Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățământ ………………………….

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ HUNEDOARA


SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
Nr……../…………………………… NR……………/……………………………

AVIZAT, APROBAT ÎN ȘEDINȚA COSP DIN …………………………..


DIRECTOR,

Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale


Anexă la Certificatul de orientare şcolară şi profesională nr. ......./ ..................

Numele şi prenumele copilului/elevului .................................................................................……………………………………………………………….


Data naşterii ....................................Domiciliul .......................................................................................................................................................................
Mama .................................................................................................................Tata ..............................................................................................................
Reprezentantul legal al copilului .............................................................................................................................................................................................
Unitatea de învăţământ la care este înscris.................................................................................................................………………………….……………
……………………clasa……………….Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. ...............din ............................ emis de ....................................
Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat ....................................................................................................................................................
Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale .....................................................................................................................................................................
Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr.1/2011cu modificările şi completările ulterioare): Copiii şi tinerii
cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea
alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în
sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din
cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES:


Tipul de Instituția Obiective Data de Perioada de Persoana responsabilă
servicii/intervenție responsabilă începere acordare a de acordarea
serviciului serviciului (date de
contact)
Servicii educaționale
Servicii de asistență
psihopedagogică prin
cadrul didactic itinerant
și de sprijin
Servicii de consiliere și
orientare școlară prin
consilier școlar /prof.
diriginte/ prof. de
specialitate din înv.
profesional
Servicii de terapie
logopedică
Asigurare transport la
unitatea de învățământ
Măsuri de sprijin pentru
combaterea barierelor de
atitudine prin facilitator
Măsuri de sprijin pentru
educația incluzivă

Întocmit,
Responsabil de caz servicii psihoeducaționale

………………………………………………..

Președinte COSP, Balaci Mihaela Carmen.................................


Vicepreședinte: Păun Claudia .....................................................
Membri: Iuga Nadia ....................................................................
Șușman-Turturică Mioara ...........................................
Stoian Dan ...................................................................
Golăşie Mironică .........................................................
Chivu Anca Nicoleta - observator................................

Secretar COSP: Pătrînjan Anca …………………………