într-o anumită măsură, ajutorul lor dat umanităt, ii să fie
de asemeni adevărat.
Rv.i.116.1-25 este mai degrabă un comentariu al versetelor din rv.i.112. Imnul
îi proslăves, te pe Ashvini, descriind cum au ajutat ei oamenii în suferint, ă.
În rv.i.117.10 se afirmă clar aceasta: Oh, divini gemeni, cei care oferit, i cu
dărnicie, aceste fapte ale voastre sunt demne de laudă iar rugăciuneaa noastră
care vă preamăres, te, vă face favorabili, în timp ce hoinărit, i în cer s, i pe
pământ. Când prieteni învăt, at, i vă invită, fie ca voi să venit, i cu mâncare s, i să
ne întărit, i.”
Rv.vi.72.1-4 este de asemeni inclusă în această shastra. Autorul,
Maitraavarunirvashishtha, invocă zeii să vină în carul lor strălucitor, bogat
în prosperitate de aur s, i cai. Autorul se încrede în puterea acestor strofe ale
rugăciunilor adresate Ashvini-lor. Splendoarea lor este de invidiat, iar forma
lor este foarte grat, ioasă. Autorul simte o prietenie ancestrală fat, ă de ei s, i
îi roagă să recunoască această afinitate. El este foarte convins că această
shastra va fi primită de divinii gemeni, Ashvini-i.
AB prezintă o poveste frumoasă despre beneficiarii acestor laude frumoase
s, i astfel întăresc s, i adaugă mai multă gravitate acestor imnuri, shastra-ele:
odată, demult, Prajaapati a aranjat nunta fiicei sale Suryaa cu Soma. Des, i
Suryaa este fiica lui Surya, totus, i Prajapati era foarte afectuos cu ea s, i o
considera fiica sa. S, i ceilalt, i zei au venit să o vadă pe Suryaa. Atunci
Prajaapati a compus aceste o mie de versete, “vahatu”-ul , adică zestrea ei.
Tot, i zeii doreau să învingă. S, i deoarece nu s-a putut decide, ei au organizat o
întrecere (aajidhaavana - întrecere pentru a obt, ine un anumit obiect). Agni a
alergat primul. Ashvini-i au alergat apoi s, i l-au rugat să plece, stabilind să-i
dea un loc în această “shastra”. La fel au procedat s, i cu Usahas s, i Indra s, i în
final au câs, tigat întrecerea s, i “shastra”-urile.
Ashvini-i au participat la curse cu un car tras de măgari. Din cauza vitezei
lor de atunci ei s, i-au pierdut repeziciunea s, i acum sunt animale lente. Agni
a distrus puterea reproducătoare a “ashvatara” care era înhămat la carul
său. Dar Ashvini-i nu au distrus fertilitatea măgarilor. Ba chiar măgarii sunt
capabili de a produce două tipuri de animale (catâri s, i bardou), ne informează
Braahmana. Funct, ia Ashvini-lor de promotori ai fertilităt, ii este probabil
umbrită aici.
Aceste versete trebuie recitate ungând corpul cu “ghee” pentru a asigura

230
astfel o călătorie us, oară a corpului as, ezat în postura păsării gata de zbor.
Brahmavaadins s-a întrebat de ce Agni, Usahas s, i Indra sunt de asemeni
venerat, i în aceste shastra-e alături de Ashvini. Atunci de ce aceste laude
sunt denumite doar “Ashvinashastra? În realitate doar Ashvini-i au câs, tigat
shastra-ele s, i aceste shastra-e sunt corect denumite “Ashvinashastra”.
Asocierea ashvini-lor cu ritualurile Dvidevaatyagraha
Adorarea zeilor perechi este o trăsătură foarte comună în panteonul vedic.
Chiar o întâlnire întâmplătoare cu imnurile vedice este suficientă pentru a
demonstra ideea că un alt zeu, ale cărui atribute erau identice sau contrastau,
era perechea unui alt zeu. Dyus, cerul, a fost legat de prithivi, pământul, care
era sot, ia sa, iar faptul că numele lor s-au amestecat într-un singur cuvânt,
dyaavaaprithivi, denotă inseparabilitatea lor. Ideea lui Varuna, cerul acoperit
de nori, apoi cea a lui Mitra ca cerul plin de lumină, senin. Astfel Indra
s, i Agni, Indra s, i Vaayu sunt de asemeni invocat, i în forma duală Indragni
sau Indravaayu. Asemeni lui Indraagni sau Indravaayu, gemenii ashvini
erau invocat, i împreună. Iar adorarea acestor zeităt, i duale a dus la aparit, ia
ritualurilor Dvidevatyagraha.
Dvidevatyagraha înseamnă ofranda de soma din cupele ce aparit, in zeităt, ilor
duale: Indra s, i Vaayu, Mitra s, i Varuna s, i cei doi Ashvini.
Dvidevatyagraha se realizează în Praatahsavana sacrificiului soma-ei. Praatah-
savana presupune ca sucul obt, inut dimineat, a prin zdrobirea plantelor de soma
să fie oferit zeităt, ilor. În Dvidevatyagraha, sucul din soma este oferit lui
Indravaayu, Mitraavaruna s, i Ashvini-lor, în această ordine.
Dvidevatyagraha este una din ceremoniile sacrificiului soma de o zi s, i există
trei paryaaya-e în Dvidevatyagraha. A treia paryaaya este ashvinagraha.
După oferirea jertfelor lui Maitraavaruna, preotul hotri ia cupa adusă de
ashvarya, o plimbă deasupra cupei lui Indravaayu s, i o as, ează jos lângă el.
Apoi urmează ashvinagraha.
Pentru Ashvini, Anuvaakyaa este pentru a trezi perechea de puteri mentale
s, i vitale s, i a le înjuga în fiecare dimineat, ă la lucru prin adorare, astfel ca ei
să poată experimenta bucuria valorii spirituale. Invocarea praisha este “O,
divini gemeni, domni ai splendorii s, i încântării, călătorind în care de aur, vă
implorăm venit, i s, i acceptat, i dulcile noastre ofrandele emot, ionale” trebuie
recitată ca Yaajyaa.

231
Ofrandele către Ashvini constau în Purodaasha. Această Purodaasha este
făcută din “dhaanaa”. Dhaana înseamnă boabe de orz prăjite sau zdrobite
amestecate cu soma. S, i aceasta este oferită ashvini-lor.
Urmează apoi consumul băuturii Grahashesha, adică ceea ce rămâne de la
ofrandele de soma. Consumul acestei băuturi, tehnic numită “grahashesha”,
purifică “shrotra” (urechile) s, i “praana” (sufletul) preotului.
Consumul de Aashvinagrahashesha se face mis, când capul în toate părt, ile;
astfel omul sau animalele vor auzi sunetele din toate direct, iile.
În Taittiriya Samhitaa vi.4.9 găsim o legendă cu privire la originea Dvide-
vatyagraha. Povestea spune că sacrificiul a fost decapitat. Atunci zeii i-au
rugat pe ashvini să pună la loc capul sacrificiului, deoarece ei erau medicii
divini. În schimb ashvini-i au dorit să li se consacre o libat, ie (graha) ca
sacrificiu. Dar deoarece ei erau impuri fiindcă umblau printre oameni, zeii
i-au purificat prin Vahishpavamaana stotra. Apoi zeii le-au oferit “Dvide-
vatyagraha”. Brahmavaadins se întreabă - “de ce sunt invocat, i aces, ti gemeni
sau zeităt, i duale?”, adică de ce se realizează Dvidevatyagraha?
Des, i textul Samhita-ei este foarte criptic, totus, i spune că pentru a curarisi
uniform sacrificiul, atât intern cât s, i extern, sunt invocate zeităt, ile duble
Ashvini-i în acest Dvidevatyagraha.
Aitareya brahmana cont, ine de asemeni o povestire foarte interesantă despre
originea Dvidevatyagraha. În timpurile srtăvechi s-a iscat o dispută printre
zei asupra întâietăt, ii la consumul băuturii soma. Necăzând de acord, ei au
organizat o întrecere. Vaayu a ajuns primul, apoi Indra s, i apoi Maitraavaruna
s, i în final Ashvini-i.
Astfel că ofrandele se consacră prima dată lui Indravaayu, apoi lui Mi-
traavaruna s, i în final Ashvini-lor. Arthavaada sau sect, iune explicativă din
brahmana spune că dvidevatyagraha oferite gemenilor reprezintă “praana”-ele.
Aindraavaayavyagraha reprezintă vorbirea s, i sufletul, Maitraavarunagraha
este mintea s, i ochii, iar Ashvinagraha-ele sunt urechile s, i sufletul.
În timp ce Taittiriya samhita nu clarifică motivul pentru care cele două
divinităt, i sunt invocate, în ab găsim această explicat, ie. Dvidevatyagraha-ele
sunt precum “prana”-ele. Iar praana fiind unica autoritate a corpului, “graha”,
este luată la început dintr-un singur vas, dar organele sunt duble (ochi, urechi
etc) s, i de aceea ofrandele sunt oferite zeităt, ilor gemene.

232
Sb de asemeni cont, ine o altă povestire: Ashvini-i s-au apropiat de Sukanyaa.
Dar ea i-a respins deoarece nu erau zei adevărat, i. Motivul ei era că ceilalt, i
zei nu i-au invitat la marele sacrificiu din Kurukshetra. Atunci ei au apărut
la locul sacrificiului. Dar deoarece umblaseră printre oameni, zeii i-au refuzat.
Atunci le-au spus zeilor că sacrificiul lor era incomplet. După o lungă discut, ie,
zeii, care îi considerau impuri pe Ashvini, au hotărât să îi purifice prin
Vahishpavamaanastotra. Ei au devenit cei doi Adhvary-i, iar zeii i-au rugat să
pună la loc capul sacrificiului. Ashvini-i au spus că deoarece ei erau ashvary-i,
trebuiau să fie adorat, i prin Dvidevatyagraha, ceea ce s-a s, i petrecut.
În toată literatura post-vedică se întâlnes, te povestirea despre tăierea capului
sacrificiului s, i reabilitarea acestuia de către Asvhini, în calitate de medici
divini. S, i în Dvidevatyagraha găsim referint, e la această întâmplare. Textele
ab ne informează că “grahashesha” în acest ritual trebuie să fie băută rotind
capul în toate direct, iile. Important, a vinului în s, tiint, ă s, i medicină este
binecunoscută. Charaka s, i Sushruta sunt de aceeas, i părere.
Astfel desprinzând întreaga poveste de atmosfera religioasă, s, i urmărind să
analizăm incidentul, există motive să presupunem că Ashvini-i, medicii divini,
obis, nuiau să activeze organele de la nivelul capului prin mis, carea acestuia
în toate părt, ile. Este foarte firesc ca procedeul să se fi pierdut cu timpul,
dar folclorul popular l-a introdus în ritualurile Dvidevatyagraha. Iar acestea
sunt trăsăturile socio-religioase ale Ashvini-lor, as, a cum apar ele în lumina
ritualurilor Dvidevatyagraha.
Asocierea ashvini-lor cu ritualurile Dasharaatra
Dasharaatra apart, ine tipului shastra de sacrificiu. Însus, i numele acestui
sacrificiu arată că ceremonia se realizează pe o perioadă de zece zile.
De fapt sacrificiul Dasharaatra este inclus în “Dvaadashaha shastra”, care
este de două feluri - i) bharata dvaadashaaha s, i ii) vyulha dvaadashaaha.
Sacrificiul dvaadashaaha este de 12 zile. Excluzând prima s, i ultima zi care
implică un sacrificiu de tip atiraatra, ceremonia “de zece zile” este numită
sacrificiul “dasharaatra”. Lăsând la o parte a zecea zi, cele nouă zile rămase
sunt formate din trei tryaha-e. Aceste trei tryaha-e împreună poartă denu-
mirea de “navaraatra”. Adăugând la acestea a zecea zi sacrificială, întreaga
ceremonie este denumită sacrificiul “dasharaatra” (3x3+1=10). Se poate
remarca că sacrificiul “navaraatra” împreună cu a zecea zi sacrificială sunt
ambele denumite cu termenul sacrificiul “dasharaatra”. De fapt ambii termeni
sunt folosit, i cu referire la sacrificiul “dasharaatra”. S, i din acest motiv ab

233
discută pe larg sacrificiul “navaraatra” s, i nu Dasharaatra.
În varietatea Dasharaatra de sacrificiu, des, i Agni, Indra, Vishvedevaas, Vaac,
Go, Dyaus s, i alt, i zei sunt zeităt, ile care prezidează zilele, totus, i Ashvini-i sunt
invocat, i frecvent, des, i nu pe tot parcursul sacrificiului.
În a treia zi de Dasharaatra (tritiya’hani) apare prima referire la Ashvini. Se
recită o trica în timpul Praugashastra.
Vishvedeva-s, ii sunt zeităt, ile, Saptadashastoma, Vairupa Saaman, iar ritmul
este jagati în a treia zi a ceremoniei Dasharaatra. Omul care s, tie toate acestea
atinge respectivele zeităt, i, Stoma, Saaman s, i Metrii s, i devine prosper. Strofele
terminate în acelas, i vers reprezintă criteriul ceremoniei “tritiyaaha”.
Primele trei rics?? din Sukta rv.v.78.1-3 sunt recitate în a treia zi a ceremoniei
Dasharatra iar aceste trei strofe se termină în acelas, i cuvânt. Aceste strofe
sunt recitate de preotul hotri dimineat, a în timpul rugăciunii Praugashastra.
Aceasta este o scurtă descriere a primei tryaha.
Zeităt, ile gemeni Ashvini-i au o pozit, ie importantă în a patra zi a ceremoniei
acestui sacrificiu. Zeitatea prezidentă este Vaac, Stoma este Ekavimsha,
iar Saama este Vairaaja, iar metrul (ritmul) este anushtubh. Acestea sunt
caracteristicilei ceremoniei “caturthaaha” din “dasharaatra”.
Cuvintele, “aa”, “pra” etc. sunt caracteristice pentru cea de-a patra zi a
ceremoniei.
Rv.viii.8 este o “caturthaaha” a “dasharaatra”. Acest imn este închinat
Ashvini-lor s, i este compus în măsura ashushtubh s, i se recită la Praugashastra.
Imnul începe cu cuvântul “aa” s, i apare în fiecare vers. Ass.vii.11 spune că
acest imn trebuie recitat în Praugashastra, adică în perioada praatahsavan a
primei zile a tryaha-ei din mijloc, care este a patra zi a lui dasharaatra.
Un mare număr de zei sunt invocat, i în a cincea zi a ritualului: Go, Indra,
Agni, Stoma s, i alt, ii. Ashvini-lor le sunt consacrate trei strofe în această
ceremonie.
Cea mai importantă divinitate este aici Go, stoma-ele sunt “trinava”-ele,
saaman-ele sunt shaakvara-s, ii iar ritmul este pankti. Caracteristic pentru cea
de-a cincea zi a ceremoniei, adică “pancaaha” este absent, a cuvintelor ca “aa”,
“pra”, s, i prezent, a cuvintelor ce denumesc locuri ca “divi”.
În strofele rv.vii.74.1-3 adresate Ashvini-lor nu apar cuvintele “aa”, “pra” s, i
există cuvinte care denumesc locuri, ca divi etc., astfel că aceste strofe sunt

234
potrivite pentru a cincea zi a ceremoniei.
A s, asea zi a sacrificiului Dashataatra are de asemeni o trica adresată ashvini-
lor. Principala zeitate a zilei este zeul Dhyaus, stoma este trayastrimsha,
saaman este raivata, iar ritmul este aticchandas. Caracteristicile ceremoniei
shashthaaha sunt: ca seer??? este parucchepa, strofele trebuie să cont, ină 7
versuri, iar ritmul trebuie să fie aticchandas.
Versurile Rv.i.139-3-5 care îi invocă pe ashvini sunt potrivite pentru a s, asea
zi ceremonială. Strofele sunt vizualizate??? de înt, eleptul parucchepa, ritmul
este aticchandas, iar strofele sunt recitate în Praugashastra.
În comentariul la rv.iii.58.1-3, Saayana spune că strofele sunt recitate ca
Praugashastra în cea de-a doua chandoma a vyulha sadharaatra. Există trei
tryaha-e în sacrificiul dasharaatra. Ultima se numes, te “chandoma” s, i t, ine trei
zile. În a doua zi de chandoma sunt recitate trei strofe consacrate Ashvini-lor.
A doua zi de “chandoma” este de fapt a s, aptea zi a ritualului.
Caracteristicile ceremoniei din ziua a s, aptea sunt absent, a cuvintelor “aa” s, i
“pra” s, i existent, a cuvintelor ca “sthitih” etc. S, i a celor ca de ex. prati, antah,
unda etc. Rv.ii.58.2-3 îndeplines, te aceste condit, ii s, i la fel este s, i constituentul
lui ????? “saptamaaha” sau a doua zi a ultimei tryaha sau chandoma.
Acesta este pozit, ia Asvhini-lor în ritualurile Dasharaatra, as, a cum arată
literatura brahmana s, i sutra. În linii mari, ele nu sunt zeităt, ile cardinale
ale sacrificiului, dar sunt invocat, i foarte frecvent aproape în toată shastra.
Caracteristicile următoarelor zile ritualice au fost discutate în detaliu pentru
a compara pozit, ia altor zei cu a ashvini-lor.
Sacrificiul Dasharaatra ocupă o pozit, ie foarte importantă în literatura ritualică
vedică, fiind de tip shatra. Pozit, ia nu foarte proeminentă a ashvini-lor în acest
sacrificiul popular probabil indică ascensiunea sau declinul lor în ritualurile
vedice. Ceremonia apărând mai târziu, ashvini-i e posibil să fie în concordant, ă
cu literatura vedică.
În prezentarea sacrificiului, zeităt, ile prezidente au fost amintite doar pentru a
arăta comparativ că ashvini-i sunt invocat, i numai în cinci imnuri, fie în forma
trica, fie în forma sukta. Aceasta arată că popularitatea lor nu era mai mare
ca a altor zei. În finalul fiecărui pasaj se spune că persoana care cunoas, te
sacrificiul obt, ine ceea ce dores, te. S, i deoarece ashvini-i erau de asemeni adorat, i,
ei puteau acorda obiectul dorint, ei celui care realiza sacrificiul.

235
Cel mai important lucru este faptul că aproape toate strofele sunt recitate
în Praugashastra. Deoarece praugashastra este litania de dimineat, ă, acesta
arată caracterul solar al ashvini-lor. Aceasta arată clar strânsa corelare a
gemenilor cu dimineat, a, fapt confirmat s, i de ritualul pravargya s, i ritualul
praataranuvaaka. Conexiunea lor cu Ushas s, i Surya sust, ine caracteristica lor
solară.
Capitolul IV
Ashvini-i: ajutoare la nevoie
Ashvini-i sunt ajutoare extraordinare ale omenirii în vremuri de restris, te. Nici
un alt zeu nu este atât de plin de solicitudine ca ei. Prin această trăsătură
esent, ială ei diferă de Indra, care de asemeni îi ajută la nevoie pe cei devotat, i lui.
Indra fiind un zeu războinic îs, i ajută adoratorii în războaie s, i la traversarea în
sigurant, ă a apelor când ei merg la atac. Dar natura ajutorului dat de Ashvini
oamenilor este diferită; Ashvini-i îi salvează pe oamenii aflat, i în suferint, ă.
În Rig Veda sunt ment, ionate multe legende care ilustrează sprijinul acordat de
Ashvini. Bhujyu, fiul lui Tugra, era singur în mijlocul oceanului în întuneric
sau pe o plută în mijlocul valurilor. Ashvini-i i-au auzit rugile s, i l-au salvat,
trimit, ându-i o barcă cu o mie de rame, sau patru nave, sau o barcă cu aripi,
sau trei mas, ini zburătoare cu 100 de picioare s, i 6 cai, sau armăsarii lor
zburători sau carul lor rapid ca gândul.
Ashvini-i sunt medicii zeilor s, i protectorii lor; ei acordă nemurirea s, i vindecă
bolile.
Ei l-au vindecat pe decrepitul Cyavana de bătrânet, e s, i l-au făcut tânăr s, i
atractiv pentru sot, ia sa. De asemeni ei l-au transformat în sot, ul fecioarelor??:
sb. si jb. prezintă o poveste lungă despre modul în care Ashvini i-au redat
tineret, ea lui Cyavana. Cel mai interesant lucru este că vindecarea s-a produs
în apa magică în care Cyavana s-a scăldat pentru a-s, i recăpăta tineret, ea s, i
frumuset, ea; aceasta este o temă de faimă mondială. Similar, ei l-au întinerit
pe înt, eleptul Kali s, i l-au ajutat să-s, i ia o sot, ie. Tânărului Vimadaa i-au
adus-o de sot, ie pe “Kamadyu”, care era sot, ia lui Purumitra. Aici putem face
o paralelă cu Afrodita s, i Elena. Ei l-au reabilitat pe Vishnaapu.
Înt, eleptul Rebha, înjunghiat, legat, ascuns de dus, mani, t, inut sub apă 10
nopt, i s, i 9 zile, abandonat ca mort a fost reînviat s, i scos afară de Ashvini, în
timp ce soma este scoasă cu polonicul???.

236
Ei l-au salvat pe Vandana din calamitate s, i l-au repus la înălt, imea soarelui,
ridicându-l dintr-o groapă în care era ascuns s, i l-au întinerit.
Ei l-au ajutat pe înt, eleptul Saptavadhri care prin s, iretlicurile unui demon,
împreună cu tovarăs, ii săi a fost aruncat într-o groapă încinsă. Ei i-au redat
acestuia puterea tinerească. Se spune despre ei că l-au scos din întuneric.
Când se spune că Agni l-a salvat pe Atri din foc, înseamnă probabil că Agni
l-a iertat pe ATRI datorită intervent, iei Ashvini-lor. Ashvini-i au salvat din
fălcile unui lup chiar o prepelit, ă care le-a invocat ajutorul.
La rugămintea unei lupoaice, ei i-au redat vederea lui Rijraashva. El fusese
orbit de tatăl său deoarece omorâse o sută de oi s, i le dăduse lupoaicei. De
asemeni ei l-au vindecat pe Paraabrij de orbire s, i ologeală. Când piciorul
Vishpala-ei a fost retezat în bătălie, asemeni aripii unei păsări, ei l-au înlocuit
cu unul de fier, astfel ca ea să poată câs, tiga cursa. rv.i.112.10 spune - “cu
acele ajutoare prin care voi at, i reabilitat-o pe Vishpalaa cea corpolentă când
ea nu putea să se mis, te ca să meargă la bătălie”.
Faptul că erau prieteni adevărat, i la nevoie s, i un ajutor foarte rapid la necaz
este foarte bine reprezentat în povestirea despre Ghoshaa; ea îmbătrânise
în casa tatălui ei iar Ashvini-i i-au dat un sot, . Sot, iei unui bărbat impotent
i-au dat un fiu numit Hiranyahasta, care înainte se numea “Shyaava”. Ei i-au
dat lui Podu un armăsar rapid, puternic, alb, care ucidea dragonii s, i care
era propulsat (impelled??) de Indra, care i-a adus numeroase trofee. Lui
Kakshivat din familia Pajra i-au dat abundent, ă, făcând ca 100 de butoaie cu
vin sau cu miere să curgă din podul casei. Dirghasharavas, fiul lui Usij, a fost
de asemeni ajutat de Ashvini în comert, .
Maandhaatri, Bhaaradvaaja, Divodaasa s, i Trasadasyu au fost s, i ei ajutat, i
de Ashvini. Ei i-au dat hrană înt, eleptului Bhaaradvaaja s, i l-au ajutat pe
Vamra. Ei l-au ajutat pe regele Pruthu care îs, i pierduse calul. Patharvan,
Adhrigu, Krishaanu, Tubishti, Dhavasanti s, i Purushanti au beneficiat tot, i de
ajutorul s, i protect, ia Ashvini-lor. Pedu i-a proslăvit pe Ashvini s, i a primit
un cal puternic sau 99 de cai, care sunt simbolul zeului soare. Ashvini-i au
ajutat-o pe Surya să devină frumoasă s, i i-au protejat pe Medhaatithi, Vasha
s, i Gosharya s, i pe Mahishvat. Ei l-au reinstaurat pe regele Jaahusha pe tronul
regatului său. Ei au umplut o fântână cu apă pentru însetatul Krivi.
Ashvini-i au acordat un imens ajutor în orice fel de suferint, ă umană. Ei
puteau fi invocat, i în orice fel de pericol. Us, urint, a cu care ei răspundeau
rugăciunilor explică popularitatea acestor zei. Marile tradit, ii ale societăt, ii

237
vedice de atunci nu au înregistrat aceste mici fapte???. Deci istorisirile despre
împlinirea nevoilor de zi cu zi îs, i au locul în tradit, iile mici??, care probabil
sunt incluse în aceste mituri. Aceste feluri diferite de a acorda ajutorul -
daruri celor nevoias, i, fertilitate celui steril, vindecarea bolilor, salvarea din
pericole, îi apropie pe ashvini de oameni. Se poate spune că ashvini-i au fost
fiint, e umane, iar bunăvoint, a lor i-a zeificat mai târziu.
Pe lângă aceste persoane la care ne-am referit mai sus, în rv.i.112/116/119
sunt ment, ionate multe altele care au fost ajutate s, i sust, inute de ashvini. Unii
cercetători sunt de părere că toate acestea sunt reprezentări personificate
ale unor fenomene naturale, adică, vindecarea orbirii reprezintă soarele care
răsare etc., iar legenda lui Atri poate fi o reminiscent, ă a mitului care explică
reaparit, ia soarelui care dispăruse. Astfel, Bergaigne s, i alt, ii consideră că aceste
miracole atribuite Ashvini-lor sunt forme antropomorfizate ale Soarelui s, i
Lunii, ca de exemplu Vishpala este primul pătrar când a fost salvată prepelit, a
din gura lupului??? s, i uciderea celor 101 oi de către Rigrashva sunt doar
episoade mitice???????
Toate aceste argumente sunt put, in probabile. Atribuirea unui număr as, a
de mare de nume proprii tuturor acestor evenimente probează faptul că
ele sunt mai mult decât simple mituri. Ele sunt mărturii despre salvări
remarcabile ale oamenilor adevărat, i din necazuri reale de către Ashvini. Iar
aceste însemnări populare despre ajutorul dat oamenilor reali au dat nas, tere
tradit, iilor s, i în final au fost transformate în imnuri. Des, i explicat, ia nu poate fi
extrapolată la toate cazurile. Atribuirea numelor proprii acestor zeităt, i arată
cu sigurant, ă popularitatea de care ele (ei)??? se bucurau s, i demonstrează
faptul că Ashvini-i au fost într-adevăr de ajutor la nevoie.
Ashvini-i: zeităt, i solare
Din imnurile adresate ashvini-lor în Rig Veda, diferit, i cercetători consideră
că ei sunt cei mai concret, i zei solari. Perioada aparit, iei lor s, i asocierea lor
cu zorile afirmă clar aceasta. Legătura lor cu Suryaa s, i Savitri confirmă de
asemeni trăsăturile lor solare. Ei sunt întotdeauna inclus, i în grupul zeilor
solari.
Asocierea strânsă dintre ashvini s, i ritualurile praataranuvaaka, pravatrgya,
aptoryaama etc. confirmă de asemeni caracterul lor solar. În toate aceste
ritualuri aceste zeităt, i sunt invocate în ultimele ore ale nopt, ii s, i put, in înainte
de răsărit. Faptul că tatăl lor este Vivasvaan este o dovadă directă a originii
lor solare. Natura Ashvini-lor ca zeităt, i solare este certificată în volumele din

238
Rig Veda prezentate în continuare:
Cartea I
rv.i.46.1 descrie foarte frumos momentul aparit, iei ashvini-lor, care rămân
nevăzut, i până la aparit, ia iubitei Usahas care risipes, te întunericul, apoi
înt, eleptul se roagă lor. ? continuă să risipească zorile, soarele de aur apare.
O cale ? a fost deschisă pentru ca soarele să treacă dincolo de hotarul nopt, ii.
Radiat, ia soarelui devine vizibilă. Ushas urmează slava apropierii ashvini-lor.
Caii trezit, i în zori îi aduc pe divinii ashvini să bea sucul soma.
Înt, eleptul Praskanva în rv.i.47.7-8 sugerează foarte clar caracterul lor solar s, i
afirmă “Oh, Naasatyaas, fie că suntet, i departe sau foarte aproape, vă implor,
venit, i la noi în carul vostru minunat, cu razele soarelui. Fie ca cei s, apte cai
înhămat, i la car să vă aducă????”. Razele solare sunt de asemeni s, apte la
număr. Înt, eleptul spune mai departe: “Venit, i, oh Naasatyaas în carul vostru
înves, mântat cu soarele????, cu care voi at, i adus întotdeauna bunăstarea celui
care vă adoră”.
Rv.i.118.5 povestes, te relat, ia Ashvini-lor cu Suryaa, tânăra fiică a Soarelui, care
s-a urcat în carul lor s, i a fost încântată. Acesta este de asemenea un indiciu
al faptului că Ashvini-i sunt zeităt, i solare. Când soarele răsare s, i spulberă
zorii, prin radiat, ia sa care dispersează întunericul, înt, eleptul Sirghatamas îi
invocă pe Ashvini să se urce în carul lor s, i să vină la Sacrificiu.
Ashvini-i sunt foarte adesea asociat, i cu Suryaa, fiica Soarelui. Aceasta arată
clar legătura lor directă cu zeităt, ile solare.
Cartea a III a
În a treia mandală a Rig Veda-ei, înt, eleptul Vishvaamitra, fiu lui Gadhi,
spune că zeit, a Ushas, vaca cu lapte, dă laptele dorit bătrânului Agni; fiul
Sudului trece pe firmament. Soarele aduce ziua iar adoratorul se trezes, te
pentru a glorifica pe Ashvini-i care preced zorile.
Cartea a IV a
Rishi-i Purumilha s, i Ajamilha, fiii lui Suhotra, spun că carul ashvini-lor
este o împletire de raze solare, iar pe banchetă stă Suryaa. În următorul
imn, înt, eleptul Vaamadeva spune că atunci când soarele răsare, ashvini-
i traversează regiunea cu carul lor. La ivirea zorilor, risipind întunericul
înconjurător s, i răspândind o vie strălucire pe cer, apare carul lor tras de cai
superbi. În rv.iii.45.6 ei sunt acompaniat, i de soare. Povestea este aceeas, i

239
- razele care apar, dispersând întunericul cu lumina zilei, se răspândesc pe
firmament s, i au strălucirea soarelui. Soarele, înhămându-s, i caii, purcede la
drum.
Cartea a V a
Carul ashvini-lor are 2 rot, i. Rv.v.43.1 spune că, cu una din rot, ile luminoase
ale carului ei iluminează forma soarelui, în timp ce cu cealaltă traversează
sferele umanităt, ii. Ashvini-i sunt cu certitudine zei solari, dar ei sunt asociat, i
s, i cu omenirea.
Acelat, i imn ne informează că Suryaa a coborât din carul lor rapid, apoi
valuri de raze strălucitoare de lumină au învăluit-o. În rv.v.75.8 înt, eleptul
Avasya, fiul lui Atri, îi invocă pe Ashvini odată cu apropierea zorilor, Agni al
momentului arzând cu jertfa a fost pus (peste altar), ei coples, esc cu bunăstare,
sunt învingători ai dus, manilor, carul lor nemuritor a fost înhămat s, i sunt de
asemeni maes, trii ai iubirii mistice.
Cartea a VI a
În rv.vi.62.1 înt, eleptul Bharadvaaja, fiul lui Brihaspati, îi roagă pe cei doi
conducători ai cerului să conducă lumea. El îi glorifică cu imnuri sacre ca
fiind protectori fat, ă de dus, mani s, i care la ivirea zorilor alungă întunecimea la
capătul pământului.
Cartea a VII a
În rv.vii.67 înt, eleptul Maitraavaruna Vashishtha îi invocă pe Ashvini când
Agni arde, fiind aprins de ei în momentul în care urmele întunericului se mai
văd, soarele este perceput ca răsărind în glorie la estul zorilor, fiica cerului.
Următoarea sukta descrie carul pe care ashvini-i îl conduc împreună cu Suryaa.
Se spune că adoratorii devotat, i, trezindu-se înaintea zorilor, îi proslăvesc cu
acest imn.
În rv.vii.71 zeit, a Ushas este sora Ashvini-lor. Când noaptea întunecată
deschide calea soarelui arzător, Ashvini-i sunt chemat, i la sacrificiu. La
apropierea zorilor ei sunt rugat, i să conducă caii lor docili s, i viguros, i către
sacrificiu.
În zori rugăciunile îi trezesc pe ashvini. Ca s, i în alte sukta-e, aici se spune
că la aparit, ia zorilor adoratorii le aduc laude. Când divinul Savitri îs, i arată
splendoarea în înălt, imi, focurile (sacrificiale) cu combustibilul lor îi glorifică.
Cartea a VIII a

240
Înt, eleptul Brahmatithi din ramura Kaanva, afirmă în măsura gayatri că
atunci când zorile strălucitoare înălbesc totul s, i răspândesc lumina, Ashvini-i
compasivi, o acompaniază în carul lor puternic care este gata cât ai clipi. În
alt vers apare aceeas, i idee într-un mod put, in diferit - când Ushas se mis, că, cu
strălucirea sa ea luminează asemeni soarelui s, i atunci carul Ashvini-lor apare.
Aici zeit, a Ushas se mis, că alături de Soare, nu alături de Ashvini. Ashvini-i
apar singuri. De-alungul întregii sutre rv.Vii.35, înt, eleptul Shyaavaasha din
familia lui Atri îi invocă pe ashvini să vină s, i să bea soma, fiind unit, i cu zorile
s, i cu Suryaa.
Cartea a X a
Când carul ashvini-lor construit de zeul Ribhus apare pe cer, zeit, a zorilor
îs, i face aparit, ia, iar soarele generează ziua s, i noaptea. Aceasta înseamnă că
Ashvini-i apar primii, apoi apare Ushas s, i în final soarele.
Din discut, ile de mai sus apare clar că Ashvini-i sunt zeităt, i solare sau sunt
înrudit, i cu ele. Momentul aparit, iei lor trebuie să fie înainte de aparit, ia zorilor
s, i a răsăritului. Cu mici variat, ii sau nu, toate cărt, ile din Rig Veda Samhitaa
atestă legătura lor cu zorile s, i aparit, ia lor în intervalul dintre zori s, i răsărit.
Oricare ar fi teoria adoptată pentru explicarea caracterului Ashvini-lor pe o
bază fizică, nu putem pierde din vedere faptul că “ei sunt zeităt, i matinale
care aduc zorile sau lumina diminet, ii”.
Faptele binevoitoare ale Ashvini-lor îi divinizează. Caracterul lor divin este
unul interzis. Discret, ia clericală le-a atribuit foarte subtil momentul aparit, iei
lor înaintea zorilor, s, i de asemeni activitatea de medici a fost numită solarizare.
Asocierea ashvini-lor cu băutura soma
În Rig Veda Ashvini-i sunt cei mai important, i beneficiari (consumatori) ai
libat, iilor de soma. Literatura mai recentă îi descrie ca pierzându-s, i acest
drept. În special în literatura brahmana găsim ample referint, e la bătălia lor
pentru a obt, ine dreptul să consume soma. Probabil că amestecul cu muritorii
de rând, pe care nu-l puteau evita ca zeităt, i vindecătoare, a făcut să fie privit, i
ca impuri s, i mai put, in divini, iar apoi lor li s-a luat acest drept. Dar textele
din Rig Veda s, i rolul lor în ritualurile vedice atestă că ashvini-i au beneficiat
de soma, asemeni oricărui zeu.
La fel ca Indra s, i Soma, ei sunt numit, i “Angirasvanta” (rv.vii.35.14), prin
aceasta indicându-se asocierea lor cu ritualurile soma-ei. Această asociere
este descrisă cu epitete (rv.i.46.12), delectându-se cu sucul soma, acceptând

241
sucul soma păstrat peste noapte (rv.iii.58.7). Despre carul lor se spune că a
fost inspirat de piatra cu care se zdrobesc plantele de soma, pe baza asocierii
lor cu obt, inerea soma-ei. (rv.iii.89.8) sau cu obt, inerea gheei (rv.viiI.69.1;
rv.v.77.3).
Epitetul “sindhumaatara” (rv.i.46.2) referitor la ashvini este foarte posibil să
semnifice râul Sindhu, ca loc de origine al acestei activităt, i s, i mai târziu al
adorării lor. Se poate constata că epitetul sindhumaatara este folosit pentru
soma. Asocierea lor cu ritualul soma este de asemeni indicată în rv.ix.61.7.
Nu există nici un dubiu asupra faptului că Ashvini-i au primit o parte din
băutura soma încă de pe vremea Rig Veda-ei. În imnurile individuale care
sunt incluse în Praataaranuvaaka găsim urme ale unor vechi litanii adresate
ashvini-lor. Există un mare număr de imnuri care vorbesc despre soma care
le-a fost oferită. Ei beau această soma dimineat, a, la prânz s, i seara.
Faptul că ashvini-lor le este oferit s, i “gharma” (în cadrul Pravargya, suraa
(în cadrul sautraamani) s, i că ei sunt foarte îngăduitori în “madhu” are un
impact nesemnificativ asupra diferitelor forme de cult.
Timpul este de asemeni un factor important aici. Faima lor ca medici, a dus
la răspândirea adorării lor printre non-arieni. De aceea se spune despre ei că
au călătorit până în locuri îndepărtate (rv.viii.5.31), pentru a accepta darul
adoratorilor lor ce praticau ritualul Daasa. Aceasta pare posibil datorită
naturii esent, iale a ashvini-lor de salvatori s, i vindecători. Literatura braahmana
îi exclude în totalitate pe ashvini de la dreptul lor de a consuma soma s, i îi
consideră impuri deoarece ei erau medici.
Un studiu amănunt, it al diferitelor volume din Rig Veda de asemeni face
o anumită lumină în controversa cercetătorilor cu privire la dreptul lor la
soma. Cartea a-VI-a a Rig Veda-ei diferă de celelalte în ceea ce prives, te
referint, ele la ashvini, în special fat, ă de cărt, ile a-V-a s, i a-VII-a. Cartea a-
V-a se referă la ashvini doar într-un singur imn. Comparativ, cartea a-V-a
cont, ine 6 imnuri dedicate Ashvini-lor (în afara pasajului singular), iar cartea
a-VII-a cuprinde 8 imnuri consacrate lor. Aceasta pare a fi o indicat, ie clară a
faptului că ashvini-i au fost mult mai favorizat, i de familiile Atri s, i Vashistha,
în comparat, ie cu familiile Gritsamada s, i Bhaaradvaaja. Datele din cartea
a-VII-a indică faptul că cultul soma-ei nu a cunoscut o faimă cea mai mare în
timpul familiei Vashistha fat, ă de alte familii. Băutura suraa din est, venind
în contact cu somapaa-s, ii, indică faptul că arienii s-au mutat din nord-est s, i
s-au amestecat cu cei care realizau cultul lui suraa, fapt care a dat o nouă

242
direct, ie cultului ashvini-lor. Diferent, ele de nume ca pani, sambara, divodaasa,
daasa etc. s, i disparit, ia completă a poves, tii Vrita în mandala VII ilustrează
aceasta. Aici găsim bazele unor diferent, e culturale provenind din ceea ce
înainte era considerat degradat. Astfel soma a dispărut s, i au apărut sau au
prevalat suraa sau alte libat, ii.
Acest studiu despre ritualuri îndeamnă pentru similitudine. În Praataranu-
vaaka s, i în ritualurile timpurii mai importante, Ashvni-i ocupă un loc impor-
tant printre beneficiarii soma-ei. Dar în ritualurile mai recente găsim o formă
diferită de ofrandă consacrată lor.
Oricare ar fi motivul, Ashvini-lor le plăcea foarte mult soma. Ei s-au bucurat
primii de rit, dar mai târziu, din cauza unor motive necunoscute, li s-a luat
acest drept. Există referint, e clare la faptul că ei s-au luptat pentru a-s, i
recăpăta acest drept s, i a se bucura de prerogativele divine ale libat, iilor de
soma.
Răzbunarea ashvini-lor este frumos prezentată în rv.x.85, imnul lui Suryaa.
Suryaa a fost promisă de către tatăl ei lui Soma. Gandharva Vaishvaavasu,
care era îndrăgostit de ea, a cerut-o în căsătorie; Ashvini-i au fost s, i ei
pretendent, i, iar ea s-a urcat în carul lor s, i a fost dusă acasă la ei. Aici găsim
un foarte bun exemplu de justit, ie poetică: Ashvini-lor li s-a luat dreptul la
soma, iar ei s-au răzbunat răpind-o pe sot, ia lui Soma.
În mitul brahmanic mai recent despre Ashvini, ei promit Sukhanyaa-ei, reîn-
tinerirea sot, ului ei, Cyavana, dacă ea va deveni sot, ia unuia dintre ei. Deoarece
ea a refuzat, pentru a-l întineri, Cyavana, le-a oferit soma realizând ritualul
saryaata. Acest mit este o variantă elaborată a acestei teme. Faptul că
Ashvini-i, fiind privat, i de soma doresc să o recâs, tige prin intermediul unei
femei de care s-au apropiat - Suryaa în Rig Veda s, i Sukanyaa în brahmana-e
- este prezentat într-o formă simplă în textul timpuriu s, i devine complicat, ie
mitico-ritualică în povestirea brahmanică.
Inseparabilitatea ashvini-lor
În Rig Veda numele comun al ashvini-lor este “ashvinau”, iar forma
verbală folosită asociată lor este aproape întotdeauna duală. Ashvini-i
sunt chemat, i (rv.i.46.7/vii.67.1/vii.70.6/vii.86.1), implorat, i (rv.i.34.8-5;
i.46.6/vii.67.6,10), invitat, i (rv.i.34.11; i.46.15; i.112.1; v.75.2; vi.62.11),
invocat, i (rv.i.34.11/i.157.4/i.182.4,5/i.75.1/vi.62.5/vii.68.1) împreună. Poet, ii
îndeamnă publicul să sacrifice ambilor ashvini, în acelas, i timp s, i aceleas, i

243
ofrande (rv.v77.1/vii.88.2) iar despre ei se crede că răsplătesc împreună pe
adoratori (rv.i.47-1,3/viii.8.15). Când sunt chemat, i cu alte nume, ele de
asemeni sunt duale (rv.i.158.1/v.75.3). Foarte rar aparit, ia celuilalt nume
“naasatya” (rv.iv.3.6) la singular poate fi privită ca o urmă cu toate că
tradit, ia epică s, i puranică i-a numit pe ashvini “naasatyaa” s, i “dasra”. În
Rig Veda, epitetul “dasra” care înseamnă “cu calităt, i magnifice” este folosit
doar cu referire la această pereche de zei. Ashvini-i sunt comparat, i frecvent
cu alte fiint, e care sunt întotdeauna duale (rv.v.78.1). Acelas, i vers spune că
“zboară ca doi tauri, gâs, te, antilope”. Astfel de comparat, ii pot fi găsite în
rv.i.183.5/vi.74.9/x.40.3/ etc. Foarte frecvent ei sunt comparat, i cu cei doi
ochi, cele două mâini, picioare, aripi s, i cu animale care merg în pereche.
Yaaska a observat că cei doi ashvini sunt invocat, i în general împreună s, i că
timpul s, i funct, iile lor sunt identice (Nir.xii.i - “tayoh samaana - kaalayoh
samaanakarmaana” etc.). Chiar referindu-se la înfăt, is, area pe care s, i-o iau
pentru a-s, i ascunde identitatea, poetul foloses, te forma singulară (rv.i.46.9).
Faptele, * s, i activităt, ile lor sunt într-adevăr asociate ambilor rv.i.112.8). Des, i
intervent, ia lor comună a vindecat orbul, ologul etc. Dacă există problema
unei fapte duble sau dacă favorurile au efect asupra a două persoane, ei sunt
reprezentat, i ca act, ionând împreună. Acestă act, iune comună în mod evident a
fost atât de evidentă încât în Rig Veda x. 85. 14 Pushan spune că ei sunt tat, ii
lui. Nu este astfel surprinzător faptul că se spune despre s, i că act, ionează la
unison (rv.i.92.16/i.116.19/vii.73.2) s, i au aceleas, i scopuri /rv.106.1). Această
dualitate inseparabilă corespune indubitabil cu natura lor geamănă.
Carul ashvini-lor
Ei conduc un car cu trei rot, i s, i des, i nu găsim referiri la ei ca fiind crescători
de cai, numele lor îi defines, te ca posesori s, i rude ale armăsarilor sau a fig-
urilor care s, tiu cum să îngrijească caii. Doar în câteva cazuri carul lor este
tras de cai /rv.i.117.2). Carul lor este tras de păsări /rv.v.63.6/x.143.5);
armăsari înaripat, i (rv.v.63.7), de lebede (rv.v.54.4), vulturi (rv.i.118.4),
armăsari-vulturi (rv.viii.5.7), de un taur sau de tauri (rv.v53.7/i.104), asin
(rv.i.34.9/rv.i.116.2/viii.74.7) s, i asini (ab.iv.7-9).
Ei sunt descris, i ca mergând în jurul cerurilor (Parijmaana) asemeni zeităt, ilor
Vala, Agni s, i Surya. Carul lor traversează cerul s, i pământul într-o zi sau
24 de ore, perioadă identică cu a soarelui s, i a Ushas-ei (rv.iii.58.8/i.115.3 s, i
iv.51.5) respectiv. “ei vin călărind pe cai s, i curând dispar urmat, i de prima
irizat, ie a zorilor, care transformă tenul ei întunecat în lumină (rv.i.123.9) s, i

244
curând devine adorabilă sau fermecătoare asemeni unei frumoase fecioare
celeste în gloria eternei ei tineret, i”.
Ambii ashvini conduc un singur car pe care îl au în comun (rv.i.34.5/rv.i.47.9).
acest car are trei locuri foarte apropiate /rv.i.34.9), deoarece Suryaa se urcă în
acest vehicul alături de el (rv.i.34.5/i.116.17/i.117.13/i.118.5etc.), zeitatea fem-
inină care i-a ales pe ambii drept sot, i ai ei (rv.i.119.5/vii.69.4/v.43.6/vii.68.3/x.85).
Carul Ashvini-lor este descris ca fiind auriu (rv.vi.4.5), ca aurul atunci
când zboară (rv.i.181.1), cu benzi aurii (rv.vii.5.23), cu cos, ul s, i rot, ile aurii
(rv.vii.5.29). Din nou carul a fost descris ca o minunăt, ie (rv.i.119.1). Trăsătura
caracteristică a acestui car este forma sa triunghiulară (rv.i.118.2/viii.74.8) s, i
are trei locuri. Rv.i.30.18 afirmă că carul lor poartă denumirea de “samaana-
yojana” adică traversează atât regiunile celeste cât s, i pe cele apoase fără
deosebire.
E
Conceptul de mitologie în gândirea s, i limbajul popular nu poate fi sust, inut
de vreme ce nu este în primul rând o fict, iune narativă setting forth??? (reco-
manda, lăuda, arăta, lămuri, explica) exploatarea persoanelor supranaturale
s, i comportamentul neobis, nuit s, i aparent fantastic al fenomenelor naturale sau
al întâmplărilor istorice. Povestiri de acest gen fac frecvent o referire directă
la o parte fictivă s, i sunt în general privite fie ca un produs de vârstă mito-
logică ipotetică, fie ca o consemnare romantizată a unor evenimentelor reale.
Minunatele fapte s, i realizări ale ASHVINI-lor, în particular cele referitoare la
ajutorul pe care ei îl ofereau celor suferinzi, merită să fie ment, ionate. Aceia
care caută o explicat, ie pentru aceste povestiri despre ajutorul ASHVINI-lor
dat umanităt, ii, în termeni de fenomene naturale, e posibil să nu aibă un
punct de vedere corect, deoarece într-un fel mitologia, în esent, ă, ret, ine doar
evenimentele reale.
Astfel, acest studiu mitologic al ASHVINI-lor nu este produsul imaginat, iei
în domeniul gândirii s, i filozofării speculative asupra originilor fenomenului
în forma sa de povestire act, iologică inventată pentru a explica obiecte s, i
evenimente care ne-au trezit interesul. Acest studiu este lipsit de istoria
idealizată s, i filozofia alegorică, de etica abstractă sau de teologia convent, ională.
Povestirile mitologice despre ASHVINI nu apar aici ca povestiri nefondate
pentru distract, ia intelectuală sau populară, conform unor obiceiuri prescrise,
pentru a fi interpretate cu ajutorul simbolurilor exegezei psiho-analitice. Toate
acestea pot ret, ine elemente de mitologie, dar prezentul studiu asupra evolut, iei

245
ASHVINI-lor este distinct de fantezia, poezia sau filozofia cu care a fost
asociată în ramificările, dezvoltările s, i degenerările s, i în interpretarea lor.
Acest studiu mitologic va fi îndreptat către lămurirea rolului lor.
O evaluare corectă a evolut, iei ASHVINI-lor nu poate fi posibilă dacă nu există
o corectă reconsiderare a aspectelor teoretice ale aplicării practice a ritualului,
în miturile care cont, in ritualuri.
Des, i în limbajul comun “mit” desemnează ceva fantastic s, i neadevărat,
(explicat, ia pe care o dă Dict, ionarul englez de la Oxford începe definit, ia
cu cuvintele “povestiri pur fictive”), studiul nostru mitologic despre ASHVINI
este put, in diferit. Acest studiu se bazează pe fapte, s, i ia în considerare nu
numai acuratet, ea istorică a povestirilor, ci s, i ceea ce ele urmăreau să comunice
credinciosului s, i celui care practica ritualul.
Mitologia îs, i are rădăcina în vremuri în care limbajul mitic era limbajul
comun al lumii. Era o perioadă de tranzit, ie, în care ideea de existent, ă
era expansionată în respectiva personalitate. Probabil înainte ca această
transformare să se fi produs, familia indo-europeană, încă unită, începea să
se răspândească s, i să caute locuri noi în t, inuturi îndepărtate. Modificarea
gradată a limbii, care a apărut prin această dispersare, a implicat o mult mai
rapidă modificare în credint, e. Ei au asociat idei noi vechilor cuvinte s, i expresii
s, i astfel gradat cuvintele care desemnau orice divinitate acum desemnau nu
doar lucruri vii ci s, i persoane. De la personificare la zeificare nu este decât
un pas. Acest proces de dezintegrare a furnizat un bogat material pentru
mitologie.
F
Acest studiu mitologic al ASHVINI-lor se va axa pe caracterul lor etic s, i
religios ca sursă a unor puteri supranaturale. Acest studiu nu se va restrânge
doar la o analiză a as, a-numitelor povestiri istorice imaginare, sau la poezia
frumoasă s, i veche, ci va urmări evolut, ia ASHVINI-lor as, a cum este ea descrisă
în vasta literatură a Vedelor, s, i de asemeni va urmări percept, ia poporului
vedic asupra lumii, înt, elegerea sa asupra divinităt, ii, pentru a vedea dacă
există o motivat, ie pentru zeificarea sau personificarea ASHVINI-lor s, i ce
reprezentau ei pentru societatea lor.
G
ASHVINI-i sunt cei mai celebrat, i zei din mitologia vedică. Ei prezintă în
multe aspecte analogii cu zeii gemeni din alte mitologii ale lumii. Astfel a fost

246
realizat un studiu comparativ cu alt, i zei gemeni ai lumii, urmărind originea
lor indo-europeană.
Trăsăturile lor particulare de caracter, as, a cum sunt reflectate în RIG VEDA,
caracterele lor solare, dreptul lor la consumul băuturii SOMA, dacă li se
aducea SOMA ca jerftă ritualică, lupta lor pentru repunerea în dreptul de
a consuma SOMA, misterioasa lor legătură cu “MADHU”, asocierea lor cu
fertilitatea, actele lor de bună credint, ă pentru fiint, ele umane - toate acestea
au fost studiate în această lucrare; ea urmăres, te să afle cine sunt de fapt
aceste zeităt, i gemene s, i să pună o lumină nouă asupra evolut, iei ASHVINI-lor
as, a cum apare ea în ritualurile s, i miturile vedice.
Sinteză
Acest studiu de amploare asupra evolut, iei ashvini-lor în mituri s, i ritualuri se
apropie de final. Ne vom limita la un rezumat al cercetărilor noastre asupra
acestui subiect.
Atunci când am demarat acest studiu, primul pas a fost să studiem diferitele
trăsături complementare ale Ashvini-lor as, a cum apar în ritualuri s, i în tradit, ia
mitică. Condit, iile nu sunt complet nefavorabile pentru acest tip de analiză,
deoarece există o relat, ie strânsă într-un câmp unic de act, iune. Pentru a
înt, elege semnificat, ia ashvini-lor în cadrul sistemului religios vedic, trebuie
luat în considerat, ie panteonul vedic, pozit, ia lor în diferite contexte, elemente
care ne vor conduce la aflarea adevăratei lor semnificat, ii.
Asemeni altor zeităt, i vedice, Ashvini-i sunt caracterizat, i de pluralitatea
funct, iilor s, i de o diversitate de aspecte. Forma tradit, ională de analiză care
derivă din etimologie s, i urmăres, te să îi definească prin esent, a lor divină nu
este suficientă. Astfel a fost necesară o abordare detaliată s, i descriptivă a
diferitelor ritualuri s, i mituri. O apreciere comparativă a zeilor gemeni ai altor
mitologii ale lumii îs, i are locul firesc în acest studiu.
Pe cât posibil trăsăturile dominante ale Ashvini-lor, as, a cum apar în literatura
vedică, în special în Rig Veda, au fost luate în considerare specific s, i separat.
Toate acestea duc la concluzia că divinitatea Ashvini-lor nu este inerentă
naturii lor, dar că ei au urmat un lung curs evolutiv de-a lungul timpului. Se
pare că init, ial ei au fost două fiint, e umane binevoitoare care aveau o abordare
altruistă a diferitelor probleme ale tovarăs, ilor lor oamenii, s, i care doar după
moarte au fost zeificat, i.
Elementul cel mai important al naturii Ashvini-lor, cum este el revelat de Rig

247
Veda este funct, ia lor de salvatori s, i vindecători. Ei erau medicii zeilor, adică
ai tovarăs, ilor lor arieni care mai apoi au fost zeificat, i. Acesta este mitul. Baza
acestui mit este faptul că ei au vindecat bolile multor oameni de pe pământ s, i
au salvat viet, i în diferite moduri. Acestea nu sunt simple povestiri s, i de aceea
merită atent, ia. Saayana s, i alt, i comentatori care au luat ad literam aceste
povestiri, au interpretat aceste zeităt, i conform cu înt, elesul literal al povestirii.
Dar acesta este un principiu gres, it de interpretare. Aceasta înseamnă să
atribui actele umane unor entităt, i non-umane. Asocierea unui mare număr
de nume proprii demonstrează că ele au apart, inut de fapt unor fiint, e umane
care au fost într-adevăr ajutate sau vindecate de ashvini.
Epitetul “nara”, care este folosit pentru Ashvini de s, ase ori în Rig Veda este
de asemeni semnificativ, în special pentru că nu este un epitet comun pentru
zeii din Rig Veda. Amintindu-ne faptul că Ashvini-i nu sunt renumit, i pentru
virilitatea sau vitejia lor (asemeni lui Indra), s, i că ei au ajutat oamenii din toate
categoriile sociale, este posibil ca epitetul să semnifice originea lor umană s, i
faptul că ei au fost zeificat, i în general pentru faptele lor aparent miraculoase
s, i în particular pentru serviciul lor neprecupet, it în slujba compatriot, ilor.
Asocierea lor cu popoarele non-ariene este indicată în rv.viii.5.31, iar numele
non-ariene ale celor pe care i-au ajutat confirmă aceasta. Aceasta pare posibil
mai ales datorită naturii esent, iale a lor de salvatori s, i vindecători. Există tot
felul de oameni printre protejat, ii ashvini-lor, care au fost salvat, i din diferite
necazuri, boli sau suferint, e.
În Rig Veda, ashvini-i sunt cele mai celebrate zeităt, i gemene. Des, i aici
se face referire la ei ca fiind aproape inseparabili, există totus, i pasaje care
arată că ei provin din tat, i diferit, i. Credint, a aproape universală în originea
divină a gemenilor este sust, inută de un bogat material antropologic. Indo-
europenii au formulat ideea acestor perechi divine, caracterizate de capacităt, i
supranaturale, iar ashvini-i sunt reprezentant, ii lor vedici. Ashvini-i au fost
asociat, i, coordonat, i s, i identificat, i cu not, iunea indo-europeană de divinităt, i
gemene, care îi prezintă ca pe o pereche de gemeni a căror unitate esent, ială
se întâlnes, te de asemeni s, i în alte mitologii.
Tendint, a de a asocia fenomenele microcosmice s, i cele naturale cu sfera umană
s, i de a interpreta ashvini-i ca fiind rezultatul unei act, iuni s, i intervent, ii divine,
a contribuit la îmbogăt, irea trăsăturilor lor mitologice s, i legendare. Salvările
s, i vindecările aparent miraculoase realizate de ei au dat nas, tere tradit, iei s, i
au fost consemnate în Rig Veda. Aceste referint, e au fost găsite mai ales în

248
prima s, i a zecea carte (mandala) ale Rig Veda-ei. Vedele au fost compuse s, i
transmise oral. La finalul activităt, ii editoriale a corpului Rig Vedic, materialul
volant care nu a fost inclus în antologie risca să fie dat uitării s, i deci a fost
consemnat în grabă, astfel ca aceste tradit, ii foarte vechi să nu fie pierdute
pentru totdeauna.
În decursul timpului aces, ti zei au cunoscut o faimă crescândă s, i au fost inclus, i
s, i în ritualurile vedice. Complexa gândire mito-poetică s, i presiunea constantă
a remodelării vechilor idei au caracterizat toate încercările de a examina
secvent, ele disparate.
Ashvini-i reprezintă acel tip de mit în care două elemente distincte, divinul s, i
umanul, au fost gradat unificate. Miturile istorice s, i umane sunt reprezentate
de acele legende care se referă la minunatele vindecări realizate de ashvini s, i la
alte realizări asemănătoare. Legătura dintre ele pare să fie misterul identităt, ii
lor (reale?) s, i arta lor vindecătoare la acea vreme atât de îndepărtată. Ei
au la origine muritori renumit, i, iar în decursul timpului au translatat într-o
condit, ie zeiască.
Relat, ia lor interesantă cu caii arată de asemeni că ashvini-i au fost la început
fiint, e umane. Tot, i ceilalt, i zei ai panteonului vedic se deplasează în care
trase de cai. Dar ei sunt numit, i direct ashvini, pe baza legăturii lor intime
cu caii. În ciuda tuturor reprezentărilor lor mistice, ca fiind Saranyau s, i
Vivasvat transformat, i într-un cal s, i o iapă, referint, a de mai sus poată să nu
fie pur întâmplătoare. Aces, ti gemeni erau ajutoarele de încredere la nevoie,
iar datorită vitezei s, i rapidităt, ii lor, ei au fost probabil primii care au călărit
(chiar în secolul al 19 lea, medicii din satele indiene se deplasau la pacient, i
călărind). Toate mecanismele apar din necesitate, iar călăria probabil că a
apărut din acelas, i motiv. Gradat ei au devenit călăret, i rapizi s, i îs, i îndrăgeau
foarte mult caii. Astfel ei au ajuns să fie asociat, i inseparabil cu caii, de unde
s, i denumirea de “ashvini”. În ashvini, miticul discurs care se centrează în
jurul a două puteri divine, Atena s, i Poseidon, care aveau aceeas, i activitate,
adică folosirea calului, înhămat sau îns, euat pentru a trage carele sau pentru a
fi călărit, i poate fi amintit. De asemeni ei se aseamănă cu ashvini-i în privint, a
legăturii lor cu războiul, medicina s, i jocurile. Calul este un simbol al puterii
solare s, i în acordarea statutului de zei solari ashvini-lor, asocierea lor cu caii
a avut fără îndoială un rol important.
Conexiunea cu numărul trei este de asemeni o trăsătură particulară a lor.
Trinitatea sfântă, corespunde în multe aspecte ashvini-lor din mitologia in-

249
diană. În primul rând trebuie ment, ionat trio-ul format împreună cu Surya,
respectiv Ushas într-un alt context. Aparit, ia ashvini-lor, aprinderea focului
sacrificial s, i libat, iile de dimineat, ă sau de seară se spune că sunt simultane. Ei
sunt invocat, i să vină la sacrificiu nu numai seara (rv.viii.22.4), ci s, i dimineat, a,
la prânz s, i la apus (rv.v.76.3). Iar aparit, ia ashvini-lor la aceste trei “savana”-e,
se pare că reprezintă un punct de plecare în jocul continuu al cuvântului “tri”,
într-un întreg imn consacrat adorării lor (rv.i.34).
Se poate remarca că ashvini-i au devenit cei mai populari eroi. După moartea
lor ei au fost zeificat, i. Faptele, realizările s, i actele de binefacere i-au apropiat de
zeii solari - iar această zeificare tinde să “solarizeze” aceste zeităt, i. Activităt, ile
lor de vindecare, asocierea cu fertilitatea, interesantul mit al Surya-ei s, i de
asemeni asocierea lor cu ritualurile, mai ales cu cele de dimineat, ă, ca de
exemplu Praataranuvaaka etc., confirmă caracterul lor solar.
Dar faptul că ei nu sunt zeităt, i solare propriu-zise este dovedit de absent, a
altor trăsături solare. Tot, i zeii solari poartă emblema însemnelor solare:
roata lui Vishnu, s, arpele lui Indra etc. Ashvini-i nu au astfel de trăsături
solare particulare, cu except, ia puterilor vindecătoare. Zeii solari sunt foarte
strâns asociat, i cu distrugerea inamicilor s, i sunt cei mai războinici zei. Indra,
Varuna, sunt divinităt, i distrugătoare ale răului. Dar Ashvini-i sunt pas, nici în
majoritatea cazurilor. Ei doar acordă ajutor celor care au nevoie sau celor
aflat, i în suferint, ă. Aceste activităt, i non-violente nu sunt caracteristice zeilor
solari.
Tot, i zeii solari ai panteonului vedic au fost descris, i ca având însemne regale.
Des, i ei sunt numit, i s, i Raajaanau, absent, a regalităt, ii face incompletă solari-
tatea lor. Tot, i ceilalt, i zei ai panteonului vedic sunt ispitit, i cu diferite jertfe,
de diferit, i înt, elept, i, pentru a veni la sacrificiu; ashvini-i reprezintă o except, ie
de la această regulă generală.
Această solaritate part, ială este de asemeni o indicat, ie a faptului că ashvini-i
au fost la origine fiint, e umane. Divinitatea lor nu este ceva foarte natural, dar
este clar că le-a fost atribuită când cariera lor de muritori s-a terminat s, i a
început cea divină. Deoarece imnurile compuse timpuriu presupun o aplicare
ritualică ulterioară, este clar că după apoteoza lor a apărut problem atribuirii
unui loc în ritual. În acest moment discret, ia clericală a rezolvat problema
asimilându-i pe ashvini în paradigma divinităt, ilor, a esent, ei s, i a funct, iilor
lor. Ei au rezolvat problema prin asimilarea ashvini-lor în complexul solar.
Asocierea lor cu vindecarea s, i fertilitatea au fost considerate deziderate care

250
le-au apropiat pe aceste fiint, e umane la origine, de alt, i zei care aveau trăsături
similare, zeii solari. O altă considerat, ie care probabil a înclinat balant, a spre
natura lor solară a fost asocierea lor cu fecioara solară Suryaa. Împreună cu
ea, ei formează un trio divin care a modificat identitatea lor, dar nu la modul
esent, ial (adică doi bărbat, i s, i o femeie), în timp ce Subadhraa, Balaraama
s, i Krishna sau Kastor, Polydeukes s, i Elena sunt întotdeauna divinităt, i de
natură solară.
ASHTANGA-SAMGRAHA - UTTARASTHANA
CAPITOLUL 25
MUKHA ROGA VIJNANIYA
Cunoas, terea bolilor gurii
Vom dezvolta acum capitolul numit MUKHAROGA VIJNANIYA -
cunoas, terea bolilor gurii; astfel a spus ATREYA s, i alt, i mari înt, elept, i.
2-3. NIDANA - cauze
Folosirea în exces a cărnii de pes, te, vacă s, i porc, MULAKA crud, supă de
MASHA, brânză dulce de vacă, lapte, terci acru de ovăz, suc de trestie de
zahăr s, i melasă, dormitul cu fat, a la cearceaf, aversiunea fat, ă de curăt, area
dint, ilor, aplicarea gres, ită a terapiilor de fumigat, ie s, i emeză, t, inerea lichidelor
în gură, tăierea venelor etc, DOSHA-ele, KAPHA în principal, se agravează
s, i produc boli în interiorul gurii.
OSHTHA ROGA - BOLILE DINT, ILOR

4. KHANDOSHTHA - buză despicată/buză de iepure

KHANDOSHTHA este buza care a fost despicată în două (părt, i) de VATA.


OSHTHA KOPA (umflarea buzelor)
În OSHTHA KOPA produsă de PAVANA (VATA) buzele sunt statice, foarte
dureroase, crăpate/fisurate, aspre, negre s, i tari.
În cea produsă de PITTA, buzele nu tolerează lucrurile puternice (penetrante,
picante, fierbint, i), au culoarea galbenă, sunt pline de erupt, ii de forma s, i
mărimea boabei de mus, tar, sunt pline de umezeală s, i supurează/ulcerează
rapid.

251
În cea produsă de KAPHA, buzele nu tolerează lucrurile reci, sunt grele,
umflate s, i acoperite de erupt, ii de aceeas, i culoare.
În cea cauzată de SANNIPATA, buzele au diferite culori s, i prezintă scurgeri
vâscoase urât mirositoare, dimensiunea lor cres, te sau scade s, i intensitatea
durerii variază fără nici un motiv s, i poate apărea maturarea neregulată a
abceselor (uneori repede, alteori lent).
În cea produsă de sânge, buzele sângerează, au culoarea sângelui; după
pierderea sângelui apar ARBUDA asemănătoare cu KHARJURA PHALA
(curmale).
În cea produsă de MAMSA (mus, chi), buzele se prezintă ca nis, te bile de
mus, chi, în care după ce se maturează se dezvoltă viermi în interiorul lor.

11. În cea produsă de MEDAS (grăsime), buzele arată ca pătate cu ulei,


umflate, exudate, cu senzat, ie de mâncărime s, i moi.

În KSHATAJA (produsă de răniri) buzele sunt sfâs, iate sau fisurate, iar dacă
nu sunt tratate rapid devin noduroase (tumorizate) s, i prezintă senzat, ie de
mâncărime.
JALARBUDA
Agravarea lui VATA s, i KAPHA produce JALARBUDA, în care buzele arată
ca nis, te bule de apă.
GANDALAJI
O umflare fermă a obrajilor asociată cu senzat, ie de arsură s, i durere.

2. DANTA ROGA - BOLILE DINT, ILOR

3. SHITAKHYA/DALANA

Dint, ii care nu tolerează lucrurile fierbint, i, iar lucrurile reci le provoacă un


disconfort s, i mai mare, apărând o senzat, ie ca s, i cum s-ar crăpa de durere,
reprezintă o boală numită SHITAKHYA sau DALANA, produsă de VATA.
DANTA HARSHA

252
În cazul acestei boli, dint, ii devin incapabili să tolereze respirat, ia, gustul acru
sau lucrurile reci, devin dureros, i ca la o mis, care puternică. Această boală
este produsă de consumul excesiv de mâncare acră.
DANTABHEDA
Durerile de dint, i sunt înt, epătoare, fulgurante, dint, ii prezintă crăpături, sunt
mobili s, i nu mai sunt bine fixat, i în alveole, iar masticat, ia provoacă dureri
severe.
KARALA
KARALA reprezintă erupt, ia a unor dint, i urât, i.
ADHIDANTA sau KHALAVARDHANA
ADHIDANTA mai este cunoscută s, i sub denumirea de KHALAVARDHANA
s, i este o boală caracterizată de prezent, a unor dint, i în plus, a căror aparit, ie
(erupt, ie) produce dureri severe, care continuă după erupt, ia lor.
20-21. DANTA SHARKARA
Mizeria sau KAPHA acumulată pe dint, i s, i uscată de VATA, deoarece nu
este curăt, ată, produce miros respingător. Aceasta este numită SHARKARA.
Dacă este neglijată, duce la căderea dint, ilor, numită KAPALIKA.

22. SHYAVADANTA

SHYAVADANTA este acea boală în care dint, ii se înnegresc din cauza agravării
lui RAKTA, PITTA sau ANILA (VATA).
23-24. KRIMIDANTA
Toate DOSHA-ele s, i în principal VATA invadează dint, ii până la rădăcina
lor, usucă nervii din interiorul lor s, i fac ca hrana să umple cavitatea formată.
Deoarece resturile de hrană vor putrezi acolo, vor apărea mici viermi care
produc dureri severe aleatorii, fără nici un motiv, ambele fără nici un motiv
aparent, disconfort profund, culoare neagră a dint, ilor, clătinarea dint, ilor,
umflare, descărcare de puroi s, i sânge. Această boală e cunoscută ca KRIMI-
DANTA.
SHITADA

253
Prin agravarea lui SHLESHMA (KAPHA) s, i RAKTA (sânge), dint, ii sân-
gerează fără motiv, gingiile se uzează, devin moi, spongioase s, i se înnegresc.
Această boală este cunoscută sub numele de SHITADA.
26-27. UPAKUSHA
UPAKUSHA este ulcerat, ia produsă de PITTA sau ASRIK (sânge) însot, ită
de senzat, ie de arsură a gingiilor, care sunt ros, ii, umflate, cu senzat, ie de
mâncărime s, i care sângerează. După oprirea sângerării, gingiile se umflă s, i
dint, ii se clatină, durerea este blândă, iar gura e urât mirositoare.
DANTA PUPPUTA
Prin agravarea lui KAPHA sau ASRIA (sânge) gingia se umflă ca un fruct de
jojoba, cuprinzând 2 sau 3 dint, i, devine tare, foarte dureroasă s, i supurează
rapid. Această boală poartă denumirea de DANTAPUPPUTA.

29. DANTA VIDRADHI

Toate DOSHA-ele împreună cu sângele invadează gingia, produc umflare


puternică, fie internă fie externă, acompaniată de durere, senzat, ie de ar-
sură s, i scurgeri de puroi s, i sânge, când este apăsată gingia. Aceasta este
DANTAVIDRADHI.
SUSHIRA
Umflarea rădăcinii dintelui, durere, salivat, ie abundentă, care duce la deplet, ia
gingiei, reprezintă simptomele bolii numite SUSHIRA, produsă de agravarea
lui RAKTA s, i PITTA.
MAHASUSHIRA
Simptomele bolii anterior prezentate (SUSHIRA) asociate cu SANNIPATA
JVARA (febră produsă de agravarea tuturor celor 3 DOSHA-e simultan),
acompaniată de scurgerea de sânge amestecat cu puroi s, i deplet, ia (retragerea)
gingiilor este o boală cunoscută sub denumirea de MAHASUSHIRA.
ADHIMAMSAKA
Umflarea în formă de cui a bazei dint, ilor, cu durere în mandibulă s, i ureche,
obstruct, ionând înghit, irea hranei - sunt simptomele bolii numită ADHIMAM-
SAKA, produsă de SLESHMA (KAPHA).
VIDARBHA

254
Crăparea gingiilor care provoacă un disconfort profund (durere s, i umflare) s, i
duce la slăbirea rădăcinii dint, ilor. Această boală este denumită VIBARDHA
s, i este produsă de vătămare (rănire).
DANTANADI
Prin neglijarea tratării chiar a acelor boli ale dint, ilor s, i gingiilor care sunt
curabile, DOSHA-ele rămân în interior, nefiind drenate produc fisuri (GATI)
minuscule (NADI-SINUSUS) din care adesea iese puroi, perforând pielea,
mus, chii s, i oasele.
Aceste cavităt, i (fisuri) (sinusuri) sunt de 5 feluri, clasificate în funct, ie de
simptome specifice, descrise în capitolul 34.
3.JIVHA ROGA - BOLILE LIMBII
DOSHA DUSHTA JIVHA
Limba seamănă cu frunza copacului SHAKA, este aspră, dislocată de la locul ei,
crăpată/cu cruste (solzi) - acestea sunt simptomele lui VATADUSHTA JIHVA
(agravarea lui VATA); senzat, ie de arsură, încălzire locală sunt simptome
datorate agravării lui PITTA; nodozităt, i ros, ii în mus, chii limbii reprezintă
un simptom al agravării lui RAKTA; limba acoperită cu protuberant, e, ce se
aseamănă cu ghimpii copacului SHALMALI; îngros, area limbii s, i greutate în
limbă sunt simptomele agravării lui KAPHA.
CAPITOLUL 26
MUKHAROGA PRATISHEDHA
TRATAMENTUL BOLILOR GURII
Vom dezvolta acum capitolul numit MUKHA ROGA PRATISHEDHA -
tratamentul bolilor gurii, astfel a grăit Atreya s, i alt, i mari înt, elept, i.
2-3. KHANDOSHTHA CIKITSA
Pacientului trebuie să i se administreze oleat, ia s, i sudorat, ia, apoi cele 2 capete
ale buzei despicate răzuite (producând o rană) s, i ambele sunt sudate împreună
folosind un fir de in (t, esătură) apoi se unge cu SHATADHAUTA GHRITA s, i
KAVALIKA (un tampon) îmbibat cu pastă de plante este pus peste cusătură
(s, i se bandajează). Ulcerat, ia care este exudativă (supurează) trebuie tratată
în acelas, i fel în care se tratează ulcerul (cu tratamente descrise în capitolul
30).

255
Uleiul medicinal pregătit cu JZOTISHMATI, LODHRA, MADHUKA, PA-
TOLA, UTPALA, KAKAMACI, SHRAVANI s, i SARIVA se foloses, te pentru
ungere, atât pentru curăt, ire cât s, i pentru vindecare. Uleiul preparat cu plante
care scad VATA s, i cu plante dulci se foloses, te în terapia nazală.
OSHTHA KOPA CIKITSA
În OSHTHAKOPA produsă de VATA, ungerea (buzelor) trebuie făcută cu
MAHASNEHA (amestec de 4 grăsimi) fierte cu DEVADARU, GUGGULU,
SARJARASA s, i MADHUCCHISHTA, pudra doar din aceste plante trebuie
presărată pe buze, acoperită cu un bandaj îmbibat cu ulei (peste MAHAS-
NEHA), supusă fomentat, iei cu ajutorul unui tub cu aburi de lapte fierbinte
preparat cu frunze moi de ERANDA; se foloses, te terapia nazală prescrisă la
KHANDOSHTHA s, i de asemeni trebuie uns capul cu ulei.
În OSHTHAKOPA produsă de PITTA sau de traume, trebuie aplicată sânger-
area folosind lipitori, ungerea cu ghee preparat cu PATTANGA, YASHTI
s, i CHINNARUHA; pe buze se presară pulbere de MADHU, MADHUKA,
LODHRA s, i SARJARASA; trebuie administrate alte tratamente prescrise
pentru VIDRADHI de origine PITTA.
Chiar boala produsă de rakta (sânge) s, i care nu este foarte veche trebuie
tratată doar ca PITTA OSHTHAKOPA.
În OSTHAKOPA produsă de agravarea lui KAPHA, sângele trebuie eliminat
fie folosind lipitori fie frunzele copacului SHAKA etc; buzele unse cu pulbere
de VYOSHA, PATHA YAVAKSHARA s, i SARJIKAKSHARA amestecată cu
miere sau cu pulbere de KUSHTHA TAGARA, DANTI, SHYAMA, BIDA,
HARITALA s, i VIDANGA (amestecate cu miere) fomentat, ie (oblojire cu
medicament cald), terapie nazală, inhalarea de fum s, i gargară, care să scadă
KAPHA.
În cea produsă de MEDAS (grăsime), în primul rând trebuie să se aplice
fomentat, ia buzelor, apoi trebuie făcută o incizie folosind VRIDDHIPATRA
SHASTRA (cu bisturiul) s, i îndepărtată toată grăsimea viciată acumulată,
buza care prezintă doar grăsime neviciată este cauterizată s, i apoi este acoper-
ită cu pulbere din plantele ment, ionate pentru OSHTHA-KOPA de origine
KAPHA; pentru vindecarea rănii se foloses, te uleiul prescris în tratamentul
lui JALARBUDA.
JALARBUDA CIKITSA

256
JALARBUDA trebuie deschisă, curăt, ată, acoperită cu pulberea de TRIKATU,
KATUKA, TEJOVATI, YAVAKSHARA, SVARJIKA, SAINDHAVA s, i KA-
SISA amestecate cu miere. Dacă este situat în adâncime sau este mare,
trebuie cauterizat fie cu substant, e caustice fie cu foc; pentru vindecarea rănii
se aplică ulei preparat cu HARIDRA, LODHRA, MADHUKA, MALATI,
HARENU s, i TAGARA.
GANDALAJI CIKITSA
GANDALAJI care nu este maturat trebuie tratat ca pe SHOPHA; acela
care este VIDAGDHA (pe jumătate maturat) se tratează prin aplicarea de
cataplasme fierbint, i, cel care este maturat se incizează, iar apoi se aplică
tratamentul pentru ulcer.
SHITADANTA (DALANA) CIKITSA
În cazul acestei boli gingia trebuie supusă fomentat, iei cu apă fierbinte, răzuită
cu un trocar s, i apoi cauterizată cu ulei fierbinte; trebuie aplicată pudră
de priyangu, semint, e de jambu, scoart, ă de dadima, triphala, rasanjana,
saindhava, shunti s, i musta amestecate cu miere s, i ghee; decocturi din coajă
de copaci cu sevă lăptoasă trebuie t, inute în gură s, i aplicată medicat, ia nazală
cu ANU TAILA.
DANTA HARSHA s, i DANTABHEDA CIKITSA
În DANTA HARSHA s, i DANTA BHEDA, trebuie folosit fie ulei preparat
cu plante ce scad VATA, fie măduvă gătită cu ELA, KUSHTA s, i coajă de
PATALI, care se t, in în gură; medicat, ia nazală etc. cu substant, e onctuoase
este de dorit.
DANTACALA CIKITSA
În DANTACALA, spălarea (gargara) gurii trebuie făcută cu decoct de
DASHAMULA sau trebuie aplicat ulei, ghee, slănină sau miere, pastă de
PIPPALI, SAINDHAVA, TUTTHA, LODHRA, PATTANGA, SROTOJA,
MUSTA s, i TRIPHALA. Întotdeauna este necesară aplicarea fumigat, iei cu
substant, e onctuoase s, i dulci s, i terapia purgativă. Uleiul medicinal se prepară
cu decoct de CANDANA, PADMAKA, MANDUKA, VIDARI, KASERUKA,
NILOTPALA, MRIDVI, JIVAKA, RISHABHAKA s, i SHARKARA în părt, i
egale, la care se adaugă lapte s, i suc de carne în cantitate dublă fat, ă de ulei s, i
o PRASHTA de ulei. Acest ulei folosit pentru medicat, ia nazală s, i t, inut în
gură întăres, te dint, ii, ochii s, i urechile.

257
ADHIDANTA CIKITSA
În ADHIDANTA (gingia) trebuie unsă cu substant, e alcaline s, i apoi dint, ii
slăbit, i se extrag în acelas, i fel ca la KRIMIDANTA s, i se tratează similar; dacă
sângerarea nu se opres, te, locul trebuie cauterizat s, i apoi tratat ca o ulcerat, ie.
DANTASHARKARA-KAPALIKA CIKITSA
DANTASHARKARA - tartrul dentar- trebuie răzuit cu o chiuretă dentară,
fără a răni gingiile, s, i apoi îmbăiat (uns) cu KSHARA TAILA s, i trebuie
aplicată pudră de MUSHA (ordalie), KARPA (un fel de lipici) s, i coajă de
PATALI. Perierea dint, ilor s, i alte metode (gargară) trebuie întotdeauna folosite,
de asemeni s, i tratamentele prescrise pentru DANTAHARSHA.
Chiar pentru KAPALIKA, doar aceste tratamente trebuie aplicate cu s, i mai
mare cons, tiinciozitate.
KRIMIDANTAKA CIKITSA
În cazul acestei boli, cavitatea dintelui trebuie umplută mai întâi fie cu GUDA
(jaggery), fie cu MADHUCCHISTA (ceară de albine), fie cu ghee, apoi trebuie
cauterizată cu un dop metalic îndoit (înros, it), apoi dintele trebuie umplut fie
cu sevă SAPTACCHADA, ARKA, fie cu ulei de SARSHAPA sau KARANJA.
Pudra de HINGU, VIDANGA, SVARJIKA, KATPHALA, KASISA s, i
KUSTHA, pusă într-un tifon s, i t, inută pe dintele dureros, îndepărtează
durerea, sau pudra de KUNDURUSKA poate fi folosită la fel de bine;
uleiul preparat cu aceste plante poate fi t, inut în gură. Dacă gingia de la
baza dintelui este tare s, i dureroasă, trebuie aplicată sângerarea; la fel se
procedează în cazul în care dintele este spart, ciobit, fisurat, decolorat, care
s, i-a pierdut sensibilitatea, e slăbit s, i dureros.
18-19. Dacă (durerea) nu trece, atunci se apucă dintele cu un forceps, se
scutură cu mis, cări laterale, se taie gingia de o parte s, i de alta a dintelui cu
un cut, it pentru a slăbi dintele s, i apoi se extrage. În continuare locul trebuie
bătut (us, or) fie cu DANTANIRGHATANA YANTRA (un instrument special
- capitolul 34 din SUTRASTHANA), fie cu un mic buzdugan, fie cu o piatră.
Dintele din maxilarul superior nu trebuie extras, în caz contrar, se va produce
o sângerare severă, organele de simt, vor fi vătămate s, i pot apare boli (produse
de agravarea lui) VATA.
Apoi gura trebuie spălată s, i trebuie folosită pudră de MANDUKA amestecată
cu ulei sau miere pentru GANDUSHA (t, inut în gură).

258
Uleiul medicinal preparat cu pastă de VIDARI, MADHUKA, SHRINGATAKA,
s, i KASERUKA, se obt, ine adăugând la aceasta o parte ulei s, i 10 părt, i de
lapte. Acest amestec se foloses, te pentru terapia nazală.
Chiar atunci când dintele de sus a fost extras (din anumite motive), doar aceste
metode constituie tratamentul. Se va acorda o mare atent, ie mângâierilor reci.
SHITADA CIKITSA
În cazul lui SHITADA, după aplicarea sângerării, trebuie t, inut în gură
un decoct de RASANJANA, MUSTA, TRIPHALA, scoart, ă de ARJUNA,
PRIYANGU sau MAHAUSADHA; pudra din aceste plante amestecată cu
miere trebuie aplicată pe acel loc; pentru terapia nazală trebuie folosit
ulei medicinal preparat cu plante dulci. Aplicarea de pastă de TEJO-
VATI, VYOSHA, cele două HARIDRA, KUSHTHA, PATHA, KATURO-
HINI, LODHRA, SAMANGA s, i MUSTA îndepărtează mâncărimea, um-
flarea, durerea s, i sângerarea în toate bolile gingiei, similar pasta de VYOSA,
YAVAKSARA, MANSHISHILLA, SAINDHAVA s, i scoart, a de DARVI; pilulele
preparate din aceste plante dacă sunt t, inute în gură îndepărtează toate bolile
gurii.
UPAKUSHA CIKITSA
În acest caz se va folosi apă caldă la o temperatură confortabilă pentru
fomentat, ia gingiilor, apoi gingia ridicată (umflată) trebuie răzuită cu o
MANDALAGRA SHASTRA (bisturiu) sau cu o frunză a copacului SHAKA
etc.; apoi trebuie t, inut în gură o bucată (scum) de ghee sau ulei căldut, .
Pudră de MARICA, KUSHTHA, MADHUKA, PRIYANGU, LAKSHA, PAT-
TANGA, GAIRIKA, RASANJANA, SHUNTHI, SAINDHAVA, amestecată
cu scum = spumă de ghee, trebuie aplicată (PRATISARANA); ulei preparat
cu PRITHAKPARNI, VIDANGA, VIDARI, MADHUKA, PAYASYA,
SURADARU trebuie folosit pentru GANDUSHA s, i NASYA sau ghee
preparată cu plante dulci; luarea de sânge trebuie repetată des.
DANTA PUPPUTAKA CIKITSA
În cazul lui DANTAPUPPUTAKA mai întâi trebuie aplicată fomentat, ia, apoi
fie se taie, se perforează sau se răzuies, te bine, apoi se aplică (PRATISARANA)
pudră de SVARJIKA, MANDUKA, SHUNTHI sau SAINDHAVA.
DANTAVIDRADHI CIKITSA
În DANTAVIDRADHI trebuie folosit decoct căldut, de plante cu gust amar,

259
picant s, i astringent care se amestecă cu urină de vacă pentru a realiza KAVAL
(gargară) s, i LEPA (aplicat, ii externe, comprese); deasupra se aplică pastă de
VRISCIKALI, KUSHTHA, KATUKA s, i YAVAKSHARA. Trebuie prevenită
coacerea abcesului prin aplicarea terapiilor răcoritoare s, i usucătoare, atât
intern cât s, i extern. Dacă totus, i abcesul s-a copt, trebuie deschis s, i dacă este
adânc, trebuie cauterizat. Decoctul de TRIPHALA, SUMANA s, i ARISHRA
se foloses, te pentru GANDUSHA (t, inut în gură), pentru terapia nazală se
foloses, te spumă de ghee fiartă cu YASHTIMADHUKA.
SUSHIRA CIKITSA
SUSHIRA trebuie incizată, răzuită s, i frecată cu pudră de LODHRA,
MUSTA, TRIPHALA, KIMSHUKA, PATANGA, TARKSHYASHASIlA,
SHATAPUSHPA, s, i KATPHALA; GANDUSHA (t, inerea în gură) se face cu
decoct din aceste plante sau cu decoct de scoart, ă de copaci cu sevă lăptoasă;
KIMSHUKA s, i AMALAKA. Uleiul preparat cu GAIRIKA, UTPALA,
MADHUKA, SARIVA, CANDANA, PRAPAUNDARIKA, SHARKARA,
ANANTA, LODHRA s, i AGURU se foloses, te în terapia nazală.
ADHIMAMSAKA CIKITSA
ADHIMAMSAKA care tocmai s-a declans, at (debutat) trebuie tratată prin
luarea de sânge, dacă a crescut mult trebuie prins cu un forceps mare sau mic
s, i trebuie tăiat (excizat) cu MANDALAGRA SHASTRA (bisturiu) sau se
aplică pastă de plante cu calităt, i penetrante; gargară cu decoct din plante
picante s, i penetrate sau cu ulei cu YAVAKSHARA.
VIDARBHA CIKITSA
În cazul lui VIDARBHA, rădăcina dintelui trebuie curăt, ată cu un instrument
ascut, it s, i apoi trebuie aplicate substant, e alcaline (caustice) pe acel loc; spuma
de ghee trebuie t, inută în gură s, i se aplică pudră de LODHRA, PATTANGA,
MANJISHTHA s, i MANDHUKA; pentru terapia nazală se aplică ulei preparat
cu KAKOLI, YASHTIMADHU, SHARKARA.
DANTANADI CIKITSA
DANTANADI trebuie cauterizat bine, canalul închis (obturat) este dilatat,
dintele conectat la el este extras fără a rămâne fragmente, iar locul este cauter-
izat cu un dop încălzit înros, it. Canalul care este curb, situat în adâncime, sau
care este ramificat (multiplu) trebuie umplut cu GUDA (jaggery), MADHU
(miere), s, i KTHA (ceară de albine) sau cu orice material de acest gen s, i apoi

260
cauterizat. Decoctul de scoart, ă de copacii cu sevă lăptoasă sau uleiul preparat
cu această scoart, ă se foloses, te pentru GANDUSHA (t, inere în gură).
Uleiul preparat cu decoct de DANTI, KHADIRASARA, MADANA s, i
SVADUKANTAKA amestecat cu pastă de LODHRA, VALAKA, USHIRA,
DEVADARU, MANJISHTHA s, i MADHUKA sau cu uleiul de SARSHAPA
(singur) sunt bune pentru curăt, area s, i vindecarea canalul dentar.
Sau uleiul preparat cu (decoct) de PRAPAUNDARIKA, cele două HARIDRA,
MADHUKA, MADHUCCHISHTA, LODHRA, KATUKI, SARKARA, PAD-
MAKA, CANDANA, MURVA, UPODAKA, VASTUKA, TANDULIYAKA,
MANJISHTHA, AMLIKA s, i KAPITTHA (este bun pentru vindecare).
Medicat, ia nazală trebuie făcută cu ulei preparat cu VIDANGA, MADHUKA,
MUSTA, NIRGUNDI, KHADIRA, MANJISHTHA, USHTRA s, i SURATARU.
Inhalarea de fum, luarea de sânge s, i picăturile nazale trebuie aplicate; alte
tratamente prescrise pentru NADIVRANA (capitolul 35) pot fi folosite.
JIHVA DUSHTI CIKITSA
În JIVHAKANTAKA provocată de (agravarea lui) VATA, tratamentul este
asemănător cu cel prescris pentru VATAJA OSTHAKOPA (descris anterior).
În cea produsă de PITTA, se aplică luarea de sânge, iar limba trebuie curăt, ată
cu plante dulci s, i de asemeni trebuie realizate GANDUSHA s, i NARAVA. În
cea produsă de KAPHA se aplică aceleas, i terapii folosind plante cu proprietăt, i
penetrante.
JIVHALASA CIKITSA
În Jivhalasa declans, ată recent, PRATISARANA (aplicarea de pastă) etc.
trebuie făcută cu plante cu proprietăt, i penetrante; nu se foloses, te chirurgia
aici, dar trebuie recurs la sect, ionarea venelor (venesection). . .

36. ADHIJIVHA-UPAJIHVA CIKITSA

ADHIJIVHA trebuie ridicată t, inută cu un forceps s, i tăiată cu . . . trebuie


administrată medicat, ie nazală puternică.
UPAJIVHA trebuie făcută să sângereze fie prin folosirea unei frunze a copac-
ului SHAKA sau a unui cut, it mic s, i apoi aria se freacă cu YAVAKSHARA.
DANTANADI

261
Prin neglijarea tratării chiar acelor boli ale dint, ilor s, i gingiilor care sunt
curabile, DOSHA-ele rămân în interior, nefiind drenate produc fisuri (GATI)
minuscule (NADI-SINUSUS) din care adesea iese puroi, perforând pielea,
mus, chii s, i oasele.
Aceste cavităt, i (fisuri) (sinusuri) sunt de 5 feluri, clasificate în funct, ie de
simptome specifice, descrise în capitolul 34.
3.JIVHA ROGA - BOLILE LIMBII
DOSHA DUSHTA JIVHA
Limba seamănă cu frunza copacului SHAKA, este aspră, dislocată de la locul ei,
crăpată/cu cruste (solzi) - acestea sunt simptomele lui VATADUSHTA JIHVA
(agravarea lui VATA); senzat, ie de arsură, încălzire locală sunt simptome
datorate agravării lui PITTA; nodozităt, i ros, ii în mus, chii limbii reprezintă
simptom al agravării lui RAKTA; limba acoperită cu protuberant, e ce se
aseamănă cu ghimpii copacului SHALMALI; îngros, area limbii s, i greutate în
limbă sunt simptomele agravării lui KAPHA.
CAPITOLUL 26
MUKHAROGA PRATISHEDHA
TRATAMENTUL BOLILOR GURII
Vom dezvolta acum capitolul numit MUKHA ROGA PRATISHEDHA -
tratamentul bolilor gurii, astfel a grăit Atreya s, i alt, i mari înt, elept, i.
2-3. KHANDOSHTHA CIKITSA
Pacientului trebuie să i se administreze oleat, ia s, i sudorat, ia, apoi cele 2 capete
ale buzei despicate răzuite (producând o rană) s, i ambele sunt sudate împreună
folosind un fir de in (t, esătură) apoi se unge cu SHATADHAUTA GHRITA s, i
KAVALIKA (un tampon) îmbibat cu pastă de plante este pus peste cusătură
(s, i se bandajează). Ulcerat, ia care este exudativă (supurează) trebuie tratată
în acelas, i fel în care se tratează ulcerul (cu tratamente descrise în capitolul
30).
Uleiul medicinal pregătit cu JYOTISHMATI, LODHRA, MADHUKA, PA-
TOLA, UTPALA, KAKAMACI, SHRAVANI s, i SARIVA se foloses, te pentru
ungere, atât pentru curăt, ire cât s, i pentru vindecare. Uleiul preparat cu plante
care scad VATA s, i cu plante dulci se foloses, te în terapia nazală.
AYURVEDA

262
AN I CURS 25
NOT, IUNI S, I PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN MEDICINA AYURVEDA
CELE TREI D O S H A-URI:
VATA, PITTA S, I KAPHA - FACTORII FUNDAMENTALI DE SĂNĂTATE
SAU DE BOALĂ
(CONTINUARE LA CURSUL 24 ANUL I)
UTILIZAREA CELOR TREI DOSHA-URI ÎN PRACTICA AYURVEDICĂ
Atunci când un pratician ayurvedic EXPERT îs, i examinează cu atent, ie pacien-
tul, el “vede” (sau cu alte cuvinte identifică precis, atât printr-o cunoas, tere
adecvată, cât s, i prin percept, ie directă s, i prin intuit, ie) în orice parte a MICRO-
COSMOSULUI fiint, ei umane pe care o examinează “semnele“ manifestării
celor trei DOSHA-uri. Aptitudinea de a “vedea” semnele manifestării celor
trei DOSHA-uri (care sunt prezente în diferite proport, ii într-o anumită struc-
tură individuală determinând tipul constitut, ional al acesteia) nu trebuie
confundată cu percept, ia vizuală obis, nuită (sau cu alte cuvinte cu ceea ce
înt, elegem în general prin actul de “a privi”), deoarece cele trei DOSHA-uri
nu sunt doar nis, te simple realităt, i fizice pe care să le putem privi s, i observa
cu us, urint, ă s, i în mod direct, as, a cum privim obiectele înconjurătoare, fie că
acestea sunt în repaos, fie că se află în mis, care. Tocmai de aceea, ne vom
referi în continuare la cele trei DOSHA-uri ca reprezentând în esent, ă anumite
realităt, i ce sunt invizibile vederii noastre obis, nuite.
Exemplele oferite de studiul tipurilor constitut, ionale ne-au permis să ne dăm
seama că, în realitate, cele trei DOSHA-uri guvernează toate procesele fizio-
logice din organismul uman, fără a fi ele însele nis, te realităt, i fizice. Datorită
faptului că ele reprezintă de fapt cauza subtilă a transformărilor metabolice
care se desfăs, oară în organism, noi le-am numit “principii metabolice”. Pe de
altă parte, predominant, a lor într-o anumită fiint, ă umană determină o alcă-
tuire particulară a structurii individuale a acesteia, atât atunci când ea este
sănătoasă, cât s, i atunci când ea suferă de o anumită afect, iune (boală). Toc-
mai de aceea, pe parcursul prezentării tipurilor constitut, ionale, ne-am referit
adeseori la cele trei DOSHA-uri considerându-le drept factori fundamentali
de sănătate (în cazul echilibrului lor) sau de boală (în cazul dezechilibrului
lor). Cu toate acestea, oricât de subtilă ar putea fi viziunea noastră asupra
celor trei DOSHA-uri, noi nu va trebui niciodată să neglijăm faptul că ele
sunt de asemenea suficient de concrete pentru a se mis, ca, pentru a cres, te

263
sau pentru a descres, te. De asemenea, ele (DOSHA-urile) pot fi acumulate la
nivelul t, esuturilor sau în anumite situat, ii ele se pot deplasa (DELOC ÎNTÂM-
PLĂTOR) în alte zone ale organismului, mutându-se fat, ă de localizarea lor
predominantă în alte zone ale corpului care sunt diferite de cele în care fiecare
dintre cele trei DOSHA-uri ar trebui să se găsească în mod obis, nuit. Prin
urmare, în anumite cazuri, DOSHA-urile se pot deplasa fat, ă de localizarea lor
normală ce există la nivelul corpului fizic (atunci când ele sunt echilibrate).
Datorită faptului că cele trei DOSHA-uri au simultan manifestări corelate
atât la nivel fizic, cât s, i la nivel psihic s, i mental, ele nu pot fi comparate cu
nici o not, iune cunoscută în prezent în medicina occidentală. Odată ce ne vom
deprinde să vedem structura individuală a unei fiint, e umane din perspectiva
ayurvedică, cele trei DOSHA-uri, VATA, PITTA s, i KAPHA vor constitui un
excelent mijloc de focalizare s, i de discriminare în orice proces de examinare
medicală ayurvedică.
Pentru a putea înt, elege cât mai corect modul în care un practician ayurvedic
experimentat poate să “vadă” cele trei DOSHA-uri, vom descrie, în mod ana-
logic, o situat, ie foarte concretă, pe care fiecare dintre noi o putem experimenta
cu us, urint, ă.
Să presupunem că ne aflăm în fat, a televizorului, ce se află în funct, iune,
urmărind cu interes o anumită emisiune. În tot acest timp, pe ecranul color
al aparatului din fat, a noastră apar s, i se succed diferite imagini distincte care
reprezintă case, copaci, oameni, animale, nori, toate acestea fiind pentru noi
forme care se sunt cunoscute s, i pe care ne-am obis, nuit să le vedem zi de
zi. Cu toate acestea, la o examinare mult mai atentă a imaginilor care se
derulează pe ecranul televizorului vom descoperi că tot ceea ce noi vedem pe
ecran nu reprezintă altceva decât rezultanta alăturării a câte trei tipuri de
puncte luminoase foarte mici, care sunt colorate în ros, u, verde s, i albastru.
Acestea sunt dispuse în grupe de câte trei puncte alăturate (ros, u, verde s, i
albastru) s, i fiecare dintre ele îs, i schimbă continuu intesitatea luminoasă, astfel
încât dacă vom privi de la o distant, ă adecvată, datorită asocierii acestori
fluxuri luminoase provenite de la punctele colorate, noi vom percepe anumie
imagini mobile, distincte ce se succed pe ecranul televizorului. Această
percept, ie depinde doar de cât de aproape sau de cât de departe privim la
ecranul televizorului pentru a vedea fie imaginile distincte care au fiecare o
anumită semnificat, ie s, i reprezintă o anumită realitate, fie cele trei tipuri de
puncte colorate a căror intensitate se modifică continuu. Ambele moduri de

264
a privi ne oferă fară îndoială informat, ii corecte, dar cu toate acestea, mai
ales atunci când “privim foarte de aproape” putem înt, elege mult mai bine
modul în care se formează imaginile pe ecranul televizorului doar prin simpla
combinare a celor trei tipuri de spoturi luminoase extrem de mici. Numai în
acest caz (atunci când “privim foarte de aproape”) noi vom avea o înt, elegere
fundamentală asupra principiului de formare al imaginilor color de pe ecranul
televizorului nostru, înt, elegere la care nu am fi putut ajunge prea us, or, oricât
de complexe ar fi fost deduct, iile noastre referitoare la modalitatea prin care
se formează s, i se succed imaginile colore pe ecranul televizorului.
Pornind de la acest exemplu putem spune că, în mod analogic, s, i cunoas, terea
la care ajungem cons, tientizând, sintetizând s, i utilizând toate informat, iile prin-
cipale referitoare la cele trei DOSHA-uri este fundamentală pentru înt, elegerea
modului în care se desfăs, oară tot acest complex joc divin (ILUZORIU) al
transformărilor care au loc în interiorul MICROCOSMOSULUI fiint, ei noas-
tre individuale. As, a cum pentru a descoperi secretul modului de formare
a imaginilor color de pe ecranul televizorului noi trebuie să privim “foarte
de aproape”, de la o distant, ă cât de mică, în mod analogic vorbind, pentru
a pătrunde cu adevărat secretul mecanismelor fiziologice cât s, i pe acela al
celor subtile ce se desfăs, oară continuu în interiorul MICROCOSMOSULUI
fiint, ei noastre va trebui să ajungem să putem “privi” lucid s, i detas, at, mult
mai de aproape, structura noastră individuală. Tocmai de aceea este atât de
necesar să ne dezvoltăm gradat aptitudinea de a putea percepe cât mai clar
nivelul energetic-cuantic, acolo unde noi putem sesiza distinct modul în care
se întrepătrund manifestările celor trei DOSHA-uri în fiint, ă.
Privind lucrurile atent, lucid s, i detas, at din această perspectivă, vom constata
că în realitate VATA, PITTA s, i KAPHA sunt pentru fiint, a umană similare, în
mod analogic, celor trei tipuri de puncte (de culoare ros, ie, verde s, i albastră)
ce alcătuiesc imaginile color de pe ecranul unui televizor care funct, ionează
în mod normal. Tot ceea ce există în interiorul corpului nostru fizic, toate
organele, rinichii, ficatul, inima, toate procesele fiziologice, mis, carea sângelui
prin artere, nivelul de insulină, toate acestea sunt în ultimă instant, ă formate
prin întrepătrunderea s, i conlucrarea nebănuită de către omul obis, nuit a celor
trei DOSHA-uri.
Continuând să ne raportăm la analogia prezentată anterior (cu televizorul),
fiecare dintre noi s, tim că atunci când în anumite situat, ii imaginea color de
pe ecranul televizorului se strică, pentru a o remedia făcând-o să redevină

265
din nou “bună” noi trebuie să ajustăm intensitatea celor trei tipuri de puncte
colorate (care alcătuiesc imaginile de pe ecran). În mod analogic, noi putem
spune că întocmai as, a cum reglăm imaginea color incorectă existentă la
un moment dat pe ecranul televizorului nostru, modificând în mod adecvat
s, i armonios intensitate unuia sau a altuia dintre cele trei tipuri de puncte
colorate, la fel, analogic vorbind, noi putem să act, ionăm s, i în interiorul
MICROCOSMOSULUI fiint, ei noastre pentru a readuce cele trei DOSHA-uri
într-o stare de echilibru dinamic care trebuie apoi să fie ment, inută nealterată.
Fiecare dintre noi s, tim, cât de cât, că modul în care ne formulăm o anumită
problemă depinde foarte mult de felul în care noi o privim încă de la început.
Spre exemplu, fără o cunoas, tere adecvată, noi nu vom putea vedea starea noas-
tră de îngrijorare excesivă din prezent ca fiind o manifestare corespunzătoare
dezechilibrului lui VATA DOSHA sau într-o altă situat, ie ne vom putea da
seama că firea noastră impulsivă s, i necontrolată este de fapt o manifestare a
excesului lui PITTA DOSHA. Însă, atunci când ne vom orienta către sesizarea
s, i cons, tientizarea lucidă s, i corectă a realităt, ilor subtil-energetice care stau la
baza manifestărilor particulare pe care le analizăm, traducându-le imediat
în termeni corespunzători celor trei DOSHA-uri, atunci noi vom putea să
rezolvăm mult mai us, or foarte multe probleme cu care ne confruntăm s, i care
până atunci ne apăreau ca fiind de nerezolvat sau ca fiind foarte dificile. Prin
urmare, act, ionând direct asupra lui VATA DOSHA (în sensul echilibrării aces-
teia) s, i respectiv asupra lui PITTA DOSHA (în sensul diminuării acesteia), în
final noi vom putea să armonizăm manifestările corespunzătoare perturbării
s, i respectiv excesului fiecăreia dintre cele două DOSHA-uri.
Privindu-ne atent, lucid s, i detas, at structura individuală din perspectiva celor
trei DOSHA-uri, ne vom da astfel cu us, urint, ă seama că atât aspectele vizibile
cât s, i cele mai subtile, ce t, in de propria noastră fiint, ă, depind de influent, a
invizibilă a celor trei DOSHA-uri. Chiar s, i numai simplul fapt (de altfel
us, or sesizabil) de a ne fi împlinit corporal, este în realitate rezultatul unei
modificări adecvate a raportului dintre cele trei DOSHA-uri în fiint, a noastră.
Spre exemplu, fiecare dintre noi s, tim că dacă mâncăm, în mod curent, în
fiecare zi, câte o cupă mare de înghet, ată de ciocolată, grăsimea cont, inută în
ea va fi cauza care ne face să ne îngrăs, ăm în foarte scurt timp. Examinând
din perspectiva DOSHA-urilor relat, ia cauză-efect în această situat, ie ne vom
da cu us, urint, ă seama că de fapt cauza profundă a acestui fenomen se află la
nivelul stării dosha-urilor. În primul rând, noi trebuie să s, tim că în realitate
starea dosha-urilor este aceea care determină dacă ne este într-adevăr foame

266
sau nu.
Proport, ia în care cele trei DOSHA-uri sunt prezente în structura noastră
(determinând astfel o anumită predominant, ă care este precis exprimată (oglin-
dită) de tipul nostru constitut, ional) este cauza care spre exemplu ne face
să preferăm mai mereu necesar să pierdem din vedere că în realitate starea
specifică a dosha-urilor în organism este responsabilă s, i de faptul că existent, a
unei cantităt, i mai mari de calorii în mâncarea pe care o consumăm face ca
noi să ne îngrăs, ăm mai degrabă decât să transformăm aceste calorii în energie
(energie care ne poate fi extrem de utilă spre exemplu pentru ducerea la
bun sfârs, it a unei anumite activităt, i dinamice). Noi s, tim că, spre exemplu,
structura individuală a unei alte fiint, e umane, de tip predominant KAPHA,
va tinde să transforme cea mai mare parte a caloriilor existente în mâncare
în t, esut adipos, contribuind astfel la mărirea greutăt, ii sale corporale.
Mai mult decât atât, proport, ia precum s, i starea de echilibru în care se află cele
trei DOSHA-uri într-o anumită fiint, ă umană este cea care, în anumite situat, ii,
face ca respectiva fiint, ă umană nici măcar să nu fie atrasă spre exemplu
de înghet, ată, s, i în acea situat, ie caloriile existente în înghet, ată nu vor mai
avea astfel cum să constituie cauza care ar putea conduce la îngrăs, are. Prin
urmare, iată (în lumina sistemului AYURVEDA) că nu neapărat alimentul în
sine este cel care conduce, fără except, ie, către o anumită stare a organismului.
Astfel ne putem da seama că, în exemplul nostru caloriile prezente în crema
de ciocolată au doar un rol part, ial, dacă le privim din punctul de vedere al
consecint, elor lor posibile asupra organismului.
Ceea ce guvernează în realitatea atât procesul digestiei cît s, i pe acela al
asimilării în organism (începând chiar de la manifestarea unei preferint, e fat, ă
de un anumit aliment) este tocmai inteligent, a noastră naturală, ea fiind cea
care operează la un nivel cu mult mai subtil decât nivelul la care are loc
transformarea caloriilor din alimente. Inteligent, a naturală este aceea care
act, ionează cel mai adesea complet nebănuită în fiecare situat, ie s, i de asemeni
în fiecare parte a organismului. Tocmai de aceea spre exemplu, persoanele
care sunt afectate la un moment dat de grave probleme pulmonare, în urma
unei îndelungate perioade în care s, i-au “consolidat” obiceiul prost (“criminal”)
de a fuma (fiind incons, tiente de efectele profund nocive care mai devreme sau
mai târziu nu vor întârzia să apară) nu au făcut altceva decât să provoace,
să întret, ină s, i să amplifice o stare de dezechilibru la nivelul DOSHA-urilor.
Privind cu atent, ie s, i detas, are lucrurile din această perspectivă a Dosha-urilor,

267
vom înt, elege că în realitate dorint, a tainică s, i complet nenaturală de a fuma
se datorează de fapt dezechilibrului apărut în primul rând la nivelul lui VATA
DOSHA (despre care s, tim că este responsabilă de funct, ionarea s, i coordonarea
sistemului nervos al unei fiint, e umane). Tocmai acest dezechilibru al lui
VATA DOSHA (despre care s, tim că este responsabilă de dezechilibrul lui
VATA DOSHA, constant întret, inut s, i amplificat de-a lungul timpului, a făcut
posibilă orientarea perversă a acelei fiint, ei umane către dorint, a nenaturală
de a continua să fumeze, în loc să urmeze tendint, a naturală s, i firească de
a renunt, a la acest obicei dăunător. Ea ar fi putut să o urmeze cu adevărat
dacă s, i-ar fi păstrat neafectată starea de inteligent, ă naturală. Atunci când
într-o astfel de situat, ie, cineva ia totus, i decizia fermă de a renunt, a definitiv la
fumat, această decizie provine de pe nivelele cele mai profunde ale fiint, ei sale,
fiind în realitate o expresie clară a utilizării efective s, i înt, elepte a liberului
arbitru de care dispune orice fiint, ă umană.
Ceea ce trebuie ret, inut din aceste exemplu este că libertatea de alegere
înt, eleaptă îs, i are originea dincolo de starea pe care o determină cele trei
DOSHA-uri. Prin urmare, liberul arbitru al unei fiint, e umane transcende sau
poate oricând să transceandă starea în care se află cele trei DOSHA-uri la un
anumit moment dat în respectiva fiint, ă umană.
STABILIREA CÂT MAI EXACTĂ A TIPULUI CONSTITUt, IONAL AL
UNEI FIINt, E UMANE
PRINCIPALELE GRUPE DE CRITERII UTILIZATE ÎN TIPOLOGIA
AYURVEDICĂ
(CONTINUARE LA CURSUL 23 ANUL I)
VITALITATEA, FORT, A S, I REZISTENT, A FIZICĂ
VATA: O fiint, ă umană în care predomină VATA DOSHA este foarte activă,
uneori chiar debordantă, excesivă, fără odihnă s, i tocmai de aceea ea tinde
cel mai adesea să aibă o vitalitate scăzută. Exercit, iile fizice viguroase o
obosesc în general foarte repede, tocmai datorită faptului că prin mis, carea
necesară desfăs, urării acestot exerit, ii fizice, se amplifică “rapid” în structura
lor VATA DOSHA s, i astfel apare pregnantă s, i calitatea de “uscat”, care îi
este caracteristică (aceasta deoarece VATA DOSHA este caracterizată de
calitatea de “mobil” cât s, i de aceea de “uscat”). În această situat, ie, orice fel
de activitate fizică intensă se manifestă ca s, i cum ar “usca” sau cu alte cuvinte,
ca s, i cum ar “seca” rezervele vitale ale unei astfel de fiint, e umane (care oricum

268
sunt mici în acest caz) ceea ce face ca în cazul ei să apară apoi curent o
senzat, ie de foame accentuată. Cu toate acestea, din nefericire, o fiint, ă umană
de tip predominant VATA continuă cel mai adesea să “depăs, ească măsura”
printr-o activitate debordantă, excesivă, până când mai devreme sau mai
târziu, în final, ea ajunge în mod aproape inevitabil la epuizare. De cele
mai multe ori ea îs, i va motiva în mod gres, it efortul excesiv prin convingerea
eronată, care într-o oarecare măsură îi este specifică: “că pentru ea cu cât mai
mult, cu atât mai bine”. Însă dincolo de această motivat, ie aberantă, structura
sa prezintă oricum tendint, a de a consuma cât mai repede s, i de a exterioriza
orice fel de formă de energie de care dispune la un anumit moment dat, iar
această tendint, ă este de fapt cea care o conduce către stări de suprasolicitare
s, i epuizare.
În anumite situat, ii o astfel de fiint, ă umană poate să devină efectiv preocupată
de exercit, iile fizice (s, i chiar să-i placă foarte mult), deoarece ele îi pot oferi,
pentru o perioadă scurtă de timp, senzat, ia unui tonus muscular mai bun sau
chiar îi pot da o aparentă stare de vitalitate s, i de diminuare a sensibilităt, ii la
durere. Această dorint, ă apare datorită faptului că tonusul său muscular este
în general scăzut s, i tocmai de aceea o fiint, ă umană de tip predominant VATA
va trebui să acorde o atent, ie deosebită amplificării acestuia. De asemenea
ea va trebui să-s, i dezvolte capacitatea de coordonare musculară, deoarece
mis, cările sale rapide, neregulate, aparent nehotărâte sunt cel mai adesea
necons, tientizate s, i reflectă această diminuare a coordonării diferitelor grupe
musculare. Tocmai de aceea pentru o fiint, ă umană de tip prediminant VATA
este stringent necesat să realizeze sistematic s, i regulat posturile psiho-somatice
YOGA (ASANA-ele), deoarece aceastea favorizează atât priza de cons, tiint, ă
asupra grupelor musculare, cât s, i cres, terea capacităt, ii de control mental
asupra lor. În plus, execut, ia posturilor psiho-somatice corporale YOGA
(ASANA-ele) nu numai că nu consumă deloc energie, as, a cum se petrece în
cazul exercit, iilor fizice obis, nuite (în toate formele de sport), ci chiar fac să
crească mult rezervele de energie ale fiint, ei.
PITTA: O fiint, ă în care predomină PITTA DOSHA poate să realizeze o
activitate fizică solicitantă atât timp cât aceasta nu o face să se “încălzească”
excesiv. Ea va resimt, i aproape imediat după o anumită activitate fizică vig-
uroasă atât o senzat, ie de sete, cât s, i o senzat, ie de foame la fel de intense, spre
deosebire de o fiint, ă umană de tip predominant VATA, la care apare mai ales
senzat, ia de foame. O fiint, ă umană de tip predominant PITTA poate păstra
cu us, urint, ă un ritm optim în orice activitate fizică în care se angrenează (ritm

269
care să îi fie favorabil structurii sale individuale pentru a nu se “supraîncălzi”).
Cu toate acestea, cel mai adesea ea nu procedează astfel, tocmai datorită
spiritului de competit, ie s, i tendint, ei coercitive (atotconstrângătoare) care îi
este specifică s, i care este imprimată de predominant, a lui PITTA DOSHA.
Tonusul său muscular s, i coordonarea diferitelor grupe musculare este medie s, i
tocmai de aceea ea este caracterizată ca având mis, cări moderate s, i controlate.
Mersul său le apare celorlalt, i ca fiind hotărât s, i întotdeauna o fiint, ă umană
de tip predominant PITTA dă impresia că ar merge “bine t, intit” către un
loc sau un obiectiv anume. De fapt, fiecare mis, care a sa este realizată cu
un scop precis, fiind bine coordonată în măsura în care respectiva mis, care
este în egală măsură cons, tientizată s, i controlată de la nivel mental. Această
disponibilitate naturală către cons, tientizare s, i control mental al diferitelor
grupe musculare le permite respectivelor fiint, e umane abordarea cu us, urint, ă
s, i realizarea cu succes a tehnicilor posturale YOGA (ASANA-e).
VA URMA
STABILIREA CÂT MAI EXACTĂ A TIPULUI CONSTITUT, IONAL AL
UNEI FIINT, E UMANE
PRINCIPALELE CRUPE DE CRITERII UTILIZATE ÎN TIPOLOGIA
AYURVEDICĂ
(CONTINUARE LA CURSUL 26 ANUL I)
MEMORIA (continuare)
PITTA: În general o fiint, ă umană în care predomină PITTA DOSHA îs, i
amintes, te cu us, urint, ă s, i t, ine minte pentru mult timp nu contează ce, dacă
bineînt, eles acel lucru o interesează s, i tocmai de aceea despre ea se spune că
uită foarte greu. În cazul ei, calitatea s, i puterea memoriei ating un maxim
în comparat, ie cu celelalte tipuri constitut, ionale. O fiint, ă umană în care
predomină PITTA DOSHA are capacitatea de a memora nu numai informat, iile
care o interesează, ci s, i foarte multe alte detalii secundare, deoarece spiritul
de observat, ie s, i atent, ia sunt calităt, i foarte bine dinamizate în cazul ei.
Memoria sa nu este doar preponderent informat, ională ci are în acelas, i timp s, i
o bună memorie emot, ională. Spre exemplu, atunci când ea consideră că a fost
ofensată, jignită sau desconsiderată în vreun fel, ea poate react, iona printr-o
supărare teribilă s, i chiar s, i după ce tot “focul” urias, care s-a declans, at în ea,
făcând-o să explodeze de indignare s-a stins, ea va continua chiar s, i după aceea
să “mocnească” încă mult timp mai departe. Mai mult decât atât, datorită

270
temperamentului s, i firii sale calculate, o fiint, ă umană de tip predominant
PITTA îs, i va doza s, i îs, i va calcula în as, a fel energia pe care o exteriorizează
în acele momente tensionante astfel încât să poate avea rezerve s, i după aceea,
pentru încă mult timp. Prin urmare, ea nu va uita us, or supărarea pe care
i-a provocat-o la un moment dat cineva, fiind tocmai de aceea caracterizată
în această situat, ie ca ranchiunoasă (atitudinea curentă a celui “care poartă
pică”).
În situat, ia în care o fiint, ă umană de tip predominant PIITA va urmări să-s, i
eleveze natura emot, ională s, i să-s, i “netezească” focul interior, ea poate atunci
să utilizeze calitatea de “fierbinte” care îi este dinamizată în mod natural în
structură cu scopul de a-s, i rafina puterea de pătrundere mentală. Memoria sa
este caracterizată în general ca fiind bună (întocmai cum este caracterizată
s, i puterea ei de asimilare la nivel fizic) s, i tocmai de aceea este recomandat
ca o fiint, ă umană de tip predominant PITTA să urmărească constant să
armonizeze calităt, ile mentale pozitive cu natura emot, ională “fierbinte” pentru
ca astfel să poată avea mai mereu o memorie excelentă.
KAPHA: O fiint, ă umană în care predomină KAPHA DOSHA memorează
în general cu o oarecare dificultate, însă cu toate acestea memoria sa este
unanim recunoscută ca fiind de durată. Practic ea are doar nevoie să i se
repete în fiecare situat, ie încă o dată, iar s, i iar, un anumit lucru până când
în sfârs, it acesta să ajungă să poată pătrunde în minte, pentru a fi memorat.
Însă, în cazul ei, odată ce un anumit lucru repetat de suficient de multe ori a
fost înt, eles s, i memorat, acesta va rămâne acolo pentru o perioadă foarte mare
de timp, astfel încât respectiva fiint, ă umană va putea să s, i-l reamintească din
acel moment aproape toată viat, a. Tocmai de aceea, despre o fiint, ă umană de
tip predominant KAPHA se spune deloc întâmplător că ea are o “memorie
de elefant”.
După cum s, tim, elefantul are în general un temperament foarte pas, nic s, i el îs, i
pierde cu foarte mare greutate starea sa de calm imperturbabil. Ar fi necesar
mult timp pentru a-l scoate din starea sa naturală de linis, te, dar odată ce
acest lucru a avut loc, el nu va mai uita ceea ce i s-a întâmplat. La fel stau
lucrurile, analogic vorbind, s, i în cazul unei fiint, e umane de tip predominat
KAPHA. Ea poate fi cu greu tulburată de vreun factor perturbator s, i poate
să rămână senină s, i calmă pentru mult timp, fără să fie în vreun fel deranjată.
Însă în cazul în care ea se confruntă cu o conjunctură perturbatoare sau
dizarmonioasă un interval mai mare de timp, ea îs, i va pierde temporar starea

271
sa naturală de linis, te s, i mai mult decât atât, ea va resimt, i intens s, i profund
această agresiune, t, inând-o minte timp îndelungat. Tocmai de aceea, se
afirmă că în cazul unei fiint, e umane de tip predominant KAPHA memoria sa
este mai mult emot, ională decât informat, ională.
Sensibilitatea sa emot, ională specifică face posibil ca ea să poată “înregistra”
cu acuitate toate trăirile sale emot, ionale care sunt suficient de intense (chiar
cu o mare bogăt, ie de nuant, e), trăiri pe care ea s, i le va putea aminti oricând
după aceea, fără dificultate, mult timp după ce ele au avut loc. Tocmai de
aceea, unei fiint, e umane de tip predominant KAPHA îi este cel mai adesea
recomandată “învăt, area prin osmoză”. Proces în care ea trebuie să “participe”
cu toată fiint, a sa la asimilarea informat, iei pe care intent, ionează să o învet, e.
Prin urmare s, i în acest caz ne-am putut da seama că procesul memorării este
întru-câtva asemănător procesului asimilării s, i tocmai de aceea putem spune
că memoria unei fiint, e umane predominant KAPHA este lentă.
CARACTERISTICILE GENERALE ALE MINT, II
Una dintre cele mai semnificative similitudini care există între manifestările
fizice s, i cele mentale s, i care a fost evident, iată precis în cadrul sistemului
medical tradit, ional AYURVEDA este acea asemănare ce poate fi remarcată cu
us, urint, ă dintre particularitatea procesului digestiei care are loc la nivel fizic
s, i caracteristicile generale ale proceselor mentale. În majoritatea lucrărilor
de AYURVEDA procesele subtile ce au loc în minte (s, i care includ capaci-
tatea de înt, elegere, de gândire s, i de rat, ionament) alcătuiesc ceea ce în mod
tradit, ional este considerat a fi “procesul digestiei mentale”. Privind lucrurile
din perspectiva predominant, ei în structura individuală a unei fiint, e umane
a uneia dintre cele trei DOSHA-uri, vom putea sesiza asemănări evidente
între modul în care are loc procesul digestiei la nivel fizic s, i specificitatea
proceselor mentale (“digestia mentală”), în funct, ie de predominant, a dată de
tipul constitut, ional.
VATA: O fiint, ă umană în care predomină VATA DOSHA are o minte foarte
activă s, i nelinis, tită. Mintea ei este adesea într-o permanentă mis, care s, i se află
într-o continuă căutare de noi s, i noi sensuri sau conexiuni. În general, ea nu
se limitează doar la un singur domeniu, ci caută să descopere s, i să cunoască
de fiecare dată noi s, i noi aspecte, din cele mai diferite domenii. Tocmai de
aceea, în majoritatea cazurilor, o fiint, ă umană de tip predominant VATA
este considerată a fi un foarte bun teoretician, deoarece ea nu întâmpină
aproape nici o dificultate atunci când trebuie să realizeze conexiuni între

272
cunos, tint, ele vechi s, i cele noi sau între cunos, tint, e apart, inând unor domenii
complet diferite. Ea are adesea o capacitate originală de a înt, elege s, i de a-s, i
reprezenta cunos, tint, ele, având de asemenea trezită abilitate naturală “de a se
mis, ca cu mare us, urint, ă în lumea ideilor”.
În majoritatea cazurilor, descoperirile teoretice noi s, i extrem de valoroase din
aproape toate domeniile se datorează unor astfel de mint, i inteligente s, i extrem
de flexibile, care sunt capabile de conexiuni între cele mai diferite aspecte
ale unei anumite probleme s, i care toate sunt caracterizate de predominant, a
lui VATA DOSHA. Pe fondul firii entuziaste a unei astfel de fiint, e umane,
nenumărate idei sau solut, ii posibile ale unei probleme îi pot apare fluid în
minte, ca într-o SUI GENERIS “fântână arteziană”. În cazul în care acest
“izvor” mental natural de idei nenumărate este corect direct, ionat pentru
rezolvarea unei anumite probleme sau dacă fiint, a umană în cauză îs, i trezes, te
s, i îs, i rafinează suficient de mult intuit, ia, în acest caz efortul depus poate aduce
în scurt timp roade îmbucurătoare. Însă s-a observat că tendint, a naturală a
unei fiint, e umane de tip predominant VATA este aceea de a sări mereu de la o
idee la alta s, i această obis, nuint, ă constituie în realitate o dificultate evidentă,
mai ales atunci când ea intent, ionează să transpună în practică teoriile sale.
Tocmai de aceea, ea este considerată a fi mai degrabă un bun teoretician,
fiindu-i adeseori stringent necesară compania s, i ajutorul unei fiint, e umane cu
o mai mare putere de focalizare s, i care trebuie să aibă o orientare practică
evidentă pentru ca astfel proiectele sale teoretice să poate deveni realitate.
Aspectul general al comportamentului mental al unei fiint, e umane de tip
predominant VATA este asemănător (analogic vorbind) focului său digestiv,
care este în acest caz caracterizat ca fiind oscilant. Prin urmare s, i mintea unei
astfel de fiint, e umane va fi oscilantă sau cu alte cuvinte nelinis, tită. Aceasta
se datorează faptului că orientarea preponderentă a mint, ii sale către aspectul
teoretic al unei probleme antrenează aproape fulgerător o mis, care “neregulată”
la nivel mental, care face ca “digestia ideilor” să fie caracterizată s, i ea ca fiind
oscilantă. În cazul în care calitatea de “neregulat” îs, i face simt, ită prezent, a în
mod excesiv la nivelul structurii mentale a respectivei fiint, e umane, atunci
“teoriile” elaborate de către aceasta pot fi nefondate sau imaginare. Tocmai
de aceea, o fiint, ă umană de tip predominant VATA prezintă o predispozit, ie
naturală către studiu, care adesea se poate manifesta atât ca tendint, ă către
o atitudine speculativă la nivel mental, cât s, i ca premiză a unei stări de
genialitate.

273
PITTA: O fiint, ă umană în care predomină PITTA DOSHA are o minte
puternică, care este foarte ordonată, metodică s, i tocmai de aceea o astfel de
fiint, ă umană este, în general vorbind, eficientă în tot ceea ce întreprinde sau
realizează. Ea are dezvoltată în mod natural atât capacitatea de a pregăti
(sau cu alte cuvinte de a planifica) cât s, i capacitatea de a pune apoi în practică
ideile noi (aflate la început doar în stadiul de teorie) ale unei fiint, e umane de
tip predominant VATA. Prin urmare, o fiint, ă umană de tip predominat PITTA
este atrasă în mod deosebit de punerea în practică a proiectelor complet noi
(concepute eventual de o fiint, ă umană de tip predominant VATA), însă ea
nu este preocupată la fel de mult de etapele de fiecare zi în care evoluează
un anumit proiect sau spre exemplui o afacere pe care a început-o (as, a cum
stau lucrurile în cazul tipului predominant KAPHA). Prin urmare, ea nu este
aproape deloc preocupată de detaliile dintre începutul s, i sfârs, itul unei act, iuni
sau al unui proiect ce trebuie dus la bun sfârs, it. Ea vizează cu precădere
reus, ita s, i are puterea de a-s, i ment, ine interesul s, i atent, ia focalizate mai ales
asupra scopului final.
Spre doesebire de o fiint, ă umană de tip predominant KAPHA, o fiint, ă umană
de tip predominant PITTA este sincer interesată de lucrurile noi (asemănându-
se în această privint, ă cu tipul predominant VATA) însă pentru ea contează mai
ales aspectul practic s, i prea put, in considerat, iile teoretice asupra unei anumite
probleme. O atitudine de acest gen a fost cândva exprimată prin cuvintele:
“scopul scuză mijloacele”, aici fiind incluse atât atitudinile negative (egoiste)
cât s, i posibilitatea de fi focalizat mai ales asupra scopului propus. Dacă vom
privi lucrurile dintr-o perspectivă profundă s, i înt, eleaptă vom înt, elege că o
atitudine în care mintea noastră se orientează ferm s, i poate ment, ine aproape
fără încetare imaginea mentală a scopului propus (fără a fi preocupată prea
mult de mijloacele prin care se poate realiza dezideratul propus) va asigura
reus, ita noastră în respectiva act, iune (grat, ie declans, ării s, i ment, inerii proceselor
de REZONANT, Ă care intervin atunci s, i care sunt foarte mult amplificate
datorită acestei focalizări mentale sistematice s, i precise).
Mintea unei fiint, e umane de tip predominant PITTA este de asemenea carac-
terizată ca fiind ascut, ită s, i pătrunzătoare, calităt, i care îi conferă unei astfel
de fiint, e umane claritate, limpezime mentală s, i inteligent, ă. Calităt, ile generale
care îi sunt specifice unei fiint, e umane de tip predominant PITTA (“fierbinte”
s, i “intens”) determină în cazul ei o mare capacitate de discernământ, mai ales
în ceea ce prives, te latura practică (aici nu ne vom referi neapărat la aspectele
materiale, ci vom înt, elege prin “latura practică” capacitatea de finalizare a

274
unei anumite act, iuni, indiferent de natura sa). Prin urmare, “digestia mentală”
în cazul unei fiint, e umane de tip predominant PITTA este intensă sau cu alte
cuvinte acută, întocmai cum este s, i focul ei digestiv.
KAPHA: O fiint, ă umană în care predomină KAPHA DOSHA are o minte
foarte linis, tită, stabilă s, i calmă. Mintea ei nu este în general renumită pentru
o mare abilitate teoretică (as, a cum am observat în cazul tipului constitut, ional
predominant VATA) s, i de asemenea ea nu este preocupată de punerea în
practică a unor proiecte noi (as, a cum am observat în cazul tipului predominant
PITTA). Ceea ce îi este specific din punct de vedere mental unei fiint, e umane
de tip predominant KAPHA este faptul că atunci când ea se decide să înceapă
o treabă o face încet, cu meticulozitate, dar sigur. Această atitudine se poate
totus, i transforma uneori în inflexibilitate sau cu alte cuvinte în rezistent, ă
la orice fel de schimbare, mai ales dacă este necesar să fie integrate aspecte
complet noi.
Exemplul cel mai bun al unei astfel de mentalităt, i îl reprezintă modelul clasic
al s, efului sau mai exact al directorului unei întreprinderi sau eventual al
unui birou. Acesta este un tip foarte put, in flexibil, cu obiceiuri s, i modalităt, i
verificate s, i care nu este prea us, or dispus să le modifice sau să le schimbe
în vreun fel. Init, iativele s, i inovat, iile (oricât de valoroase ar fi ele) care i se
prezintă sunt destul de greu acceptate, lui fiindu-i mult mai comod să respecte
normele stereotipe cu care s-a obis, nuit deja. Dacă spre exemplu vom dori ca
treburile să meargă bine la o anumită institut, ie, în care să fie respectat de
asemenea un anumit program ordonat de lucru, atunci este recomandat ca
în postul de conducere să fie numită o persoană al cărui tip constitut, ional
să prezinte predominant, a lui KAPHA DOSHA. O asemenea fiint, ă umană va
putea să ment, ină un ritm constant de lucru, mai ales datorită meticulozităt, ii
sale înnăscute s, i atent, iei care este îndreptată în cazul ei asupra oricărui
detaliu (tendint, ă care îi este specifică). Cu toate acestea, ea va accepta cu
greu mai târziu anumite modificări sau îmbunătăt, iri ale activităt, ii pe care o
coordonează. Acesta este genul oamenilor “cu idei fixe”. În cazul lor, aceste
idei pot deveni uneori prejudecăt, i sau pot constitui oprelis, ti în calea acceptării
s, i impunerii noului.
Cu toate acestea, dacă este într-adevăr benefică o “idee fixă” a unei fiint, e
umane de tip predominant KAPHA poate constitui o veritabilă fort, ă de
neclintit. Această idee în cazul ei nu este sust, inută doar de interesul manifes-
tat pentru impunerea ei în practică (precum în cazul tipului constitut, ional

275
predominant PITTA) ci reprezintă o veritabilă idee-fort, ă care rămâne activă
s, i puternică indiferent de conjuncturile exterioare, o perioadă lungă de timp.
Pentru a se convinge de justet, ea s, i important, a unei idei noi, o fiint, ă umană
de tip predominant KAPHA o va analiza în detaliu un timp îndelungat, cu
răbdare s, i pe îndelete, până când în sfârs, it se va decide să o adopte sau nu.
Tocmai de aceea, putem spune că “digestia sa mentală” este în realitate lentă,
tot astfel cum este s, i focul digestiv în cazul ei.
GUSTURILE S, I EMOT, IILE ASOCIATE CARE LE CORESPUND
(CONTINUARE LA CURSUL 21 ANUL I)
Privind lucrurile dintr-o perspectivă mult mai profundă, vom putea înt, elege
cu us, urint, ă că toate cele s, ase energii subtile corespunzătoare gusturilor reprez-
intă tot atâtea căi sau cu alte cuvinte tot atâtea modalităt, i specifice de elevare
a fiint, ei umane. Având în vedere acest aspect ne dăm seama că prin purifi-
carea mint, ii de emot, iile negative rezultă astfel în final deplasarea gradată a
dominant, ei existente la nivel mental de la starea în care predomină TAMAS
GUNA sau RAJAS GUNA către manifestările armonioase, benefice s, i echili-
brante ale fiecărei astfel de energii subtile corespunzătoare unui anumit gust,
stări ce sunt specifice predominant, ei în fiint, a umană a lui SATTVA GUNA.
Trezirea, amplificarea s, i rafinarea fiecărei astfel de energii subtile conferă
totodată celui care urmăres, te consecvent această transformare cunoas, terea
gradată a domeniului stărilor sale mentale (emot, iilor) predominante (care
sunt astfel obiectivate ca fiind cont, inutul mint, ii) pe care apoi respectiva fiint, ă
umană (pe baza acestei const, ientizări) le va putea controla s, i transforma în
sens benefic la voint, ă.
Fiecare dintre noi s, tim că pentru a putea fi cât mai bine stăpânită, mintea
trebuie mai întâi să fie foarte bine cunoscută. Deoarece caracteristica sa prin-
cipală este mis, carea (deloc întâmplător mintea fiind asemuită cu o maimut, ă)
este foarte bine să s, tim cam în ce DIRECt, II se “deplasează” ea de obi-
cei. Direct, ia predominantă de deplasare a mint, ii este dată în primul rând de
predominant, a uneia dintre cele trei GUNA-e (SATTVA, RAJAS sau TAMAS),
această direct, ie preponderentă putând fi prin urmare ascendentă, orizontală
sau descendentă. Cu toate acestea este bine să s, tim că direct, iile specifice,
care determină în final, la nivelul sau cu alte cuvinte în sfera specifică a mint, ii,
dorint, ele s, i mai ales tendint, ele constitut, ionale ale unei fiint, e umane rezultă
prin COMPUNEREA direct, iei predominante (dată de una dintre cele trei
Tendint, e fundamentale (GUNA) ce se manifestă preponderent în respectiva

276
fiint, ă umană) cu direct, iile fort, elor subtile predominant active în fiint, ă s, i care
există (sau cu alte cuvinte sunt dinamizate distinct de la o fiint, ă umană la
alta) la diferitele nivele ale MICROCOSMOSULUI acelei fiint, e.
Prin urmare, se poate spune că de fapt fiecare structură individuală a
unei fiint, e umane modulează în mod specific energiile subtile captate prin
REZONANt, Ă din MACROCOSMOS, compunându-le apoi în as, a fel încât
rezultanta obt, inută pe fiecare nivel al MICROCOSMOSULUI individual să
exprime în final tendint, ele reale ale respectivei fiint, e umane. Însăs, i CO-
EZIUNEA, inerentă oricărei structuri vii, este aceea care tocmai ea face
posibilă această compunere (pe care o putem înt, elege în mod analogic ca
pe o însumare vectorială) a tuturor energiilor subtile care pătrund s, i animă
permanent structura noastră individuală grat, ie proceselor de rezonant, ă care
au loc clipă de clipă în fiint, a noastră. Fără această coeziune (ce este specifică
oricărei structuri vii organizate) nu ar putea fi vorba de existent, a unei fiint, e
individuale. As, a cum am văzut că fiecare fiint, ă umană are propria ei individ-
ualitate, rezultă prin urmare că tocmai datorită acestei coeziuni este posibilă
însumarea vectorială a energiilor subtile predominante din fiint, ă (energii care
sunt permanent captate prin REZONANt, Ă din MACROCOSMOS) sub forma
tendint, elor predominante ale acelei fiint, e umane. Aceste tendint, e se exprimă
apoi prin intermediul mint, ii (MENTALULUI) determinând astfel ceea ce
până acum noi am numit constitut, ia psiho-mentală.
Cele s, ase energii subtile corespunzătoare gusturilor (care reprezintă de fapt
combinat, ii ale unor energii subtile primare (TATTVA-ele)) constituie un
sistem complet de fort, e subtile cu ajutorul căruia pot fi caracterizate stările
mentale ale oricărei fiint, e umane. Prezent, a lor predominantă într-o anumită
fiint, ă umană va face în mod evident ca ele să imprime anumite direct, ii
predominante de manifestare la nivel mental. Prin urmare, compunerea celor
trei Tendint, e fundamentale ale NATURII (GUNA-ele) cu direct, iile date de
energiile subtile corespunzătoare gusturilor predominante într-o fiint, ă umană
vor determina apoi domeniul stărilor mentale predominante care caracterizează
acea fiint, ă umană. Însă as, a cum deja s, tim, mintea (MENTALUL) se află
permanent într-o strânsă interact, iune cu cele cinci organe de simt, s, i cu cele
cinci organe de act, iune. De asemenea nu trebuie să pierdem din vedere
că starea optimă de funct, ionare a acestora influent, ează starea de echilibru
a mint, ii s, i prin urmare, calitatea rezultatelor fiecărei experient, e senzoriale
influent, ează la rândul ei calitatea mint, ii (MENTALULUI), determinând astfel
gradul ei de puritate. Tocmai de aceea este stringent necesar ca atât fiecare

277
canal subtil senzorial cât s, i fiecare canal subtil corespunzător unui anumit
organ de act, iune să fie utilizat în mod perfect integrat, astfel încât nici unul
dintre acestea să nu fie prea mult “dilatat” sau prea mult “contractat”.
VA URMA
AYURVEDA
AN I CURS 30
STABILIREA CÂT MAI EXACTĂ A TIPULUI CONSTITUT, IONAL AL
UNEI FIINT, E UMANE
PRINCIPALELE GRUPE DE CRITERII UTILIZATE ÎN TIPOLOGIA
AYURVEDICĂ
(CONTINUARE LA CURSUL 29 ANUL I)
20.SOMNUL (continuare)
PITTA: O fiint, ă umană de tip predominant PITTA doarme de obicei pe spate
(caz în care uneori sforăie destul de puternic). În general o asemenea fiint, ă
umană ment, ine o pozit, ie confortabilă s, i destinsă a corpului fizic în timpul
somnului.
Atunci când o fiint, ă umană care prezintă un tip constitut, ional predominant
PITTA consideră că are de dus la bun sfârs, it o anumită activitate importantă,
ea poate renunt, a cu us, urint, ă la somn s, i, datorită angrenării sale “intense”,
ea nu va resimt, i aproape deloc oboseala care apare în cazul lipsei complete a
somnului.
Prezent, a predominantă a lui PITTA DOSHA determină în general o mare
disponibilitate către autocontrol la nivel mental s, i în particular creează
premizele trezirii s, i amplificării unei aptitudini naturale prin care o fiint, ă
umană de tip predominant PITTA ajunge cu us, urint, ă să poată diminua în mod
armonios (s, i fără a fi afectată energia sa lăuntrică) timpul obis, nuit care este
afectat de ceilalt, i somnului. Această aptitudine poate fi amplificată în cazul
tipului constitut, ional predominant PITTA sau poate fi ulterior dinamizată
s, i amplificată chiar s, i în cazul celorlalte două tipuri constitut, ionale prin
intermediul practicii consecvente a unor tehnici s, i procedee YOGA adecvate
(postura statului pe cap (SHIRSHASANA), NAULI KRIYA, OLI MUDRA-
e)) precum s, i prin practica perseverentă a continent, ei sexuale perfecte sau a
abstinent, ei sexuale active (BRAHMACHARYA).

278
KAPHA: O fiint, ă umană în care predomină KAPHA DOSHA are un somn
profund care cel mai adesea este caracterizat ca fiind ”greu”. Ea preferă
adeseori să mai întârzie câtva timp în pat înainte de a-s, i începe activitatea
de zi de zi, însă odată ce s-a trezit din somn, o asemenea fiint, ă umană de tip
predominant KAPHA este s, i se simte excelent odihnită s, i se manifestă plină
de energie. În general ea adoarme repede s, i adeseori preferă să doarmă chiar
mai mult decât îi este necesar. Prezent, a predominantă a calităt, ii generale de
“greu” în structura sa individuală face ca atât somnul ei să fie “greu”, cât s, i
trezirea din somn să fie dificilă. Tocmai de aceea despre ea se spune deloc
întâmplător că “se trezes, te greu”.
În cazul unei naturi mentale predominant KAPHA, care nu a fost suficient
de mult rafinată (rafinare care se realizează prin transformarea energiilor
subtile s, i a aspectelor mentale în care predomină TAMAS GUNA sau RAJAS
GUNA în energii subtile s, i aspecte mentale armonioase (sattva), prezent, a
predominană a calităt, ii generale de “greu” determină o putere de înt, elegere
scăzută. Tocmai de aceea, o asemenea fiint, ă umană este adesea caracterizată
ca fiind “grea de cap” sau despre ea se spune că “pricepe greu” ceea ce i se
explică.
Fiecare dintre noi putem observa cu us, urint, ă că specificitatea stării de somn
a oricărei fiint, e umane este deloc întâmplător corelată în cadrul sistemului
medical AYURVEDA, cu aspectele particulare ce caracterizează mintea re-
spectivei fiint, e umane. Din acest motiv o astfel de stare de înt, elegere redusă
cum este cea descrisă mai sus s, i care poate fi întâlnită uneori la o fiint, ă umană
de tip predominant KAPHA, este în unele cazuri asociată s, i unei stări de
somnolent, ă pe care o asemenea fiint, ă umană o tolerează, cu toate că uneori o
deranjează. În cazul unei astfel de fiint, e umane (care se află în situat, ia de mai
sus) asocierea celor două aspecte este sintetizată într-o expresie foarte des
folosită. Prin urmare, atunci când ne referim la cineva care pare că doarme
atunci când de fapt ar trebui să fie atent pentru a putea să înt, eleagă un
anumit lucru, despre acea persoană vom spune că “îi cade greu la cap”.
O fiint, ă umană de tip predominant KAPHA preferă în general relaxarea s, i
tocmai de aceea ei îi place efectiv somnul. O asemenea fiint, ă umană are cel mai
adesea o pozit, ie comodă s, i este profund relaxată în timpul somnului. Uneori
ea doarme pe burtă sau us, or pe o parte. Ea preferă adeseori să doarmă, decât
să se angreneze în vreo activitate mentală, psihică sau fizică. Cauza acestei
preferint, e naturale rezultă din aceeas, i atitudine generală - care de altfel este

279
de cele mai multe ori specifică unei fiint, e umane de tip predominant KAPHA
- către păstrarea sau cu alte cuvinte “conservarea” resurselor energetice de
care dispune. Prin urmare, dormind mai mult, o asemenea fiint, ă umană nu
mai consumă atât de multă energie s, i în consecint, ă nu va avea decât rareori
dificultăt, i cu somnul.
Tendint, a generală către acumulare (tendint, ă ce corespunde după cum s, tim
predominant, ei lui KAPHA DOSHA ) determină o fiint, ă umană de tip pre-
dominant KAPHA să fie preocupată în egală măsură, spre exemplu, atât de
acumularea de bunuri materiale (bani, posesiuni), cât s, i de acumularea de
energie vitală (de obicei mâncând mult prea mult). În general se constată
că o asemenea fiint, ă umană este în mod natural preocupată de păstrarea
oricărui fel de energie de care dispune, fie printr-o activitate fizică lentă (mers
încet), fie printr-o vorbire cumpătată, fie printr-o memorie de lungă durată,
foarte bună, fie prin calm s, i mult, umire s, i nu în ultimul rând printr-o tendint, ă
către somn prelungit, care se concretizează în cazul ei într-o evidentă “plăcere
de a dormi”.
În cazul în care o fiint, ă umană de tip predominant KAPHA cons, tientizează
necesitatea urgentă a sublimării acestei tendint, e către somn prelungit, ea
va putea după aceea să realizeze o mult, ime de activităt, i solicitante fără să
resimtă aproape deloc epuizare sau oboseală. Angrenând în mod consecvent s, i
sistematic realizarea unor tehnici specifice de transmutat, ie s, i apoi de sublimare
armonioasă a potent, ialului sexual mare de care ea dispune, prin intermediul
procedeelor YOGA enumerate mai sus - o asemenea fint, ă umană va putea
ulterior să realizeze cu us, urint, ă s, i fără dificultate diferite activităt, i care o
interesează s, i de asemeni va putea totodată să-s, i trezească, să-s, i amplifice
s, i să-s, i rafineze anumite calităt, i care deocamdată la ea sunt doar în stare
potent, ială (“în germene”).
“Timpul nopt, ii corpului este timpul zilei Sufletului” (maximă orientală)
VISELE
Pentru cel sau pentru cea care urmăres, te să cunoască cât mai exact care
este predominant, a dată de tipul său constitut, ional, este extrem de utilă atât
rememorarea viselor cât s, i sesizarea intensităt, ii s, i ritmicităt, ii aparit, iei stării
de vis.
În conformitate cu învăt, ătura milenară a sistemului YOGA, starea de vis
reprezintă o stare intermediară între starea de veghe s, i starea de somn profund

280
fără vise. Sistemul medical tradit, ional AYURVEDA consideră că starea de
vis apare la fiecare fiint, ă umană în anumite forme specifice, care sunt cel mai
adesea cauzate de predominant, a uneia dintre cel trei dosha-uri în structura
individuală a unei fiint, e umane, a calităt, ilor generale corespunzătoare acelei
DOSHA care predomină în cazul ei. Prin urmare, visele reprezintă pentru
noi un indiciu valoros cu ajutorul căruia putem s, ti care este predominant, a
dosha-urilor în fiint, a noastră, atât la nivel global, cât s, i la nivel subcons, tient.
VATA: O fiint, ă umană în care predomină VATA DOSHA visează mult s, i
de obicei uită “us, or” visele avute. Chiar dacă adeseori la trezire s, tie (îs, i dă
seama) că a visat, cu toate acestea ei îi este adeseori dificil să-s, i amintească
în mod precis cont, inutul viselor, reus, ind doar uneori să rememoreze cel mult
câteva fragmente. Prezent, a predominantă a calităt, ii generale de “neregulat” în
structura individuală determină alternarea perioadelor în care respectiva fiint, ă
umană visează intens, câteva zile la rând sau chiar câteva săptămâni (timp
în care ea îs, i amintes, te destul de bine la trezire ceea ce a visat), cu perioade
la fel de lungi care ar fi “fără vise “ sau care prezintă perioade considerabile
de somn profund fără vise. Atunci când reus, es, te să îs, i reamintească visele,
o fiint, ă umană în care predomină VATA DOSHA va sesiza că visele ei sunt
caracterizate în general de foarte multă “mis, care”.
În cazul unei fiint, e umane în care VATA DOSHA are o predominant, ă armo-
nioasă, ea poate visa adeseori fie că zboară, fie că plutes, te la înălt, ime peste
decoruri naturale vaste, alteori ea poate visa spat, ii largi, peisaje naturale cu
păduri, munt, i, cer albastru s, i păsări. În visele sale este de obicei evidentă
prezent, a predominantă a energiei subtile a aerului. În vis ea îs, i poate face
mult, i prieteni, uneori comunicând cu multă căldură atât cu fiint, e umane ori
cu entităt, i benefice (îngeri) asemănătoare ei, cât s, i cu fel de fel de animale pe
care în starea de trezire le îndrăges, te, adeseori revărsându-s, i din plin în vis
afectivitatea asupra micilor vietăt, i care îi sunt dragi în lumea fizică. În urma
unor astfel de vise care generează felurite procese de rezonant, ă în universul
său lăuntric cu energii subtile benefice ce există în MACROCOSMOS, respec-
tiva fiint, ă umană va putea resimt, i atât în vis cât s, i la trezire stări afective
minunate, de diferite grade de intensitate, precum s, i anumite dinamizări
euforice de natură astrală.
În cazul unei fiint, e umane de tip predominant VATA visele sunt în general
antrenante, pline de vivacitate s, i active. Tocmai de aceea o asemenea fiint, ă
umană poate visa călătorii cu diferite mijloace de transport, multe scene în

281
mis, care sau poate participa în vis la multe conversat, ii cu persoane cunoscute
sau necunoscute.
În cazul în care fiint, a umană de tip predominant VATA este caracterizată
de o natură mentală încă insuficient armonizată, la ea pot să apară adeseori
sau uneori vise dominate de teamă ori vise angoasante în care, spre exemplu,
respectiva fiint, ă umană se simte urmărită de cineva.
Dacă tendint, a astringentă (caracteristică unei fiint, e umane de tip predominant
VATA) încă nu a fost complet sublimată în aspectele ei armonioase (SATTVA)
pot apare adeseori vise în care respectiva fiint, ă umană trăies, te senzat, ia unei
căderi în gol sau resimte mai mult sau mai put, in intens anumite stări de
anxietate, frică sau nervozitate. Ele pot provoca adeseori senzat, ie de tremur
fizic sau chiar pot degenera în periodice sau dese cos, maruri.
PITTA: O fiint, ă umană în care predomină PITTA DOSHA are în general vise
caracterizate de “căldură” s, i de “intensitate”. “Intensitatea” (care după cum
s, tim este specifică predominant, ei lui PITTA DOSHA) favorizează adeseori
impregnarea puternică asupra viselor, astfel încât în timpul acestora, adeseori
chiar ea va fi aceea care controlează situat, ia existentă la un moment dat (s, i
care este în curs de desfăs, urare) într-un vis. Spre exemplu, în cazul în care
ea visează o urmărire, tocmai ea va fi fiint, a care urmăres, te pe cineva (prin
urmare chiar ea va fi atunci urmăritorul) s, i nu cea care este urmărită (as, a
cum am observat că stau lucrurile în cazul tipului constitut, ional predominant
VATA).
La o fiint, ă umană de tip predominant PITTA care prezintă o natură mentală
armonioasă (SATTVA) această capacitate de autocontrol este mult amplificată
s, i adeseori aceasta îi poate permite respectivei fiint, e umane să poată interveni
cu luciditate, cel mai adesea cons, tient s, i voluntar, în desfăs, urarea anumitor
scene din timpul visului (reamintindu-s, i de asemenea cu exactitate la trezirea
din somn intervent, ia voluntară realizată de ea în vis). Tocmai de aceea nu
este deloc întâmplător că predominant, a lui PITTA DOSHA poate determina
adeseori aparit, ia în vis a unor stări clare de angrenare a voint, ei sau de
mobilizare exemplară într-o anumită situat, ie care prezintă un anumit gen
de problematică precisă. Cunoscând cu precizie care este temperamentul s, i
personalitatea unei fiint, e umane de tip predominant PITTA putem înt, elege
astfel de ce în foarte multe dintre visele sale ea apare în postura unui erou
apărător, a unui salvator ori a unui protector sau cel mai adesea în postura
unui erou.

282
Pentru acele fiint, e umane care sunt angrenate cu dăruire într-o practică
spirituală sistematică care vizează trezirea s, i amplificarea unor aspecte benefice
în fiint, a lor, predominant, a aspectului voluntar poate fi cu us, urint, ă constatată
s, i cons, tientizată atunci când ele sesizează clar s, i distinct că la un moment dat
au intervenit lucid s, i perfect cons, tient în desfăs, urarea visului. Cel mai adesea
aceste momente de intervent, ie voluntară sunt memorate ulterior sub forma
deciziilor care au fost luate de repectiva fiint, ă umană chiar în timpul visului
(în acele momente), al căror cont, inut mental poate fi cu us, urint, ă rememorat
ulterior, la trezire.
O fiint, ă umană în care predomină PITTA DOSHA visează de obicei multe
scene pasionale s, i “intense”. Visele ei sunt luminoase s, i cuprind diferite forme
de manifestare a energiei, în special energia subtilă a focului, cum ar fi spre
exemplu scene cu soare, jerbe de lumină, fulgere, izbucniri de flăcări, ploi de
stele sau străluciri mirifice, intens luminoase ca de aur.
O asemenea fiint, ă umană visează culori foarte vii, pe care le distinge precis s, i
pe care s, i le amintes, te la fel de clar la tezire.
În cazul unei fiint, e umane care prezintă o natură mentală predominant PITTA,
care este mai put, in armonioasă, la ea pot să apară adeseori vise cu aspecte
conflictuale, vise care mai ales în cazul acelora care sunt ahtiate după bogăt, ie
implică transfer de bani (vânzare sau cumpărare) sau în alte cazuri apar chiar
vise cu aspecte violente, de ceartă sau mânie, scene de luptă ori de război.
Astel de vise penibile pot fi uneori chiar foarte intense, lăsându-s, i amprenta
sub forma unor stări dizarmonioase, care sunt în mod neplăcut resimt, ite de
către fiint, a umană respectivă o anumită perioadă de timp (10-12 ore) după
trezire.
KAPHA: O fiint, ă în care predomină KAPHA DOSHA nu are în general prea
multe vise s, i cel mai adesea nu este deloc preocupată să s, i le reamintească
atunci când se trezes, te. În majoritatea lor, visele ei cuprind scene puternic
emot, ionale.
Tocmai datorită faptului că o fiint, ă umană de tip predominant KAPHA are
o natură emot, ională puternică, acestea sunt visele pe care o asemenea fiint, ă
umană îs, i dores, te (preferă) de obicei să le evoce, mai ales dacă acestea au
o încărcătură emot, ională intensă s, i vie s, i dacă cuprind scene armonioase s, i
care o fac să se simtă mult timp după aceea plină de încântare. De obicei,
mai ales la ea, apar uneori vise erotice, romantice ori sentimentale.

283
În general predominant, a lui KAPHA DOSHA face ca visele unei fiint, e umane
de tip predominant KAPHA să cuprindă foarte multe aspecte legate de energia
subtilă a apei, cum ar fi de exemplu imagini de la mare, vise cu oceane sau ape
curgătoare, cu ploaie sau cu peisaje luxuriante în care predomină umezeala.
Visele unei asemenea fiint, e umane cuprind adeseori scene intens senzuale,
cu surâsuri, atingeri, sărutări s, i mângâieri, care o fac să-i apară o plăcere
erotică coples, itoare s, i de o mare bucurie amoroasă, care este resimt, ită mult
timp (10-12 ore) după trezire. În cazul altora, în visele lor apar destul de
des imagini ale unor femei goale (în cazul bărbat, ilor) sau imagini ale unor
bărbat, i goi (în cazul femeilor).
Datorită interesului său adeseori predominant fat, ă de aspectele materiale ale
viet, ii, o fiint, ă umană de tip predominant KAPHA poate să aibă de asemeni
multe vise în care să viseze că se bucură de felurite bogăt, ii sau că admiră
comori sau fel de fel de splendori materiale. În cazul ei, foarte multe vise pot
să cuprindă scene surprinzător de mult asemănătoare cu situat, ia concretă
de zi cu zi. La o asemenea fiint, ă umană apar în special numeroase vise cu
persoane care îi sunt apropiate, rude sau prieteni sau chiar cu persoane cu
care respectiva fiint, ă umană este în relat, ii intime.
Visele unei fiint, e umane de tip predominant KAPHA pot relua s, i nuant, a de
cele mai multe ori anumite stări emot, ionale predominante din timpul zilei,
stări care atunci (LA TREZIRE) au fost trăite cu o mai mică sau mai mare
intensitate în prezent, a acestor persoane aproapiate. În alte cazuri, visele unei
fiint, e umane de tip predominant KAPHA pot reflecta destul de fidel anumite
stări emot, ionale predominante care caracterizează respectiva fint, ă umană
s, i care evident corespund predominant, ei lui KAPHA DOSHA, cum ar fi de
exemplu atas, amentul excesiv fat, ă de anumtie obiecte sau persoane, plăcerea
(în special cea senzuală) sau pot relua (într-o formă onirică) anumite obiceiuri
care sunt foarte adânc înrădăcinate în fiint, a sa.
În mod frecvent o asemenea fiint, ă umană poate să viseze de exemplu că
savurează cu mare încântare o mâncare delicioasă. În timpul visului ea se va
bucura să mănânce ceea ce ei îi place foarte mult, sesizând atunci distinct
(s, i mult mai nuant, at decât ar fi făcut-o în realitatea fizică) gustul specific al
mâncării. În alte situat, ii ea se poate bucura în vis de diferite noi posesiuni
materiale, cum ar fi exemplu o casă nouă, frumoasă s, i spat, ioasă, sau poate
visa anumite obiecte sau podoabe pe care s, i le-a dorit intens în timpul stării
de veghe. Gradul intens de implicare emot, ională în evenimentele de zi cu zi se

284
poate reflecta cu foarte mare fidelitate în conjunctura concretă a viselor unei
fiint, e umane de tip predominant KAPHA. Aceasta depinde direct de gradul
de participare emot, ională precum s, i de interesul manifestat de respectiva
fiint, ă umană în timpul stării de veghe fat, ă de acele aspecte concrete ale viet, ii.
Tocmai din această cauză acestea sunt reluate în vis.
În general visele unei fiint, e umane de tip predominant KAPHA nu sunt
nici agitate, nici pline de “mis, care” (precum în cazul predominant, ei lui
VATA DOSHA) s, i nici “intense”, pasionale sau “fierbint, i” (precum în cazul
predominant, ei lui PITTA DOSHA). Atmosfera acestor vise poate fi adesea
comparată cu atmosfera unei provincii englezes, ti în al cărui decor apare o
grădină de vară, cu pavilion s, i cu un lac pe care plutesc în linis, te câteva
lebede. În general, în cazul unei fiint, e umane armonioase de tip predominant
KAPHA visele ei sunt linis, tite, calme s, i pline de pace.
VA URMA
AYURVEDA
AN I CURS 32
NOT, IUNI S, I PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN MEDICINA AYURVEDA
CELE TREI DOSHA-URI: VATA, PITTA S, I KAPHA - FACTORI FUNDA-
MENTALI DE SĂNĂTATE SAU DE BOALĂ
(CONTINUARE LA CURSUL 25 ANUL I)
STAREA DE ECHILIBRU DINAMIC AL DOSHA-URILOR
Un practician ayurvedic intuitiv s, i înzestrat cu înt, elepciune va urmări să
înt, eleagă că în realitate orice fel de afect, iune este de fapt o expresie particulară
precisă a dezechilibrului (care acesta la rândul său este determinat de gres, elile
ce au fost făcute de respectiva fiint, ă umană) ce poate surveni la nivelul
DOSHA-urilor. În acest mod (cu alte cuvinte considerând orice fel de situat, ie
concretă de boală ca fiind în realitate un dezechilibru existent la nivelul
DOSHA-urilor s, i care apare în urma erorilor (PĂCATELOR) făptuite de acea
fiint, ă umană, prevenirea afect, iunilor devine mult mai us, or de realizat, mai
ales prin corelarea specificului afect, iunii apărute cu tipul constitut, ional al
pacientului.
Mai mult decât atât, cunoscând cât mai precis atât avantajele cât s, i dezavan-
tajele (slăbiciunile) fiecărui tip constitut, ional în parte, noi putem să prevenim
mult mai lesne toate afect, iunile specifice care corespund predominant, ei date

285
de tipul constitut, ional al pacientului. Spre exemplu, noi putem observa cu
us, urint, ă că sunt foarte rare cazurile de fiint, e umane cu un tip constitut, ional
predominant VATA care să nu fi suferit absolut deloc (măcar o singură dată)
în întreaga lor viat, ă, de insomnie. De asemenea, se s, tie foarte bine că o fiint, ă
umană cu un tip constitut, ional predominant KAPHA transformă cu destul
de mare us, urint, ă caloriile pe care le consumă (sub formă de hrană) în t, esut
adipos, prezentând astfel o tendint, ă accentuată de a se îngrăs, a foarte us, or.
Oricare ar fi însă situat, ia concretă de boală (afect, iune propriu-zisă) asupra
căreia ne orientăm atent, ia, cel mai important lucru de care trebuie să t, inem
cont în practica medicală ayurvedică este acela de a ne da seama că orice
fel de afect, iune poate fi prevenită prin echilibrarea întregului sistem al celor
trei DOSHA-uri s, i nu doar prin ajustarea separată (chiar dacă aceasta se
realizează cu mare finet, e) fie a lui VATA DOSHA, fie a lui PITTA DOSHA,
fie a lui KAPHA DOSHA, câte una o dată. Aceasta este o condit, ie prealabilă
stringent necesară oricărei intervent, ii ayurvedice eficiente. Respectarea strictă
a acestei condit, ii reflectă o înt, elegere corectă a naturii subtile, cauzale a celor
trei factori fundamentali de sănătate sau de boală (DOSHA).
Tocmai datorită faptului că permanent cele trei DOSHA-uri sunt intim core-
late, alcătuind un sistem complet s, i independent de fort, e subtile, fundamentale,
ne apare ca fiind evident faptul că odată cu modificarea uneia dintre cele
trei DOSHA-uri, se modifică aproape imediat s, i celelalte două DOSHA-uri.
DOSHA-urile nu se modifică separat, una câte una (fără ca între ele să nu
existe vreo legătură sau vreo interdependent, ă reciprocă) fiindcă în realitate
ele se modifică simultan, toate trei împreună. Deoarece DOSHA-urile al-
cătuiesc totodată un SISTEM DE FORT, E SUBTILE, putem înt, elege cu
us, urint, ă de ce orice modificare a unei componente a sistemului (a uneia dintre
DOSHA-uri) va implica aproape imediat o anumită modificare a celorlalte
două componente ale sale (a celorlalte două DOSHA-uri).
O observat, ie extrem de utilă atât din punct de vedere teoretic cât s, i din
punct de vedere practic este aceea că pentru fiecare dintre cele trei DOSHA-
uri există o stare de echilibru sau cu alte cuvinte un punct în care fiecare
DOSHA determină manifestări armonioase care îi sunt corespunzătoare. Orice
deplasare sau modificare fat, ă de acest punct de echilibru se realizează fie
prin cres, terea (agravarea) respectivei DOSHA, fie prin scăderea (diminuarea)
acesteia. Uneori “echilibrarea DOSHA-urilor” poate fi înt, eleasă în mod eronat
ca fiind act, iunea prin care se urmăres, te ajungerea la o proport, ie egală a celor
trei DOSHA-uri (VATA, PITTA s, i KAPHA) în fiint, ă. În realitate, echilibrarea

286
sistemului format din VATA DOSHA, PITTA DOSHA s, i KAPHA DOSHA
se poate realiza NUMAI echilibrând în mod corespunzător fiecare DOSHA în
parte. Fiecare DOSHA se comportă deci ca o SUI GENERIS (în felul său)
scală glisantă (alunecătoare), care prezintă însă un anumit punct de echilibru,
astfel încât orice distant, are fat, ă de acel punct indică fie prea mult (cres, terea
respective DOSHA), fie prea put, in (descres, terea acelei DOSHA).
Atât cres, terea (agravarea) cât s, i descres, terea (diminuarea) unei anumite
DOSHA poate fi recunoscută în mod precis prin identificarea (recunoas, terea)
unor manifestări specifice, ce vor fi prezentate în detaliu în cursurile care
vor urma. Prin urmare, oricare ar fi semnele pe care le identificăm la un
anumit moment dat ca fiind corespunzătoare cres, terii (agravării) sau scăderii
(diminuării) unei anumite DOSHA, putem fi siguri că simultan are loc s, i
scăderea sau cres, terea (nu neapărat identică sau de acelas, i sens) a celorlalte
două DOSHA-uri. Tot acest proces al modificării stării sistemului celor
trei DOSHA-uri se desfăs, oară (analogic vorbind) întocmai ca într-un sistem
abstract format din trei fort, e vectoriale (de valori s, i sensuri diferite) a căror
rezultantă trebuie să indice permanent măsura echilibrului acelui sistem de
fort, e.
Dacă spre exemplu, fiindu-ne foame, noi începem să mâncăm cu poftă o port, ie
de supă în care am pus suficient de mult ardei iute, aproape imediat vom
putea observa (poate cu surprindere la început) că PITTA DOSHA (care este
caracterizată ca fiind “fierbinte”) se amplifică (cres, te) în organismul nostru, în
timp ce celelalte două DOSHA-uri, VATA DOSHA s, i KAPHA DOSHA (fiind
caracterizate de calitatea de “rece”) sunt într-o anumită măsură diminuate
(scăzute). În mod evident, atunci excesul de ardei iute din mâncarea noastră
va trezi în noi nevoia de a “stinge” într-un anumit fel “fierbint, eala” crescută
aproapte instantaneu. Din acest motiv noi vom simt, i aproape imediat după
aceea nevoia urgentă de a bea un pahar cu apă rece. După ce vom consuma apa
rece, PITTA DOSHA va descres, te în structura noastră, în timp ce KAPHA
DOSHA (în mod predominant) s, i VATA DOSHA (secundar) se vor amplifica.
Ulterior noi vom putea simt, i din nou nevoia de a amplifica PITTA DOSHA.
În consecint, ă, dacă vom consuma atunci spre exemplu semint, e de fenicul,
PITTA DOSHA se va amplifica din nou în organismul nostru, iar KAPHA
DOSHA s, i secundar VATA DOSHA vor fi încă o dată diminuate. Prin urmare,
în acest exemplu putem observa cu us, urint, ă că cele trei DOSHA-uri sunt
intim corelate între ele s, i se află într-o interact, iune permanentă, ca într-un
fel de SUI GENERIS (în felul său) flux s, i reflux continuu care este specific

287
oricărei fiint, e vii s, i care este prezent în mod activ la toate nivelele structurii
individuale.
La o primă vedere noi am putea fi tentat, i să credem că cele trei DOSHA-uri pot
fi echilibrate într-un mod foarte simplu, ca s, i cum am echilibra o balant, ă cu
brat, ele egale. Lucrurile nu stau însă întocmai as, a. În realitate, dintre cele trei
DOSHA-uri, VATA DOSHA este cea care se modifică prima, cel mai repede
s, i cel mai us, or, conducând apoi la modificarea s, i celorlalte două DOSHA-uri,
PITTA s, i KAPHA. Prin urmare, echilibrarea celor trei DOSHA-uri nu este
nicidecum similară (analogic vorbind) cu echilibrarea unei balant, e, deoarece
aici scalele (sau cu alte cuvinte gradat, iile corespunzătoare în mod analogic
celor trei DOSHA-uri) nu sunt egale. Dacă vom reveni la analogia cu ecranul
unui televizor color, atunci putem spune că în acest context că echilibrarea
DOSHA-urilor este mai mult asemănătoare cu procesul de ajustare a unei
imagini de pe ecranul color al televizorului s, i ea este realizată prin aportul
fiecăreia dintre culorile fundamentale (ros, u, verde s, i albastru).
As, adar starea de echilibru a celor trei DOSHA-uri (starea în care sistemul
format din VATA DOSHA, PITTA DOSHA s, i KAPHA DOSHA se află
în stare de echilibru) este în realitate o stare de echilibru dinamic. Atât
modificarea cât s, i ment, inerea aproape neschimbată a stării DOSHA-urilor se
realizează prin interact, iunea continuă a lor. Echilibrul dinamic al sistemului
DOSHA-urilor este efectul combinat ce rezultă din întrepătrunderea proceselor
de modificare s, i a celor de ment, inere a stării fiecărei DOSHA, procese subtile
care determină starea de echilibru la nivelul fiecăreia dintre cele trei DOSHA-
uri. Întotdeauna echilibrul dinamic al DOSHA-urilor se realizează în acord
cu predominant, a dată de tipul constitut, ional. Privind lucrurile din această
perspectivă este evident că există două accept, iuni ale stării de echilibru la
nivelul DOSHA-urilor.
Starea de echilibru a fiecărei DOSHA în parte, stare care este tocmai expresia
manifestărilor armonioase (SATTVA) care îi sunt corespunzătoare. Prin
urmare, echilibrarea unei anumite DOSHA într-o fiint, ă umană implică un
proces gradat de armonizare s, i nu presupune modificarea în vreun fel a
proport, iei prin care acea DOSHA se manifestă în cazul respectivei fiint, e
umane (determinând astfel tipul său constitut, ional).
Echilibrul dinamic ce se stabiles, te în cadrul sistemului celor trei fort, e subtile
vitale primare (DOSHA-urile) s, i care prives, te raportul în care se află cele trei
DOSHA-uri (proport, iile corespunzătoare celor trei DOSHA-uri) în structura

288
individuală a unei anumite fiint, e umane. Întotdeauna starea de echilibru
dinamic a celor trei DOSHA-uri este într-un deplin acord cu manifestările
armonioase corespunzătoare tipului constitut, ional.
Conceptul ayurvedic de calitate generală (guna)
Pentru a realiza echilibrul dinamic al DOSHA-urilor s, i pentru a putea ment, ine
nealterată această stare în structura noastră individuală, sistemul medical
AYURVEDA descrie s, i utilizează câteva CALITĂt, I durabile, ce se comportă
ca nis, te SUI GENERIS (în felul lor) “indicatori” extrem de exact, i ai stării de
echilibru a sistemului celor trei fort, e subtile vitale primare (DOSHA-urile).
Aceste calităt, i sunt unanim considerate durabile, deoarece ele nu se alterează
(nu-s, i pierd identitatea translatând către o altă calitate) odată cu modificarea
DOSHA-urilor. Ele sunt numite în AYURVEDA: CALITĂt, I GENERALE
sau pe scurt ATRIBUTE.
Pentru desemnarea acestor calităt, i generale, în lucrările originale de
AYURVEDA este utilizat termenul sanscrit “GUNA”, a cărui traducere
corectă (în acest caz) este aceea de “calitate”. În AYURVEDA termenul
sanscrit GUNA are mai multe accept, iuni.
Într-o primă accept, iune termenul GUNA desemnează cele trei Tendint, e
fundamentale ale Naturii (cele trei GUNA-uri) SATTVA GUNA, RAJAS
GUNA s, i TAMAS GUNA.
Într-o a doua accept, iune termenul GUNA se referă la anumite atribute
sau calităt, i foarte generale prin care este descrisă Manifestarea. Aceste
calităt, i foarte generale sunt expuse în lucrările filozofice tradit, ionale (spre
exemplu TARKA SAMGRAHA), cât s, i în tratatele secrete de AYURVEDA
(de exemplu în CHARAKA SAMHITA). În acest sens, CHARAKA SAMHITA
ment, ionează de exemplu că “intelectul (BUDDHI), memoria (SMRITI), egoul
(AHAMKARA), dorint, a (ICCCHA), etc (. . . ) reprezintă GUNA-uri” (I, 49).
Un al treilea sens al termenului sanscrit GUNA se referă la obiectele celor cinci
organe de simt, s, i anume: “sunetul (SHABDA), atingerea (SPARSA), forma
(RUPA), gustul (RASA) s, i mirosul (GANDHA)”, acestea fiind considerate
calităt, i ale unor realităt, i mai subtile.
Un al patrulea sens al termenului sanscrit GUNA se referă la conceptul de
calitate privită de data aceasta dintr-un punct de vedere mai put, in abstract
s, i general sau cu alte cuvinte mai apropiat de manifestarea sensibilă (care
poate fi percepută prin intermediul celor cinci simt, uri). Cu toate acestea,

289
pentru a putea deosebi diferitele sensuri uzuale ale not, iunii de calitate (în
această accept, iune), noi am păstrat în cadrul cursului denumirea generică
de calitate generală (GUNA). În acest mod se poate diferent, ia cu us, urint, ă
sensul mult mai corespunzător pe care termenul de calitate generală (GUNA)
îl are în această ultimă accept, iune de semnificat, ia comună de simplă calitate,
înt, eleasă doar ca trăsătură de caracter pozitivă a unei fiint, e umane. Prin
urmare, noi vom utiliza în continuare (în cadrul cursului) termenul de GUNA
cu sensul de calitate generală (sau cu alte cuvinte atribut).
Toate aceste calităt, i generale (sau cu alte cuvinte atribute (GUNA-uri) reprez-
intă calităt, i evidente ce există în NATURĂ s, i care pot fi percepute direct
prin intermediul oricăruia dintre cele cinci simt, uri, atât într-o formă grosieră,
cât s, i în forme din ce în ce mai subtile. De asemenea, toate aceste calităt, i
generale (GUNA-uri) sunt consistente în NATURĂ, fie că ne referim la struc-
tura individuală a fiint, ei umane (MICROCOSMOSUL individual), fie că ne
raportăm la vreun fel de fenomen sau aspect particular al NATURII (ce există
în MACROCOSMOS). Calităt, ile generale permit caracterizarea oricărei forme
a realităt, ii manifestate, fie ea substant, ă fizică, fiint, ă, act, iune sau gând.
Ayurveda cuprinde o foarte subtilă s, i exactă s, tiint, ă a atributelor sau cu alte
cuvinte a calităt, ilor generale (GUNA). Tocmai de aceea în tratatul secret
CHARAKA SAMHITA se consideră că “unul dintre mijloacele esent, iale
pentru atingerea scopului acestei s, tiint, e medicale (AYURVEDA) este tocmai
cunoas, terea precisă s, i utilizarea corectă a calităt, ilor generale (GUNA-ele)”.
Mai mult decât atât, în aceeas, i lucrare inspirată se ment, ionează că “toate
substant, ele organice sau anorganice, toate lucrurile, fenomenele precum s, i
toate fiint, ele, la fel ca s, i toate gândurile s, i act, iunile prezintă, fiecare în parte,
anumite calităt, i generale (GUNA-e) ce sunt foarte precis exprimate în fiecare
caz în parte”. În acest moment ne putem pune în mod firesc întrebarea: “Ce
reprezintă în realitatea aceste calităt, i generale (GUNA-e) astfel încât ele
să rămână neschimbate (să fie durabile) chiar s, i atunci când spre exemplu
ele constituie calităt, i (atribute) ale unei fiint, e vii, ce se află într-o continuă
transformare sau chiar atunci când ele se referă la o act, iune?”
Fiecare calitate generală (GUNA) reprezintă de fapt o potent, ialitate ener-
getică specifică, durabilă s, i consistentă s, i care se poate manifesta într-un
mod particular determinând o ACt, IUNE care antrenează consecint, e corespun-
zătoare calităt, ii generale (GUNA) respective. Comparându-le cu act, iunea
propriu-zisă (în limba sanscrită KARMAN este termenul utilizat pentru a ne

290
referi la conceptul de act, iune), calităt, ile generale (GUNA) reprezintă forme
specifice de energie potent, ială în timp ce act, iunile (KARMAN) reprezintă
forme specifice de energie cinetică.
Privind în mod just lucrurile din acestă perspectivă vom înt, elege că atributele
(sau altfel spus calităt, ile generale (GUNA-ele)) s, i act, iunile (KARMAN) core-
spunzătoare lor sunt intim corelate, deoarece energia potent, ială a calităt, ilor
generale (GUNA) se poate transforma în act, iune (KARMAN) sau cu alte cu-
vinte în energie cintetică. Acesta este un proces natural ce se desfăs, oară într-un
deplin acord cu transformările generale determinate de jocul Tendint, elor fun-
damentale ale Naturii (SATTVA GUNA, RAJAS GUNA s, i TAMAS GUNA).
Tocmai de aceea putem vorbi spre exemplu de proprietăt, ile sau cu alte cu-
vinte de manifestările corespunzătoare unei anumite calităt, i generale (aceste
proprietăt, i fiind în realitate act, iuni ce determină un efect specific). Pe această
bază putem stabili cu exactitate EFECTELE unei anumite calităt, i generale
(GUNA), acestea fiind în realitate manifestări specifice ce decurg din trans-
formarea energiei potent, iale specifice a acelei calităt, i generale (GUNA) în
energie cinetică.
Efectele interact, iunii dintre o calitate generală (GUNA) s, i structura individ-
uală a unei fiint, e umane pot fi înregistrate atât la nivel fizic, cât s, i la nivel
fiziologic, bioenergetic, la nivel psihic sau mental. În mod evident, orice efect
particular ce apare ca rezultat al transformării energiei potent, iale (corespun-
zătoare unei anumite calităt, i generale (GUNA) în energie cinetică în structura
individuală a unei fiint, e umane se concretizează sub forma unei act, iuni de
modificare a acelor trei DOSHA-uri, atât în sensul măririi (agravării sau
cres, terii) lor, cât s, i în sensul mics, orării (diminuării sau scăderii) acestora, în
proport, ii diferite fiecare. Toate aceste efecte particulare pe care le determină
fiecare calitate generală asupra DOSHA-urilor vor fi prezentate ulterior.
SISTEMUL CELOR 20 DE CALITĂT, I GENERALE
În lucrările tradit, ionale de ayurveda există mai multe enumerări diferite ale
calităt, ilor generale (GUNA-ele). În tratatul secret CHARAKA SAMHITA
(cap. I, 49) sunt ment, ionate 20 de calităt, i generale (GUNA) astfel : “1.
us, urimea (LAGHU), 2. greutatea (GURU), 3. răceala (SHITA), 4. căldura
(ushna), 5. onctuozitatea (snigdha), 6. uscăciunea (ruksha), 7. încetineala
(manda), 8. ascut, imea (tikshna), 9. imobilitatea (sthira), 10. mobilitatea
(sara), 11. finet, ea (mridu), 12. duritatea (kathina), 13. calitatea de a nu
fi subt, ire (picchila), 14. calitatea de a fi subt, ire (vishadha), 15. netezimea

291
(slakshna), 16. asprimea (khara), 17. calitatea de a fi grosier (sthula), 18.
subtilitatea (sukshma), 19. lichiditatea (drava) s, i 20. densitatea (sandra)”.
Conceptul ayurvedic de calitate generală (GUNA), precum s, i întreg sistemul
celor 20 de calităt, i generale (GUNA) enumerate mai sus constituie funda-
mentul teoretic s, i practic al farmacologiei s, i terapeuticii ayurvedice. Pentru
a putea înt, elege cu adevărat s, i pentru a putea aprecia conceptul de cali-
tate generală (GUNA) este acum necesar să realizăm o examinare atentă a
fiecărei calităt, i generale (GUNA) în parte, atât în substant, ele fizice, cât s, i în
fenomenele ce se desfăs, oară la toate nivelele structurii individuale a oricărei
fiint, e umane (fizic, bioenergetic, vital, emot, ional, psiho-mental), pornind chiar
de la modul în care acestea se reflectă în constitut, ia individuală. Examinarea
calităt, ilor generale (GUNA-elor) implică de cele mai multe ori o formă de
percept, ie extrem de rafinată a nivelelor subtile ale structurilor analizate. Ea
necesită o cons, tientizare atentă s, i continuă, precum s, i o discriminate subtilă
corectă s, i precisă a percept, iilor avute.
Aceste calităt, i generale (GUNA-ele) au fost după cum se poate constata
grupate în perechi de calităt, i opuse (cum ar fi spre exemplu perechile “rece” /
“cald”, “us, or” / “greu”, etc). Această clasificare în 20 este cel mai des utilizată
deoarece ea evident, iază în plus (în cazul fiecărei perechi de calităt, i generale
(GUNA-ele)) interact, iunea fort, elor subtile complementare, ca expresie a
interact, iunii principiilor polare fundamentale THA sau YIN ( - , feminin,
lunar, receptiv) s, i HA sau YANG ( + , masculin, solar, emisiv). În viziunea
orientală întregul MACROCOSMOS, reprezintă manifestarea celor două
principii polare fundamentale, THA sau YIN ( - , feminin, lunar, receptiv) s, i
HA sau YANG ( + , masculin, solar, emisiv). Tocmai de aceea sistemul celor
20 de calităt, i complementare expus în CHARAKA SAMHITA prezintă pentru
noi o important, ă practică deosebită. Acesta face posibilă înt, elegerea tuturor
fenomenelor s, i manifestărilor din natură ca fiind în realitate nis, te expresii
particulare ale interact, iunii fort, elor opuse complementare ce se manifestă
distinct sub forma perechilor de calităt, i generale (GUNA-ele) complementare.
= VA URMA =
Ayurveda
An 1 curs 34
NOT, IUNI S, I PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN MEDICINA AYURVEDA
CONCEPTUL AYURVEDIC DE CALITATE GENERALĂ

292
(CONTINUARE LA CURSUL 33 ANUL I)
CALITĂT, ILE GENERALE (GUNA-ELE) PRINCIPALE COMUNE PEN-
TRU CÂTE DOUĂ DOSHA-URI
Spre deosebire de cele trei calităt, i generale (GUNA-ele) reprezentative (de
polaritate HA (+) sau YANG) ce caracterizează doar câte o singură DOSHA,
calităt, ile generale (GUNA-ele) opuse lor (de polaritate THA (-) sau YIN)
caracterizează câte două DOSHA-uri. În fiecare dintre cele trei cazuri, cali-
tatea generală (GUNA) opusă celei considerate a fi reprezentativă pentru una
dintre DOSHA-uri, face parte din ambele descrieri ale celorlalte DOSHA-uri.
Prin urmare, atât PITTA DOSHA cât s, i KAPHA DOSHA sunt amândouă
caracterizate de calitatea generală de umed-uleios (SNIGDHA), în timp ce
VATA DOSHA este caracterizată de calitate generală de uscat (RUKSHA)
(care este deci reprezentativă pentru VATA DOSHA). De asemenea, atât VATA
DOSHA cât s, i KAPHA DOSHA sunt amândouă caracterizate de calitate
generală de rece (SHITA), în timp ce PITTA DOSHA este caracterizată de
calitatea generală de fierbinte (USHNA) (care este deci reprezentativă pentru
PITTA DOSHA). În sfârs, it, atât VATA DOSHA cât s, i PITTA DOSHA sunt
amândouă caracterizate de calitatea generală de us, or (LAGHU), în timp ce
KAPHA DOSHA este caracterizată de calitatea generală de greu (GURU)
(care este deci reprezentativă pentru KAPHA DOSHA).
CALITĂT, ILE GENERALE (GUNA-ELE) PRINCIPALE ALE DOSHA-
URILOR
Iată prezentate în continuare în sinteză calităt, ile generale (GUNA-ele) princi-
pale care caracterizează cele trei DOSHA-uri:
VATA DOSHA
PITTA DOSHA
KAPHA DOSHA
uscat (RUKSHA)
umed-uleios (SNIGDHA)
umed-uleios (SNIGDHA)
rece (SHITA)
fierbinte (USHNA)

293
rece (SHITA)
us, or (LAGHU)
us, or (LAGHU)
greu (GURU)
CARACTERIZAREA COMPLETĂ A CELOT TREI DOSHA-URI PRIN
INTERMEDIUL CALITĂT, ILOR GENERALE (GUNA-ELE) CORESPUN-
ZĂTOARE
Caracterizarea cât mai precisă a DOSHA-urilor include pe lângă aceste
calităt, i generale (GUNA-e) principale ale DOSHA-urilor s, i alte câteva calităt, i
generale (GUNA-e), dintre care unele reprezintă calităt, i ce pot fi considerate
ca fiind consecint, e ale amplificării sau chiar ale excesului celor trei calităt, i
generale (GUNA-ele) care sunt reprezentative pentru fiecare dintre cele trei
DOSHA-uri.
Prin urmare, VATA DOSHA este caracterizată de calitatea generală de
ASPRU (KHARA) s, i de calitatea generală de NEREGULAT. Asprimea apare
de obicei într-o anumită structură în urma amplificării calităt, ii generale
(GUNA) de USCAT (RUKSHA) s, i ea face posibilă, atunci când este în exces,
aparit, ia calităt, ii de neregulat (sau cu alte cuvinte a neregularităt, ii), atât
la nivelul corpului fizic cât s, i la nivelul structurilor subtile. De asemenea,
PITTA DOSHA este caracterizată de calitatea de INTENS precum s, i de o
altă calitate, aceea de a fi IRITABIL (atribut care uneori a fost tradus ca rău-
mirositor sau acru-mirositor, ambele traduceri limitându-se doar la calităt, i ce
pot fi sesizate numai la nivel fizic). Intensitatea apare în urma amplificării
calităt, ii generale de FIERBINTE (USHNA), (în urma amplificării căldurii) s, i
ea determină atunci când este excesiv amplificată, aparit, ia iritabilităt, ii (atât
la nivelul corpului fizic cât s, i la nivelul mint, ii). În sfârs, it, KAPHA DOSHA
este caracterizată s, i de calităt, ile generale de VÂSCOS s, i de ÎNCET (MANDA).
Vâscozitatea este rezultatul amplificării calităt, ii generale de GREU (GURU)
s, i ea determină în exces încetineală, atât la nivel fizic cât s, i la nivel mental.
Pentru caracterizarea cât mai exactă s, i completă a DOSHA-urilor au fost
utilizate s, i alte câteva calităt, i ce nu sunt incluse între cele 20 (precizate în
CHARAKA SAMHITA). În anumite situat, ii aceste calităt, i pot fi considerate
ca fiind o nuant, are a uneia dintre cele 20 de calităt, i generale (GUNA-ele)
prezentate init, ial. Cu toate acestea, pentru o înt, elegere mai clară s, i pentru
o us, oară utilizare ulterioară, am urmărit ca s, i aceste calităt, i nestandard

294
să fie prezentate în mod explicit în lista calităt, ilor DOSHA-urilor. Acolo
unde unele calităt, i ale DOHSA-urilor corespund precis calităt, ilor generale
(GUNA-elor), acestea au fost precizate firesc, într-un mod simplu, prin chiar
denumirea românească corespunzătoare termenului sanscrit. În alte situat, ii,
din necesitatea de a preciza foarte exact s, i cu scopul de a surprinde sensul
adevărat al unor anumite calităt, i ale DOSHA-urilor a fost realizată pe cât
posibil o nuant, are a traducerii românes, ti a termenului sanscrit, fie prin
utilizarea unei singure variante (us, or modificate pentru a fi cât mai adecvată
situat, iei concrete), fie printr-o enumerare a mai multor variante asemănătoare
(într-o ordine în care primul termen din enumerare are ponderea cea mai
mare pentru stabilirea sensului global, iar următorii au o pondere din ce în
ce mai mică în stabilirea sensului global al acelei calităt, i). Vom prezenta în
continuare în sinteză toate calităt, ile DOSHA-urilor:
VATA DOSHA
PITTA DOSHA
KAPHA DOSHA
uscat (RUKSHA)
fierbinte (USHNA)
greu (GURU)
rece (SHITA)
umed, umed-uleios (SHIGDHA)
rece (SHITA)
us, or (LAGHU)
us, or (LAGHU)
onctuos, umed-uleios (SNIGDHA)
neregulat
intens
stabil, dens, solid
aspru (KHARA)
înt, epător, ascut, it
neted, neted-bălos (SHLASHNA)

295
rapid (tikshna)
fulgerător, pătrunzător (tikshna)
încet, lent (MANDA)
mobil, mis, cător (CHALA)
mobil, mis, cător (CHALA)
imobil, inert (STHIRA)
subtil (SUKSHMA)
lichid, fluid (DRAVA)
moale (MRIDU)
limpede, subt, ire, rarefiat (VISHADA)
iritabil, acru-rău mirositor
vâscos, tulbure (PICCHILA)
ECHILIBRUL STRUCTURII INDIVIDUALE CA EXPRESIE A
INTERACT, IUNII CALITĂT, ILOR
GENERALE (GUNA-ELE) COMPLEMENTARE
În viziunea sistemului medical tradit, ional AYURVEDA, diferitele sisteme
care alcătuiesc structura individuală a unei fiint, e umane există tocmai din
necesitatea de a echilibra aceste calităt, i ale DOSHA-urilor. Fiecare dintre
noi act, ionăm clipă de clipă s, i suntem astfel obligat, i adeseori să traversăm
anumite situat, ii care impun necesitatea echilibrării balant, ei dintre frig s, i
cald, dintre us, or s, i greu, dintre umed s, i uscat, calităt, i care se manifestă
sub forma diferitelor condit, ii exterioare sau interioare. Succesiunea continuă
a contrariilor determină spre exemplu în natură, după trecerea unui front
atmosferic rece (arctic) să urmeze o masă de aer cald sau după manifestarea
unui exces de apă (care poate provoca inundat, ii) să urmeze o lipsă a apei
(care determină secetă).
Aceasă permanentă succesiune a calităt, ilor complementare determină ceea ce
numim fluxul s, i refluxul sau mai precis ritmul anumitor fenomene naturale
din mediul înconjurător, cât s, i ritmul anumitor transformări din structura
individuală a fiint, ei umane (MICROCOSMOSUL fiint, ei umane). De fapt,
permanenta transformare ce există în NATURĂ (întreg acest iluzoriu joc al

296
manifestării) este în realitate expresia interact, iunii (a jocului) acestor calităt, i
generale (GUNA-e) complementare.
Privind lucrurile din această perspectivă vom putea înt, elege de ce sistemul
milenar AYURVEDA afirmă s, i sust, ine că fiecare fiint, ă umană are propria sa
“ecologie” ce este perfect acordată prin procese specifice de REZONANT, Ă cu
tot ceea ce există în afara ei, fie în imediata sa aproapiere, fie chiar la foarte
mari distant, e (interact, ionând astfel cu acele realităt, i îndepărtate prin intime
procese de REZONANT, Ă care se declans, ează în funct, ie de starea sa specifică
de RECEPTIVITATE). Prin urmare, fiecare dintre noi traversăm (fie că s, tim,
fie că nu s, tim) clipă de clipă aceste contraste determinate în esent, ă de jocul
permanent al calităt, ilor generale (GUNA-ele) complementare, ce se exprimă
în interiorul (MICROCOSMOSUL) fiint, ei noastre sub forma unor senzat, ii de
us, or sau greu, rece sau fierbinte, neted sau aspru, stabilitate sau mis, care.
Cunoas, terea calităt, ilor generale (GUNA-ele) corespunzătoare DOSHA-urilor
ne va permite deci să utilizăm spre exemplu anumite substant, e fizice exterioare
care prezintă anumite calităt, i generale (GUNA-e) cu scopul de a amplifica
acele calităt, i ale substant, ei respective într-o anumită fiint, ă umană. Utilizarea
corectă s, i perseverentă a substant, elor care prezintă în mod accentuat anumite
calităt, i generale (GUNA-e) va tinde să amplifice în structura individuală
(MICROCOSMOSUL fiint, ei umane) acele DOSHA-uri care le corespund (s, i
care evident au tocmai acele calităt, i generale (GUNA-e) ale substant, ei fizice
folosite), tot acest proces desfăs, urându-se în conformitate cu binecunoscuta
regulă prin care “aportul suplimentar al unei anumite calităt, i generale (GUNA-
e) va tinde să amplifice în fiint, a umană aceeas, i calitate generală (guna)”.
Această transformare se produce întocmai cum spre exemplu un sentiment
profund de iubire invocă s, i ne pune astfel inefabil instantaneu în stare de
REZONANT, Ă tot cu un sentiment de iubire. Acest proces inefabil de punere
în stare de REZONANT, Ă cu energia divină a iubirii constituie poate cel mai
ilustrativ exemplu prin care putem înt, elege că întotdeauna utilizarea calităt, ilor
generale în practica medicală ayurvedică respectă principiul fundamental al
REZONANT, EI.
Spre exemplu, vara (caracterizată ca fiind fierbinte) are aceleas, i calităt, i
generale (GUNA-e) ca s, i PITTA DOSHA. Tocmai de aceea, în mod natural
acest anotimp (vara) favorizează (cres, terea) lui PITTA în organism. Pe de altă
parte VATA DOSHA este caracterizată ca fiind us, oară, uscată, mobilă, aspră
s, i rece s, i tocmai de aceea toamna târzie (care prezintă toate aceste calităt, i

297
generale (GUNA-e)) va tinde atunci să amplifice (să crească) în fiint, ă VATA
DOSHA. În sfârs, it, KAPHA DOSHA este caracterizată ca fiind grea, rece s, i
lichidă s, i tocmai de aceea iarna (care prezintă toate aceste calităt, i generale
(GUNA-e)) va tinde atunci să amplifice (să crească) în fiint, ă KAPHA.
Din momentul în care noi vom asocia în mod precis fiecare dintre aceste
calităt, i generale (GUNA-e) cu o anumită DOSHA, din acel moment echilibrul
dinamic al sistemului minte-corp va deveni pentru noi o realitate mult mai
complexă s, i aceasta ne va pemite în acelas, i timp o mai mare capacitate de
control asupra propriei noastre fiint, e aflate într-o permanentă interact, iune cu
NATURA (PRAKRITI). În urma acestei cunoas, teri precise noi vom putea
înt, elege ce înseamnă s, i cum se poate obt, ine o stare de echilibru dinamic al
DOSHA-urilor în fiint, a noastră.
O asemenea deschidere realizată prin cunoas, tere s, i cons, tientizare continuă
ne va face să trăim viat, a într-un mod mult mai viu s, i cu mai mare interes
(participare). Cunoas, terea precisă a interact, iunilor dintre structura noastră
individuală (MICROCOSMOSUL individual) s, i NATURA (PRAKRITI),
pornind de la jocul continuu dintre calităt, i generale (GUNA-e) reprezintă chiar
modul în care NATURA (PRAKRITI) ne face să ne rafinăm individualitatea
printr-o extrem de fină acordare a simt, urilor s, i a cons, tiint, ei noastre la mesajele
ei (ale NATURII).
Una dintre premizele esent, iale ale acestei acordări corecte între fiint, a noastră
s, i NATURĂ (PRAKRITI) este tocmai cunoas, terea cât mai exactă a tipului
constitut, ional. Fără această corectă cunoas, tere prealabilă noi nu vom putea
realiza corect s, i pe deplin acest acord subtil între noi s, i NATURĂ. Astfel,
spre exemplu noi vom putea observa că pentru o fiint, ă umană cu o constitut, ie
predominant PITTA, atmosfera înnăbus, itoare a unei zile umede s, i fierbint, i de
vară este mult mai solicitantă decât o căldură (chiar mai mare) însă uscată.
Tocmai de aceea, spre exemplu, o fiint, ă umană de tip predominant PITTA
poate să reziste cu mult mai mare us, urint, ă în timpul vremii călduroase dintr-o
zonă des, ertică, decât căldurii dintr-o zonă tropicală. Căldura tropicală (fiind o
formă de manifestare a combinat, iei calităt, ii generale (GUNA-elor) de ”umed”
s, i “fierbinte”) va tinde atunci să amplifice în fiint, a umană PITTA DOSHA
mult mai mult decât o căldură uscată (des, ertică). În mod similar, o fiint, ă
umană de tip predominant KAPHA va rezista cu mai mare dificultate unei
atmosfere reci s, i umede de iarnă, deoarece astfel de condit, ii exterioare tind
să amplifice calităt, i generale (GUNA-e) pe care ea deja le are dinamizate în

298
structură. Astfel spre exemplu, putem înt, elege de ce îi va fi mult mai us, or
unei asemenea fiint, e umane de tip predominant KAPHA să suporte un frig
rece s, i uscat sau o atmosferă umedă, dar care nu este prea rece.
Poate cel mai important aspect practic pe care îl evident, iază calităt, ile gen-
erale (GUNA-ele) este acela că ele extind natura umană dincolo de frontierele
corpului fizic. Este evident că din punct de vedere al alcătuirii fizice orice
fiint, ă umană este considerată ca fiind o colect, ie de celule fizice care este
separată de mediul exterior, de frontiera fizică a pielii. Însă atunci când vom
considera că orice fiint, ă umană este de fapt o combinat, ie (realizată în anumite
proport, ii) a unora dintre aceste calităt, i generale (GUNA-e) (care se mani-
festă în interiorul MICROCOSMOSULUI individual sub forma unor energii
subtile corespunzăroare) atunci vom putea înt, elege din această perspectivă că
structura individuală a oricărei fiint, e umane există într-o permanentă stare
de REZONANt, Ă s, i întrepătrundere cu NATURA, unindu-se s, i acordându-se
permanent (în funct, ie de starea sa specifică de RECEPTIVITATE) fluxurilor
s, i ritmurilor ei. Spre exemplu, fluxurile de energie subtilă “rece” s, i “umedă”
existente în natură în timpul iernii vor pătrunde acolo unde este cazul - prin
REZONANT, Ă - structura individuală a fiint, ei umane, determinând imediat
amplificarea acestor calităt, i generale (GUNA-e) s, i în fiint, a umană, astfel că
în asemenea condit, ii de iarnă pot să apară cel mai us, or diferite manifestări
conexe cu agravarea lui KAPHA.
Trebuie de asemeni ment, ionat faptul că manifestarea preponderentă a unei
anumite calităt, i generale (GUNA-e) în exterior (spre exemplu sub forma
condit, iilor climatice) determină (prin REZONANT, Ă) în fiint, a umană efecte
atât la nivel fizic cât s, i la nivel fiziologic, psihic sau mental, act, ionând deci
asupra întregii structuri individuale.
Prin urmare, calităt, ile generale (GUNA-ele) act, ionează simultan atât asupra
corpului fizic cât s, i asupra mint, ii s, i tocmai de aceea prezent, a lor (în anumite
proport, ii) în structura individuală a unei fiint, e umane se reflectă într-un mod
specific atât la nivel fizic cât s, i la nivel mental.
Sistemul medical tradit, ional AYURVEDA evident, iază acest principiu extrem
de simplu al interact, iunii permanente (ce se manifestă în noi prin declans, area
proceselor de REZONANT, Ă) dintre structura individuală a fiecărei fiint, e
umane s, i continua transformare ce se desfăs, oară în natură. Calităt, ile generale
(GUNA-ele) se comportă ca nuant, e SUI GENERIS (în felul lor) “fluvii” de
energie subtilă care pătrund (prin intermediul proceselor de rezonant, ă) s, i

299
animă toate structurile existente în natură, inclusiv fiint, ele umane. În funct, ie
de structura individuală (care se comportă ca un SUI GENERIS FILTRU
fat, ă de aceste energii) fiecare fiint, ă umană resimte mai puternic sau mai put, in
intens interact, iunea (care se realizează atunci prin REZONANT, Ă) cu aceste
calităt, i generale (GUNA-e). Existent, a acestor calităt, i nu implică neapărat o
manifestare fizică exterioară evidentă (cum ar fi de exemplu vremea rece s, i
umedă de iarnă). Aceste manifestări fizice exterioare ale unei calităt, i generale
(GUNA-e) apar atunci când se produce o acumulare excesivă, în anumite
coordonate spat, io-temporale (într-un anumit moment s, i într-un anumit loc)
a acelei calităt, i generale (GUNA) ce se manifestă atunci activ, sub formă de
energie cinetică corespunzătoare.
Unele studii statistice recente au evident, iat spre exemplu că vremea rece
s, i umedă de iarnă determină în cazul fiint, elor umane mai sensibile (în care
deja predomină aceste calităt, i generale (GUNA-e): “rece” s, i “umed”) diferite
stări de depresie. Cercetările s, tiint, ifice au urmărit să descopere care este
modalitatea care determină manifestarea predominantă, mai ales în timpul
iernii, a acestor tipuri de stări (cunoscute sub numele de tulburări afective
sezoniere). Modalităt, ile presupuse prin care calităt, ile mediului exterior s-ar
transmite s, i astfel ar modifica apoi calităt, ile predominante ce caracterizează
o anumită fiint, ă umană au fost considerate de către oamenii de s, tiint, ă
contemporani ca fiind cel mai adesea neconcludente, apreciindu-se că ele
reprezintă doar unele manifestări particulare neesent, iale.
Pentru a putea evident, ia modalitatea prin care calităt, ile mediului exterior se
transmit s, i ulterior modifică calităt, ile predominante ale unei anumite fiint, e
umane, sistemul medical tradit, ional AYURVEDA se bazează pe un principiu
extrem de simplu care poate să explice aparit, ia acestui tip de tulburare:
atunci când anumite calităt, i generale (GUNA-e) sunt mult amplificate în
exterior, ele vor determina aproape instantaneu (prin intermediul proceselor
de REZONANt, Ă care se manifestă selectiv în funct, ie de unele predominant, e)
o cres, tere proport, ională s, i în interiorul fiint, ei umane care prezintă o anumită
stare de RECEPTIVITATE.
Întotdeauna factorul de proport, ionalitate care condit, ionează amplificarea (prin
REZONANT, Ă, pătrundere s, i reflexie) a calităt, ilor exterioare în interiorul
structurii individuale este determinat în primul rând de predominant, a dată
de tipul constitut, ional al respectivei fiint, e umane. Cu alte cuvinte, toate
celelate mijloace utilizate cu scopul de a compensa o cres, tere prea mare

300
a unei calităt, i ce se află în exces la un moment dat în afara noastră sunt
secundare s, i au o influent, ă mult mai mică în raport cu predominant, a dată
de tipul constitut, ional. Prin urmare, toate acele fiint, e umane care sunt
sensibile (RECEPTIVE) la orice fel de agravare a lui KAPHA DOSHA, vor fi
serios afectate de condit, iile exterioare, în timp ce o fiint, ă umană care nu este
sensibilă (RECEPTIVĂ) la o astfel de modificare exterioară (spre exemplu
o fiint, ă umană de tip predominant PITTA) nu va resimt, i atât de pregnant
respectiva modificare exterioară. De fapt fiecare dintre noi vom resimt, i atunci
cres, terea acestor calităt, i generale din afară, dar într-un mod diferit, în funct, ie
de predominant, a care este dată de tipul nostru constitut, ional. = VA URMA
=
Ayurveda
An 1 curs 35
Not, iuni s, i principii fundamentale în medicina ayurveda
Echilibrul structurii individuale ca expresie a interact, iunii calităt, ilor generale
(guna-ele) complementare
(continuare la cursul 34 anul 1)
Prin urmare, pentru fiint, a umană (sănătoasă sau bolnavă), structura in-
dividuală reprezintă filtrul esent, ial al acestor calităt, i generale (guna-ele).
Tipul constitut, ional determină în fiecare caz un mod diferit de înregistrare a
interact, iunii (care se produce prin declans, area proceselor de REZONANT, Ă)
cu condit, iile exterioare care sunt determinate în ultimă instant, ă de aceste
calităt, i generale (GUNA-ele). Cunoscând foarte bine aceste aspecte, vom
putea înt, elege că nu este nicidecum necesar să ne împotrivim acestora prin
fel de fel de mijloace. Atitudinea cu adevărat înt, eleaptă este aceea de a ne
apăra structura individuală de aceste manifestări (făcând să fie invincibilă
ca posibilitate de a intra în rezonant, ă) s, i astfel să putem parcurge linis, tit s, i
aproape fără dificultate modificările exterioare, fiind în armonie deplină cu
fluxul permanent al lor.
Întotdeauna NATURA (PRAKRITI) ne-a oferit s, i ne oferă odată cu prob-
lemele ce trebuie să fie depăs, ite s, i solut, ia lor, care adesea ni se prezintă sub o
formă extrem de simplă, accesibilă aceluia care este capabil să înt, eleagă s, i să
aplice. Fiecare moment al viet, ii noastre poate fi înt, eles ca fiind un “dialog”
cu NATURA, în care noi trebuie să vedem (prin “oglindire”) în ce măsură
“ecologia” noastră interioară este în echilibru. Echilibrul implică printre altele

301
o mare flexibilitate în raport cu orice schimbare, iar echilibrul perfect implică
tocmai o flexibilitate perfectă, de care oricare dintre noi avem nevoie în fat, a
permanentelor transformări care există în NATURă.
Putem înt, elege astfel că, pentru fiecare dintre noi, cheia sănătăt, ii s, i a stării
de armonie constă în acestă flexibilitate perfectă în fat, a permanentelor trans-
formări ce se produc clipă de clipă în NATURă. Ea permite de fapt atingerea
s, i ment, inerea stării de echilibru dinamic al DOSHA-urilor, stare pe care
acum (cunoscând care sunt calităt, ile generale (GUNA-ele) corespunzătoare
fiecărei DOSHA-e) o putem înt, elege în profunzime. Chiar mai mult decât
atât, de acum înainte pentru noi echilibrarea DOSHA-urilor va reprezenta de
fapt echilibrarea perechilor de calităt, i generale (GUNA-ele) complementare
corespunzătoare DOSHA-urilor, iar această echilibrare este în ultimă instant, ă
o expresie a interact, iunii principiilor polare fundamentale din MACROCOS-
MOS (ce se reflectă în noi prin declans, area în universul nostru lăuntric a
proceselor adecvate de rezonant, ă). Aspectul THA (-) sau YIN (lunar, feminin,
receptiv, polaritate-) s, i aspectul HA (+) sau YANG (solar, masculin, emisiv,
polaritate +).
Cele trei dosha-uri: vata, pitta s, i kapha - factori fundamentali de sănătate
sau de boală
(continuare la cursul 32 anul 1)
Starea de echilibru (armonie) a unei dosha s, i semnele care indică tendint, a
către un dezechilibru al acelei dosha
Sistemul medical tradit, ional ayurveda afirmă că starea de sănătate a fiint, ei
umane presupune existent, a nealterată a manifestărilor armonioase corespun-
zătoare stării de echilibru a fiecărei Dosha în parte. Pentru a ment, ine una
dintre DOSHA-uri în starea sa specifică de echilibru nu este necesar să ne
concentrăm continuu asprea vreunui anumit aspect. Starea de echilibru a
fiecărei DOSHA este un punct de maximă stabilitate s, i armonie, sau cu alte
cuvinte, o stare firească (naturală) de manifestare a respectivei DOSHA în
structura individuală a unei fiint, e umane. Pentru a putea beneficia din plin
de acestă stare, nu trebuie decât să fim atent, i să nu o deteriorăm câtus, i de
put, in prin gânduri sau act, iuni nearmonioase (neacordate (neadecvate) acestei
stări de echilibru).
În mod natural, structura noastră individuală prezintă tendint, a firească de a
păstra această stare de echilibru (armonie) a fiecărei DOSHA s, i tocmai de

302
aceea noi nu avem altceva de făcut decât să ne adecvăm act, iunile trupului
(activităt, ile predominante, modul de viat, ă) s, i pe cele ale mint, ii (gândurile
predominante, trăirile, emot, iile, sentimentele) la starea naturală de echilibru
a fiecărei DOSHA.
As, a cu am văzut în celelalte lect, ii, starea de echilibru a unei DOSHA se
situează între tendint, a către cres, tere (agravare) s, i tendint, a către scădere
(diminuare). De fiecare dată când manifestările armonioase (SATTVA) core-
spunzătoare respectivei DOSHA sunt diminuate, sau atunci când ele chiar
dispar, putem vorbi de starea de dezechilibru (perturbare) a acelei DOSHA.
Însă, datorită faptului că cele trei DOSHA-uri alcătuiesc un sistem complet
de fort, e subtile care tinde să se ment, ină în mod natural într-o stare de echili-
bru dinamic, în practica ayurvedică se obis, nuies, te adesea ca prin starea de
dezechilibru a unei DOSHA să se subînt, eleagă sensul de cres, tere (de agravare)
a acelei DOSHA.
Tocmai de aceea, de fiecare dată când se face referire la dezechilibrul unei
DOSHA, sunt adesea evident, iate doar manifestările corespunzătoare cres, terii
(agravării) respectivei DOSHA. Pentru cazul contrar (al descres, terii sau al
diminuării), descrierile manifestărilor corespunzătoare scăderii unei DOSHA
sunt considerate implicite, deoarece în cadrul sistemul format din cele trei
DOSHA-uri, odată cu cres, terea (amplificarea) a câte două DOSHA-uri, cea de-
a treia se diminuează (scade) automat s, i astfel manifestările corespunzătoare
descres, terii pot fi deduse cu us, urint, ă pornind de la cele deja cunoscute ca
fiind asociate cres, terii (agravării) unei DOSHA.
Atunci când urmărim să identificăm cât mai precis starea de echilibru sau
dezechilibru a unei DOSHA, trebuie să avem în vedere efectul corelat pe
care starea respectivei DOSHA îl are simultan, atât asupra mint, ii, cât s, i
asupra corpului fizic. Existent, a acestei polarităt, i corp-minte face posibilă
evident, ierea tendint, ei către un dezechilibru al unei DOSHA, pornind de la
anumite informat, ii care adeseori sunt necons, tientizate de către cel neatent,
dar care sunt extrem de utile pentru un practician ayurvedic intuitiv s, i
inteligent cu scopul de a vedea (anticipa) posibila stare de dezechilibru. Aceste
informat, ii esent, iale care ne pot preciza tendint, a către starea de dezechilibru
a unei DOSHA sunt numite în medicina tradit, ională AYURVEDA: INDICII
corespunzătoare tendint, ei către dezechilibrul acelei DOSHA. Cons, tientizarea
acestor indicii presupune din partea practicianului ayurvedic o cunoas, tere
profundă a interact, iunii continue dintre fiint, a umană s, i NATURă, interact, iune

303
ce reflectă corespondent, a (care este realizată prin intime s, i inefabile procese de
REZONANT, Ă) dintre MICROCOSMOSUL individual al unei fiint, e umane
s, i MACROCOSMOS.
Pentru evaluarea corectă a stării de sănătate a unei fiint, e umane din perspec-
tiva stării DOSHA-urilor, trebuie întotdeauna să avem în vedere s, i să pornim
de la manifestările armonioase (SATTVA) corespunzătoare DOSHA-ei pre-
dominante. Prin urmare, stabilirea gradului de dezechilibru al unei DOSHA
trebuie să fie realizată prin comparat, ie cu stările armonioase (SATTVA)
corespunzătoare stării de echilibru ale acelei DOSHA.
Deoarece starea de echilibru a unei DOSHA este în fond starea ei firească, nat-
urală de manifestare, în cele trei prezentări ce vor urma, vom începe de fiecare
dată cu descrierea manifestărilor care sunt corespunzătoare stării de echilibru
a respectivei DOSHA, tocmai pentru a avea astfel nis, te repere precise, atât
pentru evaluarea intensităt, ii dezechilibrului posibili, cât s, i pentru orientarea
prescript, iilor ayurvedice ce trebuie să fie făcute în vederea reechilibrării.
As, a cum am precizat în cursurile anterioare, prezent, a unei anumite DOSHA
în structura noastră individuală este remarcată prin intermediul manifestărilor
corespunzătoare funct, iei generale (de bază) care îi corespunde. Astfel,
mis, carea, metabolismul s, i structura exprimă atât la nivel fizic, cât s, i la nivel
mental modul de manifestare a celor trei DOSHA-uri: VATA, PITTA s, i
respectiv KAPHA. Având în vedere această strânsă corelat, ie ce există între
fiecare DOSHA s, i funct, ia sa generală corespunzătoare, putem afirma că
starea de dezechilibru a unei DOSHA determină dezechilibrul (perturbarea)
funct, iei generale corespunzătoare. Prin urmare, dezechilibrul lui VATA
DOSHA constituie o perturbare a funct, iei mis, cării în organism, dezechilibrul
lui PITTA DOSHA constituie o perturbare a funct, iei metabolismului
(transformării) în organism, iar dezechilibrul lui KAPHA constituie o
perturbare a funct, iei structurării în organism.
De asemenea poate fi remarcat faptul că perturbarea funct, iei generale a
unei DOSHA se află în strânsă corelat, ie cu tendint, a globală (cheia) care
indică predominant, a la nivel constitut, ional a respectivei DOSHA (sau cu
alte cuvinte ceea ce am considerat a fi principala tendint, ă (CHEIA) care
individualizează o fiint, ă umană ce prezintă predominant, a unei DOSHA).
Prin urmare, perturbarea funct, iei generale a mis, cării în organism rezultă în
urma accentuării tendint, ei specifice unei fiint, e umane de tip predominant
VATA către “schimbare”; perturbarea funct, iei generale a metabolismului

304
(transformării) în organism rezultă în urma accentuării tendint, ei specifice
unei fiint, e de tip predominant PITTA către “intensitate”; perturbarea funct, iei
generale a structurii în organism rezultă în urma accentuării tendint, ei specifice
a unei fiint, e umane de tip predominant KAPHA către “relaxare”.
As, adar putem observa cu us, urint, ă că predominant, a constitut, ională a unei
fiint, e umane indică cu exactitate predispozit, ia acesteia către manifestări
corespunzătoare dezechilibrului DOSHA-ei predominante în cazul ei.
Întocmai cum fiecare dintre cele trei DOSHA-uri prezintă câte două sensuri
distincte de manifestare (un sens ascendent care conduce către stări armonioase
corespunzătoare (sattva) s, i un alt sens opus, descendent care conduce către
manifestări perturbatoare, nearmonioase (RAJAS sau TAMAS), tot astfel s, i
în ceea ce prives, te tipul constitut, ional putem spune că există în mod similar
două sensuri distincte de orientare, care determină în fiint, a umană două tipuri
de atitudini. Existent, a unei anumite predominant, e constitut, uionale ne oferă
prin urmare două posibilităt, i de alegere ce se pot concretiza sub forma a două
tipuri de atitudini distincte.

1. Un prim sens pe care îl poate imprima predominant, a constitut, ională a


fiint, ei noastre este acela în care noi avem senzat, ia subiectivă că suntem
“prins, i” sau cu alte cuvinte că ne simt, im condit, ionat, i de manifestările
corespunzătoare acestei predominant, e constitut, ionale deja existente.

La celălalt pol se află atitudinea conform căreia noi înt, elegem în mod corect
faptul că prin cunoas, terea precisă a tendint, elor noastre constitut, ionale acestea
ne pot fi de un real folos pentru a amplifica tocmai acele aspecte pozitive s, i
binefăcătoare (SATTVA) ce corespund predominant, ei date de tipul nostru
constitut, ional s, i care în loc să ne constrângă ne vor conferi mult mai multă
libertate.
Într-adevăr, spre exemplu, în cazul unei fiint, e umane care prezintă o accen-
tuată natură psiho-mentală de tip PITTA există în mod natural o anumită
tendint, ă care poate predispune acea fiint, ă umană către iritabilitate accentuată
sau ostilitate făt, is, ă s, i cel mai adesea complet nejustificată fat, ă de ceilalt, i.
Cu toate acestea, chiar aflându-se într-o asemenea situat, ie ea poate totus, i
să se orienteze printr-o angrenare perseverentă care este focalizată în acest
sens) către o stare predominantă de bunăvoint, ă s, i prietenie. De asemenea, în
situat, ia unei fiint, e umane de tip predominant VATA putem observa tendint, a

305
către agitat, ie s, i dezordine care poate cauza (mai devreme sau mai târziu)
aparit, ia problemelor digestive. Cu toate acestea, chiar aflându-se într-o
asemenea situat, ie, respectiva fint, ă umană se poate orienta (printr-o angrenare
perseverentă care este focalizată în acest sens) către o stare predominantă în
care va ajunge să se adapteze foarte us, or diferitelor situat, ii, putând totodată
să beneficieze de fiecare conjunctură favorabilă, manifestând mai mereu o
atitudine flexibilă s, i spontană.
Chiar dacă tendint, ele specifice de tip TAMAS sau RAJAS EXISTĂ în fiint, a
noastră în mod obiectiv s, i ne pot condit, iona într-o anumită măsură atât
stările fizice cât s, i cele psiho-mentale sau modul de comportament (de altfel
noi s, tim că ele sunt rezultatul orientărilor predominante pe care noi le-am
avut în trecut, chiar în alte existent, e), dincolo de aceasta nu există totus, i
nimic care să ne oblige să ne supunem incons, tient, i s, i astfel să îmbrăt, isăm
cu o totală lipsă de înt, elepciune vreun mod de viat, ă stresant s, i dizarmonios
(care să ne facă să devenim mai mereu art, ăgos, i sau pus, i pe ceartă) sau să
avem vreo atitudine constantă de exagerare s, i neatent, ie, în urma căreia să
sesizăm (cu întârziere) aparit, ia tulburărilor digestive.
Pentru că transformarea orientării noastre către manifestări armonioase
(SATTVA) să se poată produce, este necesar, înainte de toate, să fim mai
mereu ATENT, I la starea în care se află fiecare dintre cele trei DOSHA-uri în
fiint, a noastră. A trăi clipă de clipă fiind cât mai lucizi s, i pe cât posibil perfect
cons, tient, i de starea de echilibru în care se află cele 3 DOSHA-uri în fiint, a
noastră ne va oferi, fără îndoială, posibilitatea să putem interveni eficient,
în aproape oricare moment al existent, ei noastre pentru a restabili starea de
echilibru dinamic al sistemului celor trei dosha-uri în fiint, a noastră.
În lumina acestei afirmat, ii putem realiza de ce este atât de importantă
ATENT, IA atât în YOGA, AYURVEDA, cât s, i în toate căile spirituale auten-
tice. Aceasta este poate cea mai importantă atitudine prin care noi putem
descoperi cu us, urint, ă starea de libertate chiar în interiorul limitelor impuse
de natura noastră (PRAKRITI). Observând mai mereu, într-un mod atent,
lucid s, i detas, at toate tendint, ele noastre constitut, ionale, ne vom putem astfel
da seama că acestea fac parte din însus, i alcătuirea noastră, ele fiind de fapt
rezultatul (FRUCTUL) act, iunilor noastre predominante din trecut. Prin
urmare, noi ne nas, tem cu aceste tendint, e, care apoi ajung să se manifeste sub
forme specifice în existent, a prezentă, ele putându-se ment, ine perioade mari
de timp (până la DEPLINA LOR CONSUMARE), uneori persistând chiar

306
întreaga viat, ă. Mai ales în ceea ce prives, te modalitatea în care aceste tendint, e
ne structurează corpul fizic noi putem observa că în absent, a unei angrenări
cons, tiente, perseverente s, i constante (prin utilizarea corectă s, i sistematică
a unor procedee adecvate) care să favorizeze o considerabilă transformare
pozitivă, tendint, ele noastre constitut, ionale cu care ne nas, tem rămân cel mai
adesea neschimbate.
Fiecare act, iune a noastră, fie că este vorba de actul de a privi un încântător
peisaj de munte sau de acela de a mânca cu plăcere o farfurie mare cu cartofi
prăjit, i, faptul că la un moment dat suntem captivat, i de un anumit fragment
din muzica lui Mozart sau că muncim plini de elan la desăvârs, irea unei
activităt, i solicitante, sau simt, im, gândim ori act, ionăm în vreun fel anume,
tinde să creeze o modificare ce se va reflecta la nivelul stării DOSHA-urilor în
fiint, a noastră. Spre exemplu, atunci când trăim plenar o emot, ie binefăcătoare
coples, itoare, care face ca fiint, a noastră să fie inundată (datorită proceselor
de REZONANT, Ă declans, ate atunci) de energia sublimă a unei trăiri afective
înălt, ătoare, noi vom putea sesiza atunci la nivel corporal anumite manifestări
care indică o accentuare a efervescent, ei lăuntrice, a mis, cării interioare ce se
concretizează prin accentuarea ritmului cardiac s, i a celui respirator, toate
acestea corespunzând în acestă situat, ie predominant, ei lui VATA DOSHA.
Toate aceste react, ii specifice pot să apară la orice fiint, ă umană, indiferent
de predominant, a sa constitut, ională, aspect care subliniază încă o dată carac-
terul orientativ pe care îl exprimă tendint, ele constitut, ionale. Aceste tendint, e
PREDISPUN deci fiint, a umană, favorizând posibilitatea de interact, iune (prin
declans, area proceselor specifice de rezonant, ă) cu aspectele subtile energetice,
care sunt corespunzătoare preodminant, ei constitut, ionale, dar nu exclud posi-
bilitatea de a resimt, i s, i de a interact, iona într-o formă specifică s, i cu celelalte
aspecte care nu corespund predominant, ei constitut, ionale. Prin urmare, oricare
ar fi predominant, a dată de tipul nostru constitut, ional, fiecare dintre noi va
trebui să urmărim în mod constant să cons, tientizăm cu atent, ie manifestările
corespunzătoare fiecăreia dintre cele trei DOSHA-uri s, i de asemenea va tre-
bui să urmărim “să trăim” (să experimentăm plenar) aspectele armonioase
corespunzătoare fiecărei DOSHA, începând cu cea care este predominantă în
microcosmosul fiint, ei noastre.
Pentru a avea o sănătate perfectă atât la nivel fizic, cât s, i la nivel mental,
fiecare dintre noi avem nevoie să experimentăm s, i de asemenea să exprimăm
cele mai armonioase aspecte ale tuturor DOSHA-urilor. Aceasta nu înseamnă

307
altceva decât faptul de a urmări în mod constant să devenim o fiint, ă umană
completă sau cu alte cuvinte desăvârs, ită.
Starea de echilibru (armonie) a lui VATA DOSHA s, i aspectele corespunzătoare
dezechilibrului de tip vata
O fiint, ă umană care prezintă predominant, a armonioasă a lui vata dosha este
unanim recunoscută ca fiind o persoană veselă, voioasă, luminoasă, prietenoasă
s, i iubitoare, care emană aproape în permanent, ă o stare contaminantă de bună
dispozit, ie. Ea este mai mereu entuziastă s, i în acelas, i timp energică, creativă,
plină de imaginat, ie, optimistă, fiind caracterizată de elasticitate, mobilitate
s, i adaptabilitate în raport cu permanentele schimbări ce intervin în viat, a
de zi cu zi, fără să se dea niciodată bătută în fat, a cerint, elor nenumărate ce
pot să apară. De asemena ea încântă pe aproape tot, i ceilalt, i oameni prin
spontaneitate s, i us, urint, ă, prin vioiciune s, i mai ales prin sensibilitatea sa
elevată. Cel care va descoperi (sau care deja a descoperit) ca fiindu-i proprii o
mare parte (sau - de ce nu - chiar toate) dintre aceste calităt, i enumerate mai
sus poate afirma fără nici o urmă de îndoială că prezintă o natură echilibrată
(armonioasă) de tip predominant VATA. Cu toate acestea este o realitate
aproape incontestabilă faptul că majoritatea fiint, elor umane cu o constitut, ie
de tip predominant VATA nu se bucură întotdeauna de o stare de sănătate
remarcabilă. La aceste fiint, e umane de tip predominant VATA pot să apară
chiar din perioada copilăriei sau a adolescent, ei diferite probleme de sănătate
care se manifestă prin existent, a anumitor senzat, ii dureroase persistente (as, a
zisele dureri surde), prin stări caracterizate de incapacitatea de a dormi
(insomnie) sau cel mai adesea printr-o pronunt, ată tendint, ă către stări de
îngrijorare fără motiv sau de nervozitate nejustificată. VA URMA
AYURVEDA
AN I CURS 44
NOT, IUNI S, I PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN MEDICINA AYURVEDA
RECOMANDĂRI GENERALE ATÂT PENTRU PREVENIREA UNUI
DEZECHILIBRU DE TIP KAPHA CÂT S, I
PENTRU REECHILIBRAREA LUI KAPHA DOSHA
(CONTINUARE LA CURSUL 43 ANUL I)
REALIZAREA PE CÂT POSIBIL CONSTANT DE EXERCIT, II S, I PRO-
CEDEE FIZICE CU EFECT DINAMIZANT

308
Un fenomen frecvent întâlnit în cazul persoanelor de tip predominant KAPHA
este tendint, a lor de a renunt, a la orice fel de activitate stimulatoare (care de fapt
ar fi în mod evident echilibrantă în acest caz) imediat ce apar responsabilităt, ile
viet, ii de zi cu zi (mai ales după perioada adolescent, ei). Având în mod natural
o structură fizică puternică, bine dotată din punct de vedere muscular, fiint, ele
umane care prezintă predominant, a lui KAPHA DOSHA sunt preocupate de
ment, inerea stării de dinamism fizic doar în perioada tineret, ii, astfel încât,
odată cu înaintarea în vârstă (odată cu aparit, ia responsabilităt, ilor familiale
s, i sociale), ajungând la o vârstă adultă, preocuparea lor fat, ă de ment, inerea
dinamismului fizic prin exercit, ii regulate scade treptat s, i astfel marea majori-
tate dintre ele devin persoane sedentare (înregistrând gradat atât aparit, ia
acumulărilor nocive (ama), cât s, i cres, terea (agravarea) lui KAPHA DOSHA),
iar după un anumit timp majoritatea dintre ele se vor confrunta cu afect, iuni
corespunzătoare de tip KAPHA.
Cea mai bună modalitate de a evita stagnarea s, i acumularea de toxine (ama)
în organism este realizarea constantă (zilnică) a unor exercit, ii fizice (cele mai
bune în această direct, ie sunt posturile corporale YOGA (ASANA-ele)).
Ment, inerea lui KAPHA DOSHA în stare de echilibru (armonie (SATTVA))
necesită o practică constantă s, i o atent, ie neîntreruptă îndreptată în mod
special asupra stării corpului fizic, indiferent de vârsta la care ne aflăm.
Acest lucru este recomandat mai ales persoanelor care prezintă o constitut, ie
predominant KAPHA. În acest sens procedeele tradit, ionale HATHA-YOGA
care au ca efect trezirea unei stări de dinamism atât la nivel fizic cât s, i la
nivel subtil pot fi foarte utile. În general, procedee HATHA-YOGA cum ar
fi UDDIYANA BANDHA (exercit, iu fundamental în HATHA-YOGA care
constă în retragerea în întregime a abdomenului, ca urmare a unei cât mai
bune goliri a plămânilor de aer), NAULI KRIYA (tehnică fundamentală
HATHA-YOGA de purificare (kriya) în care mus, chii s, i organele abdominale
sunt mis, cate vertical s, i transversal, într-o mis, care asemănătoare cu cea a
valurilor) sau SHIRSHASANA (postura statului pe cap) pot fi de un real
folos pentru diminuarea excesului de KAPHA.
De asemenea, este extrem de util pentru reechilibrarea lui KAPHA DOSHA
realizarea masajului uscat (RUKSHA) pe întregul corp. Acest procedeu
tradit, ional se numes, te GARSHANA s, i are totodată rolul de a stimula
circulat, ia sangvină. El este una dintre cel mai eficiente metode de stim-
ulare fizică. De obicei acest masaj se realizează cu mănus, i speciale din mătase.

309
Deoarece KAPHA DOSHA este caracterizată de calitatea generală (GUNA)
de umed-uleios (SNIGDHA), este evident că în cazul acestei forme de masaj
nu se va utiliza NICIODATă nici un fel de ulei, care (ÎN CAZUL FOLOSIRII)
nu ar face altceva decât să agraveze KAPHA DOSHA. În cazul acestui pro-
cedeu de masaj, mis, cările maseurului trebuie să fie vioaie, fiind realizate în
mod energic, înviorând corpul printr-o frict, iune uscată completă s, i rapidă,
timp de cinci până la zece minute minim. Pentru realizarea masajului nu este
neapărat nevoie de ajutorul unei alte persoane, ci la nevoie el poate fi realizat
cu succes de unul singur (NOI ÎNS, INE), utilizând pentru aceasta fie nis, te
mănus, i de mătase, fie un burete vegetal (burete de lufă). Descrierea detaliată
a acestui procedeu va fi prezentată în lect, iile următoare.
CULTIVAREA UNEI ATITUDINI LăUNTRICE PE CÂT POSIBIL POZI-
TIVE (BAZATă PE O STARE DE ATENT, IE S, I OPTIMISM) ÎN TIMPUL
CONFRUNTăRII CU STAREA DE BOALă (RAGA)
O fiint, ă umană de tip predominant KAPHA prezintă în mod natural o mare
rezistent, ă s, i tocmai de aceea are un prag ridicat de răspuns la durerea de
orice fel. Din acest motiv, de cele mai multe ori ea nu îs, i dă seama sau în alte
situat, ii nici măcar nu t, ine cont că este pe cale să se confrunte cu starea de
boală (raga) datorită acumulării gradate (agravării) lui KAPHA. Majoritatea
fiint, elor umane de tip constitut, ional KAPHA se bazează aproape instinctiv
pe vitalitatea mare de care dispun s, i pe rezistent, a mare fat, ă de factorii
perturbatori, însă dacă această atitudine este ment, inută un timp îndelungat
(pe fondul unei stări de totală neglijent, ă, motivată de ideea “nu-i nimic, trece
s, i asta”), ea va conduce până la urmă în mod inevitabil o asemenea fiint, ă
umană către o agravare a lui KAPHA DOSHA. În momentul în care starea
de boală îs, i va face simt, ită prezent, a ca acumulare mare de KAPHA (prezentă
acum în structură) va determina aparit, ia unei stări generale de depresie s, i
de descurajare (de greutate). În cele mai multe cazuri tocmai de aceea este
stringent necesară o atent, ie s, i o îngrijire deosebită din partea celor apropiat, i
(rude, prieteni), care prin prezent, a lor plină de atent, ie îi pot insufla o stare de
optimism s, i încredere în puterea regenerării. O fiint, ă umană tip predominant
KAPHA simte mai ales atunci că are o mare nevoie de căldura sufletească
a celor ce-i sunt apropiat, i atunci când este bolnavă (stare ce se datorează
agravării lui KAPHA DOSHA).
De cele mai multe ori pentru o fiint, ă umană de tip predominant KAPHA
hotărârea de a se preocupa de propria stare de sănătate apare târziu (după

310
ce starea de dezechilibru aproape că s-a instalat, iar boala este deja într-o
stare destul de avansată). Tocmai de aceea se spune adesea că: ”e greu să
convingi o asemenea persoană (cu predominant, a lui KAPHA DOSHA) să se
îngrijească de starea ei de sănătate (atunci când încă nu este bolnavă), dar
este totodată la fel de greu s-o determini să-s, i modifice atitudinea mentală
uneori foarte pesimistă s, i starea de deprimare (care o cuprinde de fiecare dată
când ea se confruntă cu starea de boală) pentru ca astfel să se poată vindeca”.
Pentru a putea preveni eventualele situat, ii de acest gen (care devin evidente
mai ales în cazul aparit, iei unei afect, iuni de tip KAPHA) este recomandat
ca o asemenea fiint, ă umană să cultive din timp o atitudine care ar putea fi
caracterizată de o mai mare atent, ie asupra propriei sale fiint, e s, i totodată
de încredere în puterea regeneratoare a unei atitudini pline de optimism.
În general, o asemenea atitudine este caracterizată de o mai mare us, urint, ă
(LAGHU) de a accepta schimbarea propriilor păreri care cel mai adesea sunt
“bine” înrădăcinate, frizând adesea fixismul.

8. UTILIZAREA REGULATă A PROCEDEULUI DE PURIFICARE A


CăILOR RESPIRATORII NAZALE CU AJUTORUL APEI CăLDUT, E
AMESTECATE CU SARE NATURALă GRUNJOASă (NERAFINATă)

Pentru a preveni aparit, ia înfundării sinusurilor (problemă ce are o aparit, ie


frecventă în cazul agravării lui KAPHA) poate fi folosită cu succes o tehnică
extrem de simplă. Într-o ceas, că umplută pe jumătate cu apă căldut, ă dizolvăm
o cantitate egală cu un sfert de lingurit, ă de sare grunjoasă (nerafinată).
Aplecându-ne us, or deasupra chiuvetei, după ce în prealabil am turnat în
căus, ul palmei stângi put, ină apă căldut, ă cu sare din ceas, că, astupăm cu
degetul arătător de la mâna dreaptă nara dreaptă s, i apoi tragem (inspirăm
cu putere) pe nara stângă apa căldut, ă cu sare din căus, ul palmei stângi. După
aceea procedăm invers, astupând cu arătătorul mâinii stângi nara stângă s, i
inhalăm apoi apa căldut, ă cu sare pe nara dreaptă - se reia încă de câteva
ori (de două sau de trei ori), alternativ (când pe o nară, când pe cealaltă)
inhalat, ia apei căldut, e cu sare, până când simt, im o deblocare (purificare)
în zona frunt, ii sau eventual până când vom consuma întreaga cantitate de
apă din cană. În mod evident nu trebuie să ajungă până în plămâni s, i de
asemenea nu este indicat să ne fort, ăm să inspirăm atunci când sinusurile sunt
înfundate.

311
Este posibil ca la un moment dat să strănutăm sau să înceapă să ne curgă nasul.
Într-o astfel de situat, ie purificarea căilor nazale s-a produs într-o bună măsură
s, i acesta este un semn pozitiv care ne indică faptul că procedeul de purificare
s, i-a făcut efectul. Oricum senzat, ia de purificare s, i de liberă circulat, ie a
energiilor în zona frunt, ii s, i a nasului este indiciul sigur al realizării cu succes a
acestui procedeu. El poate fi foarte folositor dacă este realizat imediat după un
dus, cald. Acest procedeu este cu precădere util pentru ment, inerea echilibrului
lui KAPHA DOSHA (după cum s, tim KAPHA determină acumulări de mucus
în special în zona nasului, cauzând adeseori înfundarea sinusurilor). În cazul
existent, ei unor afect, iuni ale sinusurilor (infect, ie spre exemplu) acest procedeu
nu este recomandat.
Câteva concluzii finale referitoare la aplicarea practică a celor trei seturi de re-
comandări generale date atât pentru prevenirea aparit, iei stării de dezechilibru
cât s, i pentru reechilibrarea fiecăreia dintre cele trei dosha-uri
Având în vedere important, a aplicării practice a acestor recomandări vom
realiza în continuare, în finalul acestor lect, ii, o scurtă sinteză a principalelor
elemente care tebuie să fie bine memorate pentru ca ulterior ele să poată fi apli-
cate cu exactitate, în situat, iile s, i stările care impun cu necesitate o intervent, ie
imediată pentru refacerea stării de echilibru a fiint, ei umane. Ment, ionăm că
pentru sporirea eficient, ei în aplicarea practică a acestor recomandări este de
asemenea necesară cunoas, terea cât mai exactă a predominant, ei proprii sau
cu alte cuvinte a tipului constitut, ional.
dosha
vata
pitta
kapha
cheia echilibrării
regularitate
moderat, ie
stimulare
relaxare
detas, are
varietate

312
principalele guna-e
căldură
răcoare
căldură
act, iuni
protect, ie
autocontrol
exercit, iu cu rol de dinamizare
umiditate
destindere
suplet, e
echilibrant
hrănire
frumuset, e
dinamism
abhyanga
virechana
garshana
STABILIREA CÂT MAI EXACTă A TIPULUI CONSTITUT, IONAL AL
UNEI FIINT, E UMANE
TIPURILE CONSTITUT, IONALE S, I EVOLUT, IA PERCEPT, IILOR
ASUPRA CARACTERISTICILOR CONSTITUT, IONALE
(CONTINUARE LA CURSUL 10 ANUL I)
Stabilirea cât mai exactă a tipului constitut, ional reprezintă o modalitate
deosebit de eficientă de autocunoas, tere prin intermediul căreia fiecare dintre
noi putem să creem (prin respectarea anumitor indicat, ii care se impun atunci)
premizele atingerii unei stări de sănătate perfectă (svasthya) s, i armonie
(SATTVA) deplină. Această modalitate practică de autoevaluare sistematică
a diferitelor aspecte care ne caracterizează ne conduce în mod direct la trezirea

313
s, i dezvoltarea atent, iei s, i a dorint, ei de cunoas, tere profundă care va fi îndreptată
asupra propriei fiint, e.
Succesiunea în care au fost prezentate până acum, în cadrul acestui curs,
lect, iile referitoare la stabilirea tipului constitut, ional în ayurveda corespunde
unei abordări gradate care urmăres, te să-i permită celui care o utilizează,
cons, tientizarea cât mai profundă s, i corectă a tuturor aspectelor care au un rol
important în cadrul acestui proces de autocunoas, tere. Dacă vom privi acum
retrospectiv modul în care am parcurs succesiunea acestor lect, ii anterioare,
vom putea deosebi patru modalităt, i principale prin intermediul cărora poate fi
realizată examinarea constitut, ională în cadrul sistemului medical tradit, ional
AYURVEDA.
Aceste patru modalităt, i principale reprezintă totodată patru etape pe care
cel (sau cea) care urmăres, te să se autocunoască utilizând această s, tiint, ă
milenară (AYURVEDA) le parcurge gradat, îmbogăt, indu-s, i cu fiecare
pas atât cunoas, terea cât s, i posibilităt, ile de percept, ie directă a aspectelor
constitut, ionale din ce în ce mai subtile. Odată cu parcurgerea corectă a
acestor etape succesive, are loc o trecere gradată de la stadiul examinării
bazate în principal pe observare simplă s, i pe comparat, ie, către percept, ia
(PRATIAKSHA) din ce în ce mai rafinată, care este însot, ită de deduct, ii
(ANUMANA) din ce în ce mai complexe. Astfel că în final practicianul
ayurvedic (VAIDYA) care parcurge gradat toate aceste etape poate ajunge
în cele din urmă la trezirea capacităt, ii de a evalua constitut, ia pacientului
său cu o mare rapiditate, folosindu-se de cunos, tint, ele sale, dar mai ales de
intuit, ia sa, acum trezită s, i mult amplificată.
CELE PATRU ETAPE PRINCIPALE ALE EXAMINĂRII CONSTITUT, IONALE
ÎN AYURVEDA

1. Etapa de cunoas, tere a criteriilor constitut, ionale, în care se învat, ă dis-


criminarea manifestărilor predominante ale DOSHA-urilor în cazul
fiecărui astfel de criteriu constitut, ional.

Aceasta este o etapă preliminară, care se bazează pe analiză, observare,


ordonare s, i comparare. În această primă etapă interesul dintre noi este orientat
cu precădere către sesizarea deosebirilor principale care sunt determinate
de existent, a predominant, ei uneia dintre DOSHA-uri la un anumit nivel al
fiint, ei noastre (mai exact spus în contextul analizei separate a câte unui

314
anumit criteriu constitut, ional). Tot în această etapă, percept, iile asupra
caracteristicilor constitut, ionale sunt în general restrânse la simpla lor observare
s, i identificare a specificului predominant, ei uneia dintre DOSHA-uri în funct, ie
de criteriul constitut, ional ales.
De asemenea, compararea caracteristicilor constitut, ionale corespunzătoare
aceluias, i criteriu constitut, ional reprezintă un element practic extrem de util
în această primă etapă. Procedând astfel (prin comparat, ie) noi putem ajunge
în scurt timp la capacitatea de a sesiza cu rapiditate deosebirile care sunt
determinate de existent, a unei anumite predominant, e (VATA, PITTA sau
KAPHA) la orice nivel al fiint, ei umane. Această primă etapă implică atât
sesizarea diferent, elor existente “pe orizontală”, cât s, i identificarea asemănărilor
care există “pe verticală” între caracteristicile constitut, ionale. Cu alte cuvinte,
sesizarea diferent, elor existente “pe orizontală” înseamnă identificarea corectă
a modului de manifestare al DOSHA-urilor atunci când fiecare dintre acestea
act, ionează în mod predominant la un anumit nivel asupra unui anumit
aspect al fiint, ei umane, în timp ce identificarea asemănărilor existente “pe
verticală” înseamnă în esent, ă deosebirea acelor calităt, i generale (guna-e) care
caracterizează fiecare dintre cele trei DOSHA-uri pe nivelele din ce în ce mai
subtile ale fiint, ei examinate (nivele care reprezintă totodată pentru noi, în
această primă fază, criterii de analiză constitut, ională). Spre exemplu, fiecare
dintre noi s, tim cum că o fiint, ă umană de tip predominant KAPHA are în
general un foc digestiv “lent”, în timp ce o fint, ă umană de tip predominant
PITTA are un foc digestiv “acut” s, i “intens”. În acelas, i timp noi observăm
că gesturile sau mis, cările corporale ale unei fiint, e umane de tip predominant
KAPHA sunt în general “încete” (“lente”) în timp ce gesturile s, i mis, cările
corporale ale unei fiint, e umane de tip predomiant PITTA sunt cel mai adesea
hotărâte, find în general realizate cu o anumită “intensitate”.
Această primă etapă implică de asemenea s, i o anumită ordonare a procesului
de examinare constitut, ională. Acest proces este necesar să fie realizat într-
o ordine care pornes, te de la identificarea aspectelor cel mai us, or sesizabile
(aspect fizic, formă fizică, dimensiuni corporale, etc.) s, i continuă cu observarea
aspectelor din ce în ce mai subtile (aspecte dinamice, psihice, mentale, de
comportament). Mecanismul de control s, i de verificare al corectitudinii
observat, iei constă tocmai în identificarea asemănărilor ce pot fi stabilite
“pe verticală” (în sensul descris mai sus), deoarece ele ne mai pot confirma
existent, a unei anumite predominant, e a unei DOSHA pe baza similarităt, ii
(SAMANYA) calităt, ilor generale (GUNA-ele) care caracterizează majoritatea

315
caracteristicilor constitut, ionale analizate. Procedând în acest mod (utilizând
toate aspectele descrise mai sus), examinarea constitut, ională devine pentru
noi un proces extrem de eficient s, i sigur în acelas, i timp, deoarece el implică un
fel de polarizare (echilibrare) ce se realizează atunci, în cazul examinatorului,
între procesul percept, iei s, i interpretarea acesteia.

2. Etapa de sinteză generală a caracteristicilor constitut, ionale, care are ca


scop alegerea uneia dintre descrierile sintetice ale principalelor 12 tipuri
constitut, ionale în funct, ie de DOSHA care este predominantă în cazul
majorităt, ii acestor caracteristici.

Aceasta este etapa sintezei aspectelor analizate anterior (în etapa 1), a grupării
elementelor asemănătoare ca predominant, ă s, i a combinării lor. Cea de-
a doua etapă a metodei de examinare constitut, ională pune accentul cu
precădere pe sinteză s, i nu implică o analiză atât de amănunt, ită s, i didactică,
similară celei realizate în primul caz. Caracteristicile constitut, ionale ce vor fi
incluse în decrierile celor 12 tipuri constitut, ionale principale exprimă specificul
manifestării DOSHA-ei predominante asupra fiint, ei umane, care este de data
aceasta privită ca un întreg.
În această etapă se urmăres, te alegerea acelei descrieri sintetice (una dintre
descrierile celor 12 tipuri constitut, ionale principale, cele mai frecvent întâlnite)
care este cea mai potrivită fiint, ei umane examinate. Cele 12 descrieri sintetice
ale principalelor tipuri constitut, ionale în AYURVEDA vor putea fi considerate
de acum înainte ca fiind reperele principale ale oricărei examinări a tipului
constitut, ional al unei fiint, e umane, nevoia de sinteză generală a determinat
astfel descrierea s, i utilizarea acestor 12 configurat, ii principale s, i cuprinzătoare,
de la care pornind, ulterior se poate aprofunda cu us, urint, ă examinarea
constitut, ională amănunt, ită.
Această a doua etapă constituie totodată un moment de clarificare s, i stabilizare
a percept, iilor asupra caracteristicilor constitut, ionale s, i de asemenea ea implică
o cres, tere a capacităt, ii de a sesiza cu mai mare rapiditate predominant, a
existentă la nivel global (identificarea pe cât posibil directă a DOSHA-ei care
este predominantă în cazul acelei fiint, e umane, fără a face imediat apel la
o analiză detaliată a fiecărui criteriu constitut, ional în parte. Dacă în prima
etapă noi am avut nevoie de un anumit timp pentru a parcurge în amănunt
aproape toate criteriile constitut, ionale enumerate (identificând deosebirile
determinate de predominant, a existentă în fiecare caz, pentru ca abia în

316
final, prin însumarea rezultatelor obt, inute să realizăm o primă aproximare
a tipului constitut, ional, acum (în etala a 2-a) noi avem posibilitatea ca pe
baza descrierilor celor 12 tipuri constitut, ionale principale să putem identifica
(alege) mult mai rapid s, i cu mai mare exactitate care este DOSHA care se
manifestă predominant la nivel global (corespunzător uneia dintre cel 12
descrieri sintetice).
Pentru noi este necesar ca în această etapă să acordăm de asemenea o atent, ie
sporită înt, elegerii cât mai corecte a felului în care interact, ionează DOSHA-
urile în cazul unui tip constitut, ional mixt (egal sau inegal), deoarece în cazul
acestor descrieri unele caracteristici constitut, ionale enumerate aici apar pe de
o parte ca urmare a combinării sau, pe de altă parte, ca urmare a alternării
caracteristicilor constitut, ionale prezentate în prima etapă.
AYURVEDA
AN I CURS 45
STABILIREA CÂT MAI EXACTĂ A TIPULUI CONSTITUT, IONAL AL
UNEI FIINT, E UMANE
TIPURILE CONSTITUT, IONALE S, i EVOLUT, IA PERCEPT, IILOR
ASUPRA CARACTERISTICILOR CONSTITUT, IONALE
(CONTINUARE LA CURSUL 44 ANUL I)

3. Etapa rafinării analizei caracteristicilor constitut, ionale, care vizează de


data aceasta nu numai identificarea predominant, ei uneia dintre DOSHA-
uri ci s, i discriminarea aspectelor armonioase (SATTVA) de cele mai
put, in armonioase s, i identificarea calităt, ilor generale (GUNA-ele).

Această etapă în care se reia într-o anumită măsură analiza caracteristicilor


constitut, ionale, de data aceasta din perspectiva evident, ierii acelor calităt, i
generale (GUNA-e) care intervin în mod preponderent cu rolul de nucleu subtil
generator al acelei manifestări particulare. Această etapă constituie totodată o
aprofundare a examinării constitut, ionale, realizată acum atât din perspectiva
identificării acestor calităt, i generale (GUNA-e) (a), cât s, i din perspectiva
accenturării acelor caracteristici constitut, ionale care exprimă manifestarea
armonioastă (SATTVA) a DOSHA-urilor (b). În general, descrierile detaliate
care sunt incluse în cadrul cursului sub titlul “Principalele grupe de criterii
utilizate în tipologia ayurvedică” aduc nu numai informat, ii noi s, i detaliate, ci

317
în acelas, i timp ne oferă în fiecare caz, aceste două indicii practice, care ne
vor fi foarte utile de acum înainte.

a) Chiar dacă în urma parcurgerii celei de-a doua etape noi am ajuns la o
evaluare destul de bună a predominant, ei constitut, ionale (prin alegerea
uneia dintre cele 12 descrieri sintetice principale), cu toate acestea noi
ne putem da seama că, dintre toate caracteristicile constitut, ionale, pe
unele le considerăm calităt, i (sau cu alte cuvinte le apreciem ca fiind
aspecte pozitive s, i armonioase), în timp ce pe altele le putem considera
defecte (deoarece ele prezintă un anumit grad obiectiv s, i impart, ial,
doar din punctul de vedere al DOSHA-ei a cărei predominant, ă o ex-
primă. Prin urmare, nouă ne apare în acest moment necesitatea sesizării
gradului de armonie al fiecărei manifestări particulare (caracteristică
constitut, ională), aspect care este în mod direct determinat de starea
globală în care se găses, te DOSHA care e predominantă în cazul fiint, ei
umane examinate.

Putem aminti aici (este bine să se s, tie că aceste aspecte vor fi aprofundate de
noi în lect, iile următoare) că există trei stări principale (sau cu alte cuvinte faze)
în care se poate afla o DOSHA. Aceste stări principale sau mai corect spus
FAZE ale DOSHA-urilor sunt cunoscute în AYURVEDA sub numele de GATI-
uri. Acestea sunt: 1. Faza de normalitate a unei DOSHA (numită în limba
sanscită STHANA SAU STHANA GATI), 2. Faza de cres, tere (VRIDDHI sau
VRIDDHI GATI) s, i 3. Faza de descres, tere (KSHAYA SAU KSHAYA GATI).
Faza de cres, tere (VRIDDHI) este în general caracterizată ca fiind de două
tipuri : a) cres, tere prin acumulare (SANCAYA) s, i b) cres, tere prin agravarea
(PRAKOPA). Aceste două tipuri de cres, tere (VRIDDHI) reprezintă nis, te sub-
faze ale fazei de cres, tere s, i ele apar (se manifestă) de fiecare dată în ordinea
ment, ionată mai sus, faza de agravare (PRAKOPA) urmând întotdeauna fazei
de acumulare (SANCAYA). Cu except, ia primei faze (faza de normalitate
(STHANA GATI), celelalte două (faza de cres, tere (VRIDDHI GATI) s, i faza
de descres, tere (KSHAYA GATI) exprimă întotdeauna existent, a unui anumit
dezechilibru (chiar dacă acesta se află doar într-o stare incipientă).

b) Indiferent de faza (GATI) în care se află una dintre DOSHA-uri la un


anumit moment dat, de fiecare dată noi putem sesiza că există anumite
“constante” (atribute constante) care sunt caracteristice acelei DOSHA

318
s, i care nu depind de faza (gati) în care se află acea DOSHA. Acestea
sunt tocmai calităt, ile generale (GUNA-ele) ale DOSHA-urilor, care de
fiecare dată sunt prezente într-o anumită formă specifică în cazul fiecărei
caracteristici constitut, ionale.

Oricare ar fi faza (gati) în care se află una dintre dosha-uri la un anumit


moment dat, calităt, ile generale (GUNA-ele) care caracterizează acea DOSHA
nu se vor schimba niciodată. Cel mult poate fi vorba de o nuant, are sau cu
alte cuvinte o anumită formă de expresie us, or diferită a lor, dar care în esent, ă
apart, ine aceleias, i calităt, i generale (GUNA-e). Prin urmare, având în vedere
acest caracter constant de manifestare al calităt, ilor generale (GUNA-elor) în
raport cu fazele (GATI-urile) DOSHA-urilor, putem spune că aceste calităt, i
generale (GUNA-ele) pot constitui pentru noi cel mai sigur reper al analizei
constitut, ionale. De asltfel a fost s, i modul în care au fost realizate descrierile
principalelor grupe de criterii utilizate în tipologia ayurvedică, pornind de
fiecare dată de la identificarea precisă a calităt, ilor generale (GUNA-elor).
Important, a utilizării calităt, ilor generale (GUNA-elor) pentru descrierea carac-
teristicilor constitut, ionale constă în faptul că aceste calităt, i generale (GUNA-e)
asigură o independent, ă s, i totodată o flexibilitate mai mare descrierii. Flexi-
bilitatea descrierilor constă în faptul că acestea pot fi astfel utilizate, atât în
cazurile în care DOSHA-urile se află în stare de echilibru (armonie (SATTVA))
în MICROCOSMOSUL fiint, ei umane, starea corespunzătoare fazei de normal-
itate (STHANA GATI), cât s, i în cazurile de perturbare sau de dezechilibru al
lor (fazele de cres, tere (VRIDDHI GATI) sau de descres, tere (KSHAYA GATI).
Calităt, ile generale (GUNA-ele) vor fi de fiecare dată elementul constant al
descrierii.
Un element practic care trebuie să fie întotdeauna avut în vedere este acela
că prin intermediul cunoas, terii calităt, ilor generale (GUNA-elor) care carac-
terizează anumite fort, e subtile sau aspecte energetice ce există atât în fiint, a
umană cât s, i în MACROCOSMOS putem determina proport, ia în care aceste
fort, e subtile se manifestă în cazul MICROCOSMOSULUI unei fiint, e umane
al cărei tip constitut, ional l-am determinat în prealabil într-un mod cât mai
precis. Spre exemplu, pe baza cunoas, terii calităt, ilor generale (GUNA-ele)
care caracterizează energiile subtile corespunzătoare gusturilor (RASA) noi
avem astfel posibilitatea să aflăm în ce proport, ie sunt prezente aceste energii
subtile în structura individuală a unei fiint, e umane căreia îi cunoas, tem deja
tipul constitut, ional (sau cu alte cuvinte predominant, a).

319
CALITĂT, ILE GENERALE (GUNA-ELE) CARE CARACTERIZEAZĂ
CELE S, ASE ENERGII SUBTILE CORESPUNZĂTOARE GUSTURILOR
(RASA)
Pornind de la observarea unor aspecte ce t, in atât de descrierea amănunt, ită
a celor s, ase tipuri de senzat, ii gustative principale (RASA), cât s, i de carac-
terizarea specificului diferitelor trăiri (emot, ii) care le sunt corespunzătoare,
tradit, ia sistemului medical AYURVEDA prezintă energiile subtile corespun-
zătoare gusturilor ca având următoarele calităt, i generale (GUNA-e):
energia subtilă corespunzătoare gustului (RASA)
calităt, ile generale (guna-ele)
DULCE (MADHURA): greu (GURU) ; rece (SHITA) ; umed-uleios (snigdha)
SăRAT (LAVANA): greu (GURU) ; fierbinte (USHNA) ; umed-uleios (snigdha)
ACRU (AMLA): us, or (LAGHU) ; fierbinte (USHNA) ; umed-uleios (snigdha)
PICANT (KATU): us, or (LAGHU) ; fierbinte (USHNA) ; uscat (ruksha)
AMAR (TIKTA): us, or (LAGHU) ; rece (SHITA) ; uscat (ruksha)
ASTRINGENT (KASHAYA): greu (GURU) ; rece (SHITA) ; uscat (ruksha)
PREPONDERENT, A ENERGIILOR SUBTILE CORESPUNZăTOARE
GUSTURILOR ÎN FUNCT, IE DE PREDOMINANT, A DATă DE TIPUL
CONSTITUT, IONAL
Putem observa acum cu us, urint, ă că energia subtilă corespunzătoare gustului
dulce (madhura) prezintă numai calităt, ile generale (guna-e) care corespund
caracterizări lui KAPHA DOSHA. Tocmai de aceea putem spune că această
energie subtilă este în mod natural trezită s, i dinamizată mai ales în cazul
fiint, elor umane care au un tip constitut, ional predominant KAPHA. De altfel,
nu este deloc întâmplător că unele lucrări de AYURVEDA includ “dulcele“
printre calităt, ile generale (guna-e) care caracterizează KAPHA DOSHA. Între
această fort, ă subtilă vitală primară (KAPHA) s, i energia corespunzătoare
gustului DULCE (MADHURA) există o triplă similaritate (SAMANYA) sau
cu alte cuvinte o triplă rezonant, ă asigurată în acest caz de cele trei calităt, i
generale (GUNA-e) s, i anume: calitatea de greu (GURU), calitatea de rece
(SHITA) s, i calitatea de umed-uleios (SNIGDHA).
La fel stau lucrurile s, i cu energia subtilă corespunzătoare gustului ACRU
(AMLA), care este caracterizată numai de calităt, ile generale (GUNA-e) care

320
sunt în acelas, i timp s, i calităt, i ale lui PITTA DOSHA, iar energia subtilă core-
spunzătoare gustului AMAR (TIKTA) este caracterizată numai de calităt, ile
generale (GUNA-e) care sunt în acelas, i timp s, i calităt, i ale lui VATA DOSHA.
Pe de altă parte, energia subtilă corespunzătoare gustului SăRAT (LAVANA)
este caracterizată de calitatea de greu (GURU) care este calitatea generală
(GUNA) reprezentativă pentru KAPHA DOSHA, de calitatea de fierbinte
(USHNA) care este calitateaa generală (GUNA) reprezentativă pentru PITTA
DOSHA s, i de asemenea de calitatea generală (GUNA) de umed-uleios, care
după cum s, tim caracterizează atât PITTA DOSHA cât s, i KAPHA DOSHA.
Prin urmare, având în egală măsură această rezonant, ă comună atât cu PITTA
DOSHA cât s, i cu KAPHA DOSHA, energia subtilă corespunzătoare gustului
SăRAT (LAVANA) este preponderent dinamizată mai ales în cazul fiint, elor
umane care prezintă un tip constitut, ional mixt egal PITTA - KAPHA s, i în
mai mică măsură în cazul acelora care prezintă o constitut, ie mixtă neegală
de tip PITTA - KAPHA (tipurile constitut, ionale PITTA PREDOMINANT -
KAPHA SECUNDAR s, i KAPHA PREDOMINANT - PITTA SECUNDAR).
În mod similar putem să ne dăm seama cu us, urint, ă că energia subtilă core-
spunzătoare gustului PICANT (KATU) este în mod preponderent dinamizată
în cazul fiint, elor umane care prezintă un tip constitut, ional mixt egal PITTA -
VATA s, i în mai mică măsură în cazul acelora care au o constitut, ie PITTA PRE-
DOMINANT - VATA SECUNDAR sau VATA PREDOMINANT - PITTA
SECUNDAR, iar energia subtilă corespunzătoare gustului astringent (kashaya)
este în mod preponderent dinamizată în cazul fiint, elor umane care prezintă un
tip constitut, ional mixt egal VATA - KAPHA s, i în mai mică măsură în cazul
acelora care au o constitut, ie KAPHA PREDOMINANT - VATA SECUNDAR
sau VATA PREDOMINANT - KAPHA SECUNDAR.
Energia subtilă corespunzătoare gustului (RASA)
prezintă o rezonant, ă comună cu dosha-urile
este preponderent dinamizată la tipurile constitut, ionale
este dinamizată însă în mai mică măsură
DULCE (MADHURA)
KAPHA
predominant K
Kp, Kv

321
SăRAT (LAVANA)
PITTA s, i KAPHA
mixt egal PK
Pk, Kp
ACRU (AMLA)
PITTA
predominant P
Pk, Pv
PICANT (KATU)
PITTA s, i VATA
mixt egal PV
Pv, Vp
AMAR (TIKTA)
VATA
predominant V
Vp, Vk
ASTRINGENT (KASHAYA)
VATA s, i KAPHA
mixt egal VK
Vk, Kv
Prin urmare, cunoscând care sunt calităt, ile generale (GUNA-ele) atât ale
DOSHA-urilor, cât s, i pe cele care caracterizează energiile subtile corespun-
zătoare gusturilor am putut stabili astfel corespondent, ele care există între
combinat, iile ditre cele trei DOSHA-uri s, i energiile subtile corespunzătoare
gusturilor.
Pornind de la acest exemplu putem să ne dăm seama că întotdeauna
cunoas, terea s, i identificarea corectă a calităt, ilor generale (GUNA-ele) în
cazul oricărei descrieri constitut, ionale ne poate permite descoperirea unor
corespondent, e extrem de utile din punct de vedere practic.

322
Etapa ultimă a examinării constitut, ionale propriu-zise, în care se urmăres, te
stabilirea cât mai exactă a specificului naturii individuale armonioase
(PRAKRITI) s, i începutul examinării naturii perturbate (VIKRITI).
Această ultimă etapă a examinării constitut, ionale urmăres, te identificarea
cât mai exactă a modului specific de manifestare al DOSHA-urilor într-o
formă armonioasă, stare care trebuie să exprime configurat, ia optimă (cea mai
potrivită) a proport, iilor acestora pentru respectiva fiint, ă umană. Această
stare este numită în AYURVEDA prakriti. Descoperirea specificului stării de
PRAKRITI este un proces ce implică totodată discriminarea corectă între
starea prezentă (care poate include aspecte ce t, in de fazele de cres, tere (VRID-
DHI) ale unei DOSHA, manifestate în acel moment ca stare de acumulare
(SANCAYA) sau de agravare (PRAKOPA) a DOSHA-ei respective) s, i starea
armonioasă cea mai apropiată care corespunde cel mai bine predispozit, iilor s, i
tendint, elor existente în cazul acelei fiint, e umane.
Aceasta este etapa în care se face trecerea de la examinarea constitut, ională
propriu-zisă la examinarea predispozit, iilor către anumite tulburări sau
afect, iuni, toate acestea fiind corelate atunci cu DOSHA care este cel mai
puternic afectată din starea de dezechilibru existent la momentul examinării
constitut, ionale. Din punctul de vedere al alcătuirii constitut, ionale, starea
fiint, ei umane care se află în această situat, ie este numită VIKRITI, ceeea ce
înseamnă “natură perturbată”, acesta fiind un termen ayurvedic clasic, care
desemnează o stare opusă lui PRAKRITI.
PRAKRITI S, I VIKRITI - CELE DOUă STăRI FUNDAMENTALE ALE
SISTEMULUI CELOR TREI DOSHA-URI
Identificarea atentă, lucidă s, i cunoas, terea cât mai precisă a tendint, elor care
alcătuiesc tipul nostru constitut, ional constituie elementul central al s, tiint, ei
medicale ayurvedice. Determinarea cât mai exactă a tipului constitut, ional
constituie atât reperul principal al oricărei analize medicale în AYURVEDA
cât s, i ghidul nostru de care nu trebuie să ne despărt, im niciodată în viat, a
de fiecare zi. Orice proces de transformare pozitivă, benefică s, i de evolut, ie
spirituală implică întotdeauna cunoas, terea cât mai precisă a tendint, elor
constitut, ionale existente care alcătuiesc natura noastră individuală. Tocmai
de aceea, cunoscându-ne din ce în ce mai bine tipul nostru constitut, ional
avem astfel posibilitatea de a ne apropia gradat de adevărata noastră natură
individuală.
În cadrul sistemului medical AYURVEDA, natura individuală a unei fiint, e

323
umane este numită PRAKRITI. Traducerea literală a termenului sanscrit
PRAKRITI în AYURVEDA este aceea de “prima act, iune”. În cazul în care ne
referim la fiint, a umană individuală, PRAKRITI are atunci sensul de “prima
act, iune a viet, ii în fiint, a umană”. Această primă act, iune a viet, ii poate fi
asimilată în general cu ceea ce astrologia defines, te ca fiind harta natală a
unei fiint, e umane, adică prima impregnare energetică subtilă (PRANA-ică)
care se exercită asupra fiint, ei umane în momentul în care ea se nas, te, sau
cu alte cuvinte în momentul în care ea intră în contact (REZONANT, Ă) cu
ambiant, a energetică subtilă (PRANA) înconjurătoare, care o impregnează
atunci prin intermediul configurat, iei specifice momentului respectiv al nas, terii.
Această configurat, ie energetică subtilă (PRANA-ică) nu este absolut deloc
întâmplătoare, ci ea este în deplină armonie cu KARMA respectivei fiint, e
umane.
În limba sanscrită, termenul PRAKRITI are atât sensul de “natură”, cât s, i
sensul de “materie”. În tradit, ia hindusă PRAKRITI reprezintă deci materia
sau cu alte cuvinte substant, a primordială din care este creat apoi Universul
(MACROCOSMOSUL). Structura materiei primordiale (PRAKRITI) se or-
ganizează în jurul celor trei tendint, e fundamentale (cunoscute sub numele de
GUNA-uri), care sunt: 1. SATTVA (modalitatea echilibrului s, i a unificării
(0)), 2. RAJAS (modalitatea dinamismului s, i a expansiunii (+)) s, i 3. TAMAS
(modalitatea inert, iei s, i a contract, iei (-)). Conform filozofiei SAMKHYA,
PRAKRITI reprezintă o realitate obiectivă s, i ea este substant, a primordială
care creează întreaga lume a gândurilor s, i a fenomenelor, grat, ie aproprierii ei
de PURUSHA (Eternul Spirit sau Masculinul transcendent). Prin urmare,
PRAKRITI este elementul generator al tuturor formelor manifestate, fiind
tocmai de aceea cunoscută ca NATURĂ.
Fiind înzestrată cu un corp fizic (Sthula sharira), cu simt, uri (INDRIYA-
uri) s, i cu minte (MANAS), având de asemenea un simt, al individualităt, ii
(AHAMKARA) s, i un intelect (BUDDHI), fiecare fiint, ă umană reprezintă
la rândul ei o parte a NATURII (PRAKRITI). Tocmai de aceea, întreaga
sa alcătuire corporală, atât fizică (grosieră (sthula)), cât s, i întreaga sa alcă-
tuire subtilă (SUKSHMA) îs, i are de fapt originea în substant, a primordială
(PRAKRITI), despre care acum s, tim că ea are rolul de a genera manifestarea.
VA URMA
AYURVEDA
AN I CURS 47

324
STABILIREA CÂT MAI EXACTĂ A TIPULUI CONSTITUT, IONAL AL
UNEI FIINT, E UMANE
CELE TREI ROLURI DISTINCTE ALE DOSHA-URILOR
S, tiind acum toate aceste aspecte referitoare la cele trei roluri distincte ale
DOSHA-urilor, putem afirma că determinarea cât mai exactă a tipului
constitut, ional al unei fiint, e umane constă în asocierea cât mai precisă a
câte unui rol al fiecărei DOSHA. Această realizare finală, care va fi înainte
de toate urmărită pentru propria noastră fiint, ă, implică un efort constant
de autocunoas, tere, o stare de detas, are lucidă, o căutare profundă s, i sin-
ceră, precum s, i spirit de observat, ie s, i angrenarea constantă a capacităt, ii de
a face conexiuni inteligente cu not, iunile prezentate deja în cursurile noas-
tre de AYURVEDA. Procedând astfel, acest demers de stabilire a tipului
constitut, ional propriu va avea gradat, drept urmare aparit, ia anumitor trans-
formări benefice în fiint, ă, deoarece, după cum se s, tie, cons, tientizarea însăs, i
este o fort, ă transformatoare. Ulterior vom constata că putem realiza acelas, i
proces de cunoas, tere, cu o mult mai mare us, urint, ă chiar s, i atunci când ur-
mărim să stabilim tipul constitut, ional al altor fiint, e, mai mult sau mai put, in
familiare. Această us, urint, ă survine deoarece întotdeauna cunoas, terea de sine
deschide port, ile cunoas, terii universale s, i aceasta ne va face ca, în final (atunci
când vom atinge cu adevărat măiestria în această direct, ie), fiecare să putem
afirma că “nimic din ceea ce este omenesc nu-mi e străin”. Iar dacă vom
utiliza în mod consecvent s, i armonios procedeele YOGA autentice împreună
cu modalităt, ile practice din AYURVEDA, vom ajunge în final ca nu numai
“nimic din ceea ce este omenesc să nu ne fie străin”, ci chiar, cu mult mai mult
decât atât, vom ajunge de asemeni ca tot ceea ce este zeiesc s, i DIVIN să ne
fie de asemeni accesibil în mod direct. Procedând sistematic în acest mod
vom putea realiza adevărul celebrului aforism înscris pe frontonul templului
de la Delphi: ”Cunoas, te-te pe tine însut, i s, i vei cunoas, te întreg Universul
(MACROCOSMOSUL) s, i fort, ele sale binefăcătoare ascunse”.
DESCRIEREA CONSTITUT, IONALĂ COMPLETĂ
Cel mai adesea rezultatul acestui proces de cunoas, tere (prin care se urmăres, te
evaluarea cât mai precisă a constitut, iei individuale) îl vom putea reprezenta
sintetic, din punct de vedere ayurvedic, sub forma enumerării dosha-urilor în
ordinea rolurilor pe care acestea le manifestă în cazul MICROCOSMOSULUI
fiint, ei umane analizate (1. rolul predominant; 2. rolul secundar s, i 3. rolul
ternar). Spre exemplu, dacă noi constatăm că în fiint, a noastră predomină

325
aspectele corespunzătoare lui pitta dosha într-o proport, ie de peste 50%, iar
aspectele corespunzătoare lui KAPHA DOSHA într-o proport, ie de aporxima-
tiv 35%, aceasta ne indică în mod cert că avem un tip constitut, ional PITTA
PREDOMINANT - KAPHA SECUNDAR. Însă, pentru ca descrierea noastră
constitut, ională să fie completă va fi necesat să luăm în considerare s, i dosha
“a treia” (care, în acest exemplu, este VATA DOSHA) s, i care în acest caz se
manifestă doar în proport, ie de aproximativ 15%. As, adar atunci, pentru a
ne finaliza descrierea noastră constitut, ională completă, vom stabili în final
că tipul nostru constitut, ional corespunde succesiunii PITTA-KAPHA-VATA,
succesiune ce ne indică într-o formă sintetică s, i completă, existent, a tipu-
lui constitut, ional PITTA PREDOMINANT KAPHA SECUNDAR - VATA
TERNAR.
Pentru a ajunge la o cât mai corectă descriere constitut, ională completă este
necesar după aceea să stabilim cât mai precis care este rolul fiecăreia dintre
DOSHA-uri la alcătuirea constitut, iei fiint, ei umane analizate. În acest sens
este stringent necesar să ret, inem că definirea s, i totodată stabilirea rolului
unei Dosha se realizează în funct, ie de următorii cinci factori principali: 1.
numărul domeniilor de manifestare a acelei Dosha; 2. frecvent, a manifestării
corespunzătoare acelei Dosha; 3. intensitatea manifestării corespunzătoare; 4.
durata manifestărilor asociate acelei Dosha s, i 5. gradul de cons, tientizare a
manifestărilor ce corespund acelei Dosha. De asemeni trebuie ret, inute (pentru
a putea apoi să operăm cu us, urint, ă) câteva chei esent, iale de recunoas, tere a
manifestărilor specifice fiecăruia dintre cele trei roluri (rolul predominant, cel
secundar s, i cel ternar).
Astfel, Dosha care are rol predominant (para) se manifestă în cele mai multe
domenii ale viet, ii, fiind în general responsabilă de aspectul general al corpului
fizic s, i de aspectul diferitelor părt, i ale corpului, de dinamica generală a acelei
fiint, e umane, atât cea exterioară (activitate fizică, mers, vorbire, etc) cât s, i
de cea interioară (foc digestic, căldură corporală etc.). Ea este de asemenea
responsabilă pentru cele mai multe dintre tendint, ele noastre psiho-mentale
s, i comportamentale. Manifestările Dosha-ei predominante sunt cele mai
frecvente, cele mai intense s, i ele sunt adeseori prezente s, i active cea mai mare
perioadă de timp. Manifestările dosha-ei preodminante sunt cel mai bine
cons, tientizate în raport cu manifestările corespunzătoare celorlalte dosha-uri s, i
tocmai de aceea dosha predominantă reprezintă reperul principal al procesului
de autocunoas, tere prin determinarea tipului constitut, ional. Dosha secundară
(para-apara) este cea care, as, a cum spune s, i numele ei, o “secondează” în

326
manifestări, conferind acestora o anumită nuant, are, colorându-le într-un mod
specific, iar alteori, în anumite situat, ii ea (dosha secundară) poate chiar să
impulsioneze fiint, a pentru a realiza anumite act, iuni. Un rol aparte revine însă
dosha-ei a treia (apara), care formează, într-un anumit fel “un cuplu de fort, e”
de dosha primară, astfel încât adeseori într-un mod necons, tientizat de către
cele mai multe fiint, e umane, act, iunile noastre nu sunt altceva decât rezultatul
interact, iunii acestui cuplu de fort, e ce se pot manifesta ca fiind opuse, în cazul
fiint, ei umane obis, nuite, care nu a ajuns la un anumit grad de armonie. Având
în vedere acest aspect vom prezenta în continuare câteva aspecte care sunt
menite să ne ajute să înt, elegem modul de manifestare specifică a “dosha-ei a
treia”.
MANIFESTĂRILE COREPUNZĂTOARE CELEI DE-A TREIA DOSHA
Manifestările celei de-a treia dosha sunt în general mult mai greu de
cons, tientizat spre deosebire de manifestările celorlalte două dosha-uri, aceasta
deoarece numărul domeniilor viet, ii în care ea (Dosha a treia) se manifestă este
foarte restrâns, uneori limitându-se chiar la unul sau două domenii ale viet, ii.
De exemplu, o fiint, ă umană care are tipul constitut, ional Pitta predominant -
vata secundar, poate să aibă anumite manifestări foarte conservatoare în ceea
ce prives, te aspectele vitale ale fiint, ei sale s, i astfel ei să îi placă să aibă o viat, ă
de familie “foarte kapha”, cu obiceiuri bine stabilite, ea aspirând să fie calmă,
relaxată s, i linis, tită. Sau este posibil ca în iubire ea să se manifeste ca o fiint, ă
kapha: stabilă, fidelă, devotată sau chiar foarte atas, ată. De asemenea, este
posibil ca aceste manifestări specific kapha să se manifeste preponderent în
plan mental, în acest caz respectiva fiint, ă prezentând un anumit mod de a
gândi conservator, însă doar în privint, a anumitor aspecte. În această direct, ie
vom constata că de la caz la caz exemplele sunt nenumărate s, i foarte variate,
pentru a le descoperi fiind necesar să observăm cu atent, ie comportamentul
fiint, elor umane pe care le întâlnim în viat, a de zi cu zi identificând apoi cât
mai precis domenii ale viet, ii în care ele manifestă o natură diferită de natura
constitut, ională dată de dosha predominantă.
În ceea ce prives, te frecvent, a, DOSHA ternară se poate manifesta în cazul
multor fiint, e umane cu totul neas, teptat. Uneori chiar noi putem constata că
avem o asemenea manifestare subtilă, care este complet diferită de felul în care
noi s, tim că ne manifestăm în mod obis, nuit s, i care ne poate schimba într-un
mod neas, teptat cursul existent, ei. Iată un asemenea exemplu de manifestare
a DOSHA-ei ternare, ce a fost relatat chiar de persoana care s-a confruntat

327
cu acest gen de eveniment în tineret, e. Pregătindu-se pentru admiterea la
facultatea de jurnalistică, pentru care optase s, i se pregătise mai bine de
un an, cu put, in timp înainte de a se înscrie pentru sust, inerea respectivului
examen de admitere, ea a însot, it o prietenă care mergea să-s, i facă înscrierea
la facultatea de biologie. În acea conjunctură, o profesoară de specialitate a
t, inut un discurs foarte atrăgător despre frumuset, ea biologiei ca s, tiint, ă. Des, i
persoana în cauză avea atunci (ca s, i în prezent ) un tip constitut, ional mixt
egal pitta-kapha, fiind o persoană foarte meticuloasă s, i foarte consecventă,
care înainte de a lua o hotărâre o analiza cu atent, ie, în acea situat, ie a fost
spontan extrem de entuziasmată (manifestare specifică de tip VATA) s, i astfel
brusc, aproape fără a mai sta pe gânduri s, i fără să-s, i argumenteze decizia
în vreun fel, s-a înscris la facultatea de biologie, pe care a s, i urmat-o, fapt
care a determinat o schimbare majoră în cursul existent, ei ei de mai târziu.
Ulterior ea însăs, i a fost uimită de acel gen de comportament, pe care nu s, i-l
recunos, tea a-i fi specific (s, i care în realitate este o manifestare tipică pentru
DOSHA care la ea era ternară: vata dosha).
Aceste schimbări se pot manifesta atât în bine, dar uneori pot determina
s, i o turnură mai put, in fericită a evenimentelor. Desigur că nimic nu este
întâmplător, ci reprezintă o desfăs, urare a karma-ei care este specifică fiecărei
fiint, e umane, însă noi nu trebuie să uităm niciodată că această desfăs, urare se
realizează tot prin intermediul propriilor tendint, e, existente în noi, s, i care,
în măsura în care liberul arbitru este trezit în noi, pot fi controlate într-un
mod înt, elept, mai ales acolo unde s, tim (sau intuim destul de bine care va
fi apoi urmarea acelor tipuri de act, iuni care rezultă din impulsul generat
de anumite tendint, e. Tocmai de aceea este foarte important să cunoas, tem
manifestările pe care DOSHA ternară le poate avea în structura noastră,
pentru a le putea controla s, i pentru a nu ne supune orbes, te impulsurilor
care pot să apară (s, i care, dacă această a treia DOSHA nu se află într-o
stare de armonie (SATTVA) în structura noastră, nu sunt de natură să ne
conducă la o urmare bună s, i tocmai de aceea nu este bine să le dăm curs.
Iată un astfel de exemplu, în care DOSHA ternară a generat o asemenea
manifestare care ulterior nu a fost de natură benefică pentru fiint, a umană
în cauză. O fiint, ă umană cu tipul constitut, ional Kapha predominant - vata
secundar care în mod obis, nuit era o fiint, ă calmă s, i tolerantă, avea un s, ef
foarte intransigent. Relat, iile lor erau totus, i destul de bune, până când, într-o
zi, respectivul s, ef, înfuriat de faptul că se întârzia cu realizarea unui anumit
proiect, a amenint, at într-un anumit fel întregul personal al biroului unde lucra

328
respectiva persoană în cauză. Atunci, la acea persoană a apărut un sentiment
de teamă (specific DOSHA-ei secundare din structura ei - vata dosha) care
apoi a fost înlocuit fulgerător de o furie (manifestare de tip PITTA specifică)
care a determinat un întreg lant, de evenimente ce s-au finalizat pentru ea cu
pierderea serviciului.
Într-o asemenea situat, ie în care o manifestare subită a celei de-a treia DOSHA
are urmări neplăcute, este evident că această DOSHA ternară nu se află
în stare armonioasă (SATTVA). S, i cu toate că manifestările ei sunt mult
mai rare, cu atât mai mult este important să s, tim ce predominant, ă tinde
să aibă la noi DOSHA ternară (SATTVA, RAJAS sau TAMAS), pentru a
opera neîntârziat modificări benefice ale rezonant, elor pe care ea le creează în
fiint, a noastră. Dacă, în exemplul de mai sus, DOSHA ternară ar fi avut o
predominant, ă SATTVA, în acea situat, ie fiint, a umană respectivă ar fi putut
avea o react, ie lăuntrică care să determine la ea chiar un anumit gen de imbold
de a demonstra că poate să realizeze respectivul proiect într-un mod exemplar
s, i într-un timp mult mai scurt, manifestând astfel puterea transformatoare
benefică pe care o generează în fiint, ă PITTA DOSHA atunci când ea se
găses, te în forma sa armonioasă (SATTVA).
În ceea ce prives, te manifestarea s, i durata de manifestare a celei de-a treia
DOSHA, am putea spune că ea se manifestă neobservat s, i constant, dar ea
devine evidentă doar în anumite momente cu o intensitate foarte mare, însă
pentru scurt timp.
Dacă privim lucrurile în profunzime ne vom da seama că, în realitate, toate
DOSHA-urile se află în mod potent, ial în proport, ii egale în structura noastră
s, i că ceea ce diferă este doar gradul de manifestare al lor în fiint, a noastră.
Gradul diferit în care ele se manifestă este determinat de ceea ce noi îns, ine am
cultivat în mod preferent, ial, mai mult sau mai put, in, în trecut. Prin urmare,
cu cât manifestările unei DOSHA sunt mai put, in vizibile, cu atât energia
potent, ială care îi este specifică este mai mare (în mod direct proport, ional).
S, tiind aceasta, vom constata că de multe ori act, iunea ei (a DOSHA-ei cel mai
put, in manifestate s, i anume DOSHA ternară) se poate desfăs, ura într-un mod
oarecum greu de cons, tientizat pentru o fiint, ă umană obis, nuită, determinând
uneori react, ii care în aparent, ă pot să fie inexplicabile. Tocmai de aceea
ea poate fi asemănată uneori cu o imensă fort, ă subterană, a cărei act, iune
lentă s, i invizibilă are rare “ies, iri” exterioare. Ea reprezintă însă totodată s, i
un mod de a fi către care noi “tânjim” adeseori în mod incons, tient s, i către

329
care aspiră, adeseori admirându-l la fiint, ele umane care îl manifestă din plin.
Putem observa de multe ori cum oamenii crează chiar adevărate curente gen
modă tocmai pentru a exterioriza astfel ceea ce pentru ei este în realitate o
necesitate de dezvoltare lăuntrică, pe care ei nu o cons, tientizează (cum este de
exemplu crearea unor model foarte suple, “aerate”, extrem VATA, de către o
societate în care există pe ansamblu o predominant, ă materialistă s, i grosieră s, i
care exteriorizează astfel la nivel fizic ceea ce în realitate este o necesitate care
ar trebuie dezvoltată la nivel lăuntric, ca stare de detas, are, rafinare s, i elevare).
Chiar s, i angrenarea anumitor relat, ii de prietenie sau a legăturilor amoroase
se bazează adeseori pe o asemenea aspirat, ie de a dezvolta ceea ce în propria
structură este reprezentat printr-o imensă energie potent, ială, care însă nu
se manifestă, nefiind cultivată s, i rafinată. În asemenea situat, ii, respectivele
fiint, e umane angrenează asemenea legături cu alte fiint, e umane care au din
plin trezit ceea ce la ele se află deocamdată într-o formă care le trezes, te dorul.
Prin cunoas, terea manifestărilor corespunzătoare tuturor DOSHA-urilor, multe
dintre stările, act, iunile, dorint, ele, aspirat, iile s, i problemele cu care fiint, ele
umane se confruntă pot fi înt, elese. Când această înt, elegere apare, fiint, a
umană încetează să mai act, ioneze automat, ea devenind din ce în ce mai mult
o fiint, ă cons, tientă, al cărei liber arbitru se poate manifesta din plin.
CARACTERIZAREA RELAT, IILOR INTERUMANE CU AJUTORUL DE-
SCRIERILOR CONSTITUT, IONALE COMPLETE
As, a cum în interiorul unei fiint, e umane DOSHA-urile circumscriu anumite
sfere specifice de manifestare, tot astfel ele determină în cazul relat, iilor
interumane unele arii de interact, iune a căror predominant, ă este dată de o
anumită DOSHA. Tocmai de aceea descrierea constitut, ională completă este
extrem de utilă pentru cons, tientizarea cât mai exactă a naturii relat, iilor
noastre cu celelalte fiint, e umane cu care interact, ionăm. Orice relat, ie dintre
două fiint, e umane se bazează pe REZONANT, Ă s, i interact, iunea energiilor
subtile corespunzătoare DOSHA-urilor, aflate în anumite roluri în fiecare
caz. Prin urmare, aici este foarte important să cons, tientizăm trei aspecte:
1. DOSHA pe a cărei frecvent, ă de vibrat, ie se realizează comunicarea s, i
comuniunea, ea fiind cea care conferă “nota specifică” relat, iei respective; 2.
nivelul pe care se realizează interact, iunea dintre cele două (sau mai multe)
fiint, e umane; 3. DOSHA care îi determină react, iile, pe fiecare nivel, fiecăruia
dintre cei care interact, ionează astfel.
Vom urmări ca în continuare să prezentăm o schit, ă (pe cât posibil completă,

330
care urmăres, te să reprezinte o bază pentru dezvoltarea pe care fiecare o poate
realiza apoi, pentru situat, iile concrete cu care se confruntă) a raporturilor
posibile care pot să existe între două fiint, e umane cu tipuri constitut, ionale
diferite. Vom lua în considerare cele s, ase descrieri constitut, ionale complete
(ce rezultă prin combinare) s, i vom discuta apoi aceste tipuri de relat, ii din
perspectiva celor trei puncte de vedere ment, ionate mai sus.

1. TIPUL DE RELAT, IE. În funct, ie de DOSHA care creează rezonant, a


comună celor două (sau mai multe) fiint, e umane, relat, ia dintre ele
are totdeauna un anumit caracter specific. Astfel, am putea defini de
exemplu: relat, ii foarte dinamice, în care ceea ce se stimulează reciproc
este act, iunea, spiritul de init, iativă, îndrăzneala (relat, ii caracterizate
de o predominant, ă PITTA); relat, ii bazate mai ales pe o comunicare în
planul ideilor, al gândirii sau al simt, irii artistice (relat, ii caracterizate
de predominant, a lui VATA); relat, ii bazate pe îndeletniciri s, i ocupat, ii
comune (cu o predominant, ă KAPHA). Desigur că în fiecare situat, ie
există s, i o anumită predominant, ă a unei anumite GUNA (SATTVA,
RAJAS sau TAMAS) care apropie, prin declans, area unor rezonant, e
(bune sau rele), anumite fiint, e umane.

Se poate discuta despre specificul unei relat, ii s, i dintr-o altă prespectivă.


Există astfel relat, ii caracterizate de o mare fidelitate s, i constant, ă, în care cei
doi resimt intens nevoia de a fi cât mai mult timp împreună (relat, ii cu un
specific KAPHA), există relat, ii caracterizate de o mare pasionalitate, în care
fiint, ele respective se întâlnesc mai rar, atunci interact, iunea lor fiind foarte
intensă, vie s, i fascinantă, după care cei doi în mod spontan simt nevoia să
trăiască independent unul de celălat pentru un anumit timp (relat, ii cu un
specific PITTA), s, i există relat, ii caracterizate de o comunicare sporadică,
spumoasă, euforică, dar care nu trezes, te deloc în cei doi dorint, a de a prelungi
întâlnirea lor sau de a o extinde s, i în alte aspecte (relat, iii cu un specific
VATA). În realitate, noi s, tim că pentru orice fiint, ă umană apare necesitatea
unei completitudini în domeniul relat, iilor, astfel încât fiecare simte nevoia
să se îmbogăt, ească s, i să se armonizeze profund prin toate aceste tipuri de
rezonant, e: una de un anumit gen dă fiint, ei stabilitate s, i profunzime, o alta îi
ridică fiint, a pe culmile unor trăiri intense, iar o alta îi revelează frumuset, ea
spontaneităt, ii s, i a libertăt, ii. Atunci când toată această gamă complexă de
trăiri poate fi resimit, ită plenar în cadrul unei singure relat, ii, acesta este

331
indiciul că acea relat, ie (s, i implicit cei angrenat, i în ea) a atins deja un anumit
grad de profunzime, intensitate s, i libertate (detas, are).

2. nivelul constitut, ional de interact, iune. Atunci când ne referim la relat, iile
existente între fiint, e umane cu tipuri constitut, ionale diferite, cele trei
roluri ale DOSHA-urilor (cele care la nivel individual definesc o de-
scriere constitut, ională completă, s, i anume rolul predominant, rolul
secundar s, i rolul ternar) alcătuiesc aici, în acest context, cele trei nivele
constitut, ionale ale experimentării relat, iilor interumane.

Dacă la nivel individual o anumită DOSHA prezintă un ROL (ea comportându-


se , analogic vorbind, ca un actor care îs, i desfăs, oară jocul său pe scena
MICROCOSMOSULUI individual al acelei fiint, e umane), în spat, iul relat, iilor
interumane rolurile similare alcătuiesc un anumit nivel de experimentare pe
care îl vom numi nivel constitut, ional (situat, ie pe care o putem compara,
păstrând în continuare analogia de mai sus, cu mult, imea actorilor care joacă
un rol principal, ei fiind primii în distribut, ie fat, ă de cei care au doar roluri
secundare sau fat, ă de cei care apar sporadic sau care doar realizează figurat, ie).
Aici putem defini experimentarea acestor tipuri de interact, iuni dintre fiint, ele
umane din perspectiva gradului lor de expresie exterioară (a “vizibilităt, ii”lor)
s, i a gradului de cons, tientizare a desfăs, urării acestor interact, iuni.
VA URMA
AYURVEDA
AN I CURS 48
CARACTERIZAREA RELAT, IILOR INTERUMANE PE BAZA DE-
SCRIERILOR CONSTITUT, IONALE COMPLETE
(CONTINUARE LA CURSUL 47 ANUL I)
S, tiind toate acestea putem spune că, pentru fiint, ele umane aflate în
interact, iune reciprocă, dosha care este predominantă în cazul lor este cea care
participă la alcătuirea nivelului predominant al relat, iei lor sau altfel spus la
nivelul manifestărilor cunoscute (obis, nuite) sau us, or cons, tientizabil, iar felul
în care Dosha-urile predominante la cei doi interact, ionează prin rezonant, ă
determină s, i constituie fat, eta cea mai vizibilă a relat, iei lor. Dosha secundară
participă atunci la alcătuirea nivelului constitut, ional secundar, care este
nivelul manifestărilor ocazionale, predictibile s, i care necesită o mai mare

332
atent, ie pentru a fi cât mai bine cons, tientizate. Pe acest nivel al interact, iunii
Dosha-ei secundare se constituie un anumit “fundal” care direct, ionează sau
nuant, ează într-un mod specific aspectul nivelului predominant al relat, iei, în
sfârs, it, dosha a treia participă la alcătuirea nivelului constitut, ional ternar
care este tocmai nivelul experient, ei subcons, tiente.

a) Dosha predominantă este cea mai intens s, i frecvent reprezentată. Mani-


festările corespunzătoare acesteia sunt cel mai bine cons, tientizate de
către fiint, a umană în cauză, aceasta identificându-se adesea cu natura
specifică pe care o determină DOSHA predominantă, deoarece majori-
tatea energiilor subtile existente în structura individuală prezintă natura
Dosha-ei predominante, aceasta se comportă ca un sui generis pol mag-
netic care atrage în mod spontan interesul (uneori cons, tient sau alteori
incons, tient, care este atunci perceput ca o atract, ie aproape magnetică,
inexplicabilă fat, ă de o altă fiint, ă umană) celelalte fiint, e umane care
nu prezintă aceeas, i predominant, ă, mai ales atunci când această Dosha
predominantă se află într-o stare de armonie (SATTVA). Din punct de
vedere al relat, iilor s, i interact, iunilor constitut, ionale, Dosha-urile aflate în
rolul predominant alcătuiesc ceea ce numim nivelul experient, ei directe
a existent, ei de zi cu zi.

b) dosha secundară prezintă manifestări mai reduse ca număr, frecvent, ă


s, i intensitate, care sunt mai put, in cons, tientizate, spre deosebire de
cele corespunzătoare Dosha-ei predominante. Dosha-urile aflate în rolul
secundar alcătuiesc nivelul experient, ei ocazionale s, i al situat, iilor speciale
s, i al react, iilor de sust, inere.

c) Dosha ternară este reprezentată la nivelul Microcosmosului individual


prin cel mai mic număr de manifestări specifice, natura acesteia fiind
tocmai de aceea, cel mai put, in cons, tientizată, ascunsă sau subcons, tientă.
Dosha ternară determină react, iile noastre neas, teptate, surprinzătoare s, i
anume acele react, ii care, în aparent, ă, contravin naturii noastre obis, nuite,
determinate de dosha preodminantă. Tocmai de aceea, nivelul ternar al
unei relat, ii este acela al interact, iunilor ascunse, put, in exprimate, dar
nu neaparat s, i cel mai put, in intense. Dosha-urile aflate în rolul ternar
alcătuiesc nivelul experient, ei except, ionale, inedite, neas, teptate precum
s, i sfera react, iilor care îs, i au originea în anumite procese, adeseori de
lungă durată, care se desfăs, oară la nivel subcons, tient. De la acest nivel

333
al Dosha-ei a treia se generează react, iile de atract, ie sau de respingere
spontană pe care o fiint, ă umană o poate resimt, i fat, ă de o altă fiiint, ă
umană (care prezintă un tip constitut, ional diferit de al său). Este de
asemeni necesar să ment, ionăm că aparit, ia unei react, ii de atract, ie sau
unei react, ii de respingere depinde de tendint, a fundamentală (GUNA),
SATTVA, RAJAS sau TAMAS, ce caracterizează starea în care se află
fiecare Dosha în cazul celor două fiint, e umane.

Interact, iunea Dosha-urilor. Cele s, ase permutări posibile ale celor trei Dosha-
uri pe câte unul dintre cele trei roluri determină prin urmare existent, a a s, ase
combinat, ii principale ale Dosha-urilor, fiecare dintre ele fiind corespunzătoare
câte unei descrieri constitut, ionale distincte. Vom prezenta în cele ce urmează
toate tipurile de interact, iuni posibile care apar între fiint, ele umane caracteri-
zate de câte unul dintre cele s, ase tipuri de descrieri constitut, ionale, la care vom
adăuga s, i descrierea succintă a naturii acestor interact, iuni posibile. Pentru o
cât mai clară înt, elegere s, i sistematizare vom folosi următoarea ordonare: 1.
KAPHA-PITTA-VATA (pe scurt KPV); 2. KAPHA-VATA-PITTA (KVP); 3.
PITTA-VATA-KAPHA (PVK); 4. PITTA-KAPHA-VATA (PKV); 5. VATA-
KAPHA-PITTA (VKP) s, i 6. VATA-PITTA-KAPHA (VPK). Între acestea
există 15 posibilităt, i distincte de interact, iune. Ele pot fi clasificate în câteva
grupe. Deoarece orice relat, ie între două structuri îs, i fundamentează natura
pe existent, a anumitor procese de rezonant, ă, clasificarea acestor 15 tipuri de
relat, ii posibile va fi făcută pornind de la evident, ierea celor mai importante
asemănări constitut, ionale, continunând apoi cu evident, ierea deosebirilor sem-
nificative. Dintre cele 15 tipuri de relat, ii, 9 dintre ele prezintă o anumită
simetrie s, i din acest motiv ele au fost numite relat, ii constitut, ional-simetrice.
Criteriul principal de caracterizare a celorlalte 6 tipuri de relat, ii constă în
evident, ierea celei mai mari deosebiri constitut, ionale s, i anume evident, ierea
dosha-ei care într-un caz (la una dintre cele două fiint, e umane) este predomi-
nantă s, i care în celălalt caz (în cazul celeilalte) are rol ternar, aceste relat, ii
fiind numite relat, ii constitut, ional-asimetrice.
RELAT, IILE CONSTITUT, IONAL-SIMETRICE
(RAPORTURILE DETERMINATE DE EXISTENT, A UNEI REZONANT, E
COMUNE PE UNUL DINTRE CELE TREI NIVELE CONSTITUT, IONALE)
I. Raporturile determinate de rezonant, a comună pe nivelul Dosha-ei predomi-
nante. Există trei astfel de raporturi: 1. cele bazate pe asemănarea de tip

334
kapha (relat, ia kpv-kvp); 2. cele bazate pe asemănarea de tip Pitta (relat, ia
PVK-PKV); 3. cele bazate pe asemănarea de tip vata (relat, ia VPK-VKP).
În cazul acestor trei tipuri de relat, ii, fiint, ele umane sunt asemănătoate ca
structură deoarece, în cazul lor, Dosha predominantă este aceeas, i. Ele pot
colabora atunci aproape fără dificultăt, i sau pot conviet, ui cu us, urint, ă împre-
ună, deoarece între ele se stabiles, te simultan s, i un raport de completare cu
mici diferent, e, determinate de deosebirile constitut, ionale de la nivel secundar
s, i ternar. Chiar mai mult, datorită simetriei existente la aceste două nivele,
între cele două fiint, e umane există de asemenea s, i o anumită interact, iune
reciprocă care poate lua forma unei atract, ii speciale fat, ă de ceea ce este
mai put, in vizibil în celălalt (în cazul în care ambii prezintă un anumit grad
de armonie al dosha-urilor secundară s, i ternară sau poate lua forma unei
respingeri definită difuze, în cazul în care nivelele secundar s, i ternar nu au
fost armonizate sau se află sub influent, a tendint, ei perturbatoare (RAJAS
GUNA) sau a tendint, ei inert, iale (TAMAS GUNA). Acest tip de relat, ie este
ilustrat cel mai bine prin proverbul “cine se aseamănă se adună”, caz în care
cauza interact, iunii este rezonant, a corespunzătoare dosha-ei predominante
în cazul celor doi, permit, ându-le s, i atingerea unor realizări remarcabile în
domeniile de preocupări comune, cât s, i într-o stare mai put, in armonioasă
(rajas sau tamas), caz în care o astfel de relat, ie nu este nicidecum de dorit,
deoarece ea poate atunci să ducă la exacerbarea unor manifestări negative
tolerate în mod incons, tient de către cei doi chiar în domeniul activităt, ilor
curente.

II. Raporturile determinate de rezonant, a comună pe nivelul Dosha-ei se-


cundare. Există trei astfel de raporturi: 1. cele bazate pe asemănarea
de tip kapha (fiint, ele umane respective având KAPHA DOSHA în
pozit, ia secundară). În această situat, ie tipul constitut, ional al acestora
poate fi Pkv sau Vkp. Atunci am putea defini relat, ia lor ca relat, ie
Pkv-Vkp; 2. cele bazate pe asemănarea de tip Pitta (relat, ia KPV-VPK);
3. cele bazate pe asemănarea de tip vata (relat, ia KVP-PVK). Aceste
trei tipuri de interact, iuni apropie cele două fiint, e umane doar în anu-
mite domenii ale viet, ii, domenii în care între ele se manifestă rezonant, a
comună determinată de dosha secundară. De exemplu, atunci când
relat, ia de prietenie dintre două persoane se bazează pe o rezonant, ă
comună dată de VATA DOSHA în pozit, ia secundară, cele două fiint, e
vor putea să discute foarte agreabil, ore în s, ir, despre diverse subiecte
legate de cultură, artă sau spiritualitate. În schimb, dacă ele vor dori

335
să realizeze împreună ceva practic, deja este posibil să apară dificultăt, i,
deoarece atunci una dintre ele tinde să fie foarte conservatoare (având o
predominant, ă kapha), în timp ce cealaltă, cu o predominant, ă PITTA,
va tinde să act, ioneze spontan, într-o manieră îndrăzneat, ă s, i mai mult
intuitivă decât rat, ională, care este posibil să o contrarieze pe cealaltă.
Atunci, dacă ele vor dori să-s, i extindă sfera de conlucrare s, i de comuni-
care, la ele va fi necesar un anumit efort de adaptare, care va implica
dezvoltarea unor rezonant, e comune (sau cu alte cuvinte înt, elegerea s, i
asimilarea în propria structură a modalităt, ilor comportamentale care
t, in de DOSHA predominantă a celuilalt). Dacă, în plus, cele două fiint, e
doresc să existe între ele s, i o anumită comunicare tacită, telepatică,
pe anumite nivele profunde ale fiint, ei lor, este necesar ca la ele să
apară de asemenea o dezvoltare a DOSHA-ei aflate în pozit, ia a treia,
astfel încât fiecare dintre ele să urmărească atunci să înt, eleagă s, i să
amplifice aspecte ce t, in de dosha ternară la celălalt. Această init, iativă
trebuie să fie, în mod obligatoriu dublată de o permanentă elevare a
predominant, elor respectivei dosha în propria fiint, ă, astfel încât ea să se
apropie din ce în ce mai mult de o predominant, ă Sattva-ică.

De asemenea, atunci între cele două fiint, e umane există s, i o atract, ie reciprocă
puternică, care este determinată de existent, a unui raport invers între Dosha
predominantă s, i DOSHA ternară în cazul lor. Aceasta face atunci ca am-
bele fiint, e umane să simtă o mare atract, ie reciprocă, dar pe care cel mai
adesea nu s, i-o pot formula cu precizie în mod cons, tient, ele continuând să
interat, ioneze direct mai ales în acele domenii ale viet, ii care corespund dosha-ei
secundare comune. Asemenea raporturi apar mai ales la fiint, ele umane care
interact, ionează direct doar în domeniul profesional, spre exemplu (situat, ie
ce indică o asemănare de tip pitta la nivelul DOSHA-ei secundare), în restul
timpului continuând să existe între ele o atract, ie reciprocă mare, aceasta fiind
în măsură să se manifeste cel mai adesea la distant, ă. Un alt exemplu este
acela al perechilor căsătorite,