Sunteți pe pagina 1din 36

Tehnologii Moderne de Programare CEITI

ATENȚIE !
1. Fiecare elev își va alege varianta de studiu individual conform listei din catalogul clasei de la
lecțiile de teorie.
2. Studiați atent cerințele lucrării.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției. Tablouri.
Varianta - 1
Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017
Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
O ruletă este o mașină care selectează la întîmplare un număr între 0 și 35. Jucătorul poate paria pe un
număr par/impar sau poate paria pe un număr oarecare. Cîștigul unui pariu par/impar se premiază cu
2/1 euro respectiv, cu excepția cazurilor în care ruleta alege 0. Dacă jucătorul ghicește numărul selectat
de ruletă, atunci este plătit cu 35/1 euro. Să se simuleze acest joc, știind că jucăm pariuri de 1 euro și
avînd o sumă inițială de n euro. Datele de intrare se vor citi de la tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici și va afișa
suma elementelor de sub diagonala secundară.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 2

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017


Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Jocul Cap-Pajură. Presupunem că dispunem de o monedă ideală (nemăsluită). Doi jucători aruncă
moneda după următoarele reguli:
a) Se fac un număr total de n aruncări.
b) Primul jucător aruncă moneda și celălalt spune cap sau pajură.
c) Dacă acesta ghicește care parte a monedei va pica, atunci se inversează jucătorii. (Adică aruncă
al doilea și primul încearcă să ghicească).
d) La sfârșit, trebuie de afișat scorul (și procentul de câștig al fiecăruia).
Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici și va afișa
suma elementelor de deasupra diagonalei secundare.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Spor la lucru !!!
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 3

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați o aplicație Java care va afișa toate numerele de trei cifre, fiecare având suma cifrelor egală
cu numărul natural n, valoarea căruia va fi citită de la tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici și va construi
un vector ce va conține ca elemente suma elementelor pozitive din coloanele matricei. Să se afișeze
matricea și vectorul rezultat.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 4

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați o aplicație Java care va afișa toate numerele de trei cifre, care se reprezintă ca diferența
dintre pătratul numărului format din primele două cifre și pătratul ultimei cifre. De exemplu 100 = 10 2
– 0 2.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici și va construi
un vector ce va conține ca elemente media aritmetică a elementelor din coloanele matricei. Să se
afișeze matricea și vectorul rezultat.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 5

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați o aplicație Java care va afișa dacă pătratul numărului natural n, citit de la tastatură, conține
cifra c, deasemenea citită de la tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici și va construi
un vector ce va conține ca elemente cel mai mare element din coloanele matricei. Să se afișeze matricea
și vectorul rezultat.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 6

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017


Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Mihai are un unchi bogat care i-a dăruit în ziua când s-a născut un dolar, iar în fiecare an următor el
dubla cadoul și mai adăuga atâția dolari câți ani împlinea Mihai. Elaborați un program Java care va
calcula și afișa :
a) Câți dolari a primit Mihai atunci când a împlinit n ani (n<20), n fiind citit de la tastatură?
b) La ce vârstă cadou lui Mihai a fost mai mare de 100$ ?

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele a două matrici, A și B, și
va afișa numărul de perechi (aij, bij) pentru care aij<bi,j. Să se afișeze matricele introduse, perechile și
numărul total de perechi.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 7

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va calcula și afișa maximul termenilor negativi şi suma termenilor
pozitivi ale unui şir de n numere reale citite de la tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele a două matrici, A și B, și
va afișa numărul de perechi (aij, bij) pentru care aij > bi,j. Să se afișeze matricele introduse, perechile și
numărul total de perechi.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 8

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va număra elementele mai mici ca numărul întreg C şi va calcula
produsul celor mai mari decât C, pentru un şir de n numere întregi citite de la tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele a două matrici, A și B, și
va afișa numărul de perechi (aij, bij) pentru care aij = bi,j. Să se afișeze matricele introduse, perechile și
numărul total de perechi.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 9

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va calcula suma dintre elementul minimal şi maximal ale unui şir de n
numere reale citite de la tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va afișa
matricea introdusă, maximul elementelor negative și suma elementelor pozitive.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 10

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va calcula media aritmetică a elementelor, cuprinse între numerele
date a şi b, pentru un şir de n numere reale citite de la tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va afișa
numărul de elemente mai mici decât elementul C, introdus de la tastatură, și produsul elementelor mai
mari ca C.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 11

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va găsi toate numerele naturale de 4 cifre cu proprietatea că sunt
divizibile prin x şi y valorile cărora vor fi citite de la tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va
înlocui în tablou elementele lui negative prin elementul minimal. Tabloul modificat se va afişa la
ecran.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 12

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va determina numărul schimbărilor de semn într-un şir de n numere
naturale nenule, citite de la tastatură.
Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și 3 numere
naturale r, p şi k strict pozitive. Programul va afișa tabloul introdus și acele elemente din tabloul care
au proprietatea că sunt divizibile simultan prin r, p şi k. Programul deasemenea va afișa matricea
introdusă de utilizator.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 13

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va rezolva câte o ecuaţie de gradul II, până utilizatorul programului nu
va mai dori acest lucru. Coeficienții ecuației vor fi introduși de la tastatură.
Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va calcula
suma elementelor ce nu se află pe diagonala principală şi elementul maximal de pe diagonala principală
a matricei. Programul deasemenea va afișa matricea introdusă de utilizator.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 14
Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017
Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Elaborați un program Java care va afişa schema de descompunere a unui număr natural n în factori
primi. Exemplu: Intrare: n=700 Ieşire:
700│ 2
350│ 2
175│ 5
35│ 5
7│ 7
1│
Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va calcula
produsul elementelor nenule ce nu se află pe diagonala secundară şi elementul minimal de pe
diagonala secundară a matricei. Programul deasemenea va afișa matricea introdusă de utilizator.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 15

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va afişa numărul de cifre pare din componența numărului m citit de la
tastatură.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va calcula
suma elementelor de deasupra diagonalei principale şi va număra elementele pozitive de sub diagonala
secundară a matricei. Programul deasemenea va afișa matricea introdusă de utilizator.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 16

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați un program Java care va afişa numărul anilor bisecţi cuprinşi între doi ani calendaristici ale
căror valori se introduc de la tastatură. Ani bisecţi ai calendarului Gregorian sunt anii ce se împart la 4
şi nu se împart la 100. Toţi anii ce se împart la 400 sunt de asemenea ani bisecţi.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va calcula
valorile tuturor punctelor şa şi poziţia lor. A[i,j] este considerat punct şa dacă este minim pe linia i şi
maxim pe coloana j. Programul deasemenea va afișa matricea introdusă de utilizator.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 17

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
De la tastatură se citesc mediile a n elevi , ca numere reale. Elaborați un program care va afișa cea mai
mare și cea mai mică medie . Să se verifice cîți elevi sunt corigenți. De exemplu : Date de intrare : n=4 ,
9.50 4.55 8.00 7.06 Date de ieșire : max:9.50 min : 4.55 elevi corigenți : 1

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va calcula
sumele de pe fiecare paralelă la diagonala secundară a matricei. Programul deasemenea va afișa
matricea introdusă de utilizator.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 18

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Se citesc de la tastatură numere naturale pînă cînd suma numerelor pare este mai mare decît k.
Elaborați un program Java care va afișa cîte numere au fost introduse și care este suma elementelor
impare. De exemplu: Date de intrare k=12 5 8 1 2 2 3 6 Date de ieșire numere =7 suma elementelor
impare=9.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va calcula
sumele de pe fiecare paralelă la diagonala principală a matricei. Programul deasemenea va afișa
matricea introdusă de utilizator.
Criterii de evaluare:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 19
Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017
Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Se citesc de la tastatură numere întregi pozitive atît timp cît suma lor nu depășește 1000. Elaborați un
program care va afișa cea mai mică și cea mai mare valoare a acestor numere. De exemplu : Date de
intrare 550 345 100 45 Date de ieșire max =550 min= 100

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va alcatui
matricea B[1..n,1..m] in felul urmator:

Programul sa afiseze și suma matricilor A[1..n,1..m] si B[1..n,1..m].


Criterii de evaluare:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 20
Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017
Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Un număr întreg mai mare ca 1 este prim dacă unicii săi divizori sunt 1 și la el însuși. De exemplu 2, 3, 5
și 7 sunt numere prime, dar 4, 6, 8 și 9 nu sunt numere prime. Elaborați un program Java care va afișa
primele 50 de numere prime în 5 rînduri:

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va înlocui
în tabloul elementele lui negative prin elementul minimal. Tabloul inițial și cel modificat se vor afişa
pe ecran.
Criterii de evaluare:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 21
Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017
Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Elaborați un program Java care va afișa cere
utilizatorului să introducă suma împrumutată de la
bancă și numărul de ani pentru care a împrumutat
suma și va afișa tabelul de plată care va include rata
dobânzii , plata lunară și plata totală pentru fiecare
rată care începe de la 5% la 8% cu rata de creștere de
1/8, sau 0.125. De exemplu:

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici, și va
determina câte coloane conţin doar numere pozitive, câte coloane conţin cel puţin un număr divizibil
prin numărul de linii şi câte coloane conţin măcar două numere pare.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 22
Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017
Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Să presupunem că ați deschis un cont bancar în care veți depozita cîte 100$ lunar cu o rată anuală de
5%. Deci rata lunară va constitui 0.05 / 12 = 0.00417. După prima lună, valoarea din cont va deveni:
100 * (1 + 0.00417) = 100.417
După a doua lună în cont va fi suma:
(100 + 100.417) * (1 + 0.00417) = 201.252
După a treia lună în cont va fi suma:
(100 + 201.252) * (1 + 0.00417) = 302.507 , ș.a
Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă suma care dorește să o depoziteze
(ex. 100), rata anuală (ex. 5) și numărul de luni (ex. 6) și va afișa suma acumulată în cont după depășirea
timpului sabilit.
Problema2:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Se consideră o matrice pătratică A de numere întregi. Să se determine dacă suma elementelor de sub
diagonala principală este număr prim.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 23

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Număr Perfect. Un număr întreg pozitiv este numit număr perfect dacă acesta este egal cu suma
divizorilor săi, cu excepția acestuia. De exemplu , 6 este număr perfect pentru că 6 = 3+2+1,
deasemenea numărul 28 este număr perfect pentru că 28 = 14 + 7+ 4 +2+1. Există 4 numere perfecte
mai mici la 10000. Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă un număr și va afișa
dacă acesta este număr perfect sau nu.

Problema2:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Se consideră două matrici pătratice de numere întregi. Dimensiunea și elementele fiecărei matrici se
vor citi de la tastatură. Elaborați o aplicație Java care va afișa matricele introduse , suma și diferența
matricelor.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 24

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă numere până când suma elementelor
pare este mai mare ca k, și va afișa câte numere au fost introduse și care este suma numerelor pare.
De exemplu pentru k=12 și 5 8 1 2 2 3 6 se va afișa: numere - 7, suma elementelor pare – 18.

Problema2:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Se consideră două matrici pătratice de numere întregi. Dimensiunea și elementele fiecărei matrici se
vor citi de la tastatură. Elaborați o aplicație Java care va afișa matricele introduse și va construi și afișa
o nouă matrice rezultat a cărei elemente constituie elementul minim dintre cele 2 elemente
corespunzatoare din primelor 2 matrici.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 25

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă n numere pozitive, și va afișa suma și
media numerelor citite cu excepția numerelor unde suma cifrelor este un număr impar.

Problema2:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Se consideră o matrice pătratică de numere reale. Dimensiunea și elementele matricei se vor citi de la
tastatură. Elaborați o aplicație Java care va afișa matricea introdusă și va construi și afișa alte două
matrici, în prima păstrându-se pătratele elementelor corespunzătoare din matricea dată, iar în a doua
suma dinte matricea dată şi transpusa matricei pătratelor.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 26

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă numerele întregi pozitive a, b și c mai
mici ca 20, și va afișa toate numerele întregi pozitive cu proprietatea a 2 + b2 = c2.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Problema2:
Se consideră o matrice pătratică de numere reale. Dimensiunea și elementele matricei se vor citi de la
tastatură. Elaborați o aplicație Java care va construi matricea așezînd elementele în linii și coloane, în
spirală, în sensul acelor de ceasornic, pornind din colțul stânga sus către centru.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 27

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă un număr întreg n și va afișa numărul
de cifre impare și numărul de cifre pare ale acestui număr (zero considerându-se număr par).
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Problema2:
Se consideră o matrice pătratică de numere întregi. Dimensiunea matricei se va citi de la tastatură.
Elaborați un program Java care va construi matricea numai din valori 0, 1, 2
astfel încât elementele de pe diagonala secundară și cea principală să fie egale
cu 0, elementele situate între diagonalele matricei, în partea superioară și
inferioară a acesteia, să fie egale cu 1, iar restul elementelor din matrice să fie
egale cu 2. Programul să afișeze matricea nou formată.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 28

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă un număr întreg n și va afișa numărul
minim care poate fi format din toate cifrele acestui număr. De exemplu, dacă n=24175, atunci rezultatul
va fi : 12457. Scrierea cifrelor nu se începe cu cifra 0.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Problema2:
Se consideră o matrice pătratică. Dimensiunea și elementele matricei se vor citi de la tastatură.
Elaborați o aplicație Java care va afișa elementele de pe diagonala secundară, elementele de pe
diagonala principală, elementele de sub/desupra diagonalei secundare/principală.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 29

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Se citeşte de la tastatură un şir de 10 numere întregi mai mici decât 100. Elaborați un program Java care
va afișa cel mai mare divizor comun al elementelor din şir și va determina elementul maxim din şir şi
poziţia pe care o ocupă în şirul numerelor date.
Exemplu: Date de intrare : 6 3 24 27 12 9 15 81 18 21
Date de ieşire: a) Cel mai mare divizor comun al elementelor din şir este 3
b) Elementul maxim: 81 şi ocupă poziţia 8
Problema2:
Se consideră o matrice pătratică. Dimensiunea și elementele matricei se vor citi de la tastatură.
Elaborați o aplicație Java care va construi o nouă matrice pătratică simetrică B de aceeaşi dimensiune,
ale cărei elemente sunt definite prin relaţia: b[i, j] = (a[i, j] + a[j, i] ) / 2 .

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 30

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă trei numere a, b, c de cîte 2 cifre
fiecare și va afișa un număr x de trei cifre format din cifrele unităților celor trei numere, și va mai afișa
un număr y de trei cifre constituit din cifrele zecilor. De exemplu pentru a=24, b=13 și c=64 se va afișa
x=434 și y=216.

Problema2:
Se consideră o matrice de dimensiune nxm. Dimensiunea și elementele matricei se vor citi de la
tastatură. Elementele matricei trebuie să fie numere întregi de maximum 3 cifre fiecare. Elaborați o
aplicație Java care va afișa matricea introdusă și suma tuturor elementelor situate pe conturul matricei
determinat de prima şi ultima linie respectiv, prima şi ultima coloană a acestei matrice.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 31

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

Elaborați un program Java care va cere utilizatorului să introducă un număr de maxim 9 cifre și va afișa
numărul de cifre și suma tuturor cifrelor numărului introdus. De exemplu pentru 24356103 se va afișa
8 cifre , cifra maximă este 6, cifra minimă este 0 și suma cifrelor este 24.

Problema2:
Scrieţi un program Java care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤23) şi apoi construieşte în
o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, astfel încât fiecare element situat pe o linie i
(1≤i≤n) şi pe o coloană j (1≤j≤n) va fi egal cu suma dintre i şi j. Programul va afişa matricea pe ecran, și
media elementelor pare.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!

Studiu Individual Nº1


Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 32
Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017
Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi, repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Într-o parcare sunt n mașini care au numere de înmatriculare provizorii (numere întregi de cel mult 5
cifre). Mașinile sunt așezate în ordinea de citire a numerelor de înmatriculare. Să se afișeze pozițiile pe
care se află mașinile pentru care suma cifrelor numărului de înmatriculare este impară (n<= 20). De
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

exemplu pentru n=5 și numerele de înmatriculare 634 90281 63721 30361 70915 se vor afișa pozițiile
1 3 4.
Problema2:
Scrieţi un program Java care citeşte de la tastatură un număr natural n (2≤n≤24) şi construieşte o
matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează:
- elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0
- elementele de pe prima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n
- elementele de pe a doua coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n-1,ș.a
- elementele de pe ultima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea 1
Programul va afişa matricea astfel construită pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie
a ecranului, cu câte un spaţiu între elementele fiecărei linii (ca în exemplu).
Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 33
Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017
Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi, repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de numele
elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Într-o clasă sunt x copii. Aceștia merg într-o piață în care sunt n vânzători de mere. Se citește de la
tastatură numărul de mere ale fiecărui vânzător. Copii vor cumpara mere doar de la vânzători care au
cel puțin 3 mere pentru fiecare copil. Elaborați un program Java care va afișa câți vânzători îndeplinesc
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

această condiție. De exemplu pentru x=25 (numărul de copii) și n=5 (numărul de vânzători) și 280 456
78 50 75 se va afișa: 4 vânzători au numărul de mere necesar pentru toți copii.
Problema2:
Scrieţi un program Java care citeşte de la tastatură un număr natural n (2≤n≤24) şi construieşte o
matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează:
- elementele aflate pe diagonala secundară a matricei vor primi valoarea 0
- elementele de pe prima linie, cu excepţia celui aflat pe diagonala secundară vor primi valoarea n
- elementele de pe a doua linie, cu excepţia celui aflat pe diagonala secundară vor primi valoarea n-1 ,
ș.a
- elementele de pe ultima linie, cu excepţia celui aflat pe diagonala secundară vor primi
valoarea 1 Programul va afişa matricea astfel construită pe ecran.
Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată.
Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!


Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 34

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;

Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data limită
stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
Tehnologii Moderne de Programare CEITI

 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Problema1:
Se citeşte de la tastatură un număr n. Elaborați un program Java care va afișa toți divizorii numărului n.

Problema2:
Scrieţi un program Java care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi m (2≤m≤10, 2≤n≤10) şi
care construieşte şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m
coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element A ij memorează cea
mai mare dintre valorile indicilor i şi j (1≤i≤n, 1≤j≤m). Matricea se va afişa pe ecran, câte
o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin
câte un spaţiu. Exemplu: pentru n=4 şi m=5 se va afişa matricea alăturată.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; declararea
claselor; declararea metodei main(); declararea variabilelor; inițializarea variabilelor; executarea
proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 -8. Realizarea minimului necesar și algoritmi corecți.
Nota 9. Realizarea minimului necesar; algoritmi corecți; rezultat formatat conform cerințelor; identarea
codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele întrebări acordate de
profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera erori. Elaborarea unui film video ce ilustrează pașii de elaborare a programului.

Spor la lucru !!!