Sunteți pe pagina 1din 14

MEMORIU TEHNIC

1. Date generale asupra obiectivului proiectat

Obiectul proiectului "Hala cu structura metalica ” il constituie un corp de cladire având


destinatia depozit. Structura este amplasata în Deva, pe str. Crisului nr.18A, având un
regim de înaltime de P+Mezanin. Suprastructura cladirii are o dimensiune în
plan de 24x60 m. Înaltimea suprastructurii metalice la nivelul coamei este de 7.2 m.

2. Tema de proiectare

Datele temei de proiectare constând în desene generale de arhitectura si parametri


dimensionali au fost furnizate de catre arhitect. Au fost furnizate urmatoarele planse de
arhitectura:
_ Sectiuni orizontale
_ Sectiuni transversale caracteristice
Obiectul contractului l-au reprezentat: stabilirea solutiei constructive, analiza globala,
reactiuni pentru calculul infrastructurii, dimensionarea elementelor structurale si solutiile
tehnice de realizare a structurii metalice (elemente structurale si îmbinari), caiet de
sarcini.

3. Solutia constructive

Structura de rezistenta este formata din cadre duale, formate din cadre curente
necontravântuite rigide, cadre de fronton contravantuite si travei cu contravântuiri
centrice dezvoltate pe un nivel. În plan longitudinal
contravântuirile sunt dispuse în cele doua cadre perimetrale. În plan transversal cadrele
perimetrale sunt rigide.
Grinzile principale de cadru sunt realizate din profile laminate, prevazute cu vuta
laprinderile pe stalpi, grinzile principale de la planseu sunt prevazute cu conectori
pentru împiedicarea flambajului prin încovoiere-rasucire. Grinzile secundare de planseu
sunt realizate din profile laminate în solutie compusa otel-beton. Conlucrarea spatiala a
structurii este asigurata de efectul de saiba rigida a planseului de beton armat in zona
mezaninului. Stâlpii suprastructurii sunt realizati din profile metalice laminate H.

4. Evaluarea încarcarilor

Structura de rezistenta a cladirii este solicitata la urmatoarele încarcari:


_ încarcarea permanenta
_ încarcarea utila
_ sarcini climatice din vânt si zapada
_ actiunea seismica.
Încarcarile permanente s-au stabilit in baza datelor furnizate de catre arhitect si
beneficiar si SR EN1991-1-1-2004.
Încarcarile climatice corespunzatoare amplasamentului constructiei s-au stabilit în
conformitate cu SR EN 1-1-3-2005 pentru zapada, respectiv SR EN 1991-1-4-2004
pentru actiunea vântului.
Actiunea seismica s-a evaluat în conformitate cu normativul P100-1/2006. Încarcarile
utile sau stabilit conform SR EN1991-1-1-2004. . Combinatiile de încarcari au fost
alcatuite conform
CR 0-2005. Structura a fost încadrata în clasa III de importanta conform CR 0-2005 si
P100-1/2006.

5. Calculul structural

Calculul structural s-a realizat pe baza unui model spatial cu ajutorul programului de
calcul SAP2000.

6. Dimensionarea structurii

Dimensionarea structurii de rezistenta s-a realizat în conformitate cu prevederile NP


033-99, SR EN 1994-1-1 si P100-1/2006. Normele Eurocode au fost folosite
în baza ordinului MTCT nr. 620/29.04.2005.
La dimensionarea structurii s-a avut in vedere respectarea conditiei de rezistenta si a
conditiei de stabilitate corespunzatoare starilor limita ultime, respectiv a deplasarilor
admise corespunzatoare starilor limita de serviciu.

7. Conditii de tehnice de executie si montaj

Executia si montajul structurii se realizeaza cu respectarea conditiilor de calitate si a


tolerantelor precizate în normele în vigoare (EN 1090-1,SR EN 10164,EN 10025, C150-
99, P100-1/2006, C56-85, P118-99, EN 1090-2).
Responsabilitatea pentru urmarirea calitatii executiei conform normelor în vigoare si
desenelor de executie revine uzinei producatoare si firmei care asigura montajul
structurii, având obligatia de a semnala cu promptitudine proiectantului eventualele
abateri dimensionale fata de proiect sau calitatea necorespunzatoare a materialelor
utilizate, constatate în momentul receptiei pe santier.
Proiectantul îsi declina orice raspundere în situatia în care elementele metalice sunt
executate sau montate necorespunzator, precum si fata de orice fel de modificare
adusa structurii (sarcini suplimentare, goluri in elementele de rezistenta) aduse ulterior
realizarii constructiei, daca nu au fost cuprinse în tema de proiectare initiala si nu s-au
luat în considerare la proiectare.
Pentru detalii suplimentare asupra conditiilor tehnice de executie si montaj se va
consulta caietul de sarcini.
CAIET DE SARCINI

1. Conditii generale

1.1. Prevederi generale: Prezentul Caiet de Sarcini se aplica la realizarea documentatiei


DDE, executia în uzina, pe santier si montaj, la controlul si receptia confectiei metalice
care face parte din investitie.
Executia, receptia, depozitarea, atât în uzina cât si pe santier, transportul, ambalarea,
montajul, vopsirea si finisajul constructiei si a partilor de constructie metalica, vor
respecta prevederile standardelor, normativelor si instructiunilor tehnice în vigoare si
prevederile prezentului Caiet de Sarcini.
Prezentul Caiet de Sarcini nu suplineste prevederile normativelor în vigoare ci le
completeaza si precizeaza anumite detalii si modul de interpretare.
Respectarea prevederilor normativelor în vigoare, cu aplicabilitate la lucrarile de
constructii în toate fazele de executie si montaj ale investitiei, specificate sau nu în
documentatie si prezentul Caiet de Sarcini, este obligatorie si constituie baza receptiei
provizorii si definitive a unor parti din lucrare sau a ansamblului ei. Furnizorul
(executantul) va face instructajul necesar cu întregul personal de executie, în uzina
si pe santier, referitor la proiect, normative, instructiuni tehnice si prezentul Caiet de
Sarcini în asa fel încât fiecare din cei ce contribuie la realizarea lucrarii sa cunoasca
perfect sarcinile ce le revin în respectarea conditiilor tehnice de calitate a lucrarii.

1.2. Normative de referinta

EN 1090-1:2008 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1:


Requirements for conformity assessment of structural
Components
SR EN 1993-1-3:2006 Proiectarea structurilor din otel.Proiectarea imbinarilor.
SR EN 1993-1-10:2006 Proiectarea structurilor din otel.Alegerea claselor de calitate a
otelurilor.
EN 1090-2:2008 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2:
Technical requirements for steel structures.
SR EN 25817/93 Îmbinari sudate cu arc electric din otel. Ghid pentru nivelurile de
acceptare a defectelor.
SR EN 1993-1-1 Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale pentru cladiri.
SR EN 10025-1/2005 Produse laminate la cald din oteluri de constructie nealiate.
Conditii tehnice de livrare
C 150 – 99 Normativ privind calitatea îmbinarilor sudate din otel ale
constructiilor civile, industriale si agricole.
SR EN 729-1,2,3,4-1996 Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor
metalice.
SR EN 29692-1994 Sudarea cu arc electric cu electrodul învelit. Sudare cu arc electric
în mediu protector si sudare cu gaze prin topire.
SR EN 10020-94 Definirea si clasificarea marcilor de otel.
SR EN 10002-1 Materiale metalice. Încercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de
încercare la temperatura ambianta.
SR EN 10021 Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de
livrare.
SR EN 10027-1 Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 1: Simbolizarea
alfanumerica; simboluri principale.
SR EN 10027-2 Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 2: Simbolizarea
numerica.
SR EN 10045-1 Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin soc pe epruvete
Charpy. Partea 1: Metoda de încercare.
SR EN 10164 Oteluri de constructii cu caracteristici îmbunatatite de deformare
pe directie perpendiculara pe suprafata produsului.
GP 111-04 Ghid de proiectare privind protectia împotriva coroziunii a
constructiilor din otel
SR ISO 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor.
Clasificare
SR EN ISO 12944-2:2002
Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor
de otel împotriva coroziunii.
GE 053-04 Ghid de executie privind protectia împotriva coroziunii a
constructiilor din otel.
GE 054-06 Ghid privind urmarirea în exploatare a protectiilor anticorozive la
constructii din otel. Masuri de interventie
CP 012/1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului
C28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel.
SR EN 1993-1-10 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel Partea 1-10: Alegerea
claselor de calitate a otelului.
SR EN 10080:2005 Oteluri pentru armarea betonului. Oteluri sudabile pentru beton
armat. Generalitati
SR EN ISO 13918: 2008 Sudare. Bolturi si inele ceramice pentru sudarea cu arc electric
a bolturilor
SR EN ISO 14555: 2007 Sudare. Sudarea bolturilor pe materiale metalice
SR EN 15048-1: 2007 Asamblari cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice.
Partea 1: Cerinte generale
SR EN 14399-3: 2005 Asamblari de înalta rezistenta cu suruburi pretensionate pentru
structuri metalice. Partea 3: Sistem HR. Ansambluri surub cu cap hexagonal si piulita
SR EN 14399-6: 2005/AC: 2006
Asamblari de înalta rezistenta cu suruburi pretensionate pentru
structuri metalice. Partea 6: Saibe plate tesite
C133-82 Instructiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de constructii
metalice cu suruburi de înalta rezistenta pretensionate
1.3. Clasa de importanta a constructiei
Structura se încadreaza în clasa III de importanta conform CR 0-2005 si P100-1/2006.
1.4. Materiale
În conformitate cu documentatia PT, în elementele structurii de rezistenta a cladirii se
folosesc urmatoarele materiale si organe de asamblare:
_ otel S355 JR G2 (IPE360, HEB500,IPE450+vuta, HEB160)
-otel S355 J0 Z25( placi de capat t=25mm)
-Otel S235 JR G2(IPE270,IPE300,TUBO-D114.3-3.6,TUBO-D76.1-3.2,sectiuni circulare
pline pentru cuntravintuiri D-30)
conform SR EN 10025-1
_ organe de asamblare (surub+piulita+saiba) de înalta rezistenta pentru îmbinari
pretensionate, conform SR EN 14399-3: 2005 (suruburi si piulite) si SR EN 14399-6:
2005/AC: 2006 (saibe)
_ beton C20/25 / CEM II A / 0-16 / S2 la planseul de la suprastructura,
conform CP 012/1-2007
_ armatura PC52 conform SR EN 10080: 2005
_ conectori conform SR EN ISO 13918: 2008
Toate materialele utilizate la constructia lucrarii vor fi vor fi însotite de certificate de
calitate si specificatii tehnice în conformitate cu normele nationale si europene în
vigoare, corespunzator cerintelor specificate în proiect. Certificatele de calitate vor fi
prezentate la receptie în uzina a produselor laminate, respectiv la receptia pe santier,
dupa care vor fi pastrate la executant si beneficiar timp de 10 ani.
Furnizorul lucrarilor este obligata sa verifice prin sondaj calitatea otelului livrat la fiecare
200- 500 tone livrate. Defectele de suprafata si interioare ale laminatelor trebuie sa
corespunda anexei L.2 EN 1090-2.

1.5. Categoria de executie a lucrarilor de constructii metalice

Elementele structurii

Pentru elementele sudate, nivelul de acceptare al defectelor în conformitate cu SR EN


25817-1993 si C150-1999 este marcat pe plansele cu detaliile de îmbinari.

2. Documentatia tehnica de executie si montaj

2.1. Documentatia DDE

Documentatia DDE se elaboreaza de catre proiectantul de specialitate, pe baza PT,


prezentului caiet de sarcini si a normelor tehnice în vigoare; se supune verificarii de
catre verificatorul atestat MLPTL, atestat de catre beneficiar. Documentatia DDE va
contine piesele scrise si desenate specificate în STAS 767/0-88. Documentatia DDE va
contine urmatoarele informatii:
_ Pentru zonele si barele disipative, valoarea limitei de curgere f y,max care nu poate fi
depasita de materialul folosit efectiv la realizarea structurii, trebuie specificata si notata
în planurile de executie.
_ Categoria de executie pentru fiecare element în parte conform articolului 1.3. din
STAS 767/0 - 88;
_ Pe elementele sudate se va indica, pentru fiecare cusatura sudata în parte, nivelul de
acceptare al sudurilor conform Instructiunilor tehnice C 150 - 99;
Reprezentarea si cotarea îmbinarilor sudate se va face în conformitate cu SR-EN 22553
–1995 "Îmbinari sudate si lipite. Reprezentari simbolice pe desene" si SR EN 10164
Incercarea imbinarilor
Proiectantul DDE nu poate modifica solutiile tehnice si specificatiile din PT decât cu
acordul proiectantului PT si a verificatorului atestat.
2.2. Documentatia tehnologica de executie în uzina
Documentatia tehnologica de executie în uzina, se realizeaza pe baza proiectelor PT si
DDE în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini si cu normele tehnice
în vigoare.
Furnizorul are obligatia sa întocmeasca o documentatie a tehnologiei de confectionare,
care sa cuprinda operatiile de debitare si prelucrare a pieselor si preasamblare în uzina.
Modificari
Întreprinderea care uzineaza piesele metalice are obligatia ca înainte de începerea
uzinarii sa verifice planurile de executie. O atentie deosebita se va da verificarii tipurilor
si formelor cusaturilor sudate prevazute în proiect. În cazul constatarii unor deficiente
sau în vederea usurarii uzinarii (de exemplu alte forme ale rosturilor, îmbinarilor sudate
precum si pozitia îmbinarilor), se va proceda dupa cum urmeaza :
_ pentru deficiente care nu afecteaza structura metalica din punct de vedere al
rezistentei sau montajului (neconcordanta unor cote, diferente în extrasul de materiale,
etc.), uzina efectueaza modificarile respective, comunicându-le în mod obligatoriu si
proiectantului;
_ pentru unele modificari care ar putea afecta structura din punct de vedere al
rezistentei sau al montajului, va comunica proiectantului propunerile de modificari
pentru avizul acestuia.
Orice modificare de proiect se face numai cu aprobarea prealabila scrisa a
proiectantului.
Modificarile mai importante se introduc în planurile de executie de catre proiectant;
pentru unele modificari mici acestea se pot face de catre uzina executanta, dupa ce
primeste avizul în scris al proiectantului.
Continutul documentatiei
Dupa verificarea proiectului si introducerea eventualelor modificari, uzina constructoare
întocmeste documentatia de executie care trebuie sa cuprinda :
_ Toate operatiile de uzinare pe care le necesita realizarea elementelor începând de la
debitare si terminând cu expedierea lor.
_ Tehnologia de debitare si taiere.
_ Procesul tehnologic de executie pentru fiecare subansamblu în parte, care trebuie sa
asigure îmbinarilor sudate cel putin aceleasi caracteristici mecanice ca si cele ale
metalului de baza care se sudeaza, precum si clasele de calitate prevazute în proiect
pentru cusaturile sudate.
_ Preasamblarea în uzina, metodologia de masurare a tolerantelor la premontaj.
Procesul tehnologic de executie pentru fiecare piesa trebuie sa cuprinda:
_ piese desenate cu cote, pentru fiecare reper;
_ procedeele de debitare ale pieselor si de prelucrare a muchiilor, cu modificarea clasei
de calitate a taieturilor;
_ marcile si clasele de calitate ale otelurilor care se sudeaza;
_ tipurile si dimensiunile cusaturilor sudate;
_ forma si dimensiunile muchiilor care urmeaza a se suda conform datelor din proiect
sau, în lipsa acestora, conform SR EN 29692/94 si SR EN ISO 9692-2 :2000;
_ marca, caracteristicile si calitatea materialelor de adaos: electrozi, sârme si flexuri;
_ modul si ordinea de asamblare a pieselor în subansamble;
_ procedeele de sudare;
_ regimul de sudare;
_ ordinea de executie a cusaturilor sudate;
_ ordinea de aplicare a straturilor de sudura si numarul trecerilor;
_ modul de prelucrare a cusaturilor sudate;
_ tratamentele termice daca se considera necesare;
_ ordinea de asamblare a subansamblelor;
_ planul de control nedistructiv (Roentgen, gamma sau ultrasonic) al îmbinarilor;
_ planul de prelevare a epruvetelor pentru încercari distructive;
_ regulile si metodele de verificare a calitatii pe faze de executie, cf. SR EN 10164
si prevederile prezentului caiet de sarcini.
Regimurile de sudare se stabilesc de catre întreprinderea de uzinare, pe îmbinari de
proba, acestea se considera corespunzatoare numai daca rezultatele încercarilor
distructive si analizelor metalografice realizate conform tabel 5 din C 150-99 corespund
prevederilor din tabelul 6 al normativului respectiv.
Furnizorul este direct si singur raspunzator pentru întocmirea proceselor tehnologice de
executie si sudare ale subansamblelor (care se executa în uzina), de alegerea
regimurilor optime de sudare, de calitatea materialelor de adaos alese ca si calitatea
lucrarilor executate, în conformitate cu planurile de executie si prezentul Caiet de
Sarcini.

Procedura de sudare: Fise tehnologice

În vederea realizarii în bune conditiuni a subansamblelor realizate în serie,


întreprinderea executanta va întocmi fise tehnologice pentru toate tipurile de procedee
de sudare utilizate la lucrare si pentru toate subansamblele sudate conform procedurilor
respective.
La întocmirea fiselor si procedeelor tehnologice se va avea în vedere respectarea
dimensiunilor si cotelor din proiecte, precum si calitatea lucrarilor, în limita tolerantelor
admise prin SR EN 1090 si prin prezentul caiet de sarcini.
Dimensiunile si cotele din planurile de executie reprezinta cotele dupa sudarea
subansamblelor. Pentru piesele cu lungimi fixe prevazute ca atare în proiect,
dimensiunile sunt date pentru o temperatura de + 20 C.
La întocmirea fiselor tehnologice se vor avea în vedere urmatoarele:
_ unitatile care executa îmbinari sudate de nivel B si C trebuie sa utilizeze proceduri de
sudare calificate, conform SR EN 288-1,2,3-1995, SR EN 288-5,6-1996 si SR EN 288-
7,8-1997.
_ Calificarea procedurilor de sudare se face sub supravegherea coordonatorului cu
sudura al unitatii de executie, care raspunde pentru exactitatea si conformitatea datelor
obtinute, conform SR EN 719-1995.
_ Coordonatorul tehnic cu sudura tine evidenta procedurilor de sudare (WPS welding
procedure specification) întocmite conform SR EN 288-2-1995.
_ Alegerea metodei de calificare conform SR EN 288 se face de catre coordonatorul
sudarii, în concordanta cu conditiile impuse de SR EN 1090 pentru categoriile A si B de
constructii.
_ Pentru verificarea procedurilor de sudare aplicate se vor efectua probe martor în
conditiile procesului de fabricatie de catre sudori stabiliti de coordonatorul tehnic cu
sudura.
Conditiile de calitate pentru încercari pe epruvete prelevate din probe martor sunt
prevazute în SR EN 288.
_ Procesul tehnologic de executie pentru subansamblele de proba, care va cuprinde si
tehnologiile de sudare, va fi elaborat de uzina si avizat de catre un inginer sudor
certificate de catre ISIM. Dupa omologarea subansamblelor de proba se vor omologa
tehnologiile de sudare pentru toate tipurile de îmbinari în conformitate cu SR EN ISO
15614-8 :2003.
_ Procesele tehnologice de executie pentru subansamblele completate si definitivate în
urma
executiei celor de proba, vor fi aduse la cunostinta proiectantului, beneficiarului si
întreprinderii de montaj.
_ Pe baza proceselor tehnologice definitivate în urma încercarilor, inginerul sudor va
extrage din acestea, din "Caietul de sarcini" si din standarde, toate sarcinile de executie
si conditiile de calitate ce trebuiesc respectate la lucrarile ce revin fiecarei echipe de
lucru (sortare, îndreptare, sablare, trasare, debitare, asamblare provizorie, haftuire,
sudare, prelucrare, etc.). Aceste extrase vor fi predate echipelor si instruite conform
acestora, astfel încât fiecare muncitor sa cunoasca perfect sarcinile ce îi revin.

2.3. Documentatia tehnologica de executie si montaj pe santier

Documentatia tehnologica de executie si montaj pe santier a structurii, se realizeaza de


catre întreprinderea care executa montajul, pe baza documentatiei PT si DDE, a
prevederilor din caietul de sarcini si a normelor tehnice în vigoare. Montajul structurii
metalice se va face pe baza unui proiect tehnologic, întocmit de catre personal
specializat din cadrul întreprinderii care face montajul sau la cerinta acesteia de catre
firme specializate. ]
Documentatia tehnologica de montaj va cuprinde:
_ Masuri privind depozitarea si transportul pe santier a elementelor de constructie din
otel.
_ Organizarea asamblarii pe tronsoane, pe santier, a elementelor din otel, cu indicarea
mijloacelor de transport si ridicat necesare.
_ Indicarea dimensiunilor a caror verificare este necesara pentru asigurarea realizarii
tolerantelor de montare impuse prin proiectul de executie si prin prescriptiile tehnice.
_ Materialele de adaos, metoda de prelucrare a marginilor pieselor, procedeul si regimul
de sudare, planul de succesiune a executarii sudurilor de montare, masurile ce trebuie
luate pentru evitarea sau reducerea în limitele admise a deformatiilor si eforturilor
remanente produse prin sudurile de montare, prelucrarea ulterioara a suprafetelor
cordoanelor de sudura a elementelor solicitate dinamic. Modificarile proiectelor de
executie, îneventualitatea simplificarii procesului tehnologic de montare, se vor face
numai cu acordul prealabil, în scris al proiectantului si investitorului.
_ Masuri pentru executia îmbinarilor cu suruburi pretensionate.
_ Verificarea cotelor si a nivelelor indicate în proiect pentru elementele montate.
_ Marcarea elementelor si ordinare fazelor operatiei de montare.
_ Asigurarea stabilitatii elementelor din otel în fazele operatiei de montare.
_ Planul operatiilor de control în conformitate cu prevederile proiectului de executie, a
prescriptiilor tehnice.
_ Metodele si frecventele verificarilor ce trebuiesc efectuate pe parcursul si la
terminarea fazelor de lucrari de montare.
În cazul în care sunt prevazute îmbinari sudate de montaj, pe santier, se vor elabora
fise tehnologice pentru acestea, în conformitate cu procedura de la punctul 0 precedent.

3. Conditii de tehnice de executie si montaj

3.1. Prevederi generale

Executia si montajul structurii se realizeaza cu respectarea conditiilor de calitate si a


tolerantelor precizate în normele în vigoare (SR EN 1090-1,SR EN 1090-2, C150-99,
P100-1/2006, C56-85, P118-99, EN 1090-2).
Se vor respecta toate tolerantele dimensionale, de forma si pozitie prevazute pentru
montaj in EN 1090-2.
Pentru eliminarea oricaror abateri se va executa premontajul uzinal.
Montajul structurii se realizeaza prin suruburi M16,M20 gr 10.9, M16 gr 8.8, ancore M26
S235 si sudura de montaj de nivel C si B de acceptare a defectelor conform
normativului C150-99.
În zonele afectate de sudura de montaj, se reface protectia anticorosiva.
La manipularea, transportul si depozitarea elementelor executate se vor lua toate
masurile pentru evitarea deformarilor locale sau de ansamblu ale acestora si pentru
evitarea avarierii protectiei lor anticorosive. Eventualele zgârieturi in urma transportului
si montajului se corecteaza cu vopsea de retus
Protectia la foc a structurii metalice va fi realizata în conformitate cu prescriptiile în
vigoare si în concordanta cu cerintele impuse de catre arhitect si beneficiar cu privire la
finisajele cladirii.
Eventualele zgârieturi in urma transportului si montajului se corecteaza cu vopsea de
retus.
3.2. Tolerante de montaj
Tolerantele la executia asamblarii elementelor de constructii la montaj sunt cele din
, EN 1090-2 si prezentul Caiet de Sarcini.
Pentru asigurarea în tolerantele admise, se va asigura un control optic cu aparatura
adecvata lamontajul stâlpilor. Se atrage în mod deosebit atentia asupra axarii corecte a
stâlpilor si în mod special asupra verticalitatii.
Verificarea tolerantelor de montaj se va efectua dupa montarea fiecarui tronson de
stâlpi si
riglelor aferente. Se va alcatui un proces-verbal de receptie a masuratorilor în baza
carora se vor verifica tolerantele de montaj. Montajul tronsonului urmator nu va putea
începedecât dupa receptia tronsonului curent.

3.3. Îmbinarile sudate

Sudurile de santier se vor executa numai cu sudori autorizati, cu scule, dispozitive si


utilaje corespunzatoare, luându-se toate masurile necesare pentru asigurarea calitatii
îmbinarilor sudate. Nivelul de acceptare al defectelor îmbinarilor sudate este C în
conformitate cu normativul C150-99, cu exceptia sudurilor marcate cu nivelul de
acceptare B.

3.4. Îmbinarile cu suruburi

Îmbinarile cu suruburi folosite la montajul structurii metalice sunt de doua tipuri, indicate
pe plansele cu detaliile de îmbinare:
_ Îmbinari nepretensionate. Suprafata pieselor în contact nu necesita pregatiri speciale,
având aceiasi protectie anticorosiva ca si elementul care se îmbina. Organele de
asamblare
pentru aceste îmbinari trebuie sa fie conform SR EN 15048-1: 2007. Alternativ, acestea
pot fi aprovizionate conform SR EN 14399-3: 2005 (suruburi si piulite) si SR EN 14399-
6: 2005/AC: 2006 (saibe).
_ Îmbinari pretensionate. Înainte de asamblare, suprafata pieselor în contact se va
sabla si proteja prin pulverizare cu produse pe baza de aluminiu sau zinc, care sa
asigure un coeficient de frecare de cel putin = 0.4 (suprafata clasa B conform EN
1090-2).
Organele de asamblare pentru aceste îmbinari trebuie sa fie conform SR EN 14399-3:
2005 (suruburi si piulite) si SR EN 14399-6: 2005/AC: 2006 (saibe). Pretensionarea
îmbinarilor se va efectua în conformitate cu normativul C133-82. Acesta contine
prevederi doar pentru suruburi negre, slab lubrifiate. În cazul în care suruburile de înalta
rezistenta folosite la montaj sunt lubrifiate cu alte sisteme (de ex. MoS2), pretensionarea
suruburilor poate fi efectuata conform EN 1090, functie de tipul de lubrifiere a
suruburilor.
Pentru îmbinarile pretensionate se vor întocmi procese verbale de verificare, pe baza
modelului din C133-82.

3.5. Sudarea conectorilor

Conectorii de pe talpile grinzilor se vor suda prin tehnologia "arc tras" - ciclu lung cu
inel ceramic, conform SR EN ISO 14555. Rezistenta îmbinarii sudate trebuie sa fie cel
putin egala cu rezistenta tijei conectorului.

3.6. Protectia anticorosiva


Protectia anticorosiva a elementelor structurii metalice de rezistenta se va stabili în
conformitate cu GP 111-04, GE 053-04 si GE 054-06. La stabilirea solutiei de protectie
anticorosiva se va considera o durabilitate ridicata (R - peste 15 ani) conform GP 111-
04.
Clasa de corosivitate a elementelor structurii de rezistenta este prevazuta în urmatorul
tabel:
Elemente structurale Clasa de corozivitate conform SR
ISO 9223 si SR EN ISO 12944-2
Elemente aparente (exterioare) ale structuri: stâlpi,
grinzi si contravântuiri din cadrele contravântuite din
axele A si D.
C2
Grinzi si contravântuiri nu sunt înglobate în
beton
C1
Stâlpi, grinzi si contravântuiri aflate în interiorul
cladirii în partea de suprastructura

Organele de asamblare (suruburile, piulitele si saibele) folosite la îmbinarea elementelor


structurale din clasa de corozivitate C3 si C2 se vor fi galvanizate.

3.8. Controlul executiei

Firma care executa lucrarea va asigura prin organe competente, controlul tehnic
neîntrerupt al operatiunilor de asamblare si montaj si receptia asamblarii fiecarui
subansamblu sau element, atât la sol cât si la montaj.
Controlul operatiunilor de asamblare si montaj se vor face vizual si prin masuratori
dimensionale. Se vor verifica dimensiunile, forma si calitatea cordoanelor de sudura de
la îmbinarea fiecarui element, respectarea tolerantelor la asamblare si a celor de
montaj.
Lucrarile de montaj si de sudare pe santier vor fi urmarite si receptionate, pe faze de
executie, de un delegat permanent al clientului.

3.9. Protectia muncii si PSI

La executia si montajul structurii metalice se vor respecta toate instructiunile de


protectia muncii si PSI aflate în vigoare la data respectiva. Principalele acte normative
sunt urmatoarele:
_ Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca;
_ Hotarârea nr. 1146/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
_ Hotarârea nr. 1048/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipelor individuale de protectie la locul de munca;
_ Hotarârea nr. 1091/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca;
_ Norme generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si
Protectiei Sociale (MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 5840/1996;
_ Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice, emise
prin Ordinul MMPS nr.56/1997 (cod 42);
_ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si
finisaj constructii, emise prin Ordinul MMPS in 1996 (cod 27);
_ Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, emise prin Ordinul
MMPS nr. 136/1995 (cod7);
_ Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare cu
mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr. 719/1997
(cod 57);
_ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înaltime, emise prin Ordinul
MMPS nr. 235/1995 (cod 12);
_ Ordonanta nr. 60 din 1997.
_ N.G.P. II/1977 cap. I, III, IV, V si VI.
_ Norme tehnice P 118/83.

4. Receptia lucrarilor de constructii

Receptia constructiilor se va efectua în conformitate cu C 56 - 85.


În timpul executiei lucrarii se vor retine toate documentele necesare întocmirii cartii
constructiei, respectiv: proiectul care a stat la baza executiei, dispozitiile de santier
emise pe parcursul executarii lucrarii, procesele verbale de receptie calitativa si de
lucrari ascunse întocmite pe parcursul executiei, precum si certificatele de calitate ale
materialelor folosite, buletine de încercari, etc.
Eventualele remedieri necesare, se vor executa numai cu avizul sau sprijinul
proiectantului.
La receptia lucrarilor de constructii se vor verifica: corectitudinea executarii îmbinarilor
sudate, precum si corectitudinea asamblarii tronsoanelor metalice pe santier. La
receptia lucrarilor se vor prezenta si documentele de calitate si specificatiile pentru
materiale si elementele structurale.
Se va verifica corectitudinea executarii protectiei anticorosive la constructiile metalice.

5. Întretinerea constructiei

În timpul exploatarii, beneficiarul va urmari ca elementele constructiilor sa nu fie


încarcate peste limitele admise în proiect.
Depunerile de praf industrial vor fi înlaturate la intervale regulate astfel încât acestea sa
nu depaseasca limitele admise. Înlaturarea depunerilor de praf se va face pe baza unui
program întocmit în acest sens de beneficiar.
Periodic se va face o verificare tehnica a starii constructiei.
Dupa evenimente cu caracter exceptional (cutremure, incendii, explozii, avarii datorate
procesului de exploatare, etc.) se va face în mod obligatoriu verificarea starii tehnice a
constructiei.