Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

SUT-ICIM SA Se aproba
Nr. R.C.: J08/791/1992
CUI: RO1100113 ...................................

FISA POSTULUI

Postul: MASINIST la MASINI de TERASAMANTE


(incarcator frontal, budozerist, excavatorist, ifronist)
Cod: 834201
Locul de munca: BALASTIERA VULCAN
Studii: scoala profesionala, liceu cu profil tehnic, cu curs de calificare.
Experienta de lucru necesara: un an in domeniu.
Nivelul postului: de executie
Relatii: ierarhice :
- se subordoneaza: sef sectie exploatare utilaje.
- de colaborare : ceilalti mecanici si soferi
- de reprezentare : nu este cazul.

OBIECTIVE, RASPUNDERI, SARCINI

Obiectivele postului:
- Efectuarea lucrarilor corespunzator programului de lucrari si dispozitiilor
sefilor de sectie;.
- Executarea reparatiilor si remedierea defectiunilor aparute in timpul procesului
de productie.
- Asigurarea , completarea si predarea documentelor, conform atributiilor si
dispozitiilor primate.
Raspunderi:
- raspunde de conducerea utilajului in vederea executarii lucrarilor pentru care
acesta a fost construit, in conditii de siguranta si prortectie;
- raspunde de integritatea utilajului si a dotarilor sale, pe perioada programului de
lucru;
- raspunde de mentinerea in stare de functionare a utilajului si echipamentelor cu
care acesta exte dotat;.
Sarcini:
- cunoaste principiul de functionare a utilajului si partile componente;
- executa lucrarile care i-au fost comandate, in timpul programat si la parametri
de calitate ceruti;
- executa intretinerea zilnica a utilajului;
- participa la reviziile si reparatiile care se executa in atelier;
- respecta procedurile interne legate de utilizarea utilejului si a echipamentelor cu
care este dotat;
- daca nu are numar de circulatie, se deplaseaza pe drumurile publice numai
insotit de un mijloc de transport, sau autotractat;
- foloseste utilajul doar in interesul firmei;
- sesizeaza seful sectiei, sau al punctului de lucru, cand apar consumuri exagerate
de combustibil, sau lubrifianti, sau daca lucrarile pe care trebuie sa le execute,
pun in pericol integritatea utilajului, a mecanicului, sau a celorlalti salariati de
la punctul de lucru;
- participa la instructajele profesionale la care este trimis si isi insuseste notiunile
predate;
- cunoaste si respecta prevederile Regulamentului Intern, Contractului Colectiv
de Munca aplicabil, Contractului Individual de Munca , normele de protectia
muncii si protectia mediului si normele privind situatiile de urgenta;
- respecta procedurile de lucru stabilite prin SMI, pentru care a fost instruit si
prevederile legale privind standardele de asigurare a calitatii produselor si
mediului.
Delegare:
- inlocuieste : alt mecanic deservent;
- este inlocuit: de alt mecanic deservent.
Criterii de performanta:
- se incadreaza in norma de consum de combustibil de .............l/ora de
functionare.
Perioada de evaluare a performantelor:
- Anuala.
Competente:
- discernamant si capacitate de a rezolva problemele;
- capacitate de decizie si de reactie in situatii neprevazute
- echilibru emotional, constanta in atitudine;;
- spirit de ordine si disciplina;
- rezistenta la efort si stres;
- corectitudine, flexibilitate

Data 19.05.2011 Nume, prenume.................................

Semnatura ........................................

S-ar putea să vă placă și