Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA POSTULUI

Tehnician relatii de telecomunicatii

COR 352210

Denumirea postului de muncă: Montator-reglor

Obiective specifice ale activităţii de muncă:

 Este obligat să cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementează


activitatea pe profil si să acţioneze pentru aplicarea lor in munca specifică ;
 Are datoria să realizeze la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi ceruţi,
sarcinile ce decurg din funcţia pe care o deţine şi răspunde de eventualele
prejudicii materiale sau morale aduse Firmei, urmare a realizării sau prestării de
calitate necorespunzătoare;
 Are obligativitatea să dea dovadă de corectitudine şi principialitate în raporturile
interumane şi să nu primească de la cetăţeni bani sau alte foloase pentru
activităţile prestate în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

Integrarea în structura organizatorică:

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice.


 Subordonări:
- Este înlocuit în cazul absenţei de un tehnician in securitate;
 Subordonări:
- Stricta subordonare fata de directorul general adjunct;

Relaţiile de muncă:
 Ierarhice: Director General, Adjunct;
 Funcţionale: cu ceilalti colaboratori, departamente si colaboratori externi;
 De reprezentare: nu are mandat de reprezentare.

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului de muncă:

a. Responsabilităţi

1. In raport cu alte persoane:


 Păstrarea secretului de serviciu şi a confidenţialităţii activitatii pe care o
desfăşoară;
 Să menţină relaţii profesionale şi de colegialitate cu ceilalţi angajaţi din firmei;
 Cooperarea la nivelele impuse de post cu ceilalţi angajaţi ai firmei;

2. In raport cu aparatura pe care o utilizează:

1
 Cunoaşterea perfectă a aparaturii din dotare precum si utilizarea
corespunzătoare a acesteia pentru a evita eventualele defecţiuni nedorite;
 Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ;
 Utilizarea numai în caz de nevoie a mijloacelor de comunicare puse la
dispoziţie de firmă (telefon mobil, telefon fix, fax, etc..);

3. In raport cu produsele muncii:


 Să respecte programul de lucru, să folosească integral şi cu eficienţă timpul
de muncă ;
 Protejeaza interesele materiale, financiare si morale ale societatii.

4. In raport cu securitatea muncii:


 Să respecte normele de stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii
 Să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar pune în
primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor ori bunurile materiale;
 Să respecte prevederile Contractului Individual de Muncă si ale Regulamentului de
Ordine Interioară;

5. Privind precizia şi punctualitate :


 Să respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu eficienţă
timpul de muncă ;
 Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;

6. Privind relaţiile cu alţii/comunicarea


 Dă dovadă de etică din toate punctele de vedere în relaţiile cu colegii şi
colaboratori;
 Are datoria de a informa şeful ierarhic superior asupra unor probleme
dificile ce apar precum si asupra unor sarcini primite de la un nivel
superior.

7. Pregatirea si experienta
Educatia minima neceasara : Scoala Profesionala orice specialitate
Experienta minima necesara :minim 1 luna
In specialitate :-nu este cazul

8. Sarcini si activităţi specifice postului de muncă


-sa-si ia sculele si/sau utilajele necesare desfasurarii activitatii;
- sa transporte materialele la frontul de lucru, magazie, punct de lucru, etc.;
-sa pregateasca frontul de lucru;
- sa aplice materialele conform cerintelor tehnice si de calitate, cu respectarea tehnologiei
impusa de geometria supafetei;
- sa controleze calitatea pe toata suprafata aplicata, imediat dupa aplicarea ei, cu
remedierea imediata a eventualelor defecte;
- sa faca curatenie la locul de munca la sfarsitul programului, zilnic;
- sa asigure transportul sculelor, utilajelor si materialelor la locul destinat depozitarii dupa
terminarea programului, zilnic;

2
-verificarea de calitate finala :
privind montarea cablurilor;

- remedierea imediata a defectelor constatate;

- sa incarce si/sau sa descarce materiale, scule si utilaje de lucru;

- sa efectueze si sa intretina curatenie si ordine in spatiile firmei in ceea ce privesc


marfurile, materialele si uneltele de lucru;

- sa execute si alte tipuri de lucrari, cu acordul sau sub supravegherea sefului ierarhic
superior;

- sa anunte imediat seful ierarhic despre orice problema aparuta la locul de munca de
natura sa impiedice buna desfasurare a lucrului;

- sa participe obligatoriu la instructajele tehnice si tehnologice pe care firma le


organizeaza periodic ;

-pe parcursul evolutiei profesionale fisa postului se va completa corespunzator;

Stilul de muncă:
 Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor/sarcinilor în timp util ;
 Iniţiativă.
 Loialitate şi capacitatea de a păstra confidenţialitatea ;
 Perseverenţă, voinţă şi tenacitate;
 Responsabilitate – în interacţiunea cu ceilalţi angajaţi, cu superiorii
 Spirit organizatoric, disciplină în activitatea pe care o desfasoară.

Am luat la cunoştiinţă prezentele prevederi şi mă oblig să le respect întocmai .


Eventualele obiecţiuni mă oblig să le aduc la cunoştinţă administratorului în scris.

Data întocmirii: -------/--------/-------

SEMNĂTURI :

Titularul postului: Director General


Numele şi prenumele______________ Numele şi prenumele______________
Semnătura : ______________ Semnătura : ______________

S-ar putea să vă placă și