Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA B

informativă

Proces-verbal de lucrări ascunse pentru subansambluri

nestructurale realizate în sisteme din plăci subţiri

pentru montaj uscat

Nr. ....../Dată .............

*T*

Lucrarea ....................... Beneficiar

..............................

Adresă

...................................................................

Proiect nr. ......... anul ........... S.C.

..............................

Comisia de recepţie:

Numele, prenumele:

(Proiectant .................. Persoana reprezentantă

................)*1)

Executant .................... Persoana reprezentantă

....................

Diriginte/MP

.............................................................

1. Nivel - subsol [] parter [] etaj [] axele [][][][]

2. Categorie lucrare verificată - perete compartimentare []

- placare/ghenă []

- plafon fals []

3. Descriere succintă soluţie tehnică ...................................

.........................................................................

4. Structura montajului de plăci - lemn [] - metal []

5. Placarea: - nr. de straturi [] - stratul []

6. Şuruburi ........... dimensiuni [][][][] distanţe [][][][] observaţii


.........................................................................
7. Chit de îmbinare ............ [] bandă armată [] observaţii ..........

.........................................................................

8. Vată izolaţie ............... [] observaţii ..........................

.........................................................................

9. Instalaţii electrice [] observaţii ...................................

.........................................................................

10. Instalaţii sanitare [] observaţii ...................................

11. Perete faţa a doua: nr. straturi []

Stratul [] bandă armare [] chit []

Stratul [] bandă armare [] chit []

Stratul [] bandă armare [] chit []

12. Agrementul tehnic/declaraţia de performanţă a ansamblului constructiv

.........................................................................

13. Rezistenţa la foc a ansamblului constructiv, cu indicarea criteriilor

de performanţă ..............................................................

.........................................................................

14. Observaţii suplimentare .............................................

.........................................................................

15. Concluzii - se poate trece la faza următoare - finisajul prevăzut în

proiect .....................................................................

.........................................................................

Executant (Proiectant)*1) Diriginte

......... ................... ................

(nume, semnătură) (nume, semnătură)*1) (nume, semnătură)

*ST*

──────────

*1) După caz.