Sunteți pe pagina 1din 20

Dolcie

Gelati
Arad
Pasiunea de a experimenta, zi de zi, lumea senzaþiilor originale? Creativitatea mereu seducãtoare? Deliciul momentelor
unice? Ingredientele naturale sau consistenþa cremoasã?
Oricare ar fi motivul, specialitãþile de cofetãrie italieneascã exercitã întotdeauna forþa de atracþie ºi vã invitã la experienþe
gastronomice fascinante.

The passion for experimenting every day the original world of sensations? The constantly tempting seduction? The unique
moments’ delight? Natural ingredients or creamy consistency?
Whatever the reason, the italian pastry specialities always exert a charming force and invite you to fascinating gastronomic
experiences.
Dolci
Produsele pot avea în compoziþie substanþe alergene (cereale care conþin gluten, ouã ºi produse derivate, arahide ºi produse derivate, soia ºi
produse derivate, lapte ºi produse derivate, nuci în coajã etc.)! Pentru mai multe informaþii, consultaþi personalul.
Arad
The products might contain allergenic substances (cereals with gluten content, eggs, peanuts, soy, milk and their derivatives, shells of nuts etc.)! For
more informations please consult our personnel.
Dolci Delicioasa cremã Biscottino, asociatã cu aroma

Cookies inconfundabilã a frollinelor Cookies învelite în ciocolatã.


Delicious Biscottino cream combined with the crunchy Cookies
frollinis covered with a unique chocolate cream.
Arad 7.5 lei / 110 g
NOVITÀ

Cookies Black
Nocciola
Fin ºi crocant, tradiþional ºi inovator: contradicþiile dispar în
Combinaþia perfectã dintre cremositatea ciocolatei albe ºi ineditul unui tort delicios cu gust de cremã de alune ºi ciocolatã.
energia crocantã a biscuiþilor cu ciocolatã fondantã.
Fine and crispy, traditional and innovative: contradictions
The perfect union of the creameness of the white chocolate disappear in the novelty of a delicious cake with hazelnut cream
with energetic crunchiness of the extra dark biscuits. and chocolate.
8.5 lei / 110 g
7.5 lei / 110 g
NOVITÀ NOVITÀ

Dolci Torta Delizia


Delicioasa cremã Biscottino, asociatã cu aroma inconfundabilã
Snickers
Inconfundabila cremã de arahide învelitã în glazurã de caramel
a portocalelor învelite în glazurã de ciocolatã. si acoperitã cu arahide sãrate.
Delicious Biscottino cream combined with orange flavor covered Unmistakeable peanuts cream covered with caramel glaze and
with a unique chocolate cream. sprinkled with salty peanuts.
Arad
7.5 lei / 110 g 7.5 lei / 110 g
NOVITÀ

Ginger Lemon
O asociere îndrãzneaþã a douã gusturi exotice: lime ºi ghimbir.
Yogurt & Frutti di Bosco
Savoarea pãtrunzãtoare a fructelor de pãdure, îmblânzitã de crema
Rãcoritor ºi rafinat, asemena unui cocktail de varã. uºoarã de iaurt.
The union of two exotic flavors: lime and ginger. Refreshing and The intense flavor of wildberries softened with a light yoghurt mousse.
rafined, like a summer cocktail.
7.5 lei / 110 g 7.5 lei / 110 g
Carrot Cake Cheese Cake
Cremã finã de brânzã dulce pe un pat de biscuiþi

Dolci
Blat cu morcov ºi condimente exotice, îndulcit cu
cremã uºoarã de mascarpone. crocanþi, cu unt. Bogatã în fructe.
Carrot cake with exotic spices, sweetened with a Delicate cream of sweet cheese on a a bed of
light mascarpone cream. crunchy biscuits. Very fruity!

7.5 lei / 110 g 7.5 lei / 110 g

Arad
Panna Cotta
Tortino al cioccolato Desertul italian clasic cu topping la alegere: zmeurã, cãpºuni, cireºe
Amarena sau mango
The Italian classic with topping at your choice: raspberry, strawberry,
Soufflé de ciocolatã fondantã cu miezul topit. Se
recomandã servirea alãturi de un glob de îngheþatã.
Soufflé au chocolate. Recommeneded to be served with
Cu gelato Amarena cherries or mango.
7.5 lei / 100 g

a scoop of gelato. 10 lei / 100 g


8 lei / 100 g
Profiterol
Fineþea cremei de vanilie în interior, bogãþia

Dolci Tiramisu
Desert italian clasic, servit în cupã.
corpolentã a cremei ciocolatã cu alune în exterior.
Se serveºte cu îngheþatã de vanilie ºi de ciocolatã.
The smoothness of the vanilla cream inside and the
The classic Italian desert, served in a cup. full flavor of the chocolate-hazelnut cream outside,
served with vanilla and chocolate gelato.
8 lei / 120 g 12 lei / 150 g
Arad
Cl tite Cl tite Cl tite
dolce formaggio Quella&fructe cu gem
Clãtite, brânzã dulce, stafide, cremã de brânzã, îngheþatã Clãtite, cremã de ciocolatã Quella, bananã / fructe, Clãtite cu gem de gutui /caise /cireºe /zmeurã.
Cookies, friºcã, topping de vanilie. îngheþatã de vanilie cu Quella, friºcã, topping de ciocolatã.
Pancake with quince / apricot / cherry / raspberry jam.
Pancake, cottage cheese, raisins, cheese cream, Cookies Pancake, Quella, banana / fruits, banana-Quella gelato,
gelato, whipped cream, vanilla topping. whipped cream, chocolate topping.

12 lei / 250 g 12 lei / 250 g 9 lei / 180 g


Istoria îngheþatei dateazã încã din secolul al XVII-lea. Cunoscutã iniþial sub formã de gheaþã The gelato history goes back till the XVIIth century when flavoured ice
aromatizatã, desertul rãcoros, cremos ºi delicios de astãzi îºi datoreazã existenþa unui cofetar has been used as a dessert. A famous Italian pastry chef discovered in
italian inovator din sec. XIX. the XIXth century that this icy dessert can get creamier, softer and like
Actuala industrie a îngheþatei promoveazaã câteva produse standardizate. Marii producãtori that even more delicious, putting like this the basis of the today-known
comercializeazã produse ambalate individual, ale cãror arome ºi componente artificiale au Italian gelato. Today, the big ice-cream moguls’ produce individually
conþinut caloric ridicat. packed ice-cream, stuffed with artificial ingredients and high calory
Consumatorii exigenþi cautã – însã – altceva. Ineditul ºi placerea simþurilor, armonia culorilor, content. As a consequence, in spite of all efforts, there’s just one true
aventura atrãgãtoare a gustului. Consumatorii exigenþi ºtiu cã varietatea se regãseºte în gelato: the Italian artisan gelato. This is prepared on the spot, according
îngheþata artizanala autenticã, în celebrul gelato italian, preparat întotdeauna proaspãt, în to old, Italian recipes, having as ingredients fresh milk, eggs, juicy fruits
laboaratoare proprii, dupã reþete italieneºti originale ºi din ingrediente naturale: lapte, ouã, and exotic pastes and the result is a fresh, tasty and refreshing product.
fructe proaspete ºi paste exotice. We invite you to taste the best: our variety of original, Italian gelato!
Vã invitãm sã descoperiþi lumea gusturilor adevãrate! Savuraþi plãcerea îngheþatei artizanale
italiene!
Gelati
Produsele pot avea în compoziþie substanþe alergene (cereale care conþin gluten, ouã ºi produse derivate, arahide ºi produse derivate, soia ºi
produse derivate, lapte ºi produse derivate, nuci în coajã etc.)! Pentru mai multe informaþii, consultaþi personalul. Arad
The products might contain allergenic substances (cereals with gluten content, eggs, peanuts, soy, milk and their derivatives, shells of nuts etc.)! For
more informations please consult our personnel.
Sortimente de înghe at
1. Vaniglia (vanilie) 9. Iaurt
2. Cioccolata (ciocolatã) 10. Lime
3. Cookies 11. Mango
4. Cookies Black 12. Fragola (cãpºuni)
5. Cherry Mania (cireºe) 13. Lampone (zmeurã)
6. Caramel 14. Melone (pepene)
7. Kinde 15. Frutti di bosco (iaurt & fructe de pãdure)
8. Nocciola (alune de pãdure)
3 lei / glob (40 g)

Gelati
Segafredo Zanetti Espresso îºi rezervã dreptul de a modifica lista sortimentelor enumerate, fãrã notificãri prealabile.
Segafredo Zanetti Espresso has the right to modify the list of the presented sortiments, without any notification.
Arad
350 g 1k g
20 lei 50 lei

500 g
30 lei
Gelati Cookies Extra Pink Lady
Douã globuri de îngheþatã Cookies ºi unul de ciocolatã, Câte un glob de îngheþatã de vanilie, de Cherry Mania ºi de
friºcã, topping de ciocolatã, variegato Cookies, Frollini, fructe, friºcã, topping Amarena, granule, cireºe Amarena.
bucatã de ciocolatã.
Yogurt, Cherry Mania and fruit gelato, whipped cream,
Cookies and chocolate gelato, whipped cream, chocolate Amarena topping, grains, Amarena sour cherry.
topping, Cookies variegato, Frollini, chocolate piece.
Arad 12 lei / 190 g
12 lei / 200 g
Pavlova Segafredo Extra
Câte un glob de îngheþatã de ciocolatã, de caramel ºi
Peach Melba
Douã globuri de îngheþatã de ciocolatã, variegato de Douã globuri de îngheþatã de vanilie, bucãþi caramelizate
de alune, friºcã, topping de ciocolatã, granule, beþiºoare
fructul pasiunii, topping de ciocolatã, bezele crocante. de piersicã, variegato de zmeurã, topping de zmeurã, friºcã,
Finetti.
Two scoops of chocolate gelato, passion fruit migdale caramelizate.
Chocolate, caramel and hazelnuts gelato, whipped
variegato, chocolate topping, crispy meringue. Two scoops of vanilla gelato, caramelized peach, raspberry
cream, chocolate topping, grains, Finetti stick.
variegato, raspberry topping, whipped cream, caramelized
12 lei / 130 g 12 lei / 190 g almonds.
12 lei / 190 g
Banana Split
Gelati Câte un glob de îngheþatã Cookies, Cherry Mania ºi de ciocolatã, Quella, friºcã,
Frollini, topping Amarena, granule, bananã.
Cookies, Cherry Mania and Chocolate gelato, Quella, whipped cream, Frollini,
Amarena topping, grains, banana.
13 lei / 310 g

Arad
Cheese Cake Fantasy
Douã globuri de îngheþatã de cheescake ºi unul de cãpºuni, topping Trei globuri de îngheþatã de fructe, friºcã, fructe, topping
de cãpºuni ºi de vanilie, fructe proaspete, biscuiþi integrali. Amarena, granule.
Two scoops of cheescake gelato, one scoop of strawberry gelato, Three scoops of fruit gelato, whipped cream, fruits, topping
strawberry and vanilla toppings, fresh fruits, oatmeal biscuits. Amarena, grains.

12 lei / 200 g 12 lei / 250 g


BIBAS Group I www.bibas.ro

Arad

S-ar putea să vă placă și