Sunteți pe pagina 1din 8

W.M. Numele şi prenumele.......................................

M.E.E. – ICENERG Funcţia...............................................................


Laboratorul de Psihologie Ultima şcoală absolvită :_Şcoală generală
_Şcoală profesională
_Şcoală medie
_ Învăţământ superior
(tăiaţi ceea ce este de prisos)
Data....................

(1) 1. Ţi-e frică de întuneric?........................................................................................DA NU


(2) 2. Ţi-e frică de furtună?...........................................................................................DA NU
(2) 3. Ţi-e frică de apă?.................................................................................................DA NU
(2) 4. Ţi-e frică să treci printr-un tunel?........................................................................DA NU
(2) 5. Ţi-e frică să treci un pod peste apă?....................................................................DA NU
(2) 6. Când te afli pe o înălţime simţi nevoia de a te arunca în gol?.............................DA NU
(1) 7. Te consideri fricos?.............................................................................................DA NU
(1.6) 8. Te sperii în mijlocul nopţii?..............................................................................DA NU
(1.6) 9. Auzi noaptea zgomote care te înspăimântă?.....................................................DA NU
(1) 10. Eşti întotdeauna pornit pe ceartă?......................................................................DA NU
(1) 11. Visezi câteodată persoane care sunt moarte?.....................................................DA NU
(1) 12. Îţi rozi câteodată unghiile aşa de tare încât să te doară?....................................DA NU
(1) 13. Ţi se întâmplă să te bâlbâi din cauza emoţiei?...................................................DA NU
(7) 14. Poţi să stai multă vreme fără să vorbeşti?...........................................................DA NU
(7) 15. Ai avut sau ai ticuri nervoase?............................................................................DA NU
(7) 16. Îţi place să-ţi schimbi des ocupaţia, activitatea?.................................................DA NU
(7) 17. Ţi se face observaţia că eşti distrat?....................................................................DA NU
(7) 18. Îţi place să stai multă vreme în acelaşi loc?........................................................DA NU
(1.5) 19. Plângi uneori din pricina piedicilor care ţi se pun?..........................................DA NU
(1.8) 20. Când te doare ceva, te plângi mai mult ca celelalte persoane?........................DA NU
(1) 21. Îţi face rău când vezi sânge?...............................................................................DA NU
(5) 22. Ai dureri(de orice fel)?.......................................................................................DA NU
(5) 23. Simţi deseori că n-ai mai putea respira?.............................................................DA NU
(5) 24. De obicei, te simţi bine, puternic şi sănătos?......................................................DA NU
(2.5) 25. Când te scoli dimineaţa, te simţi obosit?.........................................................DA NU
(2.5) 26. Te simţi aproape întotdeauna obosit?..............................................................DA NU
(3.5) 27. Te plictiseşti(ţi se urăşte) cea mai mare parte din timp?.................................DA NU
(5) 28. Ai deseori dureri de cap?....................................................................................DA NU
(5) 29. Sunt mâncăruri care îţi fac rău?..........................................................................DA NU
(5) 30. Sunt mâncăruri care te scârbesc atât, încât nu le poţi mânca?............................DA NU
(5.6) 31. De obicei, dormi bine?.....................................................................................DA NU
(2) 32. Ştii întotdeauna bine ceea ce vrei să faci?..........................................................DA NU
(2) 33. Îţi este greu să te hotărăşti atunci când faci ceva?..............................................DA NU
(1) 34. Ai superstiţii?.....................................................................................................DA NU
(3.4) 35. Ai vrut până acum să fugi vreodată de acasă?................................................DA NU
(2.7) 36. Te-ai simţit până acum înclinat, împins să fugi de acasă?..............................DA NU
(6) 37. Ai fugit până acum de acasă?.............................................................................DA NU
(2) 38. Ţi-e frică uneori să traversezi(să treci)o stradă sau o piaţă largă?.....................DA NU
(2) 39. Ţi-e frică să stai singur într-o cameră?...............................................................DA NU
(1.2) 40. Ţi-e frică de foc?.............................................................................................DA NU
(2) 41. Ai avut până acum dorinţa să dai foc?.............................................................DA NU
(2) 42. Obişnuieşti să-ţi cercetezi cu atenţie încăperea înainte de a te culca?.............DA NU
(3.4) 43. Îţi place să stai de vorbă cu prietenii tăi?......................................................DA NU
(3.4) 44. Îţi place mai mult să stai singur, decât cu ceilalţi?........................................DA NU
(4) 45. Eşti căutat des de către prieteni?.......................................................................DA NU
(3.5) 46. Te mânii des?.................................................................................................DA NU
(4) 47. De obicei eşti dominator, îţi place să comanzi, să-i organizezi pe cei din jur? DA NU
(3) 48. În general, eşti fericit, mulţumit?.......................................................................DA NU
(3) 49. Ai uneori credinţa că tu nu eşti la fel ca ceilalţi?...............................................DA NU
(3) 50. Te gândeşti uneori că nimeni nu te înţelege?.....................................................DA NU
(3) 51. Îţi închipui adesea că tu ai o altă viaţă pe lângă aceea de toate zilele?..............DA NU
(3) 52. Îţi închipui că ai fost un copil adoptat şi îţi este greu să scapi de acest gând?...DA NU
(2) 53. Ai gânduri care te obsedează( de care nu poţi să scapi)?...................................DA NU
(3.5) 54. Eşti adesea întărâtat, plictisit sau supărat de gândul că lucrurile din jurul tău nu sunt
în realitate?.....................................................................................................................DA NU
(4) 55. Te împrieteneşti repede?.....................................................................................DA NU
(4.5) 56. Ai avut uneori credinţa că ai săvârşit fapte vinovate?......................................DA NU
(4) 57. Crezi că familia te iubeşte aşa cum îi iubeşte şi pe ceilalţi din familie?.............DA NU
(4) 58. Te gândeşti uneori că nimeni nu te iubeşte?........................................................DA NU
(4) 59. Îţi este greu să te obişnuieşti pe locul tău de muncă?..........................................DA NU
(4) 60. Îţi este greu să trăieşti în linişte la tine acasă?.....................................................DA NU
(4) 61. Familia se poartă bine cu tine, corect, fără nedreptăţi?........................................DA NU
(4) 62. Şefii tăi se poartă bine cu tine?............................................................................DA NU
(4) 63. Te supără des gândul că cineva vrea să te urmărească?......................................DA NU
(4) 64. Ai uneori părerea că cineva vrea să-ţi facă rău?..................................................DA NU
(6.4) 65. Te superi când se arată împotrivire la ceea ce vrei tu?.....................................DA NU
(6) 66. Ţi se întâmplă să spargi lucruri atunci când te mânii?.........................................DA NU
(6) 67. Te mânii uşor pentru pricini care n-au însemnătate?...........................................DA NU
(6) 68. Ai leşinat vreodată?.............................................................................................DA NU
(6) 69. Leşini des?...........................................................................................................DA NU
(6) 70. Simţi uneori că vederea ţi se tulbură?..................................................................DA NU
(8) 71. Ţi-ar plăcea să ai o meserie unde s-ar ucide animale?........................................DA NU
(8) 72. Ai dorit până acum să faci rău cuiva?.................................................................DA NU
(8) 73. Superi(necăjeşti) în glumă pe ceilalţi până îi faci să plângă?..............................DA NU
(8) 74. Simţi câteodată plăcerea de a face rău unei persoane?........................................DA NU
(8) 75. Simţi uneori o anumită plăcere să faci rău unui animal?.....................................DA NU
(8) 76. Ai avut până acum dorinţa să furi?......................................................................DA NU

Numărul Total pentru


Rubrici chestiunii Coeficient fiecare rubrică
I 28
II 24
III 30
IV 20
V 26
VI 36
VII 52
VIII 52
CHESTIONARUL W.M. (Woodworth-Mathews)

Trăsăturile de temperament constituie factori determinanţi ai structurii personalităţii


umane deoarece, în funcţie de aceste trăsături, se produce constelarea diferitelor funcţii
psihice şi a aptitudinilor individuale care, prin interferenţa cu normele sociale, ajung să
definească personalitatea fiecăruia. Este important, deci, ca pe lângă trăsăturile individuale să
se poată cunoaşte şi trăsăturile de temperament. Există astăzi un număr mare de teste de
temperament şi de personalitate cu ridicată valoare diagnostică, însă de cele mai multe ori ele
necesită o tehnică extrem de complexă pentru interpretarea datelor; aceasta presupune zun
antrenament deosebit şi o specializare foarte avansată la utilizatorii acestor teste. Pentru a se
evita aceste inconveniente s-a selecţionat un test de temperament care să permită o aplicare
rapidă şi să ofere în acelaşi timp, suficientă garanţie de obiectivitate.
Acesta este testul de temperament Woodworth-Mathews, în varianta Henyer-Courthial,
adaptat la specificul ţării noastre. Testul conţine un număr de 76 de probleme la care subiectul
trebuie să răspundă prin sublinierea cuvintelor „Da” sau „Nu”, imprimate la marginea din
dreapta a paginilor din care este compus testul, după cum ele corespund sau nu corespund cu
felul de a fi al subiectului. Testul se prestează atât la aplicarea colectivă, cât şi la aplicarea
individuală.
Se procedează în felul următor: se împart testele şi se cere subiecţilor să-şi scrie
numele şi prenumele, vârsta şi profesia în locul rezervat pentru acestea. După ce toţi au
terminat de completat testele li se spune:
„Pe formularele pe care le-aţi primit aveţi un număr de întrebări la care va trebui să
răspundeţi. Va trebui să citiţi fiecare întrebare cu toată atenţia pentru a înţelege bine ce vrea să
spună. După aceea, va trebui să vă gândiţi bine dacă ceea ce conţine întrebarea corespunde cu
felul dvs. obişnuit de a fi şi de a acţiona. Pentru aceasta veţi căuta să vă analizaţi bine şi să
răspundeţi cu sinceritate dacă ceea ce conţine întrebarea vi se potriveşte sau nu vi se
potriveşte. În caz afirmativ subliniaţi cuvântul „Da” din marginea din dreapta a formularului.
Dacă întrebarea nu se potriveşte cu felul dvs. de a fi, subliniaţi cuvântul „Nu”. Începeţi cu
prima întrebare şi analizaţi-le pe toate, până la sfârşit şi răspundeţi la fiecare, subliniind
cuvântul „Da” sau „Nu”. Când aţi sfârşit de răspuns la toate întrebările, lăsaţi creionul jos şi
puneţi formularul la marginea mesei. Începeţi!”.
Examinatorul poate repeta cele de mai sus până ce s-a convins că toţi au înţeles că
trebuie să sublinieze cuvântul „Da” sau „Nu” şi va insista să nu se folosească altă formă de
notare. Pe măsură ce subiecţii termină de parcurs întregul text, examinatorul strânge
formularele şi controlează dacă toţi le-au completat.
Înregistrarea rezultatelor obţinute la acest test este destul de simplă şi se face rapid,
folosind o grilă de corectare confecţionată dintr-o folie de material plastic transparent. Se va
observa că cele 76 de itemi ai testului sunt numerotaţi de la 1 la 76. fiecare item este
semnificativ pentru o anumită trăsătură temperamentală, însă numai dacă este indicat de
subiect de subiect, fie prin sublinierea cuvântului „Da”, fie prin sublinierea cuvântului „Nu”.
Astfel, sunt unii itemi care arată o semnificaţie, a accentuare a unei anumite trăsături dacă a
fost subliniat cuvântul „Nu”. De exemplu, dacă la itemul 1 s-a subliniat „Da”, acest răspuns
este semnificativ şi trebuie reţinut pentru trăsătura pe care o relevă. El nu prezintă nici un fel
de semnificaţie dacă subiectul a subliniat „Nu”. Pentru itemul 14, din contră, sublinierea lui
„Da” nu prezintă nici un fel de semnificaţie, pe când dacă subiectul a subliniat pe „Nu”,
trebuie reţinut ca semnificativ pentru trăsătura respectivă.
Este un chestionar de adaptare, având la bază inventarul psihonevrotic al lui
Woodworth. Acesta a standardizat un interviu psihiatric cu 116 întrebări, elaborate în vederea
trierii în primul război mondial a recruţilor cu trăsături psihonevrotice. Adaptarea acestui
inventar pentru copii şi adolescenţi a fost operată de Mathews.
La noi în ţară, a fost adaptat şi utilizat înainte de al doilea război mondial de Bontilă şi
Nestor. Forma adaptată cuprinde 76 de întrebări, care permit depistarea a 8 categorii de
tendinţe psihonevrotice.
I – Emotivitate simplă
II - Obsesii, psihastenii
III - Tendinţe schizoide (indice pentru introversie )
IV - Tendinţe paranoide (indice pentru extroversie – tendinţe interpretative)
V – Tendinţe depresive şi ipohondrice
VI – Tendinţe impulsive sau epileptoide
VII – Tendinţa către instabilitate psihică
VIII – Tendinţe egocentrice şi antisociale (tendinţe psihopatiforme)
Material: - imprimat A3 – 76 întrebări
Forme de investigaţie individual
colectiv (în grup de 15-20 subiecţi)
Se poate aplica în scris sau oral.
Timpul de investigaţie: 10-50 minute
corectare: 10-15 minute

Vârsta de aplicare: - 16-50 ani


Studii: - minim 4 clase
Etalon: - distribuţie normală în 5 clase

CLASA INTERVAL NIVELUL TENDINŢELOR


I 0-80 Tendinţe normale
II 81-120 Tendinţe uşoare
III 121-180 Zonă de filtraj(limită)
IV 181-260 Tendinţe
puternice(accentuate)
V 261-360(364) Tendinţe patologice
Testul pune în evidenţă tendinţe nevrotiforme accentuate, care prezintă risc adaptativ
în procesul de adaptare, de la nuanţe normale până la tendinţe puternic patologice.
Operaţii de corectare şi cotare
I) Însemnarea răspunsurilor „NU” semnificative sau simptomatice subliniate de subiect. Sunt
semnificative răspunsurile „NU” la următoarele întrebări: 14, 18, 24, 31, 32, 43, 45, 47, 48,
55, 57, 61, 62.
Este bine ca toţi itemii, atunci când se face corectarea, să fie notaţi pe marginea paginii
cu semnul + (plus) dacă sunt semnificative şi cu semnul – (minus) dacă sunt nesemnificative.
II) Însemnarea tuturor celorlalte răspunsuri „DA” subliniate de subiect ( cele din dreptul
întrebărilor care nu sunt semnificative pentru întrebările „NU” de mai sus).
III) Se numără şi se consemnează numărul de răspunsuri semnificative pentru fiecare dintre
cele 8 tendinţe psihonevrotice.
Pentru aceasta, se iau în considerare cifrele conţinute între parantezele de dinaintea
fiecărui item. Acolo unde între paranteze remarcăm două sau trei cifre, înseamnă că itemul
respectiv este semnificativ pentru două sau trei trăsături şi deci, trebuie marcat la fiecare
rubrică a trăsăturilor respective.
IV) Calculul notei ponderate pentru fiecare tendinţă (nota ponderată se obţine înmulţind
numărul de răspunsuri semnificative subliniate la fiecare tendinţă cu coeficientul
corespunzător. Acest coeficient a fost astfel stabilit încât pentru fiecare tendinţă să se obţină
un punctaj maxim aproape egal.

Tendinţa I II III IV V VI VII VIII


Nr. de întrebări 13 15 12 18 14 10 7 7
Coeficient 28 24 30 20 26 36 52 52
TOTAL 364 360 360 360 364 360 364 364

Interpretare:
După ce s-a făcut corectarea testului şi au fost marcate trăsăturile semnificative, pe
tabelul centralizator de pe pagina a treia a testului, se notează pentru fiecare trăsătură numărul
corespunzător al itemilor semnificativi indicaţi de către subiect. Acest număr se multiplică
prin coeficientul stabilit pentru fiecare rubrică în parte şi se obţine un număr care poate varia
de la 0 la 360. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât gradul de semnificaţie al trăsăturii
respective este mai mare. În urma datelor experimentale obţinute, s-a stabilit că toate valorile
care trec de 120 reprezintă trăsături suspecte de a fi patologice şi cu atât mai accentuate cu cât
valoarea, obţinută prin multiplicarea numărului de itemi cu coeficientul, este mai mare. Din
compararea valorilor, obţinute pentru fiecare dintre cele 8 trăsături, se pot trage concluzii utile
în ceea ce priveşte structura temperamentală a subiectului. În cazul valorilor care trec de 120
şi care pot indica o stare patologică, se recomandă o investigaţie mai adâncită, folosind tehnici
proiective de sondare a personalităţii, precum şi un examen psihiatric atent.
- se raportează la etalon fiecare scor ponderat şi se stabileşte nivelul fiecărei tendinţe
- se stabileşte şi raportul introversie- extroversie (3/4)
Când 3 este scor mare şi 4 tinde către 0 – personalitate introvertită
Când 3=4, III=IV - ambiverţi
Când 3 este mai mare decât 4, avem subiect ambivert, cu tendinţa către introversie
Când 4 este mai mare decât 3, avem subiect ambivert, cu tendinţa către extroversie
Scopul folosirii testului: - pune în evidenţă tendinţele psihopatologice de personalitate ale
subiectului
Concluzii: Chestionarul W.M., prin analiza pe care o face personalităţii subiectului, este un
instrument eficace de depistare a tendinţelor psihologice şi pentru a se institui măsuri medico-
terapeutice în vederea ameliorării posibilităţilor de adaptare eficientă în care este cuprins
pacientul.

TENDINŢE PSIHOPATOLOGICE

Factorul I – Emotivitate simplă – 1,7,8,9,10,11,12,13,19,20,21,34,40


Factorul II – Obsesii şi psihastenii – 2,3,4,5,6,25,26,32,33,36,38,39,40,41,42
Factorul III – Tendinţe schizoide – 27,35,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54
Factorul IV – Tendinţe paranoide - 35,43,44,45,47,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65
Factorul V – Tendinţe depresive şi ipohondria:
19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,46,54,56
Factorul VI – Tendinţe impulsive + epileptice: - 8,9,31,37,65,66,67,68,69,70
Factorul VII – Tendinţa către instabilitate psihică : - 14,15,16,17,18,35,36,
Factorul VIII – Tendinţe antisociale: - 20,71,72,73,74,75,76
Întrebările 1,9,10,19,20,25,2627,31,35,36,40,43,44,46,53,54,56,65 sunt ambivalente,
adică aparţin mai multor rubrici.
EMOTIVITATE SIMPLĂ = bruscă schimbare maladivă şi nemotivată a dispoziţiei,
accentuată excitare fără motiv. Vibrare normală la solicitări afective, chiar cele minime.
PSIHASTENIA = psihoză care derivă din conştiinţa emotivă. Se caracterizează prin absenţa
energiei psihice şi nervozitate, nehotărâre, îndoială(rumegare mentală), depresie, pesimism,
asociate cu teamă şi constrângere, sentimentul de nesiguranţă proprie; psihastenia corespunde
unui teren hiperemotiv.
OBSESIILE: 1) Ideative(idee obsesivă)
2) Amintiri obsesive
3) Obsesii fobice(inhibitive)
4) Obsesii impulsive(ale conduitei motorii)
TENDINŢA SCHIZOIDĂ: - predispoziţia pentru schizofrenie
- divizarea personalităţii
- descompunerea structurilor mentale anterior închegate
- schimbare rapidă a direcţionării gândirii
- lipsa de unitate în gândire, acţiuni, voinţă
Kretschmer:- temperamentul schizoid se caracterizează prin 3 tendinţe fundamentale:

(A): - nesociabil (B): - timid, sensibil, nervos, iritabil, iubeşte natura şi cărţile
- neliniştit (C): - uşor de manipulat, bun la suflet, opac
- retras
- serios
- fără umor
TENDINŢA PARANOIDĂ:- predispoziţia pentru paranoia
- complex psihomorbid
- o formă de dezechilibru psihic, care de regulă, e nevindecabil
- psihoză funcţională cronică
- idei himerice, deliruri sistematizate pe diferite teme:
persecuţie, gelozie, invenţie
- idei delirante: - nesistematizate(schizofrenie)
- nesistematizate cu structură parafrenică
- bine sistematizate, cu structură paranoică
TENDINŢA IPOHONDRIACĂ: - preocuparea în legătură cu starea de sănătate
- tendinţe impulsive, acţiuni pulsionale, instinctive,
insuficient controlate, în care predomină afectul
- tendinţe egocentrice
- dipsomanie= tendinţa de a bea alcool excesiv

INTERPRETAREA ITEMILOR

1) Frica de întuneric(nictofobie)
2) Frica de furtună(selafobie)
3) frica de apă( acvafobie)
4) Frica de tunel(claustrofobie)
5) Frica de pod(occofobie=gevirofobie)
6) Frica de înălţime(acrofobie) – impulsul de a se arunca în gol
7) Frica de anxietate, fobie(fobofobie)
8) Frica de sperietură nocturnă
9) Frica de zgomote nocturne înspăimântătoare, hiperestezie auditivă(fenomene halucinatzorii
auditive apărute pe fond de anxietate)
10) Frica de ceartă
11) Frica de a visa persoane moarte(vise tanatoforme)
12) Frica de a-ţi roade unghiile(tic nevrotic)
13) Frica de bâlbâială datorată emoţiei(logonevroză, geasofobie)
14) Taciturn, mutist, abţinerea de la comunicarea verbală
15) Mişcări, ticuri nervoase până la chinezifobie
16) Schimbări frecvente de ocupaţie – disteriotipie nevrotică, instabilitate
17) Distragere facilă, dificultăţi de concentrare
18) Frica de a sta multă vreme într-un loc
19) Plâns facil
20) Durere, tendinţa de a se plânge şi a se autocompătimi
21) Hematofobie(frica de a vedea sânge)
22) Dureri de orice fel – hiperestezie dureroasă, dureri somatopsihice neprecizate
23) Senzaţia de sufocare, nod în gât sau blocaj respirator
24) Stare psihosomatică normală
25) Somn neodihnitor – astenie sau oboseală cronicizată
26) Oboseală generalizată cronicizată - astenofobie
27) Stare de plictiseală
28) Durere de cap(cefalee)
29) Cenetofobie(mâncăruri indigeste)
30) Refuzul alimentaţiei indigeste(sitiofobie)
31) Somn neodihnitor
32) Luciditate, capacitate decizională
33) Indecis, nehotărât, nesigur
34) Sugestibil, labil, superstiţios
35) Dorinţa de a fugi de acasă – fugă proiectivă
36) Impuls de părăsire a domiciliului
37) Plecări de acasă(dromomanie)
38) Frică de a traversa o stradă sau o piaţă largă(agorafobie)
39) Frica de a sta singur într-o cameră închisâ(claustrofobie)
40) Frica de foc(pirofobie)
41) Pulsiune piromană(impulsul de a da foc)
42) Cercetarea camerei înainte de culcare – anxietate preonirică, anticipatorie, hipnofobică
43) Prietenie, sociabilitate, comunicativitate, altruism
44) Tendinţa de izolare, însingurare, dificultăţi de comunicare – introversiune, monofilie
45) Nerespingere din partea grupului, adezivitate relaţională
46) Iritabilitate
47) Atitudine dominatoare, reacţii şi stări imperative
48) Stări de nemulţumire, inconfort
49) Singularizare, diferenţiere de ceilalţi, unicitate existenţială
50) Idei şi/sau sentimente de neînţelegere de către cei din jur
51) Reverii, transvitalism, exil în imaginar
52) Neidentificare de sine ca membru natural al familiei
53) Neidentitate pulsională
54) Sentimente de derealizare
55) Sociabilitate, abilitatea de a lega repede prietenii
56) Culpabilitate sau culpabilizare(proces de învinovăţire)
57) Neidentificare cu alţii(ceilalţi membri ai familiei), tendinţe interpretative pe tema
nedreptăţii şi a tratamentului preferenţial
58) Sentimentul de neiubire
59) Neacomodare profesională
60) Nelinişte familială, anxietate domestică
61) Armonie familială
62) Adecvare profesională relaţională
63) Sentimentul de urmărire
64) Insecuritate personală
65) Supărări facile
66) Nevroticism motric
67) Mânie sau furie insuficient motivată, suspiciuni instabile
68) Leşin(clinofobie =teama de a cădea)
69)Leşin frecvent – pierderea sau suspendarea stării de conştiinţă
70) Tulburări de vedere
71) Sadism pulsional 74) Cruzime, sadism
72) Răutate, dorinţa de a face rău 75) Chinuirea animalelor
73) Plăcerea de a face rău 76) Furt reproiectiv