Sunteți pe pagina 1din 1

“EFECTELE SOCIALE ALE LIPSEI DE INTEGRITATE ACADEMICĂ

Toți membrii comunității academice, studenți și cadre didactice, trebuie să fie conștienți de implicațiile
lipsei de onestitate academică asupra reputației instituționale și personale. Marile universități luptă în
mod constant pentru limitarea acestor comportamente prin promovarea unor politici proprii și prin
cultivarea valorilor care individualizează mediul academic: onoarea, încrederea, corectitudinea,
respectul și responsabilitatea.

Promovarea principiilor de integritatea academică și performanță are ca scop formarea unor


comportamente și atitudini corecte, pe care studenții să le adopte și în viața de zi cu zi, având în vedere
faptul că universitățile își instruiesc cursanții pentru dezvoltarea unor cariere viitoare.

Eșecul în realizarea acestor obiective poate avea consecințe pe termen lung asupra indivizilor,
instituțiilor de învățământ și chiar a întregii societăți. Efectele sociale ale lipsei unor valori autentice se
pot materializa, în mod concret, printr-o serie de urmări:

- deprecierea calității învățământului;

- instalarea unor percepții negative la nivelul societății despre ceea ce reprezintă învățământul
universitar;

- devalorizarea statutului de cadru didactic universitar;

- stigmatizarea cercetării științifice;

- subaprecierea studiilor doctorale. “

Extras din

Emilia Șercan, Deontologie academică. Ghid practic

S-ar putea să vă placă și