Sunteți pe pagina 1din 7

[Practica de specialitate.

Tehnici și abilități academice]

Stilul APA de redactare și citare

Acest ghid succint se bazează pe standardele de redactare și citare în cadrul publicațiilor


științifice din domeniul psihologiei stabilite de către Asociația Americană de Psihologie (APA) și
cuprinse în cea de-a VI-a ediție a Manualului de Publicare al APA. Pentru informații detaliate
privind regulile și cerințele APA privind citările, vă recomandăm să consultați atât Manualul de
Publicare al APA, ed a VI-a*, cât și Reguli concise ale stilului APA, ed. a VI-a**.

* Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed. Washington,


DC: American Psychological Association, 2010.

**Concise Rules of APA Style, 6th ed. Washington, DC: American Psychological
Association, 2010.

APA impune ca informațiile să fie citate în 2 moduri: în text și într-o listă de referințe
bibliografice (bibliografie), la sfârșitul lucrării. Bibliografia trebuie să înceapă pe o pagină nouă,
cu spațiere dublă între rânduri și folosind metoda de indentare “hanging” (toate liniile de după
prima sunt indentate).

CITAREA ÎN TEXT

APA utilizează metoda de citare în text autor-dată, adică numele autorului și data
publicației sunt inserate în text la locul corespunzător.

Când se face referire la o sursă, sau se sintetizează informații din aceasta, se prezintă
autorul și anul. Când se citează un anumit pasaj dintr-o sursă, pe lângă autor și an, se include și
numărul paginii din acea sursă unde se află respectivul pasaj. Dacă citatul cuprinde mai puțin de
40 de cuvinte, includerea în text se face punând întregul citat între ghilimele. Dacă numărul de
cuvinte este mai mare de 40, citatul se include ca unitate de text de sine stătătoare, în format
indentat, și NU se folosesc ghilimele.

*material adaptat după un handout al bibliotecii Trexlar (Muhlenberg College)


[Practica de specialitate. Tehnici și abilități academice]

MODALITĂȚI SPECIFICE DE CITARE ÎN TEXT

 O lucrare a unui singur autor:


 Într-un studiu din domeniul psihologiei ocupaționale (Sulea, 2011), angajații unor
companii multinaționale...
SAU
 În sudiul realizat de Sulea (2011), angajații din cadrul unor companii multinaționale...
SAU
 În 2011, studiul realizat de Sulea, la care au participat angajați ai unor companii
multinaționale,...

 O lucrare care are mai mulți autori


 O lucrare care are 2 autori se citează incluzând ambele nume de fiecare dată când se
fac referiri în text la sursa respectivă.
 O lucrare care are 3 până la 5 autori se citează incluzând numele tuturor autorilor prima
dată când se face referire la aceasta în text, urmând ca ulterior să se includă doar numele
primului autor urmat de et al.
o De exemplu:
Prima referire: Sava, Maricuțoiu, Măgurean, Macsinga și Vîrgă (2011) arată că
...
Citări ulterioare: Sava et al. (2011) arată că ...
 Pentru 6 sau mai mulți autori, se citează doar numele primului autor urmat de et al. și
anul.

 Lucrări fără autor identificat:


 În cazurile în care o resursă nu are autor, se citează primele câteva cuvinte ale lucrării
de referință (de obicei titlul). Se utilizează ghilimele pentru a încadra titlul unui articol,

*material adaptat după un handout al bibliotecii Trexlar (Muhlenberg College)


[Practica de specialitate. Tehnici și abilități academice]

capitol, sau o pagină web. Titlul unei publicații periodice, al unei cărți, al unei broșuri
sau al unui raport se evidențiază în format italic.
o De exemplu:
Site-ul părea să indice un sprijin pentru medicamentele homeopate ("miracole
medicale", 2009).
Broșura prezintă argumente în favoarea metodelor moderne de predare-învățare
(Reforma Învățământului, 2007)
 Materiale juridice, precum cazurile legale, statutele și legislația se tratează ca și lucrări
fără autor identificat.

 Două sau mai multe lucrări în aceeași citare


 Citarea a două sau mai multe lucrări între aceleași paranteze se face enumerând sursele
respective în ordinea în care apar în lista de referințe bibliografice (adică, în ordine
alfabetică, apoi în ordine cronologică).
o De exemplu:
Mai multe studii (Jones & Powell, 1993; Peterson, 1995, 1998; Smith, 1990)
sugerează că...

 Părți specifice ale unei surse


 Numărul paginii se scrie întodeauna pentru citate sau pentru a indica informații dintr-un
anumit tabel, diagramă, capitol, grafic sau pagina. Cuvântul “pagină” se prescurtează, însă
nu și cuvântul “capitol”.
o De exemplu:
Se crezuse că pictura ar fi de Matisse (Powell, 1989, capitolul 6), dar analiza
ulterioară a arătat că este un fals (Murphy, 1999, p. 85).
 În cazul în care sursa nu are nici paragrafe și nici numerele paginilor vizibile (cum este
cazul materialelor on-line,), se citează subtitlul și numărul alineatului care urmează. Acest
lucru permite cititorului să localizeze textul sursă.
o De exemplu:
Pacientul a declarat că nu a fost impresionat de modul de abordare al medicului
(Smith, 2006, secțiunea Experiențe din spital, alin. 2).

*material adaptat după un handout al bibliotecii Trexlar (Muhlenberg College)


[Practica de specialitate. Tehnici și abilități academice]

MODALITĂȚI SPECIFICE DE CITARE ÎN LISTA DE REFERINȚE (BIBLIOGRAFIE)

În general, referințele bibliografice trebuie să conțină numele autorului, data publicării,


titlul și informații referitoare la publicare. Dacă revista are număr, atunci se include în referință și
numărul respectiv.

 Pentru informații obținute în format electronic sau online se include DOI


 DOI - un șir alfanumeric unic alocat pentru identificarea unui conținut care furnizează un
link de durată spre locația de pe internet.
 DOI este, de obicei, situat pe prima pagină a articolului publicat în revista în format
electronic, lângă informațiile privind drepturile de autor.
 Când este utililzat DOI într-o referință bibliografică, nu mai este necesară nici o altă
informație referitoare la locația unde se găsește articolul respectiv.
 Format pentru DOI în referințele bibliografice este: doi: XXXXXX
 Dacă referința citată nu are atribuit un DOI la conținutul, se furnizează URL-ul paginii de
start a revistei sau a cărții sau a raportului editorului. Nu se introduceți cratimă dacă e
nevoie ca o adresă URL să fie separată pentru a se trece pe linii diferite; nu se adaugă o
perioadă după o adresă URL, pentru a nu da impresia că perioada este parte a URL-ului.
 În general, nu este necesar să se includă informații referitoare la baza de date de unde a fost
preluat conținutul. Nu se include data preluării decât dacă materialul sursă s-a schimbat de-
a lungul timpului.

 Citarea unei cărți:

Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală. București: Editura Trei.

Zlate, M. (2004). Leadership şi management. București: Polirom.

*material adaptat după un handout al bibliotecii Trexlar (Muhlenberg College)


[Practica de specialitate. Tehnici și abilități academice]

 Citarea unui capitol dintr-o carte:


Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.),
Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity
(pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.
Bogathy, Z. (2002). Solutionarea conflictelor. In Z. Bogathy. Conflicte in organizatii (pp. 152-
218). Timisoara: Editura Eurostampa.

 Citarea unui articol publicat cu DOI:

Sârbescu, P., & Negut, A. (2013). Psychometric Properties of the Romanian Version of the
Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire. European Journal of Psychological
Assessment, 29(4), 241-253. doi: 10.1027/1015-5759/a000152

 Citarea unui articol publicat fără DOI:


Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues, 37(2),
1-7.
Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48.
Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo.

Boghiţoiu, I. S., Macarie, A., Ungurean, A., Sava, A., Astani, A., & Buhăianu, A. M. (2012).
Validitatea concurentă a unei probe care evaluează dezirabilitatea socială-
DS10. Psihologia Resurselor Umane, 10(2), 85.

 Citarea unui articol dintr-un ziar online:


Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times.
Retrieved from http://www.nytimes.com

*material adaptat după un handout al bibliotecii Trexlar (Muhlenberg College)


[Practica de specialitate. Tehnici și abilități academice]

 Citarea unui articol dintr-o enciclopedie:


Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of
psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved


from http://0-
www.credoreference.com.library.muhlenberg.edu:80/entry/cupchilddev/developmental_g
enetics

 Citarea unui raport tehnic sau de cercetare (adesea cu autori corporații):

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from
http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm\

 Citarea unei recenzii de carte:


Rusu. S. (2011). [Recenzie de carte: Handbook of Research Methods in Personality Psychology, de
Robins, R.W, Fralei, R.C., & Krueger, R.F. (eds)]. Human Resources Psychology,9(1), 113-
115.

 Citarea unei baze de date:


Simmons Market Research Bureau. (2000). Simmons national consumer survey [Data file]. New
York, NY: Author.

 Citarea unei postări de pe un blog:


Lincoln, D. S. (2009, January 23). The likeness and sameness of the ones in the middle. [Web
log post]. Retrieved from http://www.blogspace.com/lincolnworld/2009/1/23.php

 Citarea unui site web fără autor sau dată a publicării:


Census data revisited. (n.d.). Retrieved March 9, 2009, from Harvard, Psychology of Population
website, http://harvard.edu/data/index.php

*material adaptat după un handout al bibliotecii Trexlar (Muhlenberg College)


[Practica de specialitate. Tehnici și abilități academice]

Resurse online gratuite pentru întocmirea automată /simplificată a bibliografiei

 Mendeley

https://www.mendeley.com/

- Permite inserarea citărilor în text (în Word) și generează automat bibliografia cuprinzând
sursele citate în text.
- Lucrările/citările se introduc în Mendeley direct prin uploadarea articolelor (pdf) sau căutarea
citărilor pe internet (direct din programul Mendeley).

 Citation Machine

http://www.citationmachine.net/

- Generează citarea corectă în format APA prin introducerea manuală a caracteristicilor sursei
(autori, titlu, an etc.)

 Google Scholar

https://scholar.google.ro/

- Articolele găsite în urma căutărilor din Google Scholar pot fi citate folosind butonul Cite
aferent fiecărui rezultat al căutării (vezi mai jos)

*material adaptat după un handout al bibliotecii Trexlar (Muhlenberg College)

S-ar putea să vă placă și