Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTREI ALIMENTARE AL

REPUBLICII MOLDOVA

Centrul de Excelența în Horticultură și Tehnologii Agricole

Plan de afacere
Plantații multianuale horticole

Livadă de prune

Director:Bairac Carmelina

Adresa:r-nul Ocnița s.Paladea

Telefon: 060828274

G.Ț. “Erik”

Țaul,2017
Cuprins:

1.Introducere
2.Descrierea afacerii
3.Investiția necesară
4.Desfașurarea afacerii
5.Planul de marketing
6.Analiza swot
7.Analiza veniturilor și cheltuelilor
8.Riscuri și probleme

1
Introducere:
Prunul este unul din cele mai importante specii pomicole din țările cu climat
temperat, pentru fructele sale apreciate și mult solicitate atît pentru consum în stare
proaspătă, cît și pentru industrializare.Prunul specie cu vechi tradiții de cultură pe
teritoriul Republicii Moldova, a avut un rol deosebit de important în viata locuitorilor
satelor, în special celor din zonele de dealuri, constituind o important sursă de a trai și
de venituri. Fructele sale s-au bucurat întotdeuna de o înalta apreciere , fiind folosite în
mod current în alimentație. Din vremurile străvechi, prunul a purtat faima pămîntului
nostru, prin exportul de prune uscate, avînd și astăzi o perspectivă reală de extindere în
cultură, care prevede aplicarea soiurilor noi performante și tehnologiilor avansate.
Prunul în Republica Moldova, după suprafețele ocupate cedeaza numai culturii
mărului. Prunele se consumă în stare proaspătă sau transformate în prune uscate,
congelate, compot, marmeladă, dulcețuri, magiun, gem, suc, nectar ect, sunt foarte
appreciate prunele deshidrate cu miez de nucă.
Prunele moldovenești se folosesc preponderent
pentru destilarea sub formă de țuica mai slabă și
rachiuri cu grad alcoolic ridicat ca palinca sau
slivovița. Țuica din prune bine preparată nu
conține uleiuri dăunătoare sănătății.
Pentru consumul în stare proaspătă sunt folosite soiurile de fructe mari, colorate
cu conținutul ridicat de substanțe uscate solubile, cu pulpa deasa sîmburele mic și
detașabil, gustoase și aromate. Datorita sortimentului bogat și valoros, perioada de
recoltare și valorificare poate fi pentru circa de 100 zile, începînd cu luna iulie și pînă
în luna octombrie. Aprecierile deosebite pe care le are prunul, se datorează
productivitățtii mari a pomilor, calitățile înalte a fructelor, perioadei extinse de
valorificare a acestora, numeroaselor soiuri valoroase, cu coacerea de la timpurie la
tîrzie și divirsitații gustului.

2
Cultivarea prunelor este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:
• Plantațiile de prun produc recolte de cca. 15-30 t/h și pot fi explotate 20-25 de
ani
• Cererea crescătoare pe piață locală și export (pe piața Rusiei si a Belorusiei)
pentru prune in stare proaspătă și uscată
• Investiția se recuperează în mai mult de 2 ani în rod deplin (7 ani de la
plantare)
• Prezența în țară a companiilor care exportă prune în stare proaspătă și uscate,
companiilor producătoare de sucuri, gemuri, compoturi ect.

Prunul ar trebui să fie prima


alegere pentru un grădinar cu
puțină experiență, care vrea să
aibă o livadă de pomi fructiferi,
pentru că nu au nevoie de
îngrijiri deosebite. În afara de
asta, prunul poate fi cultivat în
aproape orice gradină obișnuită și
trăiește 50 de ani.
Prunele are următoarele
proprietăți: energetic, stimulent
nervos și regenerator al nervilor,
diuretic, laxativ, dezintoxicant. Ele sunt indicate astenie, anemie, surmejan, gută,
reumatism, constipație, intoxicație alimentară, hepatism. Fructele deshidrate fiiind
foarte nutritive, se recomanda mai ales sportivilor, copiilor și bătrînilor. Datorită
conținutului mare de zahăr, prunele uscate sunt contraindicate în diabetul zaharat.
Prunele uscate sunt un tonic al sistemului nervos. Ele sunt bogate in săruri minerale de
potasiu și sunt recomandate in tratarea afecțiunilor aparatului cardiovascular.
Plantația de prune este o investiție capitală pe termen lung, care poate fi explotată
timp de 20-25 ani. Durata expoatării eficiente depind de corectitudinea înființării
3
plantației și îngrijirea acesteia în primii 3-4 ani după plantare. Alegerea soiului de prun
este determinată de mai mulți factori: cerințele pieții, condițiile climaterice, metoda de
cultivare, sistemul de irigare, structura sulului, reacție slab acidă sau neutră, apele
freatice ect. Înființarea unui hectar de prune și îngrijirea acestuia pînă la intrarea în rod
(primii 3 ani) necesită 100 mii lei pentru 1 ha de livadă.
Sistemul antigringină:

Plasă de protecție antigrindină, susținută de un sistem de stîlpi de fier metalice.


Are o garanție de 30 de ani .
Costul 1m² de plasă este de 15 lei, iar pentru suprafața de 20 000 m² voi avea
nevoie de 300 000 lei.
Plasa textilă este rezistenta avînd proprietatea de a nu reduce radiațiile solare
Plasa de protecție creează în același timp și un microclimat propice dezvoltării
fructelor și coacerii lor într-un timp mai scurt.

4
Descrierea afacerii:
Denumirea completă a gospodăriei este G.Ț.„Erik” , iar forma organizatorico-
juridică este Gospodărie Țărăneasca, localizată în satul Paladea, raionul Ocnița.
Directorul gospodăriei este Bairac Carmelina Victor în vîrsta de 17 ani.
Am ales această afacere deoarece prunul in Republica Moldova, după suprafețele
ocupate cedează numai culturii mărului. Prunele se consumă în stare proaspătă sau
uscate, congelate, compot, marmeladă, dulcețuri, magiun, gem, suc, nectar, si mai sunt
foarte tare apreciate prunele deshidratate cu miez de nucă.
Voi inființa livada de prune pe o suprafață de 2 ha
de teren pe care le am în proprietate și voi economisi
ca să nu arendez, dintre care vor fi următoarele soiuri:
• Pe un hectar voi planta prune timpurii de soiul
Cabaredinskaia Ranniaia, care este un soi obținut în
Rusia, pomul de vigoare mijlocie, coroana piramedala
spre ovală, răsfirată, intră în rod în anii 4-5 după
plantare. Productivitate înaltă de 20-25 t/h, rezistent la boli și atacul vespei semințelor
de prun. Fructe mari de 40-50 g, oval, culoare roșu-violetă acoperită intens cu pruină.
Maturarea fructelor este la sfîrsitul lunii iulie începutul lunii august. Sîmburele este
ușor detașabil, iar fructele se păstrează bine , se pot cosuma în stare proaspătă și pentru
industrializare.
• Pe celălant hectar voi planta prune tîrzii de soiul President,care este un soi de
origine din Marea Britanie,un pom viguros de culoare globuloasă,deasa.Intră pe rod in
anii 3-4 dupa plantare,productivitate inalta de 20-25t/ha.Relativ rezistent la boli si
daunători.Fructul mare si foarte mare de 40-60g,formă,elpispoidală spre
rotundă,culoare violacee închisă,acopretită cu strat subțire de pruină. Maturarea
fructelor în decada a treia a lunii septembrie, sîmburile detașabil. Consum în stare
proaspătă fructele pot fi folosite și pentru uscare.

5
Pentru înființarea și îngrijirea pînă la intrare în rod economic a 2 ha de livadă
intensivă de prun cu dinstanțe de plantare a pomilor de 6-3m și îngrijirea ei pină la
intrarea în rod economic orientativ necesită ănvestiții de cca.74.000mii lei/ha.Întrarea
în rod economic în anii 4-5,iar producția maximă pină la 20-25t/ha din anii 6-7 după
plantare.Termenul de recuperare a investițiilor de 3 ani de fructificare.Cheltuielile
totale de producție în perioada de fructificare constituue cca.100.000 lei/ha,iar marfa
brută de 40.000 lei/ha.Perioada de exploatare eficientă este de 12-15 ani de
fructificare.
Sistemul de amplasare a pomilor.În livezile din Republica Moldova se aplică pe
larg sistemul de amplasare a pomilor în dreptunghi,iar eu din motivul că terenul este
amplasat în pantă,voi aplica sistema de amplasare a pomilor de prun în triunghi
isoscel,care constă în plantarea pomilor din rîndurile vecine vizavi de centrul
intervalelor dintre pomi pe rind,distanțele dintre rînduri fiind mai mari decît intervalele
dintre pomi pe rind.În acest caz se păstrează toate avantajele amplasării pomilor în
dreptunghi,la fel un avantaj esențial în diminuarea eroziunii soiului pe terenul în
pantă.Distanța dintre rînduri este 6 metri iar distanța dintre pomi pe rînd este de 4
metri.
Pregatirea terenului catre plantarea livezii. Pregatirea terenului începe cu 3 ani
înainte de plantarea pomilor si se efectuează în ansablu cu lucrările de amenajare și
organizare a teritoriului.În perioada indicata se cultivă plante de cîmp care contribue la
ameliorarea situației fitosanitare și sporirea fertilității solului.Dintre culturile de cîmp
favorabile ca predecesori pentru livada de prune se consideră lucrena, grîul, orzul,
porumbul. Eu voi cultiva porumbul iar dupa recoltarea acesteia rezidurile vegetale vor
fi marunțite și încorpoarate în sol ca materie organică.
Lucrarea solului înaintea de plantarea livezii.Lucrarea de bază a pregătirii
solului înaite de plantarea livezii este arătura adîncă la 50-60cm prin aceasta se
produce inversarea aproape totală a profitului natural al solului,la care plantele
pomicole s-au adaptat pe parcursul evoluției mii de ani.Terenul se ară cel puțin 2-3
luni înainte de plantarea pomilor.Îndată dupa arătura,pe linia viitoarelor rînduri,pe o
fîșie lată de cca. 1,5-2,0 m,se efectuează afînarea cu scarificatorul pîna la adîncimea de
50-60 cm.Ulterior,pînă la plantarea pomilor,soiul se menține ca ogor lucrat.
6
Fertilizarea înaintea de plantarea livezilor. Aplicarea îngrășămintelor și
minerale de fosfor și potasiu înaintea de plantarea livezii are scopul de a crea o rezervă
de substanțe nutritive în stratul de sol cu distribuție maximă a radăcinilor
pomilor,activizarea proceselor microbiologice în sol, înbunătățirea însușirilor fizice ale
solului.Prin aceasta se îmbunătățește nutriția minerală,creșterea și fructificarea pomilor
pînă la intrarea în rod economic. Dozele de îngrășăminte încorporate în sol, înainte de
înființarea livezii se diferențiază în funcție de: fertilitatea solului, particularitățile
biologice ale speciilor și asociațiilor soi, densitatea pomilor la unitatea de suprafață,
sistemul de cultură și productivitatea scontană. Fertilizarea concomitent cu plantarea,
pentru a asigura condiții favorabile de nutriție în zona sistemului radicular, redus
puternic la transplantarea pomilor, se aplică local îngrășăminte. La fundul fiecărei
gropi se întroduc 8-10 kg gunoi de grajd bine descompus sau mraniță și 25-30 g P2O5,
care se amestecă bine cu circa 10 kg de sol. Deasupra amestecului se adaugă un start
de sol de 5-10 cm. Apoi se amplasează pomul.
Fasonarea pomilor se execută cu o foarfecă de pomi bine ascuțită. Se aplică atît
rădăcinilor cît și ramificațiilor trunchiului, dacă ele există. Se elimină, prin tăiere, doar
rădăcinilor uscate, rupte sau rănite. Dacă în momentul plantării pomul tînăr se prezintă
ca o vargă neramificată, aceasta se va reteza, deasupra unui mugure, la o înălțime de 1-
1,25 m. Această înălțime de proiectare a trunchiului –în funcție de opțiuni,
dimensiunea indicată poate fi mai mare sau mai mică. Dacă pomul are deja cîteva
ramificații laterale atunci se va aplica tăierea reductivă care are în pprincipal două
scopuri: reducerea masei vegetale care va trebui hrănită în viitoarea perioadă de
vegetație de către o rădăcină slăbittă prin operație de dezgropare și, în al doilea rînd,
începerea tăierilor pentru formarea coroanei pomului. Prima ramificație care se va
îndepărta de la inel este lăstarul concurent, în cazul în care acesta nu a fost îndepărtat
în pepenieră. Lăstarul concurent este prima ramificație crescută imediat sub creșterea
anuală a vîrfului. În situația în care lăstarul concurent are o creștere mai convenabilă
decît vîrful, va fi oprit acesta și se va elimina vîrful.
Plantarea. Locul de plantare se va pregăti cu o lună înainte de plantarea propriu-
zisă, pentru ca pămîntul să aibă timp să se așeze. Se va săpa o groapă de 60 cm
adîncime și 1,2 m diametru și se va pune în ea materialuol organic. Plantarea în sine
7
este simplă- se sapă o groapă destul de mare încît să încapă cu ușurință rădăcinile, se
plasează pomul în ea și se acoperă cu pămînt rădăcinile pînă la nivelul pămîntului din
preajmă. Ca toți pomii, și prunul trebuie plantat la aceași adîncime la care a fost plantat
în ghiveci sau în seră; dacă nu se știe precis, atunci nodul dintre rădăcină şi
tulpinătrebuie să fie la cel puţin 5 cm deasupra pămîntului. După ce s-a plantat
copacul, se bătătoreşte pămîntul pentru ca acesta să intre bine în contact cu
rădăcinile.Prunii se leagă de un arac în primii ani de la plantare.
Aracul se înfige în pămînt la cel puţin 15 cm de tulpină, iar punctele de legătură
se fac din 30 în 30 cm, cu fazii de plastic sau sfoară (nu sîrmă sau alte materiale care ar
putea stricatulpina). De asemenea, se verifică din cînd în cînd legăturile, pentru ca să
nu fie prea strînse.
Îngrijirea prunilor. La prunii nou plantaţi, se are grijă să nu îngheţe în prima
iarnă şi se udă bine în perioadele secetoase. Pomii maturi nu necesită prea multe
îngrijiri în afară de tăiere şi reducerea numărului de fructe. Deoarece prunii au multe
rădăcini aproape de suprafaţă, din ele vor creşte mulţi copaci pitici, pe o rază de 3 m în
jurul tulpinii prunului principal. Aceştia trebuie tăiaţi pentru a fi ţinuţi sub control, o
metodă mai drastică fiind scoaterea lor din pămînt, din locul în care se desprind de
rădăcina pomului-mamă.Irigarea - se recomanda 4-5 udări cu norma de 400-600 metri
cubi apă/ha.Combaterea bolilor şi dăunătorilor -pentru combaterea eficienta este
necesar să se efectueze aproximativ 4-5 tratamente, utilizînd insecticide, acaricide şi
fungicide.
Reducerea numărului de fructe.
Prunii nu fac în fiecare an aceaşi
cantitate de fructe. în anii în care produc prea
multe fructe este bine să se rupă unele fructe
înainte ca acestea să apuce să se maturizeze,
pentru a asigura o recoltă bună şi în anul
următor; totodată, ramurile încărcate cu prea
multe fructe se pot rupe. Numărul de fructe se reduce în două etape: o data la sfîrşitul
lunii mai, cînd încep să se formeze fructele şi apoi la mijlocul lunii iulie, cînd prunele
sunt pe jumătate dezvoltate. în primul rînd,se înlătură fructele stricate sau bolnave;
8
apoi se rup alte prune pentru a lăsa loc destul să se dezvolte - trebuie să fie cam 7 cm
între fiecare fruct.
Taierea prunilor. In această problemă sunt două puncte importante: în primul
rind se dă prunului o formă potrivită, apoi se evită infectarea cu boala albă a frunzelor.
Pentru a evita această boală, se taie copacul în perioada de vegetaţie, primăvara
tîrziusau vara devreme - nu iama. Tăierea prunilor depinde de formă: piramidă(B),
tufă(C), standard(D) sau standard mijlociu(E). Eu voi alege forma de tufă (C) nu au
nevoie dc spalier şi sunt mult mai înalţi decît cei cu forma de piramidă, ajungînd pînă
la 4 m înălţime. Avantajul este că ramurile şi foliajul se dezvoltă de la 1 m de la
nivelul pămîntului, ceea oe va uşura îngrijirea, tăierea şi recoltarea majorităţii
fructelor. Dezavantajul este că unele fructe vor fi mult prea sus pentru a fi culese fără o
scară.

Întreţinerea solului în livadă. Cel mai potrivit sistem de întreţinere a solului este
înierbarea între rânduri, deoarece permite efectuarea la timp a operaţiilor de protecţie
contra bolilor şi dăunătorilor (după ploi, etc.) şi iarba cosită serveşte ca îngrăşăminte
organice. Pe parcursul vegetaţiei, între pomi, pe rând, se efectuează afânarea.
Administrarea îngrăşămintelor. în livezile pe rod, pe solurile cu o fertilitate
slabă este necesar să se aplice 40-901 gunoi de grajd o dată la 3-5 ani. în cazurile când
nu dispunem de îngrăşăminte organice se administrează îngrăşăminte minerale
complexe 300-400 kg/ha. Se recomandă aplicarea îngrăşămintelor chimice numai pe
rânduri de pomi, pe banda de 1,5-2 m.
Recoltarea şi stocarea fructelor. Rodesc numai prunii de cel puţin 4-5 ani.
Fructele se laşa in pom pana s-au copt. Fructele mature se coc pe o perioada de o luna,
asa ca este bine sa culegeţi cate puţin, la cateva zile. Fructele bolnave trebuie
îndepărtate imediat pentru ca atrag insectele si viespiile.Prunele coapte se pastreaza
numai cateva zile si sunt stodate cel mai bine in frigider.
9
Investiția necesară
Pentru înfiinţarea şi îngrijirea pînâ la intrarea pe rod
economic a 2 ha de livadă intensivă de prun, îngrijirea ei
pini la intrarea pe rod economic orientativ necesită
investiţii de circa 100 mii lei/ha. Intrarea pe rod economic
în anii 4-5, iar producţia maximă pînă la 20-25 t/ha din anii
6-7 după plantare. Termenul de recuperare a investiţiilor
este de 3 ani de fructificare. Cheltuielile totale de producţie în perioada de fructificare
constituie circa 100 mii de lei/ha, iar marfa brută de 90 mii lei/ha. Durata exploatării
eficiente depinde de corectitudinea înfiinţării plantaţiei şi îngrijirea acesteia în primii
3-4 ani după plantare. Alegerea soiului de prun este determinată de mai mulţi factori:
cerinţele pieţei, condiţiile climaterice, metoda de cultivare, sistemul de irigare,
structura solului, reacţie slab acidă sau neutră, apele freatice, etc.
Puieţii de prune de 1 an vor fi procuraţi de la întreprinderea ”Gojan Valentin
Ivan ” GŢ din raionul Briceni ,s. Grimăncăuţi.

Tabelul 1.
Investiţiile necesare

Obiectul Investitor Valoarea Durata Rata


investiţiei estimată (ani) dobînzii
Îngrijirea livezii BC "MOLDOVA - 200 000 lei 15%
pînă la intrarea AGROINDBANK" 2 ani
pe rod S.A.
Plasa antigrindină BC "MOLDOVA 300 000 iei 15%
AGROINDBANK" 3 ani
S.A.
TOTAL: - 500 000 lei ] 5 ani -

10
Desfășurarea afacerii
Pruncie îşi au originea in Şina. dar sunt rftapAndite cu mare succes pe întreg
continentul Ele ne îmbie cu gustul şi aroma lor, fund disponibile in numeroase soiuri,
însă toate păstrează proprietăţile curative Prunele sunt bogate in resversatroi. cel mai
puternic antioxidant (de 50 de ori mai puternic decit vitamina C), in minerale (potasiu,
magneziu, sodiu etc.), vitamine (A, E, vitamine din complexul B, vitamina C), fibre şi
alte substanţe active
Prunele au numeroase beneficii extrem de bune pentru organismul uman, avînd
efecte pozitive în:
- Creşterea capacităţii de luptă a sistemului
imunitar, protejînd organismul In faţa infecţiilor
de sezon, precum răcelile;
- In intoxicaţii, ele avînd puternice efecte
detoxifiante sau pentru cei care lucrează in
mediu toxic;
- Stimulează sistemul nervos, fiind indicate
in perioadele de învăţare;
- Primele stimulează la un înalt nivel digestia;
- Stimulează funcţiile hepatice şi biliare, avînd acţiuni benefice si regenerative
asupra ficatului;
- Combat anemia;
- Ameliorează durerile articulare si reumatice;
- Scad uşor febra;
- Au efecte antiinflamatorii;
- îmbunătăţesc funcţiile rinichilor,
- Reduc dezechilibrele psihice ca depresie, anxietate, nervozitate;
- Au efecte pozitive in combaterea sindromului premenstrual;
- Au uşoare efecte laxative.

11
Planul de marketing
Planul de marketing este ghidul pas cu pas pe calea
succesului afacerii. El constituie mijlocul de implementare
a strategiei de marketing alese. El trebuie sfi se bazeze pe
înţelegerea clară a obiectelor de marketing ale firmei, a ceea
ce se doreşte a fi realizat de afacerea respectivă în viitor.
Rodesc numai prunii de cel puţin 4-5 ani. Fructele se
lasa in pom pana s-au copt. Fructele mature se coc pe o
perioada de o luna, asa ca este bine sa se culeafa cate puţin, la cate va zile. Fructele
bolnave trebuie indepartate imediat pentru ca atrag insectele si viespiile. Prunele
coapte se pastreaza numai cateva zile si sunt stodate cel mai bine in frigider. După
recoltarea fructelor dc prun, acestea sunt ambalate în lădiţc dc lemn, care vor fi
realizate agenţilor economici din Republica Moldova, Ucraina şi Rusia. Produsul
fabricat si oferit de firma fiind un produs final, va fi realizat pe piaţa consumatorului si
este orientat persoanelor de toate vârstele.
Prunele se consumă în stare proaspătă sau transformate în prune uscate,
congelate, compot, marmeladă, dulceţuri, magiun, gem, suc, nectar, sunt foarte
apreciate prunele deshidratate cu miez de nucă. Prunele moldoveneşti se folosesc
preponderent pentru distilare sub formă de ţuică mai slabă şi rachiuri cu grad alcoolic
ridicat ca palinca sau slivoviţa. Ţuica din prune bine preparată nu conţine uleiuri
dăunătoare sănătăţii.
Odată cu lărgirea activităţii si pieţei de desfacere, se preconizează de a desface
produsele si prin intermediul unei reţele de magazine de firma.

12
Piața de desfacere
Cind înfloreşte prunul, la începutul primăverii, crengile
prunului vor fi acoperite de flori. Dacă vremea este favorabilă,
aproximativ 50% dintre flori vor fi polenizate şi vor rodi.
Maturitatea fructelor din soiul de prune Cahardinskaia
Ranrtiaia'incepe la sfîrşitul lunii iulie - începutul lunii august,
iar a celor din soiul de prune President este prin septembrie.
Prun le au un singur sîmbure. Pulpa fructelor este dulce, uneori puţin acrişoară.
Fructul este învelit intr-o coaja acră. Prunele sunt suculente şi pot fi consumate
proapsete, sub formă de compot, gem sau utilizate în unele reţete de prăjituri.
Întrebuinţări:
* Fructele pumnului sunt utilizate în industria alimentară pentru prepararea
diverselor compoturi şi gemuri sau a rachiului.
* Fructele crude sunt uneori utilizate în combinaţie cu murături.
* Sucul de prune fermentat serveşte la realizarea vinului şi rachiului de prune.
* Prunele sunt uscate pentru a fi consumate în extra-sezon. Chiar şi uscate,
fructele sunt dulci şi moi şi conţin antioxidanţi.
* Prunele sunt cunoscute pentru efectul lor laxativ. Acest efect asupra
organismului se datorează diferiţilor compuşi chimici pe care fructele îi conţin.
După recoltarea fructelor de prun, acestea sunt ambalate în lădiţe de lemn, care
vor fi realizate agenţilor economici din Republica Moldova, Ucraina şi Rusia. Preţul
mediu de realizare a 1 kg de prune în Moldova va fi dc 15 lei/kg pentru cele din soiul
Cahardinskaia Ranniaiaşi de 8 lei/kg prunelor President în Ucraina vor fi realizate cu
preţul mediu de 24 lei/kg şi respectiv 13 lei/kg. Iar în Rusia vor fi realizate la
preţul de 20 lei/kg şi respectiv de 10 lei/kg.

13
Analiza SWOT
Analiza SWOT (acronim compus din (S) „strenghts" puncte lari, (W)
„weaknesses" puncte slabe. (O) „opportuniiics” oportunităţi şi (T) „threats" -
ameninţări) urmăreşte să evidenţieze aspecte legale de mediul intem al firmei şi de
mediul extern in care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
Din analiza mediului intem rezultă punctele tari ale companiei (avantaje pe care
acestea le deţine în raport cu alte firme din ramura sau din mediul în care acţionează) şi
punctele slabe (dezavantaje care rezultă din comparaţia cu concurenţa).
Oportunitatea de marketing este o circumstanţă (deschidere, şansă, ocazie), care
permite agentului economic să găsească o piaţâ-ţintă şi să obţină avantaje competitive.
Ea se poate concretiza intr-un produs sau o normă tehnologică, în modificarea unui
produs existent, deschiderea unei noi pieţe, fuziunea cu o altă societate, cooperarea cu
alţi producători, abandonarea unui produs pe care clienţii nu-1 mai doresc etc.
Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.

STRENGHTS (Puncte Forte) WEAKNESSES (Puncte Slabe)

 Am în proprietate terenul de o Nu dispun de tehnică agricolă proprie


pământ pe care va fi amplasată de prune. şi de aceea voi fi nevoită să le arendez în
 Voi procura sistema perioadele cînd voi avea nevoie.
antigrindină. o Costul producţiei este mare.

OPPORTUNITIES (Oportunităţile) THREATS (Ameninţările)

 Implementarea sistemului o Influenţa negativă a bolilor şi


antigrindină, care îmi va proteja livada, dăunătorilor.
majorînd roada.

14
Tabelul Nr. 2
Schema tehnologică pentru creșterea plantației de prune pentru
anul I-III de vegetație
Preţ Anii Total,
Unit Unit/ha I II
lei/unit III lei
A. Costul materialelor
Material săditor buc 1000 20 40000 40000
Îngrășăminte organice 36000
tone 90 200 36000
chimice
Îngrășăminte minerale kg 470 7,8 3666 3666 3666 10998
B. Operaţii mecanizate
Arătură de plantare ha 1 1000 2000 2000
Arătura (18 cm) 1 800 1600 1600 3200
Discuirea ha 1 600 1200 1200 1200 3600
Cultivarea ha 4 400 3200 3200 3200 9600
Fertilizarea ha 2 200 800 800 800 2400
Stropitul cu substanțe 600 2400
chimice ha 4 300 2400 5400
Transportarea apei t/km 1200 2,5 6000 6000 6000 18000
C. Operaţii manuale
Plantarea om/zi 40 120 9600 9600
Prăşitul pe rînduiri om/zi 15 120 3600 3600 3600 10400
Tăiatul în uscat om/zi 15 120 3600 3600 3600 10400
Tăiatul în verde om/zi 5 120 1200 1200 1200 3600
Paza om/lună 2 1000 2000 2000 2000 6000
D. Alte cheltuieli 9000 7000
12082 28082
neprevăzute
E. Taxe şi impozite
Impozitul funciar 1 120 240 240 240 720
Total (A+B+C+D+E) 200 000

15
Tabelul 3

Schema tehnologică pentru creşterea prunului în anul 1 de


rod (anul 5 de vegetaţie)

Unit Unit/ha Preţ Total, lei


lei/unit
A. Vînzări nete
Prune: 430 000
• Cabardinskaia Ranniaia kg 18 000 15 270 000
• President kg 20 000 8 160 000
B. Costul materialelor
îngrăşăminte minerale kg 470 7,8 7332
Stropitul cu substanţe chimice ha 4 300 2400
C. Operaţii mecanizate
Arătură (18 cm) ha 1 800 1 600
Discuirea ha 1 600 1 200
Cultivarea ha 4 400 3 200
Fertilizarea ha 1 200 400
D. Operaţii manuale
Prăşitul pe rînduii (3 ori) om/zi 15 120 3 600
Tăiatul în uscat om/zi 30 120 7200
Tăiatul în verde om/zi 5 120 1200
Recoltarea şi sortarea om/zi 65 120 15 600
Paza (iulie - octombrie) om/lună 1 1 000 4 000
E. Alte cheltuieli neprevăzute 3 500
F. Taxe şi impozite
Impozitul funciar 2 120 240
G. Total 51 472
cheltuieIi (B+C+D+E+F)
H. Profit brut (A-G) 378.528

16
Tabelul Nr. 4

Rambursarea creditului
Luna Sold Dobînda Principal Rata lunara
1 500 000,00 6 250,00 5 644,97 11 894,97
2 494 355,03 6 179,44 5 715,53 11 894,97
3 488 639,51 6 107,99 5 786,97 11 894,97
4 482 852,54 6 035,66 5 859,31 11 894,97
5 476 993,23 5 962,42 5 932,55 11 894,97
6 471 060,68 5 888,26 6 006,71 11 894,97
7 465 053,97 5 813,17 6 081,79 11 894,97
8 458 972,18 5 737,15 6 157,81 11 894,97
9 452 814,37 5 660,18 6 234,79 11 894,97
10 446 579,58 5 582,24 6 312,72 11 894,97
11 440 266,86 5 503,34 6 391,63 11 894,97
12 433 875,23 5 423,44 6 471,52 | 11 894,97
13 427 403,71 5 342,55 6 552,42 11 894,97
14 420 851,29 5 260,64 6 634,32 11 894,97
15 414 216,97 5 177,71 6 717,25 11 894,97
16 407 499,71 5 093,75 6 801,22 11 894,97
17 400 698,50 5 008,73 6 886,23 11 894,97
18 393 812,26 4 922,65 6 972,31 11 894,97
19 386 839,95 4 835,50 7 059,47 11 894,97
20 379 780,48 4 747,26 7 147,71 11 894,97
21 372 632,77 4 657,91 7 237,06 11 894,97
22 365 395,72 4 567,45 7 327,52 11 894,97
23 358 068,20 4 475,85 7 419,11 11 894,97
24 350 649,09 4 383,11 7 511,85 11 894,97
25 343 137,24 4 289,22 7 605,75 11 894,97
26 335 531,49 4 194,14 7 700,82 11 894,97
27 327 830,67 4 097,88 7 797,08 11 894,97
28 320 033,58 4 000,42 7 894,55 11 894,97
29 312 139,04 3 901,74 7 993,23 11 894,97

17
30 304 145,81 3 801,82 7 993,23 11 894,97
31 296 052,67 3 700,66 8 093,14 11 894,97
32 287 858,36 3 598,23 8 194,31 11 894,97
33 279 561,63 3 494,52 8 296,74 11 894,97
34 271 161,18 3 389,51 8 400,44 11 894,97
35 262 655,73 3 283,20 8 505,45 11 894,97
36 254 043,96 3 175,55 8 611,77 11 894,97
37 245 324,55 3 066,56 8 719,42 11 894,97
38 236 496,14 2 956,20 8 828,41 11 894,97
39 227 557,38 2 844,47 8 938,76 11 894,97
40 218 506,88 2 731,34 9 050,50 11 894,97
41 209 343,25 2 616,79 9 163,63 11 894,97
42 200 065,08 2 500,81 9 278,17 11 894,97
43 190 670,92 2 383,39 9 394,15 11 894,97
44 181 159,35 2 264,49 9 511,58 11 894,97
45 171 528,87 2 144,11 9 630,47 11 894,97
46 161 778,02 2 022,23 9 750,85 11 894,97
47 151 905,28 1 898,82 9 872,74 11 894,97
48 141 909,13 1 773,86 9 996,15 11 894,97
49 131 788,03 1 647,35 1 0121,10 11 894,97
50 121 540,41 1 519,26 1 0375,71 11 894,97
51 111 164,30 1 389,56 1 0505,41 11 894,97
52 100 659,30 1 258,24 1 0636,72 11 894,97
53 90 022,57 1 125,28 1 0769,68 11 894,97
54 79 252,89 990,66 1 0904,30 11 894,97
55 68 348,59 854,36 1 1040,61 11 894,97
56 57 307,98 716,35 1 1178,62 11 894,97
57 46 129,36 576,62 1 1318,35 11 894,97
58 34 811,02 435,14 1 1459,83 11 894,97
59 23 351,19 291,89 1 1603,08 11 894,97
60 11 748,11 146,85 1 1748,11 11 894,97
Total 213 697,90 500 000,00 713 697,90

18
Una din probleme sunt bolile ce apar la
prun şi annume Vărsatul prunului. Aceasta
boala virotica mai este cunoscuta sub
numele de Sharka. Este considerata ca una
din cele mai periculoase boli ale prunului,
atât prin pagubele produse, mai ales prin
extinderea mare pe care o are în tarile
balcanice.
In afara de prun, virusul mai ataca si
alţi pomi fructiferi printre care amintim:
cais, piersic, zarzar, corcoduş; în mod
artificial s-au putut produce infecţii pe multe specii ale genului Prunus.
Simptomele apar vizibile în lunile mai -iunie si septembrie -octombrie. Boala are
un efect dăunător si asupra fructelor.Când sunt mici, fructele infectate nu prezintă
simptome de îmbolnăvire, însă mai târziu pe suprafaţa lor apar pete de culoare
cenusiu-verzui până la violet albăstrui sub forma unor dungi semicirculare sau inele.
O altă problemă sunt condiţiile climaterice nefavorabile, cu toate că voi instala
plasa antigrindină, dar nu se protejează în totalmente de daunele posibile.
Drept risc aş considera neputinţa de a rambursa creditul, fie din motivul roadei
mici sau chiar şi a preţurilor foarte scăzute la prune.

19
1. Ghidul oportunităților de afacere, 2011
2. Manual de pomicultură, L. Chira.
3. Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion, Fundamentele managementului
organizatiei, Ed.
4. Tribuna Economica, Bucuresti 2006
5. Nicolescu Ovidiu, Plumb Ion, Abordari in managementul
organizatiei,vol.1, Ed. Economica, Bucuresti 2003
6. Revista CAPITAL

Alte surse:
1. http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/prunele-miracole-pentru-
sanatate-afla-de-ce-e-bine-sa-le-consumi-11217395/
2. http://adevarul.ro/sanatate/medicina-naturista/10-cele-mai-importante-
beneficii-prunelor-1_54057b0d0d133766a8c9e13a/index.html
3. http://www.frunza-verde.ro/studiu-prune
4. http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/totul-despre-prune-
de-ce-e-bine-sa-le-consumi_15664
5. http://www.plandeafacere.ro

20

S-ar putea să vă placă și