Sunteți pe pagina 1din 2

Engleza – 13

1. Handbook of rheumatology, Vlad, Adrian, 2016


2. Oxford handbook of rheumatology, Hakim, Alan J., 2006
3. Rheumatology,Doherty, Michael, 1995
4. Harrison's rheumatology, 2013
5. Oxford textbook of medicine Vol. 3, 1996
6. The pediatric clinics of North America Vol. 33 nr. 5 october 1986 Pediatric
rheumatology, 1986
7. Textbook of rheumatological rehabilitation, Irsay, Laszlo, 2006
8. Color Atlas of Pediatric Rheumatology, Ansell, Barbara M., 1991
9. Kelley's textbook of rheumatology Vol. 2, 2013
10. Kelley's textbook of rheumatology Vol. 1, 2013
11. MKSAP 16 : Rheumatology medical knowledge self-assessment program, 2012
12. Principles of internal medicine (cardiology, rheumatology, nephrology) Study
guide for 5th course students, 2016
13. Medicine,1985

Romană – 26
1. Ghid de reumatologie : spondilita anchilozanta,Bolosiu, Horatiu D., 1989
2. Tratat de medicina interna Vol. 2 Reumatologie, 1999
3. Tratat de medicina interna Vol. 1 Reumatologie, 1999
4. Esentialul in reumatologie,2007
5. Compendiu de reumatologie,Popescu, Eugen D.,1995
6. Medicina interna Vol. 1 Reumatologie, Carasca, Emilian, 1995
7. Vasile Cepoi. Actualităţi în reumatologia clinică alocuţiune aniversară - 70, 2001
8. Actualitati in medicina interna, 1994
9. Compendiu de reumatologie = Справочник по ревматологии, Groppa, Liliana,
2009
10. Reumatologie, 2007
11. Curs de reumatologie, Mazur, Minodora, 2000
12. Artritele infectioase, infectioase - reactive si metabolice, Cepoi, Vasile, 2003
13. Probleme actuale în reumatologie materialele conferinţei ştiinţifice consacrate
jubileului 50 ani de la fondarea Universitatii şi 30 ani - a Catedrei, 1995
14. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". Zilele Universităţii, 16-19 octombrie 2007 consacrate anului Nicolae
Testemiţanu, cu prilejul aniversării a 80 ani de la naştere Vol. 3 Probleme actuale
în medicina internă, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", 2007
15. Compendiu de specialităţi medico-chirurgicale util pentru intrare în rezidenţiat
Vol. 2, 2016
16. Reumatologie clinică
17. Babiuc, Constantin, 2010
18. Diagnosticul şi tratamentul ionoplasmic al bolilor reumatice, Cepoi, Vasile, 2005
19. Terapia de fond combinată în artrita reumatoidă autoref. tezei de doctor în
med.,Hellis, Osama, 2014
20. Reumatologie pediatrica, Iagaru, Nicolae
21. Reumatologie, Popescu, Eugen D.1999
22. Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" Vol. 3A Probleme actuale în medicina internă Zilele Universităţii
consacrate jubileului 60 de ani ai învăţămîntului medical superior din Republica
Moldova 3-7 oct., 2005,
23. Medicina internă Vol. 2 Gastroenterologie, hepatologie, reumatologie, Babiuc,
Constantin, 2008
24. Reumatologie Curs universitar, 2017
25. Reumatologie şi nefrologie, 2014
26. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu Vol. 3 Probleme actuale în medicina internă Zilele Universităţii 19-21
oct. 2011

Rusă – 17
1.Клинические рекомендации. Ревматология2008
2. Клинико-генетические аспекты семейного анкилозирующего спондилоартрита
у казахов, Габдулина, Гульжан Хамзенична.1993
3. Клиническая ревматология руководство Насонова, Валентина Александровна,
1989
4. Клинические рекомендации. Ревматология,2006
5. Вопросы курортной ревматологии сб. науч. тр..1986
6. Актуальные вопросы диффузных болезней соединительной ткани
(коллагенозов) сб. науч. тр.1989
7. Секреты ревматологии вопросы, которые вам зададут на экзамене, на
врачебном обходе, в клинике,Вест, Стерлинг Дж. 2001
8. Ревматология национальное руководство,2008
9. Основы клинической ревматологии,Пяй, Лео Тынисович,1987
10. Избранные лекции по клинической ревматологии учеб. пособие,2001
11. Клинико-биохимические аспекты ревматоидного артрита и пути оптимизации
лечения автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра мед. наук,Сорока, Николай
Федорович,1992
12. А. И. Нестеров 1895 - 1979,Астапенко, Маргарита Георгиевна,1988
13. Compendiu de reumatologie = Справочник по ревматологии,Groppa, Liliana,
2009
14. Болезни суставов пропедевтика, дифференциальный диагноз, лечение :
руководство для врачей,Ивашкин, Владимир Трофимович,2005
15. Реаферон в комплексной терапии ювенильного ревматоидного артрита
автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. мед. наук,Щербакова, Марина
Юрьевна,1992
16. Возрастные и эндокринные аспекты ревматоидного артрита автореф. дис. д-ра
мед. наук,Баймухамедова, Райхан Оспановна,1993
17. Детская ревматология руководство для врачей,2002

Franceza – 1
1. Spondylarthropathies,1989

S-ar putea să vă placă și