Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Învățămîntului și Tineretului al Republicii Moldova

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți


Facultatea Științe ale Naturii și Agroecologie
Catedra Geografie-Biologie

Activitate extrașcolară
Tema-Ziua Apelor

A efectuat-Parasca Stela

Bălți 2010
Obiectivele operationale:
O1-sa argumenteze importanţa apei pentru menţinere vietii pe pămintî.
O2-să identifice sursele de poluare a apelor oceanice ,subterane,de suprafată,analizind desenele
propuse.
O3-să propună unele modalităţi de diminuare a efectelor poluarii apelor de suprafata,apelor
subterane.
O4-să dezvolte conştiinţa ecologică ,simţul responsabilităţii pentru păstrarea şi ameliorarea
mediului.
Strategii didactice:analiza,sinteza,jocul,lucrul în grup,exerciţiul real-simulant,’’suma părţilor.
Materiale didactice:fişe cu întrebări,postere,carioca,desene cu surse de poluare a apelor,fişe cu proverbe.
Bibliografie:
1.Angela Alexeiciuc,Nadejda Velişco,Ecologia şi protecţia mediului,Chişinău 2003.
2.”Bio Sinopsis”,nr.1,martie 2002.
3.Dumitru Roşcovan,Serafima Roşcovan,Isidor Doctreanu,Caleidoscop geografic,ecologic,literar,Editura
Prometeu ,Chişinău,2005.
4.’’Didactica Pro’’,nr.6,decembrie 2003.
5.’’Caietul profesorului,partea I,Centrul de Consultanţă Ecologică din Moldova.
6.Revista’’Natura’’.

Desfăşurarea activităţii:
Doi elevi,în deschiderea concursului,prezintă următoarea informaţie:
-O picătură de apă,o lacrimă...
Care este asemănarea dintre ele.Ambele simbolizează continuitatea.
-Apa este seva din care s-a alimentat vlăstarul vieţii pe parcursul evoluţiei Pămintului.În final acesta a ajuns
Să fie un arbore puternic şi statornic prin venele căruia circulă lichidul simbol.Simbolul persistă în fiecare
suflet şi cuget,purificîndu-le,dîndu-le speranţă în viitor.
-Apa încolţeşte în sfintele adîncuri,înverzeşte în solurile de la suprafaţă,înfloreşte şi rodeşte sub cerul ce-i
poartă culoarea.
-Apa este cel mai scump produs oferit de natură,dar,cu părere de rău ,noi păîntenii,nu ştim s-o preţuim,
-S-a calculat că anual pe glob 1 miliard de oameni consumă apă poluată.
-Anual ,peste 3 milioane de oameni,dintre care majoritatea copii,mor din cauza bolilor provocate de apa
potabilă de calitate proastă.
-În anul 1992,Asambleea Generală a ONU a declarat data de 22 martie Zi internaţională a Apelor.
-Scopul acestei sărbători este de a familiariza opinia publică cu problemele protecţie a apelor,cu măsurile de
soluţionare a acesteia.
Profesorul:astăzi,de Ziua Apelor,vom asista la victorina ecologică”O picătură de apă,o lacrimă…’’
Participanţii la victorină sunt elevii claselor a VI-a – XI-a,formînd 3 echipe.
Invităm echipa”Victoria”,membrii căruia îşi doresc mult să călătorească pe lacul Victoriei din Africa,şi,nu în
ultimul rînd,să obţină victoria în această victorină.
Membrii echipei a doua vin din America de Sud,de pe malul rîului Amazon.Din spusele lor am aflat că de
multe ori au pescuit în apele acestui rîu peşti răpitori Pirania şi sunt hotărîţi să învingă în victorina de astăzi.
Membrii echipei a doua posedă cunoştinţă profundă în domeniul geografie,ecologie,deaceea sau ales şi un
nume de potrivă-‚’’Baical’’.
I probă’’Turul întrebărilor’’
Pe ablă sunt afişate diverse întrebări de diferită dificultate.Echipele sunt rugate să extragă cite o întrebare şi
să răspundă la ea.In dependenţă de gradul de dificultate a înrebării veţi acumula punctajul indicat pe fişă.
Intrebările probei:
1.Care e cea mai înaltă cascadă din lume?(Angel)
2.În ce unităţi de măsură se măsoară salinitatea apelor marine?(promile)
3.Care curent maritim este cel mai mare şi depăşeşte de o 100 de ori scurgerea anuală a rîurilor din lume?
(golfului)
4.Numiţi lacul din Europa,în care se presupune că locuieşte o vieţuitoare pe nume Nesi.(Lohnes)
5.Procesul continuu al apelor din ocene,mări prin atmosferă,căderea ei pe uscat şi scurgerea ei în ocean este
numită...(cir cuit al apei în natură)
6.Numiţi primul rîu de glob după cantitate de apă.El îşi adună apele din circa 300 de afluenţi.(Amazon).
7.Numiti lacul de acumulare de pe riul Prut.(stinca Costeşti)
8.Creşterea bruscă a nivelului apei într-un rîu se numeşte...(Viitură)
9.Numiţi o localitate din Moldova unde se folosesc ape minerale în scopuri curative.
(Hîrjauca,Cahul,Camenca)
10.Numiţi cel mai lung rîu al Europei.(Volga)
-În vorbirea uzuală există o serie de expresii şi locuţiuni ce au tangenţe cu apa.Proba a doua constă în a
comenta cîta 5 expresii.Pentru fiecare expresie veţi putea acumula cîte 5 puncte.
(Profesorul distribuie fişele.)
Clasa a V-a între timp ne v-a recita versuri despre apă.

„Strigătul apei’’
Un strigăt de durere
S –aude din pămînt-
E apa în scădere!
Pîn-cînd,omule,cînd
Vei ripisi licoarea
De viaţă dătătoare,
Vei arunca cu pietre
Chiar şi în sfîntul Soare?
Un strigăt se aude
Din apele adînci:
-Voi,oameni nemiloşi,
Sînteţi ca nişte stînci!
Sînteţi ca nişte pietre
Şi faceţi un păcat,
Cînd aruncaţi în ape
Ce-aveţi de arucat!

„O veşnică întrebare’’
E veşnic oare omul ?
E veşnică natura?
E veşnic oare pomul
Şi-i veşnică făptura?

E veşnic tot ce creşte?


E veşnic ce-i pămînt?
E veşnic ce trăieşte
Prin tainic legamînt ?

Dar veşnic nu-i nimica


Şi totu-i trecător.
Iar viaţa rost mai are,
Cînd totui trecător.
-Înţelepţii spun că „în apă este adevărul despre mediul nostru . ’’Să vedem dacă cunoşti cu adevărat care e
starea mediului şi,în special,cea a apelor.
La proba a III-a veţi primi cite un desen pe care îl veţi comenta,propunînd cel puţin 5 măsuri de soluţionare
a acestei probleme.(Se acordă 10 puncte.)
Un grup de elevi interpretează cîtecul “Ave Terra”
Nu putem vorbi despre ape în general,fără să amintim despre cele care traversează teritoriul Moldovei.
La proba a patra veţi identifica pe hartă mută ce o veţi primi ,rîurile notate cu cifre.Între timp clasa a V-a vă
prezintă “O lume în glume”.
-Bunicule,pe mări şi oceane trăiesc oi?
-Nu dragul meu.
-Păi atunci cu ce se hrănesc lupii de mare?
* * *
-Ionescu, ce este apa?
-Apa este...Apa este...Apa este,domnule profesor, un lichid incolor, care... se înegreste cînd nespălăm pe
mîini!
* * *
-Tăticule, Oceanul Pacific este mereu linistit?
-Ei,întreabă şi tu ceva mai uşor!
-Bine! Atunci de ce a murit Marea Moartă?
* * *
Profesorul:
-Cum au aflat oamenii că Pămîntul este rotund?
Elevul:
-D-apoi s-au uitat la glob!
* * *
-Care este cea mai folositoare pasăre?
-Găina!
-De ce tocmai ea?
- Fiindcă poate fi mîncată înainte de naştere şi după!
* * *
Profesorul:
-De ce i s-a dat strîmtorii numele lui Bering?
Elevul:
-Fiindcă anume Bering a săpat-o!
* * *
-Care insulă poate fi ţinută cu două degete?
-Creta!
* * *
-Ştiţi că la Polul Nord noaptea ţine 6 luni!
-Nu mai spune! Vai de paznicii de noapte de acolo!

-La proba a V-a participanţii la victorină vor încerca să ne convingă să procurăm un produs ecologic
pur-“apa”
Pentru această probă se vor acorda maxim 20 de puncte.
Pînă se pregătesc concurenţii, aş vrea să vă comunic nişte date:
Ştiaţi că:
O sticlă aruncată în mare se descompune timp de 1000 de ani?!
O batistă de hîrtie se descompune în 3 luni?!
Mucurile de ţigară se descompun timp de 5 ani?!
Pungile de plastic se descompun timp de 20 de ani?!
Cutiile metalice - 500 de ani?!
Polisterenul – timp de 1000 de ani?!
-La cea de-a VI-a probă concurenţii vor primi cîte o poezie.Ei vor trebui să o comenteze şi să scoată
învăţăminte de ordin ecologic.
(Se propun poeziile “Apel”, de Gh. Vodă; “Pomul strîmb”, de Nicolae Pop şi “Învaţă...”, de
Rabindranat Tagore.)
Cu participanţii din sală vom desfăşura un joc – “Cuvinte anagramate”.
Pe o foaie vor fi scrise cuvinte întortocheate. Va trebui să le descifraţi.
LOIP DECIA (PLOAIE ACIDĂ),NUMIŢIIDA (INUNDAŢII),LUAREPO (POLUARE),TUĂR
(RĂUT),CEANO (OCEAN),VOZIR (IZVOR),ERGHEIZ (GHEIZER),TURP (PRUT),LEBEU
(BELEU),GARANIA (NIAGARA),VILUFU (FLUVIU),DACĂSCA (CASCADĂ).
- A VII-a probă se numeşte “Moştenitorii” şi constă în următoarele: închipuiţi-vă că aţi primit o
moştenire de la stăbunici, o porţiune de pămînt în apropierea unui rîu şi un milliard de lei.Va
trebui să desenaţi pe foile primate,cum veţi folosi pămîntul şi banii.(Fiecare echipă va primi cite
o foaie cu secţiunea unui rîu.Echipa I – cursul superior al rîului,echipa a II-a – cursul mediu al
rîului,echipa a III-a – cursul inferior.Pe aceste foi vor desena cum vor folosi terenul şi banii.)
Cei din sală se include în jocul “Ţări-oraşe-munţi-ape-plante-animale”.
Planşa cu aceste cuvinte este pusă în faţa elevilor şi la dorinţa lor se numeşte una din literele
alfabetului,după care se indică,conform algoritmului de pe planşă,cuvinte cu această literă.
Se fac totalurile victorinei.
În încheiere se va spune un proverb chinezesc:
“Dacă doriţi să vă asiguraţi pe un an – semănaţi orez;
Dacă doriţi să vă asiguraţi pe 10 ani – sădiţi pomi;
Dacă doriţi să vă asiguraţi pe viaţă – educaţi omul.”