Sunteți pe pagina 1din 3

Osmoza

1)Definiția membranei semipermeabile

Membrana semipermeabilă este membrana biologică ce are proprietatea de a separa


moleculele de solvent de cele de solvit prin transport selectiv (permeabilitate selectivă)

2)Definiția osmozei

Osmoza este difuzia care datorită mișcării de agitație termică va avea loc împotriva gradientului
de concentrație(spre soluția mai concentrată)

3)Presiunea osmotică

Presiunea osmotică este raportul dintre forța depusă pe suprafața soluției la suprafața soluției,
se măsoară în N/m2 în SI

4)Legea concentrației, Legea temperaturii, Legea lui Van’t Hoff și Legea lui Dalton

- Legea concentrației : Presiunea osmotică a unei soluții diluate la temperatură constantă este
direct proporțională cu concentrația molară

Pos= Kt x Cm

-Legea temperaturii : Presiunea osmotică a unei soluții diluate la concentrație constant este
direct proporțională cu temperature absolută T

Pos= Kc x T

-Legea lui Van’t Hoff:Presiunea osmotică nu depinde nici de natura solventului, nici de natura
substanței dizolvate, depinde doar de numărul de particule într-o unitate de volum

Pos x V = V(nr de moli) x R x T

-Legea lui Dalton: Presiunea osmotică totală a unui amestec de soluții este egală cu suma
presiunilor osmotice a fiecărei soluții în parte

Pos(tot)=Pos1+Pos2+...+Posn

5)Soluții izotonice, hipertonice și hipotonice

Izotonică – La temperaturi și concentrații molare egale, presiunea osmotică a două soluții


diferite care au solventul comun, este aceeași.

Hipotonică – Mediul cu presiunea osmotică mai mică în raport cu alt mediu.


Hipertonică – Soluția cu o presiune osmotică mai mare în raport cu altă soluție

6) Osmometrul Dutrochet

- În osmometru se introduce o soluție de zahăr până la nivelul interior al tubului vertical

-Osmometrul se scufundă într-un vas cu apă distilată care trebuie să fie la același nivel cu
soluția din interiorul osmometrului

-Conform procesului de osmoză, soluția diluată cu mediul hipoton va trece prin membrana
semipermeabilă a mediului hiperton și lichidul din vasul interior se va urca ăn vasul capilar

-Înălțimea maximă este presiunea osmotică a soluției.

7) Crioscopul Beckmann

-Este un vas confecționat din sticlă, respectiv în el se introduce gheață și sare

-Se introduc două eprubete din sticlă, coaxiale

-Eprubeta interioară este prevăzută cu două brațe laterale și pe axă cu un dop perforat prin
care se introduce termometrul Beckmann, stratul de aer dintre eprubete permite o răcire lentă
a soluției

-Starea de suprafuziune se realizează agitând cu o bară magnetică, pusă în rotație cu ajutorul


unui magnet în formă de potcoavă.

8) Fenomene de turgescență, hemoliză și plasmoliză

Turgescența are loc în cadrul pătrunderii apei din mediile hipotonice în interiorul celulei.

Plasmoliza are loc la ieșirea apei din celulă, spre mediul hipertonic, provocând separarea celor
două membrane vegetale.

Hemoliza are loc în cadrul fenomenului de turgescență în sânge.

9)Dializa. Rinichiul artificial.

Dializa reprezintă procesul de trecere a substanțelor lichide de o parte și de alta a unei


membrane semipermeabile. Astfel componentele celor două amestecuri vor trece prin
membrană in sensul gradientului de concentrație până la egalizarea concentrației pe ambele
fețe ale membrane.
Rinichiul artificial reprezintă un system de tuburi capilare membranare, prin care în timpul
procedurii, în permanență circulă sângele, pe lângă aceste tuburi, în direcție opusă circulă
lichidul de dializă.

10)Importanța osmozei pentru medicină

-Determinarea punctului Crioscopic poate oferi informație despre concentrația molecular a


serului sanguin sau a altor lichide biologice.

-Calculul presiunii osmotic permite studiul funcționării diferitor sisteme fiziologice

-Comparand presiunile osmotice a diferitor lichide normale si patologice, se pot urmari anumite
aspecte ale metabolismului hidroelectric, a funcției renale

Electroforeza

S-ar putea să vă placă și