Sunteți pe pagina 1din 3

Activitatea CWC #6 Panouri solare

În prezent, există în multe ţări stimulente pentru instalarea de panouri solare cu scopul de reducere a
dependenţei de combustibilii fosili pentru producerea de energie electrică. Alt avantaj al utiliz[rii
panourilor solare drept acoperisuri este că energia electrică produsă local depăşeşte pierderile de
transport şi de distribuţie asociate energiei electrice generată în mod centralizat.

Acoperisurile sunt locul cel mai potrivit pentru instalarea modulelor de celule solare, ele având de
obicei dimensiuni de 2 x 1 metri, deoarece acestea sunt mai puţin probabil de a fi umbrite de alte
clădiri sau copaci.

Pentru Marea Britanie, orientarea este într-un arc de la sud-est la sud-vest şi unghiul de înclinare
optim este de 20 la 35 de grade. În afara acestor limite, este puţin probabil ca acoperişurile solare să
nu fie rentabile, producerea de energie electrică este suficientă pentru recuperarea investiţiei în 10
ani. Se pot monta şi pe acoperişuri plate, cu condiţia ca acestea să aibă orientarea necesară, iar
cadrul pe care se monteză panourile să asigure unghiul optim.

Obiective
Obiectivul acestei activităţi este de a examina clădirile şcolii şi de a evalua potenţialul de generare a
energiei electrice produsă de panourile solare montate pe acoperiş.

Sarcini
Lucrul în grupuri mici, plimbări în jurul fiecărei clădiri, după care se completează foaia de lucru
anexată.
 se identifică acoperisurile care sunt orientate de la sud-est la sud-vest
 se determină orientarea şi se măsoară unghiul de înclinare
 se măsoară lungimea şi lăţimea fiecărui acoperiş
 se calculează zona de acoperiş disponibilă şi se determină numărul de module, de
dimensiuni 2 x 1 m, ce pot fi montate
 cu ajutorul tabelelor anexate, se determină producţia anuală de energie electrică pentru
fiecare acoperiş

Note pentru profesori


Pentru a se pregăti pentru această lecţie, ar trebui să fie explicat procesul de conversie a energiei de
la lumina solară în energie electrică. Procesul de identificare a acoperişurilor adecvate este similar
pentru toate cladirile şcolare sau pentru casele elevilor.

Programe de calculator, cum ar fi PVSyst, permit nu doar calcul producţiei lunare, dar şi costul mediu
de instalare. Împreună cu cunoştinţe de tarifare sau subvenţii, aceste lucruri permit elevilor să
calculeze timpul de amortizare.

Dacă timpul este suficient cereţi fiecărui grup să facă un afiş, care să ilustreze concluziile şi
recomandările lui, acest lucru ar putea fi indicat şi la alte clase şi profesori.

Materiale: planul clădirilor (dacă este posibil), busolă, raportor, foi de lucru, cameră foto (opţional)

Cuvinte cheie: clădiri, acoperişuri solare, celule solare

Competenţe: observaţie, inovaţie şi gândire creativă

Subiecte din curriculum-ul naţional: fizică, geografie

Gama de vârstă: 11 – 18 etapă cheie 3 – 6


Foaie de lucru

Numele clădirii:
Umbrită de copaci da nu
Umbrită de alte clădiri da nu
Tipul acoperişului înclinat plat
Pentru fiecare acoperiş orientat de la sud-est la sud-vest se măsoară
 orientarea(grade)
 înclinaţia (grade, ϕ)
 lungimea (m)
 lăţimea (m)
Calculaţi suprafaţa acoperisului cu formula: lungime x lăţime/cosϕ, unde ϕ este unghiul de înclinaţie

Numărul de celule de 2 x 1 m, care pot fi montate Suprafaţa totală a celulelor solare


Producţia anuală posibilă de energie electrică
kWh (e)

Numele clădirii:
Umbrită de copaci da nu
Umbrită de alte clădiri da nu
Tipul acoperişului înclinat plat
Pentru fiecare acoperiş orientat de la sud-est la sud-vest se măsoară
 orientarea(grade)
 înclinaţia (grade, ϕ)
 lungimea (m)
 lăţimea (m)
Calculaţi suprafaţa acoperisului cu formula: lungime x lăţime/cosϕ, unde ϕ este unghiul de înclinaţie

Numărul de celule de 2 x 1 m, care pot fi montate Suprafaţa totală a celulelor solare


Producţia anuală posibilă de energie electrică
kWh (e)

Numele clădirii:
Umbrită de copaci da nu
Umbrită de alte clădiri da nu
Tipul acoperişului înclinat plat
Pentru fiecare acoperiş orientat de la sud-est la sud-vest se măsoară
 orientarea(grade)
 înclinaţia (grade, ϕ)
 lungimea (m)
 lăţimea (m)
Calculaţi suprafaţa acoperisului cu formula: lungime x lăţime/cosϕ, unde ϕ este unghiul de înclinaţie

Numărul de celule de 2 x 1 m, care pot fi montate Suprafaţa totală a celulelor solare


Producţia anuală posibilă de energie electrică
kWh (e)
Tabel cu producţia anuală (pentru o arie de 10m2, ventilată, celule policristaline)

orientare înclinaţie (grade) producţie anuală (kWh)


20 858
25 862
sud-est
30 862
35 858
20 886
25 894
sud
30 898
35 898
20 859
25 863
sud-vest
30 863
35 860