Sunteți pe pagina 1din 49

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

PLAN DE
TRANSFERABILITATE
A REZULTATELOR
PROIECTULUI:
” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării
accesului la ocupare şi a integrării pe piaţa muncii”Contract
nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
OCNA MURES , August 2012

S.C. CONTACT IMPEX S.R.L


1

Str.Mihai Eminescu nr.25, Ocna Mures jud.Alba


Page

Telefon :0258/871853
e-mail : contactimpex@yahoo.com
Websit-ul proiectului www.jobclubom.ro

Ocna Mures 2012


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

PLAN DE
TRANSFERABILITATE A
REZULTATELOR
PROIECTULUI:
” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la
ocupare şi a integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

OCNA MURES, JUDETUL ALBA


DOCUMENT REALIZAT IN PERIOADA

DECEMBRIE 2011-AUGUST 2012

S.C. CONTACT IMPEX S.R.L

1. Isvoranu Marin-Expert tehnic de Monitorizare


2. Gheorghei Monica-responsabil financiar
3. Vinteler Cristina-responsabil R-CIM :

ASOCIATIA ASMEA ONG

4. Verdeş Marinela - Manager de proiect - ;


5. Diana Cornis- Manager Comunicare si Imagine

AJOFM Alba
2
Page

6. Engi Corneliu -Director AJOFM Alba


7. Chidovat Tudor –Sef serviciu AJOFM Alba
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

CUPRINS

1. INTRODUCERE…………………………………………………….4
2. DESCRIEREA SUCCINTA A SCOPULUI SI OBIECTIVELOR
URMARITE IN CADRUL PROIECTULUI..................................9
3. IDENTIFICAREA ŞI ANALIZAREA CERINŢELOR
BENEFICIARILOR………………………………………………..11
4. ANALIZA SERVICIILOR DE INFORMARE-CONSILIERE-
MEDIERE PROFESIONALA SI FORMARE PROFESIONALA
CONTINUA , PE BAZA POZITIEI CENTRALE A
REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII.................................................20
5. MINIGHID PENTRU INTEGRAREA“PROMOVAREA
MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE”INTR-UN NOU
PROIECT.................................................................................24
6. TRANSFERAREA REZULTATELOR CATRE ALTE
SECTOARE, GRUPURI TINTA SAU CONTEXTE SOCIO-
CULTURALE...........................................................................32
3
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

1.INTRODUCERE

Pe parcursul implementarii proiectului, echipa de implementare a cautat


aplicarea celor mai bune practici pentru asigurarea continuă a calităţii serviciilor
oferite, aspect considerat unul extrem de important pentru îndeplinirea
obiectivelor specifice ale proiectului: asigurarea calităţii programelor de formare a
beneficiarilor si dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru beneficiarii din
grupul ţintă.

Principiul egalitatii de sanse a fost integrat in proiectul nostru intrucat a


favorizat accesul la serviciile gratuite din cadrul proiectului, indiferent de sex,
rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, varsta, etc. In proiect s-a stabilit o
pondere a femeilor de peste 30% din cadrul participantilor la serviciile integrate
de informare, consiliere si formare profesionala. Principiul egalitatii de sanse s-a
luat in considerare in alcatuirea echipei de implementare, prin alocarea
personalului in cadrul echipei numai pe criterii de competenta, astfel, echipa de
management a proiectului a inclus atat persoane de sex feminin, cat si de sex
masculin, acestora acordandu-li-se drepturi egale.

Planul de Transferabilitate prezinta raportul evaluării de impact si are ca


scop diseminarea rezultatelor proiectului şi valorizarea acestora dupa
finalizarea proiectului.

Speram ca prezentarea rezultatelor si a impactului proiectului sa


trezeasca interes, sa constatam o crestere a interesului si a gradului de utilizare
a produselor si rezultatelor proiectului , pentru a realiza transferabilitatea
rezultatelor acestora si pentru alte categorii de beneficiari , in cadrul
progamelor finantate in cadrul FSE.
4
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

DOCUMENTELE CADRU
PENTRU REALIZAREA SI
IMPLEMENTAREA
PLANULUI DE
TRANSFERABILITATE

1. Metodologia globală de realizare a Planului de


transferabilitate.

2. Descrierea succinta a scopului si obiectivelor urmarite in


cadrul proiectului.

3. Identificarea şi analizarea cerinţelor beneficiarilor.

4. Analiza Serviciilor de Consiliere Informare si Mediere si a


Formarii Profesionale Continue, pe baza rezultatelor
obtinute.

5. Minighid pentru integrarea “Promovarii masurilor active de


ocupare”, intr-un nou proiect.
6. Transferarea rezultatelor catre alte sectoare, grupuri tinta
sau contexte socio-culturale .
5
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

1
Metodologia globală de
realizare a Planului de
transferabilitate

6
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

Metodologia globală de realizare a


Planului de transferabilitate

Faza Strângerea Faza de Faza


preliminară datelor analiză rezultatelor

C
D O
Rapoarte lunare
Indicatori o N
Constituirea Monitorizarea privind gradul
de realizare c F
Echipei de
lucru u E
m R
e I
n N
Stabilirea Gradul de
intalniliror satisfactie al
Rapoarte/activitati t T
Privind gradul de
Grupului de beneficiarilor
satisfactie al
A
lucru format din serviciilor oferite F
beneficiarilor
reprezentantii prin proiect i F
fiecarui
n I
partener-
Comitetul de Raport privind a N
Coordonare Rezultatele impactul l A
Activitatilor proiectului L
P A
Rezultate
Stabilirea scontate/
L
Factorilor Rezultate A D
relevanţi obtinute N I
consultaţi in
S
realizarea Planului Selectarea şi • Analizarea D E
de analizarea conţinutului
transferabilitate conţinutului E M
inovator pentru a
inovator răspunde acestor I
cerinţe grupurilor T N
tinta şi analizarea R A
fezabilităţii A R
transferului N
Stabilirea E
S A
F
E R
R E
A Z
B U
I L
L T
I A
7

T T
Page

A E
T L
E O
R
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

2
DESCRIEREA SUCCINTA
A SCOPULUI SI
OBIECTIVELOR
URMARITE IN CADRUL
PROIECTULUI

8
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

2.Descrierea succinta a scopului si obiectivelor urmarite in


cadrul proiectului

Proiectul si-a propune ca obiectiv general facilitarea integrării pe piaţa muncii a


şomerilor, in special a celor tineri, a celor peste 45 de ani si somerilor de lunga durata , a
persoanelor in cautarea unui loc de munca, a persoanelor inactive, prin dezvoltarea
masurilor active de ocupare dedicate acestora .

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Imbunatatirea cunostiintelor de informare privind accesarea pietei muncii


pentru 750 de persoane,şomeri, in special a celor tineri, a celor peste 45 de ani
si somerilor de lunga durata , a persoanelor in cautarea unui loc de munca,
persoanelor inactive, din care peste 30% sunt femei, pentru a intra sau reveni
pe piata fortei de munca, pe parcursul a 22 de luni.
2. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a nevoilor şi a potenţialului persoanelor
care cauta un loc de munca, precum şi a ofertei şi cererii pe piaţa muncii, prin
dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere , mediere ocupationala şi
dezvoltare personală şi a instrumentelor specifice acestora, in localitatea
proiectului.
3. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, a abilitatilor si cunostiintelor in
domeniul antreprenoriatului la 25 de someri tineri de lungă durată, pe parcurs
de o luna.
4. Consultanta si asistenta pentru incurajarea a 100 de someri in demararea de
afaceri sau activitatati independente, pe parcursul a sase luni de proiect.
5. Îmbunătăţirea competenţelor a cel putin 170 someri, în meserii cerute de piaţa
locală şi regională, pe parcursul a 12 luni.

Proiectul prin obiectivele sale a urmarit cresterea ratei de ocupare a somerilor, a


persoanelor in cautarea unui loc de munca, a persoanelor inactive si a persoanelor care
au parasit timpuriu scoala, prin activitati de informare si constientizare, consiliere
profesionala, asistenta in planificarea carierei si in cautarea unui loc de munca, si
formare profesionala.
Prin organizarea de campanii de informare şi conştientizare, beneficiarii au fost fi
motivati să participe la activităţile de formare profesională, la activitati de dezvoltare a
competentelor antreprenoriale.
Acordarea de servicii integrate:informare, consiliere profesionala, asistenta in
9

planificarea carierei, au contribuit la imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor


Page

fara un loc de munca


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Proiectul a adus o nota inovatoare prin activitatile interactive si atragatoare, care
au luat in considerare aspecte psihologice ale somajului, contribuind la dezvoltarea
personala bazata pe autocunoastere si cresterea increderii in fortele proprii.
Crearea unui Jobclub in orasul Ocna Mures, a oferit posibilitatea medierii
profesionale, evaluarea si constientizarea competentelor profesionale ale beneficiarilor
proiectului, posibilitatea armonizarii ofertei cu cererea pe piata fortei de munca si a
favoriza insertia/reinsertia pe piata muncii a somerilor, a persoanelor care nu aveau un
loc de munca.

10
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

3.1.Constientizare de Sine –
cunoastere de sine, cunoasterea
intereselor, aptitudinilor, valorilor si
experientei.
3.2 .Constientizarea Oportunitatilor.
3.3.Învatarea prin decizie – a opta
între unul sau mai multe elemente, în

3
urma unei selectii prealabile.
3.4 Invatarea prin tranzitie

Identificarea şi analizarea
cerinţelor beneficiarilor din
grupurile ţintă
11
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

3.Identificarea şi analizarea cerinţelor beneficiarilor

Cum au fost corelate resursele cu nevoile?

Pentru a face alegerea cea mai potrivita cu privire la formare si un loc de munca,
activitatile propuse au vizat :

3.1 Constientizare de Sine – cunoastere de sine,


cunoasterea intereselor, aptitudinilor, valorilor si
experientei.

Pentru o evidenta a beneficiarilor s-a Conceput o Baza de date cu


beneficiarii proiectului , aceasta fiind completata si actualizata pe tot parcursul
proiectului. Pe langa datele privind statutul pe piata muncii si informatii privind
formarea profesionala a beneficiarilor proiectului, baza de date a mai oferit :-Lista
si datele de contact pentru furnizori de servicii de ocupare din judetul Alba
-Lista Institutii/companii din judetul Alba ce plaseaza forta de munca si datele lor
de contact; ; -Lista Furnizorilor de formare profesionala si datele lor de contact;-
Lista cu adresele website-urilor unde pot sa fie accesate locurile de munca
vacante ; -Cursurile de (re)calificare la nivelul judetului Alba , actualizate lunar,
documente informative utile pentru someri si persoane in cautarea unui loc de
munca , nouatati legislative in domeniul ocuparii( model de CV, modele de
scrisoare de intentie.

Un set de activitati au fost destinate cunoasterii de sine, intereselor, aptitudinilor,


valorilor si experientei beneficirilor nostri:
Activitatea 8 - Servicii de consiliere şi formare pentru dezvoltarea
capacităţii de auto-cunoaste si auto-organizare a grupului tinta

8.1.Organizarea unui Job club-in care s-au acordat servicii de indrumare


profesională şi medierea muncii

Pentru a se crea un climat de suport care sa raspunda nevoilor de implementare


a proiectului, un cadru propice pentru intalnirile individuale sau de grup cu beneficiarii ,
in cadrul acestui proiect s-a infiintat un JOBclub, dotat cu logistica necesara acordarii
serviciilor de informare, consiliere, mediere si pentru activitati de formare, diversificandu-
12

se astfel serviciilor de ocupare oferite beneficiarior din Ocna Mures.Acest Jobclub a fost
deservit de patru consilieri instruiti in informare, consiliere si mediere profesionala
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
A7.Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individuală
sau în grup, pentru grupul tinta

Acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individuală sau în


grup, s-a realizat in cadrul JOBCLUB Ocna MURES , pe baza documentelor
standardizate:ROF Jobclub Ocna Mures, Carta drepturilor beneficiarilor, Manualul de
proceduri pentru acordarea serviciilor de informare, consiliere, mediere, Contractul de
servicii CIM .
In scopul orientarii beneficiarilor spre cursurile de reconversie profesionala sau
pentru a facilita procedurile de consiliere in vederea alegerii unei cariere, a fost utilizata
Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC).Testele care compun
bateria de teste a fost aplicata pe parcursul a doua sedinte de evaluare fiecare persoana
testata, parcurgand un numar de 23 de probe de aptitudini cognitive.In urma testarii au
fost generate profilele psiho-aptitudinale, existand posibilitatea compararii automate a
profilului psiho-aptitudinal cu profilele ocupationale cuprinse in C.O.R.

A.6 Studiul “Piata muncii intre doua viziuni-someri/angajatori

In sprijinilor tinerilor aflati in cautarea unui loc de munca, s-a realizat studiul
“Piaţa muncii între două viziuni someri/angajatori”, care şi-a propus să surprindă
acele variabile care, în mod insidios, generează o funcţionare atipică a pieţei forţei de
muncă.Studiul a folosit atât metode cantitative, cât şi metode calitative de cercetare,
având eşantioane specifice pentru fiecare dintre părţi: un eşantion care a exprimat
opinia tinerilor format din 80 de repondenţi, şomeri tineri şi tineri aflaţi în căutarea unui
loc de muncă, din oraşul Ocna Mureş si un eşantion care a furnizat opinia
angajatorului, reprezentat de 60 de angajatori, cu diferte domenii de activitate, din
judeţul ALBA. Prin acest studiu s-a realizat o analiza aprofundata asupra nevoilor
tinerilor din perspectiva ocupării şi a capacităţii de intervenţie a diverşilor factori
interesaţi în rezolvarea lor , a fost realizat profilul jobului ideal dorit de tinerii someri
precum si o un profil al candidatului ideal din viziunea angajatorilor.
8.2 Programul “Pasi catre noul meu loc de munca”

La acest program de dezvoltare personala si autocunoastere, au participat 143


de beneficiari, in patru serii, constituirea celor patru serii de beneficiarii ai programului de
instruire, facandu-se pe baza rezultatelor obtinute la chestionarele de interes completate
de catre beneficiari , de rezultatele testarii psiho-aptitudinale si de optiunile beneficiarilor
stipulate in planurile individuale de acţiune pentru dezvoltarea profesionala.
Cele trei sesiuni care s-au desfasurat pe parcursul a 40 de ore de formare,pentru
fiecare serie in parte, au constat in: Sesiunea 1:Alegerea traseului
educational/professional-20 de ore; Sesiunea 2-Instruirea în tehnici de cautare a unui
13

loc de munca -16 ore; Sesiunea 3-Elaborarea planului individual de actiune-4ore;


Prin cest program, pe parcursul celor 160 de ore de formare , 143 de beneficiari din
Page

seriile I II, III si IV, dintre care 100 someri de lunga durata, someri tineri, persoane aflate
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
in cautarea unui loc de munca, persoane inactive, au dobandid cunostinte despre:
comunicare, ascultare activa. Au facut progrese in procesul autocunoasterii si
autoevaluarii, in modul de abordare al conflictelor, in procesul de luarea unei decizii,
planificarea timpului dezvoltandu-si astfel capacitatile de autoorganizare. Cursantii au
deprins abilitati si tehnici de cautare a locurilor de munca tinand cont de aptiudinile
personale pregatirea profesionala si oferta de locuri de munca vacante, completarea
unui CV dupa modelul Europass, au participat la realizarea planurilor de actiune
individuale privind traseul profesional

3.2 Constientizarea Oportunitatilor


Pentru cunoasterea oportunitatilor de dezvoltare a cariere, li s-au oferit
beneficiarilor : cursuri de formare profesionala, locuri de munca, oportunitati
pentru dezvoltarea unei activitati independente.

Urmatoarele activitati au facilitat constientizarea oportunitatilor pentru gasirea unui loc


de munca sau pentru autoocupare :

Activitatea 5 - Campanii de informare a grupurilor tinta din Ocna Mures

Organizare unei campanii de informare care a vizat imbunatatirea cunostintele despre


accesarea pietei muncii pentru cei 808 beneficiari .
Acesta s-a realizat prin :
- Distribuirea a 1000 de pliante pentru promovarea oportunitatilor
de ocupare, informative si de promovare: 1000 buc. 1000 de pliante cu informatii
privind protectia sociala a somerilor, 800 CD - uri cu informatii privind dezvoltarea
si orientarea in cariera.
- Organizarea unei întâlniri publice de informare privind protecţia
socială a şomerilor şi legislaţia muncii la care au participat 144 de beneficiari si
20 de reprezentanti ai angajatorilor

.A7.Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individuală


sau în grup, pentru grupul tinta

In cadul acestei activitati 808 persoane au fost informati si consiliati privind


masurile de ocupare- locuri de munca, oferta de educatie pentru calificare sau
recalificare profesionala. S-au completat 808 planuri de dezvoltare a crierei,
personalizate, au fost completete 808 fise de consiliere adaptate la nevoile
beneficiarilor.S-a realizat de asemenea un Inventar de nevoi de formare/informare,a
14

beneficiarilor inscrisi in proiect.


a) 189 beneficiari au fost orientati pentru cursurile de formare profesionala acreditate
Page

CNFPA, in domeniul constructiilor, derulate prin acest proiect


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
b) 143 de beneficiari au fost orientati spre Cursul de dezvoltare personala “Pasi catre
noul meu loc de munca “
c) 25 de someri tineri de lunga au fost orientati spre stagiu de formare in domeniul
antreprenoriatului” Cum ajung antreprenor?”
c) cel putin 65 de beneficiari au fost orientati spre alte cursuri de formare profesionala,

A.6.5 Organizarea unei dezbaterii cu tema“Piata muncii intre doua viziuni


someri/angajatori”-dezbatere interactiva, de constientizare

S-au organizat doua intalniri someri-angajatori, la care au participat in total un


numar de 123 de someri tineri,si tineri aflati in cautarea unui loc de munca .Dezbaterile
au vizat constientizarea privind planificarea formarii profesionale prin corelarea
aptitudinilor personale cu cerintele pietei muncii;.Beneficiarilor le-au fost distribuite
brosuri cu rezultatele studiului „Piata muncii intre doua viziuni someri/angajatori” si CD
uri cu informatii privind dezvoltarea si orientarea in cariera.

A9: Furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei


activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

Aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul JOBclub Ocna Mures, unde patru
consilieri au asigurat furnizarea acestor servicii gratuite.Au beneficiat de aceste servicii
101 beneficiari, dintre care 79 in perioada raportata.
Pentru “Furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei
activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri” s-au utilizat documentele
produse in cadrul proiectului : Planul de afaceri - model, structura;Fise informative
privind: accesarea finantarii nerambursabile pentru IMM-uri : pasii de urmat pentru
deschiderea unei activitati independente

A9.1.Organizarea a unui stagiu de formare in domeniul antreprenoriatului”


Cum ajung antreprenor?”

Acest stagiu de 48 de ore de formare in domeniul antreprenorial s-a bucurat de


prezenta a 25 de someri tineri de lunga ,care au dobandit pe parcursul instruirii,
cunostinte in realizarea unui plan de afaceri, cunostinte privind pasii care trebuie urmati
pentru initierea unei activitati independente si ce oportunitati existaa pentru obtinerea
finantarii pentru IMM-uri.

A9.2.Asistenta in intocmirea de planuri de afaceri

In cadrul JOBclub Ocna Mures, 100 beneficiari au fost consiliati in domeniul


15

antreprenorial, in intocmirea unui plan de afaceri, au luat cunostinta de oportunitatile de


finantare pentru IMM-uri.
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

Corelarea CS (Constientizarea de sine) cu CO (Constientizarea


Oportunitatilor)
pentru a se obtine un numar mare de oportunitati de ocupare.

Corelandu-se rezultatele testarii psiho-aptitudinale cu rezultatele


chestionarelor de interes si cu ofertele existente pe piata muncii privind locurile
de munca si (re)calificarea, li s-a intocmit beneficiarilor planul de interventie
personalizat , au fost completate fisele individuale de consiliere in cariera.
Pe baza chestionarelor de interes si rezultatele testarii psihoaptitudinale, a
rezultat si un inventar de nevoi de formare pentru beneficiari inregistrati in
proiect.

3.3 Învatarea prin decizie – a opta între unul sau mai


multe elemente, în urma unei selectii prealabile.
Luarea unei decizii bune, depinde de o informare corecta. Pentru a sprijini
beneficiarii in luarea deciziilor am pus la dispozitia beneficiarilor informatii
actualizate permanent pentru a le oferi cat mai multe alternative in demersul lor
pentru dezvoltarea carierei.In acest sens, in cadrul proiectului s-au implementat
urmatoarele activitati:
Activitatea 3 - Crearea unui portal informatic si de mediere a muncii
Un portal informatic si de mediere a muncii le-a oferit beneficiarilor posibilitatea
de-a fi informatii despre oportunitatile oferite prin implementarea acestui proiect si de a
accesa cu usurinta portalul de mediere on line;
Portalul informatic www.jobclubom.ro a asigurat transparenţa privind scopul, obiectivele,
activităţile si rezultatele proiectului si a finantarii prin FSE 2007-2013; Beneficiari au fost
informati si consiliati on line, prin postarea informatiilor cu privire la :
-Locuri de munca actualizate saptamanal si documentele utile in dezvoltarea
carierei beneficiarilor; b)stadiul de derularea a activitatilor si rezultatele obtinute.
-Un numar de 89 de persoane au votat on line la concursul “By SMART! Pune-ti
ideea pe hartie.”
-22 de newsleter-uri informative au fost postate pe site.

Activitatea 14 - Informare si publicitate

Informarea publicului larg si a celor 808 de beneficiari ai proiectului, prin postarea


pe portalului informatic şi de mediere a muncii www.jobclubom.ro, permanent actualizat,
16

a informaţiilor privind oportunitatile oferite prin derularea proiectului, oferta de cursuri


gratuite , newsletter`s informative s-au transmis lunar catre beneficiari, s-au popularizat
Page

evenimentele şi rezultatelor obtinute ca urmare a derularii proiectului.S-au distribuit, cu


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
ocazia evenimentelor : intalniri publice, bursa locurilor de munca, acordarea
certificatelor, pe parcursul derularii cursurilor de instruire, a intalnirilor individuale sau in
grup cu beneficiarii la JOBclub : 900 pliante de promovare a obiectivelor proiectului; 900
pliante cu rezultatele proiectului, s-au lipit 50 de afise, in localitatile de implementare,
pentru informare, popularizarea proiectului s-au distribuit 200 CD personalizate cu
rezultatele proiectului.S-a distribuit beneficiarilor brosura “Piata muncii intre doua viziuni-
someri/angajatori”.la toate intalnirile cu beneficiarii, au fost afisate bannere cu semnatura
proiectului si au fost distribuiti 1000 fluturasi pentru popularizarea activitatilor si
continand informatii privind modalitati de inscriere la activitati din cardul proiectului.
S-au organizat doua conferinte publice: conferinta de presa de deschidere si
conferinta de presa finala pentru popularizarea proiectului si a rezultatelor obtinute.

A9.3.Concurs „BY SMART! Pune-ti ideea pe hartie!”

Sensibilizarea populatiei din localitatea proiectului cu privire la importanta


dezvoltarii antreprenoriatului , o solutie pentru cresterea numarului de locuri de munca si
scaderea ratei somajului, s-a facut printr-o invitatie la un concurs on line, desfasurat pe
site-ul proiectului : www.jobclubom.ro.La acest concurs au fost inscrise 25 de planuri de
afaceri realizate de 25 someri tineri de lunga durata formati in domeniul
antreprenoriatului care au participat la stagiul de formare “Cum ajung antreprenor?”
“.Cinci planuri de afaceri au fost premiate in urma rezultatului votului on line si cel al
comisiei cresponsabila cu selectia celor mai reusite planuri de afaceri.

3.4 Invatarea prin tranzitie


Implementarea deciziei, obtinerea unui loc de munca, înscrierea la
un curs, administrarea perioadei de tranzitie ulterioare
(supravegherea copiilor în timp ce urmezi cursul, obtinerea
resurselor financiare pentru a face acest lucru, s.a.m.d.), s-a realizat
printr-o intensa activitate de mediere.

Activitatea 11 - Activitati de mediere

Aceasta activitatea s-a realizat : -in JOBClub, si prin intermediul portalului


informatic de mediere electronica de pe site-ul proiectului.
Responsabilitatea acestei subactivitati revine managerului de caz, unul dintre
consilierii din JOBclub.Prin interviu fata in fata cu beneficiarii, pe baza rezultatelor
chestionarului de interese si tinandu-se cont de rezultatele testarii psiho-aptitudinale, s-
17

au completat planurile individuale de mediere. Planificarea serviciilor de mediere s-a


facut in concordanta cu nevoile beneficiarului.
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
La baza acestei activitati au stat : planuri individuale de mediere si baza de date
pe suport de hartie si electronic de la JOB-club.Pentru indrumarea beneficiarilor spre
locurile de munca disponibile s-a tinut cont de cerintele angajatorilor referitoare la
pregatire, aptitudini si experienta solicitata la angajare, de pregatirea , de aptitudinile
beneficiarilor si de interesul acestuia.
Beneficiarilor le-au fost furnizate aceste informatii: la JOBclub, in timpul
sedintelor de consiliere individuala, au fost postate pe portalul informatic de mediere, au
fost distribuite beneficiarilor 800 CD-uri cu informatii pentru a facilita accesul pe piata
muncii al somerilor.
Au fost transmise beneficiarilor newsletter`s informative. Au fost trimise
saptamanal emailuri catre beneficiari cu locurile de munca disponibile.Locurile de munca
vacante din judetul Alba au fost puse la dispozitie de partenerul AJOFM Alba ,au fost
preluate si de pe alte portaluri de mediere de specialitate si prin contactarea directa a
potentialilor angajatori..
S-au organizat trei burse de locuri de munca, in localitatea Ocna Mures.,
ocazie cu care beneficiarii au avut prilejul de-a intra in contact direct cu angajatori, astfel
incat au putut constientiza care sunt conditiile cerute de angajatori si ce pregatire
profesionala trebuie sa aiba pentru a putea accesa locurile disponibile .

In urma monitorizarii activitatii de informare, consiliere si mediere profesionala,


crearea JOBclubului Ocna Mures, a dus la urmatoarele rezultate :
 808 beneficiari au participat la programe integrate-informare , consiliere,
mediere profesionala,
 75 de persoane si-au gasit un loc de munca
 5 persoane si-au deschis o activitate independenta, primind in cadrul proiectului
sprijin financiar si juridic pentru infiintarea societatii.
 Pe portalul de mediere au fost postate locuri de munca vacante pe toata
perioada implementarii proiectului
 189 beneficiari au fost orientati pentru cursurile de formare profesionala
acreditate CNFPA, in domeniul constructiilor, derulate prin acest proiect

o 26 de someri ,la cursul zidar, pietrar, tencuitor –cod COR 7122.2.1,


o 56 de someri , la cursul instalator instalatii tehnico-sanitare si
de gaze cod NC 7136.2.2
o 24 de someri, la cursul Dulgher-tamplar-parchetar cod COR 7124.2.1
o 27de someri, la cursul zidar,pietrar,tencuitor –cod COR 7122.2.1.
o 28 de someri la cursul zugrav,ipsosar,tapetar, vopsitor –cod COR
7141.2.1.
o 28 la cursul cursul instalatii tehnico-sanitare si de gaze cod NC 7136.2.2.
Cei 189 de beneficiari au primit subventii pe parcursul derularii cursurilor de formare
18

profesionala
 143 de beneficiari au fost orientati spre Cursul de dezvoltare personala “Pasi
Page

catre noul meu loc de munca “


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
 25 de someri tineri de lunga au fost orientati spre stagiu de formare in domeniul
antreprenoriatului” Cum ajung antreprenor?”
 Cel putin 65 de beneficiari au fost orientati spre alte cursuri de formare
profesionala.

INTERPRETAREA REZULTATELOR.CONCLUZII.

Cum în functie de conditiile concrete ale pietei, este din ce în ce mai dificil pentru cei care doresc
să obtină un loc de muncă corespunzător aspiratiilor lor să îsi atingă obiectivul fără a spori
calitatea propriei oferte. Ofeerirea de servicii de consiliere participantilor la cursuri de calificare-
recalificare se constituie într- o componentă cu rol de catalizator pentru activitatea de formare
profesională în sine, constituind un sprijin valoros pentru cursant ca individ si pentru activitatea de
formare.

Din activitatea de consiliere pe care am desfăsurat-o în cursul acestui proiect, am remarcat că se


impune să acordăm o atentie sporită grupelor format din someri, întrucât acestia vin cu sperante
mai mici la activitatea de curs de recalificare, demoralizati de esecul în meseria de bază, pentru
care s-au pregătit un timp mai mare si căreia i-au dedicat o bună parte din viată

În aceeasi idee, cei apartinând grupelor de vârstă mai înaintată din rândul somerilor , cu educatia
marcată de doctrina perioadei sistemului comunist trebuie ajutati să poată surmonta statutul de
"povară a societătii" (ca să nu ne referim chiar la cel de "parazit" - frecvent vehiculat de sistemul
mentionat si atribuit celor care -din diferite motive- nu au loc de muncă) si pe care - constient sau
subconstient - si-l asumă si acest fapt îi demoralizează. Aceasta spre deosebire de statutul
somerului în Occident, unde a nu avea loc de muncă o perioadă oarecare nu este o tragedie.

În conditiile în care rata de plasare a absolventilor de cursuri de calificare-recalificare este


scăzută, de multe ori la minimul acceptabil,în conditiile în care o mai intensă competitie între
firme si organizatii, presiunea pietii asupra companiilor le impune acestora o mai mare exigentă
în politica de personal, în termeni economici, forta de muncă este o marfă ca oricare alta, care
poate fi de o calitate mai bună sau mai putin bună si având, corespunzător, pretul mai mare,
respectiv mai mic, cursurile de calificare-recalificare rămân totusi o metodă importantă de
crestere a sanselor de obtinere a unui loc de muncă pentru persoanele fără calificare sau cu
meserii care nu mai sunt cerute pe piata muncii.

Cum însă este stiut că pe piată nu este suficient să ai marfă, ci pentru a o putea vinde trebuie să
îi dai aspect comercial si să o promovezi, consilierea cursantilor atât în sensul depăsirii blocajelor
inerente, cât si prin antrenament asistat de consilier în tehnici utilizate în genere în job-club-uri
(acolo unde acestea există) rămâne un atu de care multi cursanti nu stiu. De asemenea, o bună
parte a activitătii sale are impact pozitiv asupra activitătii lectorului de la curs ( cum s-a procedat
in cazul cursului “Pasi care noul meu loc de munca”), astfel realizandu-se o eficienta sporită a
muncii lectorului. În această idee, scoaterea consilierii din conul de umbră în care pe nedrept se
află si utilizarea ei si asociată domeniului recalificării ar putea, după părerea noastră, creste, la
19

nivel statistic cu câteva procente ratele de plasare si , într-o zonă în care cifrele nu înseamnă
mare lucru, să facă (un pic mai) fericiti un număr oarecare de oameni.
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

4.1 Servicii de informare,


consiliere, mediere (ICM)
Element de bază şi dinamic al structurării
şi organizării unui JOBCLUB

 Individualizarea Cazului
 Contextul de referinta
 Itinerariul Implementarii

4.2 Formare Profesionala


Continua (FPC) 4
Analiza Serviciilor de ICM
Profesionala si a
FPC, pe baza pozitiei centrale a
rezultatelor învăţării
20
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

4.Analiza Serviciilor de ICM Profesionala si a


FPC, pe baza pozitiei centrale a rezultatelor învăţării
4.1 Servicii de informare, consiliere, mediere

Pentru fiecare dintre serviciile acordate in cadrul JOB club, au fost, definite şi formalizate
procedurile de gestionare şi de furnizare a serviciilor, în funcţie de tipul de beneficiari cărora li se
adresează, şi au fost elaborate instrumentele de suport standardizate aferente (suporturi de
curs,chestionare, fise de consiliere,etc.).
De asemenea, pentru cursurile de formare profesionala oferite, au fost definite cerinţele,
criteriile de selecţie şi s-a realizat traseul de formare profesională personalizat (liniile
directoare generalecare a inclus activităţile la care v-a participa beneficiarul din grupul tinta în
cadrul proiectului.
Criteriile de acordarea serviciilor integrate pentru a facilita accesul beneficiarilor
pe piata muncii, au respectat principiul egalitatii de sanse, promovand tratamentul egal
fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de
rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, apartenenta
la alte categorii defavorizate, conform directivelor promovate in acest sens prin
programul POS DRU.

Elementele de bază şi dinamice al structurării şi organizării unui JOBCLUB, au


fost :

 Individualizarea Cazului
 Contextul de referinta
 Itinerariul Implementarii

Serviciile acordate in cadrul JOBCLUB Ocna Mures

SERVICIU FUNCŢIE INSTRUMENTE


Furnizarea de informaţii cu privire la Fişa de înregistrare a beneficiarilor
oportunitatile de formare in cadrul Contract pentru acordarea serviciilor
proiectului. CIM.
Culegerea de informaţii cu privire la Chestionar de interese
Consiliere şi orientare obiectivele şi experienţa profesională a Testare psihoaptitudinala
 Individualizarea persoanelor pentru a putea orienta traseul Fişă de consiliere
Cazului de FPC. Plan de dezvoltare a carierei,
Identificarea rezultatelor învăţării personalizat
dobândite în contexte de învăţare non- Chestionar de testare a gradului de
21

formale şi informale, prin reconstruirea şi satisfactie la finele serviciului


analiză experienţelor de învăţare şi
Page

colectare evidenţelor aferente.


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
SERVICIU FUNCŢIE INSTRUMENTE
Corelarea cerinţelor, criteriilor de Plan de mediere personalizat
selecţie şi traseele de formare Cv-uri completate, scrisori de intentie;
profesională (liniile directoare generale) Liste cu locuri de munca actualizate
utile pentru formarea profesionala , cu saptamanal.
activităţile pe care trebuie să le Burse ale locurilor de munca.
desfăşoare în cadrul proiectului , în
Mediere
concordanţă cu standardele
 Contextul de
ocupaţionale cerute pe piata muncii.
referinta
Sprijinirea persoanelor care urmează un
traseu de învăţare certificat, pentru a utiliza
eficient competenţele şi resursele lor
personale, în vederea gasiri unui loc de
munca.
Oferirea de asistenţă in cautarea unui loc
de munca.
Cursuri de Verificarea şi declararea atingerii Suport de Curs „ Pasi catre noul meu
autocunoastere si rezultatelor învăţării dobândite în urma unui loc de munca”
dezvoltare personala traseu de învăţare în urma căruia nu este Suport de Curs „ Cum ajung
 Itinerariul prevăzută sau necesară lansarea unui antreprenor?”
Implementarii proces de certificare. Fise de informare
Certificate de apreciere
Certificare Aprobarea rezultatelor procesului de Suporturi de curs in concordanta cu
 Itinerariul valorificare şi eliberarea certificatului cerintele sndardele de FPC.
Implementarii aferent. Certificat de competenţe

In concluzie, pentru a crea conditiile necesare procesului de planificarea dezvoltarii traseului


professional, se vor lua in consideratie urmatoarele elemente:
 care este unitatea de referinţă ce permite începerea certificării;
 serviciile prevăzute (funcţii, proceduri, instrumente, profile ocupaţionale implicate în
gestionarea şi furnizarea serviciului, locaţia logistică şi organizaţională)
 posibile trasee ce pot fi parcurse de către beneficiari şi activarea serviciilor;
 tipuri de atestate ce pot fi eliberate pentru beneficiari şi înregistrarea rezultatelor
învăţării;

4.2 Formare Profesionala Continua

Parteneriatul propus in cadrul acestui proiect a reprezentat o actiune inovativa in


22

zona. Proiectul are valoare adaugata intrucat a dus la cresterea ratei de ocupare.
Certificatele de calificare obtinute de catre beneficiarii proiectului , sunt recunoscute de
Page

Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si vor asigura somerilor o siguranta si o


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
mobilitate in gasirea unui loc de munca, cu efect direct asupra scaderii ratei somajului.
Acest proiect a contribuit la cresterea numarului de persoane din grupul tinta care au
beneficiat de formare profesionala.

In cadrul proiectului s-au derulat urmatoarele cursurile :


-3 cursuri instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze cod NC 7136.2.2.
- 2 curs zidar,pietrar,tencuitor –cod NC 7122.2.1.
- 1 curs de dulgher,tamplar,parchetar –cod COR 7124.2.1.
- 1 curs zugrav,ipsosar,tapetar, vopsitor –cod COR 7141.2.1.
Cei 189 de beneficiari au participat la 1680 ore de pregatire teoretica si 3360 de
ore de pregatire practica in domeniul constructiilor, in total 5040 ore de formare
profesionala:

o 26 de someri ,la cursul zidar, pietrar, tencuitor –cod COR 7122.2.1,


o 56 de someri , la cursul instalator instalatii tehnico-sanitare si
de gaze cod NC 7136.2.2
o 24 de someri, la cursul Dulgher-tamplar-parchetar cod COR 7124.2.1
o 27de someri, la cursul zidar,pietrar,tencuitor –cod COR 7122.2.1.
o 28 de someri la cursul zugrav,ipsosar,tapetar, vopsitor –cod COR 7141.2.1.
o 28 la cursul cursul instalatii tehnico-sanitare si de gaze cod NC 7136.2.2.

Toti cei 189 de beneficiari care au participat la FPC in cadrul proiectului, au primit
subventii pe parcursul derularii cursurilor de formare profesionala.

Instruirea participanţilor la cursurile de formare profesionala certificate CNFPA


derulate prin proiect ( activitatea 10), au respectat principiul egalitatii de sanse,
promovandu-se tratamentul egal , fara a se realiza nici o deosebire, excludere,
restrictie sau preferinta, categorie sociala, convingeri, orientare sexuala, varsta,
apartenenta la categorii defavorizate.

23
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

5.1 Etapele elaborării unui proiect


5.2 Transferarea rezultatelor proiectului
5.3 Plan de fezabilitate pentru punerea in

5
aplicare a initiativei testate in 3
localitati

MINIGhid pentru
integrarea
“Promovarea masurilor
active de ocupare”intr-un
nou proiect
24
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

5.MINIGhid pentru integrarea


“Promovarea masurilor active de ocupare”intr-un nou proiect

5.1 ETAPELE ELABORĂRII PROIECTULUI

5.1.1 Etape in proiectarea și elaborarea uni proiect

Dacă proiectul dumneavoastră priveSte integrarea, ocuparea, formarea profesională, sau


demararea de afaceri și se înscrie într-un demers real, informațiile care urmează se
axează pe definirea conținutului fiecărei etape metodologice. Proiectarea și elaborarea
proiectului cuprinde trei mari etape:

 analiza contextului
 planificarea proiectului
 evaluarea proiectului

Analiza contextului în care se înscrie proiectul dumneavoastră este prima etapă


în elaborarea sa. Aceasta constă în colectarea informațiilor și examinarea lor, pentru
înțelegerea elementelor sale esențiale. Analiza contextului se bazează pe observații și
indicatori, și conduce la formularea unui diagnostic care va determina axele principale
ale proiectului în devenire.
Planificarea proiectului și ea constă în formularea obiectivelor și descrierea
demersului ce trebuie urmat pentru atingerea rezultatelor vizate. Această etapă se
sprijină pe rezultatele diagnosticului realizat în cadrul etapei precedente și conduce la
definirea programului de acțiune al proiectului.
Evaluarea proiectului constituie a treia etapă, și ultima, a demersului de
elaborare a proiectului. Ea urmărește să măsoare eficiența acțiunilor puse în aplicare,
modul în care acestea au fost realizate, efectele și impactul lor în scopul de a asigura
monitorizarea.
În paralel cu prezentarea proiectului în ansamblul se vor integra în fiecare din
etapele sale metode inovatoare pentru promovarea ocuparii în rândul somerilor.

Această cerință va califica suplimentar coordonarea și managementul proiectului:


depunerea unui proiect european care îndeplinește noile exigențe ale Uniunii Europene
25

în ceea priveste implicarea activa a factorului uman, determinand, astfel, cresterea


considerabila a sanselor de insertie si ocupare pe piata muncii, in conformitate cu
Page

Strategia Europeana de Ocupare, parte integranta a Strategiei de la Lisabona revizuita.


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Integrarea masurile active de ocupare ca o cerință sistematică în fiecare etapă a
proiectului
• Analiza contextului trebuie să cuprindă o descriere a conditiilor mediului economico -
social , in care se urmareste dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
și elaborarea unui diagnostic privind tipul activitatilor adaptate la grupul tinta, care sa
duca la cresterea privind masurile active de ocupare.
Factori de influenţă: contextul socio-economic (mediul de rezidenţă, nivelul de
dezvoltare al zonei de rezidenţă, flexibilitate scăzută a pieţei muncii), factori individuali
(gen, nivel de educaţie, experienţa pe piaţa muncii, nivel de competenţe);
• Planificarea proiectului trebuie să integreze sub-obiective privind creşterea ratei
ocupării, masuri active de ocupare, pentru fiecare obiectiv propus în proiect precum și
modul de punere în aplicare;
• Evaluarea proiectului cuprinde trei etape: evaluarea ex ante, evaluare ex post și
evaluare in itinere și trebuie să arate efectele acțiunilor întreprinse asupra problemei pe
care urmaraste sa o rezolve.
1
5.1.2 ETAPA 1 – ANALIZA CONTEXTULUI - SITUATIA DE
FAPT.DIAGNOSTIC

În această etapă trebuie să descrieți contextul general al proiectului. Spre exemplu,


situația privind inserția profesională a celor care se află în căutarea unui loc de muncă,
în județul dumneavoastră, situația formării profesionale în cadrul întreprinderilor mici sau
foarte mici.
Analizați acest context din punctul de vedere al egalităţii de tratament între persoanele
Uniunii Europene, independent de originea, religia sau convingerile lor, de eventualul lor
handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de muncă sau la
o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare în muncă şi
de ocupare a forţei de muncă şi de afiliere la anumite organisme. Directiva 2000/78/CE
din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă,
instituie un cadru general pentru a garanta respectarea
Pentru aceasta trebuie să descrieți situația diferențiată cu ajutorul indicatorilor și a
datelor statistice pertinente. Prin urmare, este important ca analiza contextului
proiectului sa aiba o abordare plurifactorială. Puteți trece apoi la analiza datelor culese
pentru stabilirea diagnosticului privind situația care va fi abordată în proiectul
dumneavoastră.
Vorbim aici de evaluare ex-ante sau evaluarea care precede realizarea proiectului.
Această etapă constă în interpretarea datelor cunoscute și colectate și confruntarea lor
cu proiectul pentru a le oferi o mai bună poziționare.
26

Elaborați un diagnostic în materie de posibilitatile existente de acces la un loc de


muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de
Page

încadrare în muncă şi de ocupare a forţei de muncă din zona de incidenta a proiectului.


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Această analiză trebuie să vă permită pe de o parte identificarea existenței factorilor care au
generat starea de fapt, numarul mare de persoane fara un loc de munca, și pe de altă parte,
identificarea nevoilor beneficiarilor la care proiectul dumneavoastră va trebui să răspundă.

Cum trebuie să procedați ?

Trebuie să adunați date statistice disponibile privind somajul care să ia în considerare și alte
variabile și informații integrând problematica în cadrul grupului țintă în cauză. Aceste statistici ar
trebui să includă cele mai concrete și mai puțin nesigure (îndoielnice) elemente care pot fi
obținute cu privire la situația persoanelor carora li se adreseaza proiectul.Puteți consulta, de
asemenea, studii, sinteze sau rapoarte de activitate. Dacă nu există informații disponibile, puteți
proiecta o anchetă (prin chestionare, de exemplu) și să consultați grupuri de persoane cu o
situatie dificila pe piata muncii, susceptibili de participare la acțiunile proiectului dumneavoastră.
“Lăsați cifrele să vorbească” și organizați datele colectate pentru a combina informațiile care
constituie un reper pentru proiect. Aceste combinații de informații vă vor ajuta să realizați o
analiză diferențiată a factorilor care au dus la o rata scazuta de ocupare Apoi redactați un
rezumat scris al analizei. Această sinteză va constitui diagnosticul dumneavoastră. Acest
diagnostic reprezintă evaluarea ex-ante a proiectului, cu privire la fenomenul neocuparii, mai ales
in randul categoriilor categoriilor
defavorizate, în special tineri si femei, a altor persoane care provin din grupuri vulnerabile , și va fi
inclusă în cererea dumneavostră de finanțare în momentul prezentării contextului proiectului.
Odată ce analiza contextului a fost finalizată, sunteți pregătiți să abordați etapa
de planificare a proiectului și să definiți una sau mai multe acțiuni de implementat în cadrul
proiectului.

5.1.3 ETAPA 2 – PLANIFICAREA ȘI DERULAREA PROIECTULUI


Această etapă constă în examinarea naturii și a formei proiectului dumneavoastră. În primul rând
este vorba de definirea obiectivelor, adică determinarea obiectivelor și a intențiilor pe care și le
propune proiectul dumneavoastră. Integrați sub-obiective privind promovarea masurilor speciale
de formare profesionala pentru tineri si adulti, corespunzator cerintelor pietei muncii, pentru
îmbunatatirea capacitatii de angajare si prelungirea vietii active pentru fiecare din obiectivele
prevăzute în proiect.
Ca urmare a rezultatelor diagnosticului, acum sunteți în măsură să stabiliți dacă abordarea
dumneavoastră va fi focalizată pe someri de lunga durata, someri tineri, persoane in cautarea
unui loc de munca.
Indiferent de abordarea pe care o alegeți, trebuie să împărțiți obiectivele generale în sub-
obiective privind includerea masurilor active de ocupare ca o cerință sistematică în fiecare etapă
a proiectului

Odată ce obiectivele au fost stabilite, este momentul pentru un al doilea pas în care trebuie să
prezentați modul în care aveți de gând să le puneți în aplicare. Acest lucru implică definirea
27

obiectivelor operaționale ale proiectului dumneavostră, care precizează concret planul de


acțiune, metodele utilizate, grupurile vizate și rezultatele așteptate.
Page

Examinați fiecare acțiune pe care doriți să o puneți în aplicare și asigurați-vă că integrează


implica promovarea masurilor active si preventive de ocupare, conducand la diminuarea ratei
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
somajului si a inactivitatiiTrebuie să demonstrați că fiecare acțiune a proiectului contribuie la
reducerea somajului și promovează egalitatea de șanse .
Este vorba aici de a aborda programul de acțiuni, metodele utilizate, grupurile vizate, rezultatele
așteptate prin prisma facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga
durata, atragerea si mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in
zonele rurale si sprijinirea ocuparii formale
Nu confundați obiectivele generale și operaționale, întrucât construirea unui proiect privind
Cresterea ratei de ocupare numai pe baza intențiilor nu permite precizarea lor, punerea lor în
aplicare, nici evaluarea eficientă.
După ce ați definit obiectivele proiectului dumneavoastră în general, reflectați pentru fiecare
dintre ele la impactul în diminuarea ratei somajului.Pentru fiecare acțiune pe care doriți să o
puneți în aplicare demonstrați faptul că atribuiți mijloace specifice de promovare. Precizați
natura acțiunilor puse în aplicare, caracteristicile
grupului vizat, și definiți indicatorii care vă vor permite să evaluați rezultatele așteptate din punctul
de vedere reducerii ratei somajului.

5.1.4 ETAPA 3 – EVALUAREA PROIECTULUI

Proiectul dumneavoastră trebuie să se integreze în logica unei evaluări, adică într-o abordare
graduală și o evaluare continuă, în sensul că evaluarea trebuie să fie efectuată înainte de
punerea în aplicare a proiectului (evaluare ex ante realizată la momentul diagnosticului),
după realizarea acțiunilor (evaluare ex post) dar de asemenea pe tot parcursul realizării
proiectului (evaluare in itinere). Confruntarea tuturor acestor evaluări va permite măsurarea
îndeplinirii criteriilor de eficacitate ale proiectului (rezultatele obținute ex post răspund obiectivelor
stabilite ex ante) și de eficiență (acțiunile puse în aplicare in itinere produc efecte/au impact ex
post cu privire la situația inițială ex ante).

Arătați că rezultatele obținute la finalul programului de acțiune răspund obiectivelor fixate cu


privire la egalitatea de gen. Este necesar să comparați aici rezultatele și realizările cu obiectivele
stabilite inițial.

Exemple privind modul în care Fondurile Structurale pot contribui la egalitatea de gen:
Obiectivul de egalitate Contribuția Fondurilor Structurale
Îmbunătățirea accesului și participarea la toate nivelurile pe piața forței de muncă
- Îmbunătățirea participării femeilor la măsurile de pe piața forței de muncă care să
conducă la profesii tehnice;
- Sprijin pentru companii și organizații care dezvoltă și implementează planuri de
egalitate pentru ocuparea forței de muncă;
- Sprijin pentru societăți pentru a-și îmbunătăți condițiile de muncă și calificările pentru
lucrătorii atipici;
- Îmbunătățirea accesului femeilor la oportunitățile de angajare prin inițiative privind
transportul și serviciile de îngrijire;
- Promovarea femeilor ca angajați și manageri în cercetare, dezvoltare, tehnologie și
28

inovare;
- Promovarea bărbaților în profesiile de prestări servicii prin formare și măsuri ce
Page

privesc piața forței de muncă;


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
- Măsuri pentru a sprijini participarea crescută a femeilor la toate nivelurile
profesionale, în sectoarele de dezvoltare precum turismul, mediul, telecomunicațiile
și biotehnologia.
Îmbunătățitrea egalității în educație și formare îndeosebi în competențe și calificări profesionale
- Îmbunătățirea participării femeilor la măsurile ce conduc la calificări și profesii
tehnice;
- Îmbunătățirea participării femeilor la cursuri de formare în IT în special la nivele
superioare;
- Promovarea participării bărbaților la formarea care să conducă la ocuparea în
sectorul serviciilor;
- Îmbunătățirea flexibilității de livrare a educației și formării profesionale care să ajungă
la femeile din mediul rurale sau la cele care nu au un acces ușor la mijoace de
transport;
Îmbunătățirea participării femeilor la crearea întreprinderilor și a creșterii economice
- Măsuri de sensibilizare și de formare privind egalitatea pentru manageri și consilieri
de servicii de sprijin pentru întreprinderi;
- Reorientarea și proiectarea de servicii suport (financiare și de asistență tehnică)
pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru a satisface mai bine nevoile femeilor care
doresc să înceapă și să dezvolte afacere;
- Îmbunătățirea serviciilor financiare pentru femeile care doresc să demareze și să
dezvolte afaceri;
- Sprijin pentru rețele și asociații de femei care dețin afaceri, precum și activități de
mentorat de și pentru femei;
- Sprijin special pentru femeile care doresc să demareze și să dezvolte afaceri în
telecomunicații, și
- domenii de înaltă tehnologie
- Sprijin pentru femeile care promovează sau sunt coordonatorii inițiativelor de
economie socială.
Reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie
- Sprijin pentru înființarea de servicii de îngrijire pentru copii și alte persoane aflate în
întreținere și pentru formarea și calificarea lucrătorilor care oferă servicii de îngrijire
- Sprijin pentru angajatorii care oferă angajaților lor posibilități de întrerupere a carierei,
servicii de îngrijire a copiilor și alte servicii de sprijin familial.
- Ameliorarea mediului urban pentru a îmbunătăți mobilitatea, siguranța și securitatea
îmbunătățirea accesului la formare și oportunități de locuri de muncă pentru femeile
și bărbații cu mobilitate redusă, prin sprijin pentru munca la domiciliu, transport și
inițiative de îngrijire.
Îmbunătățirea participării femeilor în procesul de luare a deciziilor
- Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în comitetele de monitorizare și
parteneriatele responsabile cu gestionarea documentelor de programare;
- Implicarea organismelor care militează pentru egalitate și a organizațiilor de femei în
comitetele de monitorizare, parteneriatele și alte forumuri pe durata perioadei de
programare;
- Promovarea femeilor în poziții de conducere și luare a deciziilor în structurile de
asistență pentru gestionarea și punerea în aplicare a operațiunilor;
29

- Consultări periodice cu organizațiile care reprezintă interesele egalității dintre femei și


bărbați pe durata perioadei de programare;
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
- Furnizarea de informații și sprijin organizațiilor și rețelelor de femei pentru a încuraja
participarea ca promotori de proiecte.

Arătați că acțiunile pe care le-ați realizat au produs efecte / au avut impact asupra cresterii ratei
de ocupare.Evaluarea constă aici în a măsura dacă în urma proiectului pot fi observate modificări
semnificative în situația beneficiarilor din grupul tinta.

Ați definit încă de la prezentarea obiectivelor proiectului dumneavoastră, indicatorii defalcați în


funcție de statutul beneficiarilor pe piata muncii.
Compararea indicatorilor cu rezultatele obținute la finalul proiectului vă permit să vă dați seama
de eficacitatea acțiunilor dumneavoastră (obiective relizate, identificarea obstacolelor). Însă nu
trebuie să așteptați până la finalul proiectului pentru a compara acești indicatori de realizare cu
cei stabiliți în cadrul obiectivelor, realizați o evaluare in itinere pentru a vedea modul în care
acestea evoluează în mod concret în cadrul acțiunilor pe care le puneți în
aplicare. Acest lucru vă va permite dacă este necesar reorientarea acțiunilor.
Analizați rezultatele obținute nu numai în ce privește realizarea ci și în ceea ce privește efectele
sau impactul asupra scaderii ratei somajului la grupul tinta. Puteți, de exemplu, sonda beneficiarii
pentru a cunoaște satisfacția lor și pentru a evalua efectele pe care acțiunile voastre le-au avut
asupra lor.

Iata cateva criterii de selectie a proiectelor

 Relevanta proiectului (contributia la atingerea obiectivelor POS; modul si gradul in care


activitatile proiectului se adreseaza nevoilor specifice identificate; impactul si valoarea
adaugata);
 Metodologia proiectului (modul si gradul in care metodele/instrumentele propuse si
activitatile proiectului satisfac nevoile identificate, obiectivele si rezultatele preconizate;
plan de actiune/implementare coerent si fezabil; existenta si calitatea indicatorilor si a
rezultatelor preconizate);
 Sustenabilitatea proiectului (existenta efectului de multiplicare si a multiplicatorilor;
realizarile proiectului/transferabilitatea rezultatelor; rezultate sustenabile din punct de
vedere financiar si institutional; continuarea/valorificarea/integrarea rezultatelor
proiectului dupa incheierea acestuia);
 Cost-eficienta (justificarea cheltuielilor propuse in relatie cu rezultatele asteptate;
costurile sunt realiste si relevante pentru implementarea proiectului)

Informatii utile pentru scrierea unui proiect european :

5.1.5 LEGISLAȚIA care se poate consulta inaintea scrierii unui proiect

1. Tratatul asupra Uniunii Europene, Maastricht, 1992


30

2. Tratatul de la Amsterdam (1997)


3. Carta drepturilor fundamentale ale UE (2000)
4. Decizia Consiliului 2006/702/EC privind Orientările Strategice ale Comunității asupra politicii de
Page

coeziune, Jurnalul Oficial al Uniunii


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Europene, L291/11 din 21.10.2006
5. Regulalamentul Consiliului Nr. (CE) 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale
privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr 1260/1999
6. Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor
Structurale
7. Regulamentul (CE) Nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul
Social European, și de abrogare a.Regulamentului (CE) Nr. 1784/1999
8. Comunicarea Comisiei, Politica de Coeziune în Sprijinul Creșterii Economice și a Locurilor de
Muncă: Orientările Strategice ale
Comisiei, 2007-2013, Bruxelles 2005, COM(2005) 0299
9. Comunicarea Comisiei, Integrarea egalității de șanse între femei și bărbați în toate politicile și
activitățile comunitare, COM(96)67
final din 21 februarie 1996

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ
1. Guvernul României, Ministerul Finanțelor Publice, Planul Național de Dezvoltare 2007-2013
2. Documentul cadru de implementare a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 200-2013, prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protecției
sociale și minstrului finanțelor publice nr. 547/1984/ iulie 2010
3. Ordin 1117/2170/2010 stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007–
2013“

PAGINI WEB UTILE


1. ec.europa.eu
2. ec.europa.eu/eurostat, EU-Labour Force Survey (lfsi_act_a)
3. www.mmuncii.ro
4. www.anofm.ro
5. www.fseromania.ro
6. www.fse.gouv.fr
7.www.fonduri-ue.ro

31
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

6.1Transferarea rezultatelor proiectului


6.2 Plan de fezabilitate pentru punerea in
aplicare a initiativei testate.

Transferarea rezultatelor
catre alte sectoare, grupuri
tinta sau contexte socio-
culturale
32
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
6.1 TRANFERAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
6.1.1 Transferul rezultatelor proiectelor catre alte sectoare, grupuri tinta sau contexte
socio-culturale, garantarea exploatarii lor viitoare

Transferabilitatea la nivel local:

- Atragerea de partea proiectului a factorilor de decizie , a altor parteneri , care sa fie


motivati sa ramana implicati si dupa finalizarea proiectului proiectului.
- Implicarea comunitatii locale in relatii de parteneriat.
- Integrarea de proiecte care au ca scop reducerea somajului in Strategia de
dezvoltare a localitatii;
Transferabilitatea la nivelul ONG-urilor care pot prelua activitati si instrumente din proiect si le
transfera catre alte institutii care le vor utiliza.

Sustenabilitate prin transferabilitate: Rezultatele proiectului se vor transfera ulterior către


persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din alte localitati din judeţul Alba, asigurându-se
acestora resursele informative electronice produse prin acest proiect.Beneficiarul proiectului, este
acreditat pentru patru Programe de formare continuă , pe o perioadă de patru ani, conform
Metodologiei, nr 4611/2005. Acest lucru presupune transferabilitatea acestor programe către un
alt grup ţintă, care nu a beneficiat anterior de formare in domeniu.

Sustenabilitate prin abordare integrată: Experienţa acumulată prin implementarea proiectului


va fi ulterior integrată în strategia de organizare a altor cursuri desfăşurate de Beneficiar în
calitate de furnizor de program de formare continuă.

6.1.2 Transferul rezultatelor proiectului catre factorii de decizie si organisme,


potentiali beneficiari responsabili din domeniul FPC.

La Nivelul factorilor de decizie organizarea de catre AJOFM a unei Conferinte anuale comune cu
beneficiarii de grant , centrata pe valorizare astfel incat efectele pozitive ale proiectelor sa fie incluse in
politicile de reducere a somajului

Marketing-ul proiectului in comunitate si la nivel judetean


- Organizarea de conferinte de presa si prezentarea proiectelor/ activitatilor/ produselor
specifice;
- Atragerea Consiliului Judetean in organizare/ participare la evenimente specifice
- Folosirea rezultatelor acestui proiect intr-un proiect cu valoare adaugata mai mare ;
- Rezultatele sa fie promovate prin intermediul cursurilor de formare profesionala.
- Utilizarea materialelor/instrumentelor/produselor dezvoltate in cadrul proiectului se pot
utilize si in alte localitati, in alt context socio-eonomic
- Promovarea ideilor si instrumentelor prin intermediul diferitelor institutii locale/
nationale/structuri associative.
33

- Eficientizarea nformarii/comunicarii cu Consiliile Locale/ Consiliul Judetean;


- Implicarea in implementarea si in sustenabilitatea proiectelor a Consiliilor Locale si a
Consiliilor Judetene ;
Page

- Eficientizarea comunicarii pe orizontala


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

Etape in procesul de
abordare a FPC pentru Condiţii de transfer
grupurile tinta

Derularea cursurilor si imbunatatirea


Promovarea ofertei de formare

Informare, consiliere, mediere


CERTIFICAREA

Certificarea competentelor
Identificarea nevoilor

Mediere profesionala
COMPETENŢELOR

compotentelor
profesionala

Factori de succes, punte critice şi La nivelul La nivelul La nivelul La nivelul


condiţii de transferabilitate (A) noilor noilor factorilor altor
contexte grupuri de decizie beneficiari
socio- ţintă
culturale

Coerenţă între cursurile de 


formare propuse si cerintele
de pe piata muncii.   
    
Coerenţă între proiectarea 
cursurilor de formare propuse
Factori de succes

si nevoile reale ale


beneficiarilor   
 
Subventionarea formarii   
profesionale.      
Coerenţă in procesul 
abordarii FPC cu principiile
prezente în strategia din 
Lisabona         
Trasparenţa actiunilor   
    
  
Critica

Cheltuieli limitate     

îmbunătăţire

Acorduri intre parteneri dinZone de

judete, regiuni diferite pentru


imbunatatirea ofertei          
calificărilor corelata cu
cerintele pietei muncii
Planul de Valorizare al proiectului include actiuni care sa asigure sustenabilitatea rezultatelor
34

dupa sfarsitul perioadei de contractare


Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
6.2 Plan de fezabilitate pentru punerea in aplicare a
initiativei testate in cel putin alte 3 localitati.

Localitatile vizate pentru aplicarea rezultatelor si experientei


1.Comuna Unirea
2.Comuna Noslac
3.Comuna Farau si desigur Orasul Ocna Mures
Rolul autorităților publice în gestionarea dezvoltării la nivel local .O colectivitate locală
trebuie gestionată asemenea unei întreprinderi, printr-o politică adecvată a prefacerilor pe
care le trăieşte. Nu există un model unic de dezvoltare locală, dar există un consens
privind următoarele:
- politica la nivel local poate schimba lucrurile existente într-o localitate
- fiecare actor implicit în dezvoltarea locală (fie că este vorba de autoritate publică locală,
IMM, colectivitate, cadru european) are un rol important în ameliorarea condițiilor de viață
pentru întreaga colectivitate din localitate.
Rolul autorităților locale implicate în dezvoltarea locală este important în special în
realizarea proiectelor de infrastructură, în atragerea de investitori români/străini prin
oferirea de diverse facilități etc. Beneficiile care apar la nivelul comunității datorită
dezvoltării locale sunt:
- Apar locuri noi de muncă
- Se asigură o promovare pozitivă a localității
- Crește nivelul de trai pentru locuitori
- Se întărește cooperararea între autoritățile publice locale și mediul privat.
Dezvoltarea locală este deteminată de modul în care actorii responsabili se implică și
cooperează spre beneficiul tuturor.
Vorbind la nivel regional, competitivitatea și un nivel de viață mai ridicat depind
și de capacitatea oamenilor, autorităților publice și de mediul de afaceri de a-și pune în
valoare avantajele teritoriale. În același timp, competitivitatea ține și de capacitatea de a
stabili relații cu alte localități/teritorii pentru a folosi bunurile comune într-un mod
coordonat și sustenabil, în contexctul mai larg al provocărilor generate de globalizare.
Atuurile cooperării interregionale sunt foarte bine sintetizate în Cadrul juridic al
cooperării descentralizate, redactat sub direcţia Comisiei Europene:
 mijloc eficace, cu scopul de a favoriza accelerarea dezvoltării regionale,
prin intermediul transferului de know how pe care-l permite;
 contribuie la integrarea continentului european; acţionează în favoarea
coeziunii economice şi sociale ca mijloc de asociere al actorilor din
teritoriile defavorizate;
 participă la dezvoltarea zonelor periferice ale comunităţii;
 este element de revitalizare a zonelor de dezvoltare locală;
 favorizează trecerea de la o cultură bazată pe competiţie la una care
revalorizează colaborarea, permiţând colectivităţilor teritoriale să fie mai
bine înarmate spre a face faţănoii provocări a globalizării;
 face comunitatea mai vizibilă şi întăreşte legăturile între cetăţeni.
35

Încheiem cu dictonul celebru, îndemnându-vă la acțiune:


Gândește global, acționează local!
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

6.2.1 Etape in programarea resurselor locale.Surse de finantare

Etapa 1 - Evaluarea nevoilor

Evaluarea nevoilor constă în strângerea, organizarea şi analiza informaţiilor


pertinente, care să determine nevoile comunităţii. Pentru a evalua nevoile
comunităţii, sunt necesare următoarele tipuri de informaţii:

- caracteristicile demografice ale comunităţii

- informaţii sociale

- informații economice

-evaluarea resurselor existente în zonă (umane, financiare, fizice, naturale,


sociale).

Aceste informaţii se pot obţine utilizând mai multe metode:

 Observații pe teren
 Date statistice existente pentru localitatea respectivă
 Interviuri individuale cu localnicii
 Dezbateri publice.

☺ Să reținem: Fiecare comunitate are atât resurse, cât și nevoi!

Etapa 2 - Analiza nevoilor identificate şi prioritizarea acestora

Analiza este etapa necesară pentru a putea determina dacă o problemă este
relevantă pentru comunitatea respectivă.

Analiza problemei presupune următorii paşi:

- se stabileşte dacă problema luată în considerare este potrivită şi corect


formulată, se determină aria de acoperire și gravitatea ei. Se identifică şi ce nu
face parte din natura problemei.

- se analizează cauzele problemei: factori economici, presiuni politice, atitudini


36

etc. Analiza cauzelor permite să aflăm dacă problema luată în considerare este
cea reală; în caz că nu este, procesul trebuie reluat.
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
- se evaluează resursele existente şi potenţiale: surse financiare, grupuri
afectate de problemă

- se estimează efectele care s-ar obține prin rezolvarea propusă, dacă acestea
conduc măcar la ameliorarea situației respective.

Criterii pentru alegerea unei probleme

1. Rezolvarea ei să conducă la o îmbunătăţire reală a vieţii comunității.

2. Urmările ei să fie grave şi să afecteze o parte importantă a comunităţii.

3. Planul de acţiune să aibă un obiectiv clar şi un calendar precis.

4. Să existe resurse necesare pentru rezolvarea ei.

☺ Să reținem: Multe iniţiative comunitare eşuează complet datorită faptului că


problema pe care caută să o rezolve fie nu este bine definită sau înțeleasă, fie nu
este percepută ca fiind o problemăde un număr suficient de mare de persoane,
sau pot fi o multitudine de cauze complexe de care care nu s-a ținut cont în
rezolvarea lor.

Etapa 3 - Realizarea strategiei şi planificarea comunitară

Se referă la:

- stabilirea priorităților strategice ale localității respective și a obiectivelor

- stabilirea planului de măsuri care să conducă la atingerea obiectivelor


(rezolvări ale

problemelor identificate)

- elaborarea planului de acțiuni (schița proiectului) care descrie acțiunile


concrete, termene de

realizare, resurse alocate, responsabili, metode de monitorizare și evaluare.

☺ Să reținem: O planificare corectă reprezintă o primă condiție pentru


implementarea cu succes a unui proiect.
37

Etapa 4 – Realizarea activităților/proiectelor


Page

Se implementează activitățile propuse, conform planificării strategice. Pentru


implementarea cu succes a proiectelor/activităților este nevoie de implicarea
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
celor care gestionează programul (fie că este vorba de autoritate publică locală,
ONG, IMM) și de resurse.

☺ Să reținem: Implementarea proiectelor este activitatea cea mai importantă,


dar și cea mai grea în urma căreia pot fi obținute rezultatele preconizate inițial,
care să conducă la rezolvarea măcar parțială a problemelor identificate la nivelul
comunității.

Etapa 5 - Evaluarea proiectelor/acţiunilor comunitare şi a comunităţii

În această etapă, se verifică în ce măsură scopurile şi obiectivele proiectelor


realizate au fost realizate, iar rezultatele obținute au impact asupra comunității.

☺ Să reținem: La finalul implementării, ar fi bine să constatăm că proiectul a fost


eficient și eficace!

II. Corelarea dezvoltării locale cu obiectivele de dezvoltare județeană, regională,

națională, europeană, axa LEADER Politica de coeziune a Uniunii Europene

Conform tratatului de la Roma semnat în 1957, Politica de coeziune se referă la


“asigurarea unei dezvoltări armonioase prin reducerea diferenţelor care există
între diferitele regiuni, precum şi a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate”.

Politica de coeziune este necesară pentru:

 a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială între statele


membre/regiunile UE,
 a îmbunătăţi funcţionarea Pieţei unice,
 a promova dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene.

Principiile politicii de coeziune a Uniunii Europene 2007 - 2013 au fost redate în


Orientările Strategice Comunitare pentru Coeziune, document al Comisiei
Europene prin care se stabilesc priorităţile de dezvoltare la nivelul Uniunii, în
următoarea perioadă. Aceste priorităţi au fost preluate de Statele Membre în
documentele lor strategice, respectiv Cadrul Strategic Naţional de

Referinţă şi programele operaţionale.

Obiectivele politicii de coeziune sunt:

Convergență – obiectiv prioritar (absoarbe 81,5 % din totalul finanțării) și


38

-
urmărește creşterea economică pentru regiunile rămase în urmă, prin investiţii
în dezvoltarea competitivităţii pe termen lung, ocuparea forţei de muncă,
Page

dezvoltare durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale şi eficienţa


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
administraţiei publice. Vizează regiunile care au un PIB/cap de locuitor măsurat
în paritatea puterii de cumparare standard mai mic de 75% din PIB-ul mediu al
UE 25, calculat pe baza datelor existente în perioada 2000 -

2002. Întreg teritoriul României este eligibil pentru obiectivul < Convergență >.

- Competitivitate Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă (cu o pondere puțin


sub 16 %din totalul finanțării) - în cadrul acestui obiectiv se urmăreşte
anticiparea şi promovarea schimbărilor economice din zonele industrializate,
prin sprijin acordat întreprinderilor (în vederea anticipării şi promovării
schimbărilor în zonele industriale, urbane şi rurale) şi persoanelor (pentru a
anticipa şi a se adapta la schimbări, prin eliminarea şomajului, promovarea
calităţii şi productivităţii muncii şi incluziunea socială).

- Cooperare Teritorială Europeană – (cu o pondere financiară de 2,5 %) – vizează

întărirea cooperării la nivel transfrontalier, transnaţional şi interregional.

6.2.2 Principiile care stau la baza instrumentelor financiare ale UE

Instrumentele structurale sunt reprezentate de fondurile structurale (Fondul


European de Dezvoltare Regionala și Fondul Social European) și Fondul de
Coeziune. Principiile care guvernează implementarea instrumentelor structurale
(IS) în perioada 2007 – 2013 au fost expuse în Regulamentul CE nr. 1083/2006,
acestea fiind:

- Complementaritatea – IS trebuie să ofere asistenţă complementară acţiunilor


naţionale şi să integreze în acestea priorităţile Comunităţii.

- Programarea - îndeplinirea obiectivelor IS trebuie să fie urmărită în cadrul


unui sistem de programare multi-anuală, organizat în mai multe etape, care
cuprind identificarea priorităţilor, finanţarea şi sistemul de management şi
control. 34

- Conformitatea – Comisia şi statul membru trebuie să asigure coordonarea


între asistenţa finanţărilor IS, cu cea a Fondului European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală (FEADR), a Fondul European pentru Pescuit (FEP), a Băncii
Europene de Investiţii şi a altor instrumente financiare existente.

- Consistenţa – Comisia şi statul membru trebuie să se asigure că asistenţa IS


răspunde activităţilor, politicilor şi priorităţilor Comunităţii.
39

- Parteneriatul – îndeplinirea obiectivelor IS trebuie să fie urmărită în contextul


parteneriatului între Comisie şi fiecare stat membru; statele membre vor
Page

organiza acolo unde este potrivit și în concordanță cu regulile și practicile


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
naționale curente, parteneriate cu organisme precum: autorități locale, parteneri
economici și sociali, ONG-uri, orice alte instituții relevante.

Parteneriatul va acoperi pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea


programelor operaționale.

- Egalitatea între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea – statul membru şi Comisia


trebuie să se asigure că egalitatea între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea sunt
promovate pe parcursul diverselor stadii de implementare ale IS.

- Dezvoltarea durabilă – îndeplinirea obiectivelor IS trebuie să se realizeze în


contextul dezvoltării durabile şi al promovării de către întreaga Comunitate a
obiectivului îmbunătăţirii şi protejării mediului înconjurător.

- Nivelul teritorial al implementării – Implementarea programelor operaționale


este responsabilitatea statelor membre şi se realizează la nivelul teritorial
corespunzător, în conformitate cu sistemul instituţional specific.

- Proporționalitatea – Resursele administrative şi financiare folosite de


Comisie şi statul membru pentru implementarea IS (alegerea indicatorilor,
evaluarea, principiile sistemelor de management şi control, raportarea) trebuie
să fie proporţionale cu suma totală alocată unui program operațional.

- Managementul comun – Bugetul alocat IS de către Uniunea Europeană trebuie


să fie implementat în contextul unui management comun între statele membre şi
Comisie. Comisia poate interveni în managementul fondurilor prin verificarea
existenței și funcționalității sistemului intern de administrare a acestora la
nivelul unui stat și poate aplica corecții, chiar stopa furnizarea fondurilor dacă
identifică disfuncționalități în interiorul sistemului.

- Adiționalitatea – contribuțiile acordate prin aceste fonduri nu trebuie să


înlocuiască alte cheltuielile publice sau cheltuieli structurale echivalente pe care
le face un stat membru.

Aceste principii trebuie respectate atât la nivel de program/instrument financiar,


cât şi în cadrul fiecărui proiect în parte.

Fondurile europene au mai degrabă rolul de catalizator, de a stimula diverse


inițiative care nu sunt, cel puțin într-o primă fază, foarte atractive sau costurile
sunt prea mari pentru a putea fi susținute de către o autoritate publică/IMM/ONG.

☺ Să reținem: Fondurile trebuie să ofere asistenţă în mod complementar cu


40

acţiunile de la nivel naţional, inclusiv cu cele regionale şi locale, integrând în


acestea priorităţile comunităţii europene.
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Corelarea obiectivelor locale cu cele regionale/naționale/europene În vederea
atragerii de finanțări nerambursabile, după etapa de prioritizare a nevoilor locale
se va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele
existente la nivelul programelor europene.

Primul lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep un proiect este
cel legat de rezultatele obţinute ca urmare a implementării cu succes a
proiectului. Proiectul reprezintă un instrument sau oferă mijloacele necesare
pentru atingerea unor obiective strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în
acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea să nu aibă nici un efect asupra
dezvoltării zonei pe care dorea să o sprijine sau este posibil ca rezultatele sale
să nu contribuie în nici un fel la atingerea priorităţilor stabilite la nivelul
programuluil, ceea ce ce bineînțeles nu este de dorit.

6.2.3 Instrumente structurale destinate autorităților publice locale

Prezentăm lista programelor destinate autorităților publice locale, programe care


sunt gestionate la nivel național sau regional:

Programul / Instrumentul financiar / Ce se finanțează

- Programul Operațional Regional /FEDR/ Infrastructuri de transport județean și


local, infrastructură socială, infrastructură pentru învățământ, spitale județene,
pentru sprijinirea afacerilor, turism

Obs. Sunt valabile pentru mediul urban.

- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice /FEDR


Tehnologia informațiilor și comunicații (Internet în bandă largă, zone rurale și
mici urbane defavorizate, servicii publice informatice moderne); energii
regenerabile Infrastructura pentru apă și apă uzată, pentru managementul
deșeurilor; protecția naturii
- ProgramulOperațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative/ FSE
Dezvoltare instituțională, formare profesională
- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală/FEADR / In special infrastructuri în
zone rurale: renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază
pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale –
Măsura

• FEDR = Fondul European de Dezvoltare Regională

• FC = Fondul de Coeziune
41

• FSE = Fondul European Social


Page

• FEADR = Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Alte programe gestionate centralizat sunt destinate cooperării interregionale:

- INTERREG IVC – finanțează rețea europeană a regiunilor pentru schimbare


economică, în cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Internațională

- URBACT II – are ca scop schimbul de experiență între municipiile europene

- ESPON – sprijină planificarea și dezvoltarea spațială

- INTERact – cu scopul de a anima cooperarea și transferul între regiunile


europene.

Dezvoltare locala prin promovarea initiativelor locale de tip LEADER

LEADER este o metoda de lucru si o oportunitate de finantare cu fonduri


europene noua in dezvoltarea locala a teritoriilor rurale din Romania.

Aceasta metoda (sau, cum a fost numita in jargonul European, “initiativa


comunitara”) a fost deja derulata cu success de Comisia Europeana in vechile
state membre, urmand a fi implementata acum si in Romania.

Cadrul legislativ Regulamentul CE nr. 1698/2005 stipulează că Programul de


Dezvoltare Rurală va avea în componenţă axa 4, LEADER în vederea sprijinirii
strategiilor locale de dezvoltare.

Pentru perioada 2007-2013, LEADER nu va funcţiona ca program separat finanţat


din fondurile structural (cum s-a procedat in vechile state membre), ci va fi
integrat în cadrul Programului

Naţional de Dezvoltare Rurală, fapt care reprezintă o provocare majoră pentru


toate statele membre şi în particular pentru România.

România se confruntă cu o serie de probleme, întrucât:

1. Instituţiile şi agenţiile care sunt sau vor fi implicate în administrarea şi


implementarea abordării LEADER nu au experienţă relevantă,

2. Gradul de conştientizare al comunităţilor locale este redus cu privire la


potenţialul abordării LEADER, existând în prezent doar câteva parteneriate care
prezintă potenţial ca viitoare grupuri de acţiune locală.

Implementarea abordării LEADER în România se introduce „pas cu pas” de-a


42

lungul mai multor ani deoarece elaborarea de strategii de dezvoltare locale


reprezintă o provocare şi o sarcinăconsumatoare de timp.
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
Prioritatea pentru România în perioada 2007-2009 va fi implementarea axei
LEADER prin utilizarea Măsurii 431.1 cu privire la constituirea parteneriatelor
public-private (potenţiale GALuri), cu un set de obiective clar orientat spre:

1. Introducerea efectivă a abordării LEADER de planificare „de jos în sus” şi


dezvoltare printr-un proces treptat de instruire (learning by doing) şi
interconectare.

2. Pregătirea pentru extinderea abordării LEADER în viitoarele perioade de


programare. Implementarea axei LEADER în România are la bază următoarele
reglementări:

I. Reglementari europene

1. Tratatul de Aderare, semnat la Bruxelles, în data de 31 martie 2005;

2. Propunere pentru Decizia Consiliului de adaptare a Tratatului de Aderare a


Bulgariei şi României cu privire la dezvoltarea rurală din 4 aprilie 2006;

3. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 aprobat în şedinţă de Guvern în luna


decembrie 2005 (pag. 325, Secţiunea 5.3.4 Promovarea iniţiativelor locale de tip
LEADER);

4. Regulamentul nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat prin FEADR pentru


dezvoltarea rurală - dispoziţiile art. 61 - 65 din Secţiunea 4;

5. Regulamentul Comisiei de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a


Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea
rurală oferit prin FEADR, art. 36 - 38 din sub-secţiunea 4; 39

II. Reglementari nationale:

1. Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNS).

2. Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) de CERERI


DE PROIECTE in cadrul PROGRAMULUI OPERATiONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE — 2012

6.2.4 Surse de finantare aceesibile in perioada urmatoare :

Calendarul fondurilor structurale de mai jos cuprinde toate liniile si masurile de finantare active
43

pentru Romania 2012 si 2013. Te invitam sa regasesti in acest tabel programele


europene cu finantare nerambursabila care prezinta interes pentru tine!
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

A. Fonduri structurale cu termen limita

Programe de finantare Termen limita

POSCCE: Operatiunea 1.3.1 – Poli de competitivitate


POSCCE: AP 1 “Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.3
“Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului” 31 august 2012

POSCCE: Operatiunea 2.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii de CD a


intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD
POS CCE: AP 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si
inovare”, DMI 2.3 “Accesul intreprinderilor la activitati CDI”
7 septembrie 2012

PNDR: Masura 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-


intreprinderi“
PNDR: AP 3 Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea
economiei rurale 28 septembrie 2012

POSCCE: Op. “Sprijin pentru consultanta acordat IMM”


POSCCE: AP 1 “Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.3 “Dezvoltarea
durabila a antreprenoriatului” 28 septembrie 2012

POSCCE: DMI 4.1 a) Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru


intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie 30 octombrie 2012

“Poli de crestere”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 –
Planuri integrate de dezvoltare urbana” 31 decembrie 2012

POS T: DMI 3.1 Promovarea transportului intermodal


POS T: AP 3 “Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei
mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor” 31 decembrie 2013

POS T: DMI 2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian


POS T: AP 2 “Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara
Axelor prioritare TEN-T” 31 decembrie 2013

Programul Operational Sectorial Transport 31 decembrie 2013


44
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

B. Fonduri structurale fara termen limita

Programe de finantare

Implementarea proiectelor de cooperare – Masura 421


PNDR: Axa LEADER

PNDR: Masura 4.1 “Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”


PNDR: Axa LEADER

POR: Op. “Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora”
POR: AP 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, DMI 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in
scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”

Operatiunea 2.3.3 “Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”


POS CCE: AP 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”, DMI 2.3 “Accesul intreprinderilor la activitati CDI”

Op. 2.1.1 “Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/institutii de cercetare si intreprinderi”


POSCCE: AP 2 “Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate”, DMI 2.1 “Proiecte de Cercetare – Dezvoltare in
parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie”

“Centre urbane”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Masura 142 “Infiintarea grupurilor de producatori”


PNDR: AP 1 “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier”

“Poli de dezvoltare urbana”


POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Op 4.3 Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale
cu retelele europene
POS CCE: AP 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, DMI 4.3 “Diversificarea
retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei”

Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri si Spin-up-uri inovative


POS CCE: AP2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”, DMI 2.3 “Accesul intreprinderilor la activitati CDI”

DMI 4.2 “Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”

DMI 4.1 “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”

DMI 3.1. “Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”


POR: Axa 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”

DMI 3.3 “Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”
POR: Axa 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”
45

DMI 2.1 “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor
de centura”
Page

POR: AP 2 “Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

46
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

Multumim tuturor celor care au contribuit la atingerea scopului


si a obiectivelor specifice ale acestui proiect.

Echipa de implementare a proiectului

Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiect vă stăm la dispoziţie la


următoarele date de contact:

S.C. CONTACT IMPEX S.R.L., Str.Mihai Eminescu nr.25, Ocna Mures ,


jud.Alba, Telefon :0258/871853, e-mail : contactimpex@yahoo.com
Persoana de contact Isvoranu Marin –Administrator
CONTACT IMPEX SRL
sau
47

puteţi consulta pagina web a proiectului:


Page

www.jobclubom.ro
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

Fondul Social European


Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013 .

Investeste in oameni!
Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor
active de ocupare

Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării


accesului la ocupare
si a integrării pe piata muncii”

Proiect implementat de S.C. CONTACT IMPEX S.R.L.


In parteneriat cu Asociatia A.S.M.E.A. si Agentia Judeteana pentru Ocuparea
Fortei de Munca Alba
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

Editor : S.C. CONTACT IMPEX S.R.L.

Data publicarii : August 2012

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a


48

Uniunii Europene sau a


Guvernului Romaniei
Page
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ” Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:” Măsuri active de ocupare pentru şomeri în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării pe piaţa muncii”
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114

49
Page

S-ar putea să vă placă și