Sunteți pe pagina 1din 1

CALENDARUL ACȚIUNILOR PRIVIND OCUPAREA PRIN

REDISTRIBUIRE A LOCURILOR/POSTURILOR RĂMASE LIBERE LA


CONCURSUL DE REZIDENȚIAT DIN SESIUNEA 18 NOIEMBRIE 2018
Conform Ordin MS nr. 936/2018*

ACȚIUNE TERMEN DE
REALIZARE
1. stabilirea listei locurilor/posturilor rămase (10 zile 11 decembrie 2018
lucrătoare de la data încheierii sesiunii de alegere a
locurilor/posturilor)
2. Depunerea cererilor de redistribuire pentru 12-27 decembrie 2018
candidații din noiembrie 2017 care au obținut (26 decembrie zi
punctajul de promovare și s-au clasat în afara nelucrătoare)
numărului de locuri/posturi publicat la concurs
(15 zile de la expirarea termenului de la punctul 1*)
3. Centralizarea cererilor depuse (7 zile lucrătoare de 9 ianuarie 2019
la expirarea termenului de la punctul 2)
4. Completarea cererilor incomplete (3 zile lucrătoare 14 ianuarie 2019
de la termenul stabilit la punctul 3)
5. Stabilirea clasificării candidaților care vor participa 21 ianuarie 2019
la redistribuirea locurilor/posturilor rămase neocupate
și afişarea pe site-ul oficial al concursului de
rezidenţiat în termen de 5 zile lucrătoare de la
expirarea termenului prevăzut la punctul 4. Cu
aceeași ocazie se anunță ora și locația de
desfășurare a redistribuirii locurilor/posturilor
rămase neocupate.

6. Redistribuirea locurilor/posturilor 27 ianuarie 2019

* Cererile depuse în avans, vor trebui reconfirmate printr-o nouă cerere,


însoțită de actele necesare, în perioada menționată
** În cazul în care în perioada sărbătorilor se vor declara mai multe zile libere,
termenele vor fi decalate corespunzător

Alăturat se poate consulta Ordinul MS nr. 936/2018 publicat în Monitorul


Oficial al României, Partea I, nr.719/21 aug. 2018