Sunteți pe pagina 1din 2

Fiecare element este incadrat intr-o caseta care este compusa din urmatoarele el

emente:

marginea (margin) este spatiul exterior chenarului pana la celelalte elemente


chenarul (border) este o bordura care inconjoara elementul
completarea (padding) stabileste distanta dintre continut si chenar
continutul include informatia utila (text, tabele, imagini, formulare, etc.)
Originea elementului este considerat coltul din dreapta sus fata de care se vor
raporta toate dimensiunile prezentate in continuare.
7.1 width si height
Latimea si inaltimea unui element sunt stabilite in HTML prin atributele width s
i height. Aceste atribute pot fi adaugate sau suprascrise prin comenzi CSS.
Exemplu: folosind comenzi CSS modificam dimensiunile originale ale imaginii

<html>
<head>
<title>Exemplu 7_1</title>
<style type="text/css">
<!--
img {width: 50px; height: 100px;}
-->
</style>
</head>
<body>
<img src="margini.gif">
</body>
</html>
7.2 padding si margin
padding stabileste distanta dintre obiect si chenar simultan pentru toate laturi
le. Distantele pot fi stabilite si individual folosind padding-top, padding-bott
om, padding-left sau padding-right.
margin stabileste distanta dintre chenar si celelalte obiecte din pagina simulta
n pentru toate laturile. Distantele pot fi stabilite si individual folosind marg
in-top, margin-bottom, margin-left sau margin-right.
Valorile pentru padding si margin pot fi exprimate in: px (pixeli), in (inci), p
t (puncte) sau cm (centimetri).
Exemplu: folosind comenzi CSS imaginea este pozitionata la 100px fata de latura
stanga si 25px fata de latura de sus

<html>
<head>
<title>Exemplu 7_2</title>
<style type="text/css">
<!--
img {margin-left: 100px; margin-top: 25px;}
-->
</style>
</head>
<body>
<img src="margini.gif">
</body>
</html>
7.3 border
Netscape si internet Explorer afiseaza diferit chenarele. Comanda CSS pentru def
inirea chenarului este border avand proprietatile asociate width, style si color
. Pentru a fi siguri ca aceste proprietati functioneaza atat in Internet Explore
r cat si in Netscape trebuie sa declaram pentru border cel putin width si style.

border-width stabileste grosimea chenarului si poate fi exprimata in px (pixeli)


, pt (puncte), cm (centimetri) sau in (inci).
border-style stabileste tipul chenarului si poate fi dotted, dashed, solid, doub
le, groove, ridge, inset si outset.
border-color stabileste culoarea chenarului si poate fi exprimata prin valoare h
exazecimala sau in cuvinte.
Exemplu: definim noua clase utilizand proprietatile border-width border-style si
border-color

<html>
<head>
<title>Exemplu 7_3</title>
<style type="text/css">
<!--
.clasa1 {border-width: 2px; border-style: dotted; border-color: red;}
.clasa2 {border-width: 3px; border-style: dashed; border-color: blue;}
.clasa3 {border-width: 2px; border-style: solid; border-color: green;}
.clasa4 {border-width: 3px; border-style: double; border-color: black;}
.clasa5 {border-width: 2px; border-style: groove; border-color: silver;}
.clasa6 {border-width: 3px; border-style: ridge; border-color: lime;}
.clasa7 {border-width: 2px; border-style: inset; border-color: yellow;}
.clasa8 {border-width: 3px; border-style: outset; border-color: aqua;}
.clasa9 {border-width: 2px; border-style: hidden; border-color: olive;}
-->
</style>
</head>
<body>
<div class="clasa1">border-width: 2px; border-style: dotted; border-color: red;<
/div><br>
<div class="clasa2">border-width: 3px; border-style: dashed; border-color: blue;
</div><br>
<div class="clasa3">border-width: 2px; border-style: solid; border-color: green;
</div><br>
<div class="clasa4">border-width: 3px; border-style: double; border-color: black
;</div><br>
<div class="clasa5">border-width: 2px; border-style: groove; border-color: silve
r;</div><br>
<div class="clasa6">border-width: 3px; border-style: ridge; border-color: lime;<
/div><br>
<div class="clasa7">border-width: 2px; border-style: inset; border-color: yellow
;</div><br>
<div class="clasa8">border-width: 3px; border-style: outset; border-color: aqua;
</div><br>
<div class="clasa9">border-width: 2px; border-style: hidden; border-color: olive
;</div>
</body>
</html>