Sunteți pe pagina 1din 1

Testul Kraepelin

Obiective: analiza discriminativă perceptivă, studiul atenţiei concentrate, rezistenţă la


monotonie.
Relaţia numerică de mărime precum şi calculul aritmetic sunt de nivel elementar şi au o mare
pondere în rezultatul psihologic vizat.
Ele pot fi un indicativ al gradului de înţelegere verbală a instructajului, de memorare a acestuia
şi al eficienţei educaţiei şcolare primite de subiect.
Construcţie: 16, 23, 30 rânduri a câte 22 cifre de la 1 la 9 astfel încât să aibă un interval suficient
de mare şi de bine delimitat în care subiectul să treacă rezultatele.
Sarcina subiectului: Să adune cifrele dacă prima e mai mică decât a doua şi să scadă cea de-a
doua din prima dacă prima e mai mare.
E imposibil un răspuns negativ. Dacă se constată asemenea rezultate există probleme cu
înţelegerea instructajului. Tehnica folosită e numită a adiţionării.
Durata: Variază în funcţie de scopul urmărit:

❖ 4-7 minute în laboratorul de psihologie

❖ 5 minute pentru studiul atenţiei concentrate pe termen scurt

❖ 10 minute pentru studiul rezistenţei la monotonie în condiţii de atenţie concentrată

❖ serii succesive de 3-4 minute, cel puţin 4 serii pentru studiul curbei de oboseală la atenţia
concentrată
Se stabileşte numărul de răspunsuri corecte pentru fiecare rând în parte şi în unitatea de timp
(1 minut) psihologul indicând trasarea unei bare verticale în momentul împlinirii minutului.
Fiecare răpspuns al subiectului primeşte 1 punct şi apoi se face suma punctajului.
Scopul: Urmărirea curbei de performanţă a subiectului.
Observaţii: Într-o variantă a testului există numerele 9 şi –9 alăturate pe grilă. În acestă situaţie
nu se va efectua calculul.