Sunteți pe pagina 1din 7

SITUAȚIA CURSURILOR OPȚIONALE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

PROGRAMUL DE STUDIU ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ANUL I – PROGRAM LIMBA ROMANĂ

NR NUMĂR
NUMELE OPTIONALULUI TITULAR CURS DATA ÎNCEPERE
CRT LOCURI

FIZIOLOGIA ȘI FIZIOPATOLOGIA EFORTULUI


1 PROF.DR. IONESCU ANCA 09.11.2018 120
FIZIC

2 MEDICINĂ SPORTIVĂ APLICATĂ PROF.DR. IONESCU ANCA 07.12.2018 240

3 ECHIPA ÎN SERVICIUL DE SĂNĂTATE PROF.DR. MINCĂ DANA 01.03.2019 120

FUNDAMENTELE INVESTIGAȚILOR
4 PROF.DR. IRINA BARAN 01.03.2019 120
PARACLINICE
PROF. DR. PURCĂREA
5 APARATURĂ ȘI TEHNOLOGIE MEDICALĂ 09.11.2018, ORA 16.00 228
VICTOR
SEF LUCRĂRI
6 ANATOMIA RADIOLOGICĂ ȘI SECTIONALĂ 01.03.2019 120
TARȚĂEUGEN
PROF.DR. BOHÎLTEA
7 GENETICA ÎN PRACTICA CLINICĂ 15.04.2019 120
CAMIL
CONF.DR. BĂLGRĂDEAN
8 EVOLUȚIA CULTURII MEDICALE 09.11.2018 60
IOANA
TOTAL LOCURI CURSURI 1128
TOTAL STUDENȚI/AN 1128
SITUAȚIA CURSURILOR OPȚIONALE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
PROGRAMUL DE STUDIU ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ANUL II – PROGRAM LIMBA ROMANĂ

NR NUMĂR
NUMELE OPȚIONALULUI TITULAR CURS DATA ÎNCEPERE
CRT LOCURI

1 ANTROPOLOGIE MEDICALĂ PROF. ISPAS ALEXANDRU 01.03.2019 120


SOMNUL ÎN CONDIȚII NORMALE ȘI
2 PROF.DR. BĂJENARU OVIDIU 15.03.2019 120
PATOLOGICE

3 MICRONUTRIȚIE PROF.DR. STOIAN IRINA 15.03.2019 120

DISPOZITIVE MEDICALE ȘI ECHIPAMENTE


4 PROF. DR. PURCĂREA VICTOR 09.11.2018, ORA 14.00 240
MEDICALE
5 NEUROȘTIINȚE PROF.DR. ZĂGREAN LEON 01.03.2019 240
MEDICINĂ MOLECULARĂ – IMUNOLOGIE PROF.DR. CONSTANTINESCU
6 01.03.2019 116
CLINICĂ ȘTEFAN
TOTAL LOCURI CURSURI 956
TOTAL STUDENTI /AN 956
SITUAȚIA CURSURILOR OPȚIONALE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
PROGRAMUL DE STUDIU ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ANUL III –PROGRAM LIMBA ROMANĂ

NR NUMĂR
NUMELE OPȚIONALULUI TITULAR CURS DATA ÎNCEPERE
CRT LOCURI
NOȚIUNI DE BAZĂ PRACTICE DE
1 PROF. DR. CRAIU DANA 11.01.2019 80
ENCEFALOGRAFIE CLINICĂ LA COPIL
GERIATRIE- PARTICULARITĂŢI SEMIOLOGICE SL AURELIAN SORINA
2 09.11.2018 60
ÎN GERIATRIE MARIA
FITOTERAPIE ȘI COMPUȘI VEGETALI BIOLOGIC CONF. DR. GÎLCA
3 09.11.2018, ora 16.00 120
ACTIVI MARILENA
PROF. RADULIAN
TERAPIA MEDICALĂ NUTRIȚIONALĂ ÎN
4 GABRIELA/ SEF LUCRARI 16.11.2018 90
DIVERSE PATOLOGII
DR. EMILIA RUSU
ANATOMIE CLINICĂ ȘI TEHNICI SEF LUCRĂRI BĂDOIU
5 09.11.2018 120
CHIRURGICALE SILVIU
NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IMAGISTICĂ
6 SECȚIONALĂ TORACO-ABDOMINO-PELVINĂ: PROF.DR LUPESCU IOANA 08.03.2019 90
DE LA ANATOMIE LA SEMIOLOGIE
CONF.DR. CIOMÎRTAN 18.01-22.03.2019
7 SUPORTUL VITAL PEDIATRIC DE BAZĂ 60
TATIANA 22.03.-31.05.2019
ELEMENTE PRACTICE DE RESUSCITARE LA
8 CONF.DR. CRAIU MIHAI 14.12.2018 80
COPIL
9 FIZIOLOGIE APLICATĂ CONF.DR VLAD ADELINA 15.03.2019 113

ELEMENTE DE DIAGNOSTIC GENETIC PROF.DR.VLĂDĂREANU


10 09.11.2018 60
MOLECULAR ȘI IMUNOLOGIC ANA MARIA
TOTAL LOCURI CURSURI 873
TOTAL STUDENȚI /AN 873
SITUAȚIA CURSURILOR OPȚIONALE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
PROGRAMUL DE STUDIU ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ANUL IV – PROGRAM LIMBA ROMÂNĂ


NR DATA NUMĂR
NUMELE OPȚIONALULUI TITULAR CURS
CRT ÎNCEPERE LOCURI
SEF LUCRARI DR. GURGHEAN
1 ECOGRAFIE CLINICĂ 09.11.2018 50
ADRIANA
2 SISTEME INFORMATICE MEDICALE DEDICATE CONF. DR. ILIUTA LUMINITA 29.03.2019 80
3 MANAGEMENTUL DURERII PROF.DR. SARAH NICA ADRIANA 09.11.2018 60
WRITING AND PRESENTING MEDICAL PAPERS IN
4 PROF. SFETEA ROXANA 11.01.2019 66
ENGLISH
5 GINECOLOGIE PEDIATRICĂ PROF.DR. CÎRSTOIU MONICA 07.12.2018 60
DIAGNOSTIC ECOGRAFIC ÎN OBSTETRICA SI
6 PROF. DR. STĂNESCU DANIELA 09.11.2018 60
GINECOLOGIE
7 FIZIOLOGIA VÂRSTNICULUI CONF. DR. RALUCA PAPACOCEA 04.03.2019 70
SEF LUCRARI DR. IOANA
8 NOTIUNI DE ECG ÎN PATOLOGIA PEDIATRICĂ 17.05.2019 40
GHEORGHIU
SEF LUCRARI DR. ANDREI
9 NOȚIUNI GENERALE DE ECOGRAFIE 8 .03. 2019. 40
ZAMFIRESCU
PROF. DR. ILEANA
10 IMUNOLOGIA TRANSPLANTULUI 17.05.2019 120
CONSTANTINESCU
ALGORITME DE DIAGNOSTIC ȘI SCENARII CLINICE
11 PROF. DR. DINA ION 08.03.2019 60
ĂN PRACTICA MEDICALĂ

12 ANATOMIA CHIRURGICALĂ A TUBULUI DIGESTIV CONF. DR. ION DANIEL 15.03.2019 60


09.11.2018
13 ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE ÎN DIABET SEF LUCRĂRI DR.IOACĂRĂ SORIN 120
orele 14-16
TOTAL LOCURI CURSURI 886
TOTAL STUDENȚI/AN 886
SITUAȚIA CURSURILOR OPȚIONALE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
PROGRAMUL DE STUDIU ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ANUL V – PROGRAM LIMBA ROMANĂ
NR DATA NUMĂR
NUMELE OPȚIONALULUI TITULAR CURS
CRT ÎNCEPERE LOCURI
EXPERTIZĂ MEDICALĂȘI RECUPERAREA
1 PROF. DR. CIUVICĂ MARIA 08.03.2019 70
CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
LASERII - PRINCIPII ȘI APLICAȚII ÎN MEDICINĂ ȘI
2 PROF.DR. TUDOR SAVOPOL 01.03.2019 40
CERCETAREA BIOMEDICALĂ
3 BIOSTATISTICĂ PENTRU CERCETAREA MEDICALĂ CONF. DR. ILIUTA LUMINITA 01.03.2019 40
4 SEXOLOGIE CLINICĂ PROF. DR. CÎRSTOIU MONICA 01.03.2019 60
5 MEDICINĂ FETALĂ PROF. VLĂDĂREANU RADU 01.03.2019 40
MANAGEMENTUL PROIECTULUI DE CERCETARE
6 :APLICAȚIE DIRECTĂ PREGATIREA LUCRĂRII DE PROF. DR. BAICUȘ CRISTIAN 01.03.2019 40
LICENȚĂ
CUM INTERPRETAM EKG DE LA SIMPLU LA
7 PROF.DR. GHEORGHE ANDREI DAN 07.12.2018 40
COMPLEX
ENDOSCOPIA DIGESTIVĂ DE LA DIAGNOSTIC LA 01.02.2019
8 PROF. DR. GHEORGHE CRISTIAN 40
TRATAMENT
DISEMINAREA MODERNĂ A REZULTATELOR
9 CONF. DR. ION DANIEL 15.03.2019 40
CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE
CORELAȚII CLINICO-IMAGISTICE ÎN PATOLOGIA PROF.DR. IANA GHEORGHE
10 08.03.2019 81
CHIRURGICALĂ ABDOMINALĂ CONF.DR. COSTEA RADU
MALADII CAUZATE DE MODIFICĂRILE
11 PROF.DR. BOHILTEA LAURENTIU 06.05.2019 40
EPIGENOMICE
TERAPII TRANSFUZIONALE ȘI TRANSPLANT DE
12 PROF.VLĂDĂREANU ANA 15.03.2019 40
CELULE STEM
PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE SEF LUCRĂRI DR. NANU CODRUȚ
13 09.11.2018 100
MALPRAXIS MEDICAL ANDREI
14 ALERGOLOGIE CONF.DR. POPESCU FLORIN 09.11.2018 80
ALERGOLOGIE – MANAGEMENTUL URGENȚELOR
15 CONF. DR. BUMBĂCEA ROXANA 01.03.2019 45
ALERGOLOGICE
16 RĂSPUNDEREA PROFESIONALĂ ÎN PRACTICA SEF LUCRĂRI NANU ANDREI 15.03.2019 100
SITUAȚIA CURSURILOR OPȚIONALE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
PROGRAMUL DE STUDIU ÎN LIMBA ROMÂNĂ
MEDICALĂ
17 MEDICINA TRADIȚIONALĂ CHINEZĂ CONF. DR. CHENG IFRIM 22.03.2019 40

TOTAL LOCURI CURSURI 936

TOTAL STUDENTI/AN 936

ANUL VI – PROGRAM LIMBA ROMANĂ


NR DATA NUMĂR
NUMELE OPȚIONALULUI TITULAR CURS
CRT ÎNCEPERE LOCURI
DOBÂNDIREA UNOR ABILITĂȚI PRACTICE ÎN
1 SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN NEUROLOGIA PROF.DR. CRAIU DANA 10.05.2019 40
PEDIATRICĂ
2 EXPLORĂRI PARACLINICE – CUM INTERPRETAM PROF.DR. BARTOȘ DANIELA 11.01.2019 60
3 IMUNO-ONCOLOGIE PROF. DR. ANGHEL RODICA 11.01.2019 40
4 BOLI TROPICALE PROF.DR. CALISTRU PETRE 09.11.2018 100
5 TEHNICI DE EPURARE EXTRARENALĂ CONF.DR. COLIȚĂ ANCA 11.01.2019 100
6 UROLOGIE FUNCȚIONALĂ PROF. JINGA V/PERSU C. 11.01.2019 60
RESPONSABILITATEA MEDICULUI ÎN PRACTICA
7 MEDICALĂ: PROBLEMATICA MEDICO-LEGALĂ ȘI PROF.DR. CURCĂ GEORGE 09.11.2018 200
NOȚIUNI DE DREPT MEDICAL
8 STRESUL ȘI CANCERUL CONF. DR NITIPIR CORNELIA 14. 01.2019 60
9 INTRODUCERE ÎN IMUNOTERAPIE CONF. DR NITIPIR CORNELIA 21.01.2019 60
PROF.DR. SERAFINCEANU
10 NUTRIȚIA PACIENTULUI CU PATOLOGIE CRONICĂ 25.02.2019 120
CRISTIAN
TEHNICI CHIRURGICALE ȘI MICROCHIRURGICALE
11 CONF.DR. JECAN CRISTIAN 05.04.2019 70
DE BAZĂ PENTRU TEGUMENT ȘI PĂRȚI MOI
SITUAȚIA CURSURILOR OPȚIONALE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
PROGRAMUL DE STUDIU ÎN LIMBA ROMÂNĂ

TOTAL LOCURI CURSURI 910

TOTAL STUDENTI/AN 907