Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă individuală Fișă individuală

Nume elev ...................................................................................... Nume elev ......................................................................................


Inițiala tatălui ............................................................................... Inițiala tatălui ...............................................................................
Prenume elev ................................................................................ Prenume elev ................................................................................
Data nașterii ................................................................................... Data nașterii ...................................................................................
Locul nașterii .............................................................................. Locul nașterii ..............................................................................
CNP ............................................................................................. CNP .............................................................................................
Nume mamă ................................................................................ Nume mamă ................................................................................
Nume tată ................................................................................... Nume tată ...................................................................................
Nume și prenume tutori* ............................................................. Nume și prenume tutori* .............................................................
Adresa .......................................................................................... Adresa ..........................................................................................
Număr telefon – elev ................................................................... Număr telefon – elev ...................................................................
- Mama ................................................................. - Mama .................................................................
- Tata (sau tutori) ................................................. - Tata (sau tutori) .................................................
Adresa e-mail ............................................................................... Adresa e-mail ...............................................................................
Ocupația și locul de muncă Ocupația și locul de muncă
- Mama ............................................................... - Mama ...............................................................
- Tata (sau tutori) .................................................. - Tata (sau tutori) ..................................................
*Tutori pentru cei care sunt crescuți de altcineva în afara părinților.
*Tutori pentru cei care sunt crescuți de altcineva în afara părinților.