Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN DE LECŢIE

Nume: Spermezan Alina Marcela


Clasa: a VIII-a
Data: 20.11.2013
Obiectul: Limba şi Literatura Română
Subiectul: Receptarea textului nonliterar
Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 min.
Tipul lecţiei: Acumularea de noi cunoştiinţe

Competenţe generale:
1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Competenţe specifice:
1. Recunoaşterea diferitelor tipuri de texte nonliterre: injonctiv, informativ, descriptiv, explicativ, argumentativ
2. Sintetizarea mesajului textului nonliterar
3. Identificarea scopului textelor nonliterare în cauză
4. Identificarea atitudinii emiţătorului.
5. Identificarea modului în care este realizat textului nonliterar

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :


1-să diferenţieze cele cinci tipuri de text nonliterar
2- să argumenteze scopul textului nonliterar
3- să încadreze un text într-unul din cele cinci tipuri de texte
4- să identifice sensul cuvintelor
Strategii de predare:

a) Metode şi procedee: conversaţia euristica, exerciţiu, exemplificarea, problematizarea, rezolvarea de exerciţii, fişe de lucru.
b) Tipul de organizare a activităţii: activitate individuală, activitate frontală, activitate pe grupe.
c) Materiale: material bibliografic, tablă, manual, caietele elevilor, Dex, fişe de lucru.
d) Bibliografie:
-Pamfil, Alina, Limba şi Literatura Română în Gimnaziu. Structuri didactice deschise, Cluj- Napoca, Editura Paralela 45, 2007
-Iancu, Marin,Olteanu, A.Gh., Tulba, Ana, Limba română. Manual pentru clasa a VII-a, Editura Corint
-Florentina Sâmihăian, Florin Ioniţă, Elena Cârstocea, Monica H.,Columban, Dorina Kudor, Lenuţa Sfârlea, Limba şi
Literatura Română pentru clasa a VII-a (Metoda Ştiu-Descopăr-Aplic), Editura Art, 2011
-Puşcaş, Felicia, Comunicare limba şi literatura română, Editura Grinta, Cluj- Napoca
SCENARIU DIDACTIC

MOMENTELE CONŢINUTUL LECTIEI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


LECŢIEI
Forme de Resurse Resurse
organizare materiale proceduale
MOMENT Discuţie introductivă Frontal Conversaţie
ORGANIZATORIC
EVOCARE Rememorarea noţiunilor de vocabular însuşite Frontal Conversaţie
în unitatea anterioară. Amintirea de textul
literar (Definiţie şi caracteristici)
REALIZAREA Elevii vor fi anunţaţi că vor studia textul Frontal Valorificarea
SENSULUI nonliterar, care se va introduce prin discuţia Conversaţie răspunsurilor
despre textul literar despre care au anumite (textul literar)
cunoştiinţe.
În paralel cu textul literar, se va da o definiţie
a textului nonliterar şi particularităţile
acestuia. Anexa nr.1
Apoi vor fi anunţaţi că şi textul non-literar este Frontal
de mai multe tipuri: injonctiv, informativ,
explicativ, descriptiv şi argumentativ.
După explicarea noilor concepte, li se va
împărţi o fiţă de lucru care conţine 5 texte Fişa de lucru
literare. În dreptul fiecărui text, elevii vor Individual nr.1
trebui să completeze tipul de text potrivit.

După ce şi-au rezolvat fişa, se vor discuta Frontal Dezbatere Valorificarea


asocierile dintre fragmentele date şi tipul de răspunsurilor
text corespunzător.

După ce se stabileşte cărui tip de text Grupe Fişa de lucru


nonliterar apartin fragmentele, elevii vor fi nr.2 Dezbatere
împărţiţi în 5 grupe. Fiecare grupă va primi
câte un fragment din fişa nr.1. Pe baza
fragmentului, elevii vor răspunde la întrebările
de pe fişa nr.2 pentru a se stabili trăsăturile
celor 5 texte.
Profesorul le va aduce în faţă un cub. Pe
prima faţă va scrie Textul Non-Literar. Valorificarea
Celelalte feţe vor fi completate de elevi. Colectiv răspunsurilor
Fiecare grupă va primi câte o fişă autocolantă, de pe fişele
care va fi completată cu trăsăturile textului autocolante.
grupei şi va fi lipită pe una din feţele cubului.
La sfârşitul orei, cubul textului non-literar va
fi complet, şi îi va ajuta în aplicarea acestuia
atunci cand va fi nevoie.

REFLECŢIE Asigurarea retenţei şi a feed-back-ului


La sfârşitul orei, elevii vor ştii să definească
textul non-literar(= transmiterea de informaţii
corecte ţi concrete privind realitatea),să numească
cele cinci tipuri (injoctiv, argumentativ, Frontal
descriptiv, explicativ, informativ).
Vor ştii trăsăturile principale: obiectivitate,
limbaj pe domeniu, scop de a transmite/
explica/informa, cuvinte cu sens propriu şi
nivelul afectivităţii minim.

ASIGURAREA Evaluarea: Frontal Conversaţie


FEED-BACK-ULUI Elevii vor primi plusuri şi note bune pentru
răspunsurile pe care le-au dat. Individual Evaluare
Fiind ora finală, vor primi o fişă de
autoevaluare a lecţiei.
Tema:
Elevii vor primi tema: să găsească câte un
fragment reprezentativ pentru fiecare din cele
5 tipuri de text.
Anexa nr 1- Schema tablei

TEXTUL LITERAR TEXTUL NON-LITERAR

DEFINIŢIA CONCEPTELOR

= se referă la creaţia artistică şi = se referă la transmiterea de informaţii


cuprinde reflecţia lumii înconjurătoare corecte şi concrete privind realitatea
prin ochii creatorului (scriitorului etc.)
= important e conţinutul şi Nu = important e transmiterea informaţiei
informaţiile oferite Nu încărcarea textului prin mijloace
artistice (stilistice,etc.)

TRĂSĂTURI

=oglindirea realităţii (poate fi = prezentarea realităţii verosimile,


distorsionată) veridice
=subiectivitate = obiectivitate
=încălcarea intenţionată a normelor = respectarea normelor lingvistice
lingvistice (“cobori în jos”) =limbaj specializat pe domenii(ştiinţific,
=limbaj încărcat cu figuri de stil specif.mass-media)
=sentimente incluse =sentimente excluse
= funcţie artistică =funcţie referenţială
Anexa nr. 1 – Schema tablei continuare

Cele cinci tipuri de text non-literar:


-injonctiv
-informativ
-argumentativ
-descriptiv
-explicativ

Textul injonctiv = textul care indică un mod de acţiune


= specific reţetelor, prospectelor
Textul informativ = textul al cărui scop principal este de a informa receptorul
= specific articolelor de presă, rubricilor meteo, anunţurilor
Textul argumentativ= principalul scop este de a convinge
= folosit în expuneri, prezentări de carte, editoriale, cronici, comentarii de presă
Textul descriptiv = folosit pentru a descrie un obiect, o fiinţă sau un fenomen.
= folosit în pasaje de roman, nuvele, planşe anatomice, pasaje cu ghid turistic
Textul explicativ = folosit pentru a-l face pe receptor să înţeleagă un lucru, un fenomen
= apare în manualele scolare sau texte ştiinţifice.
Fişă de lucru nr. 1

1. Sportul a devenit un lucru major în viaţa oamenilor, deoarece reprezintă o sursă de energie, sănătate şi stare de bine.
În primul rând, sportul ajută la menţinerea formei fizice, însă ceea ce este mai important este ca el a devenit un factor principal în
menţinerea sănătăţii.
Mai mult de atât, activitatea fizică reprezintă o sursă de energie pentru corpul uman. În sprijinul acestei afirmaţii vin nenumărate
mărturii ale oamenilor care, întorşi obosiţi de la serviciu, declară că senzaţia de oboseală scade după cel puţin o jumătate de oră de
activitate fizică.
Nu în ultimul rând, prin sport oamenii îşi pot găsi echilibrul.
În concluzie, sportul a devenit o dimensiune vitală a omului care trăieşte într-o lume tot mai tehnologizată.

= Text.........................

2. Haloul este un inel luminos, multicolor, care poate apărea pe bolta cerească în jurul Soarelui sau a Lunii in condiţii atmosferice
propice. Apare din cauza reflexiei sau reflacţiei luminii în cristale de gheaţă care sunt prezentate la nori de mare altitudine. Fenomenul
Halo (cunoscut şi ca Nimb sau aureolă) reprezintă un grup de fenomene optice sau luminoase, care se formează în rezultatul reflacţiei
şi reflecţiei razelor solare în cristalele hexagonale de gheaţă, care se obţin în nori la înălţimea de 7-12 km.

= Text.........................

3. Barcelona oferă o posibilitate unică pentru turişti de a se plimba de la rămăşiţele romane spre cetatea medievală şi spre oraşul
modern cu bulevardele sale deschise şi toate intersecţiile lăsate largi de colţurile clădirilor tăiate în mod unic. Centrul istoric al
oraşului este aproape plat, în timp ce oraşul modern se întinde spre dealurile înconjurătoare, având străzi ce cresc în altitudine, ce aduc
aminte de San Francisco. O trăsătură notabilă este Les Rambles, o serie de bulevarde care pleacă din centrul orașului spre frontul de
apă, plin de oameni până noaptea târziu, cu florari, vânzători de păsări, artiști de stradă, cafenele și restaurante.

= Text.........................
4.Omletă

Ingrediente:2 ouă, puţin lapte, 50 gr. brânză topită, pătrunjel tocat, sare .

Mod de preparare:

Bateţi bine cele două ouă cu puţin lapte (aprox 2 linguri), adăugaţi brânză topită tăiata cubuleţe şi pătrunjelul tocat. Adăugaţi şi un praf
de sare, dar nu uitaţi că brânza este şi ea sărată. Încingeţi puţin ulei într-o tigaie (de preferat o tigaie pentru clătite) şi turnaţi
omleta uniform în tigaie. Lăsaţi omleta să se coacă la foc mic până ce oul se coagulează deasupra. Împăturiţi omleta şi mai
lăsaţi-o două minute pe foc.

= Text.........................

5. Uniunea Europeana este o uniune ecomonică şi politică, dezvoltată în Europa şi este compusă din 27 de ţări. Originile Uniunii
Europene se trag de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi din Comunitatea Economică Europeană (CEE),
formată din şase state în 1958. În următorii ani, Uniunea Europeană s-a lărgit prin aderarea unor noi state membre şi şi-a crescut
puterea prin adăugarea de domenii economice, sociale şi politice în abilităţile sale.

= Text.........................
Fişa de lucru nr.1
(Rezolvarea în paranteză)

1. . Sportul a devenit un lucru major în viaţa oamenilor, deoarece reprezintă o sursă de energie, sănătate şi stare de bine.
În primul rând, sportul ajută la menţinerea formei fizice, însă ceea ce este mai important este ca el a devenit un factor principal în
menţinerea sănătăţii.
Mai mult de atât, activitatea fizică reprezintă o sursă de energie pentru corpul uman. În sprijinul acestei afirmaţii vin nenumărate
mărturii ale oamenilor care, întorşi obosiţi de la serviciu, declară că senzaţia de oboseală scade după cel puţin o jumătate de oră de
activitate fizică.
Nu în ultimul rând, prin sport oamenii îşi pot găsi echilibrul.
În concluzie, sportul a devenit o dimensiune vitală a omului care trăieşte într-o lume tot mai tehnologizată.

(Text argumentativ ).

2.Haloul este un inel luminos, multicolor, care poate apărea pe bolta cerească în jurul Soarelui sau a Lunii in condiţii atmosferice
propice. Apare din cauza reflexiei sau reflacţiei luminii în cristale de gheaţă care sunt prezentate la nori de mare altitudine. Fenomenul
Halo (cunoscut şi ca Nimb sau aureolă) reprezintă un grup de fenomene optice sau luminoase, care se formează în rezultatul reflacţiei
şi reflecţiei razelor solare în cristalele hexagonale de gheaţă, care se obţin în nori la înălţimea de 7-12 km.

(Text explicativ)

3. Barcelona oferă o posibilitate unică pentru turişti de a se plimba de la rămăşiţele romane spre cetatea medievală şi spre oraşul
modern cu bulevardele sale deschise şi toate intersecţiile lăsate largi de colţurile clădirilor tăiate în mod unic. Centrul istoric al
oraşului este aproape plat, în timp ce oraşul modern se întinde spre dealurile înconjurătoare, având străzi ce cresc în altitudine, ce aduc
aminte de San Francisco. O trăsătură notabilă este Les Rambles, o serie de bulevarde care pleacă din centrul orașului spre frontul de
apă, plin de oameni până noaptea târziu, cu florari, vânzători de păsări, artiști de stradă, cafenele și restaurante.

(Text descriptiv)
4. Omletă

Ingrediente:2 ouă, puţin lapte, 50 gr. brânză topită, pătrunjel tocat, sare .

Mod de preparare:

Bateţi bine cele două ouă cu puţin lapte (aprox 2 linguri), adăugaţi brânză topită tăiata cubuleţe şi pătrunjelul tocat. Adăugaţi şi un praf
de sare, dar nu uitaţi că brânza este şi ea sărată. Încingeţi puţin ulei într-o tigaie (de preferat o tigaie pentru clătite) şi turnaţi
omleta uniform în tigaie. Lăsaţi omleta să se coacă la foc mic până ce oul se coagulează deasupra. Împăturiţi omleta şi mai
lăsaţi-o două minute pe foc.

(Text injonctiv)

5. Uniunea Europeana este o uniune ecomonică şi politică, dezvoltată în Europa şi este compusă din 27 de ţări. Originile Uniunii
Europene se trag de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi din Comunitatea Economică Europeană (CEE),
formată din şase state în 1958. În următorii ani, Uniunea Europeană s-a lărgit prin aderarea unor noi state membre şi şi-a crescut
puterea prin adăugarea de domenii economice, sociale şi politice în abilităţile sale.

(Text informativ)
Fişa de lucru nr.2
Notă!| Se formează cinci grupe! Fiecare grupă va avea aceleași patru întrebări, enunțate mai jos, însă li se va distribui câte un
tip de text din cele cinci: -injonctiv, informativ, argumentativ, descriptiv, explicative. Fiecare grupă va răspunde întrebărilor în
funcție de tipul de text primit. La final, vor avea aceleași răspunsuri și vor observa ca toate cele cinci tipuri de text au aceleași
funcții.

1. Cu ce scop ni se adresează textul? (explicativ, argumentativ...etc.)


2. Cum este emiţătorul? (implicat emoţional sau detaşat?)
3. Cu ce sens apar cuvintele în text? (sens propriu sau figurat?)
4. Ce funcţie are textul? (artistică sau orientată spre realitate?)
Fişă de auto-evaluare:

1. Ce ai fi schimbat în predarea acestei lecţii?

2. Ce ţi-a plăcut în lecţia de azi? Ce nu ţi-a plăcut?

3. Dă o notă lecției de azi.