Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRARE DE LABORATOR № 4

TEMA: „DEFECTAREA CHIULASEI”

Obiectivele lucrării: De a consolida şi dezvolta cunoştinţele teoretice, de a forma


deprinderi practice la aprecierea defectelor, utilizarea mijloacelor de control şi aplicarea
recomandărilor la defectarea chiulasei.

Conţinutul lucrării: studierea fundamentării teoretice, selectarea datelor iniţiale pentru


defectarea chiulasei; aprecierea stării tehnice a chiulasei motorului; sortarea pieselor după
rezultatele controlului; formarea concluziilor privind starea tehnică a pieselor defectate;
complectarea fişei de defectare a chiulasei motorului.

Înzestrarea tehnică şi utilajul utilizat: Banc de lăcătuşărie; dispozitiv de fixare a


arborelui cu came; micrometru MK 0-25, MK 25-50, MK 50-75, MK 75-100 mm GOST 4381-
80; ceas comparator GOST 577-68; comparator interior NI 6- 18, 18-50 mm GOST 868-82,
şabloane cu profilul camelor de admisie şi evacuare; lupă.

Fundamentarea teoretică
Caracteristica constructiv-tehnologică a piesei: Elementele constructive de bază a
chiulasei – camera de ardere (parţial sau integral), locaşurile pentru bujii sau injectoare, canalele
de admisie şi evacuare, locaşurile pentru supape, canalele de ungere şi răcire, locaşuri pentru
lagărele axului culbutoarelor sau arborelui cu came.
Elementele constructive de bază a grupului supapei – supapa de admisie sau evacuare,
bucşa de ghidare, arcurile supapelor, talerul de sprijin.

Figura 4.1- Localizarea defectelor chiulasei motorului


1- fisurări, crăpături sau spargeri; 2- deformarea suprafeţei de asamblare cu blocul şi
colectoarele; 3- uzura ghidurilor supapelor; 4- uzura locaşurilor pentru ghidurile supapelor; 5-
uzura scaunelor supapelor; 6- uzura suprafeţelor de montare a bujiilor sau injectoarelor; 7-
deteriorarea orificiilor filetate.

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


Elementele constructive de bază a arborelui cu came - fusurile de sprijin, camele de
admisie şi evacuare, fusul sub pinionul de distribuţie, filetul sub bulonul de fixare a pinionului,
excentricul pentru comanda pompei de benzină, pinion de antrenare a ruptor-distribuitorului,
orificiile de centrare.
Cerinţele la precizia dimensiunilor: în limita calităţii de execuţie 4-5 (pentru fusurile
arborelui) şi calitatea de execuţie 6-7 pentru celelalte elemente constructive, devierea formei şi
amplasării nu trebuie să depăşească limitele toleranţei a calităţii de execuţie 5. Rugozitatea
suprafeţelor fusurilor nu mai mult de Ra=0,32 mkm. Baza de instalare a arborelui cu came
serveşte orificiile de centrare.
Figura 4.2- Localizarea
defectelor arborelui cu came
1- ruperi a dinţilor pinionului; 2-
ruperi pe părţile frontale a
profilului camelor; 3- încovoierea
arborelui; 4- uzarea fusului sub
pinionul de distribuţie; 5- uzarea
camelor; 6- uzarea excentricului
pentru comanda pompei de
benzină; 7- uzarea fusurilor de
sprijin.
Tipurile şi caracterul defectelor. Metodele de înlăturare. În timpul funcţionării,
chiulasa suportă solicitări mecanice importante, determinate de forţa de presiune a gazelor.
Încălzirea inegală a diferitor zone a chiulasei (scaunul supapei de evacuare este mai cald decât
cel al supapei de admisie, canalele de evacuare sânt mai calde decât cele de admisie) produce
tensiuni termice de valoare ridicată, care deformează sau fisurează chiulasa. Tensiuni importante
apar la montare prin strângerea chiulasei pe cilindru. Fiind o piesă cu o configuraţie complicată,
după turnare apar tensiuni interioare importante. Chiulasa este realizată cu o rezistenţă mecanică
şi rigiditate satisfăcătoare.
Defectele, dacă ele nu posedă simptome de rebut, se înlătură prin prelucrare la cotele de
reparaţie, prelucrarea lăcătuşărie-mecanică, sudare electrică sau oxiacetilenică, lipirea cu răşini
epoxidice, montarea piesei suplimentare compensatoare.
Chiulasă se rebutează dacă are spărturi, crăpături ale camerei de ardere, porozităţi sau
mai mult de zece sufluri.
În procesul de lucru asupra arborelui cu came acţionează forţele de frecare, vibraţii,
sarcini variabile, mediul agresiv ş.a. Toate acestea aduc la uzări (Δ uz până la 0,05 mm), abaterea
calităţii suprafeţei fusurilor arborelui cu came (zgârieturi, striaţii, coroziune), deteriorări
mecanice (ruperea dinţilor pinionului, părţilor frontale a profilului camelor) şi abaterea
amplasării (bătaia până la 0,10 mm).
Defectele, dacă ele nu posedă simptome de rebut, se înlătură prin prelucrare la cotele de
reparaţie, prelucrarea lăcătuşărie-mecanică, deformarea plastică, încărcarea cu metal în arc
electric vibrant, încărcarea cu metal în mediu de flux.

Ordinea de efectuare a măsurărilor:


1. De complectat fişa de defectare cu cerinţele tehnologice a chiulasei motorului.

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


2. De instalat chiulasa şi componentele ei pe banc şi de efectuat minuţios revizia exterioară a
acestora.
3. De apreciat defectele vizibile a chiulasei şi componentelor acesteia (fisuri, eroziuni, gripări,
ruperi), de marcat şi de notat dimensiunile acestora.

Figura 4.3 – Defecte exterioare a chiulasei

Figura 4.3 – Defecte exterioare a arborelui cu came şi supapelor


4. De măsurat diametrul interior a corpului lagărelor fusurilor de sprijin a arborelui cu came cu
ajutorul comparatorului interior.

Figura 4.4 – Măsurarea diametrului lagărelor arborelui cu came


5. De măsurat diametrul fusurilor de sprijin a arborelui cu came cu ajutorul micrometrului.

Figura 4.5 – Măsurarea diametrului fusurilor de sprijin a arborelui cu came


6. De determinat jocul între suprafaţa fusurilor şi corpul lagărelor arborelui cu came.
7. De măsurat înălţimea şi partea cilindrică a camelor (fig. 4.6) cu ajutorul micrometrului şi de
apreciat înălţimea profilului camei după următoarea relaţie:
C=H - D, mm
Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


unde:
H - înălţimea camei cu diametrul de bază;
D – diametrul de bază (partea cilindrică) a camei.

Figura 4.6 - Schema de măsurare a camelor (b, c) arborelui cu came


8. De verificat starea tehnică a supapelor şi ghidajului acestora.

Figura 4.7 – Verificarea stării tehnice a supapelor şi ghidajelor acestora


9. De măsurat lungimea supapelor şi înălţimea părţii cilindrice a talerului supapei cu ajutorul
micrometrului.

Figura 4.8 – Schema de măsurare a lungimii şi


înălţimea părţii cilindrice a talerului supapei

10. De măsurat cu ajutorul riglei de control şi setului de spioane abaterea de la planitate a


suprafeţei de asamblare cu blocul motor şi colectoarele de admisie şi evacuare.

Figura 4.8 – Schema de măsurare a abaterii de la planitate a suprafeţei chiulasei


11. De verificat încovoierea arborelui cu came.

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


12. Rezultatele măsurărilor şi calculelor efectuate se notează în tabele şi se constată rezultatele
cu privire la starea tehnică a chiulasei motorului şi componentelor acestora.

Bibliografia:
1. A. G. Bodnev, N. N. Şaverin „Laboratornîi practicum po remontu avtomobilei”, „Transport”,
Moscva 1989.
2. A. D. Ţehanov „Laboratornîi practicum po remontu avtomobilei”, „Transport”, Moscva 1978.
3. S. I. Rumeanţeva „Remont avtomobilei”, „Transport”, Moscva 1981.
4. Gh. Frăţilă, Mariana Frăţilă, St. Samoilă ”Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparare”,
Editura didactică şi pedagogică, R.A.- Bucureşti 2005.

Întrebări de autoevaluare:
1. Enumeraţi elementele constructive de bază şi defectele chiulasei.
2. Enumeraţi elementele constructive de bază şi defectele arborelui cu came.
3. Enumeraţi elementele constructive de bază şi defectele supapelor.
4. Ce parametri caracterizează starea tehnică a chiulasei motorului?
5. Ce parametri caracterizează starea tehnică a fusurilor de sprijin şi camelor arborelui cu came?
6. Explicaţi, cum se verifică arborele cu came la încovoiere?
7. Explicaţi, cum se verifică abaterea de la planitate a suprafeţelor chiulasei?
8. Cum se apreciază jocul între fusurile de sprijin şi lagărele arborelui cu came?
9. Cum se apreciază jocul între supape şi bucşa de ghidare?
5. Cum se apreciază uzarea profilului camei?
6. Explicaţi, cum influenţează asupra funcţionării motorului micşorarea profilului camei?
7. Explicaţi, cum influenţează asupra funcţionării motorului uzarea supapelor de admisie şi
evacuare şi scaunele acestora?

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


FIŞA DE DEFECTARE A CHIULASEI MOTORULUI
Modelul Numărul piesei după
Materialul piesei Duritatea
autovehiculului catalog

Diametrul lagărelor şi fusurilor de sprijin a arborelui cu came, mm


Numărul fusului şi lagărului, mm
I II III IV V
Diametrul nominal a
lagărelor arborelui cu came
Diametrul nominal a
fusurilor arborelui cu came

Dimensiunile nominale a supapelor şi bucşelor de ghidare


Nr. Parametrul Supapa de admisie Supapa de evacuare
1 Diametrul talerului, mm
2 Înălţimea părţii cilindrice a talerului supapei, mm
3 Diametrul tijei supapei, mm
4 Lungimea supapei, mm
5 Diametrul interior a bucşei de ghidare, mm

Înălţimea profilului camelor arborelui: nominal admisibil


- camele de admisie
- camele de evacuare

Jocul între supape şi ghidajul acestora: nominal _______________; admisibil _______________


Abaterea de la planitate a suprafeţei chiulasei, mm ____________________________________
Încovoierea admisibilă a arborelui cu came, mm ______________________________________

Rezultatele reviziei exterioare:


Chiulasa motorului ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Arborele cu came ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


.
Elaborat Litera Coala Coli
Supapele _____________________________________________________________________
Verificat

IP CET gr.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rezultatele măsurărilor

Numărul lagărelor şi fusurilor arborelui cu came


Parametrul măsurat
1 2 3 4 5
Diametrul lagărelor arborelui, mm
Diametrul fusurilor arborelui, mm
Jocul între lagăre şi fusuri, mm

Supapele de admisie Supapele de evacuare


Parametrul măsurat
1 2 3 4 1 2 3 4
Diametrul talerului, mm
Înălţimea părţii cilin-
drice a talerului supapei
Lungimea supapei, mm
Jocul între supapă şi
bucşa de ghidare, mm

Locul Numărul camelor


Camele
măsurării
H
Admisie D
C=H-D

H
Evacuare
D
C=H-D

Parametrul Planul de măsurare


Abaterea de la A B C D E F G
planitate, mm

Încovoierea arborelui cu came, mm ________________________________________________


Concluzie: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data